EUROJOB-Viadrina Newsletter 04/2015

Komentarze

Transkrypt

EUROJOB-Viadrina Newsletter 04/2015
EUROJOB-Viadrina Newsletter 04/2015
Liebe Leserinnen und Leser,
unser erster und letzter Newsletter in diesem
Jahr beinhaltet wie immer wichtige Termine
aus der Region, neues aus dem Projekt sowie
Interessantes rund um die Mobilität auf dem
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt.
Wir hoffen, für Sie ist etwas Spannendes dabei.
Wir wünschen Ihnen eine wunderbare
Frühlingszeit und weiterhin viel Erfolg.
Ihr Team „EUROJOB-Viadrina“
www.euro-job.net
Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy!
Perwsze w tym roku i zarazem ostatnie wydanie
naszego biuletynu zawiera doniesienia o ważnych
wydarzeniach w regionie, nowościach w naszym
projekcie oraz ciekawe informacje na temat
mobilności na transgranicznym rynku pracy. Mamy
nadzieję, że znajdziecie w nim coś ciekawego.
Życzymy Wam udanej wiosny i wiele sukcesów na
przyszłość.
Wasz zespół projektu „EUROJOB-Viadrina“
www.euro-job.net
Informacje i
porady na temat
mobilności
zawodowej
↭
Information und
Beratung zur
beruflichen
Mobilität
Newsletter 04/2015
Biuletyn informacyjny 04/2015
INHALT
SPIS TREŚCI

Neues vom EUROJOB-Viadrina Portal
Nowości z portalu „EUROJOB-Viadrina”
„EUROJOB-Viadrina“ bietet Überblick über mehr
als 500 deutsche und polnische Berufsbilder
Portal „EUROJOB-Viadrina“ zawiera już profile
ponad 500 polskich i niemieckich zawodów
Neue Funktionen und Möglichkeiten der
Plattform „www.euro-job.net“
Nowe funkcje i możliwości na platformie
„www.euro-job.net”
Neues bei Projektpartnern: Aktivitäten des
polnischen Projektpartners von „EUROJOBViadrina”
Nowości u partnerów projektu: Działania polskiego
partnera projektu „EUROJOB-Viadrina”
Abschlusstagung des Projektes „EUROJOBViadrina“: Wie es war
Konferencja kończąca projekt „EUROJOB-Viadrina” –
Spojrzenie wstecz
Für Schüler / Studierende /
Ausbildungs- und Arbeitssuchende
Dla uczniów / studentów / osób
szukających miejsca nauki i pracy
Berufsorientierung für die Schulabgänger aus
der Region: neue Tools und Workshops
Orientacja zawodowa dla absolwentów z regionu –
nowe narzędzia i warsztaty
Stay in Brandenburg – Jobangebot vom „Haus
am See“
Zostań w Brandenburgii – Oferta pracy praktyki
logopedycznej „Haus am See”
Brandenburgs 13. Zukunftstag für Mädchen und
Jungen am 23. April
XIII Brandenburski Dzień Przyszłości dla Dziewcząt i
Chłopców – 23.04.2015
Arbeits- und Ausbildungsmesse in Nowa Sól
Targi Pracy i Edukacji Zawodowej w Nowej Soli
Informationstreffen in Zielona Góra mit einem
EURES-Berater aus Deutschland
Spotkania informacyjne w Zielonej Górze z doradcą
EURES z Niemiec
Computerschulungen im Kreisarbeitsamt in
Sulęcin
Szkolenia komputerowe w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Sulęcinie
Für Arbeitgeber und Experten
Dla pracodawców i ekspertów
Die letzte Chance nutzen - werden auch Sie
Partner
Skorzystajcie z ostatniej szansy – Zostańcie naszymi
partnerami
Neue Ausgabe des deutsch-polnischen
Wirtschaftsmagazins ist erschienen
Ukazały się nowe wydania niemiecko-polskiego
magazynu „Wiadomości Gospodarcze”
Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende –
und meistens hat das, was ein Ende hat, auch
eine Fortsetzung
Wszystko, co się zaczyna, ma również swój koniec, a
to, co się kończy, znajduje najczęściej ciąg dalszy


Sie möchten in Brandenburg
oder in Polen arbeiten oder
eine Ausbildung absolvieren?
Sie möchten Berufe und
Ausbildungen
grenzüberschreitend
vergleichen und
Qualifikationen bewerten?
Nutzen Sie unser Portal
www.euro-job.net
↭
Chciałbyś pracować na terenie
Brandenburgii lub Polski?
Poszukujesz miejsca nauki w
kraju sąsiadów?
Chciałbyś porównać zawody i
wykształcenie zdobyte po obu
stronach?
Wszystkie istotne informacje
oferuje Ci portal
www.euro-job.net
2
Newsletter 04/2015
Neues
Portal
vom
Biuletyn informacyjny 04/2015
EUROJOB-Viadrina
Nowości z
Viadrina”
portalu
„EUROJOB-
„EUROJOB-Viadrina“ bietet Überblick über
mehr als 500 deutsche und polnische
Berufsbilder
Portal „EUROJOB-Viadrina“ zawiera już
profile ponad 500 polskich i niemieckich
zawodów
Mehr als 500 deutsche und polnische Berufsbilder
sind bereits auf der Plattform „www.euro-job.net“
verfügbar. Zu allen Berufen aus den Bereichen
Tourismus, Neue Medien, Handwerk, Metall und
Elektro, Medizin und Gesundheit sowie Verkehr und
Logistik gibt es auf der Plattform eine sehr
umfangreiche Übersicht in beiden Sprachen.
Zusätzlich zu den klassischen Ausbildungsberufen
sind jetzt auch die Studiengänge der hier ansässigen
Hochschulen zu finden.
Na platformie „euro-job.net“ znajduje się już ponad
500 profili polskich i niemieckich zawodów. Na
temat wszystkich zawodów z branży turystycznej,
nowych mediów, rzemiosła, branży metalowej i
elektrotechnicznej, medycyny i opieki zdrowotnej
oraz spedycji i logistyki dostępny jest bardzo bogaty
przegląd informacji w obu językach. Obok zawodów
oferowanych przez szkoły zawodowe teraz dostępne
są również kierunki studiów z regionu.
Hier gelangen Sie zum Portal.
Tutaj można przejść do portalu.
Neue Funktionen und Möglichkeiten der
Plattform www.euro-job.net
Nowe funkcje i możliwości na platformie
www.euro-job.net
Das Team des Projekts „EUROJOB-Viadrina“ freut
sich sehr, neue Möglichkeiten für die erfolgreiche
Beschäftigung und Ausbildung in den Euroregionen
Pro Europa Viadrina und Spree-Neiße-Bober zu
präsentieren. Jetzt können Sie auf unserer
Berufsplattform
nicht
nur
detaillierte
Beschreibungen aller Ausbildungsberufe aus dem
deutsch-polnischen Grenzraum finden, sondern
gleich dazu
das passende Job- oder
Ausbildungsangebot. So geht Ihre Suche nach dem
passenden Jobangebot mit Hilfe der Plattform noch
einfacher.
Zespół projektu „EUROJOB-Viadrina” cieszy się z
możliwości
zaprezentowania
nowych,
funkcjonalnych możliwości wyszukiwania informacji
z zakresu kształcenia i zatrudnienia w Euroregionach
Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr. Teraz na
naszej platformie zawodowej można znaleźć nie
tylko szczegółowe opisy wszystkich zawodów z
polsko-niemieckiego pogranicza, ale również
odpowiednie oferty kształcenia i pracy z naszego
regionu. Dzięki temu wyszukanie właściwej oferty
nauki zawodu lub pracy stanie się z pomocą naszej
platformy jeszcze łatwiejsze.
Noch eine schöne Neuerung auf unserer Plattform
ist die Verfügbarkeit von Berufsfilmen, durch die
man sich einen ersten visuellen Eindruck über
seinen möglichen Traumberuf machen kann.
EUROJOB-Viadrina unterstützt jetzt auch mit
visuellen Mitteln bei der beruflichen Orientierung.
Also immer wieder reinzuschauen lohnt sich!
Inną, ciekawą nowością na naszej platformie jest
możliwość obejrzenia krótkich filmów na temat
niektórych zawodów i wyrobienia sobie wstępnej
opinii na ich temat. Dodatkowo nasza strona oferuje
teraz aktywne wsparcie z zakresu orientacji
zawodowej. Regularne odwiedzanie strony zawsze
się więc opłaci!
Neues bei Projektpartnern: Aktivitäten des
polnischen Projektpartners von „EUROJOBViadrina
Nowości u partnerów projektu: Działania
polskiego partnera projektu „EUROJOBViadrina”
Das WZDZ in Gorzów Wielkopolski, der polnische
Projektpartner von „EUROJOB-Viadrina“, hat in den
letzten Monaten durch intensive Öffentlichkeitsarbeit für unser Portal geworben. Neben zahlreichen
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Gorzowie Wlkp., polski partner projektu „EUROJOBViadrina”, prowadził w ostatnim czasie wzmożone
działania promocyjne na rzecz naszego portalu.
Grenzen
überwinden durch
gemeinsame Investition
in die Zukunft
↭
Pokonywać
granice poprzez
wspólne inwestowanie
w przyszłość
Wojewódzki Zakład
Doskonalenia Zawodowego w
Gorzowie Wlkp.
3
Newsletter 04/2015
Treffen mit der Schuljugend kann man hier auch die
Teilnahme an größeren Events erwähnen:
Biuletyn informacyjny 04/2015
Obok licznych spotkań z uczniami do ważniejszych
wydarzeń można tu zaliczyć udział w:

X Frauenkonferenz in der Gorzower
Filharmonie am 07.03.2015 – Bericht hier.

X Konferencji Kobiet w Filharmonii Gorzowskiej
dnia 07.03.2015 – Relacja tutaj

Frühlingsmesse für Bildung, Arbeit und
Tourismus in der Staatlichen Fachhochschule
in Gorzów Wlkp. am 19.03.2015 – Bericht hier.

Wiosennych Targach Edukacji, Pracy i Turystyki
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Gorzowie Wlkp. dnia 19.03.2015 – Relacja tutaj
Abschlusstagung „EUROJOB-Viadrina“ in
Frankfurt (Oder) – ein Rückblick
Konferencja kończąca „EUROJOBViadrina” – spojrzenie wstecz
Die Abschlusskonferenz des Projektes „EUROJOBViadrina“ war das Highlight zum Jahresende. Es
wurden die bisherigen Ergebnisse, die geplanten
Aktivitäten für 2015 sowie die neue Plattform nach
dem Relaunch präsentiert Das Thema der
Veranstaltung lautete „Berufs-ausbildung im
Kontext der Fachkräftesicherung in der deutschpolnischen Grenzregion”.
Konferencja kończąca projekt „EUROJOB-Viadrina”
była największym wydarzeniem od ostatniego
wydania
Biuletynu.
Przedstawione
zostały
dotychczasowe wyniki, zadania na rok 2015 oraz
nowa wersja platformy internetowej. Temat
konferencji brzmiał: „Kształcenie zawodowe w
kontekście deficytu pracowników wykwalifikowanych na terenie pogranicza polsko-niemieckiego”.
Mit dabei auf der Veranstaltung war u.a. das Projekt
„Cleveres
Köpfchen“,
welches
deutsche
Unternehmen bei der Suche nach polnischen
Bewerbern unterstützt und diese so vorbereitet,
dass sie sich ab Ausbildungsbeginn im Wesentlichen
nicht unterscheiden.
W imprezie uczestniczył m.in. projekt „Główka
pracuje!” („Cleveres Köpfchen!“), wspierający
niemieckie firmy w poszukiwaniu polskich
kandydatów do nauki zawodu i dający im takie
przygotowanie, aby już od początku nauki nie różnili
się zasadniczo od kandydatów z Niemiec.
Unser Ziel war es die Entwicklungen und
Perspektiven zur grenzüberschreitenden Ausbildung
gemeinsam mit den Teilnehmern und Experten zu
diskutieren. In einem interaktiven Vortrag,
durchgeführt vom Institut der deutschen Wirtschaft
Köln bekamen die Teilnehmer Praxistipps zur
Gewinnung von Auszubildenden aus Polen.
Celem
naszym
było
przedyskutowanie
z
uczestnikami konferencji i ekspertami trendów i
perspektyw
w
transgranicznym
kształceniu
zawodowym. W przygotowanym przez Instytut
Niemieckiej Gospodarki z Kolonii interaktywnym
referacie uczestnicy otrzymali praktyczne porady na
temat pozyskiwania uczniów z Polski.
Zu unseren Gästen gehörte u. a. Ursula Klingmüller
als Vertreterin des Landesministeriums und
Bartłomiej
Bartczak,
der
charismatische
Bürgermeister der Stadt Gubin, der übrigens an der
Europa-Universität Viadrina seinen Abschluss
gemacht hat und bis jetzt auf die Jahre, die er in
Frankfurt (Oder) verbracht hat, mit Wärme
zurückblickt.
Mehr Informationen zur Veranstaltung und die
Präsentationen finden Sie hier.
Wśród
naszych gości byli również m.in.:
przedstawicielka
ministerstwa,
pani
Ursula
Klingmüller, oraz charyzmatyczny burmistrz Gubina,
pan Bartłomiej Bartczak, który notabene ukończył
Europejski Uniwersytet Viadrina i ciepło wspomina
lata spędzone we Frankfurcie nad Odrą.
Więcej informacji na temat konferencji oraz
prezentacje znajdziecie państwo tutaj.
4
Newsletter 04/2015
Biuletyn informacyjny 04/2015
Für Schüler / Studierende /
Ausbildungs- und Arbeitssuchende
Dla uczniów / studentów / osób
szukających miejsca nauki i pracy
Berufsorientierung für die Schulabgänger
aus der Region: neue Tools und Workshops
Orientacja zawodowa dla absolwentów z
regionu – nowe narzędzia i warsztaty
Unser Projekt hat seit Anfang des Jahres einen
zusätzlichen Schwerpunkt gewonnen. Schüler
zukünftigen
Schulabgängern,
aber
auch
Quereinsteiger aus der Region unterstützen wir bei
der beruflichen Orientierung mit Hilfe von Trainings.
Gleichzeitig sollte das Bewusstsein für die Vorzüge
unserer geografischen Lage gestärkt werden und die
interkulturelle Öffnung der Menschen beiderseits
der Oder, welche für die berufliche Mobilität ein
wichtiger Faktor ist, gefördert werden.
Hier geht es zur Handreichung.
Z początkiem roku nasz projekt podjął się nowego
zadania. Chcieliśmy zaoferować tegorocznym
absolwentom z naszego regionu, ale także uczniom
młodszych roczników lub osobom kroczącym
nietypowymi ścieżkami rozwoju zawodowego
wsparcie w zakresie orientacji bądź reorientacji
zawodowej. Jednocześnie celem było wzmocnienie
świadomości zalet, jakie niesie ze sobą nasze
położenie geograficzne, oraz stopnia interkulturowej
otwartości ludzi po obu stronach Odry, która
stanowi ważny czynnik dla mobilności zawodowej.
Broszurę można znaleźć tutaj.
Stay in Brandenburg – Jobangebot vom
„Haus am See“ in Zeschdorf/Petershagen
Zostań w Brandenburgii – Oferta pracy
praktyki logopedycznej „Haus am See“
Bleiben
auch
Sie
in
Brandenburg!
Logopädiepraxis
„Haus
am
See“
Zeschdorf/Petershagen ist auf der Suche nach:
Wy również zostańcie Brandenburgii! Praktyka
logopedyczna „Haus am See“ w Zeschdorf /
Petershagen poszukuje:



Die
in
Logopäden,
Physiotherapeuten und
Ergotherapeuten.



logopedów,
fizjoterapeutów i
ergoterapeutów.
Informationen zu den Stellenangeboten finden Sie
hier. Bewerbungen sind auch von polnischen
Fachkräften herzlichst willkommen.
Wenn Sie sich der Herausforderung einer
beruflichen Veränderung stellen möchten, dann
steht Ihnen das Team der Logopädiepraxis gern
unterstützend zur Seite u.a. auch bei der
Wohnungssuche.
Also
schnell
bewerben
per
Email
an:
[email protected]ädie-haus-am-see.de.
Informacje na temat oferty pracy można znaleźć
tutaj. Mile widziane są również zgłoszenia od
polskich specjalistów.
Jeżeli chcecie podjąć się tego wyzwania i zmienić coś
w swoim życiu zawodowym, zespół praktyki
logopedycznej służy wsparciem, m. in. również w
poszukiwaniu mieszkania.
Brandenburgs 13. „Zukunftstag für
Mädchen und Jungen“
XIII Brandenburski Dzień Przyszłości dla
Dziewcząt i Chłopców
Am 23. April 2015 findet in Brandenburg der 13.
„Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ statt. Er
bietet allen Jugendlichen eine Gelegenheit, in das
Berufsleben hinein zu schnuppern. Alle Schüler,
Eltern, Lehrkräfte und alle Veranstalter/innen der
Region sind herzlich eingeladen, sich daran zu
beteiligen.
Dnia 23 kwietnia 2015 odbędzie się na terenie
Brandenburgii XIII Dzień Przyszłości dla Dziewcząt i
Chłopców. Oferuje on młodzieży okazję do
wstępnego zapoznania się z życiem zawodowym.
Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i
potencjalni organizatorzy z regionu są mile widziani.
A więc szybko wysyłajcie swoje zgłoszenia na adres
mailowy [email protected]ädie-haus-am-see.de.
5
Newsletter 04/2015
Biuletyn informacyjny 04/2015
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
sieben bis zehn können am Zukunftstag für sie
bisher
noch
„untypische
Berufe“
und
Ausbildungsmöglichkeiten
kennenlernen.
Für
Mädchen sind das überwiegend die gewerblichtechnischen
Ausbildungsberufe
oder
naturwissenschaftlichen Studiengänge. Für Jungen
Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen oder in der
Erziehung.
Schulen können den Zukunftstag als schulische
Veranstaltung oder Projekttag durchführen.
Unternehmen der Region öffnen an diesem Tag ihre
Türen. Falls die Schule die Gelegenheit selbst nicht
nutzt, gibt es auch die Möglichkeit, dass Eltern für
ihre Töchter und Söhne einen Antrag auf
Beurlaubung bei der jeweiligen Schule stellen.
Uczennice i uczniowie klas 7-10 mogą w ramach
Dnia Przyszłości zapoznać się z dotychczas
„nietypowymi” dla nich zawodami i możliwościami
kształcenia zawodowego. Dla dziewcząt są to
przeważnie zawody techniczne i kierunki studiów z
dziedziny nauk przyrodniczych, natomiast dla
chłopców zawody z dziedziny opieki społecznej i
zdrowotnej oraz wychowania.
Unternehmen, Hochschulen, Forschungszentren,
Behörden oder andere Institutionen können sich in
der Form von Vorträgen, Betriebsbesichtigungen mit
jungen Führungskräften oder Auszubildenden, die in
„untypischen
Berufsfeldern“
arbeiten,
oder
Bewerbungstrainings, Wissenswettbewerben und
praktischen Übungen an der Veranstaltung
beteiligen.
Przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, ośrodki naukowe,
jednostki administracji i inne instytucje mogą brać
udział w imprezie w formie wystąpień, zwiedzania
zakładów pracy w towarzystwie młodych
przedstawicieli kadr kierowniczych lub uczniów
pracujących w „nietypowych” zawodach lub
treningów z zakresu składania aplikacji, konkursów
wiedzy bądź praktycznych ćwiczeń.
Interessiert?
Dann
besuchen
Sie
die
Aktionslandkarte, auf der alle Aktionen im Rahmen
des Zukunftstages im Land Brandenburg verzeichnet
sind und auf der Sie sich gleich anmelden können.
Jesteście zainteresowani? W takim razie odwiedźcie
mapę imprez, na której pokazane są wszystkie
działania w ramach Dnia Przyszłości w Brandenburgii
i gdzie można umieścić zgłoszenie.
Arbeits- und Ausbildungsmesse in Nowa
Sól
Targi Pracy i Edukacji Zawodowej w
Nowej Soli
Am 28 April 2015 um 11:00-18:00 Uhr findet in der
Sporthalle CKZiU „Elektryk” in der Piłsudskiego-Str.
61 in Nowa Sól eine Arbeits- und Ausbildungsmesse
statt.
Dnia 28 kwietnia 2015 roku w godz. 11:00-18:00 w
hali sportowej CKZiU „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego
61 w Nowej Soli odbędą się Nowosolskie Targi Pracy
i Edukacji Zawodowej.
Veranstalter der Messe sind: der Bürgermeister, der
Kreislandrat und das Kreisarbeitsamt von Nowa Sól
sowie, als Mitveranstalter, die Arbeitgeberorganisation des Lebuser Landes OPZL.
Organizatorami są Prezydent Miasta Nowej
Soli, Starosta Nowosolski, Powiatowy Urząd Pracy
w Nowej Soli oraz, jako współorganizator,
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
Die Messe richtet sich an alle Arbeitssuchende sowie
an Jugendliche, die vor der Entscheidung über ihre
berufliche Zukunft stehen.
Targi są adresowane do wszystkich osób
poszukujących, a także do młodzieży stojącej przed
wyborem swojej przyszłości zawodowej.
Weitere Infos sind hier zu finden.
Więcej informacji można znaleźć tutaj
Szkoły mogą zorganizować Dzień Przyszłości jako
imprezę szkolną lub projekt. Przedsiębiorstwa z
regionu otwierają w tym dniu swoje drzwi. Jeśli
któraś ze szkół nie korzysta z tej możliwości, rodzice
mogą sami mogą zorganizować ten dzień dla swoich
córek i synów i złożyć wniosek o zwolnienie z zajęć
szkolnych.
6
Newsletter 04/2015
Biuletyn informacyjny 04/2015
Informationstreffen in Zielona Góra mit
einem EURES-Berater aus Deutschland
Spotkania informacyjne w Zielonej Górze
doradcą EURES z Niemiec
Von dem Wojewodschaftsarbeitsamt in Zielona
Góra wird eine Reihe von Informationstreffen mit
dem EURES-Berater aus Deutschland, Herrn Olivier
Fiedermann, organisiert. Im Fokus stehen dabei
Arbeitssuche und Beschäftigungsbedingungen in
Deutschland.
Die Treffen richten sich an Arbeitslose und
Arbeitssuchende.
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
organizuje serię spotkań informacyjnych z doradcą
EURES, panem Olivierem Fiedermannem. Głównym
tematem spotkań będą poszukiwanie pracy i
warunki zatrudnienia w Niemczech.
Weitere Infos sind hier zu finden
Więcej informacji można znaleźć tutaj
Computerschulungen im Kreisarbeitsamt
in Sulęcin
Szkolenia komputerowe w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sulęcinie
Am 22.-24.04.2014 finden im Kreisarbeitsamt in
Sulęcin Schulungen zum Thema „Computer und
aktive Arbeitssuche” und „Das Internet als ein
Werkzeug für die Beschäftigungssuche” statt.
PUP w Sulęcinie organizuje w dniach 22.-24.04.2015
szkolenia na temat „Komputer a aktywne
poszukiwanie pracy” oraz „Internet narzędziem w
poszukiwaniu zatrudnienia”.
Die Schulungen richten sich insbesondere an
Arbeitslose und -suchende.
Szkolenia skierowane są w szczególności do osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.
Veranstaltungsort: Powiatowy Urząd Pracy, ul.
Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lipowa 18b, 69200 Sulęcin
Ausführliche Informationen sind hier zu finden
Więcej informacji można znaleźć tutaj
Neue Jobbörse im Internet
Nowa Giełda Pracy w Internecie
Ein gemeinsames Projekt der Handwerkskammer
Cottbus, der Agentur für Arbeit Cottbus und des
Wojewodschaftsarbeitsamtes in Zielona Góra unter
dem
Titel
„Intensivierung
der
grenzüberschreitenden Wirtschaftsverflechtungen
im
Handwerk
durch
Maßnahmen
zur
Fachkräftesicherung“ ist zu Ende.
Zakończył się wspólny projekt Izby Rzemieślniczej w
Cottbus, Agencji ds. Pracy Cottbus i Wojewódz-kiego
Urzędu Pracy w Zielonej Górze pod tytułem
„Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do
zapewnienia fachowej siły roboczej”.
Einer der Projektergebnisse ist eine OnlineFachkräftebörse mit Stellenangeboten aus dem
Kammerbezirk Cottbus.
Jednym z efektów projektu jest internetowa giełda z
ofertami pracy z terenu działania Izby Rzemieślniczej
w Cottbus.
Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des
Operationellen Programms für grenzübergreifende
Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) Brandenburg 2007-2013 gefördert.
Projekt był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013.
Die Börse finden Sie hier.
Giełdę można znaleźć pod tym adresem.
Spotkania są skierowane do osób bezrobotnych i
poszukujących pracy.
7
Newsletter 04/2015
Biuletyn informacyjny 04/2015
Für Arbeitgeber und Experten
Dla pracodawców i ekspertów
Unser Vorbild ist das Web2.0- werden
auch Sie Partner
Naszym wzorem jest Web2.0 – Zostańcie
naszymi partnerami
Auch
nach
Projektabschluss
werden
die
Informationen der Datenbank von „EUROJOBViadrina“ aktuell gehalten. Haben auch Sie
Interesse,
ihren
Fachbereich
bzw.
ihr
Arbeitgeberprofil nach der Projektförderung aktuell
zu halten?
Wir arbeiten nach dem Wikipedia-Prinzip "Web 2.0"
(d.h. der User gestaltet das Internet selbst). Mit
wenig Aufwand halten Sie Ihren Berufe- oder
Ausbildungskatalog aktuell, um engagierte und
informierte Bewerber aus der Region zu erhalten.
Dafür werden einfache passwortgeschützte Zugänge
vergeben, mit denen Sie die Zugriffsrechte zur
Gestaltung, Pflege und Aktualisierung der
Datenbank erhalten. Melden Sie sich unter:
Także po zakończeniu projektu „EUROJOB-Viadrina”
informacje w banku danych będą aktualizowane.
Jesteście zainteresowani utrzy-mywaniem swojej
branży lub profilu w aktualnym stanie?
[email protected] .
Pracujemy zgodnie z zasadą „Web 2.0” (użytkownik
sam kształtuje treści zamieszczane w Internecie).
Przy niewielkim nakładzie pracy możecie
utrzymywać katalog interesujących Was zawodów
lub Waszą ofertę edukacyjną w aktualnym stanie i
dzięki temu pozyskiwać dobrze poinformowanych i
chętnych kandydatów z regionu. Przydzielamy
chroniony hasłem dostęp do wybranego obszaru
panelu administracyjnego, dzięki któremu można
zmieniać, pielęgnować i aktualizować zawartość
banku danych. Zgłaszać można się pod adresem:
[email protected]
Neue Ausgaben des deutsch-polnischen
Wirtschaftsmagazins „Wi“ sind da
Nowe
wydania
polsko-niemieckiego
magazynu „Wiadomości Gospodarcze”
In den zwei neuesten Ausgaben des Magazins
„Wirtschaftsnachrichten (Wi)“ der DeutschPolnischen Industrie- und Handelskammer (AHK
Polen) sind wie immer interessante zweisprachige
Texte zu wirtschaftlichen Themen zu finden. Diesmal
gibt es z.B. viel Interessantes zu den Themen
„Design“ sowie „Gesundheit und Beauty“ in beiden
Ländern.
Das Magazin belegte übrigens im Jahr 2014 im
Wettbewerb "Die Spalten des Jahres" den ersten
Platz in der Kategorie "Bestes Magazin für Kunden
und Geschäftspartner B2B". An dem Wettbewerb
hatten insgesamt 150 Projekte teilgenommen. Seit
kurzem ist es auch auf Facebook zu finden. Unten
geht es zu den einzelnen Ausgaben:
W dwóch najnowszych numerach wydawanego
przez
Polsko-Niemiecką
Izbę
PrzemysłowoHandlową magazynu „Wiadomości Gospodarcze“
można znaleźć jak zwykle interesujące, dwujęzyczne
teksty na tematy związane z gospodarką - tym razem
np. o wzornictwie oraz opiece zdrowotnej i branży
kosmetycznej w obu krajach.
Warto wspomnieć, że magazyn zajął w 2014 r.
pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy magazyn dla
klientów i partnerów biznesowych B2B” konkursu
„Spalten des Jahres”, w którym startowało łącznie
150 projektów. Od niedawna magazyn jest dostępny
również na Facebooku. Poniżej adresy internetowe
do obu wydań:
„Wi: Design“ 12/2014
„Wi: Gesundheit und Beauty“ 02/2015
Wiadomości Gospodarcze 12/2014
Wiadomości Gospodarcze 02/2015
Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein
Ende – und meistens hat das, was ein Ende
hat, auch eine Fortsetzung.
Wszystko, co się zaczyna, ma również
swój koniec, a to, co się kończy, znajduje
najczęściej ciąg dalszy
Für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren
möchten wir uns recht herzlich bei allen
Mitwirkenden bedanken.
Nur durch ihre
Unterstützung wurde das Projekt lebendig und
Wszystkim współpracującym z naszym projektem
osobom chcielibyśmy podziękować za dobrą
współpracę w ostatnich latach. Tylko dzięki
Waszemu wsparciu projekt cechował się
8
Newsletter 04/2015
Biuletyn informacyjny 04/2015
konnte sich stets weiterentwickeln.
żywotnością i mógł się ciągle rozwijać.
Was haben wir in diesen Jahren gemeinsam
erreicht? Gar nicht so wenig. Für unseren
innovativen Ansatz gewann das Projekt „EUROJOBViadrina“ den Wettbewerb „Grenzüberschreitende
Kooperationen von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) in den Bereichen Forschung,
Entwicklung und Qualifizierung“. Mehr als 500
deutsche und polnische Berufsprofile mit
Ansprechpartnern aus der Region haben wir online
gestellt. Unser vierteljährlich erscheinender
Newsletter erreicht knapp 1500 Empfänger und
über 300 Interessenten verfolgen uns in den
sozialen Netzwerken. Seit Januar sind die
Nutzerzahlen enorm gestiegen und wir freuen uns
natürlich über das große Interesse an unserer
Plattform.
Wir
haben
durch
Schulungen,
Berufsorientierungstrainings an den Schulen,
Experten-Workshops, Konferenzen und deutschpolnische Netzwerktreffen über 500 Interessierte
erreicht und somit zum Zusammenwachsen der
deutsch-polnischen Euroregionen Pro Europa
Viadrina und Spree-Neiße-Bober beigetragen.
Co udało nam się razem osiągnąć w ciągu tych lat?
Wcale niemało. W uznaniu swoich innowacyjnych
założeń projekt „EUROJOB-Viadrina” wygrał
konkurs „Transgraniczna kooperacja małych i
średnich przedsiębiorstw w dziedzinie badań,
rozwoju i kwalifikacji”. Online jest dostępnych
ponad 500 profili polskich i niemieckich zawodów
wraz z odpowiednimi danymi kontaktowymi. Nasz
ukazujący się raz na kwartał biuletyn dociera do
prawie 1500 odbiorców, a w sieciach
społecznościowych nasze poczynania śledzi ponad
300 sympatyków. Od stycznia ilość użytkowników
gwałtownie wzrosła i naturalnie cieszymy się tak
dużym zainteresowaniem naszą platformą. Dzięki
szkoleniom, treningom z zakresu orientacji
zawodowej, warsztatom eksperckim i spotkaniom
w ramach polsko-niemieckiej sieci partnerów
dotarliśmy do ponad 500 zainteresowanych, a tym
samym przyczyniliśmy się do zrastania się ze sobą
polsko-niemieckich Euroregionów Pro Europa
Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr.
Nach dem offiziellen Projektende am 30. April 2015
wird das Portal www.euro-job.net noch viele
weitere Jahre aktuell gehalten und mit
interessanten Job-und Ausbildungsangeboten auf
sich aufmerksam machen. Bleiben auch Sie uns treu
und erkundigen Sie sich regelmäßig zu den aktuellen
Trends und Angeboten auf dem deutsch-polnischen
Arbeitsmarkt. Wir freuen uns auf Ihre Besuche!
Po oficjalnym zakończeniu projektu 30 kwietnia
strona internetowa www.euro-job.net będzie
jeszcze przez wiele lat utrzymywana w aktualnym
stanie i będzie przyciągać uwagę proponując
interesujące oferty nauki i zatrudnienia.
Pozostańcie z nami i odwiedzajcie nas regularnie
poszukując informacji o aktualnych trendach i
ofertach z polsko-niemieckiego rynku pracy. Z
góry cieszymy się z Waszych odwiedzin!
Ihr Team EUROJOB-Viadrina
Wasz zespół projektu EUROJOB-Viadrina
Impressum
Team EUROJOB-Viadrina
Deutschland
IHK-Projektgesellschaft
mbH Ostbrandenburg
Polska
Wojewódzki Zakład
Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.
↭
Sie möchten sich für den
Erhalt unseres Newsletters
anmelden bzw.
Sie sind bereits registriert
und möchten sich
abmelden? Klicken Sie bitte
hier.
Tutaj możecie Państwo
zaprenumerować
biuletyn.
Verbesserung der Berufs- und Bildungsperspektiven und der Mobilität in de n Euroregionen
Pro Europa Viadrina und Spree-Neiße-Bober
Poprawa perspektyw zawodowych i edukacyjnych oraz mobilności w Euroregionach Pro Europa
Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr
www.euro-job.net
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in unsere Zukunft
Finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
im Rahmen des Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Polen (Wojewodschaft Lubuskie)-Brandenburg 2007-2013
9

Podobne dokumenty