FARBY ALKIDOWE DO OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ C1/C2 i C3

Komentarze

Transkrypt

FARBY ALKIDOWE DO OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ C1/C2 i C3
FARBY ALKIDOWE DO OCHRONY
ANTYKOROZYJNEJ C1/C2 i C3
YUMACOM Zbigniew Kreczko
ul. Przemysłowa 1A, 43-440 Goleszów k/Cieszyna
tel. +48 33 851 34 22 tel. kom. +48 537 374 462
www.yumacom.pl [email protected]
SYSTEM OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ ALKIDCOR
OPIS - System składa się z podkładu Minia Nova i powłoki nawierzchniowej Alkicoat lub gruntoemalii Alkicor HP. Produkty są jednoskładnikowymi farbami alkidowymi do ochrony antykorozyjnej
w kategoriach C1-C3 stali zwykłej i ocynkowanej żeliwa i aluminium, takich jak: elementy architektury budowlanej i drogowej, konstrukcje, rurociągi, mosty i estakady, maszty, kominy, dachy, maszyny rolnicze i leśne, sprzęt budowlany, środki transportu, bramy i ogrodzenia, galanteria, itp.
Odporność termiczna Minia Nova i Alkicor HP do 1300C.
MINIA NOVA - Antykorozyjna szybkoschnąca alkidowa farba podkładowa,
przeznaczona do gruntowania metalowych powierzchni, stanowi samodzielny
podkład do długotrwałej ochrony czynnej (2 lata), a przede wszystkim część
systemu ochrony antykorozyjnej ALKIDCOR wg. kategorii zabezpieczenia
przed korozją C1/C2 i C3/L jako Primer pod powłoki nawierzchniowe
Alkicoat Kolor. Uzyskana powłoka charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, elastycznością i stosowną do przeznaczenia twardością. Zalecamy stosować ją jako podkład także pod inne farby i emalie nawierzchniowe:
ftalowe, ftalowe modyfikowane, chlorokauczukowe, poliwinylowe. Dostępna w
podstawowych 11 kolorach. Na zamówienie w dowolnym kolorze RAL i NCS.
ALKICOAT - Hydrofobowa półmatowa szybkoschnąca alkidowa farba nawierzchniowa o podwyższonej jakości na stal zwykłą i ocynkowaną. W systemie ochrony antykorozyjnej ALKIDCOR pełni rolę top coat w kategoriach
ochrony przed rdzą C1/C2 i C3/L. Zalecana na podkład Minia Nova Kolor,
najwygodniej w tym samym kolorze co primer. Uzyskana powłoka jest odporna na warunki pogodowe, elastyczna, o dobrej trwałości i odporności na wodę. Dostępna w szerokiej palecie kolorów. Alkicoat pełni samodzielną funkcję
farby ogólnego stosowania na metal i drewno. Zalecana do renowacji starych
pokryć malarskich dowolnego rodzaju.
ALKICOR HP (High Performance) - służy do jednopowłokowej ochrony stali,
ocynku i aluminium, łącząc w sobie podkład i top coat, 2 w 1. Należy do systemu ochrony antykorozyjnej ALKIDCOR wg kategorii zabezpieczenia przed
rdzą C1/C2 i C3/L zgodnie z normą przedmiotową PN-EN ISO 12944 - zastępuje jednocześnie dwie farby, Minia Nova i Alkicoat. Charakter tiksotropowy
pozwala na jednokrotne nałożenie do 270 mikronów powłoki, nie ściekającej z
powierzchni pionowych. Powłoka szybko schnie, ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża, twardość, elastyczność i odporność pogodę. Zalecana także
do renowacji starych pokryć malarskich z niedoczyszczonymi dokładnie ogniskami korozji. Dla wygody klientów farba może być w dowolnym kolorze.
Yuma®com
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH
FARB I LAKIERÓW
KATEGORIE KOROZYJNOŚCI
C1/C2
Okres trwałości
2 - 5 lat
5 - 15 lat
>15 lat
Rodzaj farby
Grubość (mikrony)
Podkład Minia Nova
40
Farba nawierzchniowa
Alkicoat
40
Gruntoemalia
Alkicor HP
80
Podkład Minia Nova
80
Farba nawierzchniowa
Alkicoat
40
Gruntoemalia
Alkicor HP
120
Podkład Minia Nova
120
Farba nawierzchniowa
Alkicoat
40
Gruntoemalia
Alkicor HP
160
Rodzaj farby
Grubość (mikrony)
Podkład Minia Nova
80
Farba nawierzchniowa
Alkicor
40
Gruntoemalia
Alkicor HP
120
C3
Okres trwałości
2 - 5 lat
Okres trwałości systemów lakierniczych
KRÓTKI - L
od 2 do 5 lat
ŚREDNI - M
od 5 do 15 lat
DŁUGI - H
ponad 15 lat
Yuma®com
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH
FARB I LAKIERÓW
KLASY KOROZYJNOŚCI I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Siła korozji - Klasyfikacja warunków środowiskowych wg. DIN EN ISO 12944 - 2.
Klasa korozyjności
C1 znikoma
C2 niska
C3 umiarkowana
Utrata grubości w
pierwszym roku (μm)
Przykładowe środowiska
Stal
W plenerze
≤1.3
—
We wnętrzu
Izolowane budynki ≤ 60%
wilgotności względnej
>1.3 - 25
Lekko zanieczyszczona
atmosfera, suchy klimat,
np. obszary wiejskie
Nieizolowane budynki z
tymczasową kondensacją,
np. magazyny, sale gimnastyczne
>25 - 50
M i P-atmosfera z umiarkowanym zanieczyszczeniem SO2 lub umiarkowany klimat przybrzeżny
Pokoje z wysoką wzg. wilgotnością i drobnym zanieczyszczeniem, np. browary, pralnie, mleczarnie
Stopnie przygotowania powierzchni według normy PN-EN ISO 8501-1.
STOPNIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI NIE ZABEZPIECZONYCH POWŁOKAMI MALARSKIMI LUB PO CAŁKOWITYM ICH USUNIĘCIU W PRZYPADKU METOD STRUMIENIOWO-ŚCIERNYCH.
Sa 3
Obróbka strumieniowo-ścierna do wizualnie czystej stali. Na oglądanej bez powiększenia
powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia powinna mieć jednolitą, metaliczną barwę.
Sa 2 ½
Bardzo dokładna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskiej
czy obce zanieczyszczenia. Mogą pozostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek w
kształcie kropek lub pasków.
Sa 2
Dokładna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie
może być widoczny olej, smar, pył, większe ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich czy obcych zanieczyszczeń. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia powinny silnie przylegać.
Sa 1
Lekka obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może
być widoczny olej, smar, pył, słabo przyczepna zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie
czy obce zanieczyszczenia.
STOPNIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI NIE ZABEZPIECZONYCH POWŁOKAMI MALARSKIMI LUB PO
CAŁKOWITYM USUNIĘCIU WCZEŚNIEJ NAŁOŻONYCH POWŁOK W PRZYPADKU METOD RĘCZNYCH.
St 3
Bardziej gruntowne czyszczenie ręczne oraz czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem
mechanicznym. Wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze metalicznego połysku.
St 2
Gruntowne czyszczenie ręczne oraz czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył,
przyczepna zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia.
www.yumacom.pl

Podobne dokumenty

SYSTEMY OCHRONY METALU YUMACOM

SYSTEMY OCHRONY METALU YUMACOM 3. Yumacoat 2K – alkidowa uretanowana farba renowacyjna do dachów w kolorze. Yumacoat 2K to farba dwuskładnikowa, sieciująca z utwardzaczami poliizocyjanianowymi z utworzeniem powłok alkidowo-ureta...

Bardziej szczegółowo