V - Thuasne

Komentarze

Transkrypt

V - Thuasne
KATALOGMEDYCZNY
V
2010
OD REDAKCJI
Rok 2010 będzie rokiem nowych, innowacyjnych produktów w dziedzinie zaopatrzenia ortopedycznego jak
również kompresji żylnej.
Przekazanie Państwu nowego katalogu produktów, jest idealnym momentem na potwierdzenie “trzech I”
charakteryzujących Grupę THUASNE:
"I" jak Innovation (Innowacja): która jest integralną częścią ducha Thuasne i pozwala nam starać się zaspokoić
potrzeby naszych Klientów w sposób jak najbardziej efektywny. Każdego dnia.
"I" jak Industry (Przemysł): od samego początku, nasza Grupa doskonali swoje procesy produkcyjne. Rok po
roku rosną nasze nakłady inwestycyjne jak również rozwój naszej wiedzy eksperckiej w Europie. Taka polityka
gwarantuje maksymalnie wysoką jakość oraz maksymalne bezpieczeństwo dla Pacjentów.
"I" jak International (Międzynarodowy): jesteśmy bardzo dumni z faktu, że jesteśmy
obecni i bardzo pozytywnie oceniani na całym świecie. Dlatego też jesteśmy
w stanie eksportować francuskie wzornictwo oraz zaawansowane zaopatrzenie
ortopedyczne i terapię uciskową, które powstały dzięki pomocy i wieloletniej
współpracy z naszymi klientami z całego świata.
Do powyższych chcielibyśmy dodać jeszcze jedno “I” jak Independence
(Niezależność). Jesteśmy szczególnie przekonani, że pomaga nam ona na szybszą
reakcję i bycie bliżej Klientów, jak również pozwala nam na skierowanie wszystkich
naszych wysiłków na badania, rozwój i właściwą obsługę, czyli w rezultacie na
ochronę zdrowia.
Raz jeszcze dziękuję za zaufanie jakim nas obdarzyliście.
Elizabeth Ducottet
CEO
Co nowego
W ORTOPEDII
W
KOMPRESJOTERAPII
ŻYLNEJ
LOMBASKIN ®
21 cm
LOMBATECH
LOMBAX
ORIGINAL ®
®
LOMBAPRO ®
COMFORT
LIGAFLEX ®
EVOLUTION
LOMBAPRO ®
ACTIV
GENU PRO CONTROL ®
SHORT CLASSIC
SPIS TREŚCI
ZA OPATRZENI E OR TO P E D YCZ N E
ORTEZY TUŁOWIA
Badania kliniczne a materiał Combitex®
05
Ortezy piersiowo-lędźwiowo-krzyżowe
11
Pasy brzuszne, piersiowe, przepuklinowe i biodrowe
17
POZOSTAŁE ORTEZY ORTOPEDYCZNE
Kołnierze ortopedyczne
19
Ortezy stawu barkowego
23
Ortezy nadgarstka - Ortezy stawu łokciowego - Szyna naparstkowa (aparat Stacka)
25
Ortezy stawu kolanowego
29
Opaska udowa - Orteza biodrowa
35
Ortezy stawu skokowego - Wkładki i podpiętki ortopedyczne
37
Ortezy dla dzieci
45
Thuasne Neoprene - Ratownictwo
49
Ratownictwos - Szyny termoformowalne
51
Thuasne Sport
53
Bandaże kompresyjne i akcesoria, bandaże przylepne i kohezyjne
57
Mobiderm®
61
Thuasne Lymphology
62
85
ZEWNĘTRZNE PROTEZY PIERSI
63
ELASTYCZNE UBRANIA PODTRZYMUJĄCE
65
ZAOPATRZENIE W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA
SKARPETY, POŃCZOCHY I RAJSTOPY ELASTYCZNE
69
Zdjęcia :
Studio Caterin
Studio 36
F. Marquet
C. Haase
Graphic Obsession
Photo&co
No Comment
Ilustracje :
H. Fournié
Virginie Denis
Prosimy sprawdzić dostępność wybranego artykułu u swojego dostawcy.
03
V
ORTEZY TUŁOWIA
Po raz pierwszy na świecie THUASNE
przeprowadza badania kliniczne w
dziedzinie ortopedii, dotyczące
jednego ze swoich artykułów :
ortezy lędźwiowo-krzyżowej
Lombacross
Activity®.
BADANIE
Ä Cell b
badania:
d i
Ocena skuteczności ortezy lędźwiowo-krzyżowej
®
Lombacross Activity .
Ä Protokół:
Badanie randomizowane z udziałem 197 pacjentów,
podzielonych na 2 grupy terapeutyczne.
Czas trwania : 3 miesiące.
Grupa 1 (G1) : 102 pacjentów, noszących ortezy
lędźwiowo-krzyżowe Lombacross Activity®
i leczonych farmakologicznie.
Grupa 2 (G2) : 95 pacjentów, leczonych tradycyjnie.
Ä Kryteria oceny skuteczności:
Długość okresu rekonwalescencji. Czas potrzebny
do powrotu do normalnej aktywności.
Odczucia bólowe i ilość zażywanych leków.
Ä Kryteria ekonomiczne:
Koszt leczenia farmakologicznego
Ogólny koszt leczenia.
Ä Kryterium dodatkowe:
Ocena pacjenta.
Luty 2009 : ŚWIATOWE badania
Publikacja badań klinicznych Thuasne w czasopiśmie Spine.
"Skuteczność ortezy lędźwiowo-krzyżowej w leczeniu nerwobóli podostrych : otwarte, wieloośrodkowe,
randomizowane badania kliniczne"
dostępne na stronie internetowej czasopisma Spine : http://journals.lww.com/spinejournal
PLECY
KLINICZNE
LOMBACROSS ACTIVITY
®
PUNKTACJA W BADANIU EIFEL
Ä Ewolucja punktacji w badaniu EIFEL* od dnia D0 do D90
Ä G1 > G2 :
p = 0,023c
12
10
_ 46 %
8
6
4
_ 66 %
2
0
D0
D 30
D 60
Grupa 1 (Lombacross Activity )
D 90
Grupa 2 (kontrolna))
®
Poprawa
funkcjonalna
statystycznie istotna
w grupie G1 już w
pierwszym miesiącu,
utrzymuje się do
dnia D90
DŁUGOŚĆ OKRESU (ILOŚĆ DNI)
**Punktacja w badaniu EIFEL: Skala niezdolności funkcjonalnej, wykorzystywana do
oceny nerwobóli lędźwiowych
PUNKTACJA W BADANIU EVA
Ä Ewolucja punktacji w badaniu EVA** od dnia D0 do D90
Ä G1 > G2 :
70
p = 0,002c
60
50
40
_ 26 %
_ 40 %
30
20
10
D0
D 30
D 60
Grupa 1 (Lombacross Activity )
®
D 90
Grupa 2 (kontrolna))
DŁUGOŚĆ OKRESU (ILOŚĆ DNI)
Ustępowanie
bólu statystycznie
istotne w grupie
G1 już w
pierwszym
miesiącu,
utrzymuje
się do dnia D90
**Punktacja w badaniu EVA : Analogiczna skala wzrokowa
c Minimalna waga badania dla p wynosi 0,05. Im mniejsza jest wartość "p", tym bardziej znamienne są wyniki badania
Ä Wyniki ekonomiczne we Francji:
- Szacuje się, że koszt leczenia z wykorzystaniem ortezy lędźwiowo-krzyżowej Lombacross Activity® jest o 200 euro
niższy, niż przy tradycyjnym leczeniu bez zakładania ortezy.
- 90 % pacjentów utrzymuje, że ból częściowo ustąpił w krótkim czasie, skuteczność ortezy
lędźwiowo-krzyżowej udowodniona już od dziewiątego dnia.
- Bardzo ścisłe przestrzeganie zasad leczenia przez pacjentów, noszących ortezę
lędźwiowo-krzyżową Lombacross Activity® (G1).
- Bardzo ścisłe przestrzeganie zasad leczenia przez pacjentów, noszących ortezę
lędźwiowo-krzyżową Lombacross Activity®.
05
V
ORTEZY TUŁOWIA
DANE LICZBOWE, DOTYCZĄCE NERWOBÓLI OKOLIC LĘDŹWI
Î 80% procent populacji skarży się lub skarżyło na ból pleców.
Î Pierwsza przyczyna inwalidztwa.
Î Drugi powód wizyt u lekarzy internistów.
Î Kilka tysięcy osób musiało zrezygnować z pracy z
FIRMA THUASNE WYNALAZŁA
TERAPEUTYCZNĄ ORTEZĘ
LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWĄ
powodu bólu krzyża.
Î Typowy profil osoby cierpiącej na nerwobóle lędźwiowe :
mężczyzna, 35-40 lat z utrudnieniami w działalności zawodowej.
Czynniki, powodujące ryzyko:
Î Zawodowe : nawykowe przyjmowanie złej postawy, trudności psychospołeczne, niezadowolenie z pracy, stres.
Î Zwyrodnienia kręgusłupa : przejściowe, skolioza.
© Studio Caterin
PLECY
MATERIAŁ COMBITEX ®
ORYGINALNA TECHNOLOGIA, OPATENTOWANA PRZEZ FIRMĘ THUASNE
Combitex® - to jedyny w swoim rodzaju materiał techniczny
opatentowany przez firmę Thuasne.
Opracowanie dwuwarstwowego materiału
ału
składającego się z warstwy hydrofobowej
ej
(wewnętrznej) i warstwy hydrofilowej
(zewnętrznej) pozwoliło na uzyskanie
efektu odprowadzania potu z
powierzchni skóry, co w efekcie
prowadzi do odpowiedniej regulacji
temperatury ciała.
PATENT FIRMY
Efekt materiału Combitex® przy
noszeniu ortezy lędźwiowo-krzyżowej
Materiał Combitex® umożliwia
odprowadzanie potu.
Dzięki temu pacjent może nosić przez
cały dzień ortezę, nałożoną
bezpośrednio na skórę.
Materiał Combitex®
dowiedziona skuteczność
działania
Combitex ®
Materiał X
Po upływie
0 sek.
Strona
wewnętrzna
Po upływie
5 sek.
Strona
Po upływie 25
zewnętrzna
sek.
Po upływie 25 sekund w
materiale Combitex® nie ma
już płynu na jego powierzchni.
Natomiast w materiale X
obserwujemy rozlanie płynu i
nasączenie włókna.
07
© Thuasne
ZASADA DZIAŁANIA ORTEZY
LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEJ
Pacjent bez ortezy lędźwiowo-krzyżowej
Orteza lędźwiowa:
© Thuasne
Ä Zwiększa ucisk w obrębie jamy brzusznej.
Ä Łagodzi ból w rejonie lędźwi.
Ä Koryguje nadmierne wygięcie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do przodu (hiperlordozę).
Ä Mechanicznie stabilizuje plecy.
Ä Rozszerza obszar międzykręgowy.
Ä Równomiernie rozkłada obciążenie dysku i dwóch
głównych punktów oparcia kregosłupa.
Ä Działa przeciwbólowo na zasadzie termoregulacji.
© Thuasne
V
ORTEZY TUŁOWIA
Pacjent, noszący ortezę lędźwiowo-krzyżową
•
•
•
•
DYNABELT ®
ORTEL ®
ORTEL ®
CEMEN ®
2800
CEMEN ®
2900
STOMEX ®
•
•
• • •
•
Bóle krzyżowo-biodrowe kobiet
w ciąży
•
•
•
•
•
Stan po stomii
•
Przepuklina pachwinowa
•
•
•
Długotrwałe podtrzymywanie
brzuszne (pacjentów z urazam
neurologicznymi)
• •
• •
•
ORTEL ® P
INNE SCHORZENIA REJONU MIEDNICY I JAMY BRZUSZNEJ
•
Złamania żeber
LOMBACROSS ® LOMBACROSS ® LOMBASKIN ® LOMBAFIX ®
•
Przejściowe osłabienie ściany
brzusznej
Choroba Scheuermanna
Bolesność kręgosłupa
piersiowo-lędźwiowego
Reumatyczne zapalenie
miednicy i kręgów lędźwiowych
Garb bolesny
Osiadanie kręgów piersiowo-lędźwiowych (na skutek
osteoporozy lub przy stanach pourazowych)
LOMBAX
ACTIVITY ®
LOMBACROSS
LOMBATECH ®
ACTIVITY ®
LOMBAX ®
RIGID
LOMBAX ®
HIGH
LOMBAX ®
IMMO
•
•
•
•
Skolioza związana z wiekiem
•
Zaopatrzenie pooperacyjne po zabiegu
na więzadłach krzyżowo-biodrowych
Stany po operacji kręgosłupa
LOMBAX ®
NATURE
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
Rwa kulszowa, leczona
operacyjnie lub inna
LOMBAX ®
LADY
•
Ból krzyża (intensywny ból, duża
aktywność)
LOMBAX ®
ORIGINAL
• •
• •
Ból krzyża (umiarkowana
aktywność, umiarkowany ból)
DYNACROSS ® LOMBAPRO ® LOMBAPRO ®
ACTIVITY
COMFORT
ACTIV
• •
• •
• •
•
Ryzyko nerwobóli lędźwiowych
Stabilizacja i korekta postawy
dla sportowców w dyscyplinach
powodujących duże obciążenie
obszaru lędźwiowo-krzyżowego
Osłabienie mięśni obszaru
lędźwi lub brak równowagi
mięśniowej
ORTELCROSS ® DYNACROSS ®
LOMBAX
DORSO ®
ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA THUASNE POMAGA PRZY RÓŻNYCH TYPACH NERWOBÓLI LĘDŹWIOWYCH
PLECY
ORTEZA LĘDŹWIOWA THUASNE NA
KAŻDY PRZYPADEK
•• •
••
•••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
•
••
•
•
•
•
•
•
•
09
V
ORTEZY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE
Ä LOMBAX
®
ORIGINAL
0824 03
Orteza lędźwiowo-krzyżowa
Dwuczęściowe zapięcie z uchwytami.
Elastyczny materiał, zapewniający
dużą siłę stabilizacji.
Usztywnienie fiszbinami z tyłu.
Tylna część z przewiewnego
materiału.
Lżejsza tkanina o tej samej skuteczności.
1
60 - 85 cm
2
86 - 112 cm
3
113 - 140 cm
Sposób korzystania : nie nosimy przez cały czas, zakładamy przy dużym wysiłku fizycznym.
Ä LOMBAPRO COMFORT
®
0801 01
Stabilizująca orteza lędźwiowo-krzyżowa
Stalki w części grzbietowej wymuszające prawidłową postawę.
Przewiewny materiał o dwóch zróżnicowanych poziomach
siły ucisku.
Silikonowa wkładka
stabilizacyjno-masująca.
Dwa uchwyty na dłonie
Biały
szary czarny szary
dla wygodnego zakładania.
Damski
Ä LOMBAPRO ACTIV
®
Męski
1
2
3
4
5
60 - 70 cm
71 - 86 cm
87 - 102 cm
103 - 121 cm
122 - 140 cm
0802 01
Stabilizująca orteza lędźwiowo-krzyżowa wzmocniona
Dodatkowe pasy dociągające dla lepszego dopasowania.
Podwójny pas utrzymujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy.
Stalki w części grzbietowej wymuszające prawidłową postawę.
Przewiewny materiał o dwóch zróżnicowanych poziomach siły
ucisku.
Silikonowa wkładka
stabilizacyjno-masująca.
Biały
szary czarny szary
Dwa uchwyty na dłonie
dla wygodnego zakładania.
Damski
Męski
1
2
3
4
5
60 - 70 cm
71 - 86 cm
87 - 102 cm
103 - 121 cm
122 - 140 cm
PLECY
Ä LOMBAX LADY
®
0825 01
Orteza lędźwiowo-krzyżowa dla pań
Kolorystyka i finezyjne wstążki nadają tym artykułom kobiecego
charakteru.
Finezyjny artykuł z lekkiego materiału.
Anatomiczny kształt.
0
1
2
3
4
60 - 70 cm
71 - 86 cm
87 - 102 cm
103 - 121 cm
122 - 140 cm
Sposób korzystania : nie nosimy przez cały czas, zakładamy przy dużym wysiłku fizycznym.
Ä LOMBAX NATURE
®
0826 01
Orteza lędźwiowo-krzyżowa dla pań
Wzmocnienie z bawełny, produkowanej zdrowymi i społecznie
akceptowanymi metodami.
Anatomiczny kształt.
Zintegrowane uchwyty ułatwiające zakładanie.
Zamek z magnesem,
niewidoczny na zewnątrz.
0
1
2
3
4
60 - 70 cm
71 - 86 cm
87 - 102 cm
103 - 121 cm
122 - 140 cm
Sposób korzystania : nie nosimy przez cały czas, zakładamy przy dużym wysiłku fizycznym.
Ä LOMBAX ACTIVITY
®
0850 02
Orteza lędźwiowo-krzyżowa stabilizująca
Elastyczny materiał, zapewniający dużą siłę stabilizacji.
Układ dodatkowych pasków zaciskających umożliwia
dokładną regulację siły stabilizacji według potrzeb.
Zdejmowane szelki umożliwiają rozpinanie
ortezy bez jej całkowitego zdejmowania.
Układ zapinania z uchwytami
1
2
3
76 - 90 cm
91 - 110 cm
111 - 125 cm
Sposób korzystania : nie nosimy przez cały czas, zakładamy przy dużym
ż
wysiłku
iłk fizycznym.
fi
Ä LOMBAX RIGID
®
0815
Wysoka orteza lędźwiowo-krzyżowa ze wzmocnieniem
po stronie pleców
27
32
Tylne wzmocnienie półsztywne.
Dodatkowe paski umożliwiają regulację stopnia stabilizacji.
Szeroki zakres regulacji zapinania.
Tylna część z trójwymiarowego materiału.
Wyjmowane fiszbiny tylne.
0815 03 : 27 cm
0815 04 : 32 cm
1
2
3
4
71 - 86 cm
87 - 102 cm
103 - 121 cm
122 - 140 cm
Sposób korzystania : do długotrwałego użytku przy różnorodnym obciążeniu
i zmiennej aktywności w trakcie dnia.
11
V
ORTEZY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE
Ä LOMBAX HIGH
®
0843 03
35
40
Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa
Dodatkowe paski ściągające do przodu i do tyłu umożliwiają
dopasowanie siły zaciskania do pozycji ciała w danej chwili.
Część grzbietowa z przewiewnego materiału Poromax®.
Zapinanie przednie dwuczęściowe z uchwytami,
ułatwiającymi zakładanie.
Ä LOMBAX IMMO
®
Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa z gorsetem odciążającym
®
®
1
2
3
4
5
6
35
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
0845 02
Gorset piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy do korekcji wad postawy
Strukturę aluminiową można dopasować do kształtu
kręgosłupa i morfologii pacjenta.
Możliwość regulacji wysokości gorsetu.
Dodatkowe paski, regulujące siłę
podtrzymywania.
Dodatkowy pasek podtrzymujący na mostku.
Ä ORTELCROSS
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
0846 01
Gorset odciążający wyjmowany, sztywny.
Bardzo wysoka konstrukcja ortezy wykonanej z elastycznego
materiału zapewniającego bardzo dobrą stabilizację.
Dodatkowe paski ściągające (do przodu i
do tyłu) pozwalają na dopasowanie siły
stabilizacji do aktualnej pozycji ciała.
Zapięcie z przodu ortezy, dwuczęściowe,
z uchwytami ułatwiającymi zakładanie.
Ä LOMBAX DORSO
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
4050 01
Orteza lędźwiowo-krzyżowa
24,5
Przewiewny materiał elastyczny.
Giętkie fiszbiny tylne.
1
2
3
4
5
6
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
Sposób korzystania : można nosić stale, zalecany przy niezmienionym poziomie aktywności w ciągu dnia.
Ä DYNACROSS
®
7680 05
Orteza lędźwiowo-krzyżowa
Przewiewny materiał elastyczny Combitex ®.
Giętkie fiszbiny tylne.
Skrzyżowane paski materiałowe.
1
2
3
4
5
6
biały beżowy
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
Sposób korzystania : można nosić stale, zalecany przy niezmienionym poziomie aktywności w ciągu dnia.
Ä DYNACROSS ACTIVITY
®
7685 01
Orteza lędźwiowo-krzyżowa
Przewiewny materiał elastyczny Combitex®.
Giętkie fiszbiny tylne. Skrzyżowane paski materiałowe.
Dodatkowe paski do regulacji siły zaciskania na plecach.
1
2
3
4
5
6
biały beżowy
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
Sposób korzystania : można nosić stale, zalecany przy umiarkowanym wysiłku.
Ä LOMBACROSS
®
0830 04
Orteza lędźwiowo-krzyżowa z dynamiczną korektą
postawy
Materiał elastyczny Combitex® - paski, zapinane na krzyż.
Fiszbiny po stronie pleców.
Dynamiczna korekta postawy dzięki specjalnemu
ułożeniu pasków elastycznych.
Optymalny komfort.
czarny beżowy
biały
1
2
3
4
5
6
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
Sposób korzystania : można nosić stale, zalecany przy normalnym wysiłku i niezmienionym poziomie
aktywności w ciągu dnia.
Ä LOMBACROSS
®
0830 05
Orteza lędźwiowa stabilizująca z dynamiczną korektą postawy
Materiał elastyczny Combitex® - paski, zapinane na krzyż.
Elastyczne paski zapewniają dynamiczną korektę postawy.
Anatomiczny kształt sprawia, że orteza nie uwiera w żebra.
Uchwyty na dłonie ułatwiają zakładanie.
System
zapinania na
rzepy z
uchwytami na
dłonie
Komfort dla pleców
Aksamitna tkanina moltonowa
1
2
3
4
5
6
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
Sposób korzystania : można nosić stale, zalecany przy normalnym wysiłku i niezmienionym poziomie aktywności
w ciągu dnia.
13
PLECY
ORTEZY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE PRZEWIEWNE
V
ORTEZY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE
Ä LOMBASKIN
®
0871 01 (21 cm) / 0870 01 (26 cm)
Orteza lędźwiowo-krzyżowa wzmocniona
Materiał elastyczny Combitex® - paski,
zapinane na krzyż.
Fiszbiny po stronie pleców.
Niezwykle lekka struktura dająca
efekt "drugiej skóry".
Specjalne uchwyty na dłoń i kciuk ułatwiają
zakładanie ortezy.
ACJA
INNOW NE
THUAS
0
60 - 70 cm
1
71 - 86 cm
2
87 - 102 cm
3
103 - 121 cm
4
122 - 140 cm
Sposób korzystania : można nosić stale, zalecany przy normalnym wysiłku i niezmienionym
poziomie aktywności w ciągu dnia.
Ä LOMBACROSS
ACTIVITY ®
Orteza lędźwiowo-krzyżowa z dynamiczną
korekcją postawy
Elastyczny materiał Combitex® - paski, zapinane na krzyż
(z korektą postawy).
Fiszbiny po stronie pleców. Dodatkowe wzmocnienie po
stronie pleców z możliwością doprofilowania.
Anatomiczny kształt sprawia, że orteza nie uwiera w
żebra.
Uchwyty na dłonie
ułatwiające zakładanie.
biały
21 cm : 0836 01
26 cm : 0835 03
czarny
biały
czarny
beżowy
1 52 - 62 cm
2 63 - 74 cm
3 75 - 89 cm
4 90 - 105 cm
5 106 - 120 cm
6 121 - 140 cm
Sposób korzystania : do długotrwałego użytku przy różnorodnym obciążeniu
i zmiennej aktywności w trakcie dnia.
PLECY
PRZEWIEWNE
Ä LOMBATECH
JĘTA
ORTEZA OB I
M
TA
3 PATEN
®
0851 01
Orteza lędźwiowo-krzyżowa stabilizująca
z regulowanym wzmocnieniem
Opatentowany system zdejmowanych pasów
regulujących wysokość ortezy (26 do 32 cm) dla
optymalnej stabilizacji odcinka lędźwiowego.
Opatentowany samodopasowujący się do kształtu
pleców tył ortezy.
Wzmocniona płytka brzuszna dla jeszcze lepszej stabilizacji.
Uchwyty na dłonie i specjalne znaczniki dla
łatwiejszego założenia ortezy.
Opatentowana przewiewna
32
dzianina Combitex®.
26
1
60 - 75 cm
2
76 - 94 cm
3
95 - 115 cm
4
116 - 140 cm
Sposób korzystania : do długotrwałego użytku przy różnorodnym
ó
obciążeniu
i zmiennej aktywności w trakcie dnia.
Ä LOMBAFIX
®
0840 07
Orteza lędźwiowo-krzyżowa z wkładką masującą
Przewiewny materiał elastyczny Combitex®.
Wzmocnienie tylne o anatomicznym wyprofilowaniu.
Dopasowuje się do morfologii pacjenta dzięki czemu
umożliwia wprowadzanie korekty
w sile stabilizacji w kolejnych etapach
procesu terapeutycznego.
Dodatkowa wkładka masująca.
1
2
3
4
5
6
52 - 62 cm
63 - 74 cm
75 - 89 cm
90 - 105 cm
106 - 120 cm
121 - 140 cm
Sposób korzystania : do długotrwałego użytku przy różnorodnym obciążeniu i zmiennej aktywności
w trakcie dnia.
15
V
PASY BRZUSZNE, PIERSIOWE,
Ä STOMEX
®
2700 02
Pas brzuszny (stomijny) podtrzymujący
Elastyczny materiał zapewnia skuteczne podtrzymywanie brzuszno-lędźwiowe.
Część przednia z nie prującego się materiału umożliwia
wycinanie otworów na dreny przy stomii w dowolnym miejscu.
1
2
3
4
Ä CEMEN
®
60 - 70 cm
71 - 85 cm
86 - 100 cm
101 - 120 cm
2800 01
Pas piersiowo-brzuszny typu bandaż
Elastyczny materiał zapewnia skuteczne podtrzymywanie
brzuszno-piersiowe z możliwością odpowiedniej regulacji.
®
18 x 125 cm
25 x 125 cm
18 x 250 cm
25 x 250 cm
Długość : 1,25 - 2,50 m.
Ä CEMEN
2900 01
Pas piersiowo-brzuszny typu bandaż
Pas podtrzymujący klatkę piersiową z elastycznego,
wytrzymałego materiału.
15,5
• Modele : męski - damski.
1
2
3
4
60 - 75 cm
76 - 90 cm
91 - 105 cm
106 - 120 cm
PLECY
PRZEPUKLINOWE, BIODROWE
Ä DYNABELT
®
7010
Wysoki pas lędźwiowo-brzuszny
Cienki, elastyczny i przewiewny materiał zapewnia skuteczną
ochronę jamy brzusznej lub klatki piersiowej i
odprowadzanie potu.
Wyjmowane fiszbiny ochronne.
Nadaje się do sterylizacji w autoklawie.
7010 07
7
7010 08
1
2
3
4
5
6*
7010 09
66 - 80 cm
81 - 90 cm
91 - 100 cm
101 - 120 cm
121 - 140 cm
141 - 160 cm
*d
dostępny
t
jedynie w wersji o wysokości 33 cm
Ä ORTEL
®
2730 01
Pas przepuklinowy
Poduszeczki silikonowe 10,5 x 7 cm (zwiększają komfort i
skuteczność podtrzymywania).
Podkładki biodrowe można wymieniać i regulować.
2720 01
Ä ORTEL P
®
Wersje :
jednostronna (2730 01)
(dopasowywana do prawego lub
lewego biodra)
dwustronna (2720 01)
1
2
3
4
75 - 85 cm
86 - 97 cm
98 - 110 cm
111 - 125 cm
2740 01
Pas krzyżowo-biodrowy
Elastyczny materiał bardzo mocno opasuje stawy biodrowe.
Dodatkowe paski zaciskające umożliwiają zwiększenie
siły stabilizacji i podtrzymywania.
Komfortowy, od wewnątrz pokryty bardzo
delikatnym materiałem gąbkowym.
10
1
2
3
4
5
6
83 - 89 cm
90 - 96 cm
97 - 105 cm
106 - 114 cm
115 - 125 cm
126 - 136 cm
17
V
KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE
DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE NERWOBÓLI KRĘGÓW SZYJNYCH
Najczęstsze schorzenia kręgów szyjnych to:
Î Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, choroba
bardzo częsta u osób po 40 roku życia (zwykle dotyczy
dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego).
Î Skręcenia kręgów szyjnych - 5 % wypadków w rugby.
Î Kręcz szyi, zła postawa, nawykowe niewłaściwe
ułożenie głowy, przeciążenie związane z nadmiernym
odchyleniem.
THUASNE - PEŁNA GAMA KOŁNIERZY
ORTOPEDYCZNYCH
Thuasne oferuje pełną gamę kołnierzy ortopedycznych
od najbardziej elastycznych "C1" do najbardziej
sztywnych "C4".
Wszystkie kołnierze ortopedyczne Thuasne są pomyślane
aby :
Î Zapewnić optymalne odciążenie zależnie od rodzaju
schorzenia.
Î Zapewnić jak największy komfort, co sprzyja ścisłemu
przestrzeganiu zasad leczenia.
Szczegółowe informacje
o...
(2)
Kołnierzu
ortopedycznym
C2+ firmy
Thuasne
(3)
(1)
(4)
© Thuasne
Lekka i przewiewna struktura półsztywna (1) umożliwia
długotrwałe noszenie kołnierza bez uczucia niewygody.
Anatomiczny kształt (2) i zaokrąglone brzegi z pianki dają
pełen komfort.
Możliwość dokładnej regulacji paskami samoprzyczepnymi
(3) zapewnia optymalne odciążenie.
Zdejmowany pokrowiec (4) ułatwia pranie.
19
Złamanie bez przemieszczenia
Poważne skręcenia
Umiarkowane skręcenia (stabilne)
Lekkie skręcenia
Nerwobóle szyi i ramion
Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego
Kręcz szyi
ORTEL ® C1
ANATOMIC
ORTEL ® C2
PLUS
ORTEL ® C3
CLASSIC
ORTEL ® C3
• •• •
••
• •• ••
••
•• ••
ORTEL ® C1
CLASSIC
ORTEL ® C4
RIGID
•• ••
•• ••
ORTEL ® C4
RIGID CLASSIC
KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE THUASNE : OD C1 DO C4
Î Ma efekt przeciwbólowy : neutralizuje ucisk przy skrajnych ruchach i ogranicza napięcie mięśni, a przez to sprzyja odciążeniu kręgosłupa szyjnego.
Î Umożliwia korektę postawy.
Î Unieruchamia kręgosłup szyjny - stopień unieruchomienia zależy od sztywności kołnierza.
Kołnierz ortopedyczny:
ASADA DZIAŁANIA KOŁNIERZA ORTOPEDYCZNEGO
© Thuasne
SZYJA
V
KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE
Ä ORTEL C1 CLASSIC
®
2393 02
Kołnierz miękki typu Schantza
Przytrzymuje kręgi szyjne i łagodzi bóle.
Zalecany do krótkotrwałego użytku.
Artykuł z pianki wysokiej jakości.
Dostarczany w komfortowym bawełnianym pokrowcu,
zdejmowanym i nadającym się do prania.
Paski samoprzyczepne umożliwiają
dokładną regulację.
Ä ORTEL C1 ANATOMIC
®
8 -10
1
2
3
28 - 33 cm
34 - 39 cm
40 - 46 cm
2394 02
Kołnierz miękki typu Schantza
Zwarta pianka podtrzymująca.
Zaokrąglone brzegi skutecznie i komfortowo podtrzymują kręgi szyjne.
Anatomiczny kształt.
Możliwość dokładnej regulacji paskami samoprzyczepnymi.
Zdejmowany komfortowy pokrowiec..
Przytrzymuje kręgi szyjne i łagodzi
bóle.
beżowy granatowy
Ä ORTEL C2 PLUS
®
®
1
2
3
28 - 33 cm
34 - 39 cm
40 - 46 cm
2392 02
Kołnierz półsztywny typu Florida
Półsztywna struktura zapewnia lepsze podtrzymywanie kręgów szyjnych.
Wycięcie anatomiczne.
Przewiewna i lekka struktura z zaokrąglonymi brzegami.
Artykuł komfortowy z pianki, dopasowującej się do morfologii.
Dokładna regulacja paskami
samoprzyczepnymi.
Zdejmowany bawełniany
kremowy beżowy granatowy pokrowiec ułatwia higienę.
Ä ORTEL C3
7,5 -9 -11
2391 02
ORTEL C3 CLASSIC
®
7,5 -9 -11
1
2
3
28 - 33 cm
34 - 39 cm
40 - 46 cm
2390 01
Kołnierz sztywny z regulacją wysokości
Możliwość szybkiego i dokładnego dopasowania wysokości paskami samoprzyczepnymi. Miękki materiał, wyściełający kołnierz od wewnętrznej strony, zwiększa
komfort użytkownika.
Ortel C3 : Artykuł z komfortową wkładką
na oparcie podbródka.
Ortel C3 Classic :
1
kołnierz szyjny sztywny bez
2
oparcia na podbródek.
7,5 -9 -11
®
®
3
28 - 33 cm
34 - 39 cm
40 - 46 cm
SZYJA
Ä ORTEL C4 RIGID
®
2396 01
Kołnierz sztywny typu Campa z otworem
Pełne podparcie głowy.
Elementy stabilizacyjne podtrzymujące podbródek i potylicę.
Obydwie części kołnierza łączone dzięki paskowi samoprzyczepnemu.
Przepuszcza promienie X.
Z otworem przednim
Ä ORTEL C4 RIGID CLASSIC
®
8,25
1
2
3
25,5 - 33 cm
33,5 - 40 cm
40,5 - 48 cm
2397 01
Kołnierz sztywny typu Campa bez otworu
Pełne podparcie głowy.
Elementy stabilizacyjne podtrzymujące podbródek i potylicę.
Obydwie części kołnierza łączone dzięki paskowi samoprzyczepnemu.
Przepuszcza promienie X.
© Studio Caterin
Bez otworu przedniego
8,25
1
2
3
25 - 31 cm
31 - 38 cm
38 - 45 cm
21
V
ORTEZY STAWU BARKOWEGO
JAKIEGO RODZAJU URAZY DOTYCZĄ
STAWU BARKOWEGO ?
Î Urazy stawu barkowego zdarzają się często w dys-
cyplinach kontaktowych, sportach walki, dyscyplinach
zimowych, konkurencjach rzutowych jak również przy
upadkach.
Î Zwichnięcia głowy kości ramiennej (stawu barkowego)
stanowią 70 % przypadków zwichnięć, z jakimi spotykają
się lekarze u pacjentów, uprawiających sporty zimowe.
Î Najczęstszym przypadkiem jest zwichnięcie
wewnętrzne-przednie (każdy lekarz w górach spotyka
się rocznie z 10 takimi przypadkami).
LIGAFLEX ®
Leczenie złamań obojczyka
Unieruchomienie stawu łokciowego
(pourazowe, przy zapaleniu nadkłykcia
lub okolicy nadkłykcia przyśrodkowego
kości ramiennej), zwichnięcia
Unieruchomienie w
następstwie złamania łopatki
Unieruchomienie
przeciwbólowe ramienia
i przedramienia
Nie operacyjne urazy
więzadeł stawów barkowego
i łokciowego (zwichnięcia i
skręcenia)
IMMO
CLASSIC
•
•
•
• •
• •
•
• •
Noszenie przy rehabilitacji
stawu barkowego
Niezoperowane schorzenia
pasa rotacyjnego barku
Porażenie połowicze stawu
barkowego (spastyczne)
© Thuasne
Zwichnięcie łopatki i stawu
barkowego
IMMO
•
Złamanie górnej części kości
ramiennej bez przemieszczenia
Porażenie połowicze stawu
barkowego (wiotkie)
IMMO
VEST ®
•
•
•
Ä LIGAFLEX
®
2450 020 003
Pas obojczykowy
RAMIONA
Tylna część wyściełana komfortową pianką.
Zapinany na pętelkę.
Układ pasków samoprzyczepnych.
Przemyślana konstrukcja ortezy
sprawia, że mamy tylko jeden
model na wszystkie rozmiary.
Występuje również w wersji
Junior - str. 46.
Ä IMMO CLASSIC
Jeden rozmiar
2445 01
Orteza typu temblak
Pianka ochronna daje maksymalny komfort.
Dokładna regulacja paskami samoprzyczepnymi.
Ten sam model na lewą i prawą stronę.
IMMO CLASSIC
Immobilisation scapulo-humérale
Scapulo-humeral immobilization
Ruhigstellung von Schulter und Oberarm
Immobilisatiesteun voor het
schoudergewricht
Immobilizzazione scapolo-omerale
Inmovilización escápulo-humeral
Imobilização escápulo-umeral
Immobilisering af
humeroscapularleddet
Lapaluun ja kyynärnivelen alueen
immobilisointi
1
2
3
4
Immobilisering av skuldra och överarm
ƺǍǐǃǒǂǘNJǝǎNJǂ ǂNjNJǎLjǕǐǑǐǀLjǔLj
Fixace svalĪ a šlach pletence paže a
volné Āásti horní konĀetiny
Unieruchamianie ãopatki i ramienia
Ref. 2445 01
ElkoŸa un apakšdelma imobilizœcija
Mentikaulio – žastikaulio ůtvaras
Õlaliigese Àksaator
Fiksiranje mišic in kit pazduhe in prostih
delov roke
Znehybnenie svalov a šliach pletenca
paže a voĕnej Āasti hornej konĀatiny
Vállrögzítés
ǼȞȠȓȕȎ ȕȎ ȖȚȜȏȖșȖȕȎȤȖȭ țȎ ȞȎȚȓțțȎȠȎ
ȟȠȎȐȎ Ȗ ȞȨȘȎȠȎ
Imobilizarea articulaĦiei scapulo-humerale
Chingi de imobilizare a clavicule
Ä IMMO VEST
®
50 - 71 cm
72 - 94 cm
95 - 117 cm
118 - 140 cm
2441 02
Orteza ramienno-łokciowo-nadgarstkowo-ręczna typ Dessault
Przeciwbólowe unieruchamianie barku, ramienia i przedramienia.
Ten sam model na lewą i prawą stronę.
SZEROKOŚĆ
< 1,70 m
Ä IMMO
2440 01
WZROST
1,70 - 1,80 m
> 1,80 m
Numer 1
Numer 1
Orteza ramienno-łokciowo-nadgarstkowo-ręczna
Optymalne unieruchomienie wzmacnianym pasem, opaskami
podtrzymującymi i układem stabilizującym staw barkowy.
Dokładna regulacja paskami samoprzyczepnymi.
Ten sam model na lewą i prawą stronę.
1
2
3
4
50 - 71 cm
72 - 94 cm
95 - 117 cm
118 - 140 cm
23
V
ORTEZY NADGARSTKA, STAWU
URAZY NADGARSTKA I KCIUKA
© Thuasne
Najczęstsze przypadki skręcenia nadgarstka powstają
w wyniku upadku do przodu na dłoń i prowadzą do
niestabilności kości księżycowatej.
Najczęstszym urazem kciuka jest skręcenie na skutek
wymuszonego odwiedzenia lub zmian zwyrodnieniowych
stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka.
Zespół cieśni kanału nadgarstka jest spowodowany
uciskiem na środkowy nerw nadgarstka. Współczynnik
zachorowań w skali rocznej utrzymuje się między 1 a 3
przypadkami na 1000, a bieżących przypadków schorzenia jest od 3 do 5 na 100 mieszkańców. Najczęściej
obserwowane w przedziale wiekowym 45-60 lat. W
populacji pacjentów, proporcje mężczyzn do kobiet
wahają się od 1/3 do 1/10.
ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA ORTEZY
NADGARSTKOWO-RĘCZNEJ
Orteza nadgarstka:
Î Odciąża stawy nadgarstka.
Î Ma efekt przeciwbólowy.
Î Sprzyja gojeniu więzadeł.
© Thuasne
© Thuasne
Î Ogranicza nadmierne ruchy.
•
•
•
•
•
LIGAFLEX ®
MANU
Palec Malleta (zerwanie ścięgna prostownika palca)
Unieruchomienie
Zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty)
Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokieć golfi sty)
Zmiany zwyrodnieniowe stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka
Powrót do aktywności ruchowej i sportu po rekonwalescencji
Zapalenia ścięgien
Skręcenia kciuka
•
•
Zapalenie pochewki ścięgna odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka (choroba Quervaina)
Urazy nadgarstka
Zaopatrzenie po zabiegu uwolnienia cieśni kanału nadgarstka
Lekkie zwichnięcie nadgarstka
Złamanie nadgarstka u pacjentów w podeszłym wieku
Leczenie złamania kości promieniowej i
stabilizacja techniką Judeta
•
•
•
•
•
••
•
••
•
•
W zgięciu "łokciowym" (zgięcie stawu promieniowo-nadgarstkowego z odchyleniem łokciowym)
Zespół kanału łokciowego (kanału Guyon’a)
Choroba zwyrodnieniowa stawów kosci łódeczkowatej
Zapalenie pochewek ścięgien zginaczy: nie
operowany zespół kanału nadgarstka
W zgięciu (stawu promieniowo-nadgarstkowego)
Choroby i urazy ścięgien
Stany zapalne stawów włączając zapalenie
reumatoidalne
Jałowa martwica kości księżycowatej
(choroba Kienböcha)
Cysta maziówkowa nadgarstka
Gózowatość nadgarstka
•
•
•
•
Niestabilność nadgarstka
Staw rzekomy kości łódeczkowatej
Zmiany zwyrodnieniowe stawów
promieniowo-nadgarstkowych
(artroza SLAC i SNAC)
LIGAFLEX ®
IMMO
•
•
•
LIGAFLEX ®
CLASSIC
Grzbietowe oderwanie kości trójgraniastej
W wyproście (stawu promieniowo-nadgarstkowego)
DYNASTAB ®
DUAL
•
LIGAFLEX ®
•
•
SILISTAB ®
EPI
•
•
SZYNA
NAPARSTKOWA
THUASNE - PEŁNA GAMA PRODUKTÓW DO STOSOWANIA PRZY SCHORZENIACH
NADGARSTKA, STAWU ŁOKCIOWEGO, KCIUKA I PALCA
NADGARSTEK
ŁOKIEĆ
Î W zgięciu "łokciowym" (zgięcie
stawu promieniowo-nadgarstkowego
z odchyleniem łokciowym)
Î W zgięciu (stawu promieniowonadgarstkowego
Î W wyproście (stawu
promieniowo-nadgarstkowego)
Orteza nadgarstkowo-ręczna z możliwością
unieruchomienia w 3 pozycjach (dzięki 3
parom stalek, przepuszczających promienie
X). Ligaflex® Immo umożliwia optymalne
odciążenie systemu stawów nadgarstka ponieważ długość ortezy zapewnia
całkowite unieruchomienie.
W zależności od rodzaju stosowanych
stalek, nadgarstek może zostać unieruchomiony :
®
Ligaflex Immo :
Szczegółowe informacje o...
ŁOKCIOWEGO, TUTORY PALCÓW
25
V
ORTEZY NADGARSTKA, STAWU
Ä LIGAFLEX MANU
®
2430 02
Orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa
Solidne odciążenie kciuka i nadgarstka.
Fiszbiny przepuszczające promienie X z możliwością dokładnego
dopasowania do morfologii pacjenta. Fiszbin dłoniowy.
Jednoczesne działanie wzmocnień sztywnych i pasków.
Ułatwione zakładanie.
• Modele : prawy - lewy.
Występuje również w wersji
Junior - str.46.
beżowy Czarny
Ä LIGAFLEX IMMO
®
1
2
3
4
13 - 15 cm
15,5 - 17,5 cm
18 - 20 cm
20,5 - 23 cm
7080 02
Orteza nadgarstkowo-ręczna, unieruchamiająca z możliwością adaptacji
Możliwość unieruchomienia w trzech pozycjach. Artykuł dostarczany z parą stalek,
umożliwiających unieruchomienie nadgarstka w pozycji wyprostowanej.
W opcji zestaw dwóch par stalek :
- jedna do stabilizacji nadgarstka w pozycji zgiętej
- druga do stabilizacji nadgarstka w zgięciu "łokciowym"
(w zgięciu dłoniowym i pochyleniu łokciowym) .
Stalki, przepuszczające promienie X, umożliwiają
dopasowanie poprzez ich odpowiednie dogięcie.
1
Długość ortezy pomyślana tak, aby zapewnić
2
doskonałe unieruchomienie.
3
• Modele : prawy - lewy.
4
Ä ZESTAW STALEK DO LIGAFLEX IMMO
®
13 - 15 cm
15,5 - 17,5 cm
18 - 20 cm
20,5 - 23 cm
7080 90
• Modele : prawy - lewy.
Ä LIGAFLEX CLASSIC
®
2435 02
Orteza nadgarstkowo-ręczna
Układ dwóch pasków doskonale unieruchamiających nadgarstek.
Komfortowy materiał, przepuszczający powietrze (dzianina trójwymiarowa).
Fiszbiny przepuszczające promienie X z możliwością dokładnego dopasowania
do morfologii pacjenta. Fiszbin dłoniowy.
• Modele : prawy - lewy.
Występuje również w wersji
1
Junior - str.46.
2
beżowy Czarny
Ä DYNASTAB DUAL
®
3
4
13 - 15 cm
15,5 - 17,5 cm
18 - 20 cm
20,5 - 23 cm
7040 02
Orteza nadgarstkowo-ręczna
Układ dwóch sztywnych wzmocnień umożliwia doskonałe unieruchomienie
nadgarstka. Fiszbiny przepuszczające promienie X z możliwością dokładnego
dopasowania do morfologii pacjenta.
Komfortowy materiał, przepuszczający powietrze
(dzianina trójwymiarowa).
• Model obustronny.
beżowy Czarny
1
2
3
13 - 16 cm
16,5 - 19,5 cm
20 - 23 cm
ŁOKCIOWEGO, TUTORY PALCÓW
®
7085 01
Orteza statycznie unieruchamiająca kciuk
Aluminiowa konstrukcja dopasowująca się do morfologii,
umożliwiająca unieruchomienie kciuka przy zachowaniu pełnej
ruchomości nadgarstka.
Samoprzyczepny pasek mocujący.
• Modele : prawy - lewy.
Odległość
od zgięcia
nadgarstka do
pierwszego
paliczka
1
2
3
Ä SILISTAB EPI
®
2305 01
Orteza łokciowa
Wkładka silikonowa o potrójnym działaniu :
- masuje,
- amortyzuje wibracje,
- zapewnia ochronę kompresyjną.
Ä CONDYLEX
®
7 - 8,5 cm
9 - 10,5 cm
11 - 12,5 cm
NADGARSTEK
ŁOKIEĆ
Ä LIGAFLEX
8 cm
1
2
3
4
5
6
19 - 21 cm
22 - 24 cm
25 - 27 cm
28 - 30 cm
31 - 33 cm
34 - 36 cm
7007 01
Opaska uciskowa na zespół "łokcia tenisisty"
Pianka antywibracyjna.
8 cm
1
2
Ä SZYNA NAPARSTKOWA
22 - 26 cm
27 - 32 cm
Obwód palca u
nasady
paznokcia
7084 02
Szyna naparstkowa
Polipropylenowy materiał, umożliwiający unieruchomienie
dwóch ostatnich paliczków lub utrzymywanie stawu dalszego w
pozycji wyprostowanej.
Sprzedawane w opakowaniach po 6 szt.
ATTELLE DE DOIGT
Finger splint
Fingerschiene
Vingerspalk
Stecca per dito
Férula digital
Tala digital
Fingerskinne
Sormilasta
Fingerskena
ƦǂNjǕǖnjNJNjǝǓ ǎƽǒljLjNjǂǓ
Prstová dlaha
Tutor palca
Pirksta pœrsřjs
Piršto ůtvaras
Sõrmetugi
Longeta za prst
Prstová dlaha
UjjrögzítĞ sín
ȆȖțȎ ȕȎ ȜȏȓȕȒȐȖȔȐȎțȓ țȎ ȝȞȨȟȠ
AtelĆ digitalĆ
Ref. 7084 02
2!$)/42!.30!2%.4
,!4%8
1
2
3
4
5
5,5
6
7
4,7 cm
5,0 cm
5,5 cm
6,1 cm
6,4 cm
7,1 cm
7,5 cm
8,3 cm
27
V
ORTEZY STAWU KOLANOWEGO
INFORMACJE O ZMIANACH ZWYRODNIENIOWYCH STAWU KOLANOWEGO
U 45% spośród osób cierpiących na artrozę problem
dotyczy kolana. Artroza stau kolanowego jest najczęściej
występującą formą zwyrodnienia kończyn dolnych i
pierwszą przyczyną przewlekłej niewydolności funkcjonalnej w krajach wysoko rozwiniętych. Cierpi na nią
20 do 30% populacji w przedziale wiekowym pomiędzy
60 a 70 lat i od 40 do 50% w wieku powyżej 80 lat.
Czynniki, zwiększające ryzyko:
Î Nadwaga
Î Urazy stawu kolanowego
Î Wady wrodzone
Î Podeszły wiek
Î Zniekształcenie osi stawu kolanowego (szpotawość
lub koślawość.
PATENT FIRMY
Szczegółowe
informacje o...
Patencie firmy Thuasne
Firma Thuasne opatentowała dwuosiowe zawiasy ortez stawu kolanowego
Ligaflex® Evolution ROM i Genu Pro
Control® Classic.
Dwuosiowy zawias Thuasne:
• Naśladuje naturalny ruch kolana dzięki dwóm zakresom obrotu (od 0° do 40°, a następnie od 40° do 150°).
• Umożliwia kontrolę zakresu zgięcia i wyprostu stawu
kolanowego.
• Blokada wyprostu i zgięcia stawu pod żądanym kątem
(regulacja co 10°) nie wymaga żadnych narzędzi
• Redukuje do minimum siły tarcia, oddziaływujące na
staw kolanowy.
• Ogranicza możliwość przemieszczania się ortezy na
nodze w górę i w dół.
sz, że: wego Czy wie
stawu kolano
© Thuasne
© Thuasne
Skręcenie
rzy
y uraz narcia
to najczęstsz
zjazdowych.
ane uszkost spowodow
Skręcenie je
mieć trzy
że
o
dła i m
za
ię
w
m
e
ni
dze
postaci :
ięzadła.
ciągnięcie w
na
:
ie
kk
Le
Î
więzadła.
naderwanie
:
ne
a
w
o
rk
ia
m
U
Î
zadła.
zerwanie wię
ane zostaje
Î Poważne :
skręceń, zerw
h
ic
żk
ię
c
w
adkó
W 98 % przyp
e.
żowe przedni
zy
kr
ło
d
więza
© Thuasne
STAW
KOLANOWY
ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA ORTEZY
WIĘZADEŁ STAWU KOLANOWEGO
Î Redukuje nacisk po stronie przedniej
Î Wzmacnia i sprzyja gojeniu uszkodzonego więzadła.
Î Wzmacnia działanie mechanizmów stabilizacyjnych.
© Thuasne
ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA ORTEZY WIĘZADEŁ
STAWU KOLANOWEGO Z PIERŚCIENIEM
STABILIZUJĄCYM RZEPKĘ
© Studio Caterin
Î Silikonowy pierścień stabilizuje rzepkę.
Î Uniemożliwia rzepce ruchy boczne
Î Zwiększa stabilność stawu.
29
Profiliaktyka zapalenia ścięgna rzepki
Stabilizacja rzepki
Rzepkowe
Po operacji
Reedukacja
•
•
Po poważnych skręceniach
Więzadła
Po umiarkowanych skręceniach
•
GENU
EXTREM
• •• •
GENU
ACTION
Propriocepcja
Profilaktyka
POWRÓT DO AKTYWNOSCI
Niestabilność stawu
Choroba Osgooda-Schlattera
Artretyzm stawu kolanowego
Zespoły rzepkowe
Rzepkowe
W następstwie urazów funkcjonalnych
Przewlekła niestabilność
Więzadłowe
PRZYPADKI PRZEWLEKŁE
Zapalenie ściegna rzepki
Rzepkowe
Unieruchamianie stawu kolanowego
Unieruchomienie
Poważne skręcenia
Umiarkowane skręcenia
Więzadła
PRZYPADKI OSTRE
GENU
SOFT
•
•• ••
• ••
LIGASTRAP ® LIGAFLEX ®
•
• •• •
•
•
•
•
•• ••
•• •
•• •• •
LIGAFLEX ®
LIGAFLEX ® LIGAFLEX ®
GENU PRO
GENU PRO CONTROL ®
EVOLUTION EVOLUTION ROM POST-OP CONTROL ® CLASSIC SHORT CLASSIC
•
ORTEZA
RZEPKI
•
•
•
•
•
•
•
•• • •
• • ••
•
• • ••
•
•
•
•
SILISTAB ® GENU PRO ® GENU PRO ® LIGAFLEX ® LIGAFLEX ® LIGAFLEX ®
GENU
COMFORT
ACTIV
IMMO
IMMO 0° IMMO 20°
URAZY STAWU KOLANOWEGO : FIRMA THUASNE OFERUJE SZEROKI WACHLARZ
ROZWIĄZAŃ TERAPEUTYCZNYCH
V
ORTEZY STAWU KOLANOWEGO
ORTEZY UNIERUCHAMIAJĄCE STAW KOLANOWY
Ä LIGAFLEX IMMO
®
2400 03
Orteza unieruchamiająca staw kolanowy
Solidnie stabilizuje staw kolanowy w pozycji wyprostowanej
dzięki 4 stalkom dającym się dokształtować
i niewidocznym dla promieni X.
Ligaflex
Immo
Można go doskonale dopasować do każdego
obwodu nogi i uda, dzięki 3 ruchomym
panelom bocznym.
®
Attelle d’immobilisation du genou
Knee immobilization splint
Schiene zur Ruhigstellung des Knies
Immobilisatiespalk voor de knie
Steccatura per l’immobilizzazione del ginocchio
Tablilla de inmovilización para la rodilla
Tala de imobilização do joelho
Skinne til immobilisering af knæet
Lasta polven immobilisoitiin
Knäskena för immobilisering
NƽǒljLjNjǂǓ ǂNjNJǎLjǕǐǑǐǀLjǔLjǓ DŽǝǎǂǕǐǖ
FixaĀní dlaha na koleno
Tutor stawu kolanowego
CeŶa imobilizœcijas šina
Kelio ůtvaras
Põlvelahas
Longeta za fiksiranje kolena
FixaĀná dlaha na koleno
TérdrögzítĞ sín
ǶȚȜȏȖșȖȕȖȞȎȧȎ ȦȖțȎ ȕȎ ȘȜșȭțțȎ ȟȠȎȐȎ
AtelĆ de imobilizare a genunchiului
Ref. 2400 03
Fiche Ligaflex Immo.indd 1
50 - 60 cm
60 - 70 cm
70 - 80 cm
> 80 cm
13/10/09 10:46:30
2410 03
STAW
KOLANOWY
Ä LIGAFLEX® IMMO 0°
1
2
3
4
Orteza unieruchamiająca staw kolanowy pod kątem 0°
Ä LIGAFLEX® IMMO 0°
Nowa wersja
• wersja 0°:
(stabilizacja w wyproście).
krótka (50 cm)
długa (60 cm).
Ligaflex®
Immo 0°
Attelle d’immobilisation du genou en extension
Knee immobilization splint in extension
0°-Schiene zur Ruhigstellung des Kniegelenks in
Streckstellung
Immobilisatiespalk van de knie in extensie
Steccatura per immobilizzazione del ginocchio
in estensione
Tablilla de inmovilización para rodilla extendida
Tala de imobilização do joelho em extensão
Benskinne til immobilisation af knæ i udstrakt stilling
Polven extensio immobilisointilasta
Spjäla för immobilisering av knät
ƯƽǒljLjNjǂǓ ǂNjNJǎLjǕǐǑǐǀLjǔLjǓ DŽǐǎƽǕǐǖ ǔdž ƾNjǕǂǔLj
ImobilizaĀní kolenní ortéza v extenzi
Szyna chirurgiczna do unieruchamiania kolana
na wyciĈgu
25 cm
20 cm
Mocne usztywnienie w wyproście dzięki 3 stalkom dającym się kształtować,
przeziernym dla promieni X.
Komfortowa tkanina.
NOWE Y
IAR
System zapobiegający zsuwaniu się
ROZM
(opatentowany) i specjalne paski gwarantujące
perfekcyjne dopasowanie.
• wersja 0°:
(a)
(b)
(stabilizacja w wyproście).
krótka (45 cm)
długa (55 cm).
LIGAFLEX® IMMO 0°
Imobilizœcijas šina sastieptam celim
Imobilizuojantis tiesus kelio ůtvaras
Fikseeriv põlvelahas (venitusega)
Opora za imobilizacijo kolena z raztezanjem
ImobilizaĀná dlaha na vystreté koleno
Nyújtott állapotban támasztó térdrögzítĞ sín
ǶȚȜȏȖșȖȕȖȞȎȧȎ ȦȖțȎ ȕȎ ȘȜșȭțȜ Ȑ ȓȘȟȠȓțȕȖȭ
OrtezĆ de genunchi fixĆ
Ref. 2410 02
STARA TABELA ROZMIARÓW wersja krótka 45 cm (a) NOWA TABELA ROZMIARÓW wersja krótka 50 cm (< 1,75 m)
35 - 40 cm
1
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
38 - 45 cm
2
45 - 52 cm
M
43 - 52 cm
3
53 - 62 cm
L
63 - 75 cm
XL
STARA TABELA ROZMIARÓW wersja długa 55 cm (b)
< 48 cm
1
48 - 54 cm
2
55 - 62 cm
3
NOWA TABELA ROZMIARÓW wersja długa 60 cm (> 1,75 m)
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
M
L
XL
45 - 52 cm
53 - 62 cm
63 - 75 cm
Występują w wersji Junior - str. 47.
Ä LIGAFLEX® IMMO 20°
2420 03
Orteza unieruchamiająca staw kolanowy pod kątem 20°
Ä LIGAFLEX® IMMO 20°
Nowa wersja
• wersja 20°:
(stabilizacja w zgięciu).
krótka (50 cm)
długa (60 cm).
Ligaflex®
Immo 20°
Attelle d’immobilisation du genou en flexion 20°
Knee immobilization splint in flexion at 20°
20°-Schiene zur Ruhigstellung des Kniegelenks
Immobilisatiespalk voor 20° knieflexie
Steccatura per immobilizzazione del ginocchio
in flessione a 20°
Tablilla de inmovilización para rodilla
flexionada a 20°
Tala de imobilização do joelho em flexão de 20°
Benskinne til immobilisation af knæ med
en bøjning på 20°
Polven 20° fleksio immobilisointilasta
Spjäla för immobilisering av knät i 20° flexion
ƯƽǒljLjNjǂǓ ǂNjNJǎLjǕǐǑǐǀLjǔLjǓ DŽǐǎƽǕǐǖ ǔdž NjƽǍǙLj 20°
ImobilizaĀní kolenní ortéza ve flexi 20°
Szyna chirurgiczna do unieruchamiania
kolana z ugičciem 20°
Imobilizœcijas šina celim 20° izliekumœ
Imobilizuojantis 20° kampu sulenktas kelio ůtvaras
Fikseeriv põlvelahas paindega 20°
Opora za imobilizacijo kolena z upogibanjem 20°
ImobilizaĀná dlaha na zohnuté koleno v uhle 20°
20°-os hajlásszögĬ térdrögzítĞ sín
ǶȚȜȏȖșȖȕȖȞȎȧȎ ȦȖțȎ ȕȎ ȘȜșȭțȜ ȐȨȐ
ȢșȓȘȟȖȭ 20°
AtelĆ de imobilizare a genunchiului în flexie 20°
25 cm
20 cm
Mocne usztywnienie w wyproście dzięki 3 stalkom dającym się kształtować,
przeziernym dla promieni X.
Komfortowa tkanina.
NOWE Y
IAR
O
System zapobiegający zsuwaniu się
R ZM
(opatentowany) i specjalne paski gwarantujące
perfekcyjne dopasowanie.
• wersja 20°:
(a)
(b)
(stabilizacja w zgięciu).
krótka (45 cm)
długa (55 cm).
LIGAFLEX® IMMO 20°
Ref. 2420 02
STARA TABELA ROZMIARÓW wersja krótka 45 cm (a) NOWA TABELA ROZMIARÓW wersja krótka 50 cm (< 1,75 m)
35 - 40 cm
1
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
38 - 45 cm
2
45 - 52 cm
M
43 - 52 cm
3
53 - 62 cm
L
63 - 75 cm
XL
STARA TABELA ROZMIARÓW wersja długa 55 cm (b)
< 48 cm
1
48 - 54 cm
2
55 - 62 cm
3
NOWA TABELA ROZMIARÓW wersja długa 60 cm (> 1,75 m)
DO WYCZER DO WYCZERPANIA ZAPASÓW PANIA ZAPASÓW
M
L
XL
45 - 52 cm
53 - 62 cm
63 - 75 cm
31
V
ORTEZY STAWU KOLANOWEGO
Ä GENUSOFT
2320 03
PNE:
DOSTĘ rtał
w
k a
drugi
2010
Elastyczna orteza propriocepcyjna stawu kolanowego
E
Elastyczna
dzianina (kompresja : 15-20 mmHg / 20,1-27 hPa) zapewniająca
propriocepcję.
p
Komfortowe strefy po stronie rzepki i w dole podkolanowym.
K
• Wysokość : 20 - 22 cm.
Ä GENUACTION
E
Elastyczna
dzianina (kompresja : 20-36 mmHg / 27,1-48 hPa)
zzapewniająca dobrą stabilizację i propriocepcję.
Komfortowa strefy po stronie rzepki.
K
Specjalnie wykonana dzianina w dole
podkolanowym minimalizująca dyskomfort.
32 - 34 cm
35 - 37 cm
38 - 41 cm
42 - 45 cm
46 - 49 cm
50 - 53 cm
2321 01
PNE:
DOSTĘ rtał
a
w
k
i
g
dru
2010
Elastyczna orteza stawu kolanowego ze wzmocnieniami bocznymi
E
Elastyczna
dzianina (kompresja : 20-36 mmHg / 27,1-48 hPa) zapewniająca dobrą
sstabilizację i propriocepcję.
Komfortowe strefy po stronie rzepki i w dole podkolanowym.
K
Elastyczne wzmocnienia boczne zapewniają
32 - 34 cm
1
dobrą stabilizację.
35 - 37 cm
2
• Wysokość : 26,5 - 27,5 cm.
®
1
2
3
4
5
6
Elastyczna orteza stawu kolanowego
• Wysokość : 23,5 - 25,5 cm.
Występuje w wersji Junior - str. 47.
Ä LIGASTRAP
32 - 34 cm
35 - 37 cm
38 - 41 cm
42 - 45 cm
46 - 49 cm
2325 02
PNE:
DOSTĘ rtał
kwa
i
g
ru
d
2010
Ä GENUEXTREM
1
2
3
4
5
3
4
5
6
2170 01
Orteza stawu kolanowego stabilizująca
Więzadła boczne i krzyżowane wzmocnione dwoma elastycznymi paskami z
regulacją naciągu.
Dwa giętkie fiszbiny zapewniają dodatkowe wzmocnienie boczne.
Umocowane do ortezy paski ułatwiają jej zakładanie.
1
• Wysokość : od 30 do 34 cm.
Ä LIGAFLEX
®
38 - 41 cm
42 - 45 cm
46 - 49 cm
50 - 53 cm
2
3
4
5
6
31 - 33 cm
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
46 - 48 cm
2370 04
Orteza stawu kolanowego z bocznymi wzmocnieniami przegubowymi
Elastyczna, kompresyjna stabilizacja więzadeł stawu kolanowego.
Zdejmowane dwuosiowe wzmocnienie przegubowe uniemożliwiające przeprost
kolana.
Paski samoprzyczepne o regulowanym naciągu, umożliwiające
1
prawidłowe krążenie krwi
2
w kończynie.
3
4
Otwór na rzepkę.
5
biały czarny • Wysokość : 33 cm.
6
31 - 33 cm
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
46 - 48 cm
Ä LIGAFLEX EVOLUTION
®
IKACJA
MODYF KTU
PRODU
Bardzo dobre wzmocnienia boczne.
Dwuosiowy zawias odwzorowujący fizjologiczny ruch kolana.
System krzyżujących się pasów mocujących dla jeszcze
lepszej stabilizacji.
• Wysokość: 37 cm.
- Wersja otwarta: łatwiejsza do zakładania dzięki
przedniemu zapięciu na zakładkę.
- Wersja zamknięta: kontrola położenia rzepki dzięki
silikonowemu pierścieniowi.
Ä LIGAFLEX EVOLUTION ROM
®
32 - 34 cm
35 - 37 cm
38 - 41 cm
42 - 45 cm
46 - 49 cm
50 - 53 cm
1
2
3
4
5
6
STAW
KOLANOWY
PNE:
DOSTĘ rtał
kwa
i
g
ru
d
2010
2375 02
Orteza stawu kolanowego z bocznymi wzmocnieniami
przegubowymi
2386 03
Orteza stawu kolanowego z kontrolowanym zakresem ruchu
Ograniczenie zgięcia i wyprostu w przedziale od 0° do 150° dzięki
opatentowanemu fizjologicznemu dwuosiowemu zawiasowi.
System krzyżujących się pasów mocujących dla jeszcze lepszej stabilizacji.
Otwarcie z przodu ułatwiające założenie ortezy i specjalny otwór
1
wymuszający centralne ułożenie rzepki.
2
3
• Dostępne wysokości :
4
od 38 do 43 cm.
5
6
Ä LIGAFLEX POST-OP
®
31 - 33 cm
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
46 - 48 cm
2384 01
Pooperacyjna orteza stawu kolanowego
otwarta
Dające się ukształtować wzmocnienia boczne.
Ręczna regulacja zgięcia w przedziale od 0°
do 120° i wyprostu w przedziale od 0° do 75°.
Wysokość regulowana w celu efektywnej stabilizacji.
2 wersje : otwarta i zamknięta.
• Wysokości:
W wersji otwartej : od 40 do 59 cm.
zamknięta
W wersji zamkniętej : od 50 do 69 cm.
Ä GENU PRO CONTROL CLASSIC
®
Jeden rozmiar
7856
Funkcjonalna orteza stawu kolanowego
Genu Pro Control®
Classic
7856 01
Ograniczenie zgięcia i wyprostu w przedziale od 0° do 150° dzięki opatentowanemu
fizjologicznemu dwuosiowemu zawiasowi, regulowanemu bez użycia narzędzi.
Komfortowa rama aluminiowa dla łatwego, szybkiego, precyzyjnego dopasowania
ortezy do kształtu kończyny.
Specjalny element na kości piszczelowej zmniejsza efekt "szuflady".
Ułożenie ortezy od frontu w celu najlepszego rozkładu obciążeń.
• Modele : prawy - lewy.
Genu Pro Control®
Short Classic
7856 02
1
2
3
4
5
8 - 9 cm
9 - 10 cm
10 - 11 cm
11 - 12 cm
12 - 13,5 cm
33
V
ORTEZY STAWU KOLANOWEGO Z
PIERŚCIENIEM STABILIZUJĄCYM RZEPKĘ
Ä ORTEZA RZEPKI
2304 01
Orteza rzepki stabilizująco-odciążająca
Odciążenie powierzchni stawu udowo-rzepkowego, podtrzymuje rzepkę i chroni ją przez
wibracjami.
Wzmacnia efekt proprioceptywny dzięki kombinacji wyprofilowanego silikonu i pasa
tkaninowego, zapewniającego równomierne zaciskanie.
Jeden rozmiar
26 - 50 cm
Ä SILISTAB GENU
®
Orteza stawu kolanowego stabilizująca
Elastyczny materiał. Wkładka rozgałęźna wzmacnia efekt proprioceptywny i
krótkotrwałą stymulację stawu. Giętkie fiszbiny boczne.
Komfortowy materiał wyściełający. Zabezpieczenie przed zsuwaniem.
• Wysokość : 33 cm.
Z odsłoniętą rzepką : 2340 05
Z zakrytą rzepką : 2345 04
Ä GENU PRO COMFORT
®
1
2
3
4
5
6
31 - 33 cm
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
46 - 48 cm
2346 03
Orteza stawu kolanowego stabilizująca
Specjalny przewiewny materiał po stronie przedniej.
Elastyczna dzianina trójwymiarowa po stronie tylnej (komfort w dole podkolanowym).
Wkładki rozgałęźne poprawiają efekt proprioceptywny
oraz wzmacniają krótkotrwałą stymulację stawu.
31 - 33 cm
1
Orteza stawu kolanowego stabilizująca
biały
szary
czarny
4
5
6
6+
44 - 47 cm
47 - 51 cm
51 - 55 cm
55 - 59 cm
▲
Dzianina elastyczna trójwymiarowa. Specjalnie ukształtowana bardzo
elastyczna dzianina zapewnia komfort w dole podkolanowym.
Obwód uda (a)
Wkładki w kształcie litery Y zwiększają efekt proprioceptywny
35 - 38 cm
1
oraz zapewniają przerywaną stymulację stawu.
38 - 41 cm
2
Wzmocnienia boczne.
41 - 44 cm
3
m
14 cm
2347 01
12 c
®
▲
Ä GENU PRO ACTIV
▲
beżowy czarny
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
46 - 48 cm
▲
2
3
4
5
6
Wzmocnienia
boczne.
Obwód łydki (b)
25 - 28 cm
28 - 31 cm
31 - 34 cm
34 - 37 cm
37 - 41 cm
41 - 45 cm
45 - 47 cm
Uwaga : Jeżeli wyniki obu
bu tych pomiarów nie wskazują na ten sam rozmiar, wybierz rozmiar według pomiaru (b).
V
OPASKA UDOWA - ORTEZA BIODROWA
Ä SHORTYSTRAP
®
2460 01
System łagodzący bóle związane z przeciążeniem okolic pachwin
Ułatwia pracę mięśni przywodzicieli, dzięki zestawowi pasków elastycznych,
utrzymujących je w stanie względnego odpoczynku.
Ułatwia podejmowanie aktywności fizycznej i sportowe
po rekonwalescencji.
68 1
Łatwy w użytkowaniu, zakłada się go jak
74 2
80 3
opaskę.
®
1
2
3
4
31 - 34 cm
35 - 39 cm
40 - 44 cm
45 - 50 cm
STAW
KOLANOWY
Ä ORTEL
4
5
6
74 cm
80 cm
88 cm
88 - 96 cm
96 - 106 cm
106 - 116 cm
2310 01
Elastyczny tutor udowy
Elastyczny materiał.
10
cm
Ä SAFEHIP by THUASNE
2455 01
Zabezpieczenie przed złamaniem szyjki głowy kości udowej
Specjalnie ukształtowane muszelki absorbujące udary.
Delikatna, miękka tkanina. Dostarczane z 3 parami bielizny
dla lepszego, długotrwałego użycia.
• Model dla pań: 2 pary białej i 1 para czarnej bielizny.
• Model dla panów: 2 pary czarnej i 1 para białej bielizny.
1
2
3
4
kobieta
mężczyzna
75 - 85 cm
80 - 90 cm
90 - 105 cm
95 - 115 cm
80 - 90 cm
85 - 100 cm
90 - 110 cm
100 - 120 cm
35
V
ORTEZY STAWU SKOKOWEGO
CO TO JEST SKRĘCENIE?
Co roku odnotowujemy we Francji około 2,2 miliona
skręceń nogi w kostce, czyli ok. 6 000 dziennie.
W 20 % przypadków skręcenie pozostawia trwałe
zmiany, niestabilność lub przewlekły ból.
Lekkie skręcenie oznacza naciągnięcie więzadeł,
umiarkowane skręcenie - naderwanie więzadeł,
a poważne skręcenie - częściowe lub całkowite
zerwanie.
99 % skręceń samego stawu skokowego prowadzi do
naciągnięcia, naderwania lub zerwania więzadła
skokowo-piętowego bocznego (LTCL).
Leczenie początkowe od dnia D0 do D2 lub D3 opiera
się na protokole OLKP (oryg. Rest Ice Compression
Elevation :
Î R... Odciążenie
Î I.... Lód
Î C... Kompresja
© Thuasne
© Thuasne
Î E... Pionizacja
ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA ORTEZY STAWU SKOKOWEGO
Leczenie funkcjonalne stawu polega na noszeniu ortezy stawu
skokowego, która:
Î Unieruchamia staw skokowy
Î Umożliwia gojenie ścięgien i więzadeł
Î Stabilizuje staw skokowy
Î Łagodzi ból poprzez ochronę stawu
© Thuasne
Î Zapobiega nawrotom.
UDO - BIODRO
STAW SKOKOWY
STOPA
Szczegółowe informacje o...
Ortezie skokowo-stopowej ograniczającej supinację stopy Malleo Pro Activ
®
W dzianinie stabilizatora stawu skokowego po raz pierwszy wbudowano blokadę supinacji. Zgodnie z założeniami
konstrukcyjnymi, blokada ta zapewnia prawidłowe mechaniczne ustawienie pronacji stopy. Gdy staw skokowy
jest niestabilny, blokada współdziała w ograniczeniu przemieszczania się ku przodowi kości skokowej.
Specjalna wbudowana wkładka sprawia, że Malleo Pro® Activ odwzorowuje kształt ścięgien odpowiedzialnych
za pronację. Podobnie, jak wkładka wspomagająca ścięgna rzepki w ortezach stawu kolanowego, która
przyśpiesza napięcie odpowiednich mięśni, utrzymuje je we właściwym położeniu i wzmacnia ich reaktywność.
O ile elastyczne dzianiny tradycyjnych ortez stawu skokowego są rozciągliwe tylko jednokierunkowo, o tyle
produkt Malleo Pro® Activ jest wykonany z elastycznej dzianiny rozciągliwej wielokierunkowo, co sprzyja
lepszemu dopasowaniu do kształtu kończyny, oraz zapewnia większy komfort i dobrą ruchomość stawu
skokowego. Poza tym użycie dzianiny trójwymiarowej w okolicach kostek umożliwia lepszy rozkład kompresji
bez nadmiernego bezpośredniego ucisku na kostki. Tym samym, bez utraty funkcjonalności i skuteczności ortezy,
możliwe było użycie cieńszych wkładek silikonowych w celu ułatwienia wkładania obuwia.
k do
sz, że: amę silikonowych wkładek i podpięte
Czy wie
sne oferuje g
© Thuasne
Firma Thua
jest idealnym
do obuwia
k
te
obuwia.
ię
p
zkładu
i
k
ade
iernego ro
nowych wkł
a równom
ni
ka
wniają
e
ys
Użycie siliko
p
uz
za
ze celu
i silikonu
śc
m
o
e
ni
iw
za
śc
ią
ła
rozw
ne w
rażone jest
Amortyzacyj
na które na
.
,
a
w
ni
zó
że
a
ią
ur
c
ro
b
o
mik
wstrząsów i
fter
złagodzenie
Pedi Pro So
podpiętkach
w
:
ek
eń
ciało.
ot
rz
el
p
ho
ych sc
specjalnych
duktu do różn
Dwie pary
tosowanie pro
os
d
e
sz
z zapaleniem
p
le
pacjentów
umożliwiają
la
d
ne
za
a
lnie wsk
tki : szczegó
owane pelo
łt
ta
stóp
sz
uk
ie
tomiczn
ku zdrowych
ia w przypad
Î Zielone ana y.
yc
uż
o
d
ne
eszw
wskaza
powięzi pod
tałtowane :
micznie uksz
to
na
a
i
tk
lo
pe
Î Niebieskie
rzenia.
ho
sc
ne
in
i na
37
Ochrona kostek
Powrót do sportu
Powrót do aktywności po skręceniach
Powrót do sportu po skręceniach
Propriocepcja
POWRÓT DO AKTYWNOŚCI
Przewlekła wiotkość
Ból śródstopia
PRZYPADKI PRZEWLEKŁE
Umiarkowana niestabilność stawowa
Choroby (w tym urazy) ściegna Achillesa
Saebilizacja stawów skokowych przed lub
po operacji
Złamania w obrębie 1/3 dalszej kończyny
dolnej
Złamanie stopy i śródstopia
Zaopatrzenie po złamaniach kostek
Poważne skręcenia więzadła bocznego
Umiarkowane skręcenia więzadła bocznego
Łagodne skręcenia więzadła bocznego
Skręcenie więzadła piszczelowostrzałkowego
PRZYPADKI OSTRE
•
ORTEL ®
•
•
•
••
LIGASTRAP ®
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
MALLEO PRO ® MALLEO PRO ® DYNASTAB ® LIGACAST ®
COMFORT
ACTIV
DUAL
ANATOMIC
•
••
•
•
•
LIGACAST ® LIGASTRAP ® LIGACAST ®
AIR +
IMMO
GEL
GAMA PRZEZNACZONA DO TERAPII SKRĘCEŃ
WALKER
CONTROL ®
•• ••
• •
• •
•
• •
WALKER
CONTROL ®
•
SILISTAB ®
•
SILISTAB
ACHILLO ®
•
SILISTAB ®
MALLEO
V
ORTEZY STAWU SKOKOWEGO -
UDO - BIODRO
STAW SKOKOWY
STOPA
Ostroga piętowa
Zapalenie powięzi
podeszwy
Zapalenie kaletki
maziowej
Ból śródstopia
Łagodzenie bólu ścięgien i
więzadeł
Bóle i reumatyzm
Wrażliwe stopy
© Thuasne
© Studio Caterin
PEDI PRO
PEDI PRO
PLUS
PEDI PRO
PLUS
PEDI PRO
SOFTER
•• ••
•• •• •• ••
• ••
••
•• ••
••
••
• ••
PEDI PRO
GAMA PRZEZNACZONA DO
RÓŻNYCH TYPÓW SCHORZEŃ STÓP
WKŁADKI I PODPIĘTKI DO OBUWIA
39
V
Ä ORTEL
ORTEZY STAWU SKOKOWEGO
®
3600 01
Elastyczna orteza skokowo-stopowa
Elastyczny materiał.
• Dostępne wersje:
bardzo cienka (3600 01)
mocna (2361 01)
Ä LIGASTRAP
®
1
2
3
4
5
19 - 20 cm
21 - 22 cm
23 - 24 cm
25 - 27 cm
28 - 30 cm
2180 01
Orteza skokowo-stopowa z taśmami korygującymi
Układ dwóch skrzyżowanych pasków elastycznych wzmacnia więzadła boczne
(z zachowaniem możliwości zginania i prostowania stawu).
Więzadła dodatkowo wzmacnia zdejmowany pasek boczny.
Do wygodnego stosowania z obuwiem.
1
2
3
4
Ä LIGACAST ANATOMIC
®
19 - 20 cm
21 - 22 cm
23 - 24 cm
25 - 27 cm
2315 01
Orteza skokowo-stopowa
Specjalne wkładki o budowie przypominającej plaster miodu znakomicie
dopasowują się do morfologii stawu skokowego.
c
Elastyczne brzegi zapewniają wysoki komfort.
• Modele : prawy - lewy.
d
0
1
Ä LIGACAST AIR +
®
< 160 cm
> 160 cm
2334 01
Orteza skokowa-stopowa z wkładkami pneumatycznymi
Nadmuchiwane wkładki doskonale dopasowują się do morfologii pacjenta.
Paski samoprzyczepne umożliwiają dokładną regulację.
Ten sam model na lewą i prawą stopę.
Jeden rozmiar
Ä LIGACAST GEL
®
2335 01
Orteza skokowo-stopowa z wkładkami żelowymi
Wkładki chłodzące sprzyjają zmniejszeniu obrzęków i łagodzą ból
na zasadzie krioterapii.
Specjalne otwory na sznurowadła umożliwiają związanie stabilizatora
z butem w celu jeszcze lepszej stabilizacji stawu.
c
• Modele : prawy i lewy.
d
0
1
Ä LIGASTRAP IMMO
®
< 160 cm
> 160 cm
2337 02
Orteza skokowo-stopowa
1
Ä DYNASTAB DUAL
®
UDO - BIODRO
STAW SKOKOWY
STOPA
Podwójny system zapinania umożliwia równomierne dopasowanie obydwu
sztywnych łusek.
c
Cienkie materiały konstrukcyjne. Termoregulacja Outlast®.
Dodatkowy, zdejmowany elastyczny pasek można wykorzystywać przy lekkich
obrzękach, a zwłaszcza przy powrocie
do aktywności dla zoptymalizowania
d
efektu proprioceptywnego.
< 160 cm
0
• Modele : prawy - lewy.
> 160 cm
2350 02
Sznurowana orteza skokowo-stopowa / podwójna skuteczność
stabilizacji
Optymalna stabilizacja stawu skokowego dzięki jednoczesnemu działaniu pasków i
wzmocnień bocznych.
Sznurowadła zwiększają skuteczność stabilizacji.
Cienkie materiały konstrukcyjne umożliwiają
stosowanie tego produktu ze wszystkomi
rodzajami obuwia.
27 - 30 cm
1
• Ten sam model na prawą i lewą stopę.
31 - 36 cm
2
3
Ä WALKER CONTROL
®
37 - 42 cm
7630 01
Orteza skokowo-stopowa z zegarem
Krótki
Długi
Regulacja przegubu (bez żadnych
narzędzi) umożliwia dopasowanie
wyrobu do przepisanej terapii.
Paski krzyżowane na podbiciu.
Artykuł pokryty mocnym materiałem,
nadającym się do prania.
Specjalnie wyprofilowana lowana
podeszwa ułatwiająca chodzenie.
WALKER CONTROL ®
Attelle articulée montée sur chaussure
Hinged splint mounted on a shoe
Führungsorthese
Gearticuleerde spalk met bevestiging op
schoen
Tutore articolato per caviglia
Ortesis de tobillo articulada
Bota walker
Leddelt skinne monteret på sko
Kenkään asennettava nivelletty tuki
Skomonterad led
ƣǒljǒǚǕǝǓ ǎƽǒljLjNjǂǓ Ref. 7630 01
džǎǔǚǍǂǕǚǍƾǎǐǓ ǔdž ǖǑǝDžLjǍǂ
Ohebná dlaha zabudovaná v botď
Stabilizator przegubowy, zakãadany na
obuwie
Posmaina ortoze, novietota uz apavu
Ůtvaras Āiurnos sĈnariui su reguliuojamu
kampu
Liigendiga lahassaabas
Gibljiva opornica, namešĀena na Āevelj
Kēbová dlaha pripevnená na topánku
CipĞre szerelt ízületes rögzítĞ
ȆȖțȎ ȟ ȝȎțȠȎ ȚȜțȠȖȞȎțȎ țȎ ȜȏȡȐȘȎ
AtelĆ articulatĆ montatĆ pe încĆlĦĆminte
Numer buta
1
2
3
< 38
39 - 43
> 44
41
V
ORTEZY STAWU SKOKOWEGO
Ä SILISTAB ACHILLO
®
2355 01
Orteza skokowo-stopowa z wkładkami odciążającymi
Poduszeczka silikonowa łagodzi ból ścięgna przy rozciąganiu i amortyzuje wibracje.
Dodatkowy efekt antywibracyjny dzięki silikonowemu pierścieniowi na ścięgno
Achillesa.
Artykuł dostarczany z poduszeczką na drugą stopę
19 - 20 cm
1
(dla równowagi zalecane jest podkładanie
21 - 22 cm
2
poduszeczki także pod drugą stopę).
23 - 24 cm
3
4
5
Ä SILISTAB
®
25 - 27 cm
28 - 30 cm
2360 01
Orteza skokowo-stopowa z pelotami ochronnymi na kostki i ścięgno
Achillesa
Silikonowe pelotki ochronne na kostki.
Silikonowa pelota odciążająca wokół ścięgna
Achillesa.
Ä SILISTAB MALLEO
®
1
2
3
4
19 - 20 cm
21 - 22 cm
23 - 24 cm
25 - 27 cm
1
2
3
4
5
6
19 - 20 cm
21 - 22 cm
23 - 24 cm
25 - 27 cm
28 - 30 cm
31 - 33 cm
1
2
3
4
5
28 - 29 cm
30 - 31 cm
32 - 33 cm
34 - 35 cm
36 - 38 cm
2365 01
Orteza skokowo-stopowa z wkładkami ochronnymi
Silikonowa pelota ochronna kostki i podbicia.
Komfortowe wgłębienie na kostkę.
biały
czarny beżowy
Ä MALLEO PRO COMFORT
®
2367 01
Orteza skokowo-stopowa ze wzmocnionym efektem
proprioceptywnym
Orteza wykonana z dzianiny elastycznej w dwóch płaszczyznach.
Dzianina 3D na kostkach.
Zewnętrzne peloty.
• Modele : prawy - lewy.
czarny
Ä MALLEO PRO ACTIV
®
szary
2368 01
Orteza skokowo-stopowa ograniczająca supinację stopy
Stabilizator stawu skokowego z dzianiny elastycznie rozciąganej w obie strony.
Na kostkach dzianina trójwymiarowa.
Wbudowany element ograniczający supinację
(skręcenie na zewnątrz).
1
Zabezpieczenie kostki bocznej.
2
3
• Modele : prawy - lewy.
czarny
szary
4
5
28 - 29 cm
30 - 31 cm
32 - 33 cm
34 - 35 cm
36 - 38 cm
Ä PEDI PRO
6500 01
6510 01
Ä PEDI PRO PLUS
6610 01
6600 01
Ä PEDI PRO SOFTER
Wkładki i podpiętki ortopedyczne z pelotami
odciążającymi i amortyzującymi
Sprężyste wkładki silikonowe amortyzują i umożliwiają rozłożenie
obciążenia i wibracje.
Specjalne kanaliki zapewniają właściwą
wentylację.
Specjalne rzepy pozwalają na stabilne ułożenie
w bucie (dotyczy pelotek i podpiętek).
• Grubość pod piętą : 8 mm.
Podpiętki i wkładki sprzedawane są po dwie sztuki.
Numer buta
Wkładki
37 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 46
1
2
3
4
Podpiętki
36 - 39
40 - 46
1
2
Wkładki i podpiętki ortopedyczne z pelotami odciążającymi
amortyzującymi
Wkładki : specjalne sprężyste części wkładki poprawiają komfort pięty
i śródstopia. Podpiętki : sprężyste peloty antywibracyjno-odciążające
poprawiają komfort w okolicy guza piętowego.
Powierzchnia wkładki nasycona środkiem
1
bakteriobójczym (Cambrelle/Amicor®)
2
ułatwia higienę i poprawia komfort.
3
4
• Grubość pod piętą : 8 mm.
Podpiętki i wkładki sprzedawane są po dwie sztuki.
UDO - BIODRO
STAW SKOKOWY
STOPA
V
WKŁADKI I PODPIĘTKI DO OBUWIA
Numer buta
Wkładki
37 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 46
Podpiętki
1
2
36 - 39
40 - 46
6605 01
Wkładki i podpiętki ortopedyczne z pelotami odciążającymi i
amortyzującymi
Specjalne wgłębienie na piętę i pelotę.
Dwie peloty :
- wkładki zielone : wskazane w przypadku zespołu
ostrogi piętowej
- wkładki niebieskie : do stosowania dla zdrowych stóp
i na inne schorzenia.
• Grubość pod piętą : 10 mm.
Podpiętki sprzedawane są po dwie sztuki.
Numer buta
1
2
36 - 39
40 - 46
43
V
GAMA ORTEZ DLA DZIECI
DZIECI NIE TAK CZĘSTO ULEGAJĄ
SKRĘCENIOM STAWÓW, WIĘC PO
CO GAMA ORTEZ DLA DZIECI ?
Î Artykuły do stosowania przy schorzeniach nasady
kości z ryzykiem rozwarstwienia okostnej.
Î Orteza unieruchamiająca umożliwia ograniczenie
ruchliwości dziecka i zapobiega nadmiernym ruchom.
THUASNE – JEDYNA FIRMA,
OFERUJĄCA GAMĘ PRODUKTÓW
ORTOPEDYCZNYCH DLA DZIECI
Firma Thuasne oferuje pełną gamę artykułów dla dzieci:
®
Î Kołnierz szyjny Ortel C1 Junior.
®
Î Pasy obojczykowe Ligaflex Junior.
®
Î Ortezy nadgarstkowo-ręczno-palcowe Ligaflex Manu
Junior.
®
Î Ortezy nadgarstkowo-ręczne Ligaflex Classic Junior.
®
Î Orteza kolanowa unieruchamiająca Ligaflex Immo
0° Junior.
®
Î Orteza skokowo-stopowa Ligacast Junior.
Î Elastyczna orteza kolana GenuAction Junior.
© Thuasne
Produkty Thuasne dla dzieci łączą wzornictwo opracowane specjalnie z myślą o dzieciach oraz doskonałą
funkcjonalność.
45
Złamania kostek
Schorzenia nasady kości piszczelowej
Propriocepcja
Elastyczne wzmocnienie osłabionego bądź bolesnego stawu
(lekkie skręcenia, etc.)
Unieruchamianie stawu kolanowego
Zapalenia i schorzenia ścięgien nadgarstka
Schorzenia nasady nadgarstka (leczenie funkcjonalne)
Złamanie kości łódeczkowej
Schorzenia nasady i ścięgien nadgarstka i kciuka
Złamania obojczyka
Bóle kręgosłupa szyjnego
•
ORTEL ® C1
JUNIOR
•
••
••
•
•
LIGAFLEX ® MANU
JUNIOR
JUNIOR
LIGAFLEX® PAS
OBOJCZYKOWY DLA DZIECI
•
•
•
•
•
LIGAFLEX ® CLASSIC LIGAFLEX ® IMMO 0°
JUNIOR
JUNIOR
•
•
GENU ACTION
JUNIOR
•
•
LIGACAST ®
JUNIOR
V
GAMA ORTEZ DLA DZIECI
Ä ORTEL C1 JUNIOR
®
2620 001 004
Kołnierz półsztywny typu Florida dla dzieci
Dokładna regulacja paskami samoprzyczepnymi.
Zdejmowane wzmocnienie sztywne.
Zalecany na krótki okres.
1
Ä LIGAFLEX PAS OBOJCZYKOWY DLA DZIECI
®
24 - 27 cm
2640 01
Pas obojczykowy dla dzieci
Tylna część wyściełana komfortową pianką.
Artykuł zapinany na pętelkę.
Układ pasków samoprzyczepnych.
Oryginalna koncepcja jedynego modelu
dziecięcego na szerokość barków
poniżej 34 cm.
Ä LIGAFLEX MANU JUNIOR
®
,)'!&,%8 *5.)/2
š
Sangles d'immobilisation claviculaire
Clavicular immobilization straps
Claviculabandage
Immobiliteitsriemen voor het sleutelbeen
Cinghie d'immobilizzazione clavicolare
Cinchas de inmovilización clavicular
Cintas de imobilização clavicular
鎖骨固定ベルト
Immobiliseringsbandasje for krageben
Bandage til immobilisering af kravebenet
Solisluiden tukihihnat
Remmar för nyckelbensimmobilisering
Λωρίδες ακινητοποίησης κλείδας
Klavikulární bandáž
Pasy obojczykowe
Jostas atslēgas kaula imobilizācijai
Raktikaulio įtvarstymo diržai
Rihmad rangluu fikseerimiseks
Pasovi za imobilizacijo ključnice
Bandáž kľúčnych kostí
Kulcscsontrögzítő pánt
Ref. 2640 01
Jeden uniwersalny rozmiar
(szerokość w ramionach
< 34 cm)
2630 01
Orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa dla dzieci
Solidnie przytrzymuje kciuk i nadgarstek.
Maksymalny komfort : wyściełany pianką po wewnętrznej stronie.
Cztery zaciskające paski samoprzyczepne ułatwiają zakładanie.
• Modele : prawy - lewy.
Ä LIGAFLEX CLASSIC JUNIOR
®
1
10 - 13 cm
1
10 - 13 cm
2635 01
Orteza nadgarstkowo-ręczna dla dzieci
Solidnie przytrzymuje nadgarstek.
Maksymalny komfort : wyściełany pianką po wewnętrznej stronie.
Zaciskające paski samoprzyczepne ułatwiają zakładanie.
• Modele : prawy - lewy.
Ä GENUACTION JUNIOR
2615 01
NOWO
ŚĆ
Elastyczna orteza
za
a kol
k
kolana
olana
Elastyczna tkanina (kompresja: 20-36 mmHg / 27,1-48 hPa)
zapewnia dobrą stabilizację i propriocepcję.
Komfortowy obszar przykrywający rzepkę.
Specjalna dzianina w dole podkolanowym
zwiększająca komfort.
Jeden rozmiar
28 - 31 cm
Ä LIGAFLEX IMMO 0° JUNIOR
®
2610
Orteza kolanowa unieruchamiająca
Cztery fiszbiny unieruchamiają staw kolanowy.
Paski samoprzyczepne umożliwiają dokładne zapięcie.
• Wysokość : 30 cm.
20 cm
Ä LIGACAST JUNIOR
®
30 - 35 cm
JUNIOR
1
2600
Orteza skokowo-stopowa dla dzieci
Sztywne fiszbiny plastikowe.
Wkładki z pianki doskonale dopasowują się do morfologii pacjenta.
Dokładna regulacja paskami samoprzyczepnymi.
Regulacja wysokości paskiem piętowym.
c
d
1
© Studio Caterin
< 140 cm
47
V
THUASNE
Neoprenowy materiał z wyściełaną stroną wewnętrzną zapewnia maksymalny
komfort
Ä Opaska uciskowa na nadgarstek
2255
Ä Orteza skokowo-stopowa
2253 01
Skutecznie stabilizuje staw skokowy,
zmniejszając ryzyko nawrotów
zwichnięcia.
Dodatkowy pasek
zaciskający.
Stabilizacja i ochrona nadgarstka.
Pasek umożliwiający dokładną
regulację siły zaciskania.
1
2
3
4
5
6
Jeden rozmiar
Ä Orteza nadgarstkowo-ręczna
2254 01
Dzięki wyjmowanemu fiszbinowi,
dopasowującemu się do morfologii
pacjenta, stabilizator solidnie
przytrzymuje nadgarstek w odpowiedniej
pozycji.
Zakładanie ułatwiają
trzy zaciskające
11 - 12,5 cm
1
paski
13 - 14,5 cm
2
samoprzyczepne.
Ä Orteza kolanowa z elemetem
stabilizującym rzepkę 2250 01
Dwa giętkie fiszbiny.
Paski przytrzymujące.
1
2
3
4
5
15 - 16,5 cm
17 - 18,5 cm
19 - 20,5 cm
3
4
5
Ä Orteza łokciowa
15 - 16,5 cm
17 - 18,5 cm
19 - 20,5 cm
21 - 22,5 cm
23 - 24,5 cm
25 - 26,5 cm
28 - 30,5 cm
31 - 33,5 cm
34 - 36,5 cm
37 - 39,5 cm
40 - 42,5 cm
Ä Orteza kolanowa stabilizująca
2256 01
2251 01
Równomierna stabilizacja
stawu łokciowego.
Zdejmowany pasek
mocujący umożliwia
odpowiednią
1
regulację siły
2
zaciskania.
3
4
5
6
Dwa giętkie fiszbiny.
8 cm
19 - 21 cm
22 - 24 cm
25 - 27 cm
28 - 30 cm
31 - 33 cm
34 - 36 cm
Ä Opaska uciskowa na
zespół "łokcia tenisisty"
2257 01
1
2
3
4
5
28 - 30,5 cm
31 - 33,5 cm
34 - 36,5 cm
37 - 39,5 cm
40 - 42,5 cm
Ä Orteza kolanowa z bocznymi
wzmocnieniami przegubowymi
2252 01
Zapobieganie zapaleniom
ścięgien i zespołowi "łokcia tenisisty".
Pasek zaciskający umożliwia regulację
siły stabilizacji kompresyjnej.
Jeden rozmiar
Otwór na rzepkę.
Paski przytrzymujące.
1
2
3
4
5
28 - 30,5 cm
31 - 33,5 cm
34 - 36,5 cm
37 - 39,5 cm
40 - 42,5 cm
V
RATOWNICTWO
Ä ALUFORM
®
Aluform ® szyna łokciowo-nadgarstkowo-ręczna
• Aluminiowy szkielet umożliwia domodelowanie szyny.
• Produkty te można dopasować do odkształcenia złamanej kończyny.
• Komfortowo wyściełane grubą warstwą pianki.
• Przepuszczają promienie X.
• Solidna budowa dzięki podstawie polietylenowej amortyzującej odkształcenia aluminium i
umożliwiającej rozkładanie efektu domodelowania na większej powierzchni.
• Łatwe do zakładania dzięki układowi pasków samoprzyczepnych.
• Łatwe do utrzymania higieny dzięki zdejmowalnemu pokrowcowi.
• Szyny na goleń : dostępne w wersjach dla dorosłych i dla dzieci.
• Wymiary :
Szyna na przedramię : L 35 x l 25 cm
Szyna na staw łokciowy : L 65 x l 25 cm
Szyna na goleń dla dorosłych : L 100 x l 40 cm
Dla dzieci : L 78 x l 32 cm.
Uwaga : Zestawy pasków dla każdego z wyrobów
mogą być dostarczane osobno
Ref. Thuasne
Aluform® szyna kolanowo-skokowo-stopowa
Aluform® szyna łokciowo-nadgarstkowo ręczna
Aluform® szyna ramienno-łokciowo-nadgarstkowo ręczna
Aluform® szyna kolanowo-skokowo-stopowa dla dzieci
Zestaw Aluform® (4 tutory) + torba
Torba Aluform®
Ä ALUFORM
7400
7401
7402
7404
7409
7407
®
Kołnierz Aluform ®
Ref. Thuasne
7430
NEOPREN
RATOWNICTWO
Sztywny kołnierz stabilizujący - zestaw 3 numerów
Ä Poduszka hemostatyczna 5004
Poduszka hemostatyczna
Artykuł pierwszej pomocy do tamowania krwotoków zewnętrznych
bez hamowania krwiobiegu.
Ref. Thuasne
Poduszka hemostatyczna
5004
Ä KOC IZOTERMICZNY
Koc izotermiczny
Nieprzemakalny. Utrzymuje temperaturę fizjologiczną.
• Występuje w wersji sterylnej lub niesterylnej.
Ref. Thuasne
Sterylny
Niesterylny
7541
7551
Ä INNE WYROBY
Ref. Thuasne
Torebka chłodząca błyskawiczna
Szalik trójkątny
7281
7545
49
V
SZYNY TERMOFORMOWALNE DO
FORM'IT
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
®
- NA JAKIE SCHORZENIA?
Gościec przewlekły postępujący.
Złamania.
Skręcenia palców i nadgarstka.
Przewlekłe zwiotczenie palców i nadgarstka.
Zespół chorobowy cieśni kanału nadgarstka.
Choroba Dupuytrena : przykurcz powięzi dłoniowej.
Oparzenia ręki.
Porażenie nerwów obwodowych.
Zespoł chorobowy Volkmanna : przykurcz ischemiczny zginaczy w
następstwie niedokrwienia.
Choroba Quervaina : zapalenie pochewki ścięgna nadgarstka.
Zapalenie stawów palców.
Zapalenie ścięgna nadgarstka.
Zmiany zwyrodnieniowe stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka w
nocy.
Zwichnięcie stawu śródręczno-paliczkowego kciuka.
PRODUKTY FORM'IT
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
®
ZAPEWNIAJĄ
Doskonałą ciągliwość i łatwość ukształtowania.
Szybkie, łatwe formowanie.
Równomierną odporność na rozciąganie.
Gładką powierzchnię i wysokej jakości wykończenie.
Zysk ekonomiczny dzięki minimalnej ilości odpadków materiału.
Szeroki asortyment modeli i rozmiarów.
Brak potrzeby specjalistycznych narzędzi do obróbki.
JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY FORM'IT
Form'it ® - to produkty do termicznego kształtowania w
niskiej temperaturze. Formowanie na sucho lub mokro w
temp. około 70°C.
Podstawowy materiał to połączenie składników plastycznych i elastycznych w różnych proporcjach w
zależności od modelu. Dzięki temu możemy zdefiniować
gamy produktów o różnej odporności na rozciąganie i
skręcanie.
Form'it ® 02 jest łatwo formowalny i dlatego wykorzystuje
się go w łuskach wstępnie wyprofilowanych (preformowanych).
Form'it 04 i 05 wykorzystane są w łuskach wstępnie
przyciętych np. do nadgarstka, łokcia, dłoni etc.
®
Form'it® 07 i 08 używane są wyłącznie do cięższego
zaopatrzenia np. gorsetów czy do zaopatrzenia na
kończynę dolną gdzie występują duże obciążenia.
Gama Form'it ® obejmuje :
Î Tutory i szyny preformowane (Form'it® 02), tutory i
szyny wstępnie docięte (Form'it® 04) oraz płyty.
Î Dostępne są dwie grubości Form'it ® : 1,6 mm i 3,2
mm oraz kilka typów perforacji : 1 %, 2,5 %, 42 % i bez
perforacji.
®
?
Grubość
Form'it ® 02
3,2 mm
Form'it
®
Wymiary płyty
Perforacja
Kolor
Ilość w opakowaniu
46 x 61 cm
61 x 91 cm
Bez perforacji
Biały
1
Beżowy
1
1
1
1
6
4
4
04
46 x 61 cm
3,2 mm
61 x 91 cm
15 x 31 cm
1,6 mm
31 x 46 cm
Form'it ® 05
3,2 mm
46 x 61 cm
61 x 91 cm
1,6 mm
31 x 46 cm
Form'it ® 07
3,2 mm
Form'it 08
3,2 mm
Bez perforacji
1% perforacji
Bez perforacji
1% perforacji
Bez perforacji
Bez perforacji
1% perforacji
Bez perforacji
1% perforacji
42% perforacji
42% perforacji
Bez perforacji
Bez perforacji
42% perforacji
Biały
Różowy
Biały
Biały
Biały
Niebieski
Różowy
46 x 61 cm
Bez perforacji
1% perforacji
Beżowy
Biały
61 x 91 cm
15 x 31 cm
Bez perforacji
Beżowy
61 x 91 cm
2,5% perforacji
Beżowy
1
1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
1
6
®
1
KSZTAŁTOWANIA W NISKIEJ TEMPERATURZE
Wstępnie docięte
Ä SZYNA TERMOFORMOWALNA
NADGARSTKOWO-RĘCZNO-PALCOWA
7330 01*
Wstępnie docięty Form'it® 04 - Beżowy 3,2 mm - perforacja 1 %
2
3
Wstępnie docięty Form'it® 04 - Beżowy 3,2 mm - perforacja 1 %
Ä SZYNA TERMOFORMOWALNA
NADGARSTKOWO-RĘCZNO-PALCOWA
9 - 11,5 cm
11,5 - 13 cm
> 13 cm
2
3
4
Ä TERMOFORMOWALNY TUTOR STAWU
ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWEGO KCIUKA
(UNIWERSALNY) 7355 001 120
Wstępnie docięty Form'it® 04 - Beżowy - 3,2 mm
bez perforacji
7,5 - 9 cm
9 - 11,5 cm
> 11,5 cm
Jeden rozmiar
7340 01
Ä GRZBIETOWA SZYNA TERMOFORMOWALNA
NADGARSTKOWO-RĘCZNO- PALCOWA 7345 01
Wstępnie docięty Form'it® 04 - Beżowy 3,2 mm - perforacja 1 %
1
2
3
7350 01*
Wstępnie docięty Form'it® 04 - Beżowy - 1,6 mm
bez perforacji
9 - 11,5 cm
> 11,5 cm
Ä SZYNA TERMOFORMOWALNA
NADGARSTKOWO-RĘCZNA 7335 01
1
2
3
Ä TERMOFORMOWALNY TUTOR STAWU
ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWEGO KCIUKA
Wstępnie docięty Form'it® 04 - Beżowy - 3,2 mm
bez perforacji
7,5 - 9 cm
9 - 11,5 cm
> 11,5 cm
1
2
7,5 - 9 cm
9 - 11,5 cm
FORM'IT ®
* do wyczerpania zapasów
Wstępnie formowane
Ä SZYNA TERMOFORMOWALNA
NADGARSTKOWO-RĘCZNO-PALCOWA
(USTAWIENIE PRZECIWPRZYKURCZOWE)
7365 01*
Preformowany Form'it® 02 – Biały - 3,2 mm - bez perforacji
Z paskami samoprzyczepnymi
• Modele : prawy - lewy
Ä SZYNA TERMOFORMOWALNA
NADGARSTKOWO-RĘCZNO-PALCOWA
(USTAWIENIE ANATOMICZNE) 7380 01
Preformowany Form'it® 02 – Biały - 3,2 mm - bez perforacji
Z paskami samoprzyczepnymi
• Modele : prawy - lewy
1
2
3
5 - 9 cm
9 - 10 cm
> 10 cm
1
2
3
5 - 9 cm
9 - 10 cm
> 10 cm
* do wyczerpania zapasów
Ä SZYNA TERMOFORMOWALNA
NADGARSTKOWO-RĘCZNO-PALCOWA
(USTAWIENIE SPOCZYNKOWE) 7375 01*
Preformowany Form'it® 02 – Biały - 3,2 mm - bez perforacji
Z paskami samoprzyczepnymi
• Modele : prawy - lewy
1
2
3
5 - 9 cm
9 - 10 cm
> 10 cm
51
V
Ä Skarpety kompresyjne
0339
cB (cm)
lD
cB
lD < 37 cm
lD > 37 cm
19 - 24 24 - 26 26 - 29
S
M
L
Wersja zwykła Wersja zwykła Wersja zwykła
S
M
L
Wersja długa Wersja długa Wersja długa
Ä Orteza skokowo-stopowa
neoprenowa 0571
0327
biały
19 - 20 cm
21 - 22 cm
23 - 24 cm
25 - 27 cm
S
M
L
XL
Ä Stabilizator stawu skokowego
czarny
Dzieci
< 21 cm
> 21 cm
Dorośli
Ä Orteza kolanowa neoprenowa
0573
S
M
L
XL
XXL
31 - 33 cm
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
Ä Orteza kolanowa neoprenowa
Ä Elastyczna orteza
z fiszbinami 0570
skokowo-stopowa 0333
S
M
L
XL
XXL
S
M
L
XL
XXL
19 - 20 cm
21 - 22 cm
23 - 24 cm
25 - 27 cm
28 - 30 cm
Ä Opaska udowa neoprenowa
Ä Elastyczna orteza skokowo-stopowa
31 - 33 cm
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
0572
z odsłoniętą piętą 0306
S
M
L
XL
0334
S
M
L
XL
14 cm
Ä Elastyczna orteza kolanowa
S
M
L
XL
21 - 23 cm
24 - 26 cm
27 - 29 cm
> 29 cm
Ä Orteza nadgarstkowo-ręczna
neoprenowa 0575
39 - 42 cm
43 - 46 cm
47 - 50 cm
51 - 54 cm
Ä Orteza stawu kolanowego
Jeden rozmiar
Ä Orteza ramienna neoprenowa
stabilizująca 0431
S
M
L
XL
XXL
29 - 31 cm
32 - 34 cm
35 - 37 cm
38 - 40 cm
41 - 43 cm
44 - 48 cm
49 - 53 cm
54 - 58 cm
59 - 63 cm
0576
S
M
L
28 - 31 cm
32 - 35 cm
36 - 40 cm
Ä Orteza lędźwiowo-krzyżowa
Ä Orteza skokowo-stopowa
0360
S
M
L
XL
XXL
0350
60 - 70 cm
71 - 86 cm
87 - 102 cm
103 - 121 cm
122 - 140 cm
27 - 30 cm
31 - 36 cm
37 - 42 cm
S
M
L
Ä Orteza kolanowa z bocznymi
wzmocnieniam przegubowymi
Ä Orteza kolanowa z dodatkwymi
0335
taśmami korygującymi 0331
32 - 36 cm
37 - 40 cm
41 - 44 cm
45 - 48 cm
FL
AM
MA T
IO
N
)N
S
M
L
XL
31 - 33 cm
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
S
M
L
XL
XXL
Ä Orteza skokowo-stopowa z taśmami
korygującymi 0330
4E
Ä Orteza łokciowa
0336
24 - 27 cm
27,5 - 31 cm
31,5 - 36,5 cm
37 - 42 cm
Ä Orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa
z taśmami stabilizującokorygującymi 0332
8 cm
S
M
L
XL
22 - 24 cm
25 - 27 cm
28 - 30 cm
31 - 33 cm
S
M
L
XL
XXL
19 - 20 cm
21 - 22 cm
23 - 24 cm
25 - 27 cm
28 - 30 cm
Ä Elastyczna orteza skokowo-
SPORT
S
M
L
XL
stopowa z wkładkami
odciążającymi
0255
S
M
L
NDON
14 - 15,5 cm
16 - 17,5 cm
18 - 20 cm
Ä Opaska uciskowa na nadgarstek
0340
Jeden rozmiar
Ä Orteza rzepki
0329
Jeden rozmiar
53
V
Ä Biustonosz
Ä Biustonosz
0717
0719
®
F
EUR
UK/USA
MISECZKI*
80
65
30
A-B
85
90
95
70
75
80
32
34
36
A-B-C-D A-B-C-D-E B-C-D-E
100
85
38
C-D-E
105
90
40
C-D-E
F
EUR
UK/USA
MISECZKI*
80
65
30
A-B
85
90
95
70
75
80
32
34
36
A-B-C-D A-B-C-D-E B-C-D-E
Ä Majtki sportowe
Ä Biustonosz
Ä Biustonosz
0716
80
65
30
A-B
85
90
95
70
75
80
32
34
36
A-B-C-D A-B-C-D-E B-C-D-E
100
85
38
C-D-E
105
90
40
C-D-E
Ä Stringi sportowe
F
EUR
UK/USA
®
Ä Szorty sportowe
Ä Biustonosz
80
65
30
A-B
85
90
95
70
75
80
32
34
36
A-B-C-D A-B-C-D-E B-C-D-E
100
85
38
C-D-E
Ä Szorty sportowe
85
90
70
75
32
34
A-B-C-D B-C-D-E
95
80
36
B-C-D
3
4
42
44
36
38
40
42
S
M
L
XL
1
2
3
4
38
40
42
44
36
38
40
42
S
M
L
XL
0763
F
EUR
UK/USA
80
65
30
A-B
2
40
105
90
40
C-D-E
0714
F
EUR
UK/USA
MISECZKI*
1
38
0732
0711
X-TREM
F
EUR
UK/USA
MISECZKI*
105
90
40
C-D-E
0734
F
EUR
UK/USA
F
EUR
UK/USA
MISECZKI*
100
85
38
C-D-E
100
85
38
C
* Prosimy sprawdzić dostępność wybranego artykułu u swojego dostawcy.
1
2
3
4
36
38
40
42
34
36
38
40
XS
S
M
L
0735
F
EUR
UK/USA
1
2
3
4
36
38
40
42
34
36
38
40
XS
S
M
L
Ä Slipy sportowe
0426
S
M
L
XL
74 - 82 cm
82 - 90 cm
90 - 98 cm
98 - 106 cm
S
M
L
XL
74 - 82 cm
82 - 90 cm
90 - 98 cm
98 - 106 cm
S
M
L
XL
74 - 82 cm
82 - 90 cm
90 - 98 cm
98 - 106 cm
S
M
L
XL
74 - 82 cm
82 - 90 cm
90 - 98 cm
98 - 106 cm
0427
Ä Bokserki sportowe
Ä Szorty sportowe
0527
SPORT
Ä Slipy sportowe
0762
© Christian Haase
55
V
BANDAŻE KOMPRESYJNE
Biflex +
®
Bandaż z oznaczeniami
Skuteczność
Dzięki dokładnej kontroli kompresji
Bezpieczeństwo pacjentów
Specjalne oznaczenia zmniejszają
ryzyko niewłaściwego użycia
Jakość i trwałość
Niezrównana fachowa wiedza
producenta
Szczegółowe
informacje o...
Nowym sposobie
znakowania
Biflex® + Pratic
Dodaliśmy specjalny, odporny
na temperaturę (do 90°C)
znacznik kierunku rozwijania.
Szczegółowe informacje o...
Biflex : zasada oznaczania
®
Patent firmy Thuasne :
Prostokątny wskaźnik naciągu bandaża jest zastrzeżony. Umożliwia kontrolę siły kompresji wywieranej na
kończynę.
Oznaczanie metodą otwartego znacznika Thuasne :
ułatwia owinięcie techniką zakładki 50 %, 1/3 lub 2/3 w zależności od zalecanego stopnia kompresji.
Biflex + dobrze dopasowuje się do kształtu kończyny.
®
Kontrola naciągu
Opatentowany wskaźnik umożliwia dokładną kontrolę : naciągu
bandaża oraz zgodnego z zaleceniami sposobu jego nawinięcia.
Naciąg
30 %
Jak użyć bandaża
complete square
forces 2 and 4
1/2 square
forces 1 and 3
57
Leczenie obrzęków
pourazowych
Obrzęki limfatyczne
Zaopatrzenie po
zabiegach
operacyjnych
Stany miażdżycowe
Terapia głębokiej
zakrzepicy żylnej
Zapobieganie
głębokiej zakrzepicy
żylnej
Zakrzepica żył
powierzchownych
Owrzodzenia żylne
podudzi
Stany zapalne skóry lub
tkanki podskórnej
Obrzęki żylne
Żylaki z komplikacjami
BANDAŻE
••
••
••
••
••
••
•
••
••
3 zwoje (trzy
grubości)
BIFLEX ®
16 - 16 +
BIFLEX ®
16 - 16 +
2 zwoje (dwie
grubości)
Force 2
Force 1
••
••
••
•
••
••
••
••
••
••
••
2 zwoje (dwie
grubości)
BIFLEX EPI ®
17 - 17 +
BIFLEX ®
16 +
Technika
kłosowa
(ósemkowa)
Force 3
Force 2
WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE DLA
BANDAŻY BIFLEX ®
••
•
•
3 zwoje (trzy
grubości)
BIFLEX ®
17 - 17 +
Force 4
© Studio Caterin
V
BANDAŻE KOMPRESYJNE, BANDAŻE
Ä BIFLEX ®
1600 01 / 1700 01
Bandaże kompresyjne medium-stretch
Bandaż do powlekania wielokierunkowego : doskonale dopasowuje się do kształtów
kończyny.
BIFLEX® 16 lekka - BIFLEX® 17 mocna
Zastosowanie terapeutyczne.
• Wersje :
BIFLEX® 16 (lekka)
BIFLEX® 17 (mocna)
Szerokość
Długość
1,50 m
3m
3,50 m
4m
5m
1,50 m
3,50 m
8 cm
10 cm
12 cm
Ä BIFLEX ® + / BIFLEX EPI ® +
1600 02 / 1700 02
Bandaże kompresyjne medium-stretch ze wskaźnikiem naciągu
Bandaż elastyczny do powlekania wielokierunkowego.
Dokładna kontrola siły kompresji dzięki specjalnym oznaczeniom informującym o
naciągu.
• Wersje :
BIFLEX® 16+ (lekka)
BIFLEX® 16+ - BIFLEX® 17+
BIFLEX® 17+ (mocna).
Szerokość
Długość
BIFLEX EPI® 16+ :
3m
8 cm
3,50 m
z oznaczeniami szerokość 8 cm,
4m
10 cm
5m
długość 7 m. Idealny do techniki
®
BIFLEX EPI 16+
kłosowej.
8 cm
Ä BIFLEX ® + PRATIC
7m
1600 03 / 1700 03
Bandaże kompresyjne medium-stretch ze wskaźnikiem naciągu i
strzemiączkiem
Bardzo łatwy do zakładania (posiada specjalne strzemiączko np. na stopę).
• Wersja : BIFLEX® 16+ Pratic (lekka).
• Wersja:
BIFLEX® 16+ Pratic
BIFLEX® 17+ Pratic
Szerokość
8 cm
(mocna).
10 cm
Długość
3m
4m
BIFLEX® 17+ Pratic
3m
4m
10 cm
Ä FLEXIDEAL ® SHORT STRETCH
1100 01
Elastyczny bandaż kompresyjny o małej rozciągliwości
Bandaż o krótkim naciągu nie zawiera lateksu,
do długotrwałego noszenia.
Szerokość
8 cm
10 cm
Ä BANDAŻ BAWEŁNIANY SHORT STRETCH
Długość po rozciągnięciu
5m
0101 01
Bardzo mało elastyczny bandaż do leczenia obrzęków
Bandaż w rolkach.
Skład : 100 % bawełny.
Szerokość
Długość
11 cm
4m
SAMOPRZYLEPNE I SAMOPRZYCZEPNE
Ä BANDAŻ/TAŚMA Z PIANKI N/N
5308/5310/5410
Wyściełająca pianka lateksowa
Ukośne krawędzie pianki umożliwiają powlekanie bez tworzenia zbyt grubych
stref przy zachodzeniu warstw.
Przewiewność zapobiega
Grubość
Szerokość
Długość
maceracji skóry.
8 cm
8 mm
10 cm
10 cm
12 mm
Ä VARICO
®
1m
5200
Poduszeczki wyściełające z pianki lateksowej
Optymalne rozłożenie siły kompresji w newralgicznych miejscach poprzez
wyrównanie powierzchni ciała.
Model
Wymiary
63 mm x 87 mm
0
Przewiewność zapobiega
70 mm x 132 mm
1
maceracji skóry.
125 mm x 164 mm
2
3
4
Ä BIPLAST
®
200 mm x 250 mm
343 x 230 x 360 mm
Opakowanie
Para
Sztuka
Sztuka
Sztuka
Sztuka
2000 01
Elastyczny bandaż samoprzylepny
Klej umieszczony w specjalny sposób (wzór "w jodełkę").
Wielokierunkowa przylepność począwszy od samego brzegu bandaża.
Elastyczny, dobrze dopasowuje się
do leczonego miejsca. Znakomicie
3 cm x 2,50 m
tolerowany
6 cm x 2,50 m
przez skórę.
biały
Ä COHEFLEX
®
niebieski
8
10
15
20
beżowy
cm
cm
cm
cm
x
x
x
x
2,50
2,50
2,50
2,50
m
m
m
m
1900 01
Elastyczny bandaż samoprzyczepny (kohezyjny)
Samoprzyczepność (bez samoprzylepności) umożliwia bezbolesne
zdejmowanie.
Elastyczny.
Znakomicie tolerowany przez skórę.
8 cm x 3,50 m
10 cm x 3,50 m
5507
BANDAŻE
Ä ROZCIĄGLIWY BANDAŻ PIANKOWY
Rozciągliwy bandaż piankowy
Chroni skórę, bardzo dobrze przylega do ciała.
Zwykle stosowany ze sprayem zapobiegającym zsuwaniu.
7 cm x 27 m
59
V
© Studio Caterin
Artykuły zwiększające ruchliwość obrzękniętych lub stwardniałych tkanek
podskórnych.
Są bardzo łatwe w użyciu, znacznie skracają okres zakładania bandaża i przyśpieszają gojenie
obrzęku.
Trzy 3 +
+ SKUTECZNIEJSZE
Zwiększenie ruchliwości tkanek
podskórnych wywiera korzystny efekt
w terapii obrzęku (powstaje różnica
ciśnienia między strefą przyłożenia a
strefą okalającą).
3730 091 601
3730 091 503
3730 091 500
®
PODKŁAD POBUDZAJĄCY MOBIDERM 33 cm x 1 m.
Rozmiary części kontaktowych: 5 mm x 5 mm (37100103310001)
15 mm x 15 mm (37100103310002)
PAS POBUDZAJĄCY MOBIDERM® 10 cm x 3 m
Rozmiary części kontaktowych : 15 mm x 15 mm (37200101030002)
ARTYKUŁY MOBIDERM®*, ZWIĘKSZAJĄCE RUCHLIWOŚĆ TKANEK
Nogawki, skarpety i pończochy udowe specjalnie dopasowane
do gabarytu pacjenta. Rozmiary części kontaktowych :
15 mm x 15 mm
+ PRAKTYCZNIEJSZE
Prefabrykowane artykuły łatwe do
wycięcia i założenia pacjentowi przez
terapeutę. Nadają się do ręcznego
prania i wielokrotnego użytku (dla
jednego pacjenta).
+ BARDZIEJ KOMFORTOWE
Wyjątkowo miękkie w kontakcie ze
skórą.
BANDAŻE
* Na życzenie otrzymasz od sprzedawcy kartę pomiarową.
© Studio Caterin
61
V
LIMFOLOGIA
Wyroby na miarę*
Elastyczne rękawki i pończochy przeciw obrzękom
limfatycznym, wykonywane na specjalne zamówienia z
wykorzystaniem opatentowanej przez nas metody komputerowego
projektowania wyrobów dzianinowych (TSMAO).
Siły kompresji : 15-20 mmHg, 20-36 mmHg i powyżej 36 mmHg.
Trzy +
+ WIĘKSZA PRECYZJA
Metoda TSMAO gwarantuje ścisłą
zgodność wyrobu z wymiarami
pacjenta podanymi przez terapeutę.
+ WIĘKSZY KOMFORT
Miękkość mikrofibry i staranność wykończenia dają komfort,
zachęcający do skrupulatnego stosowania przepisanych
artykułów.
+ WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ
RÓŻNE WYKOŃCZENIA
Kontrola elastyczności stosownie do potrzeb leczenia
obrzęków limfatycznych.
Kończyny górne
Rękawki
Siły kompresji 15-20 mm Hg ; 20-36 mm Hg ; i powyżej 36 mm Hg
Kończyny dolne
Rękawki
Pończochy i rajstopy siły kompresji 15-20 mm Hg ; 20-36 mm Hg ; i powyżej 36 mm Hg
Koniec dalszy
• Artykuły nie obejmujące stopy
• Artykuły, obejmujące stopę
• Rękawek zwykły
• Rękawek z mitenką (razem lub osobno)
• Rękawek z mitenką (razem lub osobno) i kciukiem
Koniec bliższy
• Plecionka zwykła
• Plecionka, zabezpiec zona przed zsuwaniem
• Zabezpieczenie przed zsuwaniem w wersji męskiej lubdamskiej
• Osłona barku
• Zaczep barkowy
• Bez zabezpieczenia przed zsuwaniem
• Zabezpieczenie przed zsuwaniem w wersji męskiej lub damskiej
• Majtki uciskowe
Informacje dodatkowe
Skład : elastan, poliamid, mikrofibra
Kolor : beżowy
* Kartę pomiarową można pobrać na stronie www.thuasne.pl lub u sprzedawcy.
V
ZEWNĘTRZNE PROTEZY PIERSI
Ä SERENA TRÓJKĄTNA
®
9201 02
Kształt trójkątny
Bardzo łatwa do dopasowania.
Dopasowuje się do naturalnej linii opadania piersi.
Numery : od 1 do 10.
Ä SERENA W KSZTAŁCIE SERCA
®
9341 02
Kształt anatomiczny
Znakomicie dostosowana do piersi wypełnionej
u góry, a zaokrąglonej na dole.
Bardzo dobrze pasuje do piersi dużych rozmiarów.
Numery : od 2 do 15.
Ä SERENA OKRĄGŁA
®
9431 02
Tradycyjny kształt
Bardzo dobrze dostosowana do piersi regularnie
zaokrąglonej.
Pasuje do piersi małych rozmiarów.
Numery : od 1 do 11.
Ä SERENA OWALNA (SYMETRYCZNA)
®
9301 02 / 9311 02
Ze specjalnym wydłużeniem bocznym-pachowym
Dostępna w dwóch wersjach : okrągłej lub owalnej.
W zależności od blizny zaleca się wybór
jednej lub drugiej wersji.
Numery : od 1 do 13.
Ä SERENA ASYMETRYCZNA
®
9371 02 / 9381 02
Kształt anatomiczny z wydłużeniem bocznym
Wersje : prawa - lewa.
Proteza zalecana przy dużej wklęsłości pod
pachą po operacji.
Numery : od 1 do 12.
Pomiar pod
biustem (cm)
Numeracja
Numeracja
Numeracja
Numeracja
Numeracja
Numeracja
Numeracja
Numeracja
Numeracja
68 - 72 wyrobów 73 - 77 wyrobów 78 - 82 wyrobów 83 - 87 wyrobów 88 - 92 wyrobów 93 - 97 wyrobów 98 - 102 wyrobów 103 - 107 wyrobów 108 - 112 wyrobów 113 - 117 wyrobów
Serena
Serena
Serena
Serena
Serena
Serena
Serena
Serena
Serena
Serena
82 - 84
Pomiar
obwodu
biustu (cm)
Numeracja
LIMFOLOGIA
SERENA
Wskazówki, dotyczące wyboru numeru protezy
84 - 86
86 - 88
88 - 90
2
3
4
5
87 - 89
89 - 91
91 - 93
93 - 95
3
4
5
6
92 - 94
94 - 96
96 - 98
98 - 100
4 97 - 99
5 99 - 101
6 101 - 103
7 103 - 105
5
6
7
8
102 - 104 6 107 - 109 7
104 - 106 7 109 - 111 8
8
9
106 - 108 8 111 - 113 9 116 - 118 10
108 - 110 9 113 - 115 10 118 - 120 11
9 122 - 124 10 127 - 129 11
112 - 114
117 - 119
114 - 116
119 - 121 10 124 - 126 11 129 - 131 12
121 - 123 11 126 - 128 12 131 - 133 13
123 - 125 12 128 - 130 13 133 135 14
Powyższe zestawienie ma znaczenie orientacyjne. Aby dobrać odpowiedni model i numer, zawsze zaleca się przymierzenie każdego artykułu.
63
V
CICATREX
®
THUASNE CICATREX ® - EKSPERT W
DZIEDZINIE KOMPRESYJNEGO
LECZENIA BLIZN
Thuasne Cicatrex® – to materiał o długim lub średnim
naciągu, elastyczny we wszystkich kierunkach w celu
uzyskania maksymalnego dopasowania do ciała
pacjenta. Materiał Thuasne Cicatrex® zapewnia komfort
i jest doskonale tolerowany przez skórę.
Duża rozciągliwość Cicatrex® ułatwia zakładanie i
zdejmowanie wykonanej z niego odzieży. Dodatkowo
umożliwia dużą swobodę ruchów i dobre dopasowanie (w granicach 5 %) do różnorodnych obwodów
kończyn.
Siła ucisku (w mm Hg)
40
Materiał o małej rozciągliwości
30
Materiał o dużej
rozciągliwości
20
Tolerancja
rozciągliwrozciągliwości
10
Tolerancja
rozciągliwrozciągliwości
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Rozciągliwość w %
© Studio Caterin
THUASNE CICATREX ® – ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNEGO
Ucisk jaki wprowadza odzież Cicatrex® Thuasne
zwiększa relatywnie niedokrwienie, a dzięki temu:
ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNEGO
PRZEZ UCISK
Î Zapobiega nadmiernemu ukrwieniu, wywołującemu
hipertrofię (przerost).
Î Umożliwia zmniejszenie obrzęku.
Î Ogranicza świąd.
Î Poprawia dystrybucję fibroblastów.
Î Zmniejsza rozmiary nieestetycznych blizn i zrostów.
Cicatrex
®
Płaska blizna po
zakończeniu leczenia
Cicatrex®
Blizna
hipertroficzna przed
leczeniem
Efekty ucisku
terapeutycznego przy
użyciu produktów
Cicatrex®
THUASNE CICATREX ®, DOSKONAŁA METODA TERAPEUTYCZNA
Oparzenia
Î Zapobieganie tworzeniu się oraz leczenie blizn przerostowych, bliznowców i przykurczy bliznowatych.
Î Leczenie oparzeń termicznych, chemicznych i elektrycznych.
Î Kompresja obszarów objętych przeszczepami skóry.
Limfologia
Î Zmniejszanie i stabilizacja obrzęków limfatycznych.
Chirurgia plastyczna i odtwórcza
Î Pooperacyjne leczenie blizn pourazowych i ran chirurgicznych.
Î Stany po przeszczepach skóry.
THUASNE CICATREX ® - MATERIAŁY SPEŁNIAJĄCE RÓŻNORODNE
POTRZEBY PACJENTA
Cicatrex Nature
®
Cicatrex Filifine
Cicatrex Skin
®
Ubrania elastyczne z
materiału Cicatrex®
Nature posiadają
dużą zawartość
wiskozy. Włókno to,
produkowane z
naturalnych substancji
(drzewa) jest delikatne
dla skóry, dobrze
dopasowuje się do
powierzchni ciała i
przepuszcza powietrze.
Dzięki temu ubranie
terapeutyczne
jest szczególnie
komfortowe.
®
Ubrania elastyczne z
materiału Cicatrex®
Filifine są złożone
z bardzo cienkich,
zaawansowanych
technologicznie
włókien. Ponieważ
materiał Cicatrex®
Filifine jest bardzo
cienki, można go
zakładać bez trudu
na palce rąk i nóg.
Elasthane
Elastan
9% 9%
Wiskoza
Viscose
24%
24%
Viscose
Elastan
Elasthane
14%
Poliamid
Polyamide
50%
50%
14%
Wiskoza
54%
54%
Poliester
37%
Polyester
• Kolory standardowe
®
Materiał Cicatrex® Skin
odróżnia się od innych
jakością : bardzo
cienka, gładka
i lekka dzianina,
przypominająca
jedwab. Skład
materiału Cicatrex®
Skin sprawia, że
wykonane z niego
ubrania elastyczne są
estetyczne i łatwe do
prania.
37%
Cicatrex Nature : biały, czarny.
®
Cicatrex Skin : karmelowy.
®
Cicatrex Filifine : biały, beżowy, czarny.
• Kolory, dostarczane na specjalne
zamówienia
Elasthane
Elastan
50%
50%
Poliester
Polyester
62% 62%
Kolory Cicatrex® Nature
Kolory Cicatrex® Filifine
Kolory Cicatrex® Skin
Beżowy Biały
Biały
Karmelowy
Niebieski
Szary
Czarny
Czarny
®
Cicatrex Nature : biały, beżowy, zielony,
niebieski, czarny.
®
Cicatrex Filifine : biały, szary, czarny, beżowy.
®
Cicatrex Skin : karmelowy, czarny.
Czarny Zielony
Beżowy
e:
Czy wiesz, ż
TERAPIA
UCISKOWA
t
ały certyfika
TEX”
O
® Thuasne uzysk
EK
”O
ści.
TA
x
ko
IE
e
ja
ETYK
icatr
rów i
riały gamy C
ralnych walo
te
tu
a
a
n
m
h
ie
ic
tk
m
ys
niu i
nie
Wsz
na świecie
po sprawdze
cy potwierdze
ą
ę
je
d
si
u
ę
p
b
ym
ę
x,
c
st
a
Te
zą
n
lic
Oeko
ardziej
certyfikatu
żądanym.
Tex jest najb
o. Przyznanie
ałaniu niepo
zi
g
e
d
ln
o
ty
ji
Label Oeko
c
ks
n
te
a
st
ne przez
a sub
przemysłu
ne sprawdzo
teriału nie m
o
a
ły
m
a
certyfikatem
e
st
zi
d
Zo
.
ła
ku
iu, czy w sk
zne środowis
tylnego.
potwierdzen
em są przyja
rzemysłu teks
ki
p
a
ty
zn
u
yt
m
st
ty
in
e
ie
aczon
całym świec
Produkty ozn
ikowane na
yf
rt
e
c
i
e
n
a
renomow
65
V
CICATREX
®
Ref.
KOMINIARKA
Ref.
RĘKAWEK
0
51 - 52 cm
1
53 - 55 cm
2
56 - 57 cm
3
58 - 59 cm
Wysokość
Pomiar
pośrodku
rękawka
stożkowatego
3402
KOMINIARKA OTWARTA
0
51 - 52 cm
1
53 - 55 cm
2
56 - 57 cm
3
58 - 59 cm
RĘKAWEK DŁUGI
1
2
3
4
5
6
7
8
27 - 30 cm
8
2
31 - 36 cm
3
37 - 45 cm
3410
7
8
8
OPASKA NA USZY
7
1
12
15
18
23
30
38
46
55
-
14
17
22
29
37
45
54
63
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
20 cm
26 cm
3400
3416
KOMINIARKA CZĘŚCIOWA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
7
< 52 cm
Numer (A)
Numer (B)
9 - 11 cm
11 - 14 cm
14 - 16 cm
16 - 20 cm
20 - 25 cm
25 - 30 cm
30 - 40 cm
40 - 50 cm
19 - 23 cm
23 - 28 cm
28 - 32 cm
32 - 37 cm
37 - 42 cm
42 - 48 cm
48 - 58 cm
58 - 67 cm
Wysokość
35 cm
45 cm
3425
3411
2
> 52 cm
STANIK
Miseczki
0
62 - 80 cm
A-B
1
62 - 85 cm
C
2
75 - 95 cm
D
RĘKAWEK CICATREX® SKIN
9
3418
8
7
BIUSTONOSZ ROZPINANY Z PRZODU
FR EUR Miseczki
80 65
A-B
85 70 A - B - C - D
90 75
B-C-D
95 80
B-C-D
100 85
C-D
Karmelowy
Wysokość od
zgięcia nadgarstka
do nasady
środkowego palca
3434
7
8
1
70 - 92 cm
2
93 - 114 cm
1
60 - 75 cm
2
75 - 90 cm
3
91 - 105 cm
74
83
92
99
116
121
-
82
91
98
115
120
135
cm
cm
cm
cm
cm
cm
20
23
26
29
32
35
-
25
28
31
34
37
41
22
25
29
33
37
41
-
28
31
35
39
43
48
39 cm
3449
1
< 9 cm
> 9 cm
RĘKAWICZKA STANDARDOWA Z MATERIAŁU CICATREX® FILIFINE
Obwód ręki
3401
1
2
3
4
5
6
13
15
17
19
21
23
-
14
16,5
18,5
20,5
22,5
24,5
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Biały
Beżowy
3447
RĘKAWICZKA STANDARDOWA Z MATERIAŁU CICATREX® SKIN
3419
KAMIZELKA BEZ RĘKAWÓW
1
2
3
4
5
6
15
17
19
21
23
26
2
KAMIZELKA ELASTYCZNA DO ZAKŁADANIA PO USUNIĘCIU PIERSI
Pomiar pod
biustem
-
3413
A = Pas piersiowy
B = Pas brzuszny
13
15
17
19
21
23
PRZEGRODA MIĘDZYPALCOWA
PAS
Pomiar pod
biustem lub
w biodrach
1
2
3
4
5
6
Numer A (cm) Numer B (cm) Numer C (cm) Wysokość
3424
Obwód ręki
1
2
3
4
5
6
7
8
13
15
17
19
21
23
25
27
-
14
16,5
18,5
20,5
22,5
24,5
26,5
28,5
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Karmelowy
Czarny
3448 01 :
wersja długa z
zakrytymi palcami
3448 02 :
wersja krótka z
zakrytymi palcami
3448 03 :
wersja krótka z
odkrytymi palcami
3448
Ref.
MAJTKI WYSOKIE
B
A
1
2
3
4
5
6
MAJTKI WYSOKIE Z USZTYWNIENIEM
B
A
MAJTKI KRÓTKIE
B
A
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
SPODNIE POD KOLANA
B
A
1
2
3
4
5
6
SPODNIE DO KOSTEK
B
A
1
2
3
4
5
6
Obwód miednicy (A)
Obwód w talii (B)
88 - 94 cm
95 - 101 cm
102 - 108 cm
109 - 115 cm
116 - 122 cm
123 - 129 cm
62 - 72 cm
67 - 79 cm
73 - 85 cm
80 - 93 cm
90 - 104 cm
97 - 113 cm
Obwód miednicy (A)
Obwód w talii (B)
88 - 94 cm
95 - 101 cm
102 - 108 cm
109 - 115 cm
116 - 122 cm
123 - 129 cm
62 - 72 cm
67 - 79 cm
73 - 85 cm
80 - 93 cm
90 - 104 cm
97 - 113 cm
Obwód miednicy (A)
Obwód w talii (B)
88 - 94 cm
95 - 101 cm
102 - 108 cm
109 - 115 cm
116 - 122 cm
123 - 129 cm
62 - 72 cm
67 - 79 cm
73 - 85 cm
80 - 93 cm
90 - 104 cm
97 - 113 cm
Obwód miednicy (A)
Obwód w talii (B)
88 - 94 cm
95 - 101 cm
102 - 108 cm
109 - 115 cm
116 - 122 cm
123 - 129 cm
62 - 72 cm
67 - 79 cm
73 - 85 cm
80 - 93 cm
90 - 104 cm
97 - 113 cm
Obwód miednicy (A)
Obwód w talii (B)
88 - 94 cm
95 - 101 cm
102 - 108 cm
109 - 115 cm
116 - 122 cm
123 - 129 cm
62 - 72 cm
67 - 79 cm
73 - 85 cm
80 - 93 cm
90 - 104 cm
97 - 113 cm
3415
3417
Biały
3403
Czarny
Biały
3412
Czarny
Biały
3420
Czarny
Linia pomiaru (A) z przodu powinna przebiegać 3 lub 4 cm nad grzebieniem łonowym
a z tyłu - wzdłuż górnej środkowej linii pośladków.
Gama artykułów na specjalne zamówienia
Głowa
Kominiarka
częciowa
Brzuch i kończyny dolne
Kominiarka
Rajstopy
Nogawka
Stopa
Tułów
TERAPIA
UCISKOWA
Ręka/Ramię
Elementy
kompresyjne
Kapturek
na palec
Rękawiczka
Przegrody
międzypacowe
Rękaw
Kamizelka z
rękawem
Bluza
Kostium do ud
67
V
VENOFLEX
®
Dobór właściwego produktu Venoflex®
JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ DŁUGOŚĆ I ROZMIAR ?
Venoflex Incognito® - Venoflex Secret®
Venoflex Kokoon® - Venoflex SimplyCITY®
Venoflex CITY® - Venoflex® Transparence 10-15 mmHg/
15-20 mmHg - Venoflex Venocoton®
Podkolanówki dla pań: Normalne : lD<40 cm - Długie : lD>40 cm
Podkolanówki dla panów: Normalne : lD<44 cm - Długie : lD>44 cm
cG
cB
cC
Numer 1
Numer 2
Numer 3
Numer 4
Numer 5*
19 - 21 cm
30 - 35 cm
21 - 24 cm
32 - 38 cm
24 - 26 cm
34 - 42 cm
26 - 29 cm
37 - 46 cm
29 - 31 cm
43 - 49 cm
Venoflex® Clinic
Podkolanówki: Normalne : lD<40 cm - Długie : lD>40 cm
Numer 1
cB
cC
cC
lK
cB
cG
Numer 2
Numer 3
Numer 4
Numer 5*
19 - 21 cm
45 - 54 cm
21 - 24 cm
50 - 59 cm
24 - 26 cm
56 - 66 cm
26 - 29 cm
58 - 69 cm
29 - 31 cm
63 - 74 cm
Numer 3
Numer 4
Pończochy
Normalne:
Pończochy i rajstopy dla pań: Normalne : lK<74 cm - Długie : lK>74 cm
Pończochy dla panów: Normalne : lK<78 cm - Długie : lK>78 cm
Numer 1
Numer 2
17 - 19 cm 19 - 22 cm 22 - 25 cm 25 - 29 cm
30 - 35 cm 32 - 38 cm 34 - 42 cm 37 - 46 cm
lK<74 cm - Długie : lK>74 cm
Numer 1
cB
cG
Numer 2
Numer 3
Numer 4
17 - 19 cm 19 - 22 cm 22 - 25 cm 25 - 29 cm
45 - 54 cm 50 - 59 cm 56 - 66 cm 58 - 69 cm
Venocoton® Elegance - Venoflex® Douceur
lD
cB
Podkolanówki dla pań: Normalne : lD<40 cm - Długie : lD>40 cm
Podkolanówki dla panów: Normalne : lD<44 cm - Długie : lD>44 cm
cB
cC
Numer 1
Numer 2
Numer 3
Numer 4
19 - 21 cm
30 - 35 cm
21 - 24 cm
32 - 38 cm
24 - 26 cm
34 - 42 cm
26 - 29 cm
37 - 46 cm
cB
cG
Numer 2
Numer 3
Numer 4
19 - 21 cm
44 - 52 cm
21 - 24 cm
49 - 57 cm
24 - 26 cm
54 - 62 cm
26 - 29 cm
56 - 64 cm
: długość od podeszwy do kolana (miara zdjęta poniżej
lK
: długość nogi po stronie wewnętrznej (3 cm poniżej
cB
cC
cG
: obwód kostki
: obwód łydki
: obwód uda
linii zgięcia kolana)
bruzdy pośladkowej)
Pończochy i rajstopy dla pań: Normalne : lK<74 cm - Długie : lK>74 cm
Pończochy dla panów: Normalne : lK<78 cm - Długie : lK>78 cm
Numer 1
lD
* dotyczy jedynie Venoflex Kokoon®
JAKI VENOFLEX ® DOBRAĆ ?
Która klasa kompresji ?
10-15 mmHg
15-20 mmHg
Obrzęk wieczorny
Żylakowatość
Rozszerzenie naczyń
włosowatych
i bardzo małych
Żylaki
zwykłe
zz
zz
zz
20-36 mmHg
Żylaki z
komplikacjami
lub nawroty
żylakowe
Skutki terapii
miażdżycy
Skutki
zabiegów
chirurgicznych
z
zz
zz
zz
z
zz
Wrzody na
nodze (poobr
zękowe)
zz
Stany
zapalne
skóry
Niewydolność
żył w czasie
ciąży
Zapobieganie
Terapia
głębokiej
głębokiej
zakrzepicy
zakrzepicy
żylnej
żylnej
zz
zz
zz
zz
zz
z
zz
z
> 36 mmHg
Choroba
pozakrzepicowa
Obrzęk wskutek
niedrożności
naczyń
chłonnych
zz
z
zz
Venoflex® dla każdego
VENOFLEX ® NA MIARĘ
Z MIKROFIBRY NA MIARĘ
15-20 mm Hg / 20-36 mm Hg
Podkolanówki
(po jednej)
Pończochy
(po jednej)
Rajstopy
Rajstopy na jedną nogę
}
Kolor
Model
Z MIKROFIBRY NA MIARĘ
> 36 mm Hg
Podkolanówki
(po jednej)
Wersja w
prążki lub
gładka
Pończochy
(po jednej)
Rajstopy
Rajstopy na jedną nogę
}
Kolor
Model
gładkie
NASTĘPNY KROK W KIERUNKU INNOWACJI
VENOFLEX® DLA PAŃ I PANÓW
PRZYDATNE AKCESORIA
Ä AKCESORIUM DO ZAKŁADANIA POŃCZOCH V1214215 / V1214225
Przyrząd do zakładania pończoch kompresyjnych
Do pończoch
uciskowych z
zakrytymi palcami.
Do pończoch
uciskowych z odkrytymi
palcami.
V1214215
V1214225
MODELE Z ODKRYTYMI PALCAMI
Podkolanówki
15-20 mmHg
Nikt nie widzi, nikt nie wie a ja
leczę swoje nogi
NOWOŚĆ
Pończochy
samonośne
Czarny
Miodowy
Czarny
Beż naturalny
Czarny
Beżowy
Podkolanówki
20-36 mmHg
Kusząca miękkość
DOUCEUR
20-36 mmHg
Wyjątkowo komfortowe
Pończochy
samonośne
Pończochy
samonośne
komfortowe bawełniane
Przedłużony odpoczynek w łóżku
20-36 mmHg
Podkolanówki
Pończochy
samonośne
Czarny
Kolor navy
MODELE PRZED- I POOPERACYJNE
Przedłużony odpoczynek w łóżku
10-15 mmHg
15-20 mmHg
Podkolanówki
przeciwzastoinowe
Pończochy
przeciwzastoinowe
Venoflex® Clinic
z odkrytymi palcami
69
VENOFLEX®
CLINIC
V
VENOFLEX
®
VENOFLEX® DLA PAŃ
Podkolanówki
15-20 mmHgg
Nikt nie widzi, nikt nie wie
a ja leczę swoje nogi
NOWOŚĆ
15-20 mmHgg
Pończochy
samonośne
Czarny
Beżowobrązowy
Beż naturalny
Perłowa chmura
Czekoladowy
Różowy
Czarny
Szaro-niebieski
Beżowa opoka
Czekoladowa opoka
Niebieska opoka
Czarny
Siwy
Morski
Czekoladowy
Cynamonowy
Wydma
Beżowobrązowy
Wydma
Podkolanówki
Po prostu bawełna
Podkolanówki
10-15 mmHgg
Szeroka paleta kolorów
Pończochy
samonośne
Niebieski
Podkolanówki
15-20 mmHgg
15-20 mmHgg
Aktywność i komfort
15-20 mmHgg
Pończochy
samonośne
Podkolanówki
Lignes
Siwy
Linie kość
słoniowa
Linie
czekoladowe
Czarne Domino
Czekoladowe Domino
Czarne Domino
Wydmowe Domino
Morski
Czekoladowy
Cynamonowy
Beż naturalny
Linie zielone
Podkolanówki
Moda i przyjemność
15-20 mmHgg
Czarny
Pończochy
samonośn
Rajstopy
15-20 mmHgg
15-20 mmHgg
Moda i przyjemność
Rajstopy ciążowe i
na szerokie biodra
Czarne Domino
Pończochy
samonośn
Dotyk czerni
Dotyk czekolady
Czarny
Siwy*
Czarny
Beż naturalny
Dotyk hiacyntu
Podkolanówki
15-20 mmHgg
Kusząca miękkość
15-20 mmHgg
15-20 mmHgg
Pończochy
samonośne
Rajstopy
Podkolanówki
Milleraies
Czarny
Podkolanówki
20-36 mmHgg
Pończochy
samonośne
Czarny
Beż naturalny
Czekoladowy *
Miodowy *
Beż naturalny
* numery od 1 do 4.
Niebieski
NASTĘPNY KROK W KIERUNKU INNOWACJI
VENOFLEX® DLA PAŃ
Podkolanówki
TRANSPARENCE
Estetyka na codzień
10-15 mmHgg
15-20 mmHgg
Pończochy
samonośne
Rajstopy
10-15 mmHgg
15-20 mmHgg
Czarny
Beżowobrązowy
Czarny
Beż
Czarny
Beż
Czarny
Beżowobrązowy
Beż
Pończochy nie
samonośne
Podkolanówki
VENOCOTON ®
15-20 mmHgg
Delikatne, jak Twoja skóra
Pończochy samonośne
i nie saomonośne
Podkolanówki
DOUCEUR
Wyjątkowo komfortowe
15-20 mmHgg
20-36 mmHgg
Pończochy
samonośne
Rajstopy
Beż
VENOFLEX® DLA PANÓW
Komfortowa bawełna
Dla mężczyzn na codzień
10-15 mmHg
15-20 mmHg
Podkolanówki
Pończochy samonośne
Czarny
Kolor navy
Czarny
Kolor navy
Granitowy
Podkolanówki
20-36 mmHg
Pończochy samonośne
komfortowa bawełna Lisle
10-15 mmHg
15-20 mmHg
15-20 mmHg
Podkolanówki
Pończochy samonośne
Czarny
Kolor navy
Beż Dakar
Podkolanówki Derby
Kolor Havane
10-15 mmHg
15-20 mmHg
Podkolanówki
Czarny
10-15 mmHg
15-20 mmHg
20-36 mmHg
Pończochy
samonośne
20-36 mmHg
Podkolanówki
Czarny
Beż
Tamnoplava
Szary
Beż
Czarny
71
VENOFLEX®
ELEGANCE
Dla aktywnych mężczyzn
V
www.thuasne.biz
2010
e-mail : [email protected]
www.thuasne.pl
&:BBLRTB=V[XY]^:
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian do naszych produktów, w stosunku do zamieszczonych w tym katalogu opisów i ilustracji.
Zamieszczone zdjęcia nie oznaczają umownego zobowiązania z naszej strony.
Prosimy sprawdzić dostępność wybranego artykułu u swojego dostawcy.
Ref. 0116 092 348
Łazy, Al. Krakowska 202, 05-552 Magdalenka
Tel. +48 (22) 797 30 48 - Fax: +48 (22) 757 77 36
- 04 (Mars 10)
THUASNE POLSKA Sp. z o.o.

Podobne dokumenty