nowość - MIS Poland

Komentarze

Transkrypt

nowość - MIS Poland
฀
฀
Tel.: 22 338 70 50
฀
฀
฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀ ฀
NOWOŚĆ
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
nowy produkt niemieckiej firmy Curasan,
producenta popularnego biomateriału Cerasorb®
Rewolucyjny substytut kości
Ampułka 0,5 g.
280 zł
Ampułka 1 g.
355 zł
Bezpieczny dla zdrowia
pacjenta – brak ryzyka
infekcji i alergii
Curasan
Osbone®
Posiada naturalną, mineralną strukturę zbliżoną do ludzkiej
tkanki.
Niezwykła zgodność tkankowa porównywalna do biomateriałów uzyskiwanych z kości wołowych, wytworzony na bazie ceramiki hydroksyapatytowej o porowatości i czystość fazowej powyżej 95%.
Naturalnie porowaty (80% ) – posiada system kanalików promujących rewitalizację poprzez migrację naczyń krwionośnych
i komórek kościotwórczych.
Dostępny w dwóch rozmiarach granulatu 250-1000 mikronów
i 1000-2000 mikronów
Przy zakupie 3 ampułek 0,5 g Osbone®
250-1000, czwarta ampułka za 1 PLN.
(cena za ampułkę w promocji: 210 PLN)
Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
฀
฀ ฀
฀
I
฀
฀
฀
฀฀
Przedstawiciel handlowy:
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
PRODUKTY OKOŁOZABIEGOWE
Nici chirurgiczne
Hu-Friedy
Nici resorbowalne: PGA niepowlekane:
4-0, 1/2 koła, 18,3 mm (nr kat.: PSN724V)
5-0, 3/8 koła, 12 mm (nr kat.: PSN385V)
– 168 zł,
– 168 zł,
Nici resorbowalne, polipropylenowe
4-0, 3/8 koła, 18,7 mm
5-0, 3/8 koła, 12 mm
5-0, 3/8, koła, 16,2 mm
5-0, 3/8 koła, 18,7 mm
6-0, 3/8 koła, 12 mm
6-0, 3/8 koła, 16,2 mm
(nr kat.: PSN8683P)
(nr kat.: PSN8385P)
(nr kat.: PSN8614P)
(nr kat.: PSN8661P)
(nr kat.: PSN8384P)
(nr kat.: PSN8660P)
– 192 zł,
– 192 zł,
– 192 zł,
– 192 zł,
– 192 zł,
– 192 zł,
3/8 koła
1/2 koła
Nici resorbowalne, jedwabne
4 opakowania nici w cenie 3.
Do końca maja.
4-0, 1/2 koła, 18,3 mm
3-0, 3/8 koła 18,7 mm
4-0, 3/8, koła 18,7 mm
MIS
MIS
60% Hydroksyapatyt (HA)
i 40% Beta-TCP.
Strzykawka 0,5 cm3,
granulacja 0,5-1,0 mm. – 180 zł,
Fiolka 1 cm3,
granulacja 1-2 mm – 290 zł,
Fiolka 2 cm3,
granulacja 1-2 mm – 499 zł,
Biomateriał kościozastępczy
Opakowanie:
– 3 strzykawki po 0,5 cm3 – 380 zł,
4BONE – SBS
Curasan
Cerasorb®M
Stosowany: w chirurgii i implantologii do regeneracji kości wyrostka na wysokość i szerokość,
przy ubytkach
kostnych po resekcjach, hemisekcjach,torbielach itp.
– 144 zł,
– 144 zł,
– 144 zł,
Opakowania zawierają 12 szt.
Biomateriały
Cerasorb® M charakteryzuje się większą porowatością, a także krótszym czasem resorpcji w stosunku do Cerasorbu i Cerasorbu Paro. Występuje
w postaci wielobocznych granulek, co zapewnia
dobrą stabilizację materiału w ubytku.
(nr kat.: PSN734S)
(nr kat.: PSN7772S)
(nr kat.: PSN683S)
BondBone™
– 3 strzykawki po 1 cm3 – 550 zł,
Curasan
Curasan
Występuje w postaci okrągłych granulek, których kształt zapobiega uszkodzeniu membrany
Schneidera.
Stosowany głównie w zabiegach
otwartego i zamkniętego podnoszenia dna zatoki.
Cerasorb® Paro występuje w postaci wielobocznych granulek, które łączą się ze sobą
i łożem ubytku.
Mniejsza porowatość materiału wydłuża
okres stabilizacji w ubytku
kostnym, tym
samym nie jest
możliwa jego
przedwczesna
resorpcja. Cechy materiału
sprzyjają skutecznej regeneracji kości, zgodnej z zaleceniami lekarzy periodontologów.
Cerasorb®
Cerasorb®Paro
Sterylizowany promieniami gamma.
Sterylizowany promieniami gamma.
Opakowania:
ampułka po 0,5 cc w rozmiarach:
– 1000-2000 μm
– 149 zł,
– 500-1000 μm
– 149 zł,
ampułka po 1 cc w rozmiarach:
– 1000-2000 μm – 276 zł,
– 500-1000 μm
– 276 zł,
ampułka po 2 cc w rozmiarach:
– 1000-2000 μm – 511 zł,
Opakowania:
ampułki po 0,5g w rozmiarach
– 1000-2000
– 149 zł,
– 500-1000
– 149 zł,
ampułka po 1g w rozmiarach:
– 1000-2000
– 276 zł,
– 500-1000
– 276 zł,
ampułka po 2g w rozmiarach:
1000-2000 i 500-1000
– 511 zł
-2-
Sterylizowany promieniami gamma.
Opakowanie:
ampułki po 0,5g:
– 63-250
– 196 zł,
– 250-500
– 183 zł,
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
PRODUKTY OKOŁOZABIEGOWE
Membrany
resorbowalne
Ethicon
MIS
Syntetyczna, dziana siatka wchłanialna wykonana
z kopolimeru Vicryl (Poliglactin910).
Dzięki splotowi blokowemu siatkę można przycinać do dowolnych kształtów bez strzępienia się jej
brzegów.
Rozmiar oczek siatki 0,5 x 0,5mm umożliwia przenikanie krwi
i innych płynów ustrojowych, zmniejszając tym samym niebezpieczeństwo gromadzenia się wydzielin i np. powstania krwiaka. Dodatkową zaletą pracy z siatką jest jej bardzo łatwe układanie się w miejscu augmentacji. Nadaje się także do stosowania
w przypadku niewielkiej perforacji błony śluzowej zatoki.
Czas wchłaniania siatki przebiega pomiędzy 60-90 dni od jej zaimplantowania.
4BONE-RCM – kolagenowa
Bioresorbowalna błona kolagenowa.
Zaczyna się resorbować
po 12 tygodniach.
Wymiary: 15x25mm
– 320 zł,
Wymiary: 20x30mm
– 360 zł,
od 320 zł
Siatka
poliglaktynowa
Curasan
Epi-Guide® – syntetyczna
Początek resorpcji po 3 tyg.
Utrzymuje funkcję zaporową
po 6 tyg.
Całkowicie wchłania się
po 12 miesiącach.
Wymiary: 18 x 30 mm.
300 zł
Wymiary 30x20 mm.
329 zł
Ostrza do skalpeli
15C *
Hu-Friedy
Hu
10-256-15
10
12 *
Hu
Hu-Friedy
10-255-12
10
2,89 zł
Swann-Morton
1,79 zł
Swann-Morton
12D *
Hu-Friedy
Hu
10-256-12
10
2,81 zł
Swann-Morton
0,45 zł
0,45 zł
0,45 zł
Hu-Friedy
Hu
Hu-Friedy
Hu
Hu-Friedy
Hu
1,79 zł
12,24 zł
12,24 zł
15 *
10-255-15
10
MB67 **
M
MB69 **
M
Swann-Morton
0,45 zł
Uchwyty do skalpeli – patrz str. 9
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
-3-
* Opakowanie zbiorcze zawiera 100 szt.
** Opakowanie zbiorcze zawiara 12 szt.
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
!KADEMIA 'ARMEDU
฀฀
฀฀
Warsztaty
protetyczne
Pierwsza edycja zakończona
19 marca z powodzeniem zakończyliśmy
pierwszą edycję Akademii Garmedu, która zaczęła się jeszcze w grudniu ub.r. Podczas pięciu
dwudniowych spotkań uczestnicy szczegółowo poznawali wszystkie zagadnienia niezbędne w pracy implantologa. Ponieważ wychodzimy z założenia, że praktyka jest najważniejsza,
Profesor Bogdan Ciszek
z kursantami
w Zakładzie Anatomii Prawidłowej
ponad 80 % czasu poświęciliśmy zajęciom
praktycznym, warsztatom oraz zabiegom implantacji.
15 lipca zaczynamy drugą edycję Akademii
Garmedu. Informacje na temat poszczególnych szkoleń: patrz strona 12 gazetki.
Dr Marcin Cajdler
demonstruje kasetę MIS.
Zabiegi
implantacji
Ćwiczenia
z augmentacji kości
Dr Jakub Bebak o Akademii Garmedu
DR JAKUB BEBAK
Garmed: Czy po ukończeniu Akademii Garmedu czuje się Pan lepiej przygotowany do
rozpoczęcia implantacji w swoim gabinecie?
Jakub Bebak: Zdecydowanie tak. W trakcie
szkoleń pokazano mi wiele zabiegów, o których jedynie czytałem,
a na zajęciach praktycznych miałem możliwość ćwiczyć pod okiem
specjalistów, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą. Dzięki Akademii Garmedu zacząłem zakładać implanty w swojej praktyce.
G: Czy poszczególne szkolenia prowadzone były w sposób ciekawy i wyczerpywały temat?
J.B.: Tematyka i kolejność szkoleń były świetnie przemyślane. Atmosfera bardzo miła i luźna. Może w ostatnich godzinach każdego
dnia szkolenia trudniej było utrzymać odpowiednie tempo i ilość
przekazywanych informacji spadała, to zawsze mogłem o coś zapytać i wiedziałem, że dostanę wyczerpującą odpowiedź.
G: Jakie są Pana wrażenia z pracy systemem MIS?
J.B.: System MIS jest systemem bardzo prostym, dzięki możliwości
zmiany kierunku wprowadzania implantu na etapie wkręcania śruby wybacza błędy. Również cena systemu jest nie bez znaczenia.
G: Które ze szkoleń zainteresowało Pana najbardziej?
J.B.: Najbardziej zainteresowało mnie szkolenie trzecie, na którym
miałem możliwość samodzielnie wykonać zabieg implantacji.
G: Czy poleciłby Pan udział w Akademii Garmedu swoim znajomym lekarzom?
J.B. Przekazano mi dużo rzetelnych informacji, bardzo pomogło to
w przełamaniu bariery samodzielnego wykonywania zabiegów.
Zdecydowanie będę polecał znajomym!
G: Jak ocenia Pan ogólną organizację szkoleń?
J.B.: Ogólnie organizacja szkoleń była dobra. Rozpoczynały się
punktualnie, kończyły wcześniej, ale zawsze po wyczerpaniu tematu (czasem mogłyby się skończyć znacznie wcześniej). Katering
pierwsza klasa, kawa wyśmienita, ciastka boskie
G: Dziękuję za rozmowę.
-4-
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
KOMPOZYTY, ENDODONCJA
AKCESORIA
35 zł
39 zł
85 zł
DiaDent
Sączki papierowe MMPP™
100 szt.
DiaDent
DiaDent
DiaDent
Di
Płynny kompozyt o łatwej aplikacji.
Strzykawka 2 g,
kolory: A1, A2, A2O, A3, A3.5; A3O
10 końcówek do aplikacji.
Kompozyt mikrohybrydowy
do wypełnień w odcinku
przednim i tylnym.
Strzykawka 4g,
kolory: A1, A2, A3, A3.5,
A2O, A3O
System wiążący piątej generacji
na bazie etanolu zalecany
do wszystkich wypełnień
kompozytowych zakładanych
techniką bezpośrednią
(plastycznych).
Buteleczka 5 ml.
DiaFil™ Flow
90 zł
DiaFil™
25 zł
DDia Plus™
Zbieżność: 04,
rozmiar 015-040
Zbieżność: 06,
rozmiar 015-040
16,50 zł
Sączki papierowe MMPP™
200 szt.
Zbieżność 02,
rozmiar 010-080
13,50 zł
Di
DiaDent
aDent
21,50 zł
40 zł
Gutaperka DIA-ProISO,
opakowanie 60 szt.
DiaDent
Endobox
Na 36 instrumentów, 3 silikonowe
kubeczki, 1 poduszka do dezynfekcji,
kolory:
– czerwony (nr kat. 801-003),
– niebieski (nr kat. 801-004).
6,20 zł
Nr kat. 601-00*
DiaDent
ENDO GRIP MINI
– stojak do dezynfekcji
Stojak do instrumentów
endodontycznych z gąbką.
Do sterylizacji w autoklawie.
Wymiary (śred./wys.): 40/35 mm.
Nr kat. 833-001
DiaDent
Zestaw pomiarowy do
instrumentów
Plastikowy,
zawiera 32 stopnie pomiarowe,
zakres pomiaru
od 12 do 27,5 mm co 0,5 mm,
wymiary: 87 x 31 x 20 mm.
Nr kat. 780-001
19,20 zł
Nr kat. 604-00*
19,20 zł
Nr kat. 605-00*
Zbieżność 04, rozmiar: 015-040
Zbieżność 06, rozmiar: 015-040
DiaDent
18,50zł
Gutaperka ML.029™
120 szt., zbieżność 02,
dł. 28 mm, roz.
oz. 010-080
DiaDent
Pilniki H-Hedstroem
Hedstroem
Ni- Ti
# 008-040
dł. 25 mm.
22 zł
Poszerzacze K-Reamers
DiaDent
Szklane kieliszki
– łatwe do czyszczenia,
– nie nadają się do sterylizacji.
Ni – Ti
# 008 – 040
dł. 25 mm.
DiaDent
Szklane buteleczki na preparaty,
okrągłe lub kwadratowe
– łatwe w użyciu
– wysokiej jakości szkło
– nie nadają się do sterylizacji.
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
-5-
22 zł
Pilniki K-File
Ni – Ti
# 008 – 040
dł. 25 mm.
22 zł
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
Esacrom
Urządzenie piezo Surgysonic II
18 900 zł
Zastosowania:
Surgysonic II jest owocem wieloletnich doświadczeń klinicznych oraz wiedzy na temat
technologii ultradźwiękowej zespołu konstrukcyjnego firmy Esacrom. Wprowadzono
zmiany w oprogramowaniu, część sterująca
urządzenia oraz końcówka zostały zmodyfikowane i poprawiono ich funkcjonalność. Surgysonic II jest urządzeniem zaawansowanym
technologicznie oraz spełniającym najwyższe
normy jakościowe. Wiele uwagi w trakcie projektowania poświęcono także estetyce, co jest
typowe dla marki Esacrom.
ekstrakcje
resekcje
usuwanie torbieli
pobieranie fragmentów kości
poszerzanie wyrostka zębodołowego
podniesienie dna zatoki szczękowej
osteoplastyka
przygotowania łoża do implantów
opracowanie powierzchni korzeni
chirurgia ortodontyczna
endodoncja.
Parametry:
Tylko w trakcie ważności
tej gazetki poniższy zestaw
końcówek GRATIS.
Zasilanie: 230V, 50/60Hz
Pobór mocy nominalny: 170VA
Moc efektywna: 50W
Funkcje: chirurgia, normalna i endodoncja
10 programów do każdej funkcji
Przewód zasilający końcówkę: 2m
Waga końcówki z przewodem i wtyczką: 182g
Częstotliwość ultradźwięków: 22 – 35 kHz
Pneumatyczny sterownik nożny
Wydajność chłodzenia: 0-70ml/min
Waga sterownika:
4,35 kg
Wymiary:
300x280x130 mm
W komplecie:
miękka, estetyczna
torba do transportu
urządzenia.
Saeshin
Dostępne kolory obudowy:
Aubergine violet
Alien orange
Rainbow blu
Stormy grey
Carbon black
Snow white
6 600 zł
Fizjodyspenser X Cube z kątnicą
Cechy:
cicha praca
bezszczotkowy mikrosilnik (600-50.000 obr./min.)
duży wyświetlacz LCD
zaprogramowane parametry najpopularniejszych
10 rodzajów końcówek (1:5, 1:4, 1:2, 1:1, 16:1, 20:1,
27:1, 32:1, 64:1, 256:1)
możliwość ustawienia 10 dowolnych programów
(prędkość, moment obrotowy, kierunek obrotów,
wydajność pompy perystaltycznej)
pięć poziomów wydajności oraz cicha praca pompy
perystaltycznej
ergonomiczny sterownik nożny umożliwiający
zmianę parametrów pracy
kątnica chirurgiczna z wewnętrznym i zewnętrznym
chłodzeniem o redukcji 32:1 oraz systemem mocowa
nia wierteł na przycisk zapewniająca optymalne
parametry pracy w praktyce implantologicznej
(18-1562 obr./min. oraz moment obrotowy
5-55Ncm).
-6-
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
MASY FIRMY KETTENBACH
999 zł
Kettenbach
Identium® Medium
Zestaw promocyjny
1. 2 x zestaw Identium® Medium
Refill pack (4 x 300 ml baza,
4 x 62 ml katalizator).
2. 10 szt. końcówek mieszających.
3. 1 szt. osłona plastikowa na masy.
4. dodatkowo gratis 1 x 300 ml
baza i 1 x 62 ml katalizator
Identium® Medium.
105 zł
Kettenbach
Końcówki mieszające
do Identium® 50 szt.
Przypadek kliniczny
Dr hab. n. med.
Mariusz Pryliński
poleca masy
Kettenbach
Podstawą wykonania dobrej protezy stałej jest bardzo dokładne
odwzorowanie podłoża protetycznego, co jest możliwe
dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki wyciskowej
oraz dobranych do niej mas wyciskowych. Z tego też
względu na uwagę zasługuje nowa grupa materiałów
elastomerowych Identium, stanowiąca połączenie silikonów typu A z masami polieterowymi. W swoim gabinecie pracuję tymi masami od ponad dwóch lat i mogę
potwierdzić ich doskonałą jakość oraz niezwykłą precyzję w odwzorowaniu najdrobniejszych szczegółów podłoża protetycznego. Masy te przeznaczone są do techniki jednoczasowej dwuwarstwowej, można je też stosować
do wycisków czynnościowych i podścielających. Identium
łączy w sobie zalety polieterów (dobra płynność, hydrofilność, wysoka
twardość końcowa) oraz silikonów
A (brak smaku i zapachu, powrót do
pierwotnego kształtu po deformacji,
łatwość usuwania z jamy ustnej).
5
Dr hab. med. Mariusz Pryliński
Kierownik Zakładu Technik
i Technologii Dentystycznych
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
-7-
1
2
3
4
6
7
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
BMS I WIERTŁA
NOWOŚĆ
Meisinger
Screw System TX
Screw System TX to nowy zestaw do sterowanej regeneracji kości.
Umożliwia łatwą i bezpieczną stabilizację przeszczepów kości
w procedurach regeneracji zarówno poziomych jak i pionowych
ubytków tkanki kostnej. Zestaw obejmuje wkręty w dwóch różnych
długościach produkowane ze specjalnego, biokompatybilnego
stopu tytanu.
Zastosowany w zestawie system Torx umożliwia pewną fiksację śrub
i wyjątkowo wysoką transmisję siły. Śruby mają bardzo płaskie główki
i małe średnice (średnica rdzenia 0,9 mm albo 1,0 mm). Zestaw
zawiera 20 szt. śrub.
Całość znajduje się w kasecie służącej do sterylizacji instrumentarium.
Kształt i budowa kasety umożliwia szybkie i łatwe pobieranie śrub.
2240 zł
Nr BTX00
1
204=RA, 205=RA L
TC203
204
010
12,0
Largest working part diameter in1/10 mm
Na kątnicę.
Średnica: 1,8 mm.
Jednostka sprzedaży: 2 szt.
Na kątnicę.
Grubość: 0,3 mm.
Średnica: 7 i 10 mm.
Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Tarcza diamentowa
Meisinger
Wiertło chirurgiczne
szczelinowiec
Węglik spiekany.
Na kątnicę.
Długość: 5,5 mm.
Średnica: 1 mm.
Jednostka sprzedaży: 2 szt.
31053
205
TCT09*
TCT09*
TCT10*
7,0
0,9
1,1
10,0
0,9
1,1
7,0
1,0
1,3
Minimaldurchmesser Minimal diameter
Meisinger
Wiertło
do śrub kostnych
Na kątnicę.
Długość: 15 mm.
Średnice: 1,03 i 1,34 mm.
Jednostka sprzedaży: 2 szt.
Außendurchmesser
External diameter
Nr HM 161 RX
(104)
Nr HM 166 RX
(104)
50 zł
Nr HM 141
(104)
24 zł
HM141F
205
023
73 zł
Meisinger
Nr HM 33 IL
(204)
A2001
204
013
12,0
Nr A 1001
Nr B 1001
(204)
129 zł
Meisinger
Wiertło chirurgiczne
punktujące
203RF
205
011
9,0
2
Nr 231 DC
(204)
Nr 186 RF
(204)
28 zł
203RF
205
009
9,0
335 zł
TCT 10
TCT09
Fig.
Shank1
Size2
Length mm
Opcja
Nr TX0L1
50 zł
Meisinger
Meisinger
Węglik spiekany.
Na prostnicę.
Długość: 11 mm.
Jednostka sprzedaży: 2 szt.
Węglik spiekany.
Na prostnicę.
Długość: 11 mm.
Jednostka sprzedaży: 2 szt.
Wiertło chirurgiczne
frez szczelinowiec
„Lindemann”
Wiertło chirurgiczne
frez szczelinowiec
„Lindemann”
Nr 255
(204)
Nr HM 141 F
(104)
od 30 zł
od 19zł
112 zł
Meisinger
Meisinger
Do kości gąbczastej, węglik spiekany.
Na prostnicę.
Średnice: 2,3; 2,5; 2,7; 3,1 mm.
Cena: 30 PLN
Średnica 3,5 mm.
Cena: 37 PLN
Średnica 4,0 mm.
Cena: 46 PLN
Średnica: 4,5 mm.
Cena: 53 PLN
Jednostka sprzedaży: 2 szt.
Do twardej tkanki kostnej,
węglik spiekany. Na prostnicę.
Średnice: 1,0; 1,4; 1,8; 2,3 mm.
Cena: 19 PLN
Średnice: 2,7; 3,1 mm.
Cena: 30 PLN
Średnica 3,5 mm.
Cena: 37 PLN
Średnica 4,0 mm.
Cena: 46 PLN
Średnice: 4,5; 5,0 mm.
Cena: 53 PLN
Jednostka sprzedaży: 2 szt.
Wiertło chirurgiczne „Allport”
-8-
Wiertło chirurgiczne „Allport”
Meisinger
Trepan-śluzówkowy
Na kątnicę,
gł.: 6,0mm/WEW.#4,0mm/
ZEW.#5,0mm.
Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
NAJPOPULARNIEJSZE
INSTRUMENTY CHIRURGICZNE
41 zł
214 zł
198 zł
Hu-Friedy
Hu
Raspator Buser, uchwyt #6
Ra
Hu-Friedy
Hu-Friedy
Podstawowy uchwyt
do skalpela.
Nr 10-130-03E
Doskonale wyważony, okrągły
uchwyt do skalpeli umożliwia
większą precyzję
prowadzonego cięcia.
Nr 10-130-05E
Uchwyt do skalpeli,
z miarką
Uchwyt do skalpeli
Ostrza do skalpeli: patrz strona 3.
Najpopularniejszy mały raspator
wykonany wg pomysłu
prof. Busera – teraz z nowym
uchwytem Satin Steel®.
Nr PPBUSER6
Hu-Freiedy
Hu
216 zł
RRaspator P9/Pa,
158 zł
Hu-Friedy
Pęseta Akson
– Brown 12 cm chirurgiczna
101 zł
Większy raspator, pomocny przy
dużych zabiegach chirurgicznych –
teraz z nowym uchwytem
Satin Steel®.
Nr P9/PA6
Hu-Friedy
Pęseta do szycia, 15 cm
Pęseta ułatwiająca szycie
w sterowanej regeneracji
tkanek.
Nr SP20
Hu-Friedy
Hu
122 zł
735 zł
1190 zł
Hu-Friedy
Hu-Friedy
Hu-Friedy
Optymalny zakres grubości szwów,
doskonały stosunek jakości do ceny.
Nr NHCW
Bardzo popularny ze względu
na rozmiar, lekkość oraz
przystępną cenę.
Nr NHCV
Pęseta z dwoma rzędami
po 7 delikatnych ząbków,
doskonałe utrzymanie płata
bez jego traumatyzacji.
Nr TP43
UWAGA: dostępna także
w wersji odgiętej TP43A
191 zł
NHCW Igłotrzymacz
Crile-Wood 3-0,6-0,15 cm
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
Igłotrzymacz Castroviejo
5-0,8-0,14 cm
-9-
278 zł
Raspator Labanca 1,
Ra
Raspator wraz z końcówką
do podtrzymania
odpreparowanego płata
wg pomysłu prof. Labanca.
Teraz z nowym uchwytem
Satin Steel®
Nr PPLABANCA6
Igłotrzymacz Castroviejo
5-0,10-0,18 cm,
Perma Sharp,
okrągły uchwyt, prosty
Okrągły uchwyt dla większej
precyzji oraz z wkładka wykonana
z węglików wolframu.
Nr NH5024R
฀
฀฀฀฀฀
฀
IMPLANTY MIS
฀
฀฀฀฀฀
฀
MIS Implant Technologies Ltd należy do światowej czołówki firm produkujących implanty.
Firma powstała w 1995 roku, dziś system implantologiczny MIS jest oferowany w 62 krajach. Osiemdziesiąt procent ogólnej sprzedaży firmy stanowi eksport do krajów na całym
świecie. Ten dynamiczny rozwój należy przypisać prostocie zastosowania systemu, jego
innowacyjności oraz atrakcyjnej cenie.
Seven
Biocom
Nowoczesny, geometryczny kształt
implantu Seven charakteryzuje się:
podwójnym gwintem, trzema spiralnymi kanałami wychodzącymi
z wierzchołka, mikropierścieniami
na szyjce implantu oraz zmiennym
skokiem gwintu na długości implantu. Seven łączy zatem szereg nowoczesnych cech składających się na
implant prosty w użyciu i zapewniający powodzenie zabiegu.
Każdy implant Seven dostarczany
jest wraz z wiertłem ostatecznym.
Uwaga: teraz dostępny również
Seven w wersji Narrow (patrz niżej).
Implant cylindryczny o pojedynczej nitce gwintu (skok 0,6
mm) zakończony sferycznie.
Klasyczny implant dwuczęściowy. Platforma protetyczna wspólna dla implantów
MIS Seven i Biocom oparta
na połączeniu z sześciokątem
wewnętrznym o rozmiarze
2,45 mm. Powierzchnia w całości do wysokości platformy protetycznej piaskowana
i wytrawiona.
Provisional
Ortho
System implantów tymczasowych
jest przeznaczony do bardzo szybkiego wykonania skutecznego podparcia mostów tymczasowych do
czasu wgojenia się implantów ostatecznych. Średnica implantów Provisional wynosi 2,4 mm, wymagają więc one minimalnej przestrzeni
i mogą być obciążane natychmiastowo. Dostępne są w dwóch rodzajach: z częścią protetyczną zakończoną kwadratowym stożkiem oraz
zaczepem kulowym. Materiał, z jakiego wykonano implanty Provisional, to tytan Grade 5.
UNO
jednoetapowy
Zaprojektowany do szczególnie trudnych warunków takich jak wąskie
wyrostki zębodołowe oraz niewielka przestrzeń pomiędzy zębami sąsiadującymi. Wprowadzanie tych
implantów jest wyjątkowo proste.
Dzięki nowatorskiej geometrii oraz
powierzchni, implanty uzyskują bardzo dobrą stabilizację pierwotną. Implanty UNO mogą być stosowane zarówno do pojedynczych koron jak
i do mostów.
Rewolucyjny system mikro-implantów ortodontycznych został stworzony, aby ułatwić osiągnięcie jak
najlepszych wyników leczenia ortodontycznego. Zalety: implanty są wykonane z tytanu, posiadają sześciokątną główkę ułatwiającą
ich wprowadzanie, nie wymagają
wcześniejszego wykonania nawiertu, łatwo się je usuwa, niewielki rozmiar umożliwia ich stosowanie w
różnych lokalizacjach. Przeznaczone są do natychmiastowego obciążania.
Seven Narrow o średnicy 3,3 mm łączy wszystkie zalety implantów Seven (geometria, zdolność do kondensacji kości, szybkość implantacji)
z zaletami implantów wąskich: możliwością implantacji w wąskich wyrostkach zębodołowych i przy brakach
pojedynczych pomiędzy istniejącym
uzębieniem o niewielkiej szerokości.
Szerokość implantu nie przekracza
w żadnym miejscu 3.3 mm, co uzyskano dzięki modyfikacji platformy protetycznej z sześciokątem wewnętrznym. Rozmiar sześciokąta
ograniczono do 2,1 mm i zmodyfikowano śrubę mocującą. W efekcie uzy-
Premiera już w maju podczas
konferencji „360° implantology”
w Cancun .
NOWOŚĆ!
Ø 3,3 mm
Implant Seven Narrow
w
Seven Narrow Platform jest najnowszym implantem z linii Seven firmy
MIS Implants Technologies Ltd.
Nowy implant
z konikalnym połączeniem
skano połączenie o mniejszym rozmiarze, ale o tej samej wytrzymałości.
Implant jest dostępny w pełnym zakresie długości: 10 mm, 11,5 mm, 13 mm,
16 mm.
Implant MIS Seven Narrow Platform
został zaopatrzony w szeroką gamę
nadbudów elementów protetycznych w tym: transfery wyciskowe do
łyżek zamkniętych i otwartych, filary proste pojedyncze (typu MAC10)
i w zestawach typu CPK* (8 rozmiarów), filar kątowy o kącie nachylenia
20 stopni, zaczepy kulowe w standardzie Dalbo Plus (średnica kulki 2,25
mm) oraz śruby gojące (dostępne
trzy grubości kołnierza dziąsłowego).
Zwracamy uwagę, że zaczepy kulowe ze względu na małą średnicę implantu wymagają odrębnego
-10-
klucza nasadowego do sześciokąta zewnętrznego o wymiarze 2,5mm. Każdy implant
jest zaopatrzony w śrubę zaślepiającą. Zachęcamy do stosowana specjalistycznych środków dezynfekująco-smarujących na śrubę zaślepiającą i gojącą, ponieważ bardzo wysoka
precyzja połączenia elementów w systemach implantów
MIS, tak pożądana dla eliminacji
efektu „pompy bakteryjnej”, czyni to połączenie wrażliwym na
poważne błędy postępowania
i zabrudzenie dużą ilością krwi.
Umieszczenie implantu w łożu
jest realizowane za pomocą tytanowego przenośnika z szybkim mocowaniem zatrzaskowym,
do którego pasują typowe klucze implantologiczne do sześciokąta o wymiarze 2,45mm
(2,5mm), zatem w wielu
sytuacjach nie będzie
konieczne stosowanie
żadnych dodatkowych
instrumentów
spoza
dotychczasowej oferty. Jednocześnie zachęcamy do uzupełnienia
instrumentarium o dedykowane do Seven Narrow instrumenty, ponieważ zwiększy to znacząco
komfort wykonywanego
zabiegu i bezpieczeństwo
pacjenta.
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
W
SKLEP INTERNETOWY
www.garmed.pl
połowie ubiegłego roku uruchomiliśmy
największy w branży stomatologicznej
sklep internetowy. Popularność nowego kanału sprzedaży przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania. Przez 8 miesięcy funkcjonowania
sklepu zarejestrowało się ponad 1000 użytkowników, którzy dokonali ponad 20 tysięcy transakcji sprzedażowych.
Powodów, dla których lekarze coraz częściej decydują się na
wirtualne zakupy, jest kilka.
Główny to wygoda – zakupy przez internet można robić
przez całą dobę, nie tylko w godzinach pracy biura sprzedaży
firmy Garmed.
Drugi ważny powód to cena: ceny w sklepie są o 2% niższe
od cennikowych firmy Garmed.
Wielkim atutem naszego sklepu jest także różnorodność
asortymentu, lekarze mogą wybierać spośród ponad 2000
produktów, pogrupowanych w 16 kategorii tematycznych.
Nie sprzedajemy produktów, których nie mamy na półkach.
Wszystkie produkty w sklepie są dostępne od ręki, tzn. nie
musimy ich sprowadzać z innych hurtowni. Użytkownik ma
dzięki temu pewność, że wybrany przez niego towar dostarczymy mu w ciągu 24 godzin.
Zawsze – ceny w sklepie o 2% niższe.
Co miesiąc – super cena na wybrane dwa produkty.
PRZYDATNE DO IMPLANTACJI
Nr kat. MK-0020
Zakres 6-14mm,
co 1mm
MIS
Zestaw Bone Compression
2626 zł
Zestaw do kompresji kości ułatwia zabiegi podniesienia
dna zatoki metodą zamkniętą oraz umożliwia uzyskanie
dobrej stabilizacji pierwotnej implantu w stosunkowo
miękkich kościach typu 3 i 4. Prosta procedura zagęszczenia
kości umożliwia lepszy wynik implantacji, dobrą pierwotną
stabilizację i przeciwdziała zanikowi kości. Zestaw doskonale
sprawdza się także w poszerzaniu wąskich wyrostków
zębodołowych.
Nr kat. MK-0011
MIS
Zestaw Abrahami
Zestaw prowadzący Abrahami został
opracowany, aby umożliwić chirurgowi
dokładne umiejscowienie i wywiercenie
otworów dla dwóch lub większej
ilości wkręcanych po sobie implantów
z zachowaniem optymalnej odległości,
kąta i równoległości wiercenia.
Zalety:
zapobiega traumatycznemu zabiegowi osteotomii
(z użyciem osteotomu),
zwiększa gęstość kości,
zwiększa stabilizację pierwotną,
pozwala na stopniową kontrolę procesu kondensacji.
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów
1144 zł
-11-
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
!KADEMIA 'ARMEDU
฀
฀
Cena za uczestnictwo w pięciu
spotkaniach: 10 000 PLN + 23 % VAT
Myślisz o rozpoczęciu praktyki
implantologicznej, ale nie
wiesz, jak to zrealizować?
KALENDARZ SPOTKAŃ
Ukończyłeś różne kursy, ale wciąż
nie czujesz się pewnie, żeby wkręcić
swój pierwszy implant?
Akademia Garmedu to cykl
szkoleń, na których skutecznie
nauczysz się implantologii.
TEMATYKA KURSÓW
SPOTKANIE 1
DZIEŃ 1:
Ważne struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki. Anomalie w obrębie anatomii twarzoczaszki.
Wykładowcy: Prof. Bogdan Ciszek
Miejsce: Zakład Anatomii Prawidłowej, ulica
Chałubińskiego w Warszawie
DZIEŃ 2:
Organizacja gabinetu, wyposażenie gabinetu, przegląd instrumentarium chirurgicznego.
Wykładowcy: dr Dariusz Niesiobędzki, Laura Grzegółkowska, higienistka dyplomowana.
Miejsce: Centrum Stomatologii Estetycznej Dentalux.
Cena dla asystentki za drugi dzień szkolenia:
500 PLN + 23 % VAT.
SPOTKANIE 2
DZIEŃ 1
Implanty: kształty, powierzchnia, mechanika, planowanie leczenia, analiza RTG pacjentów kursantów,
analiza modeli gipsowych z kęskiem zgryzowym.
Wykładowcy: dr n. med. Marcin Cajdler, dr Janusz
Skrzypczyński.
Miejsce: Garmed.
DZIEŃ 2
Ćwiczenia praktyczne z wkręcania implantu na fantomie, zabiegi okołoimplantacyjne: techniki cięcia,
techniki szycia (ćwiczenia na bananie).
Wykładowcy: dr Marcin Cajdler.
Miejsce: Garmed
DRUGIEJ AKADEMII GARMEDU
SPOTKANIE 1
SPOTKANIE 3
DZIEŃ 1
15-16 lipca 2011
Zabiegi implantacji przeprowadzamy na pacjentach kursantów: po 3 zabiegi dziennie z omówieniem; każdy lekarz asystuje podczas operacji swojego pacjenta.
Prowadzący: dr Janusz Skrzypczyński.
Miejsce: Centrum Stomatologii Estetycznej Dentalux
28-30 lipca 2011
DZIEŃ 2
Zabiegi implantacji przeprowadzamy na pacjentach
kursantów: po 3 zabiegi dziennie z omówieniem; każdy lekarz asystuje podczas operacji swojego pacjenta.
Prowadzący: dr Janusz Skrzypczyński.
Miejsce: Centrum Stomatologii Estetycznej Dentalux
Cena: 1000 PLN za każdy implant wkręcony u pacjenta.
SPOTKANIE 2
SPOTKANIE 3
5-6 sierpnia 2011
SPOTKANIE 4
9-10 września 2011
SPOTKANIE 5
30 września -1 października 2011
SPOTKANIE 6 KOLUMBIA
17-24 listopada 2011
SPOTKANIE 6
SPOTKANIE 4
DZIEŃ 1
Augmentacja kości teoria. Zabiegi augmentacyjne
na pacjentach.
Wykładowca: dr Maciej Jagielak.
Miejsce: Klinika Ortognatyka, Raszyn
DZIEŃ 2
Augmentacja kości zajęcia praktyczne, rozszczepianie
wyrostka, przeszczepy bloczków kostnych, Sinus Lift.
Wykładowca: dr Maciej Jagielak.
Miejsce: Garmed
SPOTKANIE 5
DZIEŃ 1
Protetyka na implantach – teoria i zajęcia praktyczne.
DZIEŃ 2
Protetyka na implantach – teoria i zajęcia praktyczne
Wykładowca: dr Wojciech Kubiak.
Miejsce: Garmed.
Intensywny kurs
implantologiczny w Kolumbii
Kursanci ćwiczą umiejętności na warsztatach
i zabiegach na pacjencie. Każdy uczestnik
samodzielnie wszczepia 10 implantów przy
asyście doświadczonego instruktora.
Cena za uczestnictwo: 20000 PLN.
W cenie 20000 PLN otrzymujesz: uczestnictwo
w intensywnym kursie implantologicznym,
przelot do Kolumbii, wyżywienie i zakwaterowanie, dwudniową wycieczkę po Kolumbii,
ubezpieczenie, 20 implantów Seven (z wyłączeniem Seven Narrow) lub Biocom oraz kasetę
chirurgiczną MIS (nr kat. MK-EI35).
Dokładne programy poszczególnych
szkoleń na: www.garmed.pl
Uwaga: wszystkie szkolenia Garmedu są
Uwaga: Zapisy oraz dodatkowe informacje pod numerem tel.: 22 338 70 50.
akredytowane i punktowane przez OSiS.
Ukończenie Akademii Garmedu oraz szkolenia
w Kolumbii nagradzamy 170 punktami OSiS.
-12-
Produkty objęte promocją dostępne do wyczerpania zapasów

Podobne dokumenty