Medale dla policzan - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia

Komentarze

Transkrypt

Medale dla policzan - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia
I NFORMATOR
S A M O R Z Ą D O W Y
POLICE
DOBRA
KOŁBASKOWO
NOWE WARPNO
GMIN POWIATU POLICKIEGO
www.swrg.police.pl
nakład 18 000 egz.
nr 24 - wrzesień 2009 gazeta bezpłatna ISSN 1898-0619
Police
ŻYWA LEKCJA HISTORII
Historycznie
i radośnie
WIĘCEJ NA STRONIE 5
"Kiedy gdzie idziecie, razem idźcie, a
gdy tam przyjdziecie, razem
pozostańcie".
więcej na str. 6
Dobra
Modernizacja dróg
Pozytywnie zaopiniowano trzy z czterech
wniosków złożonych przez Gminę Dobra
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 20072013.
więcej na str. 10
Kołbaskowo
Pokazy Osiągnięć
Uecker - Randow
5 i 6 września 2009 r. w Pasewalku już po raz 18. odbyły się Pokazy Osiągnięć Regionu Uecker Randow - Leistungsschau. Prezentacja miała charakter wystawienniczy
i tradycyjnie mieściła się w Forum
Kulturalnym "Historyczne U" oraz
na trenach przyległych. W targach
uczestniczył licznie sektor przedsiębiorców, przedstawiciele branży turystycznej, miasta partnerskie oraz
twórcy rękodzieła. Pokazy Osiągnięć w Pasewalku odbywają się zawsze w pierwszy weekend września.
W tym roku przedsięwzięcie otrzydokończenie na str. 16
Medale dla policzan
Dwójka policzan Jolanta Pawlak i Piotr Majka zdobyła brązowy
medal Mistrzostw Świata w Wioślarstwie.
Tegoroczny czempionat w tej dyscyplinie sportu odbywał się na torach
poznańskiej Malty.
"Jest to już trzeci krążek Mistrzostw Świata w ciągu ostatnich
trzech lat jaki zdobyliśmy wspólnie
z Jolą i Piotrem" - mówi trener
Tomasz Kaźmierczak. Przypomina,
że pierwszy medal (srebrny) stał się
ich udziałem w 2007 roku w
Londynie, a drugi (brązowy) w 2007
roku w Monachium. - Tegoroczny
brązowy krążek jest dla nas przepustką do uzyskania stypendium
Ministra Sportu. Pozwoli to nam na
pewno na spokojniejsze przygotowania do kolejnych Mistrzostw
Świata, które w przyszłym roku
odbędą się w Nowej Zelandii - dodaje Tomasz Kaźmierczak.
Jolanta Pawlak i Piotr Majka
startują w kategorii "dwójka mix
ręce-tułów". Do treningów na co
dzień wykorzystują bazę szkoleniową AZS Szczecin. Oboje są wychowankami polickiego Integracyjnego
Uczniowskiego Klubu Pływackiego
"Wodnik". Od trzech lat ich działalność wspiera także Starostwo Powiatowe w Policach - pomagając im
między innymi przy zakupie sprzętu
sportowego.
Na zdjęciu: Policcy medaliści wraz ze starostą Leszkiem Guździołem
na torze w Poznaniu.
AUTO CENTRUM
diagnostyka komputerowa
Kredyty hipoteczne z dopłatami
"Rodzina na swoim"
Dożynki 2009
w Kołbaskowie
W tym roku Święto Plonów w
Kołbaskowie organizował Urząd Gminy
Kołbaskowo, Parafia i Koło Gospodyń
Wiejskich. Uroczystości i udana zabawa
trwały do późnego wieczora.
więcej na str. 12
Nowe Warpno
Nadchodzą
inwestorzy
Po wakacyjnej przerwie, w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Warpno
spotkali się radni Rady Miejskiej, aby
podjąć kilka ważnych dla gminy decyzji.
więcej na str. 15
POWIAT POLICKI
str. 2
PO SUKCESIE POLICKICH WIOŚLARZY
Sport i nauka
są dla wszystkich
POWIAT POLICKI
Starostwo Powiatowe
w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police
tel. 091 4328 100
fax 091 317 89 00
e-mail: [email protected]
www.powiat.policki.pl
- mówi starosta policki Leszek Guździoł.
lizowane także w projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych. Jednym z nich jest projekt
"Winda do pracy 2", na bazie
którego mają być wypracowane
modelowe rozwiązania dotyczące
powołania zawodu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
Jednym z kibiców podczas sierpniowych Mistrzostw Świata w
Wioślarstwie na torze Malta w Poznaniu był Starosta Policki Leszek
Guździoł. Po udanych dla Policzan zawodach poprosiliśmy go o
komentarz.
Zarząd Powiatu w Policach
Leszek Guździoł - starosta
Andrzej Bednarek - wicestarosta
Jacek Stachyra - członek zarządu
Sekretariat pokój nr 105 - 091 4328 118
Cezary Arciszewski
Przewodniczący Rady Powiatu
w Policach
Biuro Rady Powiatu
pokój nr 202 - 091 4328 127
Co udało się już zrealizować w
tej dziedzinie? Jakie konkretne
inwestycje?
Do najbardziej znaczących działań organizacyjno - inwestycyjnych
można zaliczyć kompleksową
modernizację internatu SOSW nr 2
ze środków Interreg IIIA, a także - z
tych samych funduszy - całościową
modernizację internatu ZS Police.
Przeprowadzone zostały remonty
pływalni i sal sportowych w GCEiR
"Podgrodzie" w Nowym Warpnie.
Udało się zorganizować grupę
przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie przy
SOSW w Tanowie. Modernizacja
tego ośrodka zaplanowana jest w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Powiatu Polickiego, dokumentacja
jest już gotowa.
Co jeszcze trzeba zrobić, aby
życie codzienne i praca osób
niepełnosprawnych nie odbiegało
od przyjętych w Europie standardów?
Sumując. Wieloletnia tradycja,
doświadczenie wykwalifikowanej
kadry i istniejąca, profesjonalna
baza - wszystko to sprawia, że
region policki staje się dziś modelowym wzorcem kształcenia dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej. Nie
jest przypadkiem, że właśnie z
naszych ośrodków i wspieranych
W Policach nie powinniśmy
mieć pod tym względem kompleksów. Osoby niepełnosprawne, którym pomagamy w ramach rozmaitych projektów, są na ogół silnie
przez nas integracyjnych klubów
sportowych wywodzą się wielokrotni mistrzowie paraolimpiad tacy jak Paulina Woźniak, Jolanta
Pawlak i Piotr Majka.
zmotywowane do pracy i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Musimy wszyscy nawzajem
sobie pomóc.
Dziękuję za rozmowę
Mirosław Antoniewicz
Sekretarz Powiatu Polickiego
pokój nr 108, tel. 091 4328 120
Jurata Dettlaff
Skarbnik Powiatu Polickiego
pokój nr 209, tel. 091 4328 125
Bogusław Znaniec
Naczelnik Wydziału Administracji i
Organizacji
pokój nr 103 - 091 4328 112
Kancelaria - pokój nr 18
Tel. 091 4328 100
Szczepan Sawiński
Naczelnik Wydziału Architektury i
Budownictwa
pokój nr 225 - 091 4328 117
Beata Kropidłowska
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury
pokój nr 220 - 091 4328 147
Monika Robacka
p.o. Naczelnika Wydziału Finansów i
Budżetu pokój nr 210 - 091 4328 137
Tadeusz Łukasiuk
p.o. Geodety Powiatowego - Naczelnika
Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Police ul. Kresowa 33/34
Pokój nr B17 - 091 4247 997
Ryszard Wójcik
Naczelnik Wydziału Komunikacji,
Transportu i Dróg
pokój nr 2 - 091 4328 104
Krystyna Soroczyńska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
pokój nr 221 - 091 4328 141
Informator Samorządowy:
Sukcesy sportowców niepełnosprawnych, inwestycje w bazę
edukacyjną specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
świetna kadra tych ośrodków wszystko to predystynuje Powiat
Policki do miana lidera w edukacji
osób niepełnosprawnych. Czy
wykorzystujemy w pełni tę szansę?
Leszek Guździoł: - Przede
wszystkim - chciałbym pogratulować naszym sportowcom - Jolancie
Pawlak, Piotrowi Majce i Monice
Mierzwie- dostarczyli nam na
poznańskim torze wioślarskim, naprawdę niezapomnianych wzruszeń.
Nie po raz pierwszy zresztą. Jestem
dumny, że sport osób niepełnosprawnych staje się naszą policką
specjalnością. Sądzę, że wciąż nie
wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę,
że jesteśmy - w skali kraju - jednym
z liderów w dziedzinie prowadzenia
specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, zapewniających
dzieciom i młodzieży kształcenie,
jak również kompleksowe przygotowanie do dorosłego życia. Oprócz
placówek oświatowych funkcjonuje
na naszym terenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wyspecja-
Trener Edward Jędruch (z lewej)
Powitano szkołę
Budowa nowej hali widowiskowo-sportowej, rozbudowa bazy
edukacyjno-sportowej czy też modernizacja istnieją-cej pływalni przy
Zespole Szkół w Policach - to najważniejsze inwestycje oświatowe w
powiecie polickim w ciągu najbliższych kilku lat. Część z nich ruszy
jeszcze w tym roku.
Magdalena Kotowska
Naczelnik Wydziału Planowania i
Rozwoju
pokój nr 213 - 091 4328 130
Tomasz Przerwa
Naczelnik Wydziału Promocji
i Informacji
pokój nr 212 - 091 4328 146
Adam Sadowski
Kierownik Referatu Informatyki
pokój nr 109 - 091 4328 113
Edyta Rudecka
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i
Obywatelskich
Pokój nr 215 - 091 4328 143
Andrzej Podlecki
Kierownik Biura Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego
pokój nr 205 - 091 4328 133
Elżbieta Jaźwińska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Pokój nr 106 - 091 432 81 06
- Inwestycje w oświacie będą realizowane zgodnie z planem - mówił w
trakcie uroczystej inauguracji roku
szkolnego Starosta Policki Leszek
Guździoł. Dodał, iż wieloletni plan w
tym zakresie - oprócz już wspomnianych
- zakłada także modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tanowie pod kątem poprawy
bieżącego funkcjonowania i bezpieczeństwa tej placówki.
Przypomnijmy, że uroczysta powia-
towa inauguracja roku szkolnego
2009/2010 odbyła się w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Policach. W części artystycznej wystąpił na
niej szczeciński kwartet smyczkowy
"Sedina". Ponadto uczniowie z ośrodka
przygotowali na ten dzień montaż
poetycko-multimedialny pt.: "Był taki
wrzesień", nawiązujący do 70 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
POWIAT POLICKI
str. 3
PROGRAM PCPR W POLICACH
Poznaj radnego
Przemoc trzeba leczyć
Ryszard
Partyka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje program
korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ma
pomóc zarówno ofiarom, jak i sprawcom agresji domowej.
Naczelnym celem programu jest
redukcja zachowań agresywnych u
jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec
innych osób, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część całego
systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz uzupełnia różne
formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.
Po pierwsze - edukacja
Powszechnie przemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą
wolność jednostki przyczyniający
się do jej fizycznej, a także psychicznej szkody, wykraczające poza
społeczne zasady wzajemnych relacji i zmuszanie jej do zachowań
niezgodnych z własną wolą. Przemoc upokarza, wywołuje cierpienie,
rodząc tym samym nienawiść i
pragnienie odwetu.
Ofiarami przemocy w rodzinie
są najczęściej kobiety (58%) oraz
dzieci do lat 13 (24%). Natomiast
sprawcami przemocy są głównie
mężczyźni (96%) będący często pod
wpływem alkoholu. Niektóre badania wskazują, że 40% partnerów
znęcających się nad rodziną to osoby uzależnione od alkoholu. Prawdopodobieństwo wystąpienia aktów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Policach
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Staszica 1, 72-010 Police
tel. 091- 3 170 228, 603 083 020
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 08.00-20.00
Jeśli masz problemy z komunikacją z partnerem…
Jeśli reagujesz na trudne sytuacje agresją…
Jeśli nie umiesz rozwiązywać sporów bez przemocy…
Serdecznie zapraszamy na
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
Zajęcia są nieodpłatne. Odbywać się będą 1 raz w tygodniu
od miesiąca października 2009 r.
Naucz się żyć bez przemocy!
przemocy w rodzinach alkoholowych jest ponad dwukrotnie większe niż w pozostałych.
Stosowanie przemocy prowadzi
do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy
zauważa się u dzieci. Powoduje ona
bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o
sobie dopiero w życiu dorosłym.
Konieczna pomoc
Przytoczone dane liczbowe nie
odzwierciedlają w pełni faktycznej
skali problemu, ponieważ jest to
temat wstydliwy, często zatajany, aż
do chwili zaistnienia sytuacji drastycznych i bezpośredniej przemocy
fizycznej.
Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z
problemem. Niezbędne jest również
zapewnienie profesjonalnej pomocy
interwencyjnej i terapeutycznej
zarówno sprawcom jak i ofiarom
przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.
Program polickiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentruje się na przekazaniu szeroko
pojętej wiedzy na temat zjawiska
przemocy, natomiast część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania
przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę
konstruktywnego rozwiązywania
sporów i korzystania ze wsparcia
społecznego.
Program realizowany jest w
siedzibie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej, ul. Staszica 1 w Policach i obejmuje spotkania indywidualne i grupowe. Spotkania indywidualne prowadzone są przez
specjalistów pracy z rodziną oraz
psychologa.
(w)
Święto Parku Natury
Wspólne kontakty klubów turystycznych oraz stowarzyszeń
ekologicznych z Powiatu Polickiego i Powiatu Uecker-Randow to już
wieloletnia tradycja. Nie dziwi więc kolejne tego typu spotkanie
przygraniczne, w którym udział wzięli m.in. członkowie Stowarzyszenia
Ekologicznego "Łarpia" w Policach.
Tym razem impreza pod nazwą
"4. Naturparkfest" (Święto Parku
Natury), związana z Parkiem Przyrodniczym nad Zalewem Szczecińskim, zorganizowana została w
miejscowości Grambin (niedaleko
Ueckermünde). Na miejscowej
plaży organizatorzy przygotowali
kolorowe miasteczko wystawiennicze oraz rywalizacje sportowe i
liczne koncerty. Stoiska prezentowały więc nie tylko tematykę ochrony przyrody, ale również zachęcały
do zdrowego odżywiania i czynnego
uprawiania sportu oraz turystyki.
"Zainteresowani przybysze mogli przede wszystkim zapoznać się z
walorami parku obejmującego 537
kilometrów kwadratowych - w tym
kompleksów leśnych Puszczy
Wkrzańskiej, wybrzeża Zalewu czy
też nizin rzek Uecker, Randow i
Zarow" - mówi Wiesław Gaweł ze
Stowarzyszenia Ekologicznego
"Łarpia" w Policach. Dodaje także,
że miejscowa straż pożarna serwo-
wała uczestnikom imprezy wyśmienitą grochówkę, a policjanci rozdawali przygotowane na tą imprezę
okolicznościowe znaczki.
Na zakończenie Święta Parku
Natury wszyscy zainteresowani
otrzymali dwujęzyczną książkę pod
tytułem "Światła w bezkresie".
Wydawnictwo propaguje walory
turystyczne Zalewu Szczecińskiego
w Powiecie Polickim oraz w
Powiecie Uecker-Randow.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
Radny Powiatu Polickiego od
2006 roku. W latach 1998-2002 był
radnym Gminy Kołbaskowo. W
wyborach samorządowych nie
startował z ramienia żadnej partii
politycznej. Radny pracuje w Kołbaskowie jako operator sieci wodnokanalizacyjnej.
Pan Ryszard urodził się w położonym niedaleko Kamienia Pomorskiego Golczewie, wychował się na
wrocławskich Bielanach. Od 30 lat
mieszka w Będargowie, gdzie przed
laty kupił gospodarstwo. Jest absolwentem byłej Akademii Rolniczej w
Szczecinie.
W radzie powiatu pan Ryszard
działa w Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki, której jest
wiceprzewodniczącym, oraz Komisji Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa. Zdaniem radnego ochrona
środowiska pozostawia w naszym
powiecie wiele do życzenia.
- Edukacja ekologiczna jest
niezbędna, już dzieci powinny
wiedzieć, jak segregować odpady.
To wymaga czasu, muszą się w to
zaangażować całe pokolenia - mówi
Ryszard Partyka.
W chwili obecnej dla radnego
priorytetem są powiatowe drogi.
- Zawsze powinny znaleźć się
wolne środki finansowe, które moglibyśmy przeznaczyć na modernizację dróg. Cóż nam z hal widowiskowych, jeśli trudno nam będzie
do nich dojechać - twierdzi radny.
Ryszard Partyka podkreśla, że
wszystkie przedsięwzięcia w powiecie rada podejmuje wspólnie.
- Uważam, że rada powinna
wspierać zarząd powiatu w jego
działaniach. Skoro go wybrała w
takim, a nie innym składzie, oznacza
to, że ma do niego pełne zaufanie twierdzi Ryszard Partyka.
Radny nie myśli o następnych
wyborach samorządowych.
- Są osoby młodsze i bardziej
energiczne i to one powinny zadziałać - mówi.
Halina, żona pana Ryszarda pracowała w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie, obecnie przebywa na
emeryturze. Radny ma dwie dorosłe
córki - Izabelę i Magdalenę. Pan
Ryszard doczekał się już dwóch
wnuczek - 10-letniej Aleksandry i
2,5-letniej Karoliny.
Ryszarda Partykę zajmują podróże w najpiękniejsze zakątki Polski. Wolne chwile radny spędza
także pracując w ogrodzie i oglądając telewizję.
Natalia Michałowska
POWIAT POLICKI
str. 4
Ratownik
Terenówki na start!
Przed nami 5 Runda Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych.
Odbędzie się ona na terenie Gminy Dobra i Police w dniach od 26 do
28 września 2009.
w każdej wiosce
Rajd będzie rozgrywany w ciągu
3 dni. W piątek (25.09.2009 r.)
rozegrany zostanie odcinek super
specjalny (PROLOG) o długości 6,7
km., który wyłoni listę startową. W
sobotę rozegranych zostanie 9
odcinków specjalnych o łącznej
długości 238,5 km. Ostatniego dnia
zaplanowano 6 tras liczących 159
km. Rajd odbywać się będzie na
terenach należących do Gminy Police, oraz Dobra. Dla kibiców organizatorzy przygotowali mnóstwo
atrakcji. Nie tylko dla fanów sportów samochodowych, ale również
"Ratownik w każdej wiosce" - to cykl szkoleń z zakresu pierwszej
pomocy jakie już od września przeprowadzać będzie na terenie Powiatu
Polickiego Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze. Pierwsze tego typu,
jak na razie pokazowe, odbyło się w Stolcu w gminie Dobra.
- Projekt skierowany jest głównie do małych miejscowości, w
których dojazd karetki pogotowia
ratunkowego jest z reguły utrudniony - mówi Rafał Kościołowicz,
szenie Ratownicze zapoznało dzieci
ze sprzętem medycznym, a także zaimprowizowało symulację wypadku. Całe spotkanie zakończone
zostało wspólnym ogniskiem i zaba-
dla całych rodzin w miasteczku
rajdowym, które będzie zlokalizowane w okolicy ul. Szafera w
Szczecinie (teren poligonu i strzelnicy wojskowej) odbędzie się wiele
imprez towarzyszących. Na trasie
rajdu będą przygotowane specjalne
punkty widokowe z których bezpiecznie będzie można śledzić zmagania zawodników, przygotowane
będą parkingi, a także miejsca na
ognisko. Wszystkie informacje wraz
z mapą rajdu można znaleźć na
oficjalnej stronie rajdu, www.bajapolska.pl. Mapka na stronie 16.
Festyn dla mieszkańców
wą na wolnym powietrzu.
Wszystkie instytucje chcące
skorzystać z bezpłatnych szkoleń
medycznych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy powinny kontaktować się z prezesem Stowarzyszenia Rafałem Kościołowiczem
(tel: 509 411785). Przypomnijmy, że
Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze posiada także swoją stronę
internetową www.ratownicy.com.pl
prezes Stowarzyszenia. Dodaje, że
dzięki tym szkoleniom najmłodsi
mieszkańcy wsi dowiedzą się jak
udzielać tzw. pierwszej pomocy
medycznej, jak również poznają
zasady zachowania w przypadkach
zagrożenia życia lub zdrowia.
W programie m.in. pokazy i
szkolenia prezentowane przez straż
pożarną i policję, wystawa motocykli, jazda motocyklem, loteria
fantowa oraz występy artystyczne.
Gwiazdą festynu będą półfinaliści
programu "Mam talent" - zespół
Abbatio.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Gospodarczego Powiatu Polickiego
oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości
,,Pomeranus"
serdecznie zapraszają przedsiębiorców
do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu
"Komunikacja społeczna
w praktyce przedsiębiorcy"
które odbędzie się 15 października 2009 r. w sali konferencyjnej
SWRGPP, ul. Szkolna 2, I p. w godz. 10.00-15.00
Pierwsze tego typu spotkanie
odbyło się już w Stolcu w gminie
Dobra. Na zaproszenie miejscowego klubu Społeczne Stowarzy-
Szkolenie poprowadzą Panie Monika Kwasigroch oraz Edyta Strub dziennikarki telewizyjne, realizujące m.in. programy o przedsiębiorczości i finansach, specjalistki z zakresu public relations. Szkolenie
adresowane jest do przedsiębiorców - właścicieli lub osób zarządzających firmą, menedżerów, dyrektorów firm oraz rzeczników
przedsiębiorstw.
Warsztaty
dla taty
"Warsztaty dla taty" - to nazwa
dwudniowego szkolenia, które w
drugiej połowie września odbędzie
się w Policach. Przeznaczone jest
ono dla ojców chcących poznać tajemnicę dobrego kontaktu z dzieckiem, spróbować swoich sił podczas
ćwiczeń na ojcowskim poligonie,
czy też chcących być efektywnym
tatą na każdym etapie rozwoju
swojego dziecka.
W ocenie organizatorów istnieje
siedem obszarów - sekretów efektywnego ojcostwa - które decydują o
jakości relacji pomiędzy ojcem, a
dzieckiem. Należą do nich: zaangażowanie, znajomość dziecka, konsekwencja i stabilność, szacunek i
miłość dla matki, zaspakajanie potrzeb i ochrona, aktywne słuchanie
oraz wyposażenie duchowe. O tych
wszystkich wartościach, podczas
warsztatów organizowanych w
dniach od 19 do 20 września w
Parafii p.w. Św. Kazimierza w
Policach, rozmawiać będą ich uczestnicy. Chętni do udziału w tym
szkoleniu powinni przesłać swoje
zgłoszenie na adres poczty elektronicznej [email protected] lub
skontaktować się telefonicznie z
Maciejem Zaśko (609 461030).
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach zaprasza mieszkańców Polic
do udziału w corocznym festynie
organizowanym przez nasze hospicjum . Festyn odbędzie się 26
września 2009 na parkingu "OSiR"
w Policach przy ul. Piaskowej 2 w
godzinach od 12:00 do 16:00
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem w celu zgłoszenia
uczestnictwa prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:
(teren byłych warsztatów szkolnych) ul. Szkolna 2, tel. 091 317 66 23
e-mail: [email protected] www.swrg.police.pl
Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy
Za dwa lata powstanie w Policach nowy Środowiskowy Dom
Samopomocy. Budową i jego prowadzeniem zajmie się Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
Terenowe w Policach.
- Umowę na oddanie gruntu w
użytkowanie wieczyste zawarliśmy
na okres 40 lat - mówi Starosta Policki Leszek Guździoł. Dodaje, że
chodzi tutaj o teren przyległy do posesji przy ul. Korczaka 55 należącej
do ww. stowarzyszenia. Jego prezes,
Zdzisław Gorący (na zdjęciu), nie
ukrywa zadowolenia twierdząc, że
nabycie terenu przyległego rozwiąże jeden z poważniejszych problemów z jakim boryka się PSOUU. Obecnie w istniejącym już Środowiskowym Domu Samopomocy przebywa około dwudziestu podopiecznych. Kolejnych dziesięciu czeka
w kolejce i nie możemy ich niestety
przyjąć - mówi prezes Stowarzy-
szenia. Dodaje, że docelowo w nowym budynku znajdzie się miejsce
dla 35 osób i tym samym Powiat
Policki automatycznie rozwiąże
problem w tym zakresie.
Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy zapewni dzienne wsparcie dorosłym osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Podstawowym zadaniem placówki jest podniesienie stopnia samodzielności i utrzymanie sprawności osób z upośledzeniem na
maksymalnie wysokim poziomie. Chcemy, aby niepełnosprawni
umieli radzić sobie w najprostszych
domowych czynnościach - mówi
Zdzisław Gorący. - Uczestnicy
placówki uczestniczą w zajęciach w
pracowniach kulinarnej, witrażu,
pracowni zaradności społecznej i
artystyczno-plastycznej
Pierwsze prace budowlane powinny ruszyć wiosną 2010 roku, a
zakończenie budowy przewidywane jest na rok 2011.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
POWIAT POLICKI
str. 5
POLICZANIE NA SZLAKU BOHATERÓW WRZEŚNIA - WARSZTATY POD PATRONATEM STAROSTY
Żywa lekcja partiotyzmu
Wspaniałą okazję do zapoznania się z dziejami kampanii wrześniowej
39 roku mieli wychowankowie polickich placówek oświatowych.
Zwiedzili Gdańsk, Westerplatte, Krojanty - miejsca, w których 70 lat
temu rozgrywały się bohaterskie akty polskiej historii najnowszej.
W pierwszy weekend roku
szkolnego, w dniach od 5 do 6 września z okazji 70- rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej, Wydział
Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach pod patronatem
Starosty Polickiego, pana Leszka
Guździoła, zorganizował warsztaty
edukacyjne poświęcone Pamięci
Bohaterów Września 1939 r.,.
W warsztatach - które przybrały
formę wycieczki szlakiem Kampa-
miejsca bitwy stoczonej przez 18
Pułk Ułanów Pomorskich pod Krojantami w dniu 1 września 1939.
Materiały zgromadzone przez uczniów podczas wyjazdu - zapiski, fotografie i filmy - posłużą później do
stworzenia prezentacji, która zamieszczona zostanie na stronie Starostwa Powiatowego. Będzie doskonałym materiałem poglądowym do
wykorzystania na lekcjach historii.
Pierwszym, historycznym przy-
nii Wrześniowej - uczestniczyli
uczniowie gimnazjów placówek
podległych Starostwu Powiatowemu w Policach: SOSW nr 1 w Policach, SOSW nr 2 w Policach,
SOSW w Tanowie, MOW w
Trzebieży, PDDz w Policach oraz
PDDz w Tanowie. Łącznie uczestniczyło w nich 41 uczniów i 9
opiekunów.
Głównym celem i założeniem
warsztatów było przybliżenie
współczesnej historii Polski przez
pryzmat miejsc uświęconych heroicznymi czynami polskich żołnierzy
- wyjaśnia Beata Kropidłowska,
naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, inicjatorka "lekcji poglądowej"
- Wiadomo, że lepiej przyswajamy
wiedzę, gdy towarzyszą temu dobre
emocje i wzruszenia, a tych w trak-
stankiem uczestników warsztatów
był Gdańsk i znajdujące się tam
miejsca pamięci Bohaterów Września 1939 r., Na mapie historycznych wędrówek nie zabrakło
słynnej Poczty Polskiej - gdzie dziś
bohaterską obronę pocztowców w
dniu 1 września 1939 r, upamiętnia
Pomnik Obrońców Poczty .
Niezwykłych wrażeń dostarczył
też spacer Drogą Królewską:
poprzez Bramę Wyżynną, Katownię
z wieżą więzienną, Bramę Złotą,
Ulicą Długą z kamieniczkami
zamożnych Gdańszczan aż do
Ratusza, Fontanny Neptuna, Dworu
Artusa i do Bramy Zielonej.
Młodzież mogła podziwiać
architekturę Gdańska z czasów jego
świetności - kamieniczki królewskie, Złotą Kamienicę, Długie
cie wyjazdu nie brakowało.
Nasza policka młodzież zdała
egzamin z patriotyzmu na szóstkę podkreślił Wiesław Iwańczuk, pedagog i opiekun grupy wyjazdowej
W zamyśle tej edukacyjnej
wyprawy było pokazanie młodzieży
miejsc pamięci walk żołnierzy
polskich i ludności cywilnej: obrony
Westerplatte , Poczty Gdańskiej oraz
Pobrzeże nad rzeką Motławą z
zabytkowym żurawiem (dawny
dźwig portowy), ulicę Mariacką
(jedna z najpiękniejszych uliczek
zabytkowego Gdańska), Bramę
Mariacką a także Kaplicę Królewską i Kościół Mariacki z kunsztownym ołtarzem.
Na Westerplatte, symbolu polskiego oporu przeciw hitlerow-
skiemu najeźdźcy, młodzież mogła
przenieść się myślami i wyobraźnią
w nastrój tamtych, wrześniowych,
heroicznych wydarzeń. Zwiedzanie
Izby Pamięci, słynnej Wartowni Nr
1, cmentarza żołnierzy Westerplatte,
ruin koszar, pomnika "Obrońców
Wybrzeża" - wszystko to dostarczało nowych doświadczeń i refleksji nad losami polskiego żołnierza
we wrześniu 39 roku. - Nasza młodzież wszędzie, gdzie tylko byliśmy
zachowywała się godnie i dojrzale podkreśla Wiesław Iwańczuk.
W czasie zwiedzania Starówki
Gdańskiej i miejsc pamięci Bohaterów Września 1939 r. młodzież i
jej opiekunowie złożyli wiązanki
kwiatów pod pomnikiem "Obrońców Poczty" i "Obrońców Wybrzeża" na Westerplatte z dedykacją "Pamięci Bohaterów Września - Starosta Policki i wychowankowie placówek Powiatu Polickiego.
Szarża jak za dawnych lat
Kulminacyjnym i niezwykle widowiskowym punktem programu
warsztatów historycznych było
uczestnictwo w inscenizacji patriotycznej "Szarża pod Krojantami
2009", na polu bitwy pod Krojantami, na Pomorzu.
Krojanty - to miejsce niezwykłe
w historii Polski. To tutaj właśnie
polscy ułani dokonali pierwszej,
brawurowej szarży na zmotoryzowane oddziały niemieckie, zabez-
następnie - odprowadzono poczty
sztandarowych. Atmosfera była
niezwykle podniosła.
Już po południu rozpoczęła się
plenerowa inscenizacja bitwy pod
Krojantami, związana z upamiętnieniem kawaleryjskiego boju z 1
września 1939 roku, stoczonego
przez 18 Pułk Ułanów Pomorskich.
Tegoroczne obchody miały
szczególny charakter, ze względu na
70 rocznicę bitwy z 1939 roku.
Miały one formę widowiska historyczno-militarnego, z autentyczną
szarżą ponad stu współczesnych
kawalerzystów na pododdział hitlerowskiego Wehrmachtu. W trakcie
tego patriotycznego przedsięwzięcia zobaczyliśmy: "Dzieje Jazdy
Polskiej", gdzie zaprezentowane
zostały pododdziały jazdy i kawa-
Inscenizacje bitew na polu pod Krojantami
pieczając odwrót polskiej armii spod
Chojnic. Na pamiątkę tamtych
bohaterskich czynów od 8 lat pod
Krojantami spotykają się miłośnicy
historii, członkowie klubów jeździeckich, harcerze i kombatanci,
aby brać udział w historycznej
rekonstrukcji szarży ułańskiej.
W niedzielę 6 września 2009
odbyła się na polu bitwy pod
Krojantami część patriotyczno-religijna uroczystości, na którą złożyły
się: wprowadzenie warty honorowej
oraz pocztów sztandarowych,
podniesienie flagi państwowej na
maszt, składanie raportów przez
kluby jeździeckie. Były także
wystąpienia opiekuna Izby Pamięci
przy Zespole Szkół w Nowej
Cerkwi, reprezentantów Ułanów
oraz zaproszonych gości. Po tym
nastąpił Apel Poległych oraz
odegrano "Hymn Ułański" - Marsz
18 Pułku Ułanów Pomorskich.
Pod tablicą i proporcami ułańskimi
upamiętniającymi walkę polskich
żołnierzy, składano wieńce i kwiaty.
Po występie dzieci i młodzieży z
Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi
odprawiono Polową Mszę Świętą, a
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
lerii polskiej na przestrzeni dziejów:
od wojów Mieszka I, do kawalerzystów z pułków II RP, z okresu poprzedzającego wybuch II wojny
światowej.
Po koncercie orkiestry garnizonowej z Elbląga odbyła się gonitwa
ułańska, a także popisy kawaleryjskie, czyli pokazy władania szablą i
lancą oraz sprawności jeździeckiej
kawalerzysty. Można było podziwiać pokaz musztry pełnego 114konnego szwadronu kawalerii polskiej, zakończony regulaminową
szarżą. Kulminacyjnym punktem
widowiska było odtworzenie szarży
18 Pułku Ułanów z 1 września 1939
r., zakończone epizodem walk
Ułanów Pomorskich - heroicznego
boju, w trakcie próby przebicia się
pod Grupą, z uścisków okrążenia
hitlerowskiego i zakończenia walk
18 Pułku Ułanów Pomorskich, w
Kampanii Wrześniowej 1939 r.
- Uczestnicy warsztatów z pewnością zapamiętają tę lekcję historii,
z wielkim przejęciem obserwowali
inscenizację i chłonęli wiedzę o wydarzeniach sprzed 70 lat. Tego nie
zastąpi żaden podręcznik - mówi
Wiesław Iwańczuk, - Chcielibyśmy, za pośrednictwem "Informatora
Samorządowego",
podziękować
pani naczelnik Wydziału Edukacji i
Kultury Starostwa Polickiego oraz
samemu Staroście - panu Leszkowi
Guździołowi, bez których warsztaty
nie doszłyby do skutku. Mam nadzieję, że ziarno historycznej wiedzy, zasiane podczas wrześniowej
wycieczki, z pewnością przyniesie
pożyteczny plon wychowawczy.
notował: Witold Bachorz
Zdjęcia: Zofia Helak
`
GMINA POLICE
str. 6
29.SIERPNIA 2009 R. ODBYŁ SIĘ III JARMARK AUGUSTIAŃSKI W JASIENICY
Historycznie i radośnie
"Kiedy gdzie idziecie, razem idźcie, a gdy tam przyjdziecie, razem
pozostańcie". W myśl tej, jak i wielu innych średniowiecznych zasad
świętego Augustyna, upływał III Jarmark Augustiański w Jasienicy.
GMINA POLICE
URZĄD MIEJSKI W POLICACH
Ul. Batorego 3, 72-010 Police
sekretariat 091 431 18 30, fax 091 431 18 32
e-meil: [email protected] www.police.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO 091 317 54 15 KADRY
091 431 18 18
BIURO RADY 091 431 18 26
Przewodniczący Rady Miejskiej 091 431 18 27
SKARBNIK GMINY 091 431 18 40
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
Księgowość budżetowa 091 431 18 34
Punkt kasowy banku 091 431 18 41
Z-ca Naczelnika Wydziału 091 431 18 42
Księgowość budżetowa 091 431 18 43
Księgowość i windykacja podatków oraz opłat
lokalnych 091 431 18 44
Księgowość GFOŚ i GW, R.O. i sołectw - umorzenia,
rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych,
wydawanie zaświadczeń 091 431 18 45
Wymiar podatków - rolny, leśny, łączne zobowiązania
pieniężne, podatek od nieruchomości, od osób
prawnych 091 431 18 35
Wymiar podatków od nieruchomości z terenu miasta
oraz podatek od środków transportowych
091 431 18 47
Sprawozdawczość budżetowa, wystawianie faktur VAT
oraz czeków 091 431 18 53
Rewident, ul. Bankowa 18 091 431 18 67
Audytor wewnętrzny 091 431 18 33
Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach
ul. Bankowa 18
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik 091 431 18 72
Sprawy planowania i zagospodarowania
przestrzennego 091 431 18 73, 091 431 18 74,
091 431 18 75
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ
Naczelnik 091 431 18 76
Sprawy oczyszczania miasta i sprawy drogowe
091 431 18 78
Sprawy mieszkaniowe 091 431 18 77
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI
Naczelnik 091 431 18 90
Z-ca naczelnika 091 431 18 91
Sprzedaż i kupno nieruchomości 091 431 18 93
Dzierżawy, najem, sprzedaż garaży 091 431 18 95
Rolnictwo, melioracja i komunalizacja mienia
091 431 18 97
Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych na rzecz
najemców 091 431 18 96
Dzierżawy inne (poza garażami), podziały, rozgraniczenia nieruchomości, przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności, wyłączanie gruntów z
produkcji rolnej oraz numeracja porządkowa
091 431 18 94
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
Naczelnik 091 431 18 62 fax 091 431 18 71
Z-ca naczelnika 091 431 18 61
Inspektorzy 091 431 18 63, 091 431 18 64,
091 431 18 65, 091 431 18 66, 091 431 18 70
Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach
ul. Stefana Batorego 3
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
Naczelnik 091 431 18 56
Z-ca naczelnika, wydawanie decyzji na wycinkę drzew,
modernizacja systemów grzewczych 091 431 18 13
Gospodarka odpadami, GFOŚiGW 091 431 18 03
wydawanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody 091 431 18 02
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Naczelnik 091 431 18 10
Z-ca naczelnika, wymeldowania decyzjami, ewidencja
ludności 091 431 18 04, 091 431 18 05
Dowody osobiste 091 431 18 11, 091 431 18 12
WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY
Naczelnik 091 431 18 08
Z-ca naczelnika, sprawy oświaty, kultury i sportu
091 431 18 07
Sprawy oświaty, kultury i sportu 091 431 18 06
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Naczelnik 091 431 18 48
Z-ca naczelnika, ewidencja działalności gospodarczej,
targowisko, lokale użytkowe 091 431 18 49
Sprzedaż napojów alkoholowych, licencje na przewozy
osób taksówkami 091 431 18 59
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY
Naczelnik 091 431 18 16
Ochrona zdrowia, zamówienia publiczne, organizacje
pozarządowe 091 431 18 16
Sprawy organizacyjno prawne 091 431 18 23
Z-ca naczelnika, sprawy Rad Sołeckich, Osiedlowych i
sprawy wyborcze 091 431 18 24
Informatyk Urzędu 091 431 18 25, 091 431 18 22
Kancelaria Urzędu 091 431 18 55
Obsługa prawna i sprawy gospodarcze Urzędu
091 431 18 15
WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI
Naczelnik 091 431 18 51
Wydział 091 431 18 50, 091 431 18 52
OBRONA CYWILNA, ul. Sikorskiego 2
Inspektorzy 091 317 52 91, 091 312 03 54
Tego dnia Jasienica przeistacza się
w średniowieczną osadę. W samo południe, sprzed szkoły wyrusza wielobarwny pochód, na którego czele idą włodarze gminy i powiatu, a jeszcze przed
nimi - wodzirej zachęcający wszystkich
okolicznych mieszkańców do uczestnictwa we wspólnej zabawie u podnóża
dawnego klasztoru. Tam właśnie zmierza korowód. Na miejscu - miłościwie
panujący witają, pozdrawiają i zapraszają do zabawy wszystkich zgromadzonych. W tym roku powitalne słowo w
połączeniu z otwarciem Jarmarku wygłosili: Władysław Diakun - burmistrz
Polic, Cezary Arciszewski - przewodniczący Rady Powiatu Polickiego, Witold
Król - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Polic, Mirosława Butryn - przedstawicielka mieszkańców Jasienicy oraz
przedstawiciele organizatorów.
Jarmarkowa zabawa
Program "Szlacheckie lato", adresowany do dzieci, otworzył część rozrywkową III Jarmarku Augustiańskiego w
Jasienicy. Na scenie pojawili się artyści
w zabawnych przebraniach i z dużym
poczuciem humoru przez godzinę zajmowali uwagę dzieci, a te - bawiły się
świetnie i aktywnie uczestniczyły w
proponowanych konkursach.
Były
piosenki, tańce i dużo śmiechu. Potem
do zabawy włączyli się także dorośli. Na
jarmarcznym placu wzięli udział w
konkursach typu przeciąganie liny, przy
których jest zawsze bardzo wesoło.
Wiele emocji przyniosły też pokazy
walk rycerskich w wykonaniu bractwa
rycerskiego ze Starogardu Gdańskiego.
Jarmark Augustiański to także muzyka kultury dawnej. Na scenie wystąpił zespół White Garden, który reprezentuje nurt muzyki celtyckiej. Artyści
zaprezentowali zarówno ballady, jak i
skoczne, rytmiczne utwory, podczas
których znaleźli się ochotnicy do tańca,
oczywiście adekwatnego do "panującej"
epoki. W godzinach wieczornych zaprezentował się zespół Ars Antiqua. Muzycy, koncertując w Polsce oraz w Europie,
zapoznają słuchaczy z historią muzyki
renesansu i baroku oraz etykietą panującą w tym czasie na dworach królewskich i książęcych. Wykonany program
obejmował okres od średniowiecza do
późnego baroku. Punktem kulminacyjnym Jarmarku był koncert zespołu
Anny Faber z harfą elektryczną,
zorganizowany już po zmierzchu, w
oświetlonych ruinach klasztoru. Właśnie ten moment pozwala ocenić urok i
magię Jasienicy. Pośród tajemniczych
ruin, w których oddycha się historią
ośmiu stuleci, rozbrzmiewa anielski
dźwięk harfy, z której wydobywają się
tony lirycznych ballad. Ale artystka
potrafi też wyrwać publiczność z
sentymentalnego nastroju i mocniej
uderzyć w struny. Jej uwspółcześniona,
dynamiczna wersja "Prząśniczki" wywołała zachwyt publiczności.
Prezentacje artystyczne odbywały
się w otoczeniu blisko 30 wystawców
rękodzielnictwa, wśród nich: kowalstwo artystyczne, wyroby z bursztynu i
srebra, pszczelarstwo, ceramika, rzeźba
w drewnie i w kamieniu, malarstwo,
wikliniarstwo, hafciarstwo, decoupage,
bicie monet, tkactwo, dawna kuchnia.
W tym roku dodatkową atrakcją
była ekspozycja miniatury XIX-wiecznego młyna Steffena, który stał niegdyś w Jasienicy. Wykonał ją jasieniczanin Czesław Piekarski przy pomocy
finansowej Urzędu Miejskiego w
Policach i Zakładów Chemicznych
"Police" SA. Makieta wzbudziła ogromne zainteresowanie publiczności, a
dzieci mogły nawet do niej wejść. Autor
postawił budowlę na małym wzniesieniu, na placu u podnóża klasztornych
ruin. Aby ułatwić dzieciom wejście na
wzgórek - wykonał betonowe schodki.
Augustiańskie konkursy
Stałym elementem Jarmarku Augustiańskiego są konkursy historyczne.
Mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Tegoroczni zwycięzcy to:
1. Konkurs na "Najciekawszy strój
historyczny", organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach. W kategorii dziecięcej zwyciężyli:
I miejsce: Aleksandra Pawelec
II miejsce: Krzysztof Sawko
III miejsce: Klaudia Kunicka, Oskar
Jankowski
Wśród dorosłych bezkonkurencyjnym zwycięzcą na najciekawszy strój
historyczny okazał się Andrzej Kowalik.
W tym roku do zmagań zgłosili się
między innymi Zbyszko z Bogdańca,
paź królowej, dworka, szlachcianka,
pastuszek i mnich. Jury konkursowe
oceniało pomysłowość, ogólne wrażenie, staranność wykonania stroju i dbałość o szczegóły.
2. "Konkurs wiedzy historyczny o
Jasienicy", organizowany przez Czesława Piekarskiego. W tym roku najlepsi
to:
I miejsce: Dominik Puls
II miejsce: Michał Świetlicki
Wyróżnienia: Marzena Kunicka,
Sylwia Kościelna-Lebiecka, Anna Bujniak.
Zwycięzcy i pozostali uczestnicy
obu konkursów otrzymali nagrody i
upominki. Wszystkim - gratulujemy.
Jak rodzi się lokalna tradycja
"Za każdym razem mam łzy w
oczach łzy, gdy Jarmark ma się rozpocząć. To wzruszenie wywołane tym, że
się udało" - zwierza się Czesław Piekarski, pomysłodawca Jarmarku Augustiańskiego. To dzięki jego determinacji
i zaangażowaniu impreza stała się
faktem i choć odbywa się zaledwie od
trzech lat - stała się tradycją gminną.
Dziś trudno sobie wyobrazić koniec
wakacji bez Jarmarku Augustiańskiego bez kramów z ceramiką i biżuterią
ręcznej roboty, kowala kującego zbroję
na oczach gapiów, rzeźbiarzy wydobywających z drewna ludzkie twarze,
artystów plastyków i ich dzieł, bez muzyki celtyckiej i barokowej, bez rycerskiego turnieju, armatnich wystrzałów,
pajdy chleba ze smalcem i wielu, wielu
dokończenie na str. 9
POWAKACYJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ
Pierwsza po wakacjach sesja Rady
Miejskiej w Policach odbyła się 25. sierpnia.
Radni zdecydowali między innymi o
zmianach w budżecie Gminy (UCHWAŁA Nr
XLII/322/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia
25 sierpnia 2009 r.), wniesieniu wkładu
niepieniężnego do "Infraparku" (UCHWAŁA
Nr XLII/324/09 Rady Miejskiej w Policach z
dnia 25 sierpnia 2009 r.) i przystąpieniu
Gminy Police do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka "Sztorm" (UCHWAŁA Nr
XLII/327/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia
25 sierpnia 2009 r.). Pełne treści uchwał wraz
z uzasadnieniami dostępne są na stronach
internetowych Polic oraz w Biurze Rady
Miejskiej, przy ul. Batorego 3 w Policach.
Podczas sesji burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił radnym sprawozdanie. Poniżej - najważniejsze fragmenty
tego wystąpienia oraz rozmowa z burmistrzem.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic
za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 23 czerwca 2009r.do dnia 25
sierpnia 2009r.
1. Na początku sierpnia odbyło się
spotkanie z Prezesem ZCH "Police" SA
Panem Zbigniewem Miklewiczem, na którym
omówiono bieżącą sytuację w Zakładach
Chemicznych. Kolejne spotkanie odbędzie
się we wrześniu br.
Powołany przeze mnie zespół antykryzysowy na bieżąco monitoruje sytuację w
ZCH "Police" SA.
W dniu 14 lipca br. Zakłady Chemiczne
"Police" SA wystąpiły z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległej zaliczki na podatek od
nieruchomości za miesiąc czerwiec 2009r. w
wysokości 1.271.096,75 zł (odsetki za
zwłokę na dzień 14 lipca 2009r. wynosiły
10.256 zł), z jednoczesnym odroczeniem
terminów płatności zaliczek na podatek od
nieruchomości za miesiące:
- lipiec 2009r. - kwota 2.392.509 zł,
-sierpień 2009r. - kwota 2.392.509 zł,
- wrzesień 2009r. - kwota 2.392.506 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego wyraziłem zgodę na rozłożenie na dwie raty zaległej zaliczki na podatek
od nieruchomości za miesiąc czerwiec
2009r. Wyznaczone zostały nowe terminy
płatności zgodne z propozycją strony tj. do
31 października 2009r. i do 30 listopada
2009r. Podjąłem decyzję o odroczeniu terminu płatności zaliczek na podatek od
nieruchomości za miesiące lipiec, sierpień i
wrzesień br. i wyznaczyłem nowe terminy
płatności na dzień 31 października 2009r. i
30 listopada 2009r.
2. W dniu 19 sierpnia br. uczestniczyłem
w spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy w Policach - Panem Janem
Sławczyńskim. Podczas spotkania omówiona została sytuacja bieżąca na polickim
rynku pracy, w tym zagrożenia związane z
kryzysem gospodarczym.
Kolejne spotkanie odbędzie się w I
dekadzie września.
3. Informuję, że w dniu 24 sierpnia
2009r. odbyła się próba przejazdu autobusów komunikacji miejskiej przez nowo
budowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wyszyńskiego-Roweckiego. Próba zakończyła się wynikiem pozytywnym. Od dnia 26
sierpnia br. planowane jest wprowadzenie II
etapu tymczasowej organizacji ruchu
realizowanej inwestycji "Modernizacja ul.
Wyszyńskiego w Policach". Do ruchu udostępniony zostanie odcinek ul. Wyszyńskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Roweckiego, natomiast zamknięty zostanie
odcinek ul. Wyszyńskiego od ul. Roweckiego
do ul. Piaskowej w Policach.
4. (…)
5. (…)
6. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Budowę budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego w
Policach", został wyłoniony wykonawca
robót budowlanych - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane BEST SA z ceną
ryczałtową 3.610.178,74 zł. W ciągu 10
miesięcy (do lipca 2010 r.) ma być
wybudowany budynek mieszkalny z 32
mieszkaniami socjalnymi.
W dniu 20 sierpnia br. została podpisana
umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na udzielenie
Gminie Police 19,73 % tj. 951.215,25 zł z
Rządowego Programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
7. (…)
8. W dniu 12 sierpnia br. nastąpił odbiór
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
Przedszkola Publicznego Nr 11 w Policach".
Zadanie realizowane było przez firmę
REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna
Sp. z o.o. z siedzibą w Policach. Koszt
realizacji robót wyniósł 479.159,18 zł.
9. Informuję, że 21 sierpnia br. nastąpił
odbiór zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 10 w
Policach". Zadanie zostało zrealizowane
przez Przedsiębiorstwo Budowlane
POLDECO s.c. z siedzibą w Szczecinie.
Koszt zadania wyniósł 197.190,61 zł.
10. Informuję, iż budżet Gminy Police
na rok 2009 uchwalony uchwałą nr
XXXV/264/08 Rady Miejskiej w Policach z
dnia 30 grudnia 2009 r., w I półroczu br. został
wykonany:
1) po stronie dochodów w wysokości
53.689.388,67 zł (przy planie na dzień 30
czerwca 2009 r. w kwocie 115.449.640,57
zł), tj. 46,50% planu,
2) po stronie wydatków w wysokości
53.076.115,02 zł (przy planie na dzień 30
czerwca 2009 r. w kwocie 133.939.467,57
zł), tj. 39,63% planu.
Realizacja dochodów budżetowych
według poszczególnych rodzajów dochodów
na koniec I półrocza 2009 r. kształtowała się
następująco:
- dochody podatkowe wykonano w
46,48%,
- dochody z majątku Gminy wykonano w
45,68%,
- subwencje wykonano w 61,56%,
- dotacje i środki wykonano w 32,33%,
- pozostałe dochody wykonano w
93,00%.
Według prognoz Ministerstwa Finansów
planowane wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych w roku 2009 będą niższe
o 14,5% od wstępnie przyjętego planu.
Realizacja wydatków budżetowych w I
półroczu br. kształtowała się w następujący
sposób:
- wydatki bieżące wykonano w wysokości 47.184.077,32 zł, tj. 47,76% planu,
- wydatki majątkowe wykonano na
kwotę 5.892.037,70 zł, tj. 16,76% planu.
Wydatki bieżące realizowane są
zgodnie z harmonogramem, tj. ponoszone
są sukcesywnie, według bieżących potrzeb.
Natomiast, wydatki majątkowe w zdecydowanej części przewidywane są do realizacji
w II połowie 2009 roku.
11. W związku z niedostatecznymi
wpływami środków finansowych na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach
dokończenie na str. 7
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
GMINA POLICE
str. 7
Poznaj radnego
HILDE KLICHE. RUCHOME PIASKI.
Tomasz
Tokarczyk
Wrześniowe refleksje
"Poprzez moją książkę chciałabym uchronić od zapomnienia nieznane
wydarzenia z niemieckiej przeszłości" - tak zaczyna się książka
"Ruchome piaski", napisana przez Hildę Kliche - przedwojenną
mieszkankę Jasienicy.
Ostatnia wakacyjna sobota. W
Jasienicy rozpoczyna się Jarmark
Augustiański. Ludzie chcą się bawić, powracając myślami do epoki
Średniowiecza. Ale obok atmosfery
zabawy - jest też klimat historycznej
refleksji. Nie tylko tej sięgającej
czasów augustiańskich, ale też tej
bliższej, pamiętanej jeszcze przez
żyjących, kiedy Jasienica należała
do Rzeszy Niemieckiej. Dokładniej:
III Rzeszy Niemieckiej, obejmującej lata rządów Adolfa Hitlera. W
tym roku obchodzimy jubileusz 70lecia wybuchu II Wojny Światowej i
jest to wyjątkowa okazja do refleksji
na temat tego wszystkiego, co
podzieliło Polaków i Niemców i
tego, co wydarzyło się w ciągu
powojennych dziesięcioleci.
Hilde Kliche urodziła się w Jasienicy . Pod koniec wojny, gdy front
przeniósł się w okolice Polic, jako
młoda kobieta, matka pięciomiesięcznego chłopca, uciekła z mężem
i dzieckiem w Karkonosze. Po wojnie pracowała jako nauczycielka i
dyrektorka szkoły kolejno w okręgach Glachau, Angermuende i
Schwedt. Nigdy nie zapomniała wojennych przeżyć i przez wiele lat
podejmowała inicjatywy na rzecz
pojednania Polaków i Niemców. Nawiązała kontakt w burmistrzem
Polic, Władysławem Diakunem i
wspólnie ustalili spotkanie przedwojennych i obecnych mieszkań-
ców Polic.
Do pierwszego spotkania doszło
dziesięć lat temu, w 60-tą rocznicę
napadu Niemiec na Polskę. Spotkanie kilkudziesięciu Niemców z
Polakami rozpoczęło się od złożenia
kwiatów pod Polickim Lapidarium.
Potem odbyła się msza ekumeniczna
w Jasienicy. W epilogu do książki
"Ruchome piaski" tak wspomina
tamte chwile: " Polacy i Niemcy
wspólnie modlili się i śpiewali.
Najbardziej poruszyło mnie śpiewanie przez Polaków Kyrie eleison. Ta
forma błagalna przyprawiła mnie o
gęsią skórkę, nawet teraz, kiedy
tylko o tym pomyslę." Potem odbyło się spotkanie w jasienickiej
szkole, która w tym samym czasie
obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Tam Polacy i Niemcy nawiązali
bezpośrednie, bardzo ludzkie i
ciepłe kontakty. "Trudności językowe nie przeszkadzały w rozmowach
dawnym i dzisiejszym jasieniczanom. Pewnie, że nie mogły być zbyt
głębokie, ale już przyjazne uśmiechy, podanie ręki, poklepanie po
ramieniu - były znakami wzajemnego zaufania. Tłumacze byli tego
dnia bardzo pożądanymi osobami" wspomina Hilde Kliche w "Ruchomych piaskach."
Lody zostały przełamane. Od
tamtej pory dochodziło wielokrotnie
do mniej i bardziej oficjalnych
spotkań obecnych mieszkańców
Jasienicy z dawnymi , niemieckimi
gospodarzami ich domostw. Ale dla
Hildy Kliche to było za mało. Postanowiła ukazać Polakom nieznane
bliżej oblicze wojny. Dotarła do
swoich kolegów i koleżanek z lat
dziecięcych i zebrała ich wspomnienia. Wtedy mieli po kilka, kilkanaście lat, ale do końca życia nie
zapomną strachu przed bombami,
przerażenia ich rodziców, gdy
przyszedł rozkaz opuszczenia domów i ucieczki na zachód, niepewności dorosłych, gdy zostali zawróceni z drogi do rodzimej wsi, w
której rozlokowali się już żołnierze.
Jedno z najtragiczniejszych, nieznanych zdarzeń, to eksplozja miny
wodnej, która zabiła setki uciekinierów. Fragment wspomnień ludzi,
którzy ze swojej łodzi obserwowali
eksplozję: " Hugo, który siedział
przy sterze, został zraniony w łokieć
oderwaną damską nogą, wyrzuconą
w powietrze. (…) Gerda Nackert
wrzeszczała z przerażenia, ponieważ chciała się czegoś złapać i
chwyciła się oderwanego, jeszcze
ciepłego ciała." Te wstrząsające
obrazy utkwiły w pamięci Niemców.
Dziś opowiadają o nich, by uzupełnić o ludzki aspekt wiedzę na temat
ostatnich dni wojny i pierwszych dni
po jej zakończeniu. Opowiadają też
o tym, jak wyglądało życie Niemców w Enklawie Polickiej, to jest
strefie, która tuż po wojnie administrowana przez Rosjan i dopiero w
roku 1946 została przekazana Polakom.
Spotkanie autorskie z Hildą Kliche podczas Jarmarku Augustiańskiego, 29. sierpnia 2009 roku. W
jasienickiej szkole - kameralna
atmosfera w jednej z sal. Hilda
Kliche opowiada o potrzebie zapisania świadectwa ludzi, którzy
przeżyli koszmar, o potrzebie pojednania Polaków i Niemców i o niezwykłości spotkań przedwojennych
i obecnych jasieniczan. Odczytuje
fragmenty wspomnień, zapisanych
w książce "Ruchome piaski". Na
twarzach słuchających maluje się
refleksja i wzruszenie. Potem - Hilde
Kliche składa autografy z dedykacją
- żeby książkę tę nie tylko czytać, ale
też zapamiętać to, o czym opowiada…
- Hilde Kliche, "Ruchome piaski. Ludzie pośród burz historii.
Enklawa Policka 1945/46". Ksiażka
wydana nakładem Gminy Police w
2009 roku. Można ją kupić w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.
Elżbieta Biś
POWAKACYJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ
dokończenie ze str. 6
wstrzymana została realizacja zadań
bezpośrednio finansowanych z GFOŚiGW.
Realizowane są jedynie zadania, w stosunku
do których zaciągnięto zobowiązania lub
wymagające natychmiastowej reakcji
Urzędu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
przychylił się do mojego wniosku o rozłożenie należności na raty. Ostateczną decyzję
w tej sprawie podejmie Rada Nadzorcza
Funduszu w dniu 31 sierpnia 2009 r. Wielkość nadwyżki to 11.051.778,00 zł. Kwota do
rozłożenia na raty to 4.888.029,49 zł.
12. (…)
13. W dniu 21 sierpnia br. wydałem
zarządzenie nr 188/09 w sprawie warunków
udostępniania zamiennych lokali użytkowych w budynkach przy ul. Bankowej 9 i 11 w
Policach. W dniu 24 sierpnia br. informacja
na ten temat została przekazana najemcom
lokali użytkowych z budynków przy ul.
Bankowej 11 i 11a przeznaczonych do
rozbiórki w pierwszej kolejności.
14. (…)
15. (…)
16. W sobotę 22 sierpnia br. miało
miejsce odsłonięcie pomnika pamięci przy
Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w
Niekłończycy, wzniesiony dla uczczenia ofiar
II wojny światowej. Pomnik jest symbolem
pojednania polsko-niemieckiego. W odsłonięciu uczestniczyli kombatanci polscy i niemieccy. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za wkład włożony w powstanie pomnika proboszczowi ks. Mieczysławowi Wdowiakowi, sołtysowi Dębostrowa Panu Grzegorzowi Markiewiczowi i Panu Janowi Antoniemu Kłysowi - Pełnomocnikowi Burmistrza
Polic ds. Ochrony Zabytków oraz D z i e d z i ctwa Kulturowego. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach złożyłem
kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym
ofiary wojny. Pragnę serdecznie podziękować radnym za udział w uroczystościach.
17. (…)
18. (…)
PYTANIA
DO SPRAWOZDANIA
Elżbieta Biś: Panie Burmistrzu,
Zakłady Chemiczne "Police" SA są
zobowiązane do płacenia Gminie zaliczki
na podatek od nieruchomości w wysokości prawie 2,4 mln zł miesięcznie. Jak
wynika z Pana sprawozdania - płatność ta
została odroczona do jesieni. Jak Gmina
poradzi sobie bez tych pieniędzy?
Władysław Diakun: Jeżeli Zakłady
dotrzymają nowych terminów - budżet Gminy
wprawdzie z trudem, ale poradzi sobie z tym
problemem. Kłopot będzie wtedy, gdy wpłaty
wpłyną z dodatkowym opóźnieniem, bo
osłabi to znacznie finanse Gminy na przyszły
rok. Teraz podjąłem starania o ograniczenie
niektórych wydatków. Dotyczy to planowanych, ale nie rozpoczętych jeszcze inwestycji. Powołałem zespół kryzysowy, który
analizuje wszystkie wcześniejsze zamierzenia i ustala priorytety. Prace nad tym jeszcze
trwają, więc nie mogę powiedzieć, których
zadań nie podejmiemy. Koncentrujemy się
na bieżących płatnościach Gminy. Są one
regulowane terminowo.
E.B. : Czym konkretnie zajmuje się
ten zespół i kto wchodzi w jego skład?
W. Diakun: Mamy do czynienia z
sytuacją, za której rozwiązanie czuję się
odpowiedzialny. W ramach zespołu kryzysowego współpracują ze mną wiceburmistrz
Jakub Pisański i skarbnik Gminy Janusz
Zagórski. Tworzymy trzyosobową grupę,
która wspólnie z naczelnikami wszystkich
wydziałów Urzędu Miejskiego opracowuje
nową strategię finansową. Ustalamy między
innymi, które inwestycje są priorytetowe, a
które można odłożyć na dalszy plan. Na
pewno nie ucierpią placówki oświatowe i
wychowawcze, nie będziemy też oszczędzać na mieszkańcach naszej gminy, którzy
są w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Zespół kryzysowy raz w miesiącu spotyka się
z dyrekcją Zakładów Chemicznych "Police"
SA. Chcemy mieć aktualne informacje o
sytuacji w przedsiębiorstwie. Rozmawiamy
między innymi o rozwoju Infraparku, ale to
nie są łatwe tematy.
E.B.: Trudna sytuacja Z. Ch. "Police"
SA może spowodować gwałtowny wzrost
liczby bezrobotnych. Co zamierza Pan
zrobić, aby uchronić mieszkańców Polic
przed skutkami tej sytuacji?
W. Diakun: Jestem w stałym kontakcie
z przedstawicielami związków zawodowych
Z.Ch. "Police" SA i z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, panem
Janem Sławczyńskim. Przede wszystkim
liczymy na to, że w Zakładach zostanie
przywrócona równowaga ekonomiczna i nie
dojdzie do grupowych zwolnień, ale taka
wizja pojawia się teraz na horyzoncie i trzeba
się z tym zmierzyć. Szukamy długofalowej
strategii. To wszystko jest w fazie
koncepcyjnej. Na przykład zamierzamy przeprowadzić badania w kierunku preferencji
zawodowych wśród gimnazjalistów, by
dostosować wykształcenie naszej młodzieży do potrzeb rynku pracy. Stawiamy też
na rozwój prywatnej przedsiębiorczości i
szukamy pieniędzy na start dla zainteresowanych. Zależy mi na tym, by utrata zatrudnienia przez któregokolwiek z mieszkańców gminy nie była dla niego osobistą
tragedią, tylko otwierała nowe perspektywy.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
E.B. Mimo problemów finansowych
- w gminie realizowane są poważne
inwestycje. Która z nich - Pana zdaniem jest najważniejsza dla mieszkańców
Polic?
W. Diakun: Rozpoczęliśmy proces
likwidacji budynków po byłym hotelu "Chemik" przy ulicy Bankowej. Cieszę się, że w
końcu mieszkańcy będą mieli godne warunki
życia. Pierwsze mieszkania w nowym
budynku zostały już rozlosowane. Pozostała
kwestia lokali użytkowych. Wydałem w tej
sprawie zarządzenie. Każdy z przedsiębiorców, który będzie musiał opuścić swój
lokal w byłym hotelu, dostanie jeden lokal w
nowym budynku. Wiem, że wiele osób poczuje się skrzywdzonych, bo otrzymają
mniejsze pomieszczenia w stosunku do tych,
które użytkowali do tej pory. Ale w zamian nie muszą ich kupować na przetargu. Nie da
się zaspokoić wszystkich roszczeń, ale
priorytetem jest pozbycie się azbestowych
budynków.
Druga ważna inwestycja to modernizacja ulicy Wyszyńskiego. Pierwszy etap już
za nami. W trakcie jego realizacji pojawiły się
kontrowersje, dotyczące skrzyżowania z
ulicą Roweckiego: sygnalizacja świetlna czy
rondo? O wyborze ronda zdecydował doradczy głos nadkomisarza Andrzeja Zakrzewskiego, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Policach. Tę koncepcję
poparłem wspólnie z radnymi "Gryfa". Przy
okazji pragnę jeszcze raz przeprosić
mieszkańców Polic i ich gości za utrudnienia,
związane z pracami drogowymi. Proszę też o
cierpliwość. W listopadzie cała ulica
Wyszyńskiego będzie już przejezdna i
jestem przekonany, że użytkownicy będą
bardzo zadowoleni.
E.B. : Dziękuję za rozmowę.
Z burmistrzem Polic Władysławem
Diakunem rozmawiała Elżbieta Biś
1Radny Rady Miejskiej w Policach od
2006 roku. Przyznaje, że sukces w wyborach samorządowych był dla niego dość
nieoczekiwany. Urodził się w 1982 roku w
Szczecinie. Od dzieciństwa mieszka w Policach, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.
Ukończył politologię na Uniwersytecie
Szczecińskim, wybrał specjalizację stosunki międzykulturowe, co dało mu wiedzę na temat funkcjonowania państwa i
międzynarodowych organizacji politycznych. - Jak się okazało, wiedza zdobyta
podczas studiów przydała mi się w przyszłości. Zapewniła mi ona przygotowanie
do pracy radnego - mówi Tomasz Tokarczyk.Pan Tomasz już wcześniej zaangażował się w działalność polityczną - zaczął
działać w polickich strukturach Prawa i
Sprawiedliwości. W lipcu 2008 roku został
wybrany na pełnomocnika Zarządu
Powiatowego PiS w Policach.
Niezwykle ważnym wydarzeniem dla
radnego było rozpoczęcie pracy w Zakładach Chemicznych "Police" SA. W ZCH
"Police" pan Tomasz pracował najpierw w
Dziale Gospodarowania Majątkiem, później - objął stanowisko specjalisty ds. rozwoju w Biurze Rozwoju. Radny podkreśla,
że szczególnie owocnym pod względem
rozwoju zawodowego jest dla niego ten
drugi etap. W firmie odpowiada m.in. za
przygotowanie koncepcji zawodowych
odnośnie infrastruktury firmy - głównie z
zakresu logistyki, dość często zlecane są
mu również tłumaczenia różnych tekstów z
języka angielskiego.
- Praca ta daje mi dużo satysfakcji,
gdyż mam możliwość zaangażowania się
w poprawę wydajności i jakości firmy w
obszarach konfekcjonowania, załadunków, magazynowania itp. Ważna jest też
dla mnie możliwość posługiwania się językiem obcym w kontaktach z zagranicznymi firmami - mówi Tomasz Tokarczyk.
W Radzie Miejskiej radny został delegowany do Komisji Infrastruktury, Ekologii i Rozwoju. Jednym z najbardziej interesujących go zagadnień jest współpraca
gminy z organizacjami pozarządowymi.
- Przychylam się do opinii, że organizacje są solą społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie w nich skupiają się
ludzie aktywni, gotowi do poświęcania
swojego czasu, a często i własnych pieniędzy, na rzecz swoich zainteresowań - bez
względu na to czy będzie to opieka nad
zwierzętami, kultywowanie historii regionu, popularyzacja jego walorów i atrakcji,
czy choćby sport - twierdzi Tomasz
Tokarczyk. Pan Tomasz jest zdania, że
wspierając energię działających w organizacjach pozarządowych ludzi odpowiednią dozą środków finansowych gminy,
można osiągnąć wspaniałe rezultaty, które
zaprocentują dla nas wszystkich.
Na pierwszym miejscu swoich zainteresowań radny stawia naukę języków.
Płynnie włada językiem angielskim, uczy
się także hiszpańskiego, "ugryzł" również
francuski. - Znajomość języka przydaje mi
się w uskutecznianiu mojego drugiego
hobby, czyli podróży - przede wszystkim
górskich, na które zwykle wykorzystuję
urlop - mówi Tomasz Tokarczyk.
W okresach pozaurlopowych radny
czas wolny spędza często grając w szachy,
do których ma słabość już od ponad 15 lat.
- W tym roku małym, ale cennym sukcesem, było dla mnie ponowne wywalczenie nagrody dla najlepszego policzania w
Turnieju Szachowym im. Tadeusza Gniota
- cieszy się Tomasz Tokarczyk.
Od stycznia br. roku pan Tomasz jest
szczęśliwym narzeczonym, ślub planowany jest na maj przyszłego roku.
(nami)
GMINA POLICE
str. 8
Aleksander Doba
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010, w Urzędzie Miejskim
w Policach odbyło się doroczne spotkanie władz Gminy z dyrektorami
szkół, przedszkoli i żłobka, podczas którego nowi dyrektorzy placówek
oświatowych otrzymali nominacje i złożyli ślubowanie. Witold
Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego,
podsumował miniony rok szkolny i określił zadania na następne
miesiące. Poniżej - obszerne fragmenty tej informacji.
- pogromca Bajkału
Jako pierwszy Polak w historii - Aleksander Doba opłynął samotnie w
kajaku największe jezioro świata, Bajkał, zwany też "Morzem
Syberyjskim". W ekstremalnie trudnych warunkach słynny policki
kajakarz pokonał 2 tys. km linii brzegowej. Wyprawa trwała 41 dni.
Na stronach internetowych klubu
można zapoznać się ze szczegółami
podróży. www.arsobatravel.pl
Aleksander Doba powrócił z
Syberii w poniedziałek 24.sierpnia.
Wśród witających go osób był
burmistrz Polic Władysław Diakun,
który darzy wielkim szacunkiem
słynnego polickiego kajakarza.
Przed pierwszym
dzwonkiem
1. Realizacja priorytetów
gminnych w roku
szkolnym 2008/2009
a) Zwiększenie ilości miejsc w
przedszkolach
- Dobudowa oddziału w Przedszkolu Publicznym nr 11 i nowy oddział
w Przedszkolu Publicznym nr 10 (50 m)
- Mini przedszkola w PP 1, PP 5, SP
6, SP N ( ok. 100 m)
Aleksander Doba samotnie opłynął Bałtyk i zdobył koło podbiegunowego północne. Bajkał to jego
kolejny spektakularny sukces. Te
wielkie wyprawy to zwieńczenie
niezliczonych spływów kajakowych, w jakich uczestniczył. Pokonywał rzeki górskie zdobywając mi-
strzowskie tytuły. Ale to, co pociąga
go najbardziej, to ekstremalnie trudne, samotne wyprawy.
Zdobywanie Bajkału to wyjątkowo barwna i dramatyczna historia.
Olek przyłączył się do globtroterów
z Klubu Podróżników "Arsoba Travel", który patronował tej wyprawie.
Dzień Działkowca
polickich ogródków działkowych.
Wiceburmistrz i starosta otrzymali
parasole, aby - w razie niepogody mogli nadal spacerować działkowymi alejkami.
nie nagród oraz pamiątkowych pucharów i dyplomów. Najlepiej zagospodarowaną działką okazały się
ogródki uprawiane przez Leonarda
Stasiełuka i Witolda Jędrzejewskiego. Oprócz osób uprawiających
działkę wyróżniono także przyjaciół
Dzień Działkowca nie mógł odbyć się bez występu artystycznego.
Obecnym zaprezentowały się Balbiny, zespół zaśpiewał znane ludowe
piosenki. Obchody Dnia Działkowca zakończył wspólny poczęstunek.
Natalia Michałowska
W sobotę 5 września przy Pracowniczych Ogrodach Działkowych im.
Mikołaja Reja w Policach odbyło się walne zebranie koła działkowców.
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz, honorowi prezesi
ogrodów, działkowcy, dzieci niepełnosprawne i inni zaproszeni goście.
Obecni byli wiceburmistrz Polic Jakub Pisański oraz starosta policki
Leszek Guździoł. Dzień Działkowca rozpoczął się od podziękowań.
- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za zebrane plony
oraz pracę włożoną w zagospodarowanie ogrodów i uprawę swoich
działek. Pragnę podziękować tym,
którzy przez cały rok intensywnie
pracują dla naszego ogrodu - mówi
Stanisław Musiał, prezes P.O.D. im.
M. Reja w Policach.
Na zebraniu prezes Musiał poruszył kwestię problemów formalnoprawnych dotyczących wykupu
ogródków przez działkowców. Głos
w tej sprawie zabrali także wiceburmistrz i wicestarosta.
Po wymienieniu listów gratulacyjnych przyszedł czas na przyzna-
b) Kontynuacja modernizacji boisk
szkolnych i placów zabaw przy
przedszkolach
- Nowe boiska w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach i Zespole
Szkół w Jasienicy
- Zmodernizowane place zabaw w
PP 1, PP 6, PP 8, PP 9, PP 10 i częściowo
w PP Trzebież i PP Ta-nowo oraz nowy
plac zabaw w SP 3,
c) Przygotowanie szkół podstawowych do ewentualnego przyjęcia
dzieci 6-cio letnich
- praca doradców metodycznych z
nauczycielami,
- reorganizacja świetlic szkolnych,
- urządzanie klas pod kątem sześciolatków,
d) Rozpoczęcie programu zmierzającego do poprawy akustyki w pomieszczeniach szkolnych
- uświadomienie problemu
- realizacja programu w G 3 i SP 3
e) Szersze wykorzystanie technik
informatycznych w bibliotekach szkolnych
- finalizowanie programu w większości szkół.
f) Monitorowanie realizacji czwartej
godziny wychowania fizycznego w
szkołach
POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH INFORMUJE
I Policki Tydzień Kariery Zawodowej
W dniach od 30 września do 8
października Powiatowy Urząd Pracy w
Policach zaprasza na I Policki Tydzień
Kariery Zawodowej - cykl kilku imprez,
które mają na celu przybliżenie szeroko
rozumianej problematyki rynku pracy
wszystkim tym, którzy pracy poszukują,
chcą zmienić miejsce zatrudnienia,
rozpoczynają swoją karierę zawodową
bądź też dopiero ją planują.
Od kilku miesięcy na lokalnym i regionalnym rynku pracy zachodzą dynamiczne zamiany. Z jednej strony widoczne są skutki kryzysu gospodarczego,
szczególnie w branżach stoczniowej i
chemicznej oraz przedsiębiorstwach,
które swoje towary i usługi eksportują. Z
drugiej mamy natomiast do czynienia z
wyraźnym ożywieniem w wielu sektorach gospodarki (przede wszystkim w
handlu i usługach) co m.in. przejawia się
w zwiększonej liczbie osób zakładających działalność gospodarczą.
Próbując w tym dość trudnym okresie dla wielu osób, szczególnie tych pozostających bez pracy lub zagrożonych
jej utartą, zaproponować nowe możliwości i kierunki działania, Powiatowy
Urząd Pracy w Policach wspólnie z
kilkunastoma partnerami zorganizował
po raz pierwszy na terenie naszego
powiatu cykl połączonych ze sobą
imprez. Wspólnemu przedsięwzięciu
samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz rynku pracy przyświeca
hasło "Wiele dróg do kariery - jeden początek". Intencją organizatorów jest
wskazanie na kilka istotnych czynników, które umożliwiają funkcjonowanie
na rynku pracy.
Policki Tydzień Kariery Zawodowej zainauguruje seminarium w dniu 30
września. Specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym, dyrektorzy
polickich szkół, szkolni pedagodzy i
psychologowie, wychowawcy klas w
szkołach średnich oraz gimnazjach będą
dyskutowali o konieczności profesjonalnego wsparcia młodzieży w planowaniu
dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery
zawodowej. W trakcie kolejnych dni zostaną zorganizowane m. in. pokazy zawodów mundurowych, Dni Otwarte
Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza,
wizyty w zakładach pracy (szczegóły w
kalendarium).
Wydarzeniem, które podsumuje Policki Tydzień Kariery Zawodowej będzie VIII edycja Polickiego Kiermaszu
Pracy. Zostanie on zorganizowany 7
października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach oraz 8 października w
Zespole Szkół w Przecławiu (dla mieszkańców Kołbaskowa). W tym roku
swój udział zapowiedziało blisko 30 pracodawców poszukujących pracowników, kilkanaście firm szkoleniowych
prezentujących swoją ofertę, największe
szczecińskie uczelnie wyższe, a także
szereg instytucji i organizacji wspierających osoby poszukujące pracy. Jest
to impreza otwarta. Zainteresowane
osoby mogą zapoznać się z ofertami
pracy oraz będą miały możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi
pracodawcami.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w I Polickim Tygodniu Kariery Zawodowej!
Kalendarium I Polickiego
Tygodnia Kariery Zawodowej
30.09.2009 - Seminarium inaugurujące I Policki Tydzień Kariery Zawodowej. Sala Sesyjna Urzędu Gminy Police
30.09.2009 - Dzień Otwarty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 W Policach
1.10.2009 - Dni Otwarte Zespołu
Szkół im. I. Łukasiewicza. Pokaz zawodów mundurowych: wojskowy, policjant, strażak, strażnik miejski, leśnik.
Boisko Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
2.10.2009 - Prezentacja zawodówmożliwości kształcenia w wybranych
zawodach. Gimnazjum nr 1 w Policach
5.10.2009 - Wycieczka po Zawodowych Ścieżkach. Zwiedzanie Zakładów
Chemicznych Police przez uczniów
gimnazjów
VIII KIERMASZ PRACY
7.10.2009 Miejski Ośrodek Kultury w Policach, 8.10.2009 - Zespół
Szkół w Przecławiu
- Postęp względem tego co było w
latach ubiegłych
g) Poprawa wyników na sprawdzianach i egzaminach oraz dobre
przygotowanie do pierwszych egzaminów z języków obcych
- SP - 23,38 - przy średniej kraju 22,65
- G - cz. H. - 32,97 - przy średniej
kraju 31,67, cz. M.P. - 26,84 - przy
średniej kraju 26,03
- Są to wyniki w SP lepsze niż w roku
ubiegłym a w gimnazjach zdecydowanie lepsze,
- W przypadku egzaminów z języków obcych trudno o jednoznaczny
wniosek z racji tego, że były one przeprowadzone po raz pierwszy.
3. Policka oświata w liczbach
a) Liczba uczniów
- przedszkola - 1077, było 1015
- szkoły podstawowe - 2205, było
2300
- kl. I - 385, było 411
- 6-latki w SP - 24
- Gimnazja - 1247, było 1257
- Kl. I - 407, było 417
4. Remonty i inwestycje
w szkołach
a) Przedszkola
- rozbudowa PP 11 i moderni-zacja
PP 10
b) Szkoły podstawowe
- SP 1 - remont placu przed szkołą
- SP 2 - remont c.o. w Przęsocinie
- SP 3 - remont korytarzy i popra-wa
akustyki
- SP 8 -remont toalety
- SP Niekłończyca - remont
ogrodzenia
c) Gimnazja
- G 2 - modernizacja szatni
- G 3 - remont korytarzy
d) Szereg drobniejszych prac remontowych w pozostałych placówkach
oświatowych
e) Całość prac pochłonęła ok. 2 mln
zł
5. Co nas czeka w nowym
roku szkolnym
a) Trudności finansowe
b) Przygotowanie się do przy-jęcia
większej liczby dzieci do przedszkoli w
roku przyszłym (100)
- Nadzieje związane ze zmianą stanu
prawnego w stosunku do opieki nad
dziećmi do 3 roku życia
- Rozbudowa PP 9 i PP Tanowo
- Więcej dzieci 6-cio letnich w
szkołach
c) Właściwa organizacja pracy z
dziećmi w 6-cio letnimi w szkołach
d) Place zabaw dla dzieci w SP
e) Właściwe wykorzystanie dodatkowych godzin pracy dołożonych
nauczycielom do ich podstawowego
pensum.
f) Poprawa akustyki w szkołach
g) Poprawa jakości edukacji, która
powinna znaleźć odbicie w wynikach
naszych uczniów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych i wynikach
egzaminów
- Szkoła od tego jest żeby uczyć
- Dobrych wyników nie ma bez
dobrej pracy wychowawcy
Spotkanie było uroczystą i zarazem
symboliczną, wspólną dla wszystkich
placówek oświatowych gminy Police,
inauguracją nowego roku szkolnego.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
GMINA POLICE
str. 9
Ekologiczne Police
W konkursie na "Najbardziej Ekologiczną Gminę 2007-2008", organizowanym przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
Police zdobyły w tym roku trzecie miejsce. To kolejny laur w dziedzinie ekologii dla gminy, która przez wiele lat
kojarzona była z degradacją środowiska naturalnego. Zmianę negatywnego wizerunku Polic mieszkańcy
zawdzięczają licznym inwestycjom i - samym sobie.
Ekologia w domu
Dbałość o środowisko naturalne
zaczyna się od pojedynczego gospodarstwa domowego, gdzie butelki z
tworzyw sztucznych (popularnie
zwane butelkami plastikowymi)
oddziela się od szklanych, a jedne i
drugie - od pozostałych odpadów
wytwarzanych przez domowników.
Takie zachowanie kilkanaście lat
temu wydawało się dziwaczne. Dziś
- jest równie naturalne, jak mycie rąk
przed posiłkiem. To efekt pomysłu,
którego punktem wyjścia jest teza,
że ochronę środowiska trzeba
zacząćod samego siebie. Police były
jednym z pionierów tej koncepcji w
Polsce. W 1993 roku w skrzynce
pocztowej każdej rodziny pojawiły
się pierwsze ulotki i informatory, były też komunikaty w mediach. Krok
po kroku - rozwijała się w Policach
idea selektywnej zbiórki odpadów.
W ślad za edukacją poszły praktyczne działania, oparte między
innymi na doświadczeniach Danii i
Niemiec. Przy niemal każdym kontenerze na śmieci pojawiły się pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów. Rezultat: w 2008 roku
zebrano 288 ton szkła, 158,5 tony
tworzyw sztucznych, 190 ton makulatury, 13 ton aluminium i 284,5
tony odpadów biodegradowalnych.
Wszystko to trafiło do Zakładu
Odzysku i Składowania Odpadów
Komunalnych w Leśnie Górnym i
zostało przekazane do recyklingu.
W procesie unieszkodliwiania odpadów uczestniczy też Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
"Trans-Net" S.A., które między
innymi prowadzi demontaż starych
samochodów oraz zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych i
innych niebezpiecznych odpadów.
Woda i powietrze
W zakresie gospodarki wodnościekowej do najważniejszych inwestycji ostatnich lat należy budowa
stacji uzdatniania wody w Policach
Wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego Galeria Historyczna Polic, działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, zaprasza najmłodszych do
udziału w "Zabawach z historią".
Są to cykliczne spotkania, podczas
których dzieci mają możliwość zapoznania się z dawnymi dziejami
Polic poprzez bezpośredni kon-
na ujęciu przy ulicy Grzybowej. To
strategiczne źródło - zaopatruje w
wodę 36 tys. mieszkańców, czyli
zaspokaja 80% potrzeb całej gminy.
W sumie gmina ma 6 ujęć wody
pitnej i 4 stacje uzdatniania wody.
Gmina uczestniczy w programie
transgranicznej ochrony wód podziemnych, w ramach którego realizowana jest kanalizacja gminy. Dla
przykładu w latach 2007-2008 zbudowano ponad 65 km sieci kanalizacyjnej.
Ochrona powietrza w Policach
to głównie ograniczenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery, w tym m.in. dwutlenku
węgla. Na terenie gminy głównym
źródłem ciepła jest ciepłownia, w
której wykorzystuje się miał węglowy. W pozostałych 22 ciepłowniach
lokalnych wykorzystywany jest gaz.
Nie ma małych, lokalnych kotłowni,
zasilanych węglem. Część budynków ogrzewana jest ciepłem płynącym z Zakładów Chemicznych
"Police" SA. Ponadto prowadzona
jest termomodernizacja budynków
komunalnych i budynków wspólnot
z udziałem gminy. To zmniejsza
zapotrzebowanie na energię cieplną
o ok. 25%. W ostatnich latach w
wielu obiektach zmieniono system
grzewczy oparty na węglu i koksie,
na bardziej ekologiczny np. ogrzewanie gazowe. Dla swoich mieszkańców gmina refunduje część
kosztów związanych z modernizacją
systemu grzewczego w kierunku
bardziej przyjaznym środowisku.
Ścieki
System zagospodarowania ścieków na terenie gminy Police - dzięki
bardzo dobrej współpracy Gminy z
Zakładami Chemicznymi "Police"
SA - oparty jest na przesyłaniu ścieków do oczyszczalni zakładowej.
Ścieki najpierw są kierowane do
stacji zlewnej przy ul. Dębowej w
Policach. Po wstępnej "obróbce" - są
przepompowywane do mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ście-
ków przy ul. Kuźnickiej, gdzie mieszają się ze ściekami przemysłowymi Zakładów Chemicznych. Podczas oczyszczania zostają wytrącone osady, które są składowane na
zakładowym składowisku, a oczyszczone wody są kierowane za
pośrednictwem kanału do Odry.
Niezwykłym efektem jest osiedlenie
się ponad 120 gatunków ptaków na
zbiornikach retencyjnych, tj. odstojnikach. Obecność rzadkich
gatunków ptaków na rozlewiskach i
wielu gatunków ryb w wodzie
świadczy o skali troski kombinatu
nawozowego o przyrodę.
Unijne inwestycje
Trzebież to turystyczna perła
gminy. Dzięki środkom z Unii
Europejskiej w 2006 roku oddano do
użytku nowy kompleks turystyczny
w Trzebieży - z aleją spacerową
wzdłuż linii brzegowej, kompleksem rekreacyjnym, polem biwakowym, placem zabaw dla dzieci,
boiskami sportowymi, zespołem sanitariatów i przebieralni. Ponadto w
Trzebieży została zmodernizowana
stacja uzdatniania wody i rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji.
Dotacje z Unii pozyskiwane są też
na budowę ścieżek rowerowych. W
planach jest także budowa ośrodka
turystyki i sportów wodnych w
Trzebieży.
Duży projekt, przewidziany do
realizacji w kolejnych latach, to
budowa "Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej" w ramach projektu "Życie nad Zalewem
Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"
z siedzibą w Zalesiu. Tu należy
podkreślić bardzo dobrą współpracę
władz Polic z kierownictwem Nadleśnictwa Trzebież. Nadleśniczy
Antoni Michnowicz - równoważąc
dbałość o przyrodę z potrzebami
człowieka - wskazał lokalizację
wyjątkowo dogodną dla realizacji
projektu. Do Zalesia można łatwo
dojechać różnymi środkami loko-
mocji, z rożnych stron, także z
Niemiec. Gmina Police rozpoczęła
współpracę z partnerami ze strony
niemieckiej w celu pozyskania
środków finansowych z programu
INTERREG IVA.
Ekologiczne laury
Gmina Police zajmuje obszar
25.167 ha, z czego prawie 60% objęto ochroną w formie Europejskiej
Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
Przyrodnicze skarby gminy to trzy
obszary specjalnej ochrony ptaków
"Jezioro Świdwie", "Ostoja Wkrzańska", "Zalew Szczeciński" oraz
dwa specjalne obszary ochrony siedlisk "Police - kanały" i "Ujście
Odry i Zalew Szczeciński". Gminę
zamieszkuje 40,5 tys. mieszkańców.
W 2008 roku budżet gminy wyniósł
prawie 124 mln zł. Wydatki na
ochronę środowiska wyniosły blisko
27 mln zł.
W 2007 roku gmina Police otrzymała tytuł "Lidera Polskiej Ekologii" w konkursie, organizowanym
przez Ministra Środowiska. W tym
samym czasie Police zostały uznane
za "Najbardziej Ekologiczną Gminę
2004-2006" w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W roku 2009 Police otrzymały
kolejne wyróżnienie: trzecie miejsce
w konkursie na "Najbardziej ekologiczną gminę 2007-2008" województwa zachodniopomorskiego To
wielki zaszczyt i zobowiązanie. To
także nagroda pieniężna: regulamin
konkursu przewiduje za III miejsce
sto tysięcy złotych z przeznaczeniem na cele ekologiczne (uroczyste
wręczenie nagród zaplanowano na
14.września 2009). Warto też dodać,
że Police są jedynym laureatem
tegorocznego konkursu w gronie
gmin dawnego województwa szczecińskiego. Pierwsze i drugie miejsce
zajęły gminy dawnego koszalińskiego: Kołobrzeg i Szczecinek.
Elżbieta Biś,
Sławomir Kiszkurno
naczelnik Wydz.
Ochrony Środowiska
U. M. w Policach
GALERIA HISTORYCZNA POLIC ZAPRASZA
"Zabawy z historią"
takt ze starymi przedmiotami i
udział w ciekawych konkursach.
Autorem pomysłu jest Jan Matu-
ra - założyciel Galerii. Celem jest
edukacja historyczna od najmłodszych lat.
W ub. roku spotkania odbywały
się pod hasłem "Muzealni szperacze". Dzieci zapoznawały się z
przedmiotami użytku codziennego
sprzed kilkuset lat i ich zastosowaniem, uczyły się odróżniać przedmioty stare od nowych. Uczestniczyły też w plebejskich zabawach
ruchowych, miały możliwość wejścia do XVIII-wiecznej skrzyni
posażnej i zrobienia zdjęcia w stroju
rycerza. Każdy maluch otrzymał dyplom "Jestem małym historykiem",
który własnoręcznie podbijał dużą
pieczęcią.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
W tym roku "Zabawy z historią"
związane będą z 750-leciem nadania
praw miejskich Policom. Odbędą się
pod hasłem "Herb Polic". Dzieci dowiedzą się wszystkiego o powstawaniu miast i symboli miejskich. Będą
pogadanki i konkursy. Projekt adresowany jest do przedszkolaków i
pierwszoklasistów.
Plany działalności Galerii Historycznej Polic na 2010 rok
28.10.2009
Gawęda Rola mediów w propagowaniu historii regionalnej- dziennikarze Polskiego Radia, Gazety
Wyborczej
Historycznie
i radośnie
dokończenie ze str. 6
innych atrakcji. A wszystko to - na wzór
jarmarków, odbywających się przed
wiekami daleko stąd, za obecną
wschodnia granicą kraju, gdzie niegdyś
były polskie ziemie.
Czesław Piekarski od lat zafascynowany jest historią Kresów Wschodnich.
Może dlatego, że z okolic Grodna pochodzą jego przodkowie. A może
dlatego, że zauroczyły go tamte tereny,
gdy pojechał tam po raz pierwszy. Tak
czy tak - właśnie tam, w Podkamieniu
koło Krzemieńca - usłyszał o dawnej
tradycji: w tamtejszym klasztorze, we
wszystkie święta maryjne, organizowane były jarmarki. Ludzie świętowali i
bawili się tańcząc, słuchając muzyki,
kupując i sprzedając własne wyroby
rękodzielnicze. Jarmarki były słynne w
całej Rzeczypospolitej, dlatego przybywali na nie nawet mieszkańcy królewskiego dworu. Usłyszawszy barwne
opowieści o tych imprezach - Czesław
Piekarski oczami wyobraźni przeniósł je
do Jasienicy, do ruin XIV-wiecznego
klasztoru założonego przez zakon
Augustianów. Przypomnijmy w tym
miejscu, że kilka lat temu mieszkańcy
Jasienicy przyczynili się do oczyszczenia i odsłonięcia zabytku z bujnych
krzewów i chwastów, które go całkowicie przysłaniały.
Po powrocie do Polic - Czesław Piekarski podzielił się kresowymi wrażeniami z Elżbietą Jaźwińską - założycielką stowarzyszenia "Impuls" w
Policach i Bronisławem Wolskim byłym mieszkańcem Jasienicy, kolegą
pana Czesława z ławki szkolnej. Zaszczepił w nich pomysł zorganizowania
Jarmarku Augustiańskiego. Pomysł,
który następnie został bardzo dobrze
przyjęty przez Annę Ryl - dyrektorkę
Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach
i burmistrza Polic Władysława Diakuna.
Potem wszystko poszło już lawinowo:
profesjonaliści z MOK-u przy wsparciu
pomysłodawców opracowali szczegóły
imprezy, zaprosili grupy rekonstrukcyjne, zespoły muzyki dawnej i rękodzielników. Przygotowali miejsce, zorganizowali służby porządkowe i - Pierwszy
Jarmark Augustiański AD 2007 zapoczątkował nową policką tradycję.
"Strasznie się bałem, że to będzie klapa.
Ale udało się ponad moje najśmielsze
oczekiwania. Nawet nie marzyłem, że
dojdzie do kontynuacji imprezy, a teraz
wiedzę, że z roku na rok jest coraz
większe zainteresowanie" mówi
Czesław Piekarski.
Za rok - kolejny Jarmark w Jasienicy. Organizatorzy już teraz zachęcają
do szukania pomysłów na strój historyczny i zarezerwowania czasu na atrakcje
pełne historii.
Elżbieta Biś,
Aleksandra Słowińska
MOK w Policach
20.01. 2010
Gawęda Zabytki Gminy Policedr Janina Kochanowska
Styczeń 2010
Wystawa w hallu Tanowo wczoraj i dziś- prezentacja osady, placówek, sołectwa
24.02.2010
Gawęda Gród Słowiański w
Mścięcinie- archeolog z Muzeum
Narodowego
marzec 2010
Współpraca GHP w organizacji
sympozjum historycznego z okazji
750- lecia Polic
21.4.2010
Gawęda Rola stowarzyszeń w
działalności na rzecz lokalnej
wspólnoty- politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego
Maj-czerwiec współpraca przy
organizacji imprez związanych z
750- leciem Polic
28.08.2010
Współpraca przy organizacji IV
Jarmarku Augustiańskiego
GMINA DOBRA
str. 10
Modernizacja dróg
w ramach RPO
Pozytywnie zaopiniowano trzy z czterech wniosków złożonych przez
Gminę Dobra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
GMINA DOBRA
Urząd Gminy w Dobrej
ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra
[email protected]
www.dobraszczecinska.pl
www.bip.dobraszczecinska.pl
Wójt Gminy Teresa Dera
Kasa, pn. 9-17 wt, pt.10-14 śr, czw.
7-14, 091 424-19-72
Informatyk 091 311-34-18
Podatki - od osób prawnych 091 424-44-90
Gospodarka gruntami - dzierżawa,
sprzedaż gruntów 091 424-19-73
Księgowość 091 424-19-74
Podatki - od osób fizycznych
091 424-44-91
Sport i rekreacja 091 311-34-18
Kadry 091 424-19-73
Podatki - egzekucja zobowiązań
pieniężnych 091 311-33-21
Podatki - podatek od środków
transportowych 091 424-44-92
Ubezpieczenia OC rolników, wieczyste
użytkowanie 091 424-44-92
Sekretariat Wójta Gminy 091 311-30-48
Fax 091 424-15-45
Warunki zabudowy - lokalizacja celu
publicznego, pn, śr, czw.
091 424-19-76, 091 424-19-75
Rada Gminy 091 311-31-77
Skarbnik Gminy 091 424-19-77
Sekretarz Gminy 091 311-34-17
Księgowość 091 424-19-57,
091 424-19-78
Gmina otrzymała 50% dofinansowania trzech etapów projektu
"Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra". Pozytywną opinię otrzymały
etap I - dotyczący miejscowości
Dobra, etap III - dotyczący dróg w
Dołujach oraz IV - zakładający
modernizację dróg Mierzyna.
Całkowita wartość etapu modernizacji dróg w Dobrej to 2.076.440
zł. W ramach projektu przebudowana zostanie ul. Poziomkowa, zostanie ona pokryta asfaltem. Powstanie
pas jezdny o długości 1520 m,
chodnik o długości 1628 m, zjazdy
indywidualne i publiczne, 4 przejścia dla pieszych, 120 m kanalizacji
deszczowej oraz trawnik o powie-
rzchni 1939 m2.
W Dołujach przebudowanych
zostanie sześć ulic. Pas jezdny
zostanie wykonany z polbruku. Przy
każdej z ulic powstaną chodniki,
zjazdy indywidualne i publiczne
oraz pasy zieleni. Zmodernizowane
zostaną ulice Bławatkowa - na
długości 410 m, Irysowa - 97 m,
Krokusowa - 185 m, Makowa - 402
m, Rumiankowa - 245 m oraz Wrzosowa - 123 m. W przebiegu ulic
zostanie także wybudowana kanalizacja deszczowa o długości 372 m.
Powstanie też 12 nowych przejść dla
pieszych, które znacznie zwiększą
bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości. Wartość projektu to
1926380 zł.
Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Mierzynie
będzie kosztowała 2029470 zł. Projekt zakłada przebudowę pasa jezdni
o długości 1295 m, który zostanie
pokryty polbrukiem. Wybudowany
zostanie też chodnik o długości 1956
m, zjazdy indywidualne i publiczne
o powierzchni 607 m2, trawnik o
powierzchni 2146 m2, 6 przejść dla
pieszych i kanalizacja deszczowa o
długości 328 m. Dodatkowo zostaną
postawione 4 urządzenia usprawniające bezpieczeństwo ruchu.
Zastosowana technologia robót
oraz użyte materiały nie wpłyną
negatywnie na środowisko. Sposób
realizacji inwestycji pozwoli na całkowite zagospodarowanie odpadów
powstałych podczas wykonywania
robót ziemnych, które zostaną zużyte do utwardzenia i wyrównania
innych na terenie Gminy Dobra.
Projekty pod kątem budowlanym zostaną zrealizowane pomiędzy wrześniem br. a czerwcem 2010
roku. Wykonawca robót zostanie
wyłoniony zgodnie prawem zamówień publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego.
Natalia Michałowska
Nowy park w Wołczkowie
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji,
ul. Graniczna 24a
Kierownik Wydziału 091 311-32-36, Fax,
091 422-39-20
Zamówienia publiczne 091 422-39-22
Inwestycje 091 422-57-36
Melioracje 091 422-57-33
Warunki zabudowy budownictwo
mieszkaniowe os. fizyczne, pn, śr, czw,
091 422-56-00, 091 422-56-07
Warunki technicznych woda
kanalizacja, pn, śr, czw, 091 422-36-00,
091 422-36-07
Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, pn, śr, czw, 091 311-36-92
Gospodarka komunalna - drogi, pn, śr,
czw, 091 311-33-81, 091 311-33-82,
Wydział ds. obywatelskich i informacji
niejawnych, Wołczkowo, ul. Lipowa 51
Kierownik Wydziału
tel./fax 091 311-22-81
Dowody osobiste 091 311-23-00
Ewidencja ludności 091 311-38-03
Działalność Gospodarcza, pn-cz.
091 439-65-07
Ochrony środowiska, pn, wt, czw,
091 311-23-07
Rozgraniczenia nieruchomości , pn-cz.
091 311-23-06
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrej, ul. Graniczna 24a
Kierownik OPS 091 424-19-79
Pracownicy socjalni 091 311-33-93
Świadczenia rodzinne (w budynku
Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji)
091 311-38-10
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Dobrej, ul Graniczna 31
tel/fax 091 311 37-38
Gminne Centrum Informacji, Dołuje
091 311-88 -06
Na terenie gminy powstaje coraz więcej miejsc, w których mieszkańcy mogą miło spędzić czas na świeżym
powietrzu. Ostatnio został oddany do użytku teren rekreacji w Wołczkowie, który mieści się przy skrzyżowaniu ulic
Lipowej i Słonecznej. Następny podobny obiekt ma powstać w Mierzynie.
- Bardzo prosimy o dbanie o teren rekreacji w Wołczkowie i zachowanie na nim czystości. Miejsce to powstało z
myślą o mieszkańcach i ma służyć im wszystkim - apeluje Teresa Dera, wójt Gminy Dobra.
(nami)
AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"
W dniach 21-25 września b.r.
odbędzie się akcja "Sprzątanie Świata",
w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach
gminy Dobra podstawione zostaną
specjalne kontenery na odpady:
21.09.2009
Stolec - na górce przy pojemnikach
selektywnych, przy wjeździe na rezerwat Świdwie
Rzędziny - na terenie koło sklepu,
na terenie przy boisku
Łęgi - w okolicy ul. Na Świdwie 21,
przy placu zabaw
Buk - na terenie koło kościoła
22.09.2009
Dołuje - w okolicy świetlicy środowiskowej na terenie przy basenie przeciwpożarowym
Kościno - w okolicy przystanku PKS
Redlica - w okolicy placu zabaw
Wąwelnica - na terenie koło przystanku PKS
23.09.2009
Dobra - ul. Graniczna róg ul. Ka-
czeńcowej, ul. Graniczna, przy posesji
nr 40, na terenie obok pętli autobusowej
przy blokach, ul. Osiedlowa, naprzeciwko sklepu ANTEK koło pojemników
selektywnych
Grzepnica - przy basenie przeciwpożarowym, na przy bramie na placu
zabaw
24.09.2009
Wołczkowo - ul. Słoneczna naprzeciwko firmy Bon PRIX, ul. Lipowa
obok sklepu Damian, róg ul. Lipowej i
Słonecznej przy pojemnikach selektywnych, na terenie parkingu przy boisku
sportowym
Bezrzecze - na parkingu przy sklepie, ul. Nowoleśna, przy pojemnikach
selektywnych
25.09.2009
Mierzyn - ul. Zeusa, teren zielony
pomiędzy NORDem a ul. Grafitową, ul.
Welecka naprzeciwko "Iskry" przy przystanku PKS, w okolicy ul. Mierzyńskiej
39-40, okolice ul. Topolowej róg Macieja
Skarbimierzyce - przy wjeździe do
miejscowości Dołuje, koło placu zabaw
przy blokach
Do kontenerów zabrania się
wrzucania wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych (tj.
gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej) oraz opon!
Kontenery zapełniać należy
maksymalnie do granic burt.
Odbiór kontenerów nastąpi po ich
załadowaniu.
Nowa siedziba
Gminnego
Centrum Informacji
Od września Gminne Centrum
Informacji ma nową siedzibę. GCI
zostało przeniesione z ul. Daniela 32
na ul. Żubrzą 7 w Dołujach - w
miejsce, w którym mieści się klub.
Telefon do GCI nie zmienił się - 091311-88-06.
Poznaj radnego
Magdalena
Zagrodzka
Radna Gminy Dobra od 2006 roku.
Urodziła się w Szczecinie. 10 lat temu
przeprowadziła się do Mierzyna, skąd
pochodzi jej mąż. - Pokochałam Mierzyn a przede wszystkim życzliwych i
pomocnych ludzi, którzy tutaj mieszkają
- mówi Magdalena Zagrodzka.
Pani Magdalena ukończyła Collegium Ekonomiczne. Aktualnie jest
studentką Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej w Szczecinie. W chwili
obecnej radna jest na etapie otwierania
własnej firmy, której siedziba znajdzie
się w Mierzynie.
Przygoda radnej z polityką zaczęła
się już wcześniej. Pani Magdalena przez
kilka lat działała w radzie sołeckiej,
która dała jej solidne przygotowanie
teoretyczne do pracy w Radzie Gminy.
- Praca ta uzmysłowiła mi, że lubię
działać i spełniam się pracując społecznie. Dlatego też podjęłam decyzję o
starcie w wyborach i udało się. Zaufanie,
którym obdarzyli mnie mieszkańcy
gminy przeszło moje oczekiwania. Mam
nadzieję, że ich nie zawiodłam - mówi
Magdalena Zagrodzka.
Radna jest przewodniczącą Koła
Platformy Obywatelskiej w Gminie Dobra i w wyborach startowała z ramienia
tej partii. Członkowie koła wspólnie
organizują przedświąteczne akcje, aby
wspomóc potrzebujących.
W Radzie Gminy pani Magdalena
działa w Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej.
- Praca w komisji daje mi ogromną
satysfakcję. Jestem przewodnicząca
Rady Rodziców w Szkole Podstawowej
w Mierzynie, praca z dziećmi to czysta
przyjemność - twierdzi Magdalena Zagrodzka.
Najważniejszą sprawą, o którą zabiega radna, jest budowa nowej szkoły w
Mierzynie. Dla pani Magdaleny istotna
jest także sprawa budowy ścieżek rowerowych, które zwiększą bezpieczeństwo
rowerzystów, tak licznie odwiedzających zielone tereny Dobrej.
- Gmina realizuje zadania w miarę
środków, jakie posiada, a zadań do wykonania jest sporo. Priorytetem jest dla
mnie budowa infrastruktury drogowej w
Mierzynie w miejscu zwanym przez
mieszkańców "Kolonią". Budowa kanalizacji deszczowej niestety opóźnia ten
proces - twierdzi Magdalena Zagrodzka.
Zdaniem radnej Mierzyn nie jest już
tym samym miejscem, które poznała.
Szerokie grono nowych mieszkańców
jest dla gminy nie lada wyzwaniem.
- Cieszy mnie każda inwestycja.
Wszystko co robimy, robimy z myślą o
mieszkańcach. Chcemy, aby żyło im się
lepiej - przyznaje Magdalena Zagrodzka.
Prywatnie pani Magdalena jest
mężatką, żoną Piotra i mamą 10-letniego
Michała, który uczęszcza do Szkoły
Podstawowej w Mierzynie.
Pasją radnej są zwierzęta, dlatego
też zaszczepiła w swoim synku chęć
niesienia im pomocy.
- Ogromnie cieszy mnie decyzja
Pani Wójt o budowie w Dobrej nowoczesnego schroniska dla zwierząt, w którym panujące warunki będą dla nich
przyjazne - mówi Magdalena Zagrodzka. Magdalenie Zagrodzkiej wciąż
brakuje wolnego czasu. Radna stara się
jak najwięcej chwil spędzać z rodziną,
organizując wycieczki czy chociażby
wspólne spacery po ścieżkach pięknej
gminy Dobra.
(nami)
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
GMINA DOBRA
str. 11
Rok szkolny - rozpoczęty!
Skończył się czas beztroskiej zabawy i odpoczynku. Pierwszego
września po dwóch miesiącach wakacji uczniowie wrócili do szkół.
Wrzesień to także okres zmian w oświacie i planowania nowych
inwestycji.
Zgodnie ze zwyczajem pierwszego dnia września rozpoczął się
nowy rok szkolny. Uroczysta inauguracja odbyła się w pięciu placówkach szkolnych gminy Dobra.
W dwóch szkołach - Zespole Szkół
w Dołujach i Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach - inaugurację uświetniła swoją obecnością
Pani Wójt. Wraz z rozpoczęciem nowego roku nauki w PSP w Rzędzinach odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela na stopień
nauczyciela mianowanego pani
Edycie Urban, nauczycielowi nauczania początkowego (na zdjęciu).
Od pierwszego września br. Ze-
Nowe świetlice
środowiskowe
Pod koniec roku na terenie gminy
rozpoczną działalność dwie nowe
świetlice środowiskowe.
Nowe świetlice zaczną działać przy
sportowych placach zabaw w Łęgach i
Grzepnicy. Urząd Gminy pozyskał już
kontenery, które stały wcześniej przy
przejściu granicznym w Rosówku. Zostały one uzyskane dzięki przychylności
wojewody zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza. Ogłoszono już przetargi na ustawienie kontenerów i wykonanie w nich drobnych praw remontowych. Z chwilą przystosowania pomieszczeń zostaną zatrudnieni pracownicy i
świetlice środowiskowe rozpoczną
pracę. - Świetlice będą służyć wszystkim mieszkańcom, gorąco apelujemy
więc o nie dewastowanie ich. Prosimy
też o informowanie nas o wszelkich próbach niszczenia kontenerów mówi Rozalia Adamska, sekretarz Gminy Dobra.
(nami)
spół Szkół w Dołujach ma nowego
dyrektora. Na pięć najbliższych lat
funkcję dyrektora placówki w
Dołujach powierzono pani Elżbiecie
Walczyk. Pani Walczyk pracuje w
ZS w Dołujach od 2004 roku, uczy
przyrody, geografii, jest także
nauczycielem bibliotekarzem.
Nowe punkty przedszkolne
Zmiany nastąpiły także w edukacji przedszkolnej, z początkiem
września zaczęły bowiem działać
cztery nowe punkty przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej
w Dobrej, Zespole Szkół w Dołujach przy ul. Słoneczny Sad 24, Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, z siedzibą w Skarbimierzycach i Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach. Zakończono nabór do publicznych punktów przedszkolnych. Ogółem do wszystkich
punktów przyjętych zostało 61 dzieci.
- Dysponujemy jeszcze dziesięcioma miejscami w punkcie przedszkolnym w Rzędzinach, więc serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych - mówi Joanna Hrabska,
kierownik Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Dobrej.
Punkty przedszkolne w Dołujach i Skarbimierzycach będą
czynne w godz. 7-16, zaś w Dobrej i
Rzędzinach - w godz. 14-18.
Dodatkowo w dniu 26 sierpnia
br. wpisano do ewidencji placówek
oświatowych Gminy Dobra niepubliczny punkt przedszkolny o
nazwie "Tęczowa Chatka". Punkt
Rozpoczęcie roku szkolnego w Rzędzinach
ten mieści się w Mierzynie, przy ul.
Alicji 13.
Remonty w szkołach
Okres wakacyjny sprzyjał remontom szkół. W sierpniu
rozpoczęto remont w Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dobrej,
który obecnie jest na ukończeniu.
Gruntownie zostaną wyremontowane dwie szkolne toalety. Wymieniona zostanie w nich instalacja
elektryczna, wodno-kanalizacyjna i
instalacja centralnego ogrzewania.
Przeprowadzone zostaną też wszelkie roboty budowlane.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach pomalowano
ściany w 5 salach lekcyjnych i sali
gimnastycznej. Na korytarzach i
kilku salach zamontowane zostały
odbojnice. W sali gimnastycznej
wycyklinowano i pomalowano
także podłogę.
- Drobne remonty przeprowadzone były we wszystkich szkołach.
Przed nowym rokiem szkolnym
odświeżono sale lekcyjne - mówi
Joanna Hrabska.
Projekt "Uczeń na wsi"
Do 30 września można zgłosić
swoje uczestnictwo w programie
"Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". Program finansowany jest ze
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczony jest dla uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wnioski oraz dodatkowe informacje uzyskać można
są w ZEAS w Dobrej oraz na stronie
internetowej www.dobraszczecinska.pl i www.pefon.org.pl.
Inwestycje w oświacie
Gmina Dobra przygotowuje się
do dwóch dużych inwestycji budowy sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w
Bezrzeczu oraz budowy dużego
kompleksu w Mierzynie, który
stanie między ulicami Długą a
Kolorową.
- Koszt planowanych inwestycji
sięga kilku milionów zł, budowy nie
da się więc sfinansować wyłącznie z
budżetu gminy. Na sesji Rady Gminy w maju podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu - mówi Joanna
Hrabska.
Na ok. 3-hektarowym obszarze
w Mierzynie ma powstać szkoła
podstawowa z pełnowymiarową
salą gimnastyczną na ok. 600
uczniów wraz niezbędnym zapleczem oraz przedszkole na ok. 300
miejsc. W skład kompleksu wejdzie
też zespół boisk.
- Obecnie inwestycje są w fazie
projektowania. Projektanci mają
czas do końca września. Mam
nadzieję, że wówczas otrzymamy
komplet dokumentacji technicznej
i pozwolenie na budowę, niezbędnych do dalszego etapu realizacji
inwestycji - mówi Joanna Hrabska.
(nami)
Powołano Straż Gminną
1 września powołany został komendant i dwóch strażników. Komendantem Straży Gminnej został
Andrzej Budzyński. Nie od razu
jednak Straż będzie widoczna na
GMINA DOBRA
JEŹDZIMY BEZ STREF
DO I ZE SZCZECINA
ulicach gminy. Strażnicy muszą
przejść przeszkolenie teoretyczne i
praktyczne, które przygotuje ich do
sprawowanej funkcji. Obecnie funkcjonariusze uczestniczą w organizowanym w Gdańsku 30-dniowym
szkoleniu, podczas którego poznają
zakres obowiązków, praw i uprawnień strażnika. Po odbytym szkoleniu przyszli strażnicy odbędą praktykę.
- Praktyka będzie odbywała się
przy wsparciu Straży Miejskiej w
Policach. Przyszli strażnicy będą
przypatrywali się pracy doświadczonych kolegów, razem z nimi będą
również uczestniczyć w różnego
rodzaju zadaniach - mówi Rozalia
Adamska, sekretarz Gminy Dobra.
Straż będzie ściśle współpracować z innymi organami kontroli,
o Puchar Wójta Gminy Dobra
29 sierpnia na kortach w Dołujach odbył się III Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Wójta Gminy
Dobra.
Projekt kompleksu w Mierzynie
Od listopada nad bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem na
terenie gminy czuwać będzie Straż Gminna.
Turniej Tenisa
Ziemnego
takimi jak policja, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, straż
pożarna, Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego czy straż
leśna.
Do podstawowych zadań Straży
Gminnej będzie należała ochrona
porządku i spokoju w miejscach
publicznych. Komendant zadba
także o stan czystości i estetyki
miejsc publicznych oraz o porządek
na drogach gminnych i wewnętrznych. W ramach bezpieczeństwa
przeciwpożarowego sprawdzana
będzie sprawność instalacji elektrycznych, hydrantów i dostępu do nich
na prywatnych posesjach. Straż
będzie sprawdzała również, czy
właściciele posesji wywiązują się
obowiązku utrzymania czystości.
Patrolowane będą również tereny
zielone, lokalizowane będą nielegalne wysypiska śmieci.
- Naszym priorytetem jest szero-
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
ko rozumiane utrzymanie ładu,
porządku i czystości. Gmina Dobra
w ostatnich latach stała się zapleczem Szczecina, miejscem ciągle
rozbudowującym się, terenem budowlanym. Do tej pory nie było organu, który skutecznie egzekwowałby
utrzymanie porządku. Chcemy spokojnie uświadamiać mieszkańcom
gminy potrzebę dbania o czystość.
Absolutnie nie nastawiamy się na
nakładanie mandatów karnych.
Dzięki utrzymaniu porządku nasza
gmina będzie ładna i zadbana - mówi
Andrzej Budzyński, komendant
Straży Gminnej.
Siedziba Straży Gminnej znajduje się w Dołujach przy ul. Daniela
32, gdzie dotychczas mieściło się
Gminne Centrum Informacji.
Numer kontaktowy do straży
gminnej zostanie podany w następnym numerze gazety.
Natalia Michałowska
W tym roku po raz pierwszy do
turniejowych zmagań przystąpiły
również panie. Swój udział w turnieju zgłosiło 20 panów i 5 pań. W
kategorii pań mecze rozgrywane
były systemem "każdy z każdym",
natomiast panowie rozgrywali swoje pojedynki systemem "pucharowym". Po zaciętej walce wyłoniono
zwycięzców. W kategorii pań zwyciężyła Ewa Gawron z Mierzyna,
która aż 4-krotnie triumfowała na
korcie. Drugie miejsce na podium
przypadło Jadwidze Surowiec z
Dobrej, która może poszczycić się 3
zwycięstwami. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Dorota Warzocha z Mierzyna (2 zwycięstwa),
Sylwia Walczak z Mierzyna
i
Agnieszka Świderska z Bezrzecza.
W kategorii mężczyzn triumfował Tomasz Kulgawczuk z Bezrzecza, pokonując w finale Zdzisława
Lewandowskiego z Dołuj wynikiem
2:0. W meczu o III miejsce podium
wywalczył Bogusław Giełczyk z
Wołczkowa, zwyciężając pojedynek
z Edwardem Urbanowicza z Mierzyna 2:0.
Najmłodszym zawodnikiem turnieju był 16-letni Mateusz Surowiec
z Dobrej, a najstarszym - Edward
Urbanowicz z Mierzyna.
Organizator dziękuje wszystkim
zawodnikom za wspaniałą grę i zaprasza na przyszłoroczny turniej.
Szczególne podziękowania składamy Państwu Ankudowiczom, którzy
- jak co roku - na cele turnieju
udostępnili piękny obiekt.
(nami)
Zaproszenie na
Bieg po
zdrowie
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję "Biegu po zdrowie",
który odbędzie się w sobotę 26
września w Wołczkowie.
3-kilometrowy bieg przez urokliwe tereny leśne Wołczkowa wystartuje o g. 10 z boiska sportowego.
Zapisy chętnych będą dokonywane
od g. 9:30 na placu przed boiskiem.
Bieg zostanie zorganizowany w
ramach akcji "Gmina Dobra biega".
Gościem specjalnym imprezy będzie Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski w skokach narciarskich z
Sapporo z roku 1972.
- Co roku staramy się zapraszać
na biegi olimpijczyków i innych
znanych sportowców. Obecność
osobistości takich jak Fortuna działa
jak magnes, więc wzrasta wówczas
zainteresowanie imprezą - mówi
Jerzy Trędowicz, inspektor ds.
sportu i rekreacji UG w Dobrej.
W programie imprezy przewidziano rozmowę z mistrzem olimpijskim i rozdanie autografów. Odbędzie się także losowanie nagród
rzeczowych, pokaz nowoczesnego
sprzętu policyjnego oraz licytacja
sprzętu sportowego do ćwiczeń
siłowych.
Do udziału w biegu zapraszamy
wszystkich chętnych bez względu
na wiek.
(nami)
GMINA KOŁBASKOWO
str. 12
Dożynki 2009 w Kołbaskowie
W tym roku Święto Plonów w Kołbaskowie organizował Urząd Gminy
Kołbaskowo, Parafia i Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystości i udana
zabawa trwały do późnego wieczora.
GMINA KOŁBASKOWO
Kołbaskowo 106, 72-001
kontakt: tel. - księgowość ( 91) 311 94 56
tel. ( 91) 311 95 53, fax. ( 91) 31 19 510
w 22
e-mail - [email protected]
www.kolbaskowo.pl
Józef Żukowski Wójt Gminy
tel.: ( 091) 311 95 53Fax. ( 091) 311 95
10 w 22
kontakt: [email protected]
Udane żniwa zawsze decydowały o pomyślności gminy. Z tą
myślą uczczono w ostatnią niedzielę
sierpnia (30.08) kolejne święto plonów w Gminie Kołbaskowo - znanej
z gospodarności i kultywowania
wiejskich tradycji.
Po uroczystej Mszy Świętej, którą celebrował ks. proboszcz Krzysztof Tracz, korowód z dożynkowymi wieńcami ze wszystkich miejscowości Gminy podążył na plac
remizy OSP w Kołbaskowie, gdzie
zaaranżowano scenę i liczne kiermasze. Gospodarzem uroczystości był
Gminy Dobra - Teresy Dera. Licznie
stawili się też radni, z przewodniczącym Edwardem Sroką na czele.
Najważniejsi jednak byli mieszkańcy gminy Kołbaskowa, dla których
dożynki są okazją do sąsiedzkich
spotkań i zabawy po dniach
wytężonej pracy ostatnich tygodni.
Dożynki zwykle są doskonałą
okazją integracji wiejskiej społeczności i prezentacji lokalnych talentów przed szerszą publicznością.
Kulminacją każdego święta plonów
jest konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy. Pięcioosobowa
wójt Józef Żukowski, wspierany
przez swą zastępczynię, Małgorzatę
Schwarz, a wśród gości nie zabrakło
starosty polickiego, Leszka Guździoła, przewodniczącego rady
powiatu - Cezarego Arciszewskiego, a także - pani wójt sąsiedniej
komisja miała trudny orzech do
zgryzienia - wkład pracy, inwencja i
artystyczne walory wszystkich
kompozycji zasługiwały na nagrodę
. W tym roku w konkursie wieńców
dożynkowych wygrały: Barnisław i
Moczyły, drugie miejsce zajęło Koł-
Małgorzata Schwarz
Zastępca Wójta 091 3119510 w.28
William Łaszcz
Sekretarz Gminy ( 091) 311 95 53, (091)
3119510 w 39
Irena Ostrowska
Skarbnik i Główna Księgowa Gminy
(091) 3119510 w 33
Inspektor ds. KancelaryjnoOrganizacyjnych
(091) 3119510 w 21
Inspektor ds. Gospodarki Gruntami 311
95 93, 3119510 w 35
Główny Specjalista ds. Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej
3119510 w 48
Kierownik Referatu Inwestycji, Ładu
Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami
i Promocji 311 97 17, 3119510 w 36,
Inspektor ds. Działalności Gospodarczej i
Gospodarki Lokalowej 311 95 21,
3119510 w 30,
Inspektor ds. Obrony Cywilnej 3119510 w
37
Inspektor ds. Poboru Podatków i Opłat
Lokalnych 311 95 56, 3119510 w 31
Główny Specjalista ds. Wymiaru
Podatków i Opłat Lokalnych 311 95
56,3119510 w 31
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i
Zamówień Publicznych 311 95 21,
3119510 w 30,
Główny Specjalista ds. Budżetu i
Księgowości Budżetowej 3119510 w 32
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej i
Płac 3119510 w 32
Referent ds. Wymiaru Opłat Lokalowych,
Czynszów i Podatku VAT 3119510 w 32
Kierownik Zespołu AdministracyjnoEkonomicznego Szkół 311 97 34,
3119510 w 34,
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
3119443
Inspektor ds. Dowodów Osobistych i
Wojskowych 311 94 43, 3119510 w 23,
Inspektor Oddziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego 311 95 22,
3119510 w 24
Inspektor ds.Ładu Przestrzennego
3119510 w 47
Inspektor ds.Gospodarczych, Inwestycji i
Promocji 311 95 93, 3119510 w 35,
Doradca Rolny 091 3119563
baskowo i Smolęcin - a trzecie Kamieniec.
Na estradzie wystąpił zespół
[email protected]) z repertuarem znanym i lubianym, dzięki któremu
zabawa trwała do późnych godzin
wieczornych.
Uczestnicy Święta Plonów powitali kolejnych gości - jeźdźców 12
Pułku Ułanów Podolskich, pod dowództwem Marka Magowskiego,
znanego popularyzatora tradycji
kawaleryjskiej. Obecność ułanów
dodała świętu malowniczego
kolorytu. Takich akcentów było
zresztą więcej - m.in. za sprawą
Zenona Wachnika i jego klubu
amatorów sztuk pięknych "Indygo",
którzy - jak co roku - wystawili
swoje prace.
Uczestnicy święta plonów w
Kołbaskowie nie byli zawiedzeni.
Spora w tym zasługa sprawnej organizacji imprezy oraz sponsorów,
którzy tradycyjnie - dopisali. Wszystkim należą się słowa podziękowania.
(w)
NOWY AUTOBUS Z PRZECŁAWIA
Sprawniej do centrum
Poprawi się komunikacja Gminy Kołbaskowo z centrum Szczecina,
dokąd codziennie dojeżdża sporo naszych mieszkańców. Od 1
października 2009 ruszy autobus linii 81 BIS, kursujący z Przecławia do
pl. Kościuszki w Szczecinie.
Dodatkową linię uruchomiono
na prośbę mieszkańców, dojeżdżających do pracy w centrum Szczecina.
W KOŁBASKOWIE I BĘDARGOWIE
Nadlatują "Orliki"
Kolejna edycja rządowego programu "Moje Boisko Orlik - 2012"
obejmie także Gminę Kołbaskowo. Powstaną nowoczesne i
funkcjonalne boiska w Kołbaskowie i w Będargowie.
Program ORLIK zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce. Głównymi
jego beneficjentami są gminy wiejskie. Głównymi celami programu
są, m.in. udostępnienie dzieciom i
młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego
uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera - animato-
ra, a także - popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych
zawodów sportowych, weekendów
ze sportem i turystyką.- Podstawowym warunkiem przystąpienia do
programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w naszym przypadku - z budżetu gminy. Warunek
ten został spełniony - informuje
Małgorzata Schwarz, wicewójt
Gminy Kołbaskowo i główny
koordynator projektu. - W lipcu i we
wrześniu podpisaliśmy już umowy z
wykonawcami inwestycji, wyłonionymi w przetargach.
Obiekty z założenia będą
ogólnodostępne, a korzystanie z
nich - nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera - animatora sportu.
"Orlik" w Kołbaskowie budowany
będzie przez firmę Masters ze
Szczecina i kosztować będzie 1,17
mln zł, a podobny obiekt w
Będargowie - przez policką firmę
Lik-Bud, za 1, 451 mln zł.
W 2009 roku na realizację
programu przeznaczono w całej
Polsce250 mln złotych z budżetu
państwa, co pozwala na realizację
ok. 750 kompleksów sportowych.
Nowo uruchomione połączenie
obejmie Przecław, Warzymice, Tęczowe Ogrody, Rajkowo w kierunku
ulicy Cukrowej i poprzez ul. Mieszka I do placu Kościuszki. Przewidziane jest także wydłużenie kursu
do Będargowa.
Usługę świadczyć będzie MZK
Szczecin, a zleceniodawcą jest
Gmina Kołbaskowo. Przewidziano
10 kursów dziennie. Z budżetu
gminy przeznaczono na ten cel 71
310 zł ( do końca bieżącego roku). Jest to jednak koszt, który musimy
ponieść, aby pomóc mieszkańcom w
codziennych dojazdach do pracy konkluduje wicewójt Małgorzata
Schwarz.
Gmina poniosła także koszt
budowy nowych przystanków na
trasie nowego kursu. Szczegółowy
rozkład jazdy nowej linii znaleźć
będzie można na stronie
internetowej Gminy Kołbaskowo
www.kolbaskowo.pl.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
GMINA KOŁBASKOWO
str. 13
PREZENTUJEMY:DREWEX
Drewno w domu i ogrodzie
ogrodu lub zmianę jego aranżacji idealnym budulcem jest właściwie
zabezpieczone drewno, czyli
impregnowane metodą próżniowociśnieniową. DREWEX specjalizujemy się właśnie w produkcji
konstrukcji drewnianych i ich
właściwemu zabezpieczeniu - tak,
aby przez wiele lat były odporne na
skutki działania atmosfery zewnętrznej. Firma ma w tej dziedzinie
bogate doświadczenia. - Zaimpregnowaliśmy ponad 25 000 m3
drewna, dostarczyliśmy naszym
klientom kilkaset kompletów impregnowanych elementów więźb dachowych, setki produktów: altan,
tarasów, wiat garażowych, urządzeń
Firma DREWEX Sp. z o.o. istnieje od ponad dwudziestu lat. Od dwóch
lat - głównym miejscem sprzedaży jej produktów jest teren przy ul.
Cukrowej, w sąsiedztwie takich firm jak TopPlant i Bloemexim.
Specjalizuje się w konstrukcjach drewnianych.
- Dzięki wieloletniemu doświadczeniu znakomicie rozumiemy potrzeby naszych klientów i
potrafimy spełniać oczekiwania na
najwyższym poziomie - mówi
Ryszard Niedźwiedzki, szef i właściciel firmy. - Jesteśmy docenianym kontrahentem na rynku krajowym jak również rynkach Unii
Europejskiej.
Produkcja drzewna to zasadniczy profil działalności DREWEXu. Własny tartak, suszarnia, urządzenia do impregnacji ciśnieniowej i
zanurzeniowej, linia produkcyjna do
łączenia drewna na mikrowczepy
oraz bogato wyposażony park
maszynowy do specjalistycznej
obróbki drewna stanowią o jej potencjale i profesjonalizmie. Budownictwo ogólne to dział firmy
zajmujący się realizacją inwestycji
przemysłowych, budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz modernizacją i remontami obiektów budowlanych. DREWEX posiada bogate
doświadczenie w zakresie budowy
takich obiektów jak hale sportowe,
oczyszczalnie ścieków oraz szkoły.
Hurtownia materiałów budowlanych ma w swojej ofercie szeroką
gamę materiałów i narzędzi budowlanych pozwalających realizować
inwestycje od fundamentów po
dach. - Prowadzimy również kompleksowe zaopatrzenie inwestycji z
dostawą materiałów na plac budowy
- mówi Maciej Niedźwiedzki,
współwłaściciel i kierownik sklepu
fabrycznego przy ul. Cukrowej. Duży asortyment materiałów wykończeniowych pozostawia znaczną
dowolność w aranżacji wnętrz.
Firma jest producentem szerokiej gamy asortymentowej tarcicy
mokrej i suchej oraz drewna budowlanego. Realizuje także indywidualne zamówienia klienta. Wszystkie wyroby programu ogrodowego
są zabezpieczone przed szkodliwym
oddziaływaniem warunków atmosferycznych i czynników biologicznych. - Wyroby nasze wykonywane są wyłącznie z surowca posiadającego certyfikat FSC - zaznacza
Maciej Niedźwiedzki.
Pięściarz z Przecławia
mistrzem świata!
25-letni Daniel Urbański - mieszkaniec Przecławia - został zawodowym młodzieżowym mistrzem
świata federacji IBF w wadze do
69,8 kg. Zawody odbywały się w
sierpniu w Międzyzdrojach i w
Szczecinie.
Daniel, po 10-rundowym poje-
dynku wygrał z reprezentującym
Szwecję, pochodzącym z Gruzji
Karlo Tabaghuą na punkty. Po
pojedynku powiedział: - W swojej
19. zawodowej walce zdobyłem pas
mistrza świata. Spełniło sie moje
marzenie. Chciałbym szczególnie
podziekować Gminie Kołbaskowo,
w której mieszkam, za finansowe
wsparcie, jakiego udzieliła mi podczas przygotowań do Mistrzostw
Świata.
Filozofia drewna
Sukces DREWEX-u budowany
był przez lata a u jego podstaw legło
szczególne podejście do drewna i
konstrukcji drewnianych.
Drewno to najbardziej naturalny
i zdrowy materiał konstrukcyjny, a
dzięki doskonałym parametrom
izolacyjnym drewno wygrywa porównanie ze stalą, aluminium czy żelbetem. Do produkcji i eksploatacji
drewna zużywa się mniej energii niż
dla jakiegokolwiek materiału konstrukcyjnego. Dzięki małemu
ciężarowi własnemu drewna w
stosunku do jego sztywności, która
dodatkowo jest zwiększona przez
klejenie i eliminację wad drewna,
konstrukcja te pozwalają na
uzyskanie dużych rozpiętości bez
podpór pośrednich.
Konstrukcje budynków drewnianych udowodniły swoją długowieczność, na co mamy liczne przykłady ze swojego otoczenia. Obiekty drewniane kilkudziesięcio-, a
nawet kilkusetletnie są w lepszej
kondycji niż wzniesione z innych
materiałów.
Cena tego tworzywa przeliczana
na 1 m2 rzutu powierzchni obiektu w
przypadku zastosowania konstrukcji drewnianych, jest niższa niż dla
innych materiałów konstrukcyjnych. Wynika to między innymi z
mniejszych kosztów i czasu produkcji, kosztów konserwacji, zabezpieczeń biologicznych i ogniowych.
Niski ciężar i cechy wytrzymałościowe materiału jakim jest drewno sprawia, że możemy budować
obiekty o dużych rozpiętościach bez
podpór pośrednich, co zdecydowanie poprawia użyteczność obiektów,
np. hal magazynowych, produkcyjnych itp. Również montaż staje się
łatwiejszy przez co znacznie szybszy. Lekkość konstrukcji daje także
pośrednio wymierne oszczędności
na innych elementach całej inwestycji. Z uwagi na małe siły przekazywane na słupy, ściany, czy fundamenty, projektowane wymiary
tych elementów są znacznie
mniejsze niż przy zastosowaniu
tradycyjnych konstrukcji stalowych,
żelbetowych, a lekkość całości pozwala często na posadawianie budynków przy niekorzystnych warunkach gruntowych.
Drewno jest najbardziej naturalnym materiałem budowlanym.
Najczęściej występuje jako materiał
konstrukcyjny, ale jednocześnie
czyni niepowtarzalny klimat,
atmosferę, przez co przyczynia się
do miłego przebywania oraz wpływa na atmosferę pracy. Dodatkowo
pozwala na kształtowanie nawet najbardziej wyszukanych i oryginalnych elementów co zdecydowanie
podnosi prestiż obiektu.
Drewno, a w zasadzie jego
użytkowanie łączy się często z
dobrym samopoczuciem. Wystarczy
choćby porównać odczucie ciepła
przy chodzeniu boso po podłodze
drewnianej z chłodem podłogi z
terakoty. Drewno ma także wpływ
na mikroklimat w mieszkaniu. Przy
temperaturze 20C i względnej
wilgotności powietrza 65% drewno
absorbuje 12% wilgotności i oddaje
ją z powrotem, gdy powietrze w
pomieszczeniu stanie się bardziej
suche. Stabilizacja wilgotności
powietrza chroni drogi oddechowe.
Jeśli planuje się budowę domu o
drewnianej konstrukcji dachu lub
ogrodzenie, zagospodarowanie
placów zabaw, donic, płotów i
innych produktów z drewna wykorzystywanych do upiększania naszych ogrodów - mówi Maciej Niedźwiedzki. - Specjalizujemy się w
obiektach nietypowych. Świadczymy nieodpłatnie usługi projektowe i inżynierskie w zakresie szeroko
rozumianych urządzeń tzw. małej
architektury zewnętrznej. Montujemy także nasze produkty.
Drewex jest producentem szerokiej gamy drewnianych produktów do ogrodu: altan, drewutni,
pergoli itp.
(w)
Świetlica w Będargowie
Nakładem gminnych środków powstała w Będargowie nowa świetlica.
Jeszcze we wrześniu br. zatrudniona zostanie osoba, pełniąca
obowiązki jej opiekuna.
ZAWODY W ROSÓWKU
Motocrossowy Puchar Bałtyku
GMINA KOŁBASKOWO
JEŹDZIMY BEZ STREF
DO I ZE SZCZECINA
W niedzielę 20 września na Torze Motocrossowym im. Zbigniewa
Rutkowskiego w Rosówku odbędzie
się III runda Pucharu Bałtyku w
Motocrossie. Organizuje je Związek
Motorowy ze Szczecina, przy
wsparciu Gminy Kołbaskowo.
Zawody odbędą się w klasach
MX85cc, MX2, MX1 oraz MX
Weteran. Rozegrane będą po dwa
wyścigi w każdej klasie zgodnie z
harmonogramem zawodów.
Pierwszych trzech zawodników
w każdego klasie (po dwóch biegach
łącznie) weźmie udział w ceremonii
wręczenia pucharów (i nagród),
która odbędzie się w strefie podium
po zakończeniu zawodów.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
Obiekt (na zdjęciu) będzie służył
wszystkim mieszkańcom Będargowa i okolic. Wśród przyszłych działań świetlicy wymienić można m.in.
zajęcia sportowe, a także - warsztaty
artystyczne. - Posłużą edukacji, pożytecznemu spędzaniu czasu wolnego, a poza tym integracji lokalnej
społeczności - zapowiada wicewójt
Małgorzata Schwarz. - Mamy nadzieję, że nowy obiekt stworzy
nowe możliwości rozwoju naszym
mieszkańcom.
W planie jest m.in. zorganizowaniu pracowni z internetem, który
posłużyłby nie tylko do zabawy, ale i
do edukacji.
(w)
GMINA NOWE WARPNO
str. 14
Dożynki w Nowym Warpnie
GMINA
NOWE WARPNO
Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
tel. (091) 3129 660
fax. (091) 3129 713
e-mail. [email protected]
www.nowewarpno.pl
Już mało kto pamięta, kiedy ostatni raz w Nowym Warpnie odbyły się
dożynki. W moim domowym archiwum znalazłem stare zdjęcie z roku
1984, prawdopodobnie z ostatnich dożynek, jakie odbyły się tutaj do
soboty 29.08.2009 r. W tym czasie w Nowym Warpnie prężnie działała
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zalew". Wprawdzie rolnictwo
zaczynało odczuwać dość boleśnie skutki kryzysu, jaki zaczął
doskwierać socjalistycznej gospodarce, to jednak władze
administracyjne różnych szczebli starały się pokazać, że nie jest tak
źle. Jednym z takich elementów były dożynki, które miały wyrażać
poparcie dla ówczesnych władz i polityki rolnej. Starano się zachować
w nich elementy tradycyjne takie jak chociażby uroczyste pochody z
wieńcami i pieśniami.
Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga, tel. (091) 3129 660
Zastępca Burmistrza
Gminy Nowe Warpno
Mirosław Tokarski, tel. (091) 3129 660
Sekretarz Gminy
Halina Utrata, tel. (091) 3129 660 w. 13
Skarbnik Gminy
Jolanta Jędrzejczak
tel. (091) 3129 707;
(091) 3129 660 w. 19
Księgowość
tel. (091) 3129 662;
(091) 3129 660 w. 23
Obrona Cywilna
tel. (091) 3129 660 w. 17
Inspektorzy:
a) ds. gospodarki przestrzennej
i komunalnej;
b) gospodarki nieruchomościami,
c) rolnictwa, ochrony środowiska
i p.poż.
tel. (019) 3129 660 w. 14
Urząd Stanu Cywilnego
(019) 3129 660 w. 15
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. (091) 3129 970
Zasiłki rodzinne
tel. (091) 3129 706
Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. (091) 3129 641
Przedszkole “Złota Rybka"
ul. Kościuszki 47, tel. (091) 3129 668
Zespół Szkół
pl. Zwycięstwa 6, tel. (091) 3129 651
Dożynki to etniczne święto Słowian,
przypadające na równonoc jesienną.
Zwyczaj ludowy Słowian i plemion
bałtyckich, na terenie Polski nazywany
był różnie, były to obrzynki, wieniec,
wyżynki czy okrężeń. Obrzęd dożynek
prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z
pierwotnym rolnictwem. Święto poświęcone było tegorocznym zbiorom
zbóż w czasie, którego dziękowano
bogom za plony i proszono o jeszcze
lepsze w przyszłym roku. Dożynkom
towarzyszyły różne praktyki i do niedawna zachowane zwyczaje związane
np. z ostatnią garścią, kępą lub pasem
niezżętego zboża, które po żniwach czas
jakiś pozostawiano na pustym już polu
dla ciągłości urodzaju.
Od czasu, które utrwaliło stare zdjęcie minęło 25 lat. W tym czasie obraz
rolnictwa w Polsce zmienił się diametralnie. Także w Nowym Warpnie można
było zobaczyć negatywne zmiany. Co
raz mniejsza liczna rolników czynnie
zajmująca się tą szlachetną pracą. Na
łąkach coraz mniej bydła, za to coraz
więcej chwastów. Pola, na których
kiedyś rosło zboże zarastały samosiejki.
Nikt nie myślał już o dożynkach.
Gdy do burmistrza Nowego Warpna
przyszli przedstawiciele szczecińskiego
stowarzyszenia "Czas, Przestrzeń, Tożsamość" z propozycją wspólnego zorganizowania w Nowym Warpnie dożynek,
wydawało się, że robią sobie żarty. Jednak była to poważna propozycja. Stowarzyszenie realizowało w gminie projekt
"Uda się - na dobry początek", w ramach
programu, który był współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ma na celu integrację mieszkańców gminy Nowe Warpno. W ramach
projektu realizowanego przez Urząd
Gminy Nowe Warpno w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń,
Tożsamość i Powiatowym Urzędem Pracy w Policach, przeszkolono osoby
chcące pełnić funkcje lokalnych liderów, założył adresowane do mieszkańców lokalne kluby, które rozpoczęły
swoją działalność na terenie miasta
Nowe Warpno i Brzózek. Uzupełnieniem szkoleń były warsztaty strategiczne z zakresu integracji społecznej.
Podsumowaniem działalności klubów oraz projektu "Uda się - na dobry
początek" były Nowowarpieńskie Dożynki, które odbyły się dzięki bardzo
dużemu zaangażowaniu mieszkańców
gminy, samorządu gminnego i powiatowego oraz Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego Sp.z o.o.
Dożynki rozpoczęły się pochodem
do kościoła, który prowadziła kapela. W
kościele odbyła się Msza Święta Dziękczynna. Przed kościołem na pochód
dożynkowy czekał proboszcz parafii w
Nowym Warpnie ks. Stanisław Drewicz
i burmistrz Władysław Kiraga. Po mszy
uczestnicy dożynek udali się na plac
przy ul. Kościuszki gdzie miały odbyć
się uroczystości związane z dożynkami.
Na placu rozstawiono namioty. Można
było zapoznać się z działalnością Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
i Barlinku, wioską Cystersów, Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów
w Wolinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzwonowie (Marianowo), Ośrodkiem Wspierania Rodziny P.Z. Caritas w
Korytowie, Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Nowe Warpno, Osady Słowiańskiej w Nowym Warpnie, Powiatowego
Urzędu Pracy w Policach, Fundacji
Brzózki Wioska Dobrej Energii, Klubu z
Warnołęki, Muzeum PGR, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej RAZEM ,
Spółdzielni Socjalnej REGA, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Szczecin, Wielonarodowego
Korpusu Północ - Wschód, Grupy Promocyjnej 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, Wyższej Szkoły
Pedagogicznej TWP w Warszawie,
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie,
Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, dzielnicy Podgrodzie.
Na scenie odbyły się występy zespołu "Ars Antiqua" z Bierzwnika, grającego piękną muzykę obejmującą okres
od średniowiecza do późnego baroku.
Ponadto wystąpił zespół "Balbiny" z
Polic, "Złote Warpnianki" z Nowego
Warpna, zespół dziecięcy z ogniska TPD
w Nowym Warpnie, Wiesław Łągiewka,
Zdzisław Klich oraz Orkiestra Garnizonowa ze Szczecina.
Zespół "Balbiny" oraz członkowie
Fundacji Brzózki Wioska Dobrej
Energii, wykonały inscenizację obrzędu
weselnego tzw. bramy.
Odbył się także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja,
której przewodniczył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Jan
Sławczyński uznała, że na pierwszą nagrodę zasługują dwa wieńce wykonane
przez Fundację Brzózki Wioska Dobrej
Energii oraz gospodarzy z ulicy Szczecińskiej w Nowym Warpnie. W konkursie była przewidziana tylko jedna główna nagroda w wysokości 500,00 zł, którą
ufundował burmistrz gminy. Szybka
decyzja Starosty Polickiego Leszka
Guździoła - który był gościem dożynek
- o ufundowaniu takiej samej nagrody
pozwoliła na uhonorowanie obu zwycięskich ekip bez konieczności dzielenia
nagrody na pół.
Na zakończenie dożynek odbył się
pokaz Tańca z Ogniem w wykonaniu
dzieci i młodzieży uczestniczących w
warsztatach prowadzonych przez
"Miejsce Działań Pozytywnych Kacze
Bagno"
Jednocześnie z dożynkami odbywały się jeszcze dwie imprezy t.j. Targi
Ekonomii Społecznej pod patronatem
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz II Przegląd Filmów
Społecznych Uda się - pod patronatem
Ministra Rozwoju Regionalnego Pani
Elżbiety Bieńkowskiej. Podczas przeglądu odbyły się pokazy filmów o tematyce społecznej, m.in.: "Społeczna
przedsiębiorczość w Polsce", "Gospodarka społeczna na Bursztynowym
Szlaku", "EQUAL - upowszechnianie
dobrych praktyk na obszarach wiejskich", Biblioteka Plus a także blok
reklam społecznych, prezentowanych w
Warszawie w ramach Ogólnopolskiego
Przeglądu Reklamy Społecznej przygotowanego przez Stowarzyszenie Forum
Inicjatyw Pozarządowych.
Nowowarpieńskie Dożynki oraz
pozostałe imprezy okazały się strzałem
w dziesiątkę. Była to bardzo udana
impreza, wzięło w niej udział bardzo
wielu mieszkańców gminy oraz gościa z
Powiatu Polickiego oraz Szczecina.
Organizatorzy już myślą o zorganizowaniu w przyszłym roku następnych
dożynek, które odbyłyby się w ostatnią
sobotę sierpnia. Coraz liczniejszy udział
mieszkańców gminy w działaniach integrujących wskazują, że droga, jaką
obrali organizatorzy dożynek i innych
programów realizowanych w ramach
projektu "Uda się" jest jak najbardziej
właściwa. Coraz częściej słowa "to się
nie uda" zamienia się na "to się musi
udać".
tekst i zdjęcia: Mirosław Tokarski
Plener "Europejski Dialog"
W dniach od 7 do 17 sierpnia 2009 r. w Nowym Warpnie odbył się
międzynarodowy plener interdyscyplinarny "Europejski Dialog". W
plenerze wzięli udział artyści z Polski, Niemiec i Holandii.
Reprezentowali oni różne dyscypliny sztuki, takie jak: malarstwo,
działania interdyscyplinarne, ceramika, grafika czy rzeźba. Tematem
przewodnim pleneru było hasło "Ponad kulturowy dialog".
Uroczyste otwarcie pleneru odbyło
się w sali posiedzeń Urzędu Gminy
Nowe Warpno, w którym oprócz władz
gminy z burmistrzem na czele, wzięli
udział artyści, zaproszeni goście i
mieszkańcy gminy. Plener otworzył burmistrz Władysław Kiraga oraz prezes
stowarzyszenia NEST-ART Ewa Dąbrowska.
Jeszcze tego samego dnia odbyło się
otwarcie wystawy towarzyszącej "Zbigniew Bury - Obrazy Ceramiczne" w
Fachwekkirche Sommergalerii Luckow.
Gospodarzem wystawy był pastor Wulf
Gaster, który ją otworzył. Przybyli goście mogli zapoznać się z niezwykłą
twórczością Zbigniewa Burego. Surowe
wnętrze kościoła okazało się idealnym
miejscem do wyeksponowania jego
niezwykłych prac. Nowoczesna sztuka
artysty doskonale się komponowała z
jego wnętrzu. Niejako wisienką na torcie
była instalacja muzyczna Lothara Spottok. Zaprezentował on zebranym swoje
muzyczne obrazy. Doskonała akustyka
kościoła pozwoliła przenieść się słuchaczom w niezwykłą krainę dźwięków.
Główną siedzibą artystów podczas
pleneru był pałac w Nowym Warpnie
przy ul. Szczecińskiej. W pałacu tym
oprócz Niezależnego Europejskiego
Stowarzyszenia Twórców Nest-Art w
Nowym Warpnie ma swoją siedzibę
Książnica Pomorska, która była jednym
z organizatorów pleneru.
W czasie pleneru pałac stał się
Mekką sztuki. To tutaj ciągnęły pielgrzymki ciekawskich i koneserów sztuki. Momentami artyści marzyli o ciszy i
spokoju, aby mogli oddać się pracy
twórczej.
Takiego zainteresowania plenerem
nikt z organizatorów się nie spodziewał.
Goście artystów mogli zapoznać się z
procesem powstawania dzieł sztuki.
Niejeden z nich był bardzo zdziwiony,
gdy widział narzędzia, jakimi posługiwali się rzeźbiarze. Oprócz tradycyjnego dłuta w procesie powstawania
rzeźby niepośrednią rolę odgrywała np.
piła motorowa.
Na zakończenie pleneru przybyło
wielu mieszkańców gminy oraz jej gości
z różnych zakątków kraju i z zza granicy.
Oprócz władz lokalnych w zakończeniu
pleneru wzięli udział m.in. Starosta
Powiatu Polickiego Leszek Guździoł,
Burmistrz Gminy Police Władysław
Diakun, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Trzebież Antoni Michnowicz, Dyrektor
Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski czy były gospodarz pałacu ppłk.
Jarosław Burba.
Wszyscy podkreślali niewątpliwy
urok miejsca, w którym przyszło tworzyć artystom. Także sami artyści byli
pod jego wrażeniem, wielu z nich ma
zamiar przyjechać tutaj ponownie.
Na placu wokół pałacu oraz w jego
pomieszczeniach można było podziwiać
efekty pracy twórców. Piękne rzeźby,
obrazy, rysunki, grafiki czy instalacje
wzbudzały zachwyt widzów.
Dużą ciekawość wzbudziła instalacja Lothara Spottok. Wielu z przybyłych
po raz pierwszy w życiu spotkało się taką
sztuką. Jak zapowiedział, chce rozbudowywać swoją instalację także po
zakończeniu pleneru.
Zakończony plener okazał się
wielkim sukcesem jego organizatorów,
którymi byli Niezależne Europejskie
Stowarzyszenie Twórców Nest-Art w
Nowym Warpnie oraz Gmina Nowe
Warpno. Współorganizatorami byli
m.in. Nadleśnictwo Trzebież i Książnica
Pomorska. Patronat medialny nad plenerem przyjęło Polskie Radio Szczecin i
TVP Szczecin.
Inspiracją wspólnej pracy był temat
przewodni "Europejski dialog", który
ma zapoczątkować cykl takich spotkań
oraz następnych projektów.
Podsumowaniem pleneru będzie
międzynarodowa wystawa prac w Nowym Warpnie oraz w Sommergalerie/Luckow, jak również publikacja
katalogu "Europejski dialog".
Burmistrz gminy czyni starania, aby
jedna z rzeźb, która powstała podczas
pleneru stanęła na pirsie w Nowym
Warpnie. Rzeźba w kształcie żagla witałaby wszystkich żeglarzy, którzy
zawijają do portu.
tekst i zdjęcia: Mirosław Tokarski
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
GMINA NOWE WARPNO
str. 15
XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Nadchodzą inwestorzy
Stowarzyszenie to zostało utworzone przez Gminy Police, Nowe
Warpno i Goleniów. Głównym celem jego działalności będzie
ubieganie się o środki pochodzące z
Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego, przewiduje, że pomoc
finansowa przyznawana jest wyłącznie na wniosek Lokalnych Grup
ców obszaru działania LGR i kwoty
63 euro.
Instytucja Zarządzająca zawiera
z Lokalną Grupą Rybacką umowę
dotyczącą warunków i sposobu realizacji projektów oraz maksymalną
wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań
w obszarze stowarzyszenia.
Składka członkowska w stowarzyszeniu dla Gminy Nowe Warpno
ma wynosić 1000,00 zł rocznie.
nem zaprezentował jej prezes Pan
Tomasz Maciulewicz. Na tym terenie ma powstać Centrum Konferencyjno-Hotelarskie z portem jachtowym. Koncepcja przewiduje wybudowanie "bosmanki" z zapleczem
biurowym i socjalnym o powierzchni użytkowej 204,30 m2 z częścią
warsztatową, hangar do przechowywania żaglówek i łodzi o powierzchni użytkowej 840,00 m2, hotel o
powierzchni użytkowej 3910m2, w
którym oprócz 50 pokoi mają być
sale konferencyjne, bar, restauracja i
taras widokowy, ponadto budynek
SPA o powierzchni 232,95 m2 oraz
boiska i korty o powierzchni 726 m2.
Dodatkowo firma planuje oddanie
Rybackich, funkcjonujących w ramach stowarzyszeń posiadających
osobowość prawną. Realizację
zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
będą wykonywać Lokalne Grupy
Rybackie wybrane przez Instytucję
Zarządzającą.
Dzięki utworzeniu stowarzyszenia zostanie stworzona możliwość uzyskania dofinansowania na
zadania z zakresu edukacji, infrastruktury komunalnej, turystyki,
kultury oraz daje możliwość rybakom i osobom związanym z rybołówstwem a także stowarzyszeniom
na uzyskanie dofinansowania na
realizację inwestycji służących prowadzeniu działalności gospodarczej. Podjęcie działań związanych z
powołaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Sztorm umożliwi uzyskanie dofinansowania
liczonego wg. iloczynu mieszkań-
Radni podjęli jeszcze dwie inne
uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian
w budżecie gminy a druga wysokości oraz zasad opłaty stawki
eksploatacyjnej w Przedszkolu
"Złota Rybka" w Nowym Warpnie.
Zgodnie z decyzją radnych od tego
roku szkolnego stała opłata eksploatacyjna w przedszkolu za całodzienny pobyt (8 godzin)w przedszkolu będzie wynosić 50,00 zł (dotychczas 110,00 zł). Gdy dziecko
będzie przebywać w przedszkolu do
pięciu godzin, ich rodzice (lub
opiekunowie) będą zwolnieni w
całości z opłaty eksploatacyjnej.
Jak się jednak okazało, najważniejszym punktem sesji była prezentacja firmy T&K Invest Polska
sp.z o.o., która wygrała przetarg nieograniczony na sprzedaż działek pomiędzy byłym Morskim Przejściem
Granicznym a Mariną SKAGEN.
Plany firmy związane z tym tere-
miejsc parkingowych i chodników
oraz chce wybudować na własny
koszt za zgodą gminy drogę, która
jest naniesiona na plany geodezyjne
Nowego Warpna pod umowną
nazwą "Nowo warszawska". Łączna
dodatkowa powierzchnia jaka chce
zagospodarować firma to 7159,59
m2. Firma planuje podczas budowy
zastosować nowoczesne rozwiązania w budownictwie takie jak baterie
słoneczne, kolektory słoneczne,
pompy ciepła, klimatyzację z odzyskiem ciepłego powietrza oraz separatory ścieków sanitarnych. Dodatkowo firma planuje wykorzystać do
ogrzewania gaz, w związku, z czym
już prowadzi rozmowy celem gazyfikacji obszaru gminy i miasta
Nowe Warpno. Mając na uwadze
fakt, że w Nowym Warpnie pojawiło
się dwóch potencjalnych dużych
odbiorców gazu (drugi to Spółdzielnia STER), istnieje duże prawdopo-
Regaty dziennikarzy
nich bardzo wyrozumiała. Syndrom dnia
poprzedniego, nakazywał spokojnie
podejść do pozostałych dwóch biegów.
Kilka miłych słówek do Prozerpiny zapewniło, że załatwiła z Posejdonem
odpowiednią pogodę. Dzięki niej regaty
w piątek wystartowały z małym poślizgiem. Pozwoliło to załogom, dopasować
swój krok do falowania i podmuchów
szkwału. Regaty wygrał sternik Ryszard
Leśniewski na jachcie "Zodiak" z załogą
złożoną z dziennikarzy TV7. Otrzymał
on w nagrodę wspaniały puchar ufundowany przez burmistrza Władysława
Kiragę.
Ta wspaniała przygoda połączona z
zabawą mogła się odbyć dzięki organizatorom i sponsorom regat, którymi byli
Burmistrz Nowego Warpna, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, AQUARIUS Marine Services - Szczecin, RYBWAR s.c. Nowe Warpno i Marina SKAGEN.
tekst i zdjecie: Mirosław Tokarski
Po wakacyjnej przerwie, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Warpno
spotkali się radni Rady Miejskiej, aby podjąć kilka ważnych dla gminy
decyzji. Głównym powodem zwołania sesji szybciej niż planowano, było
podjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Nowe Warpno do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Sztorm.
W dniach 4 i 5 września odbyły się
na wodach Jeziora Nowowarpieńskiego
"I Regaty Dziennikarzy o puchar Burmistrza Nowego Warpna i Mariny SKAGEN". Wspaniałą zabawę zapowiadała
piękna pogoda i lekki wiatr, jaki wiał w
piątek.
Do mariny Skagen przybyli dzielni
dziennikarze, którzy chcieli się zmierzyć na pokładach jachtów z otaczającą
ich wodą. Wspaniała zabawa to jeden z
głównych elementów tych regat. To, co
miało miejsce na regatach najlepiej
obrazuje stwierdzenie "Ilość przeszła w
jakość".
Sędzią zawodów i zresztą jedynym
był Kazimierz Olszanowski, co jak się
okazało nie było bez znaczenia. Było to
istotne mając na uwadze postanowienia
końcowe instrukcji regatowej, która stanowiła, że "Czas między trzecim i
czwartym wyścigiem należy przeznaczyć na korumpowanie Sędziego Głównego". Załogi wzięły do serca ten przepis, dlatego mimo potarganych foków,
dziarsko gnały do mety nie zważając na
boje sygnalizacyjne, byle dotrzeć do
portu i złożyć hołdy sędziemu. A czasu
na korumpowanie było dość dużo, bo po
trzecim biegu nastąpiła przerwa do
soboty.
Oczywiście należało ten czas poświęcić w sposób godny wprawionych
wilków morskich. Zabawa i konkursy
towarzyszyły im do późnych godzin
wieczornych.
Wszystko układało się wspaniale.
Następnego dnia aura okazała się dla
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno
Pierwszy
dzwonek w szkole
nowa dyrektor szkoły
Stanisława Ryszewska
dobieństwo, że PGNiG będzie
zainteresowane poprowadzeniem
rury z gazem do gminy i miasta.
Dla Nowego Warpna to duża
szansa na przyśpieszenie rozwoju,
gdyż oprócz zagospodarowania
zaniedbanych terenów uzyska
basen, w którym będą mogli uczyć
się pływania uczniowie Zespołu
Szkół, ponadto fitness i SPA, port
jachtowy na około 100 jednostek i
hotel, który zgodnie ze standardami
firmy winien mieć nawet pięć
gwiazdek. Dodatkowe korzyści
wynikają z wpływów z podatku od
nieruchomości, fachowej promocji
miejscowości, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wybudowanie ciągu komunikacyjnego
ora wielu innych.
Niewątpliwym problemem będzie znalezienie pracowników do
budowy całego centrum i później
jego obsługi. Już dzisiaj mimo dwucyfrowego bezrobocia w gminie
trudno jest znaleźć chętnych do pracy. W początkowym okresie planuje
się zatrudnienie około 50 pracowników, a docelowo około 100.
Burmistrz już podpisał z firmą
T&K Invest Polska sp.z o.o., umowę
przedwstępną dotyczącą sprzedaży
gruntów.
Finalizacja umowy, czyli podpisanie aktu notarialnego nastąpi po
uzyskaniu zgody na sprzedaż nieruchomości od Ministra Skarbu
Państwa, gdyż na podstawie ustawy
o portach i przystaniach morskich,
do sprzedaży gruntów na terenie
portu potrzebna jest jego zgoda.
Inwestor i burmistrz są dobrej
myśli, tym bardziej, że są po
wstępnych rozmowach z instytucjami, które będą opiniować
wniosek. Planowana inwestycja jest
zgodna z uchwalonym studium
zagospodarowania przestrzennego
gminy i doskonale wpisuje się w cele
strategiczne gminy.
Firma T&K Invest Polska sp.z
o.o. chce już zacząć prace porządkowe na terenie gdzie ma powstać
Centrum Konferencyjno-Hotelarskie i chce przeznaczyć na całą
inwestycję ponad 30 mln złotych,
kwota ta będzie prawdopodobnie
znacznie większa.
Warto przypomnieć, że obecny
roczny budżet gminy to około 6 mln
złotych.
tekst: Mirosław Tokarski
Wakacje się skończyły. Dla
dzieci i młodzieży zaczął się okres
10 miesięcy wytężonej nauki.
Tradycyjnie rok szkolny zaczął się
uroczystą mszą świętą w kościele
parafialnym. Później już na placu
przed szkołą odbył się pierwszy
apel, w którym oprócz uczniów
szkoły wzięli udział przedstawiciele
władz samorządowych z burmistrzem W.Kiragą na czele, nauczyciele, administracja i obsługa szkoły
oraz rodzice.
Uczniów Zespołu Szkół powitała nowa dyrektor szkoły Pani Stanisława Ryszewska. Nie jest to jedyna
zmiana, jaka czekała na uczniów.
Oprócz nowego dyrektora, w szkole
będzie uczyć pięciu nowych nauczycieli.
Naukę w nowym roku szkolnym
podjęło 165 uczniów, w tym w szkole podstawowej 108 a w gimnazjum
57. Swoją przygodę z edukacją
rozpoczęło 21 uczniów I klasy szkoły podstawowej. Z końcowymi
egzaminami gimnazjalnymi zmierzy sie 17 uczniów. Szkoła zatrudnia
17 nauczycieli a administracja i
obsługa liczy 6 osób.
Jak zapowiedział burmistrz gminy, już w najbliższym czasie zacznie
się ocieplanie budynku szkoły (4
września rozstrzygnięto przetarg na
termo modernizację budynku szkoły
podstawowej).
Burmistrz podziękował dyrektorce szkoły oraz całemu personelowi za trud, jaki włożyli w przygotowanie szkoły do nowego roku
szkolnego oraz życzył uczniom
osiągnięcia jak najlepszych wyników na miarę swoich możliwości a
nauczycielom i rodzicom satysfakcji
z osiągnięć ich podopiecznych i
dzieci.
tekst i zdjęcie:
Mirosław Tokarski
POWIAT POLICKI
str. 16
Pokazy Osiągnięć
Uecker - Randow
dokończenie na str. 3
mało dofinansowanie ze środków
INTERREG IVA w ramach projektu
"Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2009/2010 w Pasewalku i
Gminie Police". Podobna impreza w
Policach planowana jest w przyszłym roku.
Pokazy mają charakter nie tylko
wystawienniczy, ale służą również
integracji regionu, pobudzają do
aktywności i inicjowania nowych
przedsięwzięć. Przedsięwzięcie jest
odpowiedzią na potrzeby zgłaszane
przez instytucje, organizacje oraz
firmy funkcjonujące na terenie
Euroregionu Pomerania.
PIONOWO
2. zwieńczone dożynkami
4. wagon restauracyjny
5. bieżąca transmisja "na …" np. audycji radiowej
6. torba jego atrybutem
7. główna tętnica
9. Kali z powieści
11. shar …. - jedna z rasy psów
12. liczba rzymska 300
13. 31 sierpnia jest ich koniec
14. kosmetyk do policzków
16. blady nad ranem
17. powinna być wzorem dla córki
18. urządzenia służące do zmniejszania
prędkości lub zatrzymywania
19. … Most-największy w Europie
zbiornik odpadów poflotacyjnych
20. część świecy
26. łączy budynek portu lotniczego
bezpośrednio z samolotem
27. potocznie: tłuste, okrągłe dziecko
29. kawalerska pora
30. swobodny tryb życia
31. Kubuś po latach
33. biznesmenowi potrzebny dobry
35. zajęcie rzeźnika
36. odraza, obrzydzenie
37. miejsce na podwiązkę
38. cięta na sieczkę
39. inaczej słodycze, ciastka, cukierki
40. symbol chemiczny pierwiastka nikiel
44. góral, bohater dowcipów
45. we włoszczyźnie
46. giełdowy pośrednik
49. wrodzona zdolność
50. życiodajny dla Egiptu
51. środek uzdrawiający
53. łódka na parę
54. największy akwen
57. część adresu
58. niezbędna kelnerowi
61. przerażający krzyk
64. w Sopocie
POZIOMO
1. ssak o ciele pokrytym kolcami
3. bucha z pieca
5. silny pociąg fizyczny
8. duszący może zabić
10. angielski skrót, określa postać występującej
w grach komputerowych, w której żaden
z graczy się nie wciela
13. uderzenia gorąca
15. drwiący, kokieteryjny lub obłudny
19. halogenowe
21. majątek z mozolnej pracy
22. była żona
23. jedna z pór roku
24. sylabowa nazwa dźwięku "a"
25. połączona z wysypką
27. narzędzie do bicia, bat, powróz
28. proces zachodzący u kobiet i samic ssaków
32. Ikar dla Dedala
34. złudzenie, urojenie
36. jednostka administracji wojskowej
38. wysoki kwiat podobny do słońca
41. plantacja drzew owocowych
42. zwinne chronione drapieżniki
43. brak środków do życia; nędza, bieda
46. inaczej miejski dom kultury
47. nowoczesny gadżet
48. 4 kółka i karoseria
50. angielski skrót słowa "niejasne"
52. obawa, niepokój
55. poimprezowa męka
56. obiekt szybko latający
59. faza procesu
60. za szczerbinką i muszką
62. obrotowa jednostka papieru
63. klient ZUS-u
65. sylwestrowa ozdoba
Nagrodą za prawidłowe rozwiązanie jest:
Atlas Ilustrowany
DZIEJE ŚWIATA
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Gospodarczego Powiatu Polickiego
ul. Szkolna 2, 72 - 010 Police
tel. 091 317 66 23
e-mail: [email protected] www.swrg.police.pl
Rozwiązaniem krzyżówki z nr 23 jest hasło KAŻDY KRAJ MA SWÓJ RAJ.
Spośród nadesłanych zgłoszeń, nagrodę Kuchnia polska otrzymuje
Pani Kamila Nabożniak z Przecławia. GRATULUJEMY!
Terenówki na start!
informacja na str. 4
1
8
9
36
15
3
2
29
16
10
11
12
19
20
9
22
20
1
12
19
23
25
24
27
28
15
32
14
38
35
13
33
39
8
29
26
31
30
32
17
34
35
36
25
40
37
30
41
26
42
4
43
44
45
28
46
22
47
11
24
48
54
7
23
18
7
21
6
14
13
18
17
5
4
16
49
55
57
56
61
10
53
6
59
58
6
27
60
52
51
50
62
5
63
64
21
2
65
34
33
3
31
Zwycięzca wyłoniony będzie drogą losowania. W losowaniu biorą udział tylko poprawne
rozwiązania nadesłane w terminie do 1.10.09r.
(decyduje data stempla pocztowego lub w
przypadku doręczenia osobiście data wpływu do
Biura SWRGPP) i zawierające dane (imię,
nazwisko, adres) nadawcy. Do losowania
dopuszczone zostanie tylko jedno zgłoszenie
dostarczone przez tego samego nadawcę. Wyniki
losowania i rozwiązanie będą zamieszczone na
łamach kolejnego wydania "Informatora".
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Biorąc udział w Krzyżówce uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
zawarte w Regulaminie. Treść Regulaminu
udostępniona jest na stronie internetowej
w w w. s w r g . p o l i c e . p l o r a z w s i e d z i b i e
Stowarzyszenia ul. Szkolna 2 w Policach 72-010.
Uczestnik konkursu wraz ze zgłoszeniem wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie
danych osobowych na potrzeby konkursu. Brak
powyższej zgody wyklucza z udziału w konkursie.
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego. Wydawca: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego. Redaktor naczelna: Małgorzata Marek-Ułasiewicz.
Skład, łamanie i opracowanie graficzne: WIPMEDIA - 601 77 24 95. Druk: KEMA sp. z o.o., Szczecin. Nakład: 18.000 egz. Kolportaż gazety: LIVRE Patryk Woźniak, ul.Św. Ducha 15/2, 63-000 Środa Wlkp, tel. 665 357 016.
Adres redakcji: 72-010 Police, ul. Szkolna 2, tel. 091 317 66 23 lub 502 685 430, e-mail: [email protected], www.swrg.police.pl
Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego - Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno

Podobne dokumenty