Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI

Komentarze

Transkrypt

Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 23.10.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłatą rachunku Sprzedającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią Informacji
przetargowej zamieszczonymi na stronie internetowej PKP S.A.
– www.pkp-nieruchomosci.pl. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. (81) 472 53 28.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Dworcowej 1,
woj. wielkopolskie, na którą składa się prawo własności lokalu
mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 49,60 m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi: piwnicą o pow. 6,30 m2 i pomieszczeniami gospodarczymi
w budynku gospodarczym o łącznej pow. 10,90 m2 oraz udział
wynoszący 668/2509 w częściach wspólnych budynków oraz w prawie
użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 716/4, obręb 0001, Gołańcz o powierzchni 0,1010 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł netto
Wadium: 7 000,00 zł
Postąpienie: 1 000,00 zł
2. Nieruchomości położonej w Trzciance przy ul. Mickiewicza 33,
woj. wielkopolskie, na którą składa się prawo własności lokalu
mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 33,70 m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi: piwnicą o pow. 2,00 m2, strychem o pow. 2,00 m2
i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 8,40 m2 oraz udział
wynoszący 461/5477 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie
użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 2695 i 2696 o powierzchni łącznej 0,3308 ha, obręb Trzcianka.
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł netto
Wadium: 5 000,00 zł
Postąpienie: 500,00 zł
3. Nieruchomości położonej w Trzciance przy ul. Sikorskiego 54,
woj. wielkopolskie, na którą składa się prawo własności lokalu
mieszkalnego nr 4a o pow. użytkowej 35,70 m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi: 2 piwnicami o pow. 12,20 m2 oraz udział
wynoszący 479/8441 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie
użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 2107 o powierzchni 0,1558 ha, obręb Trzcianka.
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 000,00 zł netto
Wadium: 6 300,00 zł
Postąpienie: 1 000,00 zł
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Przetargi odbędą się w dniu 24.10.2012 r. o godz. poz. 1 – 9.00, poz. 2 –
10.00, poz. 3 – 11.00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 350.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 22.10.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. –
www.pkp-nieruchomości.pl. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. 61 63 35 548, 63 35 791; mail:
[email protected], [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 18.10.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A.
– www.pkp-nieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Mieszkalnymi, tel. (22) 474 51 46, (22) 474 52 06, fax (22) 474 52 94, adres
e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Małkini Górnej,
woj. mazowieckie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego
działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1102/6 obręb 0013 Małkinia Górna
o powierzchni 0,1773 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 38 000,00 zł netto
Wadium: 3 800,00 zł Postąpienie: 400,00 zł
2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Małkini Górnej,
woj. mazowieckie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego
działki oznaczonej nr ew. 1102/7 obręb 0013 Małkinia Górna,
o powierzchni 0,1770 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 38 000,00 zł netto
Wadium: 3 800,00 zł Postąpienie: 400,00 zł
3. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Małkini Górnej,
woj. mazowieckie, na którą składa się prawo
użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr ew. 1102/8
obręb 0013 Małkinia Górna, o powierzchni 0,1388 ha.
Na rzecz TK Telekom Sp. z o.o. i jej następców prawnych zostanie ustanowiona
służebność przesyłu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 31 000,00 zł netto
Wadium: 3 100,00 zł Postąpienie: 400,00 zł
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Właściwej gminie przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości
Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2012 r. o godz. poz. 1 – 11.30, poz. 2
– 12.00, poz. 12.30 w siedzibie Ogłaszającego (sala przetargowa).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 22.10.2012 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. –
www.pkp-nieruchomosci.pl. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Marketingu i Obrotu Nieruchomościami, tel. (22) 474 60 75, fax (22) 474 65 96.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KRAKOWIE
31-516 KRAKÓW, RONDO MOGILSKIE 1
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
Zadanie nr 1 – ekspertyzy technicznej kładki dla pieszych
nad torami linii LHS – km. 274.897, na terenie gminy Kije;
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
Zadanie nr 2 – wykonanie przeglądów okresowych,
pięcioletnich nw. obiektów:
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim na poddaszu
budynku mieszkalnego przy ul. Roosevelta 9, na którą składa się prawo
własności lokalu mieszkalnego nr 34 o pow. użytkowej 32,50 m2 oraz
dwóch pomieszczeń przynależnych – piwnicy i komórki o łącznej pow.
użytkowej 9,20 m2 wraz z udziałem wynoszącym 417/49633 części we
współwłasności wszelkich części budynków i innych urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z takim samym udziałem
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 17/17
z obrębu 32 o powierzchni 5 179 m2
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 48 000,00 zł netto
Wadium: 4 800,00 zł Postąpienie: 500,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego, sali narad (nr 201) – II piętro.
a) wiaduktu kolei wąskotorowej nad nieczynną linią – km. 11.827 w Chmielniku,
b) wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 070 – km. 45.078 w Staszowie;
Zadanie nr 3 – wykonanie przeglądów okresowych,
jednorocznych nw. obiektów:
a) wiaduktu masywnego w km. 0.580 toru nr 501 – bocznica „ENERGO-GAZ”
w Końskich – linia nr 25.
b) kładki dla pieszych w ulicy Pięknej w Skarżysku-Kam. nad torami linii nr 25.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na zadania. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2012 r.
Materiały przetargowe można otrzymać od Zamawiającego w Lublinie, ulica
Okopowa 5 pok. 474 w godz. 8.00–14.00 lub w biurze w Kielcach, ul.
Mielczarskiego 10 pokój 21.
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
Oferty należy składać w terminie do dnia 2.10.2012r. do godz. 12.30
w siedzibie w Lublinie, ul. Okopowa 5 pok. 461.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.10.2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie
w Lublinie, ulica Okopowa 5, pok. 461.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena brutto każdego z zadań – 100 %
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania
zawarte w Warunkach Przetargu.
Dodatkowych informacji udziela PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w
Krakowie Wydział Technicznego Utrzymania
Nieruchomości w Lublinie telefonicznie, tel. 81 472 58 69 lub 41 27 83 597
w godz. 8.00–-14.00.
Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KRAKOWIE
31-516 KRAKÓW, RONDO MOGILSKIE 1
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:
Zadanie 1 – wymianę pokrycia dachu na papę termozgrzewalną,
naprawy kominów, obróbek blacharskich wraz z robotami
towarzyszącymi budynku mieszkalnego
przy ul. Robotniczej 1, w Małaszewiczach;
Zadanie 2 – wymianę pokrycia dachu na papę termozgrzewalną,
naprawy kominów, obróbek blacharskich wraz z robotami
towarzyszącymi budynku mieszkalnego
przy ul. Robotniczej 2 w Małaszewiczach.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na zadania. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.11.2012 r.
Materiały przetargowe można otrzymać od Zamawiającego w Lublinie, ul.
Okopowa 5, pok. 474, w godz. 8.00–14.00 lub w biurze w Kielcach, ul.
Mielczarskiego 10, pokój 21.
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
Oferty należy składać w terminie do dnia 2.10.2012 r. do godz.11.00,
w siedzibie w Lublinie, ul. Okopowa 5 pok. 461.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.10.2012 r. o godz. 11.15, w siedzibie
w Lublinie, ul. Okopowa 5, pok.461.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena brutto każdego z zadań oddzielnie
– 100 %
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania
zawarte w Warunkach Przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Ogłaszający – Wydział Technicznego
Utrzymania Nieruchomości w Lublinie, tel. 81 472 58 69 lub 41 27 83 597
w godz. 8.00-14.00.
Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
wykonanie jednorocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych
w budynkach administrowanych przez Ogłaszającego – Rejon
Administrowania i Utrzymania Nieruchomościami w Koninie
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg – przeglądy budowlane
NR Konin” należy składać do dnia 3.10.2012 r. do godziny 8.00 w siedzibie
Zamawiającego, II piętro, pokój nr 300 (sekretariat).
W postępowaniu o udzieleniu zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
które można odbierać w siedzibie Zamawiającego, tj. II piętro, pokój nr 313A,
w godz. 9.00 do 13.00, tel. (61) 63 33 615, fax (61) 63 33 718.
Opłata za specyfikacje w kwocie 30,00 zł należy wpłacić na konto
Zamawiającego, nr 43 1140 1124 0000 3075 6900 1009 z dopiskiem: „Opłata
za specyfikacje, przeglądy budowlane NR Konin”.
Niedopuszcza się składanie ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.12.2012 r.
Kryteria oceny ofert: cena -100%
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3.10.2012 r.
o godz. 9.00, pokój nr 350.
Osoba upoważniona do kontaktu: Kazimierz Torzecki, tel. kom. 721 805 832
od godz. 9.00 do 13.00.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
usuwanie skutków awarii instalacyjnych (wod.-kan., c.o. gazowych),
w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach stacyjnych
i administracyjnych w obrębie działania Zamawiającego,
Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomościami:
Ostrów Wlkp., Chodzież
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg – na roboty instalacyjne”
należy składać do dnia 03.10.2012 r. do godziny 8.00 w siedzibie
Zamawiającego, II piętro, pokój nr 300 (sekretariat).
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie
Zamawiającego tj. II piętro, pokój nr 313A, w godz. 9.00 do 13.00, tel. (61)
63 33 615, fax (61) 63 33 718.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony