Druk zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Druk zamówienia
ZAMÓWIENIE NR ...................
DATA ...........................
...............................................
TERMIN REALIZACJI
(pieczątka firmowa)
SYSTEM (zaznaczyć właściwy)
L.p.
prosta
zaokrąglona
WIDOK OD
WEWNĄTRZ
PLASTIXAL
KOLOR (zaznaczyć właściwy)
biały
okleina jednostronna ...................................
okleina obustronna .....................................
acrylcolor RAL
......................................
6iQ
6iQ PLUS
6iQ HIGHLINE
LISTWA
...................................
SZER.
USZCZELKA
WYS.
czarna
szara
SZTUK
RAMKA
NETTO ZAKUP
standard
……….
UWAGI
tel. 86 215 24 20, fax. 86 215 21 96
...................................................
(podpis zamawiającego)

Podobne dokumenty