karta produktu

Komentarze

Transkrypt

karta produktu
KARTA PRODUKTU
nazwa dostawcy/znak towarowy
chłodny
Comair
HRUC-E4 MC
umiarkowany
ciepły
-68,4
-34,0
-11,7
identyfikator modelu
jednostkowe zużycie energii
SEC
klasa JZE
A
RVU
x
rodzaj napędu
napęd fabrycznie zainstalowany?
rodzaj układu odzysku ciepła
ηt
sprawność cieplna układu odzysku ciepła
maksymalna wartość natężenia przepływu
pobór mocy napędu wentylatora przy max, natężeniu przepływu
poziom mocy akustycznej
LWA
wartość odniesienia natężenia przepływu
wartość odniesienia różnicy ciśnienia
jednostkowy pobór mocy
SPI
czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
wspólczynnik przecieków powietrza
77
%
450
m³/h
172
W
48
0,088
315
50
0,229
dB[A]
m³/s
m³/h
Pa
W/(m³/h)
X-value
2,0
MISC
1,1
0,7
1,2
%
dioda LED na panelu kontrolnym
adres strony internetowej
www.ventilairgroup.com
zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) dla 100m
NRVU
0,00
CTRL
1,00
wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów
roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) dla 100m
BVU
x
UVU
0,00
dwubiegowy
wielobiegowy
jednobiegowy
VSD
0,00
0,00
0,00
x
do zainstalowania
zainstalowany
x
0,00
brak
bezprzeponowy
przeponowy
0,00
x
0,00
typ urządzenia
2
2
720
chłodny
8147
kWh/a
umiarkowany
ciepły
4166
1885
kWh/a
VO (EU) 1254/2014
KARTA PRODUKTU
nazwa dostawcy/znak towarowy
identyfikator modelu
jednostkowe zużycie energii
SEC
chłodny
-69,9
Comair
HRUC-E4 CC
umiarkowany
-35,1
ciepły
-12,5
A
klasa JZE
RVU
x
BVU
x
UVU
0,00
jednobiegowy dwubiegowy wielobiegowy
VSD
0,00
0,00
0,00
x
zainstalowany
do zainstalowania
x
0,00
bezprzeponowy
brak
przeponowy
0,00
x
0,00
typ urządzenia
rodzaj napędu
napęd fabrycznie zainstalowany?
rodzaj układu odzysku ciepła
sprawność cieplna układu odzysku ciepła
ηt
NRVU
0,00
77
%
maksymalna wartość natężenia przepływu
450
m³/h
pobór mocy napędu wentylatora przy max, natężeniu przepływu
172
W
48
0,088
315
50
0,229
dB[A]
m³/s
m³/h
Pa
W/(m³/h)
X-value
2,0
poziom mocy akustycznej
LWA
wartość odniesienia natężenia przepływu
wartość odniesienia różnicy ciśnienia
jednostkowy pobór mocy
SPI
czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
wspólczynnik przecieków powietrza
CTRL
0,95
MISC
1,1
0,7
1,2
dioda LED na panelu kontrolnym
wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów
adres strony internetowej
www.ventilairgroup.com
zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) dla 100m
roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) dla 100m
%
2
2
650
chłodny
umiarkowany
8220
4203
kWh/a
ciepły
1902
kWh/a
VO (EU) 1254/2014
KARTA PRODUKTU
nazwa dostawcy/znak towarowy
identyfikator modelu
jednostkowe zużycie energii
SEC
chłodny
-72,6
Comair
HRUC-E4 CDC
umiarkowany
-37,1
ciepły
-14,1
A
klasa JZE
RVU
x
BVU
x
UVU
0,00
VSD
jednobiegowy dwubiegowy wielobiegowy
0,00
0,00
0,00
x
zainstalowany
do zainstalowania
x
0,00
brak
przeponowy
bezprzeponowy
typ urządzenia
rodzaj napędu
napęd fabrycznie zainstalowany?
rodzaj układu odzysku ciepła
NRVU
0,00
0,00
x
ηt
0,00
77
%
maksymalna wartość natężenia przepływu
450
m³/h
pobór mocy napędu wentylatora przy max, natężeniu przepływu
172
W
48
0,088
315
50
0,229
dB[A]
m³/s
m³/h
Pa
W/(m³/h)
X-value
2,0
sprawność cieplna układu odzysku ciepła
LWA
poziom mocy akustycznej
wartość odniesienia natężenia przepływu
wartość odniesienia różnicy ciśnienia
jednostkowy pobór mocy
SPI
czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
wspólczynnik przecieków powietrza
CTRL
0,85
MISC
1,1
0,7
1,2
dioda LED na panelu kontrolnym
wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów
adres strony internetowej
www.ventilairgroup.com
zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) dla 100m
roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) dla 100m
%
2
2
519
chłodny
umiarkowany
8362
4275
kWh/a
ciepły
1933
kWh/a
VO (EU) 1254/2014
KARTA PRODUKTU
nazwa dostawcy/znak towarowy
chłodny
Comair
HRUC-E4 LDC
umiarkowany
-77,6
-40,7
identyfikator modelu
jednostkowe zużycie energii
SEC
ciepły
-17,0
A
klasa JZE
RVU
x
BVU
x
UVU
0,00
jednobiegowy dwubiegowy wielobiegowy
VSD
0,00
0,00
0,00
x
do zainstalowania
zainstalowany
x
0,00
przeponowy
bezprzeponowy
brak
typ urządzenia
rodzaj napędu
napęd fabrycznie zainstalowany?
rodzaj układu odzysku ciepła
NRVU
0,00
0,00
x
ηt
0,00
77
%
maksymalna wartość natężenia przepływu
450
m³/h
pobór mocy napędu wentylatora przy max, natężeniu przepływu
172
W
48
0,088
315
50
0,229
dB[A]
m³/s
m³/h
Pa
W/(m³/h)
X-value
2,0
sprawność cieplna układu odzysku ciepła
poziom mocy akustycznej
LWA
wartość odniesienia natężenia przepływu
wartość odniesienia różnicy ciśnienia
jednostkowy pobór mocy
SPI
czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania
wspólczynnik przecieków powietrza
CTRL
0,65
MISC
1,1
0,7
1,2
dioda LED na panelu kontrolnym
wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów
adres strony internetowej
www.ventilairgroup.com
zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu;
roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) dla 100m
%
2
roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) dla 100m 2
303
chłodny
umiarkowany
8650
4421
kWh/a
ciepły
1999
kWh/a
VO (EU) 1254/2014