program profilaktyki palenia tytoniu

Komentarze

Transkrypt

program profilaktyki palenia tytoniu
MARZEC 2014 R. ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
Program profilaktyki palenia tytoniu
W naszej szkole już kolejny raz wdrażamy program profilaktyki palenia
tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Realizacja tego programu polegała na przeprowadzeniu 5 lekcji w ramach godzin
do dyspozycji wychowawcy i wychowania do życia w rodzinie w klasach szóstych.
Celem głównym programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów. Cele
szczegółowe są zaś następujące:
I zajęcia-Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących
do nie palenia.
II zajęcia-Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede
wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
III zajęcia-Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się
rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku
grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
IV zajęcia-Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych,
uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia
sobie z problemami.
V zajęcia-Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu
pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach
z ludźmi.
Reasumując nasz program ukierunkowany jest na:
Uczenie dzieci umiejętności odmawiania-co powinno wpłynąć na wzrost
odporności na wpływy rówieśników;
sobie w różnych sytuacjach.

Podobne dokumenty