lato 2014 (119) - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Komentarze

Transkrypt

lato 2014 (119) - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
2
Zarząd Wlkp.ZPN z absolutorium
Rok w statystyce
W okresie sprawozdawczym Wydziały Gier i Ewidencji
Wlkp.ZPN oraz OZPN-ów: Kalisz, Konin, Leszno, Piła
zweryfikowały 9121 meczów, w których wzięło udział
23 844 zawodników.
OZPN Kalisz
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Młodzicy
Razem
mecze
618
201
180
368
1367
zawodnicy
2473
1172
1014
1952
6611
OZPN Konin
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Młodzicy
Razem
363
210
167
168
926
1363
758
681
1261
4063
OZPN Leszno
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Młodzicy
Razem
576
186
162
264
1188
1624
754
775
858
4011
OZPN Piła
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Młodzicy
Razem
500
237
172
247
1156
268
81
62
29
440
Wlkp.ZPN Poznań
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Młodzicy
Razem
1678
585
464
1054
4484
3243
1472
1840
2164
8719
klubów
486
zespołów
1676
0gólem Wlkp.ZPN.
12 czerwca w Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się
sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W zebraniu wzięło
udział 84 delegatów, którzy przyjęli sprawozdanie
finansowe Zarządu za miniony rok. Podczas obrad
godność członka honorowego Wlkp.ZPN otrzymali:
Michał Chojara, Mirosław Durczyński, Krzysztof Piasek,
Zbigniew Rutą, Andrzej Tomkowiak, Bogdan Zeidler
i Gotfryd Kuryło.
brady otworzył prezes Wlkp.ZPN Stefan Antkowiak. W pierwszych zdaniach pogratulował członkowi Zarządu Romanowi Jaszczakowi zdobycia tytułu mistrza Polski w piłce nożnej kobiet przez jego zespół
Medyka Konin. Sala przyjęła te gratulacje gorącą owacją
a trener Jaszczak otrzymał od przesa Antkowiaka bukiet
kwiatów. W dalszym ciągu swojego wystąpienia Prezes
podkreślił, że Wlkp.ZPN był pierwszym związkiem w Polsce, który obchodził jubileusz stulecia istnienia. Wśród
niewątpliwych osiągnięć minionego roku wymienił coraz
lepszą pozycję wielkopolskich sędziów, a także fakt, iż
wszystkie wielkopolskie reprezentacje młodzieżowe zakwalifikowały się do finałów.
Z kolei wiceprezes Związku Michał Chojara podkreślił,
że tak udany i owocny przebieg obchodów jubileuszowych
jest osobistym sukcesem i zasługą prezesa Stefana Antkowiaka, który nie tylko sprawnie wszystkim kierował ale pozyskał ogromne wsparcie finansowe od wielu instytucji
i prywatnych sponsorów. Sala przyjęła te słowa gorącymi
O
Tradycyjnie gościł nas Dom Żołnierza w Poznaniu...
Na zdjęciu wyróżnieni godnością Członka Honorowego Wlkp.ZPN
WALNE
www.wzpn.poznan.pl
GOL 3
Mimo upały humory dopisywały...
...ale dyskusji to nie "zabiło"...
Kwiaty dla Zwycięskiego Romana Jaszczaka!
Na sali nie brakowało młodzieży...
W kuluarach niespodziewane spotkanie z europosłanką Krystyną
Łybacką
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Godfryd Kuryło nie krył radości z wyróżnienia...
oklaskami. M. Chojara zauważył, iż w minionym sezonie
więcej kar od piłkarzy otrzymali trenerzy i działacze
a wskaźnik walkowerów spadł poniżej 2 procent. Wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium przedstawił jej
przewodniczący Godfryd Kuryło, który także wskazał na
szczególną rolę prezesa Antkowiaka w organizacji jubileuszu.
W dyskusji, tradycyjnie, dominowały kwestie finansowe.
Rafał Ratajczak z Polonii Środa stwierdził, że miniony rok
trudno uznać za pełen sukcesów, skoro poza Lechem nie ma
innych wielkopolskich drużyn w najwyższych szczeblach
rozgrywek. W odpowiedzi prezes Antkowiak zauważył, iż
za sytuację w poszczególnych klubach odpowiadają ich zarządy a Wlkp.ZPN teraz, podobnie jak w przeszłości, nie
ma bezpośredniego wpływu na ich kondycję. A gdyby
spojrzeć na wielkopolski futbol całościowo, z uwzględnieniem sukcesów drużyn młodzieżowych, futbolu kobiecego, futsalistów z Pniew to obraz jest zdecydowanie korzystny, podsumował prezes Wlkp.ZPN. 
(Kn)
Mistrzynie Polski
na str. 16-17
Redagują: Konrad Napierała (redaktor naczelny),
Zbigniew Ruta (sekretarz redakcji) wraz z zespołem
Zdjęcia: Zygmunt Kramek i archiwum Wlkp.ZPN
Adres redakcji: 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 17, tel. 61 851 96 08, 61 851 99 18
www.wzpn.poznan.pl, e-mail: [email protected]
Opracowanie graficzne: TS WYDAWNICTWO, e-mail: [email protected]
ISSN 1506-2600
4
GOL
WYWIAD
lato 2014
Spisaliśmy się dobrze...
Rozmowa ze Stefanem Antkowiakiem,
prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
wią najlepsze potwierdzenie, że spisaliśmy się chyba
dobrze...
Panie prezesie, jesteśmy w połowie kadencji. Jest
pan zadowolony z ostatnich dwóch lat działalności
kierowanego przez pana Związku?
Raczej bym powiedział, że doświadczam uczucia ulgi, że
niektóre cele jakie sobie określiliśmy na początku kadencji mamy już za sobą. Myślę tu w pierwszym rzędzie o obchodach stulecia istnienia Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej. Przyjęliśmy bardzo ambitny i zarazem trudny plan
tych obchodów. Chcieliśmy godnie uczcić i utrwalić pamięć
i dokonania kilku pokoleń wielkopolskich piłkarzy, trenerów i działaczy. Uznaliśmy, że ich dzieło, często daleko wykraczające poza wymiar sportowy zasługuje na najwyższy
szacunek i że trzeba o tym opowiedzieć współczesnym
pokoleniom sportowców i kibiców. Stąd w naszych
działaniach tak istotne miejsce zajmowało wydanie monumentalnej „Historii futbolu Wielkopolskiego”, publikacji która nie ma sobie równej w Polsce. W kalendarzu imprez było wiele różnorodnych wydarzeń, nie tylko sportowych ale również naukowych. To wszystko stanowiło dla
nas niezwykłe wyzwanie organizacyjne i finansowe, tym
bardziej że przyjęliśmy ambitny plan sięgnięcia po wsparcie sponsorów i przyjaciół Związku, tak aby w jak najmniejszym stopniu użyć naszych związkowych funduszy.
To nam się prawie w w stu procentach udało. A przychylne oceny oraz komplementy płynące także ze strony osób
dotąd niekiedy krytycznych wobec mnie i Związku stano-
Co jeszcze się udało?
Myślę, że umocniliśmy pozycję naszego Związku na
scenie krajowej. Jesteśmy związkiem nie tylko jednym
z największych ale też najbardziej aktywnych. Od chwili
gdy zostałem prezesem szczególne znaczenie przywiązuję do pracy z młodzieżą. Na efekty nie czekaliśmy długo
i od dobrych dziesięciu lat nasze reprezentacje co roku zdobywają tytuły najlepszych w kraju. W ilości medali jesteśmy liderami. Jest szansa, że dobrą passę podtrzymamy
w tym roku, bo do finałów zakwalifikowały się wszystkie
nasze drużyny. Ogromnie mnie cieszą sukcesy piłki kobiecej. Przypominam, że seniorki Medyka po raz pierwszy
zdobyły mistrzostwo Polski, świetnie zaprezentowały się
też drużyny młodzieżowe. Do ekstraklasy wrócili futsaliści
z Pniew. Cieszy mnie też niezmiernie powolna, ale wyraźna
poprawa kondycji i pozycji naszego środowiska sędziowskiego. Tutaj przewodniczący Dolata wraz ze swoimi
współpracownikami wykonują doskonałą robotę. Najtrudniejszy okres sędziowie mają już za sobą i niedługo zobaczymy ich znowu w gronie najlepszych.
W czasie dyskusji na Walnym były też głosy krytyczne. Jeden z delegatów wskazywał, że poza
Lechem nie ma Wielkopolska klubów liczących się
w najwyższych rozgrywekach ligowych, sugerując
między wierszami odpowiedzialność Związku za
ten stan...
Do opini krytycznych podchodzę bardzo uważnie i każdą
sobie cenię, bo pomagają w pracy. Choć nie wszystkie są
uzasadnione i tak jest chyba w tym przypadku. Związek nie
ma wpływu na kwestie organizacyjne i finansowe klubów. Każdy klub jest autonomiczny, ma swoje władze, swoje zarządy i prezesów. To kluby same określają i realizują
strategię rozwoju, znajdują bądź nie, sponsorów, wsparcie
finansowe, transfery. Związek jedynie sprawdza czy
wszystko toczy się zgodnie z przepisami i dba aby sprawnie prowadzone były rozgrywki. Oczywiście w przypadku
klopotów staramy się w ramach swoich kompetencji pomóc, doradzić ale w bardzo ograniczonym zakresie. Nie
możemy i nie jest naszą rolą, z braku kompetencji i środków, pomagać na przykład finansowo. Słowem, jeśli ktoś
nas obwinia za upadek Warty lub innego klubu to nie wie
albo nie chce wiedzieć jaką statutową rolę pełni Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, każdy związek piłkarski
w kraju. Pragnę przypomnieć, że gdy mieliśmy w ekstraklasie, I lub II lidze więcej zespołów to nie twierdziliśmy,
WYWIAD
www.wzpn.poznan.pl
że to nasza zasługa. Nigdy nie wystawialiśmy piersi po nienależne nam wyróżnienia, ale też nie możemy przyjmować
w milczeniu niezasłużonych zarzutów.
Jednak nie zmienia to faktu, iż wiele klubów ma poważne problemy finansowe...
Działam w piłce nożnej już blisko 30 lat i nie pamiętam
okresu kiedy kwestie finansowe nie były trudne i nie stanowiły wyzwania dla włodarzy klubów. Przez długi czas
kierowałem sekcją piłkarską Lecha i to w okresie gdy Kolejorz święcił prawdziwe triumfy w kraju i liczył się na arenie międzynarodowej, i pamiętam że mimo to liczyć trzeba było każdą złotówkę i nie na wszystko starczało. Odbywaliśmy wtedy dziesiątki rozmów z potencjalnymi sponsorami, prywatnymi i instytucjonalnymi, zachęcając ich do
udzielenia nam wsparcia. Byliśmy na szczęście przekonywujący i zawsze udało się zbudować porządny budżet, ale
kosztem wielkiej pracy i stresu. Nie wspominam o tym aby
się chwalić lecz dla pokazania, że te problemy są mi doskonale znane, z własnego doświadczenia.
Jakie Związek ma plany na kolejne dwa lata?
Zapewne będziemy kontynuować te działania, które
przyjęliśmy za priorytetowe i które przynoszą oczekiwane
GOL 5
rezultaty. Myślę o pracy z reprezentacjami młodzieżowymi, konsolidacją środowiska sędziowskiego, wspieraniem
piłki kobiecej. Będziemy nadal szukać wszelkich możliwych i sensownych oszczędności i sposobów na zmniejszenie obciążeń klubów. Choć tutaj często mamy związane ręce przepisami PZPN. Będę nadal wspierał rozwój
naszej polityki informacyjnej, tej wewnątrzzwiązkowej i zewnętrznej. Będzie ona jeszcze bardziej aktualna, dynamiczna i nowoczesna. I stanowić zaprzeczenie nieżyczliwej i niesprawiedliwej nam opini że związki piłkarskie
tkwią mentalnie w poprzedniej epoce. Naszą odpowiedzią
na te zarzuty są konkretne działania. Od kilku tygodni
działa nasza aplikacja mobilna na smartfony i tablety. Jesteśmy pierwszym związkiem piłkarskim w Polsce, nie
wyłączając PZPN, i jednym z nielicznych w Europie, który dysponuje tym nowoczesnym środkiem komunikacji.
I zdecydowaliśmy się na ten krok nie z przyczyn wizerunkowych, choć zapewne on na tym zyskuje, ale praktycznych. Przecież naszymi członkami są głownie ludzie
młodzi, którzy do sieci są podłączeni niemal on line. W ten
sposób docieramy do nich najszybciej i najskuteczniej jak
dzisiaj można. Dla nas to szczególnie istotne bo ci młodzi ludzie są dla nas najważniejsi. 
Rozmawiał Konrad Napierała
Wielkopolski ZPN na smartfony i tablety!
Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej jest pierwszym w Polsce
i jednym z nielicznych w Europie, który ma swoją aplikację
mobilną! W naszym kraju tym
nowoczesnym instrumentem
komunikacji nie może się pochwalić nawet PZPN.
plikacja powstała w wyniku inicjatywy prezesa Wlkp.ZPN Stefana Antkowiaka, którego zdaniem będzie dobrze służyła wielkopolskiej
społeczności futbolowej. „ Większość naszych członków to ludzie młodzi albo bardzo młodzi, powiedział
prezes Antkowiak. Dla nich smartfon
czy tablet to narzędzie z którym właściwie się nie rozstają. Uznaliśmy, że
skoro tak, to powinniśmy wykorzystać narzędzie za pomocą którego będziemy im dostarczać szybko podstawowe informacje o pracach Związku,
wydarzeniach piłkarskich w regionie
i w Polsce, komunikaty i wyniki.”
A
W aplikacji znajdą się także informacje z poszczególnych związków okręgowych oraz wydziałów
Wlkp.ZPN. Nie zabraknie też newsów
z piłki kobiecej czy futsalu. Warto nadmienić, że projekt udało się zrealizować
dzięki współpracy z Kompanią Piwowarską, która wsparła go finansowo.
Całość zrealizowała agencja Kamikadze z Łodzi, która za swoje wcześniejsze podobne prace była nagradzana.
Aplikacja jest bezpłatna. Posiadacze urządzeń działających pod systemem Android mogą ją pobrać ze sklepu Google Play (w wyszukiwarkę wystarczy wpisać Wielkopolski ZPN, albo nawet jedno z tych słów) Wkrótce
będą się nią mogli cieszyć także posiadacze iphonów i ipadów. Jednak
procedura w App Store trwa dłużej,
stąd późniejsza dostępność w tym
sklepie. 
6
GOL
WYWIAD
lato 2014
Orłów nie będzie. Na razie...
Rozmowa z Andrzejem Biernatem, ministrem sportu i turystyki
Panie ministrze, czy myślicie
w ministerstwie o specjalnym
programie rozwoju polskiej piłki
nożnej. To wszak najpopularniejsza dyscyplina sportowa Polaków
i od lat mówi się o konieczności
objęcia ją szczególną opieką...
Szkoleniem zajmują się związki
sportowe i ministerstwo w to nie ingeruje. Ale zawsze wspieramy programy, które pojawiają się w głowach
ludzi i są rzeczywiście obiecujące
i skuteczne w przygotowywaniu nowych kadr. Piłka nożna ma swój system szkolenia, my zaś wspieramy
funkcjonowanie 32 ośrodków szkoleniowych i to jest nasze działanie, które wykonujemy skrupulatnie. Co do
jego jakości to by trzeba się zastanowić i wykonać ocenę czy te oczekiwania związane z ośrodkami przynoszą spodziewane skutki czy też pokusić się o jakąś zmianę. Z tego co
wiem to wiceprezes Kosecki przygo-
tował system szkolenia dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych oraz system rozgrywek i to
PZPN wdraża w życie. My się tylko
przyglądamy i jeśli coś możemy wspomóc w sensie finansowych czy organizacyjnym wtedy wkraczamy do akcji. Ale PZPN jest najsilniejszym polskim związkiem sportowym, niezwykle suwerennym i autonomicznym i w pełni finansowanym przez
swoje struktury. Nie mamy za bardzo
możliwości oddziaływania czy jakieś
presji. Ale przyglądamy się i jeśli ktoś
chce naszej rady to nie odmawiamy.
Powstał i co ważniejsze, został
zrealizowany wielki projekt Orlików. Teraz jest oczekiwanie na
program Orły czyli budowę
pełnowymiarowych boisk ze
sztuczną nawierzchnią...
Zbudowaliśmy kilkadziesiąt takich
Orłów, w tej chwili aż takiego wiel-
kiego zapotrzebowania na te obiekty
nie ma. Poza tym samorządy muszą
współuczestniczyć w finansowaniu takiej inwestycji a to jest koszt 2-3 milionów złotych na każde boisko. Ale
jeśli się pojawiają takie postulaty to
my mamy różne projekty i programy
inwestycyjne i można do nich aplikować. Natomiast samego takiego programu nie tworzymy. Niestety, mamy
ograniczone środki finansowe i trzeba
najpierw dokończyć te projekty, które
zostały rozpoczęte.
Jest pan aktywny sportowo?
Staram się choć ostatnie parę miesięcy mocno się zaniedbałem ale liczę,
że wkrótce uda mi się nadgonić zaległości...
Ulubiona pańska dyscyplina?
Nie będę oryginalny, oczywiście,
piłka nożna... 
Rozmawiał Konrad Napierała
7
Przed sobotnim meczem na IV poziomie rozgrywkowym ligi francuskiej;
Krótki spacer po Genewie
Przed siedzibą UEFA w Nyonie wraz z Davidem Ellerey'em;
Wykłady w siedzibie UEFA.
dniach 22 kwietnia do 1 maja 2014 r. w szwajcarskim
Nyonie odbyła się 23. edycja programu UEFA CORE
(Centre of Refereeing Excellence). W tym roku Kolegium
Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej było reprezentowane przez Krzysztofa Jakubika (Mazowiecki ZPN),
Marka Arysa (Zachodniopomorski ZPN) oraz Adama
Kupsika (Wielkopolski ZPN). W kursie poza polską ekipą,
uczestniczyło siedem innych trójek sędziowskich m.in. z
Włoch, Norwegii, oraz Słowenii. Program CORE jest skierowany do młodych, perspektywicznych sędziów ze
wszystkich krajów stowarzyszonych w UEFA.
Plan zgrupowania był bardzo napięty, nastawiony na
wskazanie jego uczestnikom najnowszych wytycznych
związanych ze sztuką arbitrażu oraz zunifikowaniu zachowań boiskowych sędziów z różnych stron Europy. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość udziału w licznych szkoleniach teoretycznych oraz praktycznych. Szkoleniowcami byli obserwatorzy UEFA, a jeszcze przed kilkoma laty uznani sędziowie międzynarodowi m. in. David
Elleray, Kyros Vassaras czy Konrad Plautz. Wykłady poświęcono takim kwestiom jak współpraca zespołu sędziowskiego, prawidłowe stosowanie korzyści oraz mowa
ciała. Zajęcia upływały w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze, jednak prowadzący potrafili zadbać o pełne skupienie i koncentrację uczestników poprzez podawanie licznych przykładów i anegdot z własnych, bogatych doświadczeń boiskowych. Codziennie odbywały się również
treningi, w których największy nacisk położony był na
połączeniu wysiłku fizycznego z jednoczesnym podejmowaniem wielu trudnych boiskowych decyzji. Bardzo
ważnym elementem wyjazdu był dla każdego z uczestni-
ków mecz sędziowany w niższych ligach francuskich i
szwajcarskich. Polska trójka sędziowska prowadząc mecz
francuskiej ligi CFA pomiędzy Sochaux FC i Yzeure AS poradziła sobie bardzo dobrze, zbierając pozytywne recenzje
zarówno od obserwatora zawodów Konrada Plautza, jak i
podczas grupowego omówienia meczu na podstawie nagrania filmowego.
Przedostatniego dnia pobytu w Szwajcarii uczestników
odwiedził znany sędzia międzynarodowy Howard Webb.
Prowadząc szkolenie dużą uwagę skupił na polskiej trójce sędziowskiej wspominając nie tylko pamiętny dla nas
mecz Austria – Polska rozegrany podczas EURO 2008, ale
przede wszystkim fantastyczną atmosferę i organizację
turnieju rozegranego dwa lata temu w Polsce i Ukrainie.
Program CORE to przede wszystkim ciężka praca, ale
uczestnicy tego wyjazdu mile wspominać będą przepiękne alpejskie krajobrazy, wspólne przejażdżki rowerowe, zwiedzanie Genewy oraz ostatnią uroczystą kolację, podczas której każdy zespół sędziowski brał udział w konkursie piosenki. Na długo w pamięci sędziów pozostanie utwór zaintonowany przez Howarda Webba „You’ll Never Walk Alone” zaśpiewany wspólnie przez wszystkich uczestników wyjazdu.
Niewątpliwe program CORE dał wszystkim wiele nowych doświadczeń i umiejętności boiskowych, a także
pozwolił na nawiązanie nowych przyjaźni z kolegami z innych federacji. Teraz przed uczestnikami programu pół
roku ciężkiej pracy nad ciągłym poprawianiem swoich
wyników, gdyż w październiku 2014 r. wybiorą się oni ponownie do Nyonu na drugą część programu CORE, podczas której szkoleniowcy będą oceniać postępy poczynio(lmow)
ne przez młodych arbitrów. 
CORE dla młodych...
W
8
GOL
FUTBOL MŁODZIEŻOWY
lato 2014
Posłuchać hymnu...
Rozmowa z Przemysławem Małeckim,
trenerem reprezentacji Wielkopolski, która wygrała Turniej im. Leszka Jezierskiego.
Czy trudno było zdobyć Puchar Leszka Jezierskiego?
Wyniki naszych gier w turnieju mogłyby wskazywać, że
zwycięstwo przyszło nam lekko, łatwo i przyjemnie. Jest
to oczywiście mylne stwierdzenie bo w drodze po zwycięstwo musieliśmy pokonać wiele przeszkód i trudności.
Mam na myśli nie tylko wymagających przeciwników, ale
również urazy doskwierające zawodnikom, zmienną jesienno-zimową aurę oraz ogromne zmęczenie chłopców. W
pierwszym meczu przeciw reprezentacji Dolnego Śląska
odnieśliśmy okazałe zwycięstwo 3-1 po dwóch bramkach
Jakuba Białczyka i jednej Oskara Nowaka. Kluczem do
zwycięstwa była zdominowana przez nas pierwsza część
meczu, w której zagraliśmy bardzo ofensywnie i przede
wszystkim skutecznie. Z biegiem czasu mecz stawał się coraz bardziej wyrównany, jednak dzięki korzystnemu wynikowi kontrolowaliśmy jego przebieg do ostatnich minut.
Na nasze nieszczęście w drugiej połowie meczu kontuzji
stawu skokowego doznał Kacper Andrzejewski. Uraz okazał się na tyle bolesny, że mimo wielkiej ambicji i chęci wykluczył go z gry w półfinale i finale turnieju. W naszej grupie były trzy zespoły więc w pierwszej kolejce odpoczywał zespół z Małopolski. Tego samego dnia rozegraliśmy
drugi mecz grupowy właśnie z wypoczętym zespołem
Małopolski. Pierwszy dzień turnieju przebiegał w letniej
scenerii, wysokiej temperaturze i ostrym słońcu, co dało się
we znaki naszym chłopcom. Mecz z Małopolską przegraliśmy 0:1, a nasza gra była dalece różna od tej z pierwszego meczu. Drugiego dnia swój mecz fazy grupowej rozegrały reprezentacje Dolnego Śląska i Małopolski, podczas gdy my tym razem odpoczywaliśmy i oczekiwaliśmy
końcowego wyniku, który decydował o tym czy awansujemy z pierwszego czy z drugiego miejsca w grupie. Dzięki zwycięstwu 2:1 Dolnego Śląska zajęliśmy ostatecznie
pierwsze miejsce w grupie i w meczu ćwierćfinałowym
zmierzyliśmy się gospodarzami a więc reprezentacją Łodzi. Mecz był niezwykle zacięty i stojący na wysokim poziomie, jednak nasze zwycięstwo 3:1 po bramkach Oskara Nowaka (2) i Olafa Kobackiego było jak najbardziej
zasłużone i pokazuje kto był stroną dominującą. Trzeciego dnia turnieju czekały nas dwa mecze w bardzo krótkim
odstępie czasu, bowiem wczesnym rankiem miały zostać
rozegrane mecze półfinałowe, po czym w ciągu 3 godzin
zaplanowane były mecze o III miejsce i Finał turnieju. Na
domiar złego trzeciego dnia turnieju diametralnie zmieniła
się pogoda. Temperatura spadła do około 5 stopni a nad
Łodzią przeszła prawdziwa ulewa. Właśnie w tej ulewie i
niemal zimowej temperaturze powietrza, rozegraliśmy
mecz półfinałowy, w którym naszym rywalem był obrońca trofeum sprzed roku, reprezentacja Mazowsza. Nasi
chłopcy pokazali w tym meczu ogromny charakter. Prowadzenie w meczu dał nam Olaf Kobacki, który nie dał
szans bramkarzowi w sytuacji sam na sam. Mimo prowadzenia wynik niemal do końca meczu był sprawą otwartą,
ale dzięki ogromnej determinacji i konsekwencji za sprawą
Kacpra Nowaka w ostatnich minutach meczu zdobyliśmy
kolejne dwie bramki, które dały nam zwycięstwo 3:0 i
awans do wielkiego Finału. W meczu finałowym po raz kolejny w tym turnieju przyszło nam się zmierzyć z reprezentacją Małopolski, z którą w grupie przegraliśmy 0:1.
Mieliśmy więc doskonałą do rewanżu i rozwiania wszelkich wątpliwości, o tym która reprezentacja jest najlepsza.
www.wzpn.poznan.pl
FUTBOL MŁODZIEŻOWY
Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem, jednak to my byliśmy zespołem, który rządził i dzielił na boisku. W drugiej odsłonie meczu do bardzo dobrej
gry dołożyliśmy skuteczność i po bramkach Olafa Kobackiego (2) oraz Krystiana Petlakowskiego odnieśliśmy kolejne zwycięstwo 3:0, które dało nam pierwsze miejsce w
Turnieju. Oprócz głównej nagrody drużynowej, nasi
chłopcy otrzymali również wszystkie wyróżnienia indywidualne. Olaf Kobacki z 4 bramkami został królem strzelców, Oskar Nowak został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju, a Oliwier Szybiak najlepszym bramkarzem.
Pochwały. Wyróżnienia należą się jednak wszystkim
chłopcom, bowiem każdy z nich zaprezentował się wyśmienicie i to właśnie dzięki niesłychanie wyrównanej kadrze i świetnym nastawieniu każdego z zawodników odnieśliśmy sukces.
Dlaczego rywalizacja na tym szczeblu nie jest ma
rangi oficjalnych mistrzostw Polski? I czy nie powinna mieć takiego statusu?
Powiem szczerze, że nie mam pojęcia dlaczego, ale nawet się nad tym nie zastanawiałem. Najważniejsze, że dla
chłopców to czy my (dorośli) nazwiemy to Mistrzostwami Polski czy też nie, nie ma chyba największego znaczenia. Dla nich dzisiaj każdy mecz jest meczem „o mistrzostwo” nawet ten rozgrywany na podwórku, a my powinniśmy zadbać o to, żeby ich podejście się nie zmieniało. Czy
powinien mieć taki status? Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Jest to niewątpliwie bardzo prestiżowy turniej, a jeśli
komuś bardzo zależy, to resztę sam sobie dopowie.
Co charakteryzuje rywalizację trzynastolatków? Na
jakie elementy w szkoleniu powinno się w tym wieku zwracać szczególną uwagę?
Na tym poziomie wiekowym widoczne są naprawdę
różne modele prowadzenia rywalizacji przez poszczególne zespoły. Są zespoły wykorzystujące często występujące
w tym wieku dysproporcje fizyczne u poszczególnych zawodników związane z wczesnym bądź późnym procesem
dojrzewania, bazując na zawodnikach tzw. akcelerantach.
Ich gra nie jest skomplikowana i polega na zabezpieczeniu
dostępu do własnej bramki, a po odbiorze piłki wykonaniu
podania do jednego bądź dwóch silnych i szybkich zawodników, którzy dzięki przewadze siły, wzrostu i szybkości mają dużą szansę ograć kilku przeciwników. Są też
zespoły, które grają w piłkę i nie mówię tu tylko o tych, które potrafią długo utrzymywać się przy piłce, cierpliwie budując swoje ataki, potrafiących wymienić kilkanaście podań podczas jednej akcji, ale również tych, które koncentrują się na ataku szybkim,m opartym na błyskawicznej wymianie podań, dużej kreatywności zawodników, bądź pojedynkach jeden na jeden i błyskotliwych pomocników czy
skrzydłowych. Jeśli chodzi o szkolenie to uważam, że w
tym wieku na wysokim poziomie nauka i doskonalenie indywidualnych i grupowych umiejętności techniczno – taktycznych oparte powinny być na podejmowaniu prostych
decyzji i rozwiązywaniu mało złożonych sytuacji, które nie
tylko pozwolą opanować niezbędne umiejętności, ale prze-
GOL 9
de wszystkim wykształcą odpowiednie nawyki i decyzyjność w dobieraniu odpowiednich środków w konkretnych
sytuacjach meczowych.
Jak dokonujecie selekcji do reprezentacji? Na co
zwracacie największą uwagę?
Chcielibyśmy aby reprezentacja wygrywała swoje mecze,
ale chcemy również aby występujący w niej zawodnicy,
czyli najlepsi młodzi gracze w naszym województwie rozwijali się dzięki rywalizacji z najlepszymi ale również
dzięki modelowi naszej gry. Do reprezentacji powołujemy
najzdolniejszych i najbardziej perspektywicznych zawodników w naszym województwie, selekcja odbywa się na bazie obserwacji, komunikacji z poszczególnymi trenerami
danych roczników oraz konsultacji szkoleniowych i gier
kontrolnych.
Czy w tej drużynie są chłopcy którym już dzisiaj
można wróżyć karierę?
Oczywiście moglibyśmy pobawić się w takie prognozy,
ale wolałbym tego nie robić. To są młodzi uzdolnieni
chłopcy, którzy dzisiaj wyróżniają się na tle rówieśników.
Na to czy któryś z nich zostanie profesjonalnym piłkarzem
ma jednak wpływ tak wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, że takie prognozowanie byłoby czystą loterią,
a dodatkowo mogłoby tylko któremuś z tych chłopców zaszkodzić.
Z jakich pochodzą klubów?
Większość reprezentantów to zawodnicy Lecha Poznań,
ale są też gracze Warty Poznań, Kaliszanina Kalisz, Górnika Konin, Szóstki Śrem oraz Sparty Miejska Górka.
Był pan piłkarzem, teraz jest trenerem. Kto był pańskim piłkarskim idolem a kto jest trenerskim?
Piłkarzem to chciałem być, ale nim nie zostałem. Grałem
w piłkę w Amice Wronki, której jestem wychowankiem,
Warcie Poznań, Sparcie Oborniki i Polonii Nowy Tomyśl.
W pewnym momencie, kiedy grałem w jeszcze w rezerwach Amiki zdałem sobie sprawę, że marzenia o zostaniu
piłkarzem zaczynają się ode mnie oddalać więc podjąłem
decyzję o podjęciu studiów na AWF w Poznaniu a granie
w piłkę traktowałem jako życiową pasję. W tamtym momencie nie była to oczywiście łatwa decyzja i trudno było
zweryfikować swoje marzenia, ale dzisiaj oczywiście jej nie
żałuję. Nie miałem nigdy jednego piłkarskiego wzorca. Podziwiałem grę Luisa Figo, Ronaldo (z Brazylii), Pirlo. Jako Trener też nie mam jednego wzorca. Staram się słuchać
starszych i mądrzejszych trenerów, obserwujęi analizuję
pracę najlepszych trenerów na świecie, ale nie chcę nikogo kopiować. Buduję swój własny warsztat oparty na wiedzy, obserwacji, słuchaniu, analizie, popełnianiu błędów i
wyciąganiu z nich wniosków czyli własnemu doświadczeniu.
Największe trenerskie marzenie?
Hymn Ligi Mistrzów wysłuchany z ławki trenerskiej. 
Rozmawiał Konrad Napierała
10
GOL
FUTBOL MŁODZIEŻOWY
lato 2014
Młodzi lechici mistrzami Polski!
Kolejorz po raz drugi w historii
został najlepszym w Polsce zespołem w kategorii juniorów
młodszych! Poprzednio udało
się to w 2009 roku, a trenerem
był wówczas aktualny szkoleniowiec pierwszej drużyny Mariusz Rumak. Teraz opiekunem
złotych medalistów jest Wojciech Tomaszewski, a jego asystentem Ivan Djurdjević.
urniej finałowy z udziałem czterech najlepszych drużyn w poszczególnych makroregionach odbywał się Warszawie, Ząbkach i
Sulejówku. W pierwszym spotkaniu
w Ząbkach Lech pokonał Hutnika
Kraków 2:0, a Górnik Zabrze ograł
Concordię Elbląg 4:1. W drugim meczu lechici zdecydowanie pokonali
Górnika Zabrze a ponieważ jednocześnie Concordia zremisowała zaledwie z Hutnikiem tytuł wywalczyli
poznaniacy jeszcze przed rozegraniem ostatniej kolejki spotkań. W
ostatniej kolejce lechici ulegli 1:3
T
Kadra
mistrzów Polski
juniorów młodszych
Dotychczasowi
mistrzowie Polski
juniorów młodszych
Bramkarze: Maciej Dąbrowski
(09.06.98), Mateusz Lis (27.02.97).
Obrońcy: Robert Gumny (04.06.98),
Krystian Karbowski (29.01.98), Filip
Nawrocki (28.03.98), Mateusz Spychała (28.01.98), Kamil Szubertowski (21.09.97), Kacper Wojdak
(17.09.98).
1979 Unia Tarnów
1992 Górnik Zabrze
1993 Lechia Gdańsk
1994 Łódzki KS
1995 Lechia Gdańsk
1996 Górnik Zabrze
1997 Hutnik Kraków
1998 Amica Wronki
1999 Łódzki KS
2000 Jagiellonia Białystok
2001 Drukarz Warszawa
2002 Gwarek Zabrze
2003 Amica Wronki
2004 Lechia Gdańsk
2005 UKS SMS Łódź
2006 Cracovia
2007 Stal Mielec
2008 Wisła Płock
2009 Lech Poznań
2010 UKS SMS Łódź
2011 Chemik Police
2012 Lechia Gdańsk
2013 Wisła Kraków
2014 Lech Poznań
Pomocnicy: Beniamin Bednarz
(21.01.97), Krystian Bielik
(04.01.98), Robert Janicki
(07.06.97), Jakub Pawlicki
(09.05.97), Maciej Spychała
(28.01.98).
Napastnicy: Krzysztof Gładosz
(18.01.97), Kamil Jóźwiak
(22.04.98), Tomasz Kaczmarek
(27.05.97), Maciej Kwasigroch
(05.02.97), Jakub Zagórski
(04.01.97).
Trener Wojciech Tomaszewski.
Concordii a Górnik pokonał Hutnika.
Wicemistrzem został Górnik a brązo-
wy medal otrzymali piłkarze Concordii. 
www.wzpn.poznan.pl
SZKOLENIE
Szkolimy i wychowujemy
najlepiej w Polsce
GOL 11
Rozmowa z Markiem Śledziem,
Dyrektorem i Głównym Trenerem Młodzieży Akademii Młodzieżowej Lecha Poznań
Kiedy powstał projekt Akademii? Pytam w kontekście tegorocznych sukcesów juniorów Lecha bo zapewne są one związane do pewnego stopnia z
działalnością Akademii?
Z pewnością tak...Akademię otworzyliśmy we wrześniu
2012 roku, choć oczywiście cała sktruktura była przygotowana już od marca. Model Akademii wciąż jest rozwijany,
modyfikowany...
Akademia jest też chyba nawiązaniem do wcześniejszych rozwiązań szkoleniowych w Lechu...
Szkolenie dzieci i młodzieży w Lechu i w Amice już
wcześniej funkcjonowało na dobrym poziomie. I przynosiło wymierne efekty szkoleniowe na poziomie młodzieżowym i wyższym, kwalifikowanym. Zdobywaliśmy
przecież wielokrotnie tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski juniorów przez oba te kluby. Jednak rok 2012 był rokiem absolutnie przełomowym jeśli chodzi o standard organizacji szkolenia i pracy.
Projekt Akademii w swoich założeniach jest imponujący i kompleksowy. Rzuca się w oczy, że waszą
ambicją jest nie tylko szkolić dobrych piłkarzy ale
równolegle wychowywać, uczyć dobrych manier,
języków, etyki. To zasługuje na najwyższe uznanie
ale czy to nie jest za ambitne?
Z pewnością nie. Sądzę wręcz, że ludzie podchodzący do
szkolenia młodzieży inaczej, nie powinni się tym zajmować. My Akademię widzimy jak uniwersytet. Chcemy aby
nasi zawodnicy byli nie tylko sprawni piłkarsko ale także
dobrze wyedukowani, inteligentni i kompetentni.
Ilu Akademia ma członków i gdzie ich szkolicie?
Szkolimy w dwóch ośrodkach. Poznański skupia się na
akademii dziecięcej i wczesno szkolnej oraz ośrodek wroniecki, który jest wysoko kwalifikowany. Oba są stacjonarne. W Poznaniu cała struktura jest oparta o system klas
sportowych wybranych szkół. Oprócz tego są zajęcia w grupach równoległych. Dla zawodników sprowadzanych
z innych ośrodków, najczęściej z Wielkopolski, mamy internat. Ośrodek wroniecki jest już całkowicie „skoszarowany”, wszyscy zawodnicy mieszkają w internacie. We
Wronkach mamy 66 chłopców, w Poznaniu jest ich
w różnych okresach od 800 do 840. Cała struktura ma
kształy piramidy. Jej szeroka podstawa znajduje się w Poznaniu, zaś wierzchołek we Wronkach.
Znalazłem informację o klubach patronackich...
To jest projekt, który cały czas leży nam na sercu. Mamy go w głowie, trochę w realizacji ale jest wciąż daleki
od ideału. W tej chwili jest tak, że chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą, chętnie współpracujemy
z innymi, zwykle mniejszymi klubami ale nie udało nam
się dotąd wdrożyć rozwiązań sytemowych. To zadanie dopiero przed nami.
Współpracujecie z dziewięcioma szkołami. Co im
oferujecie, co sami otrzymujecie?
W tej chwili trochę ten projekt zmieniamy. Nie wszystki szkoły spełniły nasze oczekiwania. Zarówno w kwesti
organizacji pracy jak i dostępności obiektów. Ograniczamy
liczbę szkół, w niektórych wygaszamy naszą obecność. Zostaniemy przy współpracy z 4-5 szkołami. Ze swojej strony dajemy wysoko kwalifikowanych szkoleniowców, dajemy prestiż, stwrzamy szkole szansę ponadprzeciętnych
wyników sportowych. Otrzymujemy zaś możliwość
dłuższej pracy z dziećmi. Dzięki systemowi lekcji wf za-
12
GOL
SZKOLENIE
Dekalog Akademii
1. Naszym celem jest klasa światowa. Jej miarą zwycięstwo.
2. Nie ma talentów. Są tylko zawodowcy.
3. Nasz trening jest wymagający, ale przemyślany.
4. Trening piłki nożnej to trening mózgu.
5. Chcemy pojąć futbol i zrozumieć siebie w grze.
6. Naszym paliwem jest pasja.
7. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest taki sam.
8. Rywalizujemy by pokonać siebie.
9. Jesteśmy jednym zespołem.
10. Nigdy nie zapominamy skąd jesteśmy.
Misja Akademii
Praca szkoleniowa w Akademii łączy ze sobą cele sportowe, edukacyjne i wychowawcze.
Akademia to nie tylko doskonała infrastruktura sportowa, z której na co dzień korzystają wychowankowie, ale
przede wszystkim opieka trenerów, fizjoterapeutów, lekarzy, dietetyków, wychowawców i nauczycieli. Szkoła
jest równie ważna jak trening, a zaangażowanie na boisku nie zrekompensuje nieodrobionych zadań domowych.
Chcemy poprzez Akademię wychować dobrych i twardo
stąpających po ziemi młodych ludzi, którzy poradzą sobie
w życiu nawet wówczas, gdy nie będzie im pisana
piłkarska kariera.
Akademię pojmujemy jako uniwersytet, w którym obowiązują najwyższe standardy organizacyjne i dwutorowa
edukacja:, najnowocześniejsza programowość szkolenia
piłki nożnej i program szkolny, obejmujący takie obszary
jak:
 poszerzoną naukę języków obcych,
 edukację dietetyczną oraz prozdrowotną,
 edukację psychologiczną,
 edukację etyczną,
 nauczanie zasad savoir vivre,
 nauczanie praktycznych zasad społecznych.
Wszechstronny program edukacji ma przygotować zawodnika do życia i nauczyć go poczucia odpowiedzialności
oraz szacunku zarówno dla siebie, jak i Wielkiej Rodziny
Lecha wraz z jej tradycją i barwami klubowymi.
lato 2014
jęcia są częstsze a także unikamy wielu komplikacji związanych na przykład z dowozem dzieci na treningi do klubu.
W kadrze Wielkopolski, w Pucharach Deyny i Górskiego, macie 28 zawodników. Ilu spośród nich to
wasi wychowankowie a ilu pozyskaliście z innych
klubów?
Za wychowanka uznajemy tego zawodnika, który spędził
w naszym systemie co najmniej trzy lata i który zaakceptuje zasady Akademii. Staramy się unikać transferowania
zawodników poniżej 6 klasy szkoły podstawowej.
Uważamy, że wiek 12,13 lat nie jest dobrym okresem aby
wyjmować dzieci z ich środowiska naturalnego i rodzinnego. Dla dobra dzieci, ich właściwego rozwoju emocjonalnego powinno się z tym poczekać.
Dopracowaliście się przejrzystego systemu skautingu...
Po pierwsze szukamy wszędzie uzdolnionej piłkarsko
młodzieży obserwując liczne zawody i imprezy. Po drugie
mamy elementy naboru otwartego, jak choćby Talent's
Day gdzie dzieci mogą zgłaszać się same. Jak już zaznaczyłem nie transferujemy dzieci zbyt szybko lecz jeśli
zdarzy się sytuacja, że młody a bardzo zdolny chłopiec nie
ma możliwości rozwoju w swoim otoczeniu a rodzice wyrażają akceptację to wtedy obejmujemy go pełną opieką.
W swoich celach określacie, źe są nimi gra w pierwszym zespole Lecha a póżniej ewentualnie w drużynie zagranicznej. Od pewnego czasu obserwujemy zjawisko podkupowania wam zawodników
przez rywali krajowych, szczególnie Legię Warszawa...
Zdarzyło się to dotąd dwa razy więc nie tworzyłbym mitów, że mamy do czynienia z masowym zjawiskiem. To
oczywiście smutna rzeczywistość, ponieważ z tymi chłopcami pracujemy nad budową pewnej tożsamości, przywiązania do barw klubowych, miłości do piłki, dumy z klubu i tego w jakich warunkach i w jakm towarzystwie trenują i uczą
się. W oparciu o te wartości powstaje szczczególna więź
młodego człowieka z klubem, ktorego zasadniczym elementem jest lojalność. Ale zawsze znajdą się jednostki dla
których argumenty ekonomiczne są najważniejsze. My oczywiście mamy system stypendialny ale bardzo skromny. Natomiast są ośrodki szkoleniowe o innej filozofi działania,
gdzie dopuszczalne jest kupowanie młodych ludzi, gdzie od
razu dostają bardzo wysoki kontrakt, a rodzice profity. W cieniu mamy nie do końca etyczny, skomercjalizowany świat
dorosłych: agenci, działacze, niemoralni trenerzy i niestety
rodzice którzy widzą jedynie czubek własnego nosa i szybko chcą sukcesu, pieniędzy. Nasza filozofia jest inna. Stwarzamy w Akademii tej młodzieży najlepsze warunki w Polsce do rozwoju i kariery. I wierzymy, że oni to doceniają
i nie ulegną pierwszej lepszej pokusie.
W Dekalogu, który zamieszczacie na stronie internetowej znalazłem zastanawiającą sentencję...„Trening piłki nożnej to trening mózgu”. Co to znaczy?
SZKOLENIE
www.wzpn.poznan.pl
Bezwzględnie. Twierdzimy, że intelektualizacja wszelkich działań na boisku jest bardzo istotna. Stawiamy procesy decyzyjne w centrum szkolenia. To znaczy, że dziecko skłaniamy środkami szkoleniowymi do ciągłego podejmowania decyzji na boisku. A żeby je podejmowało to
musi postrzegać, antcypować, doświadczać wielu działań
psychofizycznych a nie tylko fizycznych. Dlatego trening
mózgu, który prowadzi do szybkiego i najlepszego procesu podejmowania decyzji na boisku jest elementem tak
ważnym. Ten trening to także budowanie mentalności zawodnika, kształtowanie jego mentalności.
Aby te zasady realizować trzeba być specjalistą. Czy
takich macie?
Generalnie wszyscy czujemy się specjalistami, kompetentnymi do tych działań. Nasi trenerzy są wysoko kwalifikowani i doskonale sobie z tymi trudnymi zagadnieniami radzą...
A nie obawia się pan,że ten cały proces zostanie trochę przeintelektualizowany.
Myślę, że pan uważnie obserwował mecze mistrzostw
świata i dostrzegł tempo gry, zmieniającą się jej strukturę.
GOL 13
Sukcesy odnosiły zespoły, które element intelektualizacji
gry szalenie podniosły...
Przyznam, że to jakoś się mi kłóci z widokiem piłkarzy
wytatuowanych do obłędu, z jakimiś szalonymi fryzurami. Nie wyglądają mi na zbyt mądrych. Owszem,
dobrze grają w piłkę ale chyba za mądrzy nie są...
Może pan widzi na boisku trochę to co chce zobaczyć.
Ja raczej dostrzegam tych nie wytatuowanych, skromnych,
uciekających od świata celebrytów. Są tacy także u nas, jak
choćby Robert Lewandowski. Mało ich w piłce nożnej i
może dlatego zajmujemy takie a nie inne miejsce w śiwecie, ale w innych dyscyplinach jest więcej wyjątkowych
przykładów prawdziwych sportowców, jak choćby medaliści ostatnich zimowych Igrzysk olimpijskich: Justyna
Kowalczyk, Kamil Stoch, ….Bródka.To nasze wzorce,
postaci które dajemy za przykład. My w Akademii mamy
pewne normy, wśród nich jest zakaz wykonywania tatuaży, piercingu, farbowania włosów. Chcemy bowiem
aby byli nasi chłopcy widziani ale przez to jakimi są ludźmi, sportowcami, piłkarzami a nie poprzez charakteryzację swojej zewnętrzności. 
Rozmawiał Konrad Napierała
Bardzo dobry sezon juniorow starszych Lecha
akże bardzo dobrze spisali się juniorzy starsi Lecha. Wprawdzie
apetyty były na mistrzostwo Polski
ale dojście do półfinalów także
można uznać za sukces podopiecznych trenera Marka Śledzia. W półfinale lechici ulegli póżniejszym mistrzom Wiśle Kraków. Pod Wawelem
było 5:1 dla krakusów, w rewanżu we
Wronkach padł remis 1:1. 
T
Stoją od lewej: Grzegorz Kuźniak – Trener Bramkarzy, Piotr Rymar, Marcin Tomaszewski,
Kamil Bzdziel, Hubert Wolak, Tomasz Wojcinowicz, Adam Makuchowski, Beniamin Małecki, Marcin Banaszak, Piotr Kurbiel, Arkadiusz Gieraszek, Damian Roszczyk, Jerzy Kołakowski, Bartosz Zieliński – Fizjoterapeuta,
Siedzą od lewej: Karol Kikut – Trener Przygotowania Fizycznego, Robert Janicki, Mateusz
Pawlak, Krystian Sanocki, Daniel Duda, Marek Śledź – I Trener, Miłosz Kozak, Miłosz Nowicki, Bartosz Tetych, Kamil Szubertowski, Marcin Kardela – Asystent Trenera
Nieobecni na zdjęciu: Piotr Jacek – II Trener, Andrzej Dawidziuk – Główny Trener Bramkarzy, Marcin Gawron, Jakub Serafin, Kamil Jóźwiak
14
GOL
INFORMACJE
lato 2014
Promień Opalenica ma 90 lat!
28 czerwca Promień Opalenica obchodził jubileusz 90 -lecia istnienia. Podczas uroczystej akademii podsumowany został dorobek
minionych dekad.
uroczystości wzięło udział liczne
grono zawodników, działaczy,
przedstawiciele władz gminnych oraz
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Wręczono wiele odznaczeń dla ludzi
związanych z klubem. Okolicznościowy graweton od Wlkp.ZPN wręczył
członek Zarządu Krzysztof Piasek.
Wlkp.ZPN otrzymał od KS Promień
Opalenica honorowe wyróżnieniemedal 90-lecia. Prezes klubu, Marek
Chwalisz otrzymał złotą odznakę honorową PZPN. Został także odsłonięty kamień z tablicą, upamiętniającą
Jana Wojdę, zasłużonego prezesa
i działacza klubowego. Odsłonięcia
dokonała córka. Jubileusz obfitował
W
Wlkp.ZPN od KS Promień Opalenica otrzymał honorowe wyróżnienie – medal 90-lecia
Na wstępie uroczystości odslonięto obelisk ku czci Jana Wojdy
długoletniego prezesa klubu,którego imię nosi opalenicki stadion. Odsłonięcia dokonała córka.
w liczne imprezy odbywające się
w Parku Miejskim. A 29 czerwca odbył się Turniej o Puchar Burmistrza
z okazji 90-lecia K.S. Promień Opalenica. Wystąpiły drużyna gospodarzy, Ogrol Sielinko, Jastrząb Rudniki
i OSP Opalenica. Po zaciętych meczach zwyciężył PROMIEŃ.
***
Klub sportowy Promień w Opalenicy powstał 27 kwietni 1924 roku. Jest
jednym z najstarszych stowarzyszeń
sportowych w Wielkopolsce. Pierwszy
zarząd tworzyli: Bernard Kokoszyński-prezes, Czesław Rutecki – wiceprezes, Stanisław Chwalisz – sekre-
W zastępstwie prezesa Wlkp.ZPN okolicznościowy graweton od
wlkp.zpn wręczył członek zarządu Wlkp.ZPN Krzysztof Piasek
Pięciu działaczy klubu otrzymało złotą odznakę honorową za zasługi dla Wlkp.ZPN
www.wzpn.poznan.pl
tarz. Barwy klubowe ustalono na
biało-niebieskie. 1926 r. klub przystąpił do Poznańskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej. Po wojnie,
w 1947 roku klub przeszedł pod patronat Cukrowni i zmienił nazwę na
Cukrowniczy Związkowy Klub Sportowy. W 1950 r. nastąpiła kolejna
zmiana nazwy, tym razem na KS
UNIA-Promień. W 1954 roku przyszedł pierwszy sukces sportowy,
pierwsza drużyna B-klasowa zdobyło
mistrzostwo powiatu nowotomyskiego
w Pucharze Polski. Dwa lata później
INFORMACJE
piłkarze awansowali do A klasy.
W 1958 na fali popaździernikowej „odwilży” powróciła pierwotna nazwa
klubu – KS Promień. W 1960 r. oddano do użytku nowy stadion. 1962 r.
drużyna awansowała z A klasy do IIl
ligi okręgowej.
Kolejny znaczący moment w dziejach klubu nastąpił dopiero w 1999 r.
gdy powstała autonomiczna sekcja
piłki nożnej. W 2002 roku w sezonie
2002/2003 KS REMES PROMIEŃ
awansował do drugiej klasy okręgowej. W 2006 r. awans do III ligi.
GOL 15
W 2008 roku Promień pokonuje u siebie II ligowe Zagłębie Sosnowiec
w 1/16 Pucharu Polski, a jego przygoda z Pucharem Polski kończy się na
meczu 1/8 Pucharu Polski z Zagłębiem
Lubin. W 2009 r. druga drużyna staje
się pierwszą i zespół wycofuje się
z rozgrywek III ligi gr. kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej i rozpoczyna
rozgrywki w klasie okręgowej okręgu
Poznańskiego. W 2011 r. Promień wycofuje się z klasy okręgowej, rozpoczynając rozgrywki od B-Klasy
W 2013 r. awansuje do A-Klasy... 
Brąz wielkopolskiej reprezentacji w Pucharze Kazimierza Deyny
wycięstwo w ostatnim meczu 4:0
z Bydgoszczą dało wielkopolskiej reprezentacji brązowy medal
w Pucharze im. K. Deyny. Bramki
dla naszej drużyny zdobyli: Maciej
Spychała – dwie, w tym jedną z karnego, Dawid Kurminowski i Kacper
Z
Chodyna. Wielkopolskę reprezentowali: Biba, Gutowski, Wojdak,
Nawrocki, Andrzejewski, Gumny
(Lech Poznań), Wypych, Fiedosewicz, Kozłowski, Moder (Warta
Poznań), Spychala, Sierant, Friska,
Puchacz, Mróz, Chodyna, Kurmi-
nowski, Jóźwiak (Lech Poznań)
Sztab Trenerski tworzyli: Majchrzak
Bartosz, Adach Arkadiusz, Raczkowski Filip, Kuźniak Grzegorz,
Hetman Rob. Wszystkim serdecznie
gratulujemy! 
16
GOL
FUTBOL KOBIECY
lato 2014
Marzenie o Europie...
Rozmowa z Romanem Jaszczakiem,
trenerem, działaczem, jednym z twórców piłki kobiecej w Polsce
Kiedyś stwierdziłeś, że Twoim marzeniem jest gra w Lidze Mistrzyń...
Tak, ale to się trochę zmieniło bo teraz marzeniem już nie jest sama gra ale
aby w tej Lidze odegrać ważną rolę.
Zdobyłeś ze swoim zespołem
upragniony tytuł mistrza Polski a
także Puchar Polski. Ten rok jest
dla Medyka i dla Ciebie wyjątkowy. Jakie jest źródło tych wspaniałych sukcesów?
Autorkami sukcesów są same zawodniczki. Teraz to mogę powiedzieć
wprost, że po raz pierwszy, w całej naszej już trzydziestoletniej historii mamy
zespół złożony nie tylko z bardzo profesjonalnych zawodniczek ale są to
dziewczyny mądre, które chcą się
wciąż uczyć i na dodatek bardzo ładne.
I ten cały klimat sportowy i osobowościowy daje taką atmosferę, że wynik przychodzi jakby sam. Moich zawodniczek nie trzeba gonić do pracy
ani do nauki. Dziewczyny są zmotywowane i wykształcone. Najlepszym
tego dowodem, że w Koninie w Ośrodku zatrudniamy siedem albo osiem
piłkarek, któr szkolą nam najmłodsze
zawodniczki. Myślę, że mamy teraz
taki klimat, że zajdziemy jeszcze wyżej.
Za dwa, trzy lata możemy mieć europejskiej klasy drużynę.
Jak to osiągnąć?
Joasia Tokarska, moja była zawodniczka, komentując finał Ligi Mistrzów, stwierdziła że do sukcesu w Europie potrzeba 2-3 miliony Euro. Zakladam, że gdybym miał budżet na poziomie miliona złotych to jesteśmy
zdolni zaistnieć w tych rozgrywkach
i odnieść sukces. Gdyby się do tego pomysłu udało przekonać władze Konina,
naszego sponsora, a także PZPN, który może nam w różny sposób pomóc to
dobry wynik jest w zasięgu tej drużyny.
Biorąc pod uwagę, że w tej drużynie
jest pięć mistrzyń Europy do lat 17
oraz kilka innych młodych, niezwykle
utalentowanych zawodniczek, to za
dwa, trzy lata możemy być znaczącą
siłą w Europie.
Na jakim etapie jest w tej chwili
Twoim zdaniem polska piłka kobieca?
Nie chcę tego oceniać. Byłem trenerem reprezentacji przez ponad dwa
lata i wydawało się, że zrobiłem
fajną drużynę gotową odnosić sukcesy na arenie europejskiej. Niestety, moją pracę przerwano i dlatego
niezręcznie jest mi wypowiadać jakieś konkretne opinie. Za to co się
dzieje aktualnie z reprezentacją Polski nie odpowiadam i nie chcę tego
komentować.
Wróćmy więc do Medyka. Tegoroczne piekne sukcesy są jakby
zwieńczeniem twojej trwjącej
ćwierć wieku pracy trenera oraz
działacza. Nie przesadzę bowiem,
jeśli powiem że bez Ciebie tych
sukcesów by nie było. Jednak
z pewnością możesz wymienić
osoby, które Cię wspierały i pomagały...
Kiedy zakładałem w 1985 roku tę
drużynę w ogóle nie myślałem o sukcesach. Moim marzeniem było mieć
taki zespół i nauczyć dziewczyny grać
w piłkę. Sukcesy pojawiły się po drodze. pierwszy tytuł juniorek do lat 15,
później do lat 19,póżniej pierwszy tytuł mistrzyń w hali... Z pewnością nie
osiągnąlbym tego sam. Nie chcę wymieniać konkretnych nazwisk w obawie, że mógłbym kogoś pominąć. Przez
te lata w Medyku pracowało wielu trenerów i trenerek... Takim instytucjonalnym współtwórcą naszych sukcesów jest miasto Konin, które stworzyło
idealne warunki do łączenia nauki ze
sportem. To Prezydent Konina, Rada
Miasta oraz władze oświatowe, które
zezwolily na stworzenie szkoły mistrzostwa sportowego przy Gimnazjum
nr 6, pozwoliły na utworzenie klas
sportowych w zespole szkół górniczoenergetycznych. Teraz tam mamy licealny ośrodek szkolenia sportowego
pod egidą Ministerstwa Sportu i PZPN.
Było wielu sponsorów ale jeden przetrwał, POLOmarket, który nas nie
opuszcza od dwudziestuparu lat. Bez
nich wszystkich te sukcesy by się nie
zdarzyły. Muszę tutaj oczywiście
wspomnieć o wsparciu władz związkowych. Zrozumienie i wsparcie moich
kolegów z Zarządu Wlkp.ZPN rosło z
czasem. Pamiętam gdy kilkanaście lat
temu wnioskowałem po raz pierwszy
o wsparcie dla kobiecej piłki w wysokości 4 tysięcy to koledzy się śmiali
i padło pytanie czy to na podpaski. Istotne jest jednak to, że nasz Związek
był pierwszym w Polsce, który wspierał piłkę kobiecą. I te sukcesy drużyn
młodzieżowych, złote medale ogólnopolskiej olimpiady młodzieży czy trzykrotne mistrzostwo Polski U 13 nie
wzięły się znikąd. Bez pomocy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
byłyby niemożliwe do osiągnięcia. 
Rozmawiał Konrad Napierała
17
Mistrzynie Medyk POLOmarket Konin
Aleksandra Sikora
Anita Piotrowska
Anna Gawrońska
18
GOL
FUTBOL KOBIECY
lato 2014
Anna Szymańska
Dominika Latuszek
Ewa Pajor
Ewa Sobolewska
Ewelina Kamczyk
Gabriela Grzywińska
Jagoda Szewczuk
Karina Kałużna Mordeczkaa
Katarzyna Konat
FUTBOL KOBIECY
www.wzpn.poznan.pl
GOL 19
Kinga Sołtysiak
Laetitia Chapeh Yimga
Marta Kieszkowska
Marta Woźniak
Natalia Pakulska
Patrycja Balcerzak
Paulina Zawiślak
Radoslava Slavcheva
Sylwia Matysik
20
GOL
FUTSAL
lato 2014
Futsal broni się sam
Rozmowa z Bartoszem Barańskim,
prezesem Red Dragons Pniewy,
Pniewy wróciły do futsalowej ekstraklasy.Kto jest ojcem tego sukcesu, a może ich jest więcej niż jeden?
Oczywiście awans wywalczyła drużyna. Nasi młodzi zawodnicy (średnia
wieku 20 lat) to w całości mieszkańcy
Pniew i okolic. Dzięki swojej ambicji,
zaangażowaniu i wytrwałości na treningach pokazali, że nawet w tak małym
środowisku można osiągnąć wysoki po-
ziom sportowy, co poza awansem do Ekstraklasy zaowocowało powołaniami do
reprezentacji Polski. Ojcem tego sukcesu
jest trener Łukasz Frajtag. To on w przeciągu kilku lat nauczył ich futsalu od podstaw. Łukasz jest niezwykle ambitnym
człowiekiem z olbrzymią pasją do naszej
dyscypliny sportu. Cały czas rozwija się
uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Jestem przekonany że w przyszłości będzie jednym z najlepszych trenerów futsalu w kraju. Moja skromna osoba i Rafał Gnybek staramy się zarówno Łukaszowi jak i całej drużynie zapewnić jak
najlepsze warunki do pracy i dalszego
rozwoju. Oczywiście w klub zaangażowanych jest w większym lub mniejszym zakresie wiele osób. Bez ich pomocy nie było szans na nasz historyczny
sukces. Mamy również grupę niezwykle
zaangażowanych i głośnych a do tego
przesympatycznych kibiców, którzy co
jest rzadkością w piłce nożnej, wpierają
nas w niezwykle kulturalny sposób.
Jak tworzycie budżet drużyny
i klubu. Kto was wspiera, czy także
Gmina?
Od początku naszego istnienia (2005
r.) otrzymujemy duże wsparcie od władz
miejskich i to jest główne źródło naszego finansowania. Pierwszą osobą
która nam zaufała był ówczesny burmistrz Pniew pan Michał Chojara. Również aktualne władze Gminy Pniewy
doceniają naszą pracę z lokalną młodzieżą. W trzech grupach młodzieżowych
trenujemy ponad 50 osób, mieszkańców naszego miasta i okolic,. Organizujemy rocznie kilkanaście imprez masowych, prowadzimy akcje społeczne,
aktywnie uczestniczymy w większości
wydarzeń w gminie. Dlatego uważam,
że doskonale wpisujemy się w strategię
rozwoju i promocji sportu w naszym
mieście a dotacja spełnia w stu procentach swoją rolę. Dzięki dużej frekwencji na meczach, nawet do 500 osób,
udało się przekonać do wparcia kilkunastu miejscowych przedsiębiorców za
co jestem im bardzo wdzięczny bo bez
nich nie udało by się domknąć budżetu.
Cały czas poszukujemy sponsora strategicznego, który dostrzeże olbrzymi
potencjał naszej dyscypliny.
Wygraliście ligę zdecydowanie.
Czego pan się spodziewa w nowym sezonie. Kolejnych sukcesów
czy kłopotów beniaminka?
Nasz pięcioletni plan awansu udało
się zrealizować już w drugim sezonie.
Jesteśmy zadecydowanie najmłodszą
drużyną z najmniejszym budżetem dlatego utrzymanie się w elicie futsalowej
będzie ogromnym wyzwaniem. Mimo
tego cały czas trzymamy się strategii budowy naszego klubu czyli stawianie na
wychowanków. Drużyna ma osiągnąć
odpowiedni poziom rozwoju w ciągu
3,4 lat a gra na najwyższym poziomie
będzie na pewno doskonałym doświadczeniem dla naszych młodych graczy.
Jak pan ocenia perspektywy futsalu w Polsce?
Jest to bardzo niedoceniana dyscyplina. Futsal jest jednym z najpopularniejszych sportów uprawianych amatorsko w Polsce. Praktycznie każda hala w okresie od jesieni do wiosny jest
okupowana przez miłośników halowej
odmiany piłki nożnej. Są setki większych lub mniejszych lig środowiskowych, w których uczestniczy kilkaset tysięcy osób. Transmisje z meczów Ekstraklasy mają podobną oglądalność jak
I liga piłki nożnej czy Ekstraklasa koszykówki. Mimo tego pieniądze w futsalu są niewspółmiernie mniejsze. Mam
nadzieję, że w końcu dostrzeże się
olbrzymi potencjał naszej dyscypliny
gdzie naprawdę można przy niewielkim, jak na piłkę możną, nakładzie stać
się rozpoznawaną marką a nawet uczestniczyć w futsalowej Lidze Mistrzów.
W Polsce futsalu jest niedoceniany również jako element szkolenia piłkarzy
trawiastych. Jak pokazują przykłady
Hiszpanii i Brazylii, może on być doskonałą formą treningu zarówna techniki, jak i podstaw taktyki, szybkości
reakcji czy sposobów gry na małej przestrzeni. Mimo tego uważam, że futsal
jest tak widowiskową dyscypliną sportu, że broni się sam i ciągu kliku lat
stanie się naprawdę rozpoznawalny. 
Rozmawiał Konrad Napierała
TABELE
www.wzpn.poznan.pl
GOL 21
KOMUNIKAT nr 1/2014 Wydział Gier i Ewidencji Wlkp.ZPN
WERYFIKACJA SPOTKAŃ – sezonu 2013/2014
III LIGA GR. 2
1 SOKÓŁ Kleczew
2 Start Warlubie
3 Unia-Roszak Solec Kujawski
4 Wda Świecie
5 LECH II Poznań
6 POLONIA Środa Wlkp.
7 Włocłavia Włocławek
8 Nielba Wągrowiec
9 CENTRA Ostrów Wlkp.
10 UNIA Swarzędz
11 Pogoń Mogilno
12 POLONIA 1912 Leszno
13 TKP Elana Toruń
14 GROM Plewiska
15 Cuiavia Inowrocław
16 GKS Dopiewo
17 Notecianka Pakość
18 FOGO Luboń (Wycofana z rozgr.)
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
73
64
61
61
60
56
55
54
51
50
49
48
47
43
29
27
22
20
75:33
81:42
58:30
60:42
70:51
60:39
51:42
58:41
53:51
58:44
57:57
48:45
42:48
51:64
39:88
39:68
32:94
28:81
73
67
60
57
52
45
45
43
40
38
38
35
34
20
12
17
82:26
63:19
57:27
56:29
59:42
47:31
44:54
48:46
61:49
44:48
49:64
38:54
37:35
22:66
22:91
23:71
IV LIGA GR. PŁD.
1 VICTORIA Września
2 DĄBROCZANKA Pępowo
3 GÓRNIK KONIN
4 Obra 1912 Kościan
5 LKS Ślesin
6 WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz
7 ORZEŁ Mroczeń
8 SKP Słupca
9 GROM Wolsztyn
10 OLIMPIA Koło
11 PKS Racot
12 VICTORIA Ostrzeszów
13 LKS Gołuchów
14 PIAST Kobylin
15 WARTA Krzymów
16 JAROTA II Jarocin (Wyc. z rozgr.)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
IV LIGA GR. PŁN.
1 TARNOVIA Tarnowo Podgórne
30
2 SPARTA Oborniki
30
3 WARTA Międzychód
30
4 Lubuszanin Trzcianka
30
5 HURAGAN Pobiedziska
30
6 ZJEDNOCZENI Trzemeszno
30
7 1922 LECHIA Kostrzyn
30
8 Iskra Szydłowo
30
9 PŁOMIEŃ Przyprostynia
30
10 1920 Mosina
30
11 MIESZKO-CARBON Gniezno
30
12 Leśnik Margonin
30
13 CZARNI Wróblewo
30
14 SOKÓŁ Pniewy
30
15 POGOŃ Lwówek
30
16 ŚWIT Piotrowo (Wyc. z rozgrywek) 30
KLASA OKRĘGOWA GR.ZACH
WLKP.LIGA JUN.ST.A1-A2
67 83:30
56 54:28
56 69:40
55 71:44
52 50:31
48 58:47
46 65:41
44 63:49
44 63:45
43 57:49
42 52:38
33 43:82
29 38:68
28 42:88
11 26:106
17 32:80
1 LECH II Poznań
2 JAROTA Jarocin
3 WARTA II Poznań
4 MSP Szamotuły
5 UNIA Swarzędz
6 LIDER SWARZĘDZ
7 PROMIEŃ Opalenica
8 RAWIA Rawicz
9 Noteć CZARNKÓW
10 SPARTA Konin
11 CALISIA Kalisz
12 ACROPOL LKS Gołuchów
13 VICTORIA Września
14 SOKÓŁ Chwałkowo
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
61 97:28
55 80:39
52 60:21
52 70:29
44 61:34
40 45:44
40 62:53
38 50:50
30 45:58
29 36:65
25 37:58
19 33:93
16 29:72
14 44:105
WLKP.LIGAJUNMŁ.B1-B2 GR.1
1 LECH II Poznań
2 GÓRNIK KONIN
3 MARCINKI Kępno
4 STAL Pleszew
5 WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz
6 OLIMPIA Koło
7 CENTRA Ostrów Wlkp.
24 61 113:19
24 41 54:45
24 40 52:40
24 37 42:34
24 29 36:57
24 24 36:54
24 12 16:100
WLKP.LIGAJUNMŁ.B1-B2 GR.2
1 Błękitni WRONKI
24 54 80:26
2 Nielba Wągrowiec
24 52 67:26
3 POLONIA 1912 Leszno
24 40 49:41
4 WARTA II Poznań
24 35 42:27
5 POLONIA Środa Wlkp.
24 33 47:50
6 PRZEMYSŁAW Poznań
24 13 29:86
7 JAROTA Jarocin
24 13 20:78
Baraże o utrzymanie się w Wlkp. Lidze Juniorów Młodszych
B1-B2
Włókniarz 1925 Kalisz- Polonia Środa Wlkp. 2:3
Polonia Środa Wlkp. - Włókniarz 1925 Kalisz 0:0
KLASA OKRĘGOWA GR.WSCH
1 PELIKAN Niechanowo
26 74 102:22
2 KOTWICA Kórnik
26 59 69:23
3 VITCOVIA Witkowo
26 55 68:22
4 KŁOS Zaniemyśl
26 54 61:40
5 WEŁNA Rogoźno
26 53 65:35
6 STELLA Luboń
26 38 36:38
7 PIAST Kobylnica
26 36 40:43
8 OTPS WINOGRADY Poznań
26 35 53:51
9 POLONIA Poznań
26 31 38:62
10 SUCHARY Suchy Las
26 29 37:60
11 KS 1999 Łopuchowo
26 27 39:75
12 WARTA Śrem
26 27 43:49
13 LAS Puszczykowo
26 10 24:82
0
8:81
14 LECHITA Kłecko (Wyc. z rozgrywek) 26
1 SPARTA Szamotuły
26
2 Błękitni WRONKI
26
3 OBRA Zbąszyń
26
4 EWPA WIELKOPOLSKA Komorniki 26
5 ORKAN Konarzewo
26
6 WARTA Sieraków
26
7 KŁOS Gałowo
26
8 MAWIT Lwówek
26
9 SOKÓŁ Rakoniewice
26
10 PATRIA Buk
26
11 SPÓJNIA Strykowo
26
12 SOKÓŁ Duszniki
26
13 LIPNO Stęszew
26
14 RAKIETA Głuponie
26
Baraże o utrzymanie się w Klasie Okręgowej
Sokół Duszniki – Warta Śrem
1:2
Warta Śrem – Sokół Duszniki
1:3
57
56
49
40
37
35
35
35
34
32
30
28
28
11
68:25
65:21
53:33
52:61
35:37
42:43
46:45
27:38
36:41
46:42
42:48
33:55
35:36
38:93
KLASA A GR. 1
1 CONCORDIA Murowana Goślina
26
2 WIARA LECHA Poznań
26
3 KS GNIEZNO
26
4 ORKAN Jarosławiec
26
5 POLONIA II Środa Wlkp.
26
6 PRZEMYSŁAW Poznań
26
7 MARATOŃCZYK Brzeźno
26
8 CZARNI Czerniejewo
26
9 LKS Kicin
26
10 POGOŃ Książ Wlkp.
26
11 ZAWISZA Dolsk
26
12 POZNAŃSKA 13 Poznań
26
13 POZNAŃ FC
26
14 ORKAN Działyń (Wyc. z rozgrywek)26
65 93:18
59 81:27
56 67:31
53 89:46
44 91:46
41 69:53
35 56:54
33 47:41
29 39:62
28 44:60
27 49:70
25 40:85
22 34:88
3 17:135
KLASA A GR. 2
1 ZIELONI Lubosz
26
2 SZTURM JUNIKOWO Poznań
26
3 ROKITA Rokietnica
26
4 GKS Golęczewo
26
5 TARNOVIA II Tarnowo Podgórne
26
6 WARTA Obrzycko
26
7 RZEMIEŚLNIK Kwilcz
26
8 ORKAN OBJEZIERZE
26
9 CZARNI Kaźmierz
26
10 Byki Obrowo
26
11 KS Sarbia
26
12 KS Gaj Wielki
26
13 ROŻNOVIA Rożnowo
26
14 TĘCZA Lulin (Wycofana z rozgrywek) 26
64
56
47
47
47
46
46
41
33
31
23
20
13
9
97:25
93:39
70:37
65:53
63:41
59:50
57:49
57:52
48:51
55:83
44:83
45:85
38:87
17:73
22
GOL
TABELE
lato 2014
KLASA B GR. 4
KLASA A GR. 3
1 DYSKOBOLIA-Intermarche
GRODZISK WLKP
2 LZS Wronczyn
3 KORONA Bukowiec
4 TS GMINY Kamieniec
5 ORZEŁ Granowo
6 WICHER Strzyżewo
7 PIECZARKA WIELICHOWO
8 HURAGAN Łomnica
9 PROMIEŃ Opalenica
10 INTER Zdrój
11 LSS GMINY Grodzisk Wlkp.
12 TS 05 Nowy Tomyśl
13 DĄB Bolewice
14 NKS Niepruszewo (Wyc. z rozgr.)
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
63 90:18
56 74:43
52 85:58
51 84:55
47 70:47
45 73:40
40 64:45
37 64:68
36 80:72
34 64:69
31 31:42
30 45:61
12 30:127
0 4:113
KLASA B GR. 1
1 JURAND KOZIEGŁOWY
2 CLESCEVIA Kleszczewo
3 MEBLORZ SWARZĘDZ
4 GTS PHYTOPHARM KLĘKA
5 FARA PELIKAN Żydowo
6 LOTNIK-1997 POZNAŃ
7 KŁOS II Zaniemyśl
8 WEŁNIANKA Kiszkowo
9 AVIA I KAMIONKI
10 KS Gminy Brodnica Manieczki
11 Antares ZALASEWO
12 GKS Gułtowy
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
54
49
47
42
32
28
25
24
24
21
17
15
69:28
72:31
67:24
65:31
33:35
39:47
43:60
40:52
43:56
34:64
33:64
17:63
KLASA B GR. 2
1 AKADEMIA REISSA Poznań
2 Canarinhos Skórzewo
3 ORZEŁ SŁopanowo
4 FCL PRZEŹMIEROWO
5 WEŁNA II Rogoźno
6 ZŁOCI Złotkowo
7 BOLA 06 Poznań
8 ARKA Kiekrz
9 KS Kąsinowo
10 ZIELONI GAJ MAŁY
11 ODLEW Poznań
12 LKS Lipa
22 61 100:26
22 56 68:25
22 45 66:36
22 41 77:33
22 39 36:25
22 30 49:49
22 25 30:46
22 20 39:62
22 20 41:68
22 16 18:64
22 15 44:87
22 12 35:82
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
58
52
46
42
41
41
37
19
14
14
11
22
85:25
72:28
45:25
66:34
55:41
50:35
76:38
29:85
22:54
33:82
38:80
17
JUN.ST.A1-A2 GR.MISTRZ
1 POZNAŃSKA 13 Poznań
2 MIESZKO-Carbon Gniezno
3 1920 Mosina
4 OTPS WINOGRADY Poznań
5 UNIA II Swarzędz
6 PSS JUNIOR KOZIEGŁOWY
7 SPARTA Szamotuły
8 WARTA Międzychód
14
14
14
14
14
14
14
14
31
28
25
22
17
12
12
12
50:27
24:19
43:41
32:23
29:29
23:36
26:35
27:44
23
16
15
12
10
8
29:8
20:15
20:17
11:19
17:27
21:32
24
24
17
16
4
1
35:8
57:9
24:20
25:18
9:46
6:55
25
22
20
11
7
1
26:10
29:12
46:16
23:31
8:35
12:40
JUN.ST.A1-A2 GR. 1
1 1922 LECHIA Kostrzyn
2 KOPERNIK Poznań
3 KS 1999 Łopuchowo
4 VITCOVIA Witkowo
5 HURAGAN Pobiedziska
6 WARTA Śrem
10
10
10
10
10
10
JUN.ST.A1-A2 GR. 2
1 SPARTA Oborniki
2 SOKÓŁ Pniewy
3 WARTA Sieraków
4 CZARNI Wróblewo
5 CZARNI Kaźmierz
6 LKS Baborówko
10
10
10
10
10
10
JUN.ST.A1-A2 GR. 3
1 ROKITA Rokietnica
2 KS DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP
3 TARNOVIA Tarnowo Podgórne
4 STELLA Luboń
5 NKS Niepruszewo
6 FOGO Luboń
10
10
10
10
10
10
JUN.MŁ.B1-B2 GR.MISTRZ
KLASA B GR. 3
1 WARTA Wartosław
2 HURAGAN Michorzewo
3 KS Sękowo
4 NAŁĘCZ OSTRORÓG
5 ORZEŁ Łowyń
6 SKRA Wielkopolska Otusz
7 LECH-KOAGRA Podrzewie
8 ZENIT Wytomyśl
9 CZARNI II Wróblewo
10 GROM Zębowo
11 BŁYSKAWICA Pakosław
12 SPARTA Brody
13 ORŁY PLEWISKA
1 ORZEŁ Rostarzewo
22
2 TĘCZA Skrzynki
22
3 OGROL SIELINKO
22
4 PIAST JABŁONNA
22
5 PŁOMIEŃ II Przyprostynia
22
6 BORUSJA Boruja Kościelna
22
7 AVIA II KAMIONKI
22
8 LZS Wąsowo
22
9 SAM Jastrzębsko Stare
22
10 OKOŃ Sapowice
22
11 BŁĘDNO Nądnia
22
12 PATRIA II Buk (Wycofana z rozgrywek)
16:60
59
57
53
51
41
38
36
32
31
16
14
13
9
87:34
80:31
104:35
77:41
66:45
65:61
65:61
64:54
70:67
33:86
60:105
34:105
26:106
1 LECH III Poznań
2 AKADEMIA REISSA Poznań
3 WARTA III Poznań
4 LECH IV Poznań
5 Canarinhos Skórzewo
6 KOTWICA Kórnik
7 SOKÓŁ Rakoniewice
8 WIELKOPOLSKA Komorniki
14
14
14
14
14
14
14
14
34
29
28
24
19
18
10
0
59:11
33:15
45:19
34:21
27:29
46:31
20:53
3:88
21
19
7
5
5
32:6
18:7
7:18
6:16
6:22
JUN.MŁ.B1-B2 GR. 1
1 TARNOVIA Tarnowo Podgórne
2 MIESZKO-CARBON Gniezno
3 KS GNIEZNO
4 POZNANIAK AUREA POZNAŃ
5 ZJEDNOCZENI Trzemeszno
8
8
8
8
8
JUN.MŁ.B1-B2 GR. 2
1 UNIA Swarzędz
8 18
2 WEŁNIANKA Kiszkowo
8 17
3 AP BŁĘKITNI OWIŃSKA
8 13
4 VITCOVIA Witkowo
8
5
5 CZARNI Czerniejewo
8
4
18:9
22:12
15:12
11:19
14:28
JUN.MŁ.B1-B2 GR. 3
1 ORKAN OBJEZIERZE
8 19
2 WEŁNA Rogoźno
8 18
3 GKS Dopiewo
8 12
4 PATRIA Buk
8
5
5 KORONA ZAKRZEWO
8
4
31:5
38:9
30:18
8:47
9:37
JUN.MŁ.B1-B2 GR. 4
1 OTPS WINOGRADY Poznań
8
2 ADALBERTUS DALEWO
8
3 POLONIA Poznań
8
4 CLESCEVIA Kleszczewo
8
5 MAKI POZNAŃ
8
16
16
13
11
1
29:21
23:16
33:16
23:11
2:46
JUN.MŁ.B1-B2 GR. 5
1 TS GMINY Kamieniec
10
2 UKS DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. 10
3 ORZEŁ Granowo
10
4 NAP NOWY TOMYŚL
10
5 PŁOMIEŃ Przyprostynia
10
6 POGOŃ Lwówek
10
22
19
17
15
10
3
40:14
27:23
24:17
26:13
17:36
9:40
TRAMPKARZ C1 GR.MISTRZ
1 JAROTA Jarocin
14 34
2 Nielba Wągrowiec
14 32
3 LECH Poznań
14 29
4 Błękitni WRONKI
14 21
5 MIESZKO Gniezno
14 18
6 POZNAŃSKA 13 Poznań
14 14
7 WARTA Poznań
14 12
8 UKS DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. 14
0
60:23
43:16
32:18
27:22
21:22
24:31
27:35
10:77
TRAMPK. C1 GR. 1
1 SPARTA Szamotuły
10
2 KS Canarinhos Skórzewo
10
3 1922 LECHIA Kostrzyn
10
4 PRZEMYSŁAW Poznań
10
5 UKS Śrem
10
6 KS GNIEZNO (Wycofana z rozgrywek) 10
TRAMPK. C1 GR. 2
1 LIDER SWARZĘDZ
8
2 HURAGAN Pobiedziska
8
3 MKS Trzemeszno
8
4 PIAST Kobylnica
8
5 PSS JUNIOR KOZIEGŁOWY
8
27
27
15
15
6
0
65:13
56:14
50:33
43:23
25:57
2:101
24
14
11
8
0
45:8
23:16
32:28
17:22
6:49
TRAMPK. C1 GR. 3
1 POGOŃ Książ Wlkp.
10
2 POZNANIAK AUREA POZNAŃ
10
3 WARTA Śrem
10
4 KOTWICA Kórnik
10
5 ZAWISZA Dolsk
10
6 ORKAN Jarosławiec
10
25
24
16
13
9
0
54:13
52:3
43:14
32:28
23:51
3:98
TRAMPK. C1 GR. 4
1 ARKA Kiekrz
8
2 WARTA Międzychód
8
3 SPARTA Oborniki
8
4 SOKÓŁ Duszniki
8
5 WARTA Obrzycko
8
22
19
12
6
0
68:2
46:16
26:23
18:27
0:90
TABELE
www.wzpn.poznan.pl
MŁODZIK D1 GR.MISTRZ.
TRAMPK. C1 GR. 5
1 SKRA Wielkopolska Otusz
10
2 PATRIA Buk
10
3 ORKAN Konarzewo
10
4 LIPNO Stęszew
10
5 PROMIEŃ Opalenica
10
6 LZS Wronczyn
10
22
20
17
16
9
0
26:7
35:16
28:21
32:18
27:27
5:64
TRAMPK. C1 GR. 6
1 KS 1999 Łopuchowo
8
2 KOPERNIK Poznań
8
3 SUCHARY Suchy Las
8
4 STOPER Poznań
8
5 1920 Mosina
8
18
13
12
8
5
26:16
17:12
20:20
34:31
14:32
TRAMPKARZ C2 GR.MISTRZ
1 WARTA Poznań
14 31
2 POLONIA Środa Wlkp.
14 30
3 LECH Poznań
14 28
4 Nielba I Wągrowiec
14 28
5 KOPERNIK Poznań
14 18
6 TARNOWIAK Tarnowo Podgórne
14 15
7 MIESZKO Gniezno
14 13
8 NAP NOWY TOMYŚL (Wyc. z rozgr.) 14
0
TRAMPK. C2 GR. 1
1 WARTA Śrem
8
2 Nielba II Wągrowiec
8
3 Polonia CHODZIEŻ
8
4 UNIA Swarzędz
8
5 OTPS WINOGRADY Poznań
8
24
12
9
9
6
64:21
63:18
67:20
55:15
29:37
41:40
29:28
1:170
29:7
15:19
18:19
20:20
14:31
14
14
14
14
14
14
14
14
MŁODZIK D2 GR.MISTRZ.
28
27
25
24
24
14
13
4
23:5
28:18
35:27
25:18
39:21
36:42
19:33
11:52
MŁODZIK D1 GR. 1
1 LIPNO Stęszew
2 SUCHARY Suchy Las
3 MIESZKO I Gniezno
4 WEŁNA Rogoźno
5 PSS JUNIOR KOZIEGŁOWY
6 POGOŃ Lwówek
10
10
10
10
10
10
23
21
20
9
7
4
25:10
32:12
29:9
16:27
13:39
8:26
21
16
11
7
3
24:4
21:5
8:18
18:17
8:35
21
15
10
8
4
29:11
31:19
24:29
18:20
7:30
26
22
15
13
9
3
41:9
62:12
46:28
19:39
19:44
9:64
25
19
15
15
10
0
30:4
48:7
26:16
25:13
21:30
3:83
MŁODZIK D1 GR. 2
1 HURAGAN Pobiedziska
2 LECHIA Kostrzyn
3 PIAST Kobylnica
4 MIESZKO II Gniezno
5 ORKAN Działyń
8
8
8
8
8
MŁODZIK D1 GR. 3
TRAMPK. C2 GR. 2
1 PELIKAN Niechanowo
10
2 AP BŁĘKITNI OWIŃSKA
10
3 MKS Trzemeszno
10
4 WEŁNIANKA Kiszkowo
10
5 VITCOVIA Witkowo
10
6 CONCORDIA Murowana Goślina
10
25
21
21
10
6
6
43:22
48:16
48:29
29:36
20:42
16:59
TRAMPK. C2 GR. 3
1 ORLIK Miłosław
8
2 UKS Śrem
8
3 SPARTA SKLEJKA Orzechowo
8
4 KS Gminy Brodnica Manieczki
8
5 MIKOŁAJ Dominowo
8
19
17
13
9
0
45:7
30:12
36:20
25:35
1:63
TRAMPK. C2 GR. 4
1 SPARTA Szamotuły
10
2 SOKÓŁ Pniewy
10
3 ORKAN OBJEZIERZE
10
4 ROKITA Rokietnica
10
5 CZARNI Wróblewo
10
6 KŁOS Gałowo
10
28
20
18
13
9
0
85:7
43:22
32:35
41:34
17:44
10:86
TRAMPK. C2 GR. 5
1 JEDYNKA Luboń
8
2 SOKÓŁ Rakoniewice
8
3 GROM Plewiska
8
4 EWPA WIELKOPOLSKA Komorniki
8
5 NKS Niepruszewo
8
21
21
7
7
2
48:4
58:5
21:31
12:53
8:54
TRAMPK. C2 GR. 6
1 STELLA Luboń
10
2 KAROLINKA Koziegłowy
10
3 SALOS Poznań
10
4 KOZIOŁEK POZNAŃ
10
5 POLONIA Poznań
10
6 LAS Puszczykowo (Wyc. z rozgr.) 10
1 Canarinhos Skórzewo
2 SPN SZAMOTUŁY
3 WARTA Poznań
4 UNIA Swarzędz
5 LECH Poznań
6 KOTWICA Kórnik
7 UKS DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP.
8 CHROBRY POZNAŃ
1 Błękitni WRONKI
2 SPARTA Oborniki
3 FCL PRZEŹMIEROWO
4 WARTA Sieraków
5 ARKA Kiekrz
8
8
8
8
8
MŁODZIK D1 GR. 4
1 OBRA Zbąszyń
2 KORONA ZAKRZEWO
3 FOGO Luboń
4 PATRIA Buk
5 TS GMINY Kamieniec
6 SPÓJNIA Strykowo
10
10
10
10
10
10
MŁODZIK D1 GR. 5
1 KŁOS Zaniemyśl
2 OLIMP Poznań
3 SALOS Poznań
4 AVIA KAMIONKI
5 WARTA Śrem
6 ADALBERTUS DALEWO
10
10
10
10
10
10
MŁODZIK D1 GR. 6
28
22
20
12
6
0
75:11
70:18
80:17
58:39
14:86
4:130
1 KOZIOŁEK POZNAŃ
2 PRZEMYSŁAW Poznań
3 LIDER SWARZĘDZ
4 CONCORD Murowana Goślina
5 AKF POZNAŃ
8
8
8
8
8
GOL 23
17
17
14
4
4
21:9
22:6
13:7
18:30
7:29
1 UKS Śrem
2 MIESZKO I Gniezno
3 SPN SZAMOTUŁY
4 Nielba Wągrowiec
5 AKADEMIA REISSA Poznań
6 BŁĘKITNI II OWIŃSKA
7 ORLIK MOSINA
8 SKRA Wielkopolska Otusz
14
14
14
14
14
14
14
14
36
31
27
27
23
8
6
5
35:9
37:22
46:21
25:12
42:26
15:38
19:40
16:67
28
20
13
11
10
3
50:6
31:14
20:31
18:35
23:28
14:42
23
20
18
18
7
0
23:9
22:10
15:4
24:11
13:24
8:47
22
21
15
13
12
6
35:23
17:8
30:26
18:17
13:20
14:33
30
19
17
9
5
5
46:5
26:12
14:13
14:19
11:39
7:30
24
19
13
11
8
7
27:3
18:11
17:25
25:23
11:20
17:33
23
19
13
12
10
8
31:10
22:9
21:21
21:30
13:28
16:26
MŁODZIK D2 GR. 1
1 LIDER SWARZĘDZ
2 SUCHARY Suchy Las
3 AP BŁĘKITNI I OWIŃSKA
4 GROM DOPIEWO
5 PATRIA Buk
6 AS ORLIK KAŹMIERZ
10
10
10
10
10
10
MŁODZIK D2 GR. 2
1 PRZEMYSŁAW Poznań
2 MIESZKO II Gniezno
3 HURAGAN Pobiedziska
4 OKSIR-ORLIK WITKOWO
5 ORANJE SPORT I POZNAŃ
6 PELIKAN Niechanowo
10
10
10
10
10
10
MŁODZIK D2 GR. 3
1 ORANJE SPORT II POZNAŃ
2 KAROLINKA Koziegłowy
3 STOPER Poznań
4 POLONIA Środa Wlkp.
5 OTPS WINOGRADY Poznań
6 CLESCEVIA Kleszczewo
10
10
10
10
10
10
MŁODZIK D2 GR. 4
1 KORONA ZAKRZEWO
2 WARTA Międzychód
3 MAWIT Lwówek
4 ZIELONI Lubosz
5 SOKÓŁ Pniewy
6 TARNOWIAK II Tarnowo Podgórne
10
10
10
10
10
10
MŁODZIK D2 GR. 5
1 Kłos BUDZYŃ
2 TARNOWIAK I Tarnowo Podgórne
3 ORKAN OBJEZIERZE
4 Polonia CHODZIEŻ
5 SPN II SZAMOTUŁY
6 SALOS Poznań
10
10
10
10
10
10
MŁODZIK D2 GR. 6
1 GROM Plewiska
2 NAP NOWY TOMYŚL
3 SOKÓŁ Rakoniewice
4 GSS dziewczyny Grodzisk Wlkp.
5 STELLA Luboń
6 WIELKOPOLSKA Komorniki
10
10
10
10
10
10
ORLIK E1 GR.MISTRZ.
1 LECH I Poznań
2 UKS I Śrem
3 LIDER I SWARZĘDZ
4 POLONIA Środa Wlkp.
5 AKADEMIA REISSA Poznań
6 WARTA Poznań
7 GNIEWKO GNIEZNO
8 LIDER II SWARZĘDZ
14
14
14
14
14
14
14
14
35 89:25
34 72:27
23 69:44
23 63:53
23 58:37
19 45:43
4 27:117
1 17:94
24
GOL
TABELE
ORLIK E1 GR. 1
1 LECH II Poznań
2 UKS DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP.
3 UKS II Śrem
4 UNIA Swarzędz
5 AKF POZNAŃ
6 LIPNO Stęszew
10
10
10
10
10
10
20
19
15
13
10
8
50:27
35:32
32:37
29:35
33:32
37:53
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
27
21
16
11
7
6
53:22
54:24
36:35
31:44
28:55
5:47
30
19
18
16
4
1
72:6
53:28
37:27
48:27
17:67
19:91
1 Nielba Wągrowiec
2 SUCHARY Suchy Las
3 SPN SZAMOTUŁY
4 ROKITA Rokietnica
5 SPARTA Oborniki
6 ORKAN OBJEZIERZE
10
10
10
10
10
10
30 118:4
24 80:24
18 42:51
9 41:71
9 31:69
0 13:106
ORLIK E2 GR. 3
10
10
10
10
10
10
21
21
18
12
12
6
44:34
43:27
61:38
35:63
50:41
22:52
1 SKRA Wielkopolska Otusz
2 UKS DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP.
3 OBRA Zbąszyń
4 NAP NOWY TOMYŚL
5 GSS dziewczyny Grodzisk Wlkp.
6 PATRIA Buk
10
10
10
10
10
10
27
24
21
10
6
1
80:27
82:22
49:33
34:46
15:78
20:74
8
8
8
8
8
18
18
13
7
3
38:26
34:21
25:20
21:28
22:45
1 POLONIA Środa Wlkp.
2 OTPS WINOGRADY Poznań
3 UKS Śrem
4 WIARA LECHA Poznań
5 SPÓJNIA Strykowo
8
8
8
8
8
24
15
13
7
0
75:14
68:39
58:32
39:43
6:118
ORLIK E2 GR. 5
ORLIK E1 GR. 5
1 Błękitni WRONKI
2 OTPS WINOGRADY Poznań
3 KS Canarinhos Skórzewo
4 ROKITA Rokietnica
5 PRZEMYSŁAW Poznań
6 GROM Plewiska
10
10
10
10
10
10
24 62:33
23 79:24
19 66:28
12 53:54
10 37:35
0 14:137
ORLIK E1 GR. 6
1 STOPER Poznań
2 JEDYNKA Luboń
3 FOGO Luboń
4 1920 Mosina
5 POLONIA Poznań
8
8
8
8
8
22
19
12
3
3
71:15
50:16
27:28
8:62
10:45
8
8
8
8
8
22
17
12
7
0
84:19
57:34
30:43
23:34
11:75
ORLIK E2 GR.MISTRZ.
1 LECH I Poznań
2 AKADEMIA REISSA Poznań
3 WEŁNA Rogoźno
4 WARTA Poznań
5 LECH II Poznań
6 AP BŁĘKITNI OWIŃSKA
7 GNIEWKO GNIEZNO
8 GROM DOPIEWO
8
8
8
8
8
21
21
9
6
3
58:12
55:23
38:39
15:51
14:55
ORLIK E2 GR. 6
1 KORONA ZAKRZEWO
2 STELLA Luboń
3 ORLIK MOSINA
4 WIELKOPOLSKA Komorniki
5 LAS Puszczykowo
6 1920 Mosina
14
14
14
14
14
14
14
14
40
87:9
28 88:28
27 69:27
23 54:51
16 51:46
16 52:61
9 44:96
1 15:142
1 AKADEMIA REISSA I Poznań
2 LECH Poznań
3 WARTA Poznań
4 Nielba Wągrowiec
48:9
29:8
12:28
5:49
12
12
12
12
28
20
16
6
32:14
32:15
24:25
14:48
12
12
12
12
34
19
18
0
43:5
16:15
15:21
2:35
12
12
12
12
29
22
17
0
51:16
28:15
31:28
12:63
12
12
12
12
29
25
16
0
34:9
38:12
25:20
8:64
12
12
12
12
29
18
12
10
33:11
25:19
18:27
17:36
12
12
12
12
29
20
17
3
36:14
26:17
31:22
13:53
12
12
12
12
30
27
15
0
51:20
56:21
38:43
1:62
12
12
12
12
36
21
8
5
88:4
26:29
11:50
12:54
ŻAK F1 GR. 5
1 MKS Trzemeszno
2 PIAST Kobylnica
3 GNIEWKO GNIEZNO
4 LIDER SWARZĘDZ
ŻAK F1 GR. 6
1 CONCORD Murowana Goślina
2 WEŁNA Rogoźno
3 PSS JUNIOR I KOZIEGŁOWY
4 POLONIA Poznań
ŻAK F1 GR. 7
1 WARTA I Międzychód
2 SOKÓŁ Pniewy
3 Błękitni WRONKI
4 RZEMIEŚLNIK Kwilcz
1 AVIA KAMIONKI
2 ORLIK MOSINA
3 WARTA Śrem
4 1920 Mosina
ŻAK F1 GR. 9
1 KS Canarinhos II Skórzewo
2 SALOS Poznań
3 WARTA II Międzychód
4 PSS JUNIOR II KOZIEGŁOWY
ŻAK F2 GR. 1
1 POLONIA Środa Wlkp.
2 AKADEMIA REISSA Poznań
3 BŁĘKITNI OWIŃSKA
4 KS Canarinhos I Skórzewo
12
12
12
12
28
22
13
4
40:16
36:18
20:33
11:40
12
12
12
12
29
21
15
2
39:17
23:17
20:24
8:32
1 POZNANIAK AUREA POZNAŃ
2 PSS JUNIOR KOZIEGŁOWY
3 WARTA Śrem
4 AP BŁĘKITNI III OWIŃSKA
12
12
12
12
29
25
14
1
49:8
29:15
21:35
7:48
12
12
12
12
28
21
17
1
30:15
27:16
19:22
8:31
1 LIDER SWARZĘDZ
12
2 KADET KOZIEG. Bajkowa Kraina Tulce12
3 STELLA Luboń
12
4 LIPNO Stęszew
12
29
21
11
7
30:13
28:14
14:26
19:38
ŻAK F2 GR. 2
1 GROM DOPIEWO
2 MAWIT Lwówek
3 KS Canarinhos II Skórzewo
4 1920 Mosina
ŻAK F2 GR. 3
1 LECH Poznań
2 CHROBRY GNIEZNO
3 AP BŁĘKITNI II OWIŃSKA
4 GNIEWKO GNIEZNO
ŻAK F2 GR. 4
ŻAK F1 GR. 3
1 SUCHARY Suchy Las
2 AP BŁĘKITNI II OWIŃSKA
3 SKRA Wielkopolska Otusz
4 UKS DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP.
31
26
8
4
22 73:21
21 57:18
18 44:32
18 68:15
6 25:63
0 10:128
ŻAK F1 GR. 2
1 AKADEMIA REISSA II Poznań
2 SZKOŁA FUTBOLU Gniezno
3 AP BŁĘKITNI I OWIŃSKA
4 LECHIA Kostrzyn
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
ŻAK F1 GR. 1
ORLIK E1 GR. 7
1 SKRA Wielkopolska Otusz
2 PROMIEŃ Opalenica
3 UKS ORZEŁ GRANOWO
4 ORKAN Konarzewo
5 SOKÓŁ Rakoniewice
1 WARTA Międzychód
2 SOKÓŁ Pniewy
3 POGOŃ Lwówek
4 ORLIK KAŹMIERZ
5 ZIELONI Lubosz
1 KS Canarinhos I Skórzewo
2 POLONIA Środa Wlkp.
3 PRZEMYSŁAW Poznań
4 GROM Plewiska
ŻAK F1 GR. 8
ORLIK E2 GR. 4
ORLIK E1 GR. 4
1 CONCORD Murowana Goślina
2 WEŁNA Rogoźno
3 Nielba Wągrowiec
4 ZŁOCI Złotkowo
5 SPARTA Oborniki
1 CONCORD Murowana Goślina
2 UNIA Swarzędz
3 ORANJE SPORT POZNAŃ
4 CHROBRY POZNAŃ
5 LIDER SWARZĘDZ
6 MIESZKO Gniezno
ORLIK E2 GR. 2
ORLIK E1 GR. 3
1 AVIA KAMIONKI
2 KOTWICA I Kórnik
3 KOZIOŁEK POZNAŃ
4 WARTA Śrem
5 KOTWICA II Kórnik
6 KŁOS Zaniemyśl
ŻAK F1 GR. 4
ORLIK E2 GR. 1
ORLIK E1 GR. 2
1 LECHIA Kostrzyn
2 MKS Trzemeszno
3 MIESZKO Gniezno
4 AP BŁĘKITNI OWIŃSKA
5 PIAST Kobylnica
6 PSS JUNIOR KOZIEGŁOWY
lato 2014
ŻAK F2 GR. 5
UCHWAŁY
www.wzpn.poznan.pl
GOL 25
Uchwały Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczego Wlkp.ZPN
Uchwała nr 1/2014
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
DelegatówWlkp.ZPN w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu obrad
Na podstawie § 22 ust.1 i 2 statutu Wlkp. ZPN,
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze DelegatówWlkp.ZPN uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo –Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 1/2012
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Sprawozdawczo-WyborczegoWlkp.ZPN
z dnia 11 sierpnia 2012 r.
Regulamin obrad
Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego
Delegatów Wlkp.ZPN Poznań
w dniu 11 sierpnia 2012 r.
§1
1. Prawo udziału wWalnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo –Wyborczym DelegatówWlkp.ZPN,
zwanym dalejWZD, z głosem stanowiącym mają
delegaci wybrani w trybie zgodnym z § 25 statutu WZPN, określonymi uchwałami Zarządu
Wlkp.ZPN nr 131/2012 i 132/2012 z dnia 30
marca 2012 r.
2. Prawo udziału w WZD z głosem doradczym
mają także:
a) ustępujący Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleżeńskiegoWlkp.ZPN Poznań, nie będący delegatami naWZ
b) członkowie władz PZPN
c) członkowie HonorowiWlkp.ZPN
d) zaproszeni goście
3. Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos.
4. Delegaci obecni naWZD podpisują listę obecności. Zweryfikowana, w oparciu o wymogi wynikające z uchwały nr 131/2012 ZarząduWlkp.ZPN
z dnia 30 marca 2012 r., lista obecności stanowi
podstawę do obliczenia przez Komisję mandatową
ilości delegatów obecnych naWZD.
5. Delegaci głosują poprzez podniesienie mandatu.
§2
WZD jest władne podejmować wiążące uchwały
bez względu na ilość obecnych delegatów.
§3
1. WZD wybiera z grona delegatów: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy tworzą PrezydiumWZD.
2. PrzewodniczącyWZD:
a) przedstawia do uchwalenia porządek i regulamin obrad
b) kieruje przebiegiem obrad wg uchwalonego
porządku i regulaminu
c) ogłasza przerwy i zakończenie obradWZD
d) podejmuje decyzje w sprawach nie przewidzianych w regulaminie obrad
e) w razie potrzeby powołuje w ilości niezbędnej
dla sprawnego przebieguWZD sekretarzy technicznych do liczenia głosów
f) może zaprosić do PrezydiumWZD dodatkowe
osoby
g) powołuje protokolantówWZD
§4
1. Delegaci wybierają Komisje:
a) mandatowo-wyborczą, w składzie 7-osobowym
b) uchwał i wniosków, w składzie 5-osobowym
c) skrutacyjną, w składzie 7-osobowym
2. Do poszczególnych Komisji mogą być wybierani delegaci oraz członkowie ustępujących władz,
nie będący delegatami.
§5
1. Komisja mandatowo-wyborcza działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Zamiar kandydowania do organówWlkp.ZPN
zgłaszają delegaci do komisji mandatowo -wyborczej, podając imię i nazwisko, reprezentowany klub z jednoczesnym wskazaniem, do którego z organówWlkp.ZPN jest zgłaszany kandydat.
3. Zgłoszenia kandydata można dokonać pisemnie lub ustnie (z wyjątkiem sytuacji opisanej w §
28 ust. 1 statutuWlkp.ZPN), po ogłoszeniu przez
Przewodniczącego WZD o przyjmowaniu przez
Komisję zgłoszeń.
4. Zgłoszeni kandydaci muszą złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz
złożyć Komisji Wyborczej pisemne oświadczenie wynikające z treści § 27 statutu Wlkp.ZPN.
5. Komisja wyborcza przedstawia proponowanych
kandydatów na:
z PrezesaWlkp.ZPN,
z członków ZarząduWlkp.ZPN
z członków Komisji Rewizyjnej
z członków Sądu Koleżeńskiego
z delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN
z zastępców delegatów naWalne Zgromadzenie
delegatów PZPN
§6
1. Prawo udziału w dyskusji mają osoby wymienione w § 1 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu.
2. Czas trwania wypowiedzi delegata w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut. PrzewodniczącyWZD ma prawo zastosować odstępstwo
od tej zasady.
3. Przewodniczącemu WZD przysługuje prawo
ograniczania w czasie wystąpień delegatów oraz
prawo odebrania głosu, gdy wystąpienie nie licuje z powagą obrad.
4. PrzewodniczącyWZD udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością przewodniczący
może udzielać głosu w sprawach formalnych
oraz zaproszonym gościom.
5. Delegaci i zaproszeni goście, którzy nie otrzymają prawa głosu w dyskusji mogą swoje wystąpienia przedstawić na piśmie do protokołu.
§7
1. Wybory do władz Wlkp.ZPN odbywają się
w głosowaniu:
a) jawnym, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów
nie przekracza liczby osób zasiadających
w danym organieWlkp.ZPN
b) tajnym, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów
przekracza liczbę osób zasiadających w danym
organieWlkp.ZPN.
2. Delegaci wybierają:
a) PrezesaWlkp.ZPN większością głosów.W przypadku gdy w I turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska 50% + 1 głosów, Prze-
wodniczący WZD zarządza II turę wyborów,
w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w I-ej turze uzyskali największą ilość głosów.
W II-ej turze wyborów obowiązuje zasada, że
PrezesemWlkp.ZPN zostaje wybrany kandydat,
który uzyskał największą liczbę głosów.
Prezesem może zostać osoba spełniająca wymóg wynikający z § 27 statutu Wlkp.ZPN
b) Członków ZarząduWlkp.ZPN w ilości 14 osób.
Członkowie Zarządu wybierani są spośród
kandydatów zgłoszonych przez komisję wyborczą. W skład Zarządu wybrani zostaną ci
kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą
liczbę głosów
c) Komisję Rewizyjną w ilości 7 osób. Komisja wybierana jest spośród kandydatów zgłoszonych
przez komisję wyborczą. W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostaną ci delegaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę głosów .
d) Sąd Koleżeński w ilości 11 osób, spośród kandydatów zgłoszonych przez komisję wyborczą.
W skład Sądu Koleżeńskiego wybrani zostaną
ci kandydaci, którzy w głosowaniu kolejno
uzyskają największą liczbę głosów.
e) delegatów naWalne Zgromadzenie Delegatów
PZPN w ilości określonej w ordynacji wyborczej
PZPN, spośród delegatów zgłoszonych przez
komisję wyborczą. Za wybranych na delegatów uważa się te osoby, które kolejno zdobyły
największą liczbę głosów.
f) zastępców delegatów naWalne Zgromadzenie
Delegatów PZPN w ilości określonej w ordynacji
wyborczej PZPN, spośród delegatów zgłoszonych przez komisję wyborczą. Przeprowadza się
cztery odrębne głosowania na zastępcę każdego z wybranych zgodnie z zasadami określonymi w pkt e.Wybranym zostaje delegat, który uzyska największa liczbę głosów.
3. Kandydatów na Prezesa Wlkp.ZPN, członków
Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego i kandydatów na Zjazd PZPN przedstawia Komisja
Wyborcza na liście wyborczej. Do listy tej delegaci
mogą zgłaszać kolejnych kandydatów. Po
przegłosowaniu wniosku o zamknięcie listy, przewodniczący komisji odczytuje jej ostateczny skład.
4. Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i na Zjazd PZPN mogą być wybrane
osoby spełniające wymóg określony w § 27 statutuWlkp.ZPN.
5.W przypadku równej ilości głosów otrzymanych
przez kandydatów odbywa się dodatkowe głosowanie. Powyższe głosowanie stosuje się w przypadku, gdy rozstrzygnięcie dotyczy wyłonienia
kandydata na ostatnie miejsce do organu, którego dotyczy wybór.
6. Kandydatów na liście wyborczej przedstawia
się w kolejności alfabetycznej, zaznaczając klub
z którego kandydat jest delegatem.
7. Ukonstytuowanie się władz Wlkp.ZPN następuje na pierwszych posiedzeniach wybranych
gremiów, zgodnie z § 30 pkt 2 statutuWlkp.ZPN.
§8
Wybór przewodniczącegoWZD, jego zastępcy, sekretarza, zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad, wybory Komisji, przyjęcie uchwał i wniosków
następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§9
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu
przysługuje PrezydiumWZD.
§ 10
1. Każdy delegat zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania regulaminu, porządku i dyscypliny obrad.
2. Na sali obrad obowiązuje wyłączenie telefonów
komórkowych oraz zakaz palenia tytoniu.
§ 11
Po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący WZD ogłasza
zakończenie obrad.
Uchwała nr 2/2014
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
DelegatówWlkp.ZPN w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: nadania godności Członka Honorowego Wlkp.ZPN
Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 10 statutuWlkp. ZPN,
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -WyborczeWielkopolskiego Związku Piłki Nożnej uchwala co następuje:
§1
Nadaje się godność Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej następującym
Kolegom:
z Michał Chojara
z Mirosław Durczyński
z Krzysztof Piasek
z Zbigniew Ruta
z AndrzejTomkowiak
z Bogdan Zeidler
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2014
Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczego
DelegatówWlkp.ZPN w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2013 r.
Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 6 statutu, Walne
Zgromadzenie Sprawozdawcze DelegatówWielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, po
zapoznaniu się z oceną Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:
§1
1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2013 składające się z:
z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia
2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 1 503 431,84 zł;
z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 roku, który zamyka się
nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 256 543,08 zł;
z informacji dodatkowej.
2. Postanawia się pokryć nadwyżkę kosztów nad
przychodami w wysokości 256 543,08 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy zł 08/100) z funduszu statutowego
Wlkp.ZPN.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
26
GOL
ZDROWIE
lato 2014
Latem zadbaj o zdrowie
Wakacje są świetnym okresem żeby
zadbać o zdrowie przez odpowiednie
odżywianie. Sprzyja temu dostępność
świeżych warzyw i owoców. Na
półkach coraz większa gama polskich
produktów, które dojrzewały
w ciepłym słońcu. Dodatkowo wysoka
temperatura zmniejsza apetyt, co
sprzyja również redukcji masy ciała,
o ile zachowamy świadomość prawidłowych nawyków żywieniowych.
Temat redukcji masy ciała oraz żywienia w upalne dni zostały już omówione
we wcześniejszych wydaniach, ale jeśli
wciąż pozostaje mnóstwo ciekawych
wiadomości do odkrycia!
ato utożsamiamy ze słońcem – jeśli
było słonecznie – wtedy wypoczynek zaliczamy do udanych. Jest jedna
istotna kwestia związana ze Słońcem,
którą możemy powiązać z tematem
żywienia. Mowa oczywiście o witaminie D, która jest niezmiernie ważnym
składnikiem odżywczym w naszym organizmie. Przez miesiące letnie, dzięki
promieniowaniu UVB produkujemy w
skórze (w keratynocytach) prekursor
witaminy D, który jest później zamieniany do aktywnej postaci. Natomiast
zimą przy nieodpowiednim poziomie
nasłonecznienia, zaczyna brakować tej
witaminy. Wytwarzanie barwnika ma
zadanie ochraniać nas przed nadmiarem promieniowania słonecznego, które może niszczyć skórę ale również ma
wpływ na wytwarzanie wolnych rodników, które mogą uszkadzać geny. Trzeba zdać sobie sprawę, że witamina ta
ma wpływ na wiele mechanizmów oraz
układów w naszym organizmie i zapewnia jego optymalne funkcjonowanie. Ma wpływ na układ kostny, nerwowy, odpornościowy, krążenia, układ
rozrodczy oraz wykazuje działanie metaboliczne na tkanki.
Obecnie coraz głośniej mówi się
o witaminie D z uwagi na coraz więcej
przypadków osteoporozy. Chciałbym
L
Państwu przybliżyć również inne funkcje tej witaminy i kilku innych, które
mają bardzo duże znaczenie dla kości.
Witamina D ma znaczenie biologiczne dla bardzo wielu tkanek i narządów
ale najważniejszym jej „odbiorcą” jest
kość – bierze udział w procesie odkładania wapnia do kości czyli tzw. mineralizacji kośćca. Najważniejszym okresem życia w którym zyskujemy minerały w kościach jest okres dojrzewania
oraz przed dojrzewaniem, czyli możemy
podsumować że okres ten przypada na
młodość. Kość zwiększa swoją masę
do 25-30 roku życia, później już tylko
korzysta i podtrzymuje jej wartość, czyli można odnieść się tutaj do aforyzmu:
„czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąca” – w przypadku
kości to stwierdzenie jak najbardziej się
zgadza. Mechanizm budowy kości
składa się z dwóch procesów – budowania (kościotworzenia) oraz niszczenia
(resorpcji). Te dwa procesy zapewniają
ciągłą przebudowę wszystkich kości.
W ciągu 4 lat kość jest całkowicie przebudowana, po takim czasie wszystkie
kości są „nowe”. Znając te dwa mechanizmy regulujące przebudowę, możemy
zastanowić się jakie czynniki mogą mieć
wpływ na wytrzymałość i siłę kości. na
kości mają wpływ czynniki genetyczne,
aktywność fizyczną, czynniki środowiskowe oraz czynniki żywieniowe, które nas najbardziej interesują.
Do najważniejszych czynników
żywieniowych zaliczymy: witaminę D,
wapń, witaminę C, witaminę K, fosfor
i magnez, probiotyki, fitoestrogeny. Jak
widać jest tych czynników bardzo wiele i zaburzenia na każdym poziomie
może być przyczyną gorszej jakości
tkanki kostnej. Chciałbym natomiast
skupić się na 4 pierwszych czynnikach.
WITAMINA D jest zaliczana do grupy
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
Wykazuje działanie na wiele tkanek –
oddziałuje na ponad 200 różnych genów. Najważniejszy efekt to regulacja
gospodarki wapniowo-fosforanowej
oraz mineralizacja tkanki kostnej. natomiast jest coraz więcej prac pokazujących jej działanie na mięśnie, układ
nerwowy, metabolizm, układ rozrodczy
oraz układ odpornościowy.
Witamina D jest niezbędna do utrzymania prawidłowego wchłaniania wapnia, do utrzymania jego poziomu we
krwi oraz w procesie odkładnia wapnia
do kości. od maja do września sami
syntetyzujemy tę witaminę w skórze,
natomiast w pozostałych miesiącach
jest potrzeba zwrócenia uwagi na źródła
pokarmowe tej witaminy lub wprowadzenie suplementacji. Dzienna norma
spożycia dla dzieci oraz osób dorosłych
do 50 roku życia zapotrzebowanie wynosi 5 mcg, natomiast u osób starszych
zapotrzebowanie się zwiększa. ‘
Na niektórych preparatach suplementacyjnych można spotkać inna jednostkę IU (jednostki międzynarodowe),
dzienna norma to w przeliczeniu ok.
200 IU. Jeśli dziecko nie lubi spożywać
ryb lub są one rzadko spożywane można
w okresie zimowym zastosować suplementację w postaci tranu. Zbyt wysoka
podaż witaminy D prowadzona przez
dłuższy okres czasu może prowadzić
do objawów zatrucia.
Mamy dwa rodzaje aktywnej formy
witaminy D – wit.D3 oraz wit D2. Jedną i drugą formę możemy dostarczyć
z pożywieniem.
WITAMINA D3 występuje głównie
w rybach (łosoś, śledź, makrela, sardynki, węgorz, pstrąg) oraz olejach rybich, zdecydowanie gorszym źródłem są
jajka oraz mięso i produkty mleczne.
Witamina D2 występuje w pieczarkach
oraz drożdżach.
Konsekwencją niedoboru witaminy
jest rozwój krzywicy u dzieci, a u osób
dorosłych osteoporoza, również zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu
krążenia, cukrzycy, chorób zapalnych
i autoimmunologicznych.
Drugą witaminą niezbędną do prawidłowego stanu kości jest Witamina K,
która również jest rozpuszczalna w
tłuszczach. Występuje w dwóch postaciach – K1 oraz K2. Witamina K1 jest
produkowana przez rośliny, natomiast
witamina K2 jest produkowana przez
bakterie jelitowe. Ma wpływ na prawidłowe krzepnięcie krwi i charakte-
GOL 27
ryzuje się działaniem przeciwkrwotocznym. Witamina K wykazuje
działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgrzybicze. Nie jest dowiedzione, że musi być
dostarczona z pożywieniem, ponieważ
drobnoustroje przewodu pokarmowego syntetyzują witaminę K w ilościach
stanowiących jej główne źródło. Niedobór tej witaminy u zdrowych ludzi na
ogół nie występuje. Na jej niedobór narażone są osoby po długim leczeniu antybiotykami.
WITAMINA K występuje głównie w zielonych warzywach, zwłaszcza w kapuście włoskiej, boćwinie, szpianku,
brokułach, brukselce, sałacie, natce pietruszki oraz w niektórych olejach roślinnych.
Wśród składników mineralnych przy
prawidłowej przebudowie tkanki kostnej
należy wymienić w pierwszej kolejności wapń, który jest podstawowym materiałem budulcowym kości i zębów.
Ponadto bierze udział w przewodnictwie
impulsów nerwowych, warunkuje
skurcz mięśni, aktywuje enzymy i
uczestniczy w krzepnięciu krwi oraz
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu krążenia, a zwłaszcza pracy serca. Zmniejsza przepuszczalność błon komórkowych oraz obniża ciśnienie krwi.
Konsekwencją niedobory wapnia jest
krzywica, a u osób dorosłych osteoporoza. Niedobór wapnia może być przyczyną zwiększonej pobudliwości, zaburzeń neurologicznych jak również
może prowadzić do wzrostu ciśnienia
tętniczego krwi. Normy na wapń są
mocno zależne od wieku oraz płci.
W grupie dzieci w przedziale wiekowym
4-9 lat zalecane dzienne spożycie jest na
poziomie 1000 mg natomiast w grupie 10-18 lat to 1300 mg. Zarówno
u mężczyzn jak i u kobiet w wieku 1950 lat zapotrzebowanie dzienne wynosi 1000 mg, po 50 roku życia zapotrzebowanie zwiększa się o 200 mg.
Stymulująco na wchłanianie wapnia
z przewodu pokarmowego działają: laktoza, aminokwasy zasadowe, niskie pH
soku jelitowego. Hamująco działają takie substancje jak: szczawiany, fosforany, sole kwasu fitynowego, wolne kwasy tłuszczowe oraz wzrost pH soku
żołądkowego. W warunkach fizjologicznych czynnikiem regulującym
wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego jest aktywny metabolit witaminy D3. W niektórych krajach wiele
codziennych produktów spożywczych
wzbogaca się wapniem (np. sok owocowy). Jednak najlepsze źródła wapnia
to produkty nabiałowe. Mleko oraz produkty mleczne powinny być pasteryzowane, metoda UHT źle działa na wykorzystanie białka i wapnia z mleka.
Chcąc być świadomym konsumentem
powinniśmy wybierać mleka pasteryzowane lub spożywcze.
Dzieci powinny w swoim dziennym
jadłospisie spożyć co najmniej 3 porcje
produktów nabiałowych – np. 200 ml
mleka odtłuszczonego, 30 g sera lub kartonik 200 ml jogurtu odtłuszczonego. Dopuszczalne są również jako zamienniki
jednej porcji produktu mlecznego – sojowe odpowiedniki wzbogacone wapniem
– np. mleko sojowe czy jogurt sojowy.
Dodatkową porcję produktów bogatych w wapń należy spożyć w okresach
wzmożonego wzrostu w dzieciństwie
i w okresie dojrzewania oraz w trakcie
ciąży i karmienia piersią. Ryba wraz
z ośćmi (np. łosoś z puszki, sardynki)
oraz warzywa liściaste (np. brokuły,
szpinak) stanowią przydatne źródło dodatkowego wapnia w diecie.
Kolejnym składnikiem mineralnym
mającym wpływ na kości jest fosfor.
Podobnie jak wapń uczestniczy w mineralizacji tkanki kostnej oraz zębów.
Do głównych zadań fosforu należy zaliczyć udział w przemianach wysokoenergetycznych, stanowi integralną część
enzymów i pełni funkcję aktywatora,
ponadto bierze udział w budowaniu tkanek miękkich oraz błon komórkowych,
wchodzi w skład DNA oraz uczestniczy
w przewodzeniu bodźców nerwowych.
Zwiększone spożycie fosforu (hiperfosfatemia) wywołuje naruszenie równowagi mineralnej w organizmie, doprowadza do obniżenia poziomu wapnia. Dla prawidłowego stanu kośćca
bardzo istotny jest stosunek wapnia do
fosforu, który powinien wynosić 1:1. Z
reguły żywność wysoko przetworzona
dostarcza bardzo dużej ilości fosforu,
który znacznie przewyższa ilość wapnia.
Konsekwencją długo utrzymującej się
hiperfosfatemii jest nasilenie usuwania
wapnia z tkanki kostnej, powodujące
jej osłabienie i podatność na złamania.
Szczególnie bogate w fosfor są sery
podpuszczowe, kasza gryczana, konserwy rybne i ryby wędzone wraz z ościami, podroby, mięso, jaja oraz ciemne
pieczywo. Fosfor oraz fosforany są bardzo często dodawana do żywności wysokoprzetworzonej – są składnikami
konserwantów oraz ulepszaczy smakowych. 
Wojciech Zep
Rehasport Clinic
Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać odpowiedzi na nurtujące Was pytania dotyczące
diety czy suplementacji, zachęcamy do wysyłania ich na adres: [email protected]
Dietetyk Wojciech Zep przyjmuje pacjentów
w Rehasport Clinic
tel. +48 61 833 89 89
28
GOL
PORADY PRAWNIKA
lato 2014
Dopuszczalność klauzuli
jednostronnego przedłużenia kontraktu
W kontraktach o profesjonalne uprawianie piłki nożnej często można
spotkać klauzule tzw. opcji przedłużenia. Oznaczają one uprawnienie
do przedłużenia kontraktu na dodatkowy okres czasu. Istnieje pełna
zgodność, że klauzule te są w pełni dopuszczalne, jeżeli ustanawiają
możliwość przedłużenia kontraktu przez zgodne oświadczenie woli obu
stron. Wątpliwości budzi natomiast drugi typ klauzul, przyznający takie
uprawnienie wyłącznie jednej ze stron, przeważnie klubowi.
praktyce na to zastosowanie najczęściej w przypadku kontraktów zawieranych z młodymi zawodnikami, co do których nie ma pewności
czy rozwiną się na tyle, by warto było
zawierać od razu kontrakt wieloletni.
Zarówno międzynarodowe, jak i krajowe regulacje dotyczące statusu zawodników przewidują zakazy jednostronnego rozwiązywania kontraktów
przez którąkolwiek ze stron. Ma to za
zadanie chronić tzw. stabilność kontraktową, tj. z jednej strony uniemożliwić nagły masowy exodus z klubu niezadowolonych zawodników, a z
drugiej zapobiec łatwemu pozbywa-
W
te orzekają w konkretnych sprawach, a
zatem ich rozstrzygnięcia mają charakter kazuistyczny, jednakże możliwe jest
wyprowadzenie wniosków natury ogólnej. Praktyka orzecznicza wskazuje, że
opcje jednostronnego przedłużenia są
co do zasady nieważne, jednakże mogą
być uznawane za wiążące przy spełnieniu kilku warunków.
Maksymalny okres
przedłużenia kontraktu
Po pierwsze, maksymalny okres
łącznego obowiązywania kontraktu,
tj. uwzględniający okres podstawowy
oraz okres przedłużenia, nie może być
Skorzystanie z opcji przedłużenia musi nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. Przykładowo, możliwość skorzystania z klauzuli na pięć dni przed końcem
obowiązywania kontraktu zawodnika uznawana jest
za sprzeczną z naturą relacji pomiędzy piłkarzem
a klubem. Zbyt krótki okres wyprzedzenia oznaczałby
mianowicie, że zawodnik niemal do samego końca
pozostanie niepewny co do swojej przyszłości.
niu się niechcianych zawodników
przez kluby. Regulacje związków
piłkarskich milczą natomiast na temat
opcji jednostronnego przedłużania
kontraktów. Dlatego rozważając dopuszczalność ich stosowania należy
odwołać się do orzecznictwa piłkarskich organów jurysdykcyjnych – Izb
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy FIFA oraz przy PZPN.
Trzeba przy tym pamiętać, że organy
nadmierny. Przepisy regulujące status
zawodnika jasno wskazują, że kontrakt piłkarski nie może zostać zawarty na okres dłuższy niż 5-letni (art.
5 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr II/12 z dnia
19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej). W konsekwencji, również łączny okres obowiązywania przedłużonego kontraktu
nie może być dłuższy, gdyż stanowiłoby to obejście wspomnianych
Jan Łukomski
Aplikant adwokacki
w kancelarii
Masiota i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Partnerska
przepisów. Ponadto, można przyjąć, że
okres przedłużenia kontraktu nie powinien być dłuższy niż podstawowy
czas obowiązywania. Przykładowo
poprawnie skonturowaną klauzulą będzie taka, która przewiduje, że po
trzech latach obowiązywania kontraktu klub będzie miał prawo do jego
przedłużenia na kolejny rok.
Termin skorzystania z opcji
Skorzystanie z opcji przedłużenia
musi nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. Przykładowo, możliwość skorzystania z klauzuli na pięć
dni przed końcem obowiązywania
kontraktu zawodnika uznawana jest
za sprzeczną z naturą relacji pomiędzy
piłkarzem a klubem. Zbyt krótki okres
wyprzedzenia oznaczałby mianowicie, że zawodnik niemal do samego
końca pozostanie niepewny co do
swojej przyszłości. Znajdowałby się
wówczas na łasce swojego aktualnego
klubu, od którego jednostronnej decyzji zależałoby, czy dalej będzie w
nim występował, czy będzie musiał
sobie szukać nowego pracodawcy.
Biorąc pod uwagę, że kontrakty zawodnicze z reguły wygasają na dzień
przed otwarciem nowego okienka
transferowego oznaczałoby to niezwykle krótki czas na poszukiwanie
nowego klubu. Można przyjąć, że na
30 dni przed wygaśnięciem kontraktu
klub powinien mieć jasność do swojej
sytuacji kadrowej i finansowej oraz
czy chce zatrzymać piłkarza w swojej
drużynie. Natomiast dla zawodnika
okres miesiąca przed otwarciem okna
transferowego będzie odpowiedni do
rozpoczęcia poszukiwań nowego pracodawcy. Należy też pamiętać, że nic
nie stoi na przeszkodzie, by po tej dacie klub i zawodnik porozumieli się w
sprawie nowego kontraktu.
www.wzpn.poznan.pl
Określenie warunków przedłużonego kontraktu i wysokości wynagrodzenia
Kontrakt musi precyzyjnie określać
warunki oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi w
PORADY PRAWNIKA
momencie podpisania kontraktu. Z orzecznictwa Izby ds. Rozwiązywania
Sporów Sportowych przy FIFA wynika,
że klauzula powinna znajdować się na
końcu kontraktu i zostać sformułowana
w odrębnym przepisie, tak by nie została przeoczona. Do powyższego po-
Kontrakt musi precyzyjnie określać warunki oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi
w okresie przedłużenia jego obowiązywania. Zawodnik już w momencie zawarcia kontraktu musi mieć
pewność jaka będzie jego sytuacja, gdy klub skorzysta ze swojego uprawnienia.
okresie przedłużenia jego obowiązywania. Zawodnik już w momencie zawarcia kontraktu musi mieć pewność
jaka będzie jego sytuacja, gdy klub
skorzysta ze swojego uprawnienia.
Kwestia ta nie może być pozostawiona do uznania klubu, który miałby
swobodę określenia na ile wycenia
umiejętności zawodnika już po zawarciu kontraktu, a dopiero przed uruchomieniem klauzuli przedłużenia.
Ponadto, w doktrynie i orzecznictwie dominuje pogląd, że skoro samo
uprawnienie do przedłużenia kontraktu ma charakter jednostronny, a zatem
jest korzystne wyłącznie dla klubu, to
warunki kontraktu w okresie
przedłużenia powinny być dla zawodnika korzystniejsze niż uprzednio, np.
przewidywać wzrost wynagrodzenia.
Jeżeli klub zastrzega sobie opcję
przedłużenia wierząc, że zawodnik rozwinie swoje umiejętności, to zasługuje
on lepsze warunki niż przewidywane
przez kontrakt podstawowy.
Postanowienia dotyczące wynagrodzenia nie mogą pozostawiać wątpliwości, co do jego wysokości, jednakże
mogą być formułowane w różny sposób, np. wskazując określoną kwotę
lub określony procentowy wzrost w
stosunku do wynagrodzenia z końca
obowiązywania kontraktu.
Sformułowanie klauzuli
Klauzula przedłużenia musi zostać
wysłowiona w sposób jasny i wyraźny,
tak by zawodnik był świadomy uprawnienia leżącego po stronie klubu już w
GOL 29
glądu można wnieść uwagę, że odpowiednim miejscem do zamieszczenia
klauzuli są również początkowe postanowienia kontraktu, obok zapisu dotyczącego okresu jego obowiązywania.
Na końcu należy jeszcze raz podkreślić, że wyraźne przepisy regulujące opcję
przedłużenia nie obowiązują, a zatem
poszczególne sprawy mogą być rozwiązywane w różny sposób. W ocenie
dopuszczalności konkretnej klauzuli organ rozstrzygający może brać pod uwagę wielu czynników dotyczących zarówno sposobu jej sformułowania, jak
i sytuacji zawodnika, np. jego wieku,
pozycji, dotychczasowej historii występów lub wysokości wynagrodzenia. 

Podobne dokumenty