Okręg Wyborczy Nr 1

Komentarze

Transkrypt

Okręg Wyborczy Nr 1
Nr 9-10/2010
(64)
ISSN
1734-0047
BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY
M
ieszkańcy gminy Kolbudy
ponownie ruszają do wyborczych urn. Tym razem wybierać
będziemy władze nam najbliższe –
naszych radnych i wójta. Wybierzemy tych, którzy mają realny wpływ
na otaczającą nas rzeczywistość
– na chodniki, ulice, wodociągi czy
kanalizacje.
Wybory są zawsze swoistą oceną
dokonań rządzących i obietnic nowych kandydatów. Z jednej strony
musimy ocenić, czy obecnie rządzący spełnili swoje obietnice, a z
drugiej czy obietnice składane przez
kandydatów mają szansę zostać
zrealizowane.
Jednak niezależnie od tego, kogo
wybierzemy jednego możemy być
pewni: mieszkańcy naszej gminy
tłumnie zjawią się przy wyborczych
urnach. Bo już nieraz pokazali,
że potrafi ą brać los w swoje ręce
i współdecydować o przyszłości
swojej Małej Ojczyzny.
Jacek Grąziewicz
W numerze m.in.:
Gmina Kolbudy
Podsumowanie kadencji str. 4-7
Gmina Kolbudy
Kreatywny bowling str. 9
Kolbudy, Lublewo
Będzie nowa droga? str. 18
Rada Gminy
Przeciwko spalarni str. 19
A także:
Grzyby i ryby, Medale za
miłość, Stypendia wójta Gminy
Kolbudy i inne.
Wybory samorzdowe
Jak głosować?
Już w najbliższą niedzielę, 21 listopada, odbędą się Wybory Samorządowe.
W gminie Kolbudy wybierzemy wójta,
radnych, a także oddamy głos w wyborach do Rady Powiatu oraz do Sejmiku
Wojewódzkiego. Aby jednak nasz głos
był ważny, musimy trzymać się kilku
podstawowych zasad.
Każdy, kto uda się do odpowiedniej dla
swojego miejsca zamieszkania komisji
wyborczej, powinien mieć przy sobie
dokument pozwalający potwierdzić tożsamość (dokument ze zdjęciem). Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania
w godzinach 8.00–22.00. Po weryfi kacji
tożsamości każdy z nas otrzyma cztery
karty do głosowania: różową (wybory wójta), białą (wybory do Rady Gminy), żółtą
(wybory do Rady Powiatu) i niebieską
(wybory do Sejmiku Województwa). W
każdym przypadku głosujemy stawiając
znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwiska wybranego kandydata.
W wyborach Wójta Gminy Kolbudy sytuacja jest prosta – wybieramy bowiem tylko
spośród dwóch kandydatów. O nasze głosy
zabiegają: obecny wójt, Leszek Grombala –
startujący z listy KWW Leszka Grombali
– oraz kandydat KWW Kolbudy – Gmina
Przyjazna Mieszkańcom, Dariusz Tylza.
Aby zagłosować na wybranego przez siebie
kandydata należy tylko postawić znak „x”
w kratce z lewej strony obok wybranego
nazwiska W wyborach wójta głos będzie
nieważny, jeżeli oddamy głos na więcej niż
jednego kandydata lub jeżeli nie postawimy znaku „x” w żadnej kratce.
W przypadku wyborów do Rady Gminy
możemy głosować na tylu kandydatów,
ilu radnych jest wybieranych w okręgu.
W Kolbudach (łącznie z Babim Dołem i
Nowinami) i Kowalach wybieramy po 4
dok. na str. 2
Liczba wybieranych radnych:
OKRĘG WYBORCZY NR 1
(Lublewo, Bielkowo)
2 mandaty
OKRĘG WYBORCZY NR 2
(Bąkowo, Otomin)
1 mandat
OKRĘG WYBORCZY NR 3
(Buszkowy, Ostróżki)
1 mandat
OKRĘG WYBORCZY NR 4
(Łapino, Czapielsku)
1 mandat
OKRĘG WYBORCZY NR 5
(Kowale, Jankowo)
4 mandaty
OKRĘG WYBORCZY NR 6
(Kolbudy, Babidół, Nowiny)
4 mandaty
OKRĘG WYBORCZY NR 7
(Pręgowo, Lisewiec)
1 mandat
OKRĘG WYBORCZY NR 8
(Bielkówko)
1 mandat
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Wybory samorzdowe
Jak głosować?
dok. ze str. 1
radnych, a w Lublewie (razem z Bielkowem) wybieramy 2.Oznacza to, że np.
w Kolbudach mamy prawo wybrać 4
radnych, ale zawsze możemy wybrać ich
mniejszą ilość, czyli np. 3 lub 1. Analogicznie możemy postąpić w pozostałych
wymienionych sołectwach pamiętając,
że w Kowalach możemy wybrać mak-
symalnie 4 nazwiska, a w Lublewie – 2.
W pozostałych okręgach wyborczych
wybieramy po 1 radnym. Kartę do głosowania zawsze (z wyjątkiem Bielkówka
gdzie jako pierwsza będzie wymieniona
kandydatka KW Prawo i Sprawiedliwość)
otwierać będą kandydaci KWW Leszka
Grombali, a pod nimi zaś umieszczeni
będą kandydujący z ramienia pozostałych
komitetów. Co ważne – w wyborach do
Rady Gminy możemy głosować na kandydatów z różnych list. Aby oddać na
nich swój głos wystarczy postawić znak
„x” obok nazwiska wybranego kandydata
lub kandydatów. W wyborach do Rady
Gminy głos będzie nieważny, jeżeli oddamy głos na większą liczbę kandydatów,
niż radnych jest wybieranych w okręgu,
lub jeżeli nie postawimy znaku „x” w
żadnej kratce.
W wyborach do Rady Powiatu oraz do
Sejmiku Województwa oddajemy głos
stawiając – w obu przypadkach - tylko
jeden znak „x” obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy. Głos
będzie nieważny, jeżeli oddamy głos na
kandydatów z różnych list, lub jeżeli nie
postawimy znaku „x” w żadnej kratce.
JG
GDZIE GŁOSUJEMY?
1.
Kolbudy – ulice: Młyńska, Reknicka, Przemysłowa, Tysiąclecia , Plac Kaszubski , Staromłyńska, Wyżynna, Gen. Józefa Wybickiego (od nr 1 do 13 i od 2 do 34), Świerkowa, Na Skarpie,
Krótka, Modrzewiowa, Osiedle, Leśników, Dworcowa, Leśna, Raduńska, Na Wzgórzu, Górna,
Polna, Topolowa, Laurowa, Lawendowa, Miętowa, Szafranowa, Trzy Dęby, Nowińska, Widokowa, Borowikowa, Mostowa, Opieńkowa, Truflowa, Truskawkowa, Sobótki, Macierzanki,
Sołectwa: Babidół - Nowiny, Czapielsk, Łapino
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Urząd Gminy
w Kolbudach
(dawny GOK)
ul. Staromłyńska 1
2.
Kolbudy – ulice: Wojska Polskiego, Łukowa, Osiedlowa, Ukośna, Boczna, Na Piaskach, Tartaczna, Spacerowa, Prof. Bronisława Bukowskiego, Wędkarska, Adama Ważnego, Skrzatów,
Gen. Józefa Wybickiego (od nr 15 do 45 i od 36 do 58), Przedszkolna, Edmunda Nagórksiego
Sołectwa: Lublewo Gdańskie, Bielkowo
Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
ul. Gen. Józefa
Wybickiego 33
3.
Sołectwa: Bielkówko, Pręgowo, Ostróżki, Lisewiec, Buszkowy
4.
Sołectwa: Otomin, Bąkowo
5.
Sołectwa: Kowale, Jankowo Gdańskie
Szkoła Podstawowa
w Pręgowie
ul. Brzozowa 1
Przedszkole w Bąkowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 1
Dom Kultury w Kowalach
ul. Glazurowa 1
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 listopada 2010 r. (niedziela) w godzinach 8.00–22.00.
WYBORY SAMORZADOWE
21 LISTOPADA 2010 ROKU
KANDYDACI NA WÓJTA GMINY KOLBUDY
1. KWW LESZKA GROMBALI
GROMBALA Leszek Józef, lat 63 zam. Otomin
2. KWW KOLBUDY GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
TYLZA Dariusz Zdzisław, lat 49, zam. Kolbudy
2
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
KANDYDACI DO RADY GMINY
Okręg Wyborczy Nr 1
(Bielkowo, Lublewo Gdańskie)
KWW LESZKA GROMBALI
1. ASZYK Robert Mariusz, lat 36, zam. Bielkówko
2. REPEĆ Dorota, lat 48, zam. Lublewo Gdańskie
KWW KOLBUDY GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
1. ASZYK Marek Jan, lat 45, zam. Kolbudy
2. FIRKO Aleksandra Ludmiła,
lat 45, zam. Jankowo Gdańskie
KWW NASZA GMINA KOLBUDY
1. SMOLARCZYK Adam Piotr,
lat 32, zam. Lublewo Gdańskie
Okręg Wyborczy Nr 2
(Bąkowo, Otomin)
KWW LESZKA GROMBALI
1. STACHECKI Andrzej Józef, lat 70, zam. Otomin
KWW KOLBUDY GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
1. MAROSKI Sławomir Tomasz, lat 38, zam. Łapino
Okręg Wyborczy Nr 3
(Buszkowy, Ostróżki)
KWW LESZKA GROMBALI
1. PTAK Elżbieta Małgorzata, lat 57, zam. Buszkowy
KWW KOLBUDY GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
1. ZIEMIAŃSKA Grażyna Maria, lat 46, zam. Kolbudy
Okręg Wyborczy Nr 4
(Czapielsk, Łapino)
KWW TADEUSZA WOJCIECHOWSKIEGO
1. WOJCIECHOWSKI Tadeusz,
lat 52, zam. Jankowo Gdańskie
KWW TADEUSZA ZIÓŁKOWSKIEGO
1.
ZIÓŁKOWSKI Tadeusz Stanisław, lat 49, zam. Kowale
Okręg Wyborczy Nr 6
(Kolbudy, Nowiny Babidół)
Lista nr 18 – KWW LESZKA GROMBALI
1. ZBRZEŹNIAK Grażyna Maria, lat 53, zam. Kolbudy
2. ROSA Marek Stanisław, lat 47, zam. Kolbudy
3. SOSIŃSKI Andrzej, lat 45, zam. Kolbudy
4. RUSIECKI Wiesław Kazimierz, lat 54, zam. Kolbudy
Lista nr 19 – KWW KOLBUDY GMINA
PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
1. TYLZA Dariusz Zdzisław, lat 49, zam. Kolbudy
2. WUJCZAK Małgorzata Katarzyna, lat 49, zam. Kolbudy
3. ZIELIŃSKI Marcin Jan, lat 33, zam. Kolbudy
4. DAMECKI Paweł, lat 40, zam. Łapino
Lista nr 20 – KWW NASZA GMINA KOLBUDY
1. JAKUBCZYK Zbigniew, lat 63, zam. Kolbudy
Lista nr 22 – KWW TS
1. SENCZYSZYN Teresa, lat 62, zam. Kolbudy
Okręg Wyborczy Nr 7
(Pręgowo, Lisewiec)
KWW LESZKA GROMBALI
1. PRZYBYŁA Iwona, lat 37, zam. Pręgowo
KWW LESZKA GROMBALI
1. OLEJNIK Ireneusz Hieronim, lat 53, zam. Czapielsk
KWW KOLBUDY GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
1. BORK Ewelina Maria, lat 31, zam. Kolbudy
KWW KOLBUDY GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
1. LITWIN Piotr, lat 43, zam. Łapino
KWW NASZA GMINA KOLBUDY
1. PATYK Stanisław Krzysztof, lat 36, zam. Pręgowo
Okręg Wyborczy Nr 5
(Kowale, Jankowo Gdańskie)
KWW LESZKA GROMBALI
1. GROCHOCKI Stanisław, lat 54, zam. Jankowo Gdańskie
2. CHRUŚCICKI Andrzej, lat 36, zam. Kowale
3. JÓŹWIK Emilia Anna, lat 34, zam. Kowale
4. DRABENT Adam, lat 42, zam. Kowale
KWW KOLBUDY GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
1. KOWALCZYK Magdalena Maria, lat 34, zam. Kowale
2. UMIŃSKI Grzegorz, lat 33, zam. Kowale
Okręg Wyborczy Nr 8
(Bielkówko)
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. JĘDRZEJCZAK Antonina Karolina, lat 56, zam. Bielkówko
KWW LESZKA GROMBALI
1. REDMANN Liliana Karolina, lat 55, zam. Bielkówko
KWW RDB
1. JÓZWIK-STENKA Beata Izabela, lat 43, zam. Bielkówko
3
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Podsumowanie kadencji
Rozmowa
Nie oszukiwać mieszkańców
Rozmowa z Leszkiem Grombal, wójtem gminy Kolbudy
- Czym różniła się ta kadencja od poprzedniej?
- O kończącej się kadencji można z pewnością powiedzieć jedno: byłą bardzo
pracowita. Dzięki zwiększającemu się
z roku na rok budżetowi rosła liczba
inwestycji, które mogły zostać wykonane. A to oznaczało o wiele więcej pracy,
aniżeli w poprzednich kadencjach. W
ostatnich latach znacznie wzrosła również liczba mieszkańców naszej gminy,
co w połączeniu z coraz większą ilością
zadań spadających na barki samorządu
oznaczało większe obciążenie Urzędu
Gminy. Mam jednak nadzieję, że ze
spoczywających na nas zadań udało nam
się - wspólnie z urzędnikami, radnymi
oraz sołtysami – wybrnąć obronną ręką.
- Jak ocenia Pan współpracę z radnymi
budowę nowych dróg. Natomiast w ciągu
ostatnich 4 lat nie udały nam się dwie rzeczy: wciąż nie udało się rozpocząć budowy
szkoły w Kowalach oraz doprowadzić do
połączenia sieci kanalizacyjnych Bąkowa
i Kowal, co umożliwiłoby bezpośrednie
przekierowanie ścieków do Gdańska,
- Które ze zrealizowanych inwestycji
można uznać za swoistą wizytówkę
kadencji 2006 – 2010?
- Z pewnością są to dwie inwestycje, które
- choć zakończone niedawno - już zdążyły
się wpisać w krajobraz naszej gminy.
Myślę tutaj o kompleksie sportowym
Orlik 2012 powstałym przy ZKPiG w
Kolbudach oraz o pierwszym etapie ciągu
pieszo – rowerowego, który docelowo
połączy Kolbudy z Kowalami.
- A jakie – Pana zdaniem – inwestycje
„Nie obiecuję naszym mieszkańcom
przysłowiowych gruszek na wierzbie,
nie obiecuję inwestycji, które nie mają
szans na realizację.”
- Jakość współpracy z kolbudzką Radą
Gminy z pewnością stała na wyższym
poziomie. Nie bez znaczenia był tu oczywiście fakt, że wśród radnych nie było
opozycji. Dzięki temu zdecydowana
większość uchwał podejmowana była
bez czczej gadaniny – co oczywiście nie
oznacza, że radni z uwagą nie pochylali
się nad ich treścią. Jednak większość prac
prowadzona była w komisjach.
- Co uważa Pan za największą porażkę
i sukces minionych 4 lat?
- Niewątpliwie największym sukcesem
mijającej kadencji było zakończenie głównych inwestycji związanych z kanalizacją
i wodociągami i przerzucenie wszystkich
sił i środków na remonty istniejących i
4
w gminie Kolbudy należy zrealizować
najpilniej?
- Drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Będzie
to największe wyzwanie – a zarazem
główny priorytet - dla władz gminy w
przyszłej kadencji. Mieszkańcy naszej
gminy przede wszystkim oczekują bowiem poprawiania stanu istniejących i
budowy nowych dróg.
- Dlaczego postanowił Pan kandydować
ponownie na stanowisko Wójta?
- Kandyduję, bo uważam, że mogę się
jeszcze przyczynić do rozwoju gminy
Kolbudy. Nie obiecuję naszym mieszkańcom przysłowiowych gruszek na
wierzbie, nie obiecuję inwestycji, które
nie mają szans na realizację. Bo chociaż
mówi się, że papier wszystko przyjmie
to szacunek dla mieszkańców gminy
Kolbudy wymaga, aby ich po prostu nie
oszukiwać. Chciałbym nadal wdrażać w
życie program równomiernego rozwoju
wszystkich sołectw. Uważam, że każdy
mieszkaniec gminy Kolbudy – niezależnie
od tego, czy zamieszkuje w Kolbudach,
Kowalach czy Babimdole – zasługuje na
to, aby wsłuchiwać się w jego potrzeby i
starać się je realizować.
UWAGA
DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO LOKALI WYBORCZYCH
Informujemy, że w dniu 21 listopada 2010 roku Urząd Gminy w Kolbudach zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
W godzinach od 8 do 14 – sołectwa Bielkowo, Lublewo, Buszkowy, Ostróżki,
Bielkówko, Czapielsk, Łapino, Pręgowo, Kolbudy, Lisewiec, Nowiny, Babidół
W godzinach od 14 do 22 – sołectwa Bąkowo, Otomin, Jankowo, Kowale
Zapotrzebowanie na transport prosimy zgłaszać pod nr tel. 0-58 691 - 05 -57
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Podsumowanie kadencji
Gminne inwestycje
Od grudniowego numeru „Naszej Gminy”, zgodnie ze zgłaszanymi przez Państwa sugestiami, w nowej rubryce „Gminne
inwestycje” krótko informujemy o realizowanych przez gminę zadaniach. Kończąca się kadencja samorządu sprzyja jednak
podsumowaniom, dlatego też postanowiliśmy zebrać dla Państwa główne inwestycje, modernizacje i remonty wykonane
przez gminę Kolbudy w latach 2006 – 2010.
GŁÓWNE INWESTYCJE, MODERNIZACJE I REMONTY
WYKONANE PRZEZ GMINĘ KOLBUDY W LATACH 2006 - 2010
1.
Kanalizacja sanitarna – długość około 35,5km – koszt ok. 8.073.600,00zł
W tym kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kowale, Otomin, Buszkowy, Jankowo, Nowiny i innych
2. Wodociągi – długość około 22,3km – koszt ok. 3.050.364,00zł
W tym sieć wodociągowa w Czapielsku, Bielkówko, Otominie, Buszkowych i innych
3. Zbiorniki wyrównawcze – 2 szt. (Bąkowo i Czapielsk) – koszt ok. 474.698,72zł
4. Modernizacje stacji uzdatniania wody i stacji podnoszenia ciśnienia – koszt ok. 63.375,00zł
5. Ujęcie wody „Kowale” (1 studnia) koszt – ok. 257.435,54zł
6. Jednostki oświatowe (szkoły i przedszkola) – przebudowy, rozbudowy, modernizacje – koszt ok.
2.784.746,99zł
7. Jednostki oświatowe (szkoły i przedszkola) – remonty – koszt - 1.340.891,49zł
8. Kompleks sportowy w Kolbudach wraz z boiskami „Orlik” – koszt 2.417.263,68zł
9. Budowa świetlicy wiejskiej w Kowalach – koszt 903.589,79zł
10. Adaptacja budynku dla potzreb GOPS – koszt 811.945,09zł
11. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury – koszt 1.172.486,05zł
12. Docieplenie i elewacje trzech budynków (UG, GOK, GOPS) – koszt 445.355,93zł
13. Drogi – budowa dróg utwardzonych – długość około 6,89km – koszt ok. 5.094.88,22zł
W tym między innymi: ul. Konna i Pogodna, w Otominie, ul. Strażacka, Jana Buchno i Północna w Pęgowie, ul. Polna, Wyżynna, Na Skarpie, Modrzewiowa w Kolbudach
14. Drogi – modernizacja dróg utwardzonych – długość ok. 8,03km – koszt ok. 4.195.223,46zł
W tym między innymi: ul. Jankowska, Szlachecka i Conradiego w Jankowie, ul. Wojska Polskiego, Staromłyńska, Nad kanałem w Kolbudach, ul. Heliosa i Apollina w Kowalach, ul. Sienkiewicza w Łapinie, ul.
Malownicza w Lisewcu
15. Pętle i zatoki autobusowe – 3szt (Kolbudy, Kowale, Bielkówko) – koszt ok. 693.679,09zł
16. Chodniki i parkingi – powierzchnia około 2095m2
– koszt ok. 606.518,06zł
17. Ciąg pieszo-rowerowy – długość około 3,1km – koszt ok. 1.508.233,65zł
18. Skrzyżowanie typu rondo w Kolbudach – koszt ok. 2.761.384,02zł
19. Oświetlenie drogowe – długość około 9,357km koszt – ok. 1.243.864,83zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz budowa kompleksu „Orlik 2012”
to jedne z wielu inwestycji zrealizowanych w mijającej kadencji
5
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Podsumowanie kadencji
rodki pozabudetowe
W biuletynie „Nasza Gmina” regularnie informujemy Państwa o środkach pozabudżetowych pozyskiwanych przez gminę
Kolbudy. Kończąca się kadencja samorządu sprzyja jednak podsumowaniom, dlatego też postanowiliśmy zebrać dla Państwa
w jednym miejscu środki pozabudżetowe pozyskane gminę Kolbudy w latach 2006 – 2010.
WYKAZ ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH POZYSKANYCH
W LATACH 2006 – 2010 PRZEZ GMINĘ KOLBUDY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
Pomorski Program Odnowy Wsi (Środki Samorządu Województwa Pomorskiego)
- Przebudowa, remont i zmiana aranżacji świetlicy wiejskiej w Ostróżkach – wartość projektu 83 171,88
zł, kwota dofinansowania 15 000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Kowalach – wartość projektu 339 437,52zł, kwota dofinansowania 45 000zł,
Kontrakt Wojewódzki Województwa Pomorskiego (Środki Samorządu Województwa Pomorskiego)
- Modernizacja hallu głównego Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach – wartość projektu 94 349,13zł, kwota dofinansowania 37 120zł,
Czyste Jeziora Pomorza (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku)
- Budowa kanalizacji sanitarnej nad Jeziorem Otomińskim w gminie Kolbudy w roku 2007 – wartość
projektu 796 942,98 zł, kwota dofinansowania 300 000 zł, w tym w formie dotacji 150 000 zł, w formie
pożyczki częściowo umarzalnej – 150 000,00 zł, (kwota umorzenia 45 000 zł)
- Budowa kanalizacji sanitarnej nad Jeziorem Otomińskim w gminie Kolbudy w roku 2008 – wartość
projektu 420 282,07 zł, kwota dofinansowania 300 000 zł, w tym w formie dotacji 100 000 zł, w formie
pożyczki częściowo umarzalnej – 200 000,00 zł, (kwota umorzenia 60 000 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej nad Jeziorem Otomińskim w gminie Kolbudy w roku 2009 – wartość
projektu 473 079,59 zł, kwota dofinansowania 265 000,00 zł, w tym w formie dotacji 80 000 zł, w formie
pożyczki częściowo umarzalnej – 185 000,00 zł (kwota umorzenia 60 000 zł)
Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jankowo i Bielkówko – wartość projektu 1 880 897,43
zł, kwota dofinansowania w formie pożyczki częściowo umarzalnej – 800 000,00 zł (kwota umorzenia
280 000 zł)
Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych z terenu województwa pomorskiego
przy współudziale gminnych funduszy ochrony środowiska w latach 2007 – 2010 (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku)
- Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Kolbudy w roku 2007 –
wartość projektu 12 986,62 zł, kwota dofinansowania 5 565,70 zł,
- Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Kolbudy w roku 2008 –
wartość projektu 41 500,00 zł, kwota dofinansowania 24 900,00 zł,
- Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Kolbudy w roku 2009 –
wartość projektu 58 065,00 zł, kwota dofinansowania 23 226,00 zł,
- Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Kolbudy w roku 2011 –
wartość projektu 56 240,00 zł, kwota dofinansowania 56 240,00 zł – (wniosek w trakcie oceny)
Program wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej)
- Program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Kolbudy - wartość projektu 25.223,00 zł, kwota
dofinansowania 14.263,10 zł.,
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Podsumowanie kadencji
rodki pozabudetowe
7.
8.
9.
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (program rządowy Ministerstwa Infrastruktury
z wykorzystaniem środków z pożyczek Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego)
- Przebudowa skrzyżowania ul. Wybickiego z ul. Polną i Staromłyńską w Kolbudach - wartość projektu 2
449 314,66 zł, kwota dofinansowania 1 129 000 zł,
Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (Środki Samorządu Województwa Pomorskiego)
- Droga dojazdowa do pól w Bielkówku - 2007 rok – wartość projektu 23 998,19 zł, kwota dofinansowania
13 396 zł,
- Droga dojazdowa do pól w Bielkówku - 2008 rok – wartość projektu 60 000 zł, kwota dofinansowania 39
000,00 zł,
- Droga dojazdowa do pól ul. Polna Kolbudy – 2009 rok - wartość projektu 107 899,99zł, kwota dofinansowania 65 562,75 zł,
- Droga dojazdowa do pól ul. Potokowa, Lisewiec – 2010 rok – wartość projektu 150 000 zł, kwota dofinansowania 75 000,00 zł.
- Droga dojazdowa do pól ul. Żuławska, Lisewiec – 2011 rok – wartość projektu 140 559,98 zł, kwota dofinansowania 70 000,00 zł. (wniosek w trakcie oceny)
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (program rządowy Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji (tzw. „schetynówka”)
- Realizacja w roku 2009 - Kolbudy, układ dróg Na Skarpie - pierwszy etap przebudowy drogi gminnej nr
170023G – wartość projektu 1 602 457,32zł, kwota dofinansowania 823 342,57zł,
- Realizacja w roku 2011 – Budowa drogi gminnej Nr 170023G Kolbudy – Babidół wartość projektu 2 377
300, kwota dofinansowania 1 146 300 zł (wniosek w trakcie oceny)
10. „Animator - Moje boisko - ORLIK 2012” (program rządowy Ministerstwa Sportu i Turystyki)
- Animator w Gminie Kolbudy w 2010 roku – wartość projektu 22 8870,00 zł, kwota dofinansowania – 9
000,00 zł
11. MOJE BOISKO ORLIK 2012 (program rządowy Ministerstwa Sportu i Turystyki, środki Samorządu Województwa Pomorskiego)
- Stworzenie kompleksu sportowego w miejscowości Kolbudy w 2009 roku w ramach Programu MOJE
BOISKO ORLIK 2012, wartość projektu 1 220 000zł, kwota dofinansowania 666 000zł,
12. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
- Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy poprzez budowę ciągu pieszo –
rowerowego Kolbudy – Kowale, etap I – wartość projektu 1 204 606,07 zł, kwota dofinansowania 1 023
915,15 zł,
13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babidół oraz budowa sieci wodociągowej spinającej sieć
Kolbudy z siecią Lublewo w Gminie Kolbudy – wartość projektu 2 633 719,70 zł, kwota dofinansowania 1
079 393 zł.
14. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny)
- „Alternatywne formy wychowania przedszkolnego w Gminie Kolbudy” - wartość projektu 1 044 766,79
zł, kwota dofinansowania 1 013 423,79 zł. – projekt wyróżniony w konkursie „Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim – ciekawe pomysły, dobre praktyki” edycja 2010
7
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Soectwo Kolbudy
Grzyby i ryby
Dwa pełne autobusy mieszkańców Kolbud pojechały nad jezioro Kramsko
Małe aby sprawdzić czy tamtejsze lasy
są zasobne w grzyby, a jezioro obfitujące
w ryby. Byłą to już kolejna wycieczka
integracyjna zorganizowana przez sołectwo Kolbudy.
Wytrawni grzybiarze ruszyli pospiesznie w sobie tylko znane miejsca aby zebrać czekające na nich grzyby. Najwięcej
(decydowała waga) nazbierał Zbigniew
Perdion natomiast najokazalszym prawdziwkiem pochwalił się Marian Świąder.
Rozegrano także zawody wędkarskie.
Wśród startujących dzieci najlepszy okazał się Mariusz Gołębiewski, natomiast
wśród dorosłych wędkarzy od początku
wyjazdów niepodzielnie prym wiedzie
Dariusz Bławat. Zwycięzcy jak co roku
otrzymali nagrody z rąk sołtysa Kolbud
Andrzeja Sosińskiego. Dla wszystkich
uczestników wycieczki przygotowano
kiełbaski z grilla oraz napoje.
JG
8
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Gmina Kolbudy
Kreatywny Bowling
Zainteresowanie turniejem bowlingowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Młodzieży „Młodzi Kreatywni”
przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. – Już dziś myślimy o kolejnej
edycji tego turnieju – powiedziała „Naszej Gminie” Marcelina Lipska, prezes
stowarzyszenia.
Liczba uczestników turnieju z przyczyn
technicznych była ograniczona. Dlatego
też w zawodach wzięło udział jedynie 16
dwuosobowych zespołów. A chętnych
było zdecydowanie więcej.
Wszyscy, którzy wzięli udział w turnieju oprócz zagwarantowanych czterech
meczy bowlingowych mogli również
pograć w bilard. Organizatorzy zapewnili uczestnikom drobne przekąski oraz
regeneracyjną pizzę.
- Wszyscy bawili się doskonale, a o to
przede wszystkim nam chodziło – powiedziała „Naszej Gminie” Marcelina
Lipska, prezes stowarzyszenia. – Mieszkańcy naszej gminy czekają na tego typu
atrakcje. I dlatego już dzisiaj myślimy o
kolejnej edycji tego turnieju.
W zawodach - po pasjonującej walce –
pierwsze miejsce zajęli Mateusz Kąkol i
Wiesław Kosater, drugie Piotr Skwirowski i Radek Popieniuk, a trzecie Piotr
Joniak i Miłosz Durzyński.
JG
9
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
wito Niepodlegoci
Medale za miłość
Dwanaście par małżeńskich z terenu gminy Kolbudy zostało odznaczonych medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Podczas
gminnych uroczystości Święta Niepodległości wręczone zostały
również Stypendia Wójta Gminy Kolbudy za wybitne osiągnięcia
sportowe i artystyczne.
Gminne obchody Święta Niepodległości – których rangę w tym roku
podnosił fakt, iż była to jednocześnie uroczysta sesja Rady Gminy
Kolbudy - po raz pierwszy od wielu lat zorganizowane zostały w sali
Domu Kultury w Kolbudach. Poprzedziła je uroczysta Msza Święta w
intencji ojczyzny, którą odprawił ks. prałat Józef Nowak Proboszcz kolbudzkiej parafii wykorzystał okazję, aby podziękować wójtowi i radzie
gminy za owocną współpracę i wyraził nadzieję na jej kontynuację w
kolejnej kadencji.
O doniosłości tego historycznego dnia w przemówieniu w Sali Domu
Kultury przypomniał zebranym przewodniczący kolbudzkiej Rady
Gminy, Stanisław Grochocki, a dzieci z ZKiW w Bielkówku w przygotowanym montażu słowno - muzycznym przypomniały zebranym
trudy walki o niepodległość naszej ojczyzny.
Kolbudzką tradycją stało się już jednak, że uroczystości
związane ze Świętem Niepodległości są również okazją
do uznania zasług i dokonań mieszkańców naszej gminy.
Wójt Leszek Grombala wręczył więc Stypendia Wójta za
wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Za szczególne
osiągnięcia uhonorowani zostali również pracownicy kolbudzkiej oświaty. Młodym żeglarzom wręczono natomiast
patenty żeglarskie.
Honorowe miejsca na sali zajęły jednak pary małżeńskie
świętujące Złote Gody, czyli pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Dostojni jubilaci zostali uhonorowani medalami
przyznanymi przez Prezydenta RP, a od władz samorządowych otrzymali kwiaty, prezenty i specjalne listy gratulacyjne.
JG
10
PARY OBCHODZĄCE JUBILEUSZ
50 – LECIA MAŁŻEŃSTWA
Edward i Jadwiga Chaberscy
ucja i Ignacy Danis
Irena i Arnold Gaczyccy
Halina i Franciszek Górlikowscy
Danuta i Antoni Kwidzyscy
Helena i Jerzy Milewscy
Helena i Bogusaw Moskwa
Józefa i Stanisaw Paciuszkiewicz
Urszula i Edward Plata
Teresa i Gerard Socha
Stanisawa i Kazimierz Woejko
Teresa i Andrzej Zieliscy
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
wito Niepodlegoci
Stypendia Wójta Gminy Kolbudy
Za wybitne osiągnięcia artystyczne
1. Natalia Zaleska –za zdobycie I miejsca w VII Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym w Hiszpanii oraz zwycięstwo w XV Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej.
2. Olga Mierzejewska – za zdobycie II miejsca Mistrzostwach Świata w
Tańcu Sportowym.
3. Edyta Mydłowska – za zdobycie III miejsca w Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym w Kaliningradzie.
4. Filip Sieradzki - za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Komiksowym.
Za wybitne osiągnięcia sportowe
1. Drużynowo (Filip Bianga, Bartłomiej Etmański, Karol Głomski,
Bartosz Grądzki, Sebastian Lidzbarski, Łukasz Paszkowski, Mateusz
Przygoda, Mateusz Zacharek) - za awans do ćwierćfinałów Mistrzostw
Polski w Koszykówce Kadetów U-16.
2. Drużynowo (Dagmara Lewandowska, Monika Naczk, Marlena
Blicharz, Klaudia Dawidowska, Maria Śliwowska, Agnieszka Szczepańska, Kamila Milcarz, Agnieszka Woźniak, Karolina Flisikowska,
Kamila Kroll) - za zdobycie V miejsca w finale Mistrzostw Polski w
Koszykówce Dziewcząt U-16.
3. Drużynowo (Marlena Blicharz, Klaudia Dawidowska, Dagmara Lewandowska, Kamila Milcarz, Monika Naczk, Agnieszka Szczepańska)
- za zdobycie II miejsca w półfinale Mistrzostw Polski w Koszykówce
Kobiet U -18.
4. Robert Boneczko – za zajęcie III miejsca Mistrzostwach Polski w
Koszykówce młodzików U-14.
5. Monika Naczk - za zajęcie XI miejsca w Mistrzostwach Europy w
Koszykówce U-16.
6. Marlena Blicharz - za zajęcie XI miejsca w Mistrzostwach Europy w
Koszykówce U-16.
7. Daniel Szymkiewicz –za zdobycie wicemistrzostwa Świata w Koszykówce kategoria U-17.
8. Bartłomiej Merchel –za zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej
kategoria U-10.
9. Iwo Leszczyński - za zdobycie I miejsca w III Pucharze Europy Juniorów
w Taekwon-do.
10. Paweł Myszkier –za zdobycie XVI miejsca w światowym finale Pucharu
Easykart we Włoszech.
11. Maciej Zieliński - za zajęcie XX miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach do lat 16.
12. Wojciech Zieliński –za zajęcie XXIX miejsca w Mistrzostwach Polski
Juniorów w Szachach do lat 18.
13. Robert Richert –za zdobycie III miejsca w Pucharze Polski Juniorów
w Taekwon-do.w konkurencji układów formalnych.
14. Marcin Richert –za zdobycie III – ich miejsc kategorii układów formalnych oraz walk indywidualnych w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych w Taekwon-do.
15. Jakub Leszczyński –za zdobycie I miejsca w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Taekwon-do.
16. Łukasz Zaleski – za zdobycie VI miejsca w Szachowych Mistrzostwach
Polski Juniorów do lat 10.
17. Kornelia Sieradzka – za udział w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Szachach.
11
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Fundusze unijne
Nagroda dla Kolbud
Projekt „Alternatywne formy wychowania przedszkolnego w Gminie Kolbudy”
finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany
przez Jednostkę Obsługi Oświaty uzyskał specjalne wyróżnienie w konkursie „Europejski Fundusz Społeczny w
województwie pomorskim – ciekawe
pomysły, dobre praktyki” edycja 2010.
Samorząd Województwa Pomorskiego
od czterech lat wyróżnia i promuje w ten
sposób najciekawsze pomysły i najlepsze
praktyki projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane na
terenie Województwa Pomorskiego. W
roku 2010 wyróżniono sześć projektów
- w tym projekt Gminy Kolbudy. Celem projektu „Alternatywne formy
wychowania przedszkolnego w Gminie Kolbudy” jest wyrównanie szans
edukacyjnych 120 dzieci w wieku 3 – 5
lat ze środowisk o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej z
terenu Gminy Kolbudy poprzez objęcie
ich alternatywnymi formami wychowania
przedszkolnego. Cel ten jest realizowany
poprzez zorganizowanie w placówkach
przedszkolnych na terenie Gminy Kolbudy popołudniowych zajęć dla dzieci.
Dzieci zostały objęte kompleksową opieką
pedagogiczną, korzystają z kursów językowych, naukowo-technicznych oraz
indywidualnych zajęć z logopedą, oraz
pod względem fizycznym (zajęcia rytmiki z elementami tańca, gimnastyka
korekcyjna). Raz w miesiącu odbywają
się wyjazdy do ZOO, teatru lub kina.
W roku szkolnym 2010/2011 do projektu
zakwalifi kowało się 66 dzieci z terenu
Gminy Kolbudy. Kolejny nabór w ramach
projektu planowany jest w sierpniu 2011
roku.
JG
Kultura
Blues w Kolbudach
Miłośnicy Bluesa po raz kolejny mogą czuć się usatysfakcjonowani. W Domu Kultury w Kolbudach gościła
bowiem prawdziwa tego gatunku muzyki, czyli zespół
Cree z energetycznym wokalistą Sebastianem Riedlem na
czele. Jako suport wystąpił natomiast zespół Yellow Cab.
JG
12
Projekt
„Alternatywne formy
wychowania przedszkolnego
w Gminie Kolbudy”
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
GBP w Kolbudach
Warsztaty komiksowe
Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach zorganizowała warsztaty komiksowe dla uczestników dwóch kolejnych
edycji wojewódzkich konkursów plastycznych, których celem była adaptacja
komiksowa znanych baśni i wierszy.
Dzieci z naszej gminy odniosły sukces w
konkursach organizowanych przez Wojewódzką i Miejska Bibliotekę Publiczną w
Gdańsku. W edycji 2009 pt. „Baśniowo,
komiksowo, czyli znane baśnie inaczej”
II miejsce w grupie klas I – III wywalczył
Filip Sieradzki, a wyróżnienie otrzymał
Robert Kuśmierz. Natomiast w edycji
2010 pt. „Brzechwowo, komiksowo, czyli
znane wiersze inaczej” w swojej grupie
wiekowej zwyciężył Filip Sieradzki, a
wyróżnienie otrzymała Zosia Szumełda.
W starszych klasach (IV-VI) ex-equo II
lokatę zajęły Laura Łukomska i Karolina
Drabent, wyróżnienie trafiło do Kornelii
Sieradzkiej.
Tegorocznych laureatów nagrodzono
podczas Bałtyckiego Festiwalu Komiksowego a Gminna Biblioteka Publiczna
w Kolbudach otrzymała prawo do zorganizowania warsztatów komiksowych, sfinansowanych przez WiMBP w Gdańsku.
Na wrześniowych warsztatach zebrały się
dzieci, które złożyły prace na konkurs –
z Zespołu Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego w Kolbudach oraz klasy V
i VI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Buszkowach.
Warsztaty poprowadził pan Bogdan
Ruksztełło -Kowalewsk i kierownik
jedynej w
Polsce Pracowni Kom i k sowej
w Gdańsku
- Suchaninie. Dzieci
z zainteresowaniem
wysłuchały prelekcji z historii komiksu
począwszy od Żółtego Dzieciaka (The
Yellow Kid), który pojawiał się na łamach: New York World i New York
Journal American w początkach XX w.
i polskiego „Koziołka Matołka” z okresu międzywojennego - po współczesny
komiks amerykański i japońska mange.
Sposoby rysowania postaci, dymków czy
podział komiksu pan Bogdan demonstrował na gorąco na sztalugach. W trakcie
spotkania wspólnymi siłami wymyślono
i narysowano komiks o przygodach pewnej dziewczynki na dzikim Zachodzie.
Powstały 24 kolorowe strony, z których
każda została namalowana przez innego
uczestnika spotkania. Komiks można
obejrzeć i przeczytać w kolbudzkiej bibliotece.
Na zakończenie pani Agnieszka Zakrzewska z Działu Instrukcyjno – Szko-
leniowego WiMBP wręczyła upominki
tym dzieciom z naszej gminy, które nie
zdobyły nagród w konkursie wojewódzkim, ale brały w nim udział. Nagrody
odebrały osobiście: Rozalia Bartoszek,
Kasjana Sobolewska, Dawid Gruenberg,
Monika Paździora, Oliwia i Aleksandra
Tryba z NSP w Buszkowych oraz Marcin
Orłowski, Julita Pisula, Nikodem Mirau
z ZKPiG w Kolbudach.
Warsztaty uświetniła wystawa prac złożonych na konkurs, z nagrodzoną wI
miejscem, adaptacją komiksową wiersza
Brzechwy „Entliczek-Pętliczek”, autorstwa Filipa Sieradzkiego na czele.
JG
PRACOWNIA PLASTYCZNA
Fundacja Horyzonty Sztuki
Stowarzyszenie Studio Ekspresji Twórczej
KOWALE, ul. ZEUSA 8/8
ZAPRASZAMY NA:
• Zajęcia artystyczne w kameralnych grupach
dzieci młodsze 3-5 lat, dzieci starsze 7 - 12 lat
i młodzież 13 - 16 lat.
• Kurs przygotowawczy do egzaminu na wyższe uczelnie
artystyczne i licea plastyczne - uczestnicy 15 do 25 lat.
• Warsztaty tematyczne dla dorosłych amatorów sztuk.
• Nauka gry na fortepianie, keyboardzie.
Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach popołudniowych i w soboty przed południem
Dom Kultury
w Kowalach
zaprasza dzieci
w wieku 6 - 11 lat
na bezpłatne zajęcia plastyczne
które odbywają się
w poniedziałki
w godz. 15. 30 – 17.00.
ZAPISY: tel.693 662 377, [email protected], [email protected]
13
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Kowale
Rodzinne Wtorki
W lipcowe i sierpniowe wtorki na
placu zabaw przy ul. Heliosa w
Kowalach mamy – wolontariuszki
z Fundacji Rozwoju Rodziny „rodzicdziecko.pl” - organizowały czas
dla dzieci i ich opiekunów. W spotkaniach licznie udział brały dzieci ze wsi Kowale wraz z mamami,
tatusiami, a często babciami czy
opiekunkami.
Mali i duzi uczestnicy zajęć lepili
ozdoby z kolorowej masy solnej, dekorowali ramki na wakacyjne zdjęcia,
puszczali wielkie bańki mydlane,
malowali domki z kartonów, kolorowe maski, tworzyli pająki z kamieni,
korale i kolaże z kaszy i makaronów.
Starsze dzieci chętnie brały udział w
konkurencjach sportowych, zabawach
sprawnościowych.
W upalne dni można było rozłożyć koc, skryć się w cieniu, poczytać
książeczki, pograć w gry planszowe,
ułożyć puzzle z herbem gminy, czy
posłuchać opowieści o atrakcyjnych
miejscach w okolicy.
Wolontariusze z Fundacji „rodzicdziecko.pl” stworzyli Rodzinny Mini
Przewodnik po Gminie Kolbudy,
proponując wycieczki do Elektrowni
Wodnej w Łapinie, Muzeum Staroci
Szczepana Czerwińskiego w Pręgowie, kościoła NMP Królowej Korony
Polskiej w Lublewie czy do jedynego
Bielkówko
Kolejne Koźlaki za nami
Tradycyjnie już w jedną z wrześniowych sobót w Bielkówku odbyły się
Bielkowskie Koźlaki. Atrakcji jak zwykle nie brakowało. Wszyscy mogli
najeść się i napić do syta. Festyn oficjalnie rozpoczęło odszpuntowanie
beczki piwa, a potem była już tylko dobra zabawa, której kulminacją był
występ legendarnego zespołu „Żuki”.
JG
14
na Pomorzu Rezerwatu Przyrody
Nieożywionej „Bursztynowa Góra”. W
Przewodniku znajdowały się wszelkie
niezbędne informacje oraz zestawy
zadań dla Dociekliwych Poszukiwaczy Przygód.
Na koniec dzieci brały udział w turnieju wiedzy o gminie Kolbudy i wsi
Kowale, w którym mogły wykazać się
zdobytą wiedzą.
Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzicdziecko.pl” oraz mieszkańcy Kowal
serdecznie dziękują Panu Andrzejowi Stelmasiewiczowi – Prezesowi
firmy ASTE Sp. z o.o., Panu Leszkowi
Grombali – Wójtowi Gminy Kolbudy, Pani Emilii Jóźwik – sołtys
wsi Kowale, Pani Annie Szelidze –
dyrektor Hotelu „Venus” w Łapinie
za finansowe wsparcie udzielone na
rzecz naszej akcji.
JG
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Kolbudy, Lublewo
Integracja na rowerze
Radni oraz sołtysi Kolbud i Lublewa zorganizowali dla swoich mieszkańców integracyjny rajd rowerowy. Trasa biegła szlakiem im.
Wincentego Pola (po Wyspie Sobieszewskiej - około 35km). Liczni uczestnicy rajdu tyle zadowoleni co zmęczeni już czekają na jego
przyszłoroczną edycję.
JG
Komunikat Zarzdu Stowarzyszenia Modziey
„Modzi Kreatywni”
W zwizku z koczc si kadencj samorzdu terytorialnego w imieniu czonków Stowarzyszenia Modziey „Modzi Kreatywni” skadamy podzikowania
Leszkowi Grombali, Wójtowi Gminy Kolbudy oraz wszystkim radnym za wsparcie
w dziaalnoci naszego stowarzyszenia. To dziki Pastwa wsparciu udao nam
si zrealizowa wiele cennych inicjatyw, skierowanych nie tylko do modych ludzi
z terenu naszej gminy. Dziaalno naszego stowarzyszenia na stae wpisaa si
ju w krajobraz naszej gminy i ywimy gbok nadziej na kontynuacj naszej
wspópracy w kolejnej kadencji.
Sekretarz Stowarzyszenia
Prezes Zarzdu
Natalia Boska
Marcelina Lipska
15
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Kolbudy
Walka o puchar
Zarząd Koła PZW w Kolbudach
wspólnie z Urzędem Gminy Kolbudy zorganizował zawody wędkarskie
spławikowe o Puchar Wójta Gminy
Kolbudy.
Do zawodów przystąpiło
17 zawodników, którzy
przez trzy godziny starli
się wyłowić z jez. Kolbudy
jak największą ilość ryb.
Jak zwykle faworyci stanęli na wysokości zadania.
Zawody wygrał zdecydowanie Dariusz Bławat,
drugie miejsce zajął Andrzej Gołębiewski, a trzeci wynik osiągnął Piotr
Świąder. Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary. W
zawodach uczestniczyły
także dzieci ze Szkółki
Wędkarskiej, wśród których najlepszy okazał się
Mariusz Gołębiewski.
JG
Od redakcji
Jak zapewne Państwo zauważyli w
bieżącym numerze „Naszej Gminy”
nie ukazała się popularna wśród
czytelników rubryka „Napisz do
wójta”. Pragniemy jednak uspokoić
Państwa że zadecydowały o tym
jedynie względy techniczne i już
od przyszłego numeru rubryka ta
powróci do naszego biuletynu w
niezmienionej formie. Jednocześnie
informujemy Państwa, że w części
sołectw z których otrzymywaliśmy
sygnały o problemach z dystrybucją
„Naszej Gminy” wdrażamy pilotażowy program dostarczania biuletynu bezpośrednio do Państwa domów. Jeżeli ten sposób dystrybucji
„Naszej Gminy” zdobędzie Państwa
uznanie będziemy w kolejnych miesiącach rozszerzać go na kolejne
sołectwa naszej gminy.
16
Kolbudy
Pomoc z województwa
Z niespodziewaną wizytą w Kolbudzkim Urzędzie Gminy zjawił się radny Sejmiku
Województwa Pomorskiego, Dariusz Męczykowski. Podczas spotkania z wójtem
Leszkiem Grombalą radny Męczykowski omawiał m.in. plany remontu drogi wojewódzkiej nr 221.
JG
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Kolbudy
Kolbudy
Idź do
Fermata 2010
fotografa
Przy wielu okazjach korzystamy z
usług fotografa. Ślub, chrzest czy komunia to typowe ku temu okazje.
Niewielu mieszkańców naszej gminy
wie jednak, że z usług profesjonalnego fotografa można skorzystać w
Kolbudach.
Z różnorodnych usług fotograficznych
możemy skorzystać nie ruszając się
z Kolbud. Fotografia ślubna, chrzty,
komunie, sesje w plenerze, sesje indywidualne oraz sesje ciążowe profesjonalnie wykona fotograf – który
dodatkowo zajmuje się także fotografią szkolną oraz wykonuje zdjęcia
legitymacyjne i do dowodu osobistego
(te ostatnie robi u klienta).
Więcej informacji na temat w/w usług
mogą Państwo uzyskać pod nr tel.
782 – 040 – 056, a także na stronie
internetowe www.fotosee.pl .
Festiwal Fermata 2010 chociaż w lokalnym wydaniu
to i tak przyciągnął do sali koncertowej kolbudzkiego
Domu Kultury grono zwolenników dobrej muzyki.
W ramach tegorocznego
festiwalu z koncertami
wystąpili m.in. prof. Bogdan Kułakowski i Dominika Glapiak.
JG
ZKiW Lublewo
Wieczór patriotyczny
Dzieci z ZKiW Lublewo przygotowały
z okazji Święta Niepodległości Wieczorek Patriotyczny. I to chyba atmosfera
tego szczególnego dnia spowodowała,
że wszyscy z zapartym tchem przyglądali się inscenizacji przygotowanej przez
młodych aktorów.
JG
17
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Kolbudy, Lublewo
Będzie nowa droga?
Mieszkańcy gminy Kolbudy, a w
szczególności Lublewa zostali w
ostatnich dniach zaskoczeni informacją, że przez ich miejscowość ma
przebiegać nowa droga, tzw. Obwodnica Metropolitalna. – Jesteśmy
tym również zaskoczeni, gdyż nikt
wcześniej z nami takiej propozycji
nie konsultował - mówią zgodnie
wójt i radni.
Zgodnie z planami prezentowanymi podczas spotkań informacyjnych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad planowana obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ma
przebiegać po terenach przylegających
do Trójmiasta od strony zachodniej.
Nowa droga ma rozpoczynać się się od
strony północno-zachodniej w węźle
„Chwaszczyno”, natomiast koniec
trasy podłączony zostanie od strony
południowo – wschodniej do węzła
zespolonego „Straszyn” na skrzyżowaniu Obwodnicy Trójmiasta i Południowej Obwodnicy miasta Gdańska.
Na terenie gminy Kolbudy droga ma
przebiegać przez m.in. przez sołectwo
Lublewo.
- Nikt nie konsultował z nami takiego
przebiegu trasy – powiedział „Naszej
Gminie” wójt Leszek Grombala. –
Zostaliśmy podobnie jak nasi mieszkańcy zaskoczeni tymi planami. A
nie wyobrażam sobie, aby taka droga
mogła przebiegać po terenie gminy
Kolbudy bez zgody i wiedzy lokalnych
władz.
Podobne zdanie w tej sprawie wyraził
Robert Aszyk, radny z Lublewa.
- Nie wyobrażam sobie, aby realizacji tak poważnego przedsięwzięcia
nie poprzedziły liczne konsultacje
społeczne z mieszkańcami terenów,
przez które droga ma przebiegać.
Musimy dokładnie zapoznać się z
planami Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad, bo planowana droga może
mieć olbrzymi wpływ na życie mieszkańców naszej gminy.
JG
Wójt i kolbudzcy radni nie wyobrażająsobie, aby nowa droga powstała bez zgody mieszkańców.
PODZIKOWANIE
Pragn zoy gorce podzikowanie Michaowi Migza, jego kuzynowi oraz wszystkim
osobom, które pomogy w ustaleniu miejsca pobytu mojego zaginionego psa Hugo.
Wszystkim zaangaowanym szczególnie mocno dzikuj za opiek i dobre traktowanie
Huga. Dzikuj za to, e Micha i jego kuzyn przejli si losem obcego psa, którego
kto przywiza do drzewa. Ich wraliwo i dobre serce okazane mojemu psiakowi
uratoway mu ycie i doprowadziy do szczliwego powrotu do domu. Dzikujc
publicznie, zwaszcza Michaowi i jego kuzynowi, mam nadziej, e postawa tych
modych ludzi stanie si wzorem do naladowania.
Z wyrazami ogromnej wdzicznoci Violea Majewska.
18
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Rada Gminy Kolbudy
Przeciwko
spalarni
apino
Wędkarski
puchar
W przyjętym podczas październikowej
sesji Rady Gminy stanowisku kolbudzcy radni wyrazili protest przeciwko
powstaniu na terenie gminy Kolbudy
Zakładu Termicznego Przetwarzania
Odpadów, czyli spalarni śmieci.
W swoim stanowisku radni zawarli zdecydowany protest przeciwko tej inwestycji.
Podnoszą w nim szereg błędów proceduralnych dotyczących przygotowań do
realizacji tej inwestycji, a przede wszystkim kontestują planowaną lokalizację
zakładu. Członkowie kolbudzkiej Rady
Gminy zwrócili także uwagę na fakt,
że lokalne społeczeństwo wielokrotnie
informowane było, iż w Szadółkach nie
jest planowana realizacja takiej inwestycji
oraz że przy części konsultacji pominięto
mieszkańców i władze gminy Kolbudy.
O wszystkich kolejnych wydarzeniach
związanych z tą sprawą będziemy Państwa na bieżąco informować na łamach
„Naszej Gminy”.
JG
Tradycyjnie już mieszkańcy Łapina mogli wziąć udział w zawodach wędkarskich o
Puchar Wójta Gminy Kolbudy. Emocji jak co roku nie brakowało, a po zawodach
wszyscy uczestnicy, a także publiczność została zaproszona na wspólne grillowanie.
JG
Kolbudy
Zuchowa nagroda
Zuchy z kolbudzkiej 74. GZ
„Wodne Gumisie” wzięły udział
w 23. Rajdzie Śladami Przeszłości Gdańska. Podczas apelu podsumowującego rajd nagrodę
„Najlepsza drużynowa zuchowa
roku 2009/2010” – przyznawaną
przez kapitułę złożoną z przedstawi cieli władz Hufca Gdańsk
– Śródmieście - otrzymała pwd.
Natalia Błońska, drużynowa
kolbudzkiej gromady.
JG
19
Nasza Gmina - Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy Kolbudy - Nr 9-10/2010
Wybory do Rady Powiatu
Kogo popiera wójt Grombala?
Mieszkańcy gminy Kolbudy przyglądający się kampanii przed wyborami samorządowymi zwrócili uwagę
na fakt, iż z materiałów wyborczych
rozpowszechnianych przez komitety
wyborcze wynika, że Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy w wyborach
do Rady Powiatu Gdańskiego popiera
dwóch kandydatów: Jarosława Ściska i
Mariana Cichona.
Sęk jednak w tym, że każdy mieszkaniec
gminy Kolbudy dysponuje w tych wyborach tylko jednym głosem. Skąd więc całe
zamieszanie?
- Popieram każdą osobę z terenu naszej gminy, który stara się dostać do
Rady Powiatu Gdańskiego – tłumaczy
wójt Grombala. – Wychodzę bowiem
z założenia, że każdy radny powiatowy
wywodzący się z terenu gminy będzie
dbał o nasze interesy. Jednak chciałbym
wyraźnie podkreślić, że w wyborach do
Rady Powiatu Gdańskiego moim kandydatem jest Marian Cichon.
Wybory do Rady Powiatu Gdańskiego
– podobnie jak wybory do pozostałych
szczebli samorządu terytorialnego – odbędą się w niedzielę, 21 listopada.
Wójt Leszek Grombala podkreślił, że w
wyborach do Rady Powiatu Gdańskiego
jego kandydatem jest Marian Cichon.
Kolbudy
Żeglarze zakończyli
sezon
Regatami zakończyli sezon kolbudzcy żeglarze. Dzieci i młodzież – którzy w większości
doskonalili swoje umiejętności podczas letnich
obozów żeglarskich – ścigali się na kolbudzkim
jeziorze. Podczas zakończenia sezonu poświęcono również nowy sprzęt – cztery żaglówki
klasy Optimist.
JG
„Nasza Gmina”, Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy w Kolbudach.
Redaguje Jacek Grąziewicz.
Adres Urzędu Gminy:
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy • e-mail: [email protected] • telefony: 058 691 05 20, 058 691 05 21, fax 058 691 05 58
Wydano i wydrukowano w Plus Print Spółka komandytowa Sp. z o.o. • ul. Zakole 7, 80-616 Gdańsk • tel. 058 309 93 51 • e-mail: [email protected]
Wydano w nakładzie 2000 egz.
20

Podobne dokumenty

numer 03-04/2010

numer 03-04/2010 Zawody przebiegły w przyjemnej, a przede wszystkim sportowej atmosferze. Miłym akcentem dla zawodników był słodki poczęstunek. Pierwsze 3 miejsca, w każdej kategorii, zostały uhonorowane pucharami....

Bardziej szczegółowo

nr 05/2015

nr 05/2015 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Salvator” w Lublewie Gdańskim.

Bardziej szczegółowo