KFD2-GU-Ex1 Przełącznik wartożci granicznej

Komentarze

Transkrypt

KFD2-GU-Ex1 Przełącznik wartożci granicznej
Przełącznik wartożci granicznej temperatury
KFD2-GU-Ex1
Konstrukcja
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
1-kanałowa bariera rozdzielająca
zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca)
wejście termoogniwa, RTD, napięciowe lub prądowe
2 wyjścia styku przekaźnika
programowanie alarmu wysokiego lub niskiego poziomu
konfiguracja za pomocą oprogramowania PACTware]TM
wykrywanie przerwy czujnika
zdejmowane zaciski
niebieskie
widok z przodu
1 2
4 5
żółta dioda LED:
wyjście
przekaźnika I
Funkcja
dioda LED zielona:
zasilanie
czerwona dioda LED:
błąd
KFD2-GU-Ex1
OUT OUT PWR/
1
2 FAULT
żółta dioda LED:
wyjście
przekaźnika II
Niniejsza bariera rozdzielająca służy do tworzenia własnych
rozwiązań bezpieczeństwa. Urządzenie przetwarza szereg
sygnałów wejściowych, m.in. z czujników pomiaru temperatury, oporności i termoogniw, i włącza przekaźnik, gdy zostanie
osiągnięta wartość zdefiniowana przez użytkownika.
3
6
gniazdo
programowania
PROGRAM
7 8 9
10 11 12
13 14 15
W celu wewnętrznej kompensacji miejsca zacisku można stosować wyjmowany blok K-CJC-**.
zdejmowane zaciski
zielone
Błąd jest sygnalizowany miganiem czerwonej diody LED, wg
NAMUR NE44, a sygnał błędu jest wysyłany do ustawionego
przez użytkownika wyjścia błędu.
Urządzenie konfiguruje się za pomocą oprogramowania
PACTware™.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku i w witrynie
www.pepperl-fuchs.com.
Data publikacji 2009-07-15 14:18 Data wydania 2009-07-16 111197_POL.xml
Przyłącze
KFD2-GU-Ex1
6
+
5
+
4
K-CJC-**
3
V
T
mA
-
-
T
7
8
9
I
10
11
12
II
14+
15-
24 V DC
T
+
1
-
2
Zone 0, 1, 2
Div. 1, 2
Niezbêdne zmiany podyktowane postêpem technicznym pozostaj¹ zastrze¿one
24 V DC
Power Rail
Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49-621-776-2222 • Telefax +49-621-776-272222 • Internet www.pepperl-fuchs.com
1
Dane techniczne
KFD2-GU-Ex1
Dane ogólne
typ sygnału
Wejżcie analogowe
Zasilanie
przyłącze
szyna zasilająca lub zaciski 14+, 15-
Napięcie znamionowe
19 ... 35 V DC
tętnienie prądu
w granicach tolerancji zasilania
Moc rozpraszana
0,8 W
Pobór mocy
0,8 W
wejście
przyłącze
zaciski 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; odpowiednie dla Pt100, Ni100 typy termoogniwa B, E, J, K, L, N, R, S lub T 0 ... 10 V,
0 ... 20 mA, 0 ... 500 Ω
konfiguracja przez gniazdo programowania
Opornożć przewodu
≤ 50 Ω na każdy przewód
Prąd pomiaru
dla Pt100: około 400 µA ; podczas pomiaru prąd kontroli przewodu jest wyłączony
Obciążenie
20 Ω dla 20 mA; 200 kΩ dla 10 V
Wyjżcie
przyłącze
wyjście I: zaciski 7, 8, 9; wyjście II: zaciski 10, 11, 12
wyjście I, II
obciążenie styku
253 V AC / 2 A / 500 VA / cos φ min. 0,7; obciążenie opornościowe 40 V DC / 2 A
Trwałożć mechaniczna
2 × 107 cykli przełączania
właściwości transmisji
odchylenie
wejście napięciowe
± 0,02% zakresu pomiaru 10 V
wejście opornościowe
± 0,025% zakresu pomiaru (przyłącze 4-przewodowe)
wejście prądowe
± 0,02% zakresu pomiaru 20 mA
Pt100
± 0,01% wartości bezwzględnej temperatury punktu przełączenia w stopniach K + 0,2 K (przyłącze 4przewodowe)
Termoogniwo
± 0,05% wartości bezwzględnej temperatury punktu przełączenia w stopniach K + 1,1 K (1,2 K przy
termoogniwach typu R i S) Zawiera ± błąd kompensacji miejsc zacisku 0,8 K (+0,9 K przy termoogniwach
typu R i S).
Wpływ temperatury otoczenia
Pt100
± (0,0015% wartości bezwzględnej temperatury punktu przełączenia w stopniach K + 0,01 K)/K∆Tamb*)
Termoogniwo
± (0,004% wartości bezwzględnej temperatury punktu przełączenia w stopniach K + 0,01 K)/K∆Tamb*)
Termoogniwo typu R i S
± (0,005% wartości bezwzględnej temperatury punktu przełączenia w stopniach K + 0,01 K)/K∆Tamb*)
źródło napięcia
± (0,007% napięcia punktu przełączania)/K∆Tamb*)
źródło prądu
± (0,007% prądu punktu przełączania)/K∆Tamb*)
*)
∆Tamb - temperatura otoczenia 23°C (296 K)
wpływ napięcia zasilającego
< 0,001% zakresu wejściowego czujnika
opóźnienie wejścia
≤ 370 ms (czas narastania i opóźnienie przekaźnika)
separacja galwaniczna
wyjście I i II
izolacja podstawowa wg IEC 62103, napięcie znamionowe izolacji 300 Veff
Wyjżcie, zasilanie, wejżcie
programowania
izolacja podstawowa wg IEC 62103, napięcie znamionowe izolacji 300 Veff
Wejście programowania i zasilanie nie są odseparowane galwanicznie.
Kabel do programowania (zob. rozdział "Akcesoria i instalacja") ma separację galwaniczną i zapobiega
powstawaniu pętli z masą.
Data publikacji 2009-07-15 14:18 Data wydania 2009-07-16 111197_POL.xml
zgodność z wytycznymi
zgodność elektromagnetyczna
Wytyczne 89/336/EWG
EN 50081-2, EN 50082-2
Zgodnożć
Koordynacja izolacyjna
EN 50178
separacja galwaniczna
EN 50178
zgodność elektromagnetyczna
NE 21
Rodzaj ochrony
IEC 60529
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Dane mechaniczne
Rodzaj ochrony
IP20
Masa
około 150 g
Wymiary
20 × 119 × 115 mm , typ obudowy B2
Dane dotyczące zastosowania w
obszarach Ex
zaświadczenie EG dot. sprawdzenia
danego typu modelu
BAS 98 ATEX 7152 , więcej informacji na stronie www.pepperl-fuchs.com
grupa, kategoria, stopień ochrony
przed zapłonem
¬ II (1)GD [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60°C)
wejście
EEx ia IIC
Niezbêdne zmiany podyktowane postêpem technicznym pozostaj¹ zastrze¿one
Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49-621-776-2222 • Telefax +49-621-776-272222 • Internet www.pepperl-fuchs.com
2
Dane techniczne
KFD2-GU-Ex1
napięcie
Uo
prąd
Io
10,5 V
27 mA
Moc
Po
70 mW
Zasilanie
maksymalne napięcie bezpieczne Um
40 V DC (Uwaga! Napięcie znamionowe może być mniejsze)
stopień ochrony przed zapłonem [EEx
ia]
separacja galwaniczna
wejście / pozostałe obwody
bezpiecznie rozdzielone galwanicznie wg normy EN 50020, wartość szczytowa napięcia 375 V
zgodność z wytycznymi
Wytyczne 94/9/EG
EN 50014, EN 50020
Dopuszczenia międzynarodowe
Certyfikat UL
Schemat sterowania
116-0173 (cULus)
certyfikat CSA
Schemat sterowania
116-0170
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające
Jeśli to dotyczy danego modelu, należy uwzględnić jego świadectwo kontroli, dane i oświadczenie dotyczące
zgodności oraz instrukcję obsługi. Wszystkie powyższe informacje można znaleźć w witrynie www.pepperlfuchs.com.
Akcesoria
Moduły zasilające KFD2-EB2...
Moduł zasilający służy do doprowadzenia do urządzenia za pomocą szyny zasilającej napięcia 24 V DC. ródło zasilania zabezpieczone bezpiecznikiem może w zależności od poboru mocy obsługiwać do 100 pojedynczych urządzeń. Galwanicznie odseparowany styk przełączający może przekazywać przez szynę zasilającą zbiorczy komunikat o błędzie.
Szyna zasilająca UPR-03
Szyna zasilająca UPR-03 jest kompletną jednostką składającą się z układu elektrycznego i profilowanej szyny aluminiowej
35 mm × 15 mm. Aby uzyskać kontakt elektryczny, urządzenia po prostu nakłada się na szynę.
Szyna zasilająca nie może być zasilana przez zaciski poszczególnych urządzeń!
K-CJC-**
Jest to wyjmowany blok zacisków ze zintegrowanymi czujnikami pomiaru temperatury, który wkłada się w celu kompensacji w
zaciski termoogniw. Na każdy kanał stosuje się jeden blok zacisków.
PACTware™
Sterownik specyficzny dla urządzenia (DTM)
Adapter K-ADP1
Adapter do programowego ustawiania parametrów przez interfejs szeregowy RS 232 komputera PC lub notebooka
Data publikacji 2009-07-15 14:18 Data wydania 2009-07-16 111197_POL.xml
Do programowania należy używać nowego adaptera K-ADP1 (numer części 181953, długość wtyku 14 mm). Przy użyciu adaptera starego typu K-ADP1 (długość wtyku 18 mm) wtyk wystaje na ok. 3 mm. Nie ma to jednak wpływu na funkcjonowanie
urządzenia.
Adapter K-ADP-USB
Adapter do programowego ustawiania parametrów przez interfejs USB komputera PC lub notebooka
Niezbêdne zmiany podyktowane postêpem technicznym pozostaj¹ zastrze¿one
Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49-621-776-2222 • Telefax +49-621-776-272222 • Internet www.pepperl-fuchs.com
3

Podobne dokumenty