GOR-HUT-1

Komentarze

Transkrypt

GOR-HUT-1
Rzeszów, ul. Siemieńskiego 14
tel./fax: (17) 862 56 00, 862 69 85
,
GOR-HUT-1
Oddział: Krosno, ul. B. Chrobrego
tel.lfax (013) 46 68 700
www.gor-hut.pl
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
900 000,00 PLN, KRS 0000119077
Rzeszów, dn. 08.02.2008 r.
liG
6R-HU1-1" Sp.z o. o.
I Siemieńskiego 14
35-959
Rzesz6w, u.
6"0-"-839
N l P: 813-31-76·802,
R"llon: 4'1'O~4
tel. (0-17) 86-25-600, 86- --
Referencje
Uprzejmie informujemy, zainteresowanych, że ZAKŁAD BUDOWY
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Sp. z 0.0. "ZBUD" Sp. z 0.0. z siedzibą
w Dąbrowej Tarnowskiej, przy ul. Oleśnickiej 32 c, wykonała dla nas dwie
16 - tonowe suwnice, które przyczyniły się do podniesienie wydajności
i efektywności pracy w firmie.
Ze
świadczonych
usług
jesteśmy
bardzo
zadowoleni
i usatysfakcjonowani. Praca została wykonana dokładnie, starannie i w terminie
zawartym w umowie.
s
"G6R-HU1-1'
Sp.z o. O.
35-959
Rzesz6w, ul. Siemieńskiego 14
N l P: 813-31-76-802,
Reqcn. 6!l072i839
fel. (0-17) 86-25-600, 86-42-064
Trapezowanie blach na wymiar, blachy ocynkowane i powlekane,
szeroki asortyment wyrobów hutniczych, usługi transportowe.