Lista tematów

Komentarze

Transkrypt

Lista tematów
I zasada termodynamiki
Funkcje stanu
Potencjały termodynamiczne
Potencjał chemiczny
II zasada termodynamiki - kryterium odwracalności
Warunki równowagi i warunki zachodzenia procesu
Tożsamości Maxwella
Kryterium stabilności
Paradoksy Bertranda
Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
Prawdopodobieństwo warunkowe
Niezależność statystyczna
Rozkłady brzegowe
Momenty rozkładu
Problem zamiany zmiennych
Funkcje tworzące - własności i zastosowanie
Rozkład Bernoulliego
Rozkład Poissona
Statystyczna interpretacja entropii
Entropia gazu doskonałego
Paradoks Gibbsa
Równanie Boltzmanna
Założenie chaosu molekularnego
Twierdzenie ETA Boltzmanna
Twierdzenie Liouville'a
Mieszanie: przykłady
Chaos deterministyczny
Rozkład mikrokanoniczny, kanoniczny i wielki kanoniczny
Formalizm sumy statystycznej
Model Isinga
Funkcja korelacji
Teoria średniego pola
Model niezależnych par
Metoda macierzy przejścia I
Przybliżenie wysokotemperaturowe
Hipoteza skalowania
Wskaźniki krytyczne
Zasada uniwersalności
Gaz Van der Waalsa
Przejście ciecz-gaz
Perkolacja
Wymiar fraktalny
Sieć Bethego
Fluktuacje gęstości w wielkim zespole kanonicznym
Centralne twierdzenie graniczne
Równanie dyfuzji
Błądzenie przypadkowe
Teoria Einsteina ruchów Browna
Procesy Markowa
Czas powrotu
Równania fundamentalne
Przykład: przejście fazowe w modelu Isinga
Metoda macierzy przejścia II
Równanie Fokkera-Plancka
Procesy jednokrokowe
Przykład: bakterie
Modelowanie reakcji chemicznych
Efekt Schlogla
Równania stochastyczne
Równanie Langevina
Twierdzenie fluktuacyjno-dyssypacyjne
Odwzorowanie trójkątne jako proces