NCN – SONATA 9 Słowa kluczowe: granty, badania podstawowe

Komentarze

Transkrypt

NCN – SONATA 9 Słowa kluczowe: granty, badania podstawowe
NCN – SONATA 9
Słowa kluczowe: granty, badania podstawowe, zakup aparatury badawczej
Źródło finansowania: NCN, https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-16-03-2015
Do kogo kierowane: osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy
doktora (nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień
naukowy doktora)
Forma: projekty badawcze
Czas trwania: 12, 24 lub 36 miesięcy
Ważne daty: wniosek do NCN składany do 16.06.2015r., rozstrzygnięcie do 16.12.2015r.
Inne: zakup aparatury jednostkowo nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Podobne dokumenty