Zakup, dostawa oraz przewóz we wskazane miejsca zakupionych

Komentarze

Transkrypt

Zakup, dostawa oraz przewóz we wskazane miejsca zakupionych
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/22967,Zakup-dostawa-orazprzewoz-we-wskazane-miejsca-zakupionych-plotkow-zaporowych-ci.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 11:15
Zakup, dostawa oraz przewóz we wskazane miejsca
zakupionych płotków zaporowych ciężkich w ilości
1200 sztuk w ramach realizacji zadań związanych z
organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża
Franciszka - Częstochowa 2016 - Przymierze
Postępowanie w trybie art. 25 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży –Kraków 2016 (Dz. U. 2016
poz. 393)
Załączniki do strony
Ogłoszenie informacyjne Data publikacji 13.05.2016 14:00 126.73 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia i Postępowania Data publikacji 13.05.2016 14:00 165.58 KB
Załącznik nr 1 do SWZiP - umowa projekt Data publikacji 13.05.2016 14:00 169.55 KB
Załącznik nr 2 do SWZiP - zdjęcie poglądowe Data publikacji 13.05.2016 14:00 1.22 MB
Załącznik nr 3 do SWZiP - wykaz dostaw Data publikacji 13.05.2016 14:00 41 KB
Informacja o zakończeniu licytacji elektronicznej - wyborze najkorzystniejszej oferty Data publikacji 20.05.2016
15:14 18 KB
Informacja o udzieleniu zamówienia Data publikacji 17.06.2016 14:53 17.5 KB
Metryczka
Data publikacji 13.05.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Broniszewska Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację: