Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji

Komentarze

Transkrypt

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji
Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji
Liceum
ogólnokształcące – 3
lata nauki
Szkoła
podstawowa –
6 lat nauki
Gimnazjum –
3 lata nauki
Technikum –
4 lata nauki
Zasadnicza szkoła
zawodowa –
3 lata nauki
Przedszkole –
dzieci
od 3 do 5 lat –
ostatni rok
obowiązkowo
Matura
Gimnazjum
dla dorosłych
Liceum dla
dorosłych
Egzaminy
potwierdzające
kwalifikacje
zawodowe
Kursy dające
kwalifikacje
zawodowe
1

Podobne dokumenty