Konferencja „Rola prywatnych agencji zatrudnienia w kształtowaniu

Komentarze

Transkrypt

Konferencja „Rola prywatnych agencji zatrudnienia w kształtowaniu
Partnerstwo
na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy
Konferencja
„Rola prywatnych agencji zatrudnienia
w kształtowaniu rynku pracy w Wielkopolsce”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
22 listopada 2016 r., godz. 11.00 – 14.00
Plan konferencji
11.00 – 11.15
Uroczyste otwarcie.
Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
Pani Barbara Kwapiszewska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
11.15 – 11.45
Agencje zatrudnienia w Wielkopolsce.
Pan Amadeusz Konieczny, Kierownik Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy - WUP w Poznaniu.
11.45 – 12.00
Zmiany prawne dotyczące działalności agencji zatrudnienia.
Kontrole agencji zatrudnienia na terenie Wielkopolski.
Pan Amadeusz Konieczny, Kierownik Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy - WUP w Poznaniu.
12.00 – 12.30
Działalność agencji zatrudnienia z perspektywy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Pan Jacek Maćkowiak, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.
Partnerstwo
na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy
12.30 – 12.45
Przerwa kawowa.
12.45 – 13.15
Zlecanie działań aktywizacyjnych – uwarunkowania prawne.
Zlecanie działań aktywizacyjnych na przykładzie realizowanego przez WUP w Poznaniu pierwszego
projektu.
Pani Elżbieta Soroka-Ratajczak, Kierownik Wydziału ds. Działań Aktywizacyjnych - WUP w Poznaniu.
13.15 – 13.45
Doświadczenia zjawiska handlu i wyzysku pracowniczego w kontekście międzynarodowego
pośrednictwa pracy.
Pani Hanna Mongard - przedstawiciel NGO FairWork zajmującej się problematyką handlu ludźmi
i współczesnego niewolnictwa.
Pani Irena de Ruig z Biura Współpracy Międzynarodowej Policji - Garnizon Oost Nederland,
koordynator projektu "praca w Holandii".
13.45 – 14.00
Dyskusja.
Partnerstwo
na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy