OERM - Nazwa.pl

Komentarze

Transkrypt

OERM - Nazwa.pl
EA-ZP.272.2.2015
Zał. 2.1
Sukcesywana dostawa w 2015 r. wzorców i kolumienek
Wzorce
Nr
Nazwa
j.m.
1
2,4' - DDD 100 µg/ml in methanol 1ml
op.
2
Aflatoxin M1 0,5 ug/ml In acetonitryl,
op. 2 ml
Certyfikat z podaną niepewnością oraz
metodą badawczą HPLC-UV
potwierdzającą zawartość wzorca
op.
3
4
5
6
HCB 1000ug/ml w acetonie, op. 1x1ml
Kwas Askorbinowy – witamina C op.
0,25g Certyfikat - czystość nie mniejsza
niż 99,5% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
jedną metodą (wymagana metoda
HPLC)
Kwas Sorbowy op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,9% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to
HPLC
MIXTURE FO 7 op. 100 mg
MIXTURE
weight %
Methyl miristate
1.0 %
Methyl palmitate
4.0 %
Methyl stearate
3.0 %
Methyl oleate
60.0 %
Methyl linoleate
12.0 %
Methyl linolenate
5.0 % Methyl
arachidate 3.0 %
Metyl 11-eicosenoate1.0 % Methyl
decosanoate 3.0 % Methyl erucate
5.0 %
Methyl tetracosanoate3.0 %
Certyfikat zawierający chromatogram i
warunki chromatograficzne na kolumnie
DB-Wax
LBŻiPU
LBWiG
LBŚPP
1
1
2
2
op.
Razem
1
1
op.
2
op.
1
1
op.
2
2
3
5
Cena jedn. netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
Producent
Nr katalogowy
7
8
9
10
Patulin Standard Solution 100 µg/ml w
acetonitrylu op.1ml
Certyfikat z podaną niepewnością oraz
metodą badawczą HPLC-UV
potwierdzającą zawartość wzorca
Potato powder- materiał
referencyjnySO2(dwutlenek siarki) 212
mg/kg -110g
Spinach Puree -nitrate 1568 mg/kg
materiał referencyjny. Certyfikat z
niepewnością lub zakres ±
WODA CRM PRG 7-21 WZORZEC
REFRAKTOMETRYCZNY-10 ml
Współczynnik refrakcji 1,33299
op.
2
2
op.
4
4
op.
1
1
op.
2
2
11
Wzorzec sprawdzający WWA (op. 4x1 ml)
mieszanina benzo(b)fluoranteny,
benzo(k)fluorantenu,benzo(a)pirenu,
benzo(g,h,i)pirylenu, indeno(1,2,3c,d)pirenu, fluorantenu o stężeniu
10ug/ml każdy w acetonitrylu
op.
12
Fumonisin mixture , F1 ok. 50ug/ml, F2
ok. 50ug/ml w acetonitrylu op. 5 ml
Certyfikat z podaną niepewnością oraz
metodą badawczą HPLC-FLD
potwierdzającą zawartość wzorca
op.
1
1
13
Ochratoksyna A w acetonitrylu, 10ug/ml
op. 5ml
Certyfikat z podaną niepewnością oraz
metodą badawczą HPLC-FLD
potwierdzającą zawartość wzorca
op.
2
2
14
Tomato Paste op. 50g Cd 0,112mg/kg Pb
0,316mg/kg Sn 225 mg/kg
op.
1
1
1
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Mieszanina Aflatoksyny w Acetonitrylu
B1+B2+G1+G2, 5ug/ml op.5ml
Certyfikat z podaną niepewnością oraz
metodą badawczą HPLC-UV
potwierdzającą zawartość wzorca
Wzorzec deoksyniwalenol (DON) roztwór
100ug/ml w acetonitrylu op.5ml
Certyfikat z podaną niepewnością oraz
metodą badawczą HPLC-UV
potwierdzającą zawartość wzorca
2,4-diaminotoluen 100mg
2,5-diaminotoluen 250mg
2,4-diaminofenol 25g
Hydrochinon 0,25g
Pirogallol op.1g
Kapusta – Cabbage Puree nitrate 357
mg/kg op.70g
Certyfikat z niepewnością lub zakres ±
maksymalny okres trwałości
Sudan II C.I.No 12140 op. 1g
Masa cząsteczkowa 276,1 Certyfikat analytical standard , zawartość podana z
niepewnością,
λmax UV-VIS-484 nm w
acetonie.Identyfikacja przeprowadzona
met. GC/MS
Aspartam op. 500mg
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,5% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
jedną metodą (wymagana metoda
Acesulfame potassium op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,5% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
jedną metodą (wymagana metoda
HPLC)
Phthalates
Mixture 1000 ug/ml In
isooctane op. 4x1ml
op.
2
2
op.
2
2
op.
op.
1
1
1
op.
op.
op.
1
1
1
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
1
1
27
28
29
Sweet digestive bisciut (RM)SWEET
DIGESTIVE BISCUIT 7103 (RM)-50g
- woda 3,3 wag
- tłuszcz 22,0% wag
- popiół 2,17% wag
- sacharoza 15,8% wag
- glukoza 0,33% wag
- fruktoza 0,32% wag
- skrobia 44,8% wag
- Ca 788 mg/kg
- Cl 0,54% wag
- K 1330 mg/kg
- Mg 225 mg/kg
- Mn 5,7 mg/kg
- N 1,08% wag
- Na 6770 mg/kg
- P 937 mg/kg
- Zn 6,3 mg/kg
Processed cheese 55%
f.i.d.m.Proximates op.200g tłuszcz
22,69±0,39g/100g s. masa 43,71
±0,72g/100g białko 15,08±0,17g/100g
NaCl 1,46± 0,04g/100g ph 5,48 ± 0,02
Na 11286 ±607 mg/kg K 492 ±74 mg/kg
popiół 492Zearalenon
±74 mg/kgr-r
azotany
4,7±0,8
Wzorzec
100ug/ml
w
acetonitrylu op. 2ml
Certyfikat z podaną niepewnością oraz
metodą badawczą HPLC-UV
potwierdzającą zawartość wzorca
op.
1
1
op.
3
3
op.
2
2
30
2,4-Diaminotoluene op. 0,25g
op.
1
1
31
Bis-(4-aminophenyl)methane (4,4`Diaminodiphenylmethane) op. 0,25g
op.
1
1
32
Aniline op. 1g
op.
1
1
33
MADEIRA CAKE - proximates op.160 g
woda 25,9g/100g, tłuszcz 13,4g/100g,
popiół ogólny 1,76g/100g, sacharoza
28,1g/100g, laktoza 0,9g/100g
azot.og.0,66g/100g
op.
1
1
34
35
36
37
38
Processed MEAT Proximates op.50g
woda 618g/kg azot 23,0g/kg tłuszcz
151g/kg popiół ogólny 33,2 g/kg Cl 14,5
g/kg azotany 0,209 g/kg
Materiał referencyjny – Cola Drink
op.150ml
kwas benzoesowy ok. 140 mg/l, kofeina
ok. 90mg/l
Materiał referencyjny – Tonic Water ,
op.150 ml
Acesulfam K ok. 300mg/l, Aspartam ok.
300 mg/l, Kwas benzoesowy ok. 130
mg/l
Roztwór wodny standardowy azotanów
1000mg/l NO2 - .
Certyfikat -Oznaczenie zawartości
potwierdzona porównaniem z SRM z
NIST z podaniem niepewności
Biksyna op. 50mg
Masa cząsteczkowa 394.5
Certyfikat – analytical standard , podana
zawartość, wyniki analityczne z metodami
badań
op.
3
3
op.
1
1
op.
1
1
op.
2
2
op.
1
1
39
Materiał referencyjny OTA - op.min. 55g,
Certyfikat -Żywność dla dzieci, zawartość
OTA ~0,5µg/kg
op.
1
1
40
Materiał referencyjny OTA - op.min 55g
Produkty zbożowe, zawartość OTA 13µg/kg,
op.
1
1
41
Materiał referencyjny DON - op. min. 55g
Certyfikat - Produkty zbożowe, zawartość
DON-u 100-1000µg/kg
op.
1
1
42
Materiał referencyjny ZEA- op. min 55g
Certyfikat - Produkty zbożowe, zawartość
ZEA 20-75µg/kg,
op.
1
1
43
Materiał referencyjny Fumonizyny-, op.
min. 55g
Certyfikat - produkty kukurydziane,
zawartość Fumonizyn 200-2000µg/kg
op.
1
1
44
Materiał referencyjny Aflatoksyna B1 op.min. 55g Certyfikat - Żywność dla
dzieci, zawartość Afla B1 ~0,1µg/kg
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
niż 99.5
op.
1
1
niż 98,97
op.
1
1
niż 99.5
op.
1
1
niż 99.6
op.
1
1
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Materiał referencyjny Aflatoksyny op.min
55g
Certyfikat -Orzechy, zawartość Afla B1 13µg/kg,
Materiał referencyjny Aflatoksyny –op.min
55g
Certyfikat - Przyprawy, zawartość Afla B1
~5 µg /kg,
Materiał referencyjny Histamina-Ryby i
przetwory, op. min. 150 g
Certyfikat - zawartość Histaminy ~100
mg/kg,
1-Propanol 2ml
Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.06
% z podaną niepewnością
n-Butanol 2 ml
Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.96
% z podaną niepewnością
2- Butanol 2 ml
Certyfikat –Czystość nie mniej
% z podaną niepewnością
Izobutanol 2 ml
Certyfikat –Czystość nie mniej
% z podaną niepewnością
1-Pentanol 2 ml
Certyfikat –Czystość nie mniej
% z podaną niepewnością
Alkohol izoamylowy 2 ml
Certyfikat –Czystość nie mniej
% z podaną niepewnością
54
55
56
Methyl eicosapentaenoate op.
l00mg(LA20-2005-9)
Certyfikat zawierający chromatogram i
warunki chromatograficzne na kolumnie
Methyl docosahexaenoate op. l00mg (LA20-22-06-9)
Certyfikat zawierający chromatogram i
warunki chromatograficzne na kolumnie
DB-Wax
gamma-Linolenic acid methyl ester op.
l00mg
Zawartość nie mniej niż 98.9% z podaną
niepewnością
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
57
wzorzec fenoli (2-chloro-3-metylofenol, 2chlorofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4dimetylofenol, 2,4-dinitrofenol, 2-metylo4,6-dinitrofenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol,
op.
pentachlorofenol, fenol, 2,4,6trichlorofenol) o stężeniu 2000 ug/ml w
metanolu lub acetonitrylu, opakowanie
jednostkowe 1 ml
1
1
58
Certyfikowany materiał referencyjny,
roztwór formaldehydu i aldehydu
octowego o stężeniu 1000 mg/l każdy,
opakowanie jednostkowe zawierające 1
ml roztworu. Produkt ULTRASCIENTIFIC
lub równoważny
op.
1
1
59
Epichlorohydryna 1000 ug/ml w
metanolu, opakowanie jednostkowe 1 ml
op.
1
1
60
wzorzez kalibracyjny pestycydów
chloroorganicznych (alpha-BHC, gammaBHC (Lindane), beta-BHC, delta-BHC,
Heptachlor, Aldrin, Heptachlor epoxide
(isomer B), 4,4'-DDE, Endosulfan I,
Dieldrin, Endrin, 4,4'-DDD, Endosulfan II,
4,4'-DDT, Endrin aldehyde, Methoxychlor,
Endosulfan sulfate) mix 2000 µg/ml w
metanolu lub octanie etylu,opakowanie
jednostkowe 1ml
op.
1
1
61
wzorzec kalibracyjny ftalanów
(Dimethylphtalate, Diethylphtalate, Di-nbutylphthalate, benzyl butyl phthalate,
Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octyl
phthalate) 2000 µg/ml w metanolu
opakowanie jednostkowe 1ml
op.
1
1
62
wzorzec wapń min 500 ml, 1000 mg/l
op.
1
1
63
wzorzec magnez min 500 ml, 1000 mg/l
op.
1
1
64
wzorzec chloranów ml, 1000 mg/l op. 100op.
150ml
1
1
65
wzorzec chlorynów op. 100-150 ml, 1000
mg/l okres przydatności min 6 mc.
op.
2
2
66
Wzorzec chlorków 1000mg/l op. 500 ml
op.
1
67
Wzorzec żelaza 1000mg/l op. min 100 ml
op.
1
1
68
Wzorzec potasu 1000mg/l op. Min 100 ml
op.
1
1
69
Wzorzec krzemu 100mg/l op. 100 ml
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Rtęć, wzorzec do ICP/MS, 10 mg/l Hg ,
op.100 ml
wzorzec przewodności c = 2764us/cm
op. 480ml
Certyfikowany materiał referencyjny
metali w wodzie do spożycia (woda
miękka), op. Min. 500 ml. Materiał
odniesienia powinien zawierać metale
ujęte w Rozp. Min. Zdrowia z dn.
29.03.2007 r w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2007 r., Nr 61, zm. Dz. U. 2010 r
Nr 72) o stężeniach odpowiadających lub
zbliżonych do NDS-u
Benzen op. 5ml
Toluen op. 5ml
o-Xylene op. 5ml
m-Xylen op. 5 ml
p-Xylen op. 5ml
aceton op. 5 ml
metanol op. 5ml
op.
op.
op.
1
op.
1
op.
op.
op.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Etanol op. 5ml
op.
op.
2-Propanol op. 5ml
n-Pentan op. 5ml
op.
Acetic acid-methyl ester op. 5ml
op.
1-butanol op. 5ml
op.
op.
Cyclohexane op. 5ml
1-Pentanol op.5ml
op.
Dichlorometan op 5ml
op.
1,1,2,2-Tetrachloroetan op. 1ml
op.
op.
Ethylbenzene op. 1ml
Styren op.1ml
op.
1,2,4-Trimetylobenzen op. 1ml
op.
Ethyleneglycol op. 1ml
op.
Iron – [email protected] 1000ug/mL in 5% HNO3 op.
op.
100ml
op.
SDWA Volatiles Mixture op. 1ml
Organophosphorus Pesticide Mixture 200
op.
µg/mL in Hexane/Acetone,
2,4 methoxychlor 100 µg/ml in methanol 1mlop.
RICE Trace Elements NIM- GBW 10010
Materiał Referencyjny
-As 0,102 mg/kg
-Cd 0,087 mg/kg
op.
-Cu 4,9 mg/kg
-Fe 7,5 mg/kg
-Hg 5,3µg/kg
- Zn 13,0 mg/kg
- Pb 0,08 mg/kg
WHEAT FLOUR Trace Elements NIM GBW 10011 Materiał Referencyjny
-As 0,031 mg/kg
-Cd 0,018 mg/kg
-Cu 2,4 mg/kg
op.
-Fe 20,0 mg/kg
-Hg 2,2 µg/kg
- Zn 12,4 mg/kg
- Pb 0,065 mg/kg
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CARROT ROOT POWDER IC-CS-CR-2
Materiał Referencyjny
-As 0,050 mg/kg
-Cd 0,196 mg/kg
99 -Cu 4,1 mg/kg
-Fe 148 mg/kg
-Hg 0,0043 mg/kg
- Zn 11,2 mg/kg
- Pb 0,579 mg/kg
CELERY NCS ZC 73032 Materiał
Referencyjny
-As 0,39 mg/kg
-Cd 0,092 mg/kg
100 -Cu 8,2 mg/kg
-Fe 597 mg/kg Hg
-Hg 14,6 µg/kg
- Zn 26 mg/kg
- Pb 2,7 mg/kg
TEA NCS ZC NIM-GBW 10016
Materiał Referencyjny
-As 0,09 mg/kg
-Cd 62 µg/kg
101 -Cu 24 mg/kg
-Fe 322 mg/kg
-Hg 3,8 µg/kg
- Zn 35 mg/kg
- Pb 0,1.5 mg/kg
materiał referencyjny respirabile
Crystobalite,SRM 1879a NIST op. 5g
materiał referencyjny respirabile Alpha
103
Quartz, SRM 1878a NIST op. 5g
Azinofos etylowy op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,1% z podaną niepewnością .
104
Czystość potwierdzona co najmniej
jedną metodą - wymagana metoda
instrumentalna.
102
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
105
Endosulfan sulfate op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
98,5% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
106 Materiał referencyjny patulina . Certyfikat Sok jabłkowy zawartość ok.10-50 ug/kg
Sudan Red I op. 1g C.I. No. 12150 masa
cząsteczkowa 278,1,0 Certyfikat
analitycal standard, podana zawartość z
107
niepewnością λmax UV-VIS-492 nm w
acetonie.Identyfikacja przeprowadzona
met. GC/MS
108 Roasted Coffee op. 55g
Materiał referencyjny OTA w mące op.
109
55g T17134QC
110
Materiał referencyjny DON w żywności
dla dzieci op. 55g T22105QC
SHELLFISH MUSSEL TISSUE NIST111 2976 As 13.3 mg/kg Cd 0,82 mg.kg Pb
1,19 mg/kg Hg 61µg/kg
Materiał referencyjny AOCS Soja
112 MON87769 10g + certyfikat z podaną
niepewnością materiału ref.
Materiał referencyjny AOCS Soja BSP-CV113 127-9 1g + certyfikat z podaną
niepewnością materiału ref.
Plasmid DNA fragnents od MON810
114
Maize
Materiał referencyjny IRMM kukurydza
115 MON810 0,5% 1g + certyfikat z podaną
niepewnością materiału ref.
Materiał referencyjny IRMM kukurydza
116 MON810 2% 1g + certyfikat z podaną
niepewnością materiału ref.
Materiał referencyjny IRMM kukurydza
117 MON810 10% 1g + certyfikat z podaną
niepewnością materiału ref.
Materiał referencyjny OTA Instant Coffee
118 op. 55g, Certyfikat, zawartość ~ 5-10 µg
/kg
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
Materiał referencyjny OTA –op.min 60g
119 Certyfikat - Suszone owoce, zawartość
OTA ~ 6-10 µg /kg,
op.
1
1
Materiał referencyjny Aflatoksyna M1- op.
120 min. 55 g Certyfikat -Mleko w proszku,
zawartość Afla M1 ~0,1µg/kg,
op.
1
1
Materiał referencyjny OTA –op.min 50g
121 Certyfikat - Przyprawy, zawartość OTA
~15 µg /kg
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
122
beta-Endosulfan op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,9% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
Parathion-Methyl op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
123
99,8% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
Fenvalerate op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
124
98,5% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
125
Dichlofluanid op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,6% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
Lambda-Cyhalothrin op. 0,1g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
126
99,7% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
127
Parathion op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,5% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
128
Cypermethrin op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,6% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
p,p-Methoxychlor op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
129
99,6% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
130
Captan op. 0,25g
Certyfikat
- Zawartość nie mniejsza niż 99,6% z
podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
alpha-Endosulfan op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
131
99,8% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
1
1
op.
1
1
op.
1
1
Ethion op. 0,25g
Certyfikat Zawartość nie mniejsza niż 99,6% z
132
op.
podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
133
Chlorothalonil op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,7% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
Heptachlor op. 0,1g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
134
99,0% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
135
Metalaxyl op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,7% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
Pirimiphos-Methyl op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
136
98,4% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
137
Phosmet op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,2% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
Tebuconazole op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
138
98,8% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
Dicofol op. 0,1g
Certyfikat Zawartość nie mniejsza niż 97,2% z
139
podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
140
Fensulfothion op. 0,1g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,5% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
1
1
Fonofos op. 0,1g
Certyfikat Zawartość nie mniejsza niż 95,0% z
141
op.
podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
142
Mecarbam op. 0,1g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
98,4% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
Omethoate op. 0,1g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
143
97,0% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
144
Methamidophos op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
99,2% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
p,p-DDD op. 0,25g
Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż
145
99,8% z podaną niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
trzema metodami (jedna z metod to GC )
SudanIII C.I.No26100 Masa
cząsteczkowa 352,2 Certifikat analitical
standard ,zawartość podana z
146
niepewnością dł. fali maxUV-VIS 507nm
w toluenie Identyfikacja przeprowadzona
met.GC/MS
147
ERM-BB501 Meat and Meat products
Constituent Certified values woda 68,59%
, azot 2,723% tłuszcz całkowity 11,57%,
popiół 2,998%,azotany 16mg/kg azotyny
1,3mg/kg
Para Red C.I.12070 Masa cząsteczkowa
293,28 Certifikat analitical standard
148
,zawartość podana z niepewnością dł. fali
maxUV-VIS 486nm w toluenie
Identyfikacja przeprowadzona met.GC/MS
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
Benzoic Acid op. 0,25g czystość 99,9% z
149 podana niepewnościa Czystość
potwierdzona co najmniej trzema
metodami (jedna z metod to HPLC )
Materiał referencyjny – Soft Drink
150 op.150ml kwas sorbowy ok. 140 mg/l,
sacharyna ok. 15mg/l
Coffein op. 0,25g Certyfikat - Zawartość
nie mniejsza niż 99,0% z podaną
151 niepewnością .
Czystość potwierdzona co najmniej
jedną metodą (wymagana metoda
HPLC)
Sacharin Calcium Saltop. 0,25g czystość
99,2% z podana niepewnością Czystość
152
potwierdzona co najmniej trzema
metodami (jedna z metod to HPLC )
Mieszanina lotnych związków
organicznych DW-VOC MIX#2
153
2000ug/ml 1op. - 1ml, nr kat. Restek
30220
Mieszanina Trihalometanów 2000 ug/ml
154
op. - 1ml, nr kat. Restek 30211
Mieszanina lotnych związków
organicznych DW-VOC MIX#1A 2000
ug/ml 1op. - 1ml, nr kat. Restek 30219
Wzorzec sprawdzający pestycydów
chloroorganicznych. 508.1 Calibration
156
Mix#1 mixture 500 µg/ml in ethyl acetate,
nr kat. Restek 32094
Mieszanina pestycydów
chloroorganicznych: Appendix IX
157 Organochlorine Pesticide Mix 2000 µg/ml
in toluene:hexane (50:50), nr kat. Supelco
46960-U
Wzorzec sprawdzający: 2,4' - DDD 1000
158 µg/ml in methanol 1ml, nr. kat. Restek
32098
155
159 Wzorzec sprawdzający: HCB 1000 µg/ml
in acetone 1ml, nr kat. Restek 32231
Wzorzec sprawdzający: Phtalate esters
160 calibration mix 2000 µg/ml, nr kat. Restek
31031
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
161
Wzorzez kalibracyjny pestycydów
fosforoorganicznych. R8140/8141 OP
Pesticide Calibration Mix A 200 µg/mL of
each analyte in Hexane/Acetone, nr kat.
Restek 32277
Wzorzez kalibracyjny pestycydów
fosforoorganicznych. 8141 OP Pesticide
162
Calibration Mix B 200 µg/mL of each
analyte in Hexane/Acetone, nr kat. Restek
32278
CIL-ULM-7403-1.2 Epichlorhydrin
163 (unlabelled) 100 µg/mL in Acetonitrile nr
kat. LGC CIL-ULM-7403-1.2
Wzorzec kalibracyjny fenoli. Restek
164 31029, 604 Phenols Calibration, 2000
ug/ml każdy, op.1 ml
165
Wzorzec certyfikowany do oznaczania
WWA op. 5x1.2 ml NIST-1647d,
Mąka z ryżu brązowego
(As
166 nieorganiczny (III i IV) 0,298 mg/kg op.
20 g
Mleko w proszku odtłuszczone
Pb
167 0,207 mg/kg, Cd 0,106 mg/kg, Hg 0,52
mg/kg op. 20 g
Sproszkowane grzyby As 0,651 mg/kg,
168 Cd 1,229mg/kg, Hg 2,849 mg/kg,
Pb
1,863 mg/kg op. 20 g
op.
1
1
op.
1
1
op.
1
1
op.
2
2
op.
1
1
op.
2
2
op.
2
2
op.
2
2
………………………………………………………………………………………….
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY C H E M I P A N '
INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ I INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ
P O L S K I E J A K A D E M I I NAUK
01-224 W a r s z a w a , ul. K a s p r z a k a 44/52, tel/fax (022) 632 45 13
ŚWIADECTWO
ANALIZY
Nr kat. wzorca: CHE 108
ETANOL
(ETYLOWY ALKOHOL)
Czystość: 99,90 ± 0,04 %
Przewidywane
zastosowanie wzorca: sporządzanie roztworów
wzorcowych
wykorzystywanych przy kalibracji chromatografów stosowanych przy oznaczeniu
etanolu oraz wszędzie, gdzie konieczne jest użycie etanolu o określonej, wysokiej
czystości.
Wzór:
Ciężar cząsteczkowy:
Numer C A S :
Seria:
Zawartość:
Przechowywanie:
Data analizy:
Data ważności:
C H OH
46,07
[64-17-5]
1/2015
2 ml
temperatura pokojowa (higroskopijny)
16 stycznia 2015
16 stycznia 2018
2
5
Za zgodność z oryginałem
Warunki analizy
Kolumna:
Temperatura kolumny:
Przepływ gazu nośnego:
Detektor:
Zawartość zanieczyszczeń:
Woda (Karl Fischer):
Oznaczona czystość:
Z B - W A X ; 30 m x 0,25 mm x 1,0 urn film
40°C,10 min, 15°C/min, 200°C, 20 min
N ; 0,3 ml/min
płomieniowo-ionizacyjny
0,01 ± 0,01 %(n=8)
2
~
specjalista islmateriałów odniesienie
I |H
V
1 1
Marzła
Berkowska
n
0,09 ± 0,03 % (n=3)
99,90 ± 0,04 %
Niepewność oszacowano w oparciu o wyniki 8 oznaczeń chromatograficznych oraz
3 oznaczeń zawartości wody.
Sprawdzone przez:
Dr inż. Mama Pietrzyk
Kierownik Laboratorium Analitycznego
DYSTRYBUCJA:
LGC Standards Sp. z 0.0., M . Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, POLSKA
Fax (+48 22) 751 58 45, Tel. (+48 22) 751 31 40
e-mail: [email protected]
www.lgcstandards.com
Approved by General Adntiiiistratioii of Quality Supervision,
Inspertion and Quarantiiie of tlie People's Repiihlir of China
GBW10043-GBW10052
Certificate of Certified Reference Materiał
The Chemical Composition of Biological Sampie
Date of Certification:
Period ofYalidity:
2010.04
2020. 03
Za zgodność z oryginałem
Specjalista ds. iteriałów odniesienia
Marzen
Organization of appointments: Institute of Geophysical and Geocheniical Exploration
Address: 84 linguang Road. Langfang. Hebei
Fax: 0316-2212712
Teleohone: 86-316-2212712
e-mail: [email protected]
h
Berkowska
Certified va ues and uncertainties for GBW10043-10052
Element
GBW10043
GBW10044
GBW10045
GBW10046
GBW10047
Rice
Rice
Rice
Wlieat
Carrot
AR(10 )
6
(0.006)
(0.007)
(0.004 )
)
0.045+0.007
(0.059)
v0.057 >
. 0.021 )
(0.046)
As(10 )
0.114+0.018
0.12+0.03
0.11 + 0.02
(0.025)
0.11 (0.02
.Mili)
G
15(10 )
0.94+0.11
1.06+0.08
0.58+0.13
0.54(0.11
18.1 + 1.1
6
0.33.(0.04
0.75+0.00
0.50+.0.08
1.4.0.2
24 + 3
6
Ba(l O )
2.1+0.5
3.4+0.6
2.3'0.4
1.5.0.4
6.5.1.5
9
(4.5)
(16)
6.2 ( 1.4
(1.8)
(2.5)
6
(0.5)
(0.4)
(0.3)
(0.5)
9
BedO" )
BK10 )
BrdO )
(2.4)
2
0.01 1+0. 001
0.013+0.002
0.010+0.001
0.033.0.002
0.255+0.010
G
0.012+0.003
0.018+0.002
0.19'0.02
0.018.0.002
0.034.0.004
(7-7)
1
7.2.1.8
13.0.2.4
177.38
Ca(10 )
Cd(10 )
9
CodO )
2
ci(io )
(0.038)
7>
2
(0.028)
(0.025 )
8.2+1.7
6
0. 14 i U . ( l i i
0.17±0.05
(0.19)
1.04 + 0.13
9
4.0±0.3
2.9+0.6
72(9
8.1 (0.5
4
G
1.7+0.1
2.6+0.1
2.4(0.2
2.4 .0.1
4.1
(0.62)
1.15+0.11
0.48i0.14
0.9+0.2
1
ErdO )
0.32+0.11
0.70+0.10
0.21+0.06
0.5+0.1
5.6+0.6
i;u(10 ^
'i.
(U!S
0,12 <0.1 2
0.25J0.09
14.4 + 2.0
6.3+0.8
0.45(0.14
20.3
7.6+2.3
1)
0.6+0.2
1.5+0.2
0.59±0.15
1.1 (0.2
14.5+2.8
CodO" )
(2.3)
(4.3)
2.0 + 0.6
1.6(0.4
6.6.1.5
HROO )
4.8+0.8
2.2i0.5
2.8-0.5
(2.2)
3.2»l).H
ilo(10')
0.12 i 0.0-1
0.21+0.04
0.13+0.04
1(10°)
(0.09)
Cr(10 )
Cs(H) )
Cu(10 )
9
DydO )
9
6
I'c(10 )
9
ckido )
9
9
2
K(10 )
9
LadO )
G
Li(10 )
9
Ludo )
MR(10 )
2
G
Mn(10 )
G
Mo(10 )
N(
III")
6
NadO" )
9
NhdO )
9
NdflO' )
21
7.5-?
0.1 3 • 0.01
(0.14)
8.01 1.6
(0.23)
5.5+1.6
9
Codo* )
12.5±1.6
(0.08)
0.07±0.01
2' 4
' 0.3
1.0'
1,1
148+15
0.20(0.05
2.0'0.2
0.21 '0.01
1.08+0.04
(0.08)
(0.09)
0.14+0.01
66+7
8.1 ' 1.4
114+24
0.050+0.016
0.027.0.007
0.16+0.02
0.053±0.002
0.025+0.001
0.048(0.002
10.6+0.6
11.5+0.6
9.0.0.4
10.8.0.4
12.1 + 0.5
0.43+0.02
0.61+0.03
0.89(0.06
0.25.0.02
0.10(0.01
(5)
0.035 + 0.010
(0.06)
0.042+0.002
(1.28)
25±2
10.3+1.1
0.068+0.016
(4.5)
(0.10)
(1.47)
(0.07)
(
1.25)
11.0+2.5
(10)
(0.8)
0.091(0.003
(1.06)
(2.3)
14.2-3.4
0.65.0.03*
5 )
(2.7)
(2.3)
24 -4
(4.1)
7.9+1.3
(3.5)
6.0+1.2
79(9
(2)
i
0.16+0.04
0.21+0.06
0.31 + 0.04
(0.11)
0.67+0.10
P(10 )
0.127+0.004
0.16+0.01
0.10+0.01
0.15(0.01
0.23(0.02
5
0.075+0.025
0.09+0.03
0.070+0.023
0.067." 0.016
0.43+0.07
1.1+0.4
2.0»0.3
2.4+0.2
0.29+0.06
G
N i (10 )
2
6
l b(10 )
9
IM10 )
6
Rb(10 )
2
S(10 )
9
SbflO" )
9
scdo )
6
so(i o )
2
Si(10 )
9
SmdO )
9
SndO" )
(0.88)
1.4.0.2
21 + 3
4.0.0.3
3.2'0.3
6.9+0.5
(0.13)
(0.12)
(4.5)
(5.8)
(10)
(8)
(2.8)
i 5)
(2.6)
(4)
0.040±0.013
(0.011)
0.68+0.24
(9.5)
(0.03)
(0.033)
1.6+0.3
9 )
0.053 + 0.014
(0.009)
0.49+0.12
(8)
0.30±0.05
0.29+0.05
0.16+0.03
9
(0.12)
(0.25)
(0.09)
9
6
Sr(10 )
TbdO )
(1.2)
9
(0.34)
0.30±0.04
0.20(0.07
(0.06)
0.12+0.04
(0.07)
Tl(10 )
9
TmdO )
Ul. 1
(2.4)
(0.156)
(22)
0.17(0.05
(3.2)
(2.7)
Ti(10 )
1,1
0.031.0.010
22-
2
2.1,0.5
28+6
(12)
(0.27)
10.7(2.1
0.12.0.04
0.83+0.14
9.8+1.7
,J
(1.7)
(2.6)
(2.0)
(2.0)
G
(0.03)
(0.05)
(0.03)
i
0.17+0.04
0.22+0.05
0.20(0.03
0.10.0.02
0.09+0.02
9
(0.38)
0.61+0.14
0.26(0.08
0.48+0.12
5.5(0.8
G
13.0+0.6
14.6±0.6
14.4+0.8
12.4-0.6
H.2'0.5
U(10 )
V(10 )
G
Y(10 )
YbdO )
Zn(10 )
0.0
cazg
j=ŁZQOóność z oryginć
0.10
(8)
( 1.3)
4.0+1.2
(32)
(0.008)
1.HO.
(0.10)
(15)
0.060+0.010
(1.1)
(1.8)
6
ThdO )
0.17.0.02
( 0.11 )
1 .
(0.21)
/
"ds. materiałów (
K
1
^zena Berkou.
G
As(10 )
2
AKIO )
6
As(10 )
6
B(10 )
G
Ba(10 )
9
BedO" )
9
BidO- )
GBW10048
GBW10049
GBW10050
GBW10051
Celery
Scallion
Shrimp
Pork liver
(0.012)
(0.014)
(0.017)
(0.029)
(0.14)
U).30)
0.3910.08
0 5 2 1 0 11
32+3
(0.012)
' ? !i )
1,4 • 0.3
25+2
2.0+0.3
(0.6)
14.1 + 1.2
17.3±2.3
36+5
2.3+0.3
(0.24)
4L4
31 + 5
59+11
4.9.0.8
0.9-0.3
25(3
(13)
(13)
(5.4 )
(0.9)
40ill
2.9+0.5
16+4
20 . Z
8.5+1.1
( 2.8 )
2
1.66(0.06
2.28+0.09
0.30+0.01
(0.023)
0.092+0.006
0.19+0.02
0.039,0.002
1.04 + 0.11
2.1+0.3
0.13+0.03
(0.005)
(0.189)
(0.17)
Ca(10 )
G
Cd(10 )
G
Ce(10 )
2
CldO )
G
Co(10 )
Tea
(0.015)
G
Br(10 )
GBW10052
1.00,0.07
Q.27±Q.05
1.21+0.03
0.076.0.004
0.81,0.03
(3.54)
(0.85)
0.25+0.02
0.59.0.04
0.044+0.005
0.057+0.004
0.30-0.02
(0.056)
G
1.35+0.22
2.6.0.4
0.35. 0.1 1
0.23-0.06
0.92.0.20
G
0.165+0.018
0.19+0.02
0.027.0.002
0.070,0.007
0.58(0.03
G
8.2+0.4
5.5(0.3
10.3.0.7
52(3
9
64 + 11
119+12
7.9+0.5
( 0.3 »
65 (7
9
30+4
57+12
4.4(0.4
- 0.2 )
37,6
9
20+2
39+4
2.5- 0.3
(0.2)
22(6
6
597+34
1010(55
112,12
519.34
322(23
81 + 13
155+34
10.5. 1.2
6.0(1.4
(0.6)
761 11
Cr(10 )
Cs(10 )
Cu(10 )
DydO )
ErdO )
EudO )
FedO )
9
Gd(10 )
9
GedO )
9
HfidO )
9
HoClO )
21±7
12.0+2.3
49+8
12.4 + 1.3
22+4
1(10 )
2
K(10 )
G
La(10 )
G
Li(10 )
9
LudO )
(12)
45(8
15,5
8.1 -1.5
1.5.0.2
(0.14 )
(0.44)
(0.43)
(0.18)
(0.13)
2.1 + 0.1
0.49,0.01
0.66.0.03
1.55,0.07
0.55+0.05
1.16+0.10
0.066,0.005
(0.004 )
0.54 (0.04
3.2+0.2
1.6+0.2
0.15+0.01
(0.02)
0.52(0.04
(0.43)
G
(32)
14.6+2.4
24 . 1
2.7+0.2
4.5(1.3
;8J
13.2
6.2'0.9
0.64 + 0.21
2
0.53+0.03
0.27+0.01
0.169+0.006
0.063.0.004
0.220.0.008
Mn(10 )
G
45+2
173+7
8.9+0.3
10.1 '0.4
0.117.0.006-
Moi H i ' )
1.02+0.09
0.12+0.03
0.037+0.012
4.2.0.2
0.11 (0.02
Mg(10 )
N( !()••)
2
Na(10 )
9
NbdO )
G
Nd(10 )
G
Ni(10 )
2
(2.6)
2.17+0.23
(85)
0.47+0.08
1.8+0.4
P(10 )
0.35+0.01
Pl>(10")
( 13.5)
(0.03)
0.31 .0.02
(215)
0.9110.11
(1.9)
(11.2)
0.163.0.010
16.5,4.0
0.056,0.006
(0.23)
(0.10)
0.36+0.02
0.77+0.03
1.14,0.06
2.7+0.7
1.34+0.16
0.20,0.05
0.12(0.03
118+13
235+29
14.5+1.1
(0.60)
(;
18.5. 1.2
9.4+0.8
1.4 + 0.1
Ri)do )
2
S(10 )
( 1.0)
0.46(0.04
(1.0)
27,2
0.80,0.12
9
(56)
(45)
(16)
(12)
G
(0.16)
(0.26)
(0.02)
(0.012)
(5.1)
1.54(0.29
SbdO )
Sc(10 )
I) ')
1
2
Si(10 )
9
Sm(10 )
G
Sn(10 )
G
Sr(10 )
0.118+0.017
(0.38)
87.9
(0.10)
213+19
0.069,0.009
(1.1 )
167,18
(0.07)
74+5
(0.048 )
10.7' 1.8
0.35.0.04
5.4,0.4
0.28(0.01
1.6(0.2
93(8
89,9
(0.42)
(52)
0.07 )
i
0.10(0.03
(0.26)
- 0.5 )
(0.024 )
20+2
(3.7)
0.010(0.001
(50)
(0.003)
9
PrdO" )
So(l
(2.9)
6 6 - 10
(
0.51 .0.04
0
"
1
7
)
36+2
9
12.6+2.6
22'5
1.5+0.2
(0.25)
11.4,1.9
9
177.31
364+58
28+8
(4.5)
7 9 . 12
1.2.0.2
57(11
TbdO )
ThdO )
G
Ti(10 )
< 45 )
(62)
( 17)
37+8
2.0,0.5
Tm(10 °)
4.2+1.1
7.8. 1.5
0.69.0.18
udo )
48+12
(50)
9.7+0.8
1.3+0.3
(3 )
0.24 ,0.07
(0.078)
0.60.0.15
9
6
V(10 )
5.9.1.1
3.2(0.9
•17. i
0.35+0.08
0.61 + 0.14
0.09. 0.02
(0.04)
0.52.0.03
9
29.7
57- 17
4.1,0.8
(0.17)
38(5
G
26+ 2
2i>> 1
76,4
6
Y(10 )
Yb(10 )
Zn(10 )
/nnH
1A
(21 )
21+4
9
TK10 )
i
211,11
35.2
"
jterialów odni-.
U
u
These certified reference materials of biological samples are intended primarily for calibrating
instruments and evaluating the reliability of methods for the determination of major, minor and tracę
elements in biogeochemical investigation and evaluation for agricultural em/ironment, and for hygienical
inspection of food.
Sample preparation: The materials were collected from its representative origins. The materials are washed
and dried. Then they are cut into smali pieces and dried in oven at 80°C for 24 hours, The dried samples are
pulverized in high aluminum ceramic lining bali mili. Shrimp and pork liver were ground by a high-alumina
bali mili after freeze-diying. The samples were sieved with 80 tnesh sieve, and well mixed until tliey were
homogeneous. The samples were put into 12g and 35g high density polyethylene bottles and radiated with
Co for sterilization. The bottles are vacuum packed in lightproof compound films and stored under -10°C
for Shrimp and pork liver, under 26°C for others materials.
Certified Yalues and Uncertainties: The certified values are based on the results obtained either from the
definitive methods, or from two or more independent, reliable analytical methods. The number of data sets
taking part in the statistical analysis was not less than six sets. Proposed valu.es are provided for infonnalion
only because the only one independent method was used, or because there was insufficient agreement
between the data from the different methods. The uncertainty of certified values was estimated using the
equation£/ = 2 - \ u \ + i ) \ . where U is uncertainty of type A and USB of type B. U was calculated using the
s
s
formuła u, = S / J n , where s is tlie standard deviation from the laboralory average data and N is the number
of data sets used.
u
b
~ R 1(2 • 4?>m)
- where R is the extreme difference of the method average data and m is
tlie number of analytical methods.
Sample analysis: A multi-laboratory collaborative analysis scheme was adopted in the determiantion
procedurę. Thirteen reliable analytical methods based on different principles of measurement were employed
in sample analysis, such as ICPMS, ICPAES, AFS, INAA, XRF, A AS, GFAAS, FP, V O L , POL, COL, IC,
ISE and AES.
Analytical methods and the elements (the element with linę is the mostly applicd analytical method):
ICP-MS: Ag As B Ba Be Bi Br Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Gd Ge Hf Ho I La Li Lu Mn Mo Nb Nd Ni Pb
Pj:R^Sb^Se^^^2^2iIiIlIkUVYYbZn;
ICP-AES: Ąl B Ba Ca Co Cr Cu Fe K L i
Mg Mil
Na Ni P Pb S Sb Si Sr Zn,
INAA: Al As Ba Br Ca Ce Cl Co Cr Cs Cu Eu Fe Hf I K La Mg Mn Mo Na Rb
SSbSeSmSrTbThUVZn
;
Sę;
X R F : Al Br Ca Rb Cu Fe K Mg Mn Na Rb S Si Sr Zn
;
AFS: As Bi Hg Sb
GFAAS: Cd Pb; C O L : Al B C I I P S i ; V O L : N S ; POL: Mo; I C : Br Cl I; I E S : F; A E S :
AgBSno
Homogeneity and Stability Assessment: Prior to bottling, a preliminary evaluation of homogeneity was
performed by I G G E using 24 samples obtained from various locations in the blender. These homogeneity
measurements were made by wavelength dispersive X-ray fluorescence. The calculated F values from the;
variance test of analytical results indicated tłiat tlie samples are homogeneous. Observations for a stability
test were undertaken over 2 years. No significant statistical variations were observed, therefore the samples
can be considered to be stable.
Use and storage: Shrimp were packed into 12g high density polyethylene bottles, and others samples were
packed into 35g/bottle. Shrimp and pork liver were stored under -10°C, and under 26°C for others materials.
The minimum sampling weight for analysis is 0.2g. It is necessaty to keep bottle tightly closed after used
101
and storę samples in a desiccators at a shady and dry place, tlie temperaturę of which should be below
If the sample is mold, stop using it immediately.
. . . ^ ^ materiałów odnte-
Cooperative analyses for certification were performed in tlie following laboratories: National resea^cri centrę
of Geoanalysis, Shanghai institute of applied physics, Chinese Academy Sciences, Anhui Institute of
r
Geoanalysis, Geoanalysis laboralory of Hebei Province, Geoanalysis laboratory of Sichuan Provfc e,
Geoanalysis laboratory of jilin Province, Geoanalysis laboratoty of Henan Province, Geoanalysis laboratoiy
of Fujian Province, China Institute of Atomie Energy, Thirth Institute of Nuclear Industry, Geoanalysis
laboratoiy of Shaanxi Province, Institute of Geophysical and Geochemical Exploration. Geoanalysis
laboratory of Shandong Province.
ĄBerkowska
e
European Reference Materials
CERTIFICATE OF ANALYSIS
ERM®- BB501b
Processed m e a t - Proximates, chloride, hydroxyproline & metals
Constituent
Number of laboratories
Certified value
3 , 4
Uncertainty
5
Moisture (g/100 g)
23
68.59
0.49
2.05
Nitrogen (g/100 g)
22
2.723
0.075
2.04
Total f a t (g/100 g)
21
11.57
0.44
2.03
Ash (g/100 g)
22
2.998
0.041
2.02
Chloride (Cl) (g/100 g)
19
1.110
0.042
2.07
Hydroxyproline
13
0.197
0.014
2.04
Calcium (mg/100 g)
10
5.9
1.1
2.13
Iron (mg/100 g)
14
0.78
0.18
2.04
Magnesium (mg/100 g)
13
18.0
1.4
2.10
Phosphorus (mg/100 g)
14
278
15
2.09
Potassium (mg/100 g)
14
286
13
2.07
Sodium (mg/100 g)
18
873
40
2.05
1
1
1
2
(g/100 g)
'
1) The measurand is defined by the methods used by participant laboratories (see page 3).
2) Colorimetric method based on BS:4401-11:1995.
3) Unweighted median value of the mass fraction determined by participant laboratories. Each data set was obtained in a different laboratory
and/or using a different method of measurement.
4) The results are traceable to the SI through the physical and chemical standards used by the participant laboratories.
5) The quoted uncertainty is the half-width of the expanded uncertainty inten/al. A coverage factor k, (approximately equal to 2 for all
analytes) was calculated separately for each analyte, to give a level of confidence of approximately 95 %.
This certificate is valid for 12 months from the date of shipment provided the sample is stored under the
recommended conditions.
The minimum a m o u n t of sample to b e used for each analyte is based o n the homogeneity assessment and
is given on page 2 .
NOTE
European Reference Materiał ERM®- BB501b w a s produced and certified under the responsibility of LGC
according to the principles laid down in the Technical Guidelines of the European Reference Materials® cooperation agreement between B A M - L G C - I R M M . Information on these guidelines is available on the Internet
(http://www.erm-crm.org).
Accepted as an ERM®, T e d d i n g t o n , June 2 0 1 4 .
Signed:
4005
Dr Derek Craston, UK Government Chemist
LGC Limited
'azoofoośfc i ornatem
Queens Road
lateriatówodnie
Teddington
Specjalista ps
Middlesex
TW11 0 L Y U K
Marzena Berkowski
ERM - BB501D
Page 1 of 5
Queens Road. Teddington, Middlesex TW11 0LY Tel: +44 (0)20 8943 7000 Fax: +44 (0)20 8943 2767 Web: w w w l g c g r o u p com
European Reference Materials
Additional Information
Constituent
Value
1
(mg/kg)
Rangę (mg/kg)
Nitrate (as N 0 )
16
9-34
Nitrite ( a s N 0 )
1.3
0.6-3
3
2
2
3
Nitrate and nitrite levels were measured by participants in the inter-laboratory study, but the spread of the results received
made them unsuitable for assigning certified values.
1) Median of inter-laboratory results
2) Rangę of inter-laboratory results
3) Rangę of inter-laboratory results excluding two high outliers
Calculated Value
Constituent
Sodium chloride (NaCI)
V a l u e ( g / 1 0 0 g)
Uncertainty (g/100 g)
1.83
0.07
1
1) Calculated from the chloride content guoted on page 1
DESCRIPTION O FTHE S A M P L E
The materiał w a s prepared using a commercial pork-based processed meat. After thorough mincing and
mixing, it was sealed in retort pouches in 50 g portions and heat treated to sterilise. The materiał is stored at
LGCat(5±4)°C.
The materiał w a s tested for between-sachet homogeneity by analysing randomly selected samples from
across the fili run. The homogeneity data for all analytes w a s examined and d e e m e d as fit-for-purpose, with
the exception of nitrate and nitrite. The weight of materiał taken for the homogeneity assessment of each
analyte is shown in t h e following table and represents the minimum weight which should be taken for
analysis.
Analyte
Moisture
Nitrogen
Total fat
Ash
Chloride
Hydroxyproline
Nitrate
&
Nitrite
Metals
Weight (g)
5
0.5
2.5
5
4
4
5
1
The uncertainty contribution from the homogeneity assessment was incorporated into the overall uncertainty
figurę.
INTENDED USE
This materiał is intended for use in the development, validation or quality control o f analytical methods for the
determination of the major constituents and selected additional analytes in meat and meat products. The
methods used to provide the data for assigning the values to the materiał are s u m m a r i s e d later in this
certificate. The materiał may also be applicable to other matrices and procedures where suitable reference
materials are not available.
' . qodno§ćzorv9inate'rr
? Z
atowoówesiet
ERM® - BB501D
Page 2 of 5
Oueens Road, Teddington, Middlesex TW11 OLY Tel: +44 (0)20 8943 7000 Fax: +44 (0)20 8943 2767 W e b www Igcgroup com
Marzenia
Berkowska
O ERM
European Reference Materials
CERTIFICATION
This materiał has b e e n certified by L G C using the results of an inter-laboratory exercise. T h e certified values
are based on the median of laboratory medians following the elimination of results from laboratories failing to
meet acceptable Q C p e r f o r m a n c e .
The uncertainty associated with each certified value w a s calculated by combining the characterisation
uncertainty from the inter-laboratory exercise with the uncertainty calculated from the homogeneity study.
This combined uncertainty w a s then multiplied by a coverage factor (k) calculated separately for each
analyte according to the Welch-Satterthwaite equation for effective degrees of f r e e d o m .
ANALYTICAL METHODS USED FOR CERTIFICATION
Participating laboratories w e r e free to choose any suitable method with which they were familiar, apart from
the measurement of fat content, w h e r e an acid hydrolysis step w a s requested to ensure the measurement of
bound as well as free fat. T h e methods used are s u m m a r i s e d below.
Moisture
Measured as loss on drying using a variety of conditions. Procedures included microwave drying, vacuum
oven drying a n d hot air o v e n drying.
Nitrogen
There were two approaches used by participants. S o m e used a Kjeldahl method (variety of catalysts) and
others used instrumentation b a s e d on the D u m a s principle.
Total Fat
Laboratories used acid hydrolysis followed by solvent extraction (variety of solvents).
Ash
Ali laboratories used dry ashing in muffle furnace. The e n d temperaturę varied between 4 2 5 °C and 600 °C.
Chloride
Laboratories e m p l o y e d a variety of methods. Some used a method based on a coulometric titration, others
used titration with a colorimetric e n d point. T h e preparation procedures included ashing a n d dissolution, cold
or hot water extraction a n d acid extraction.
Hvdroxvproline
Samples were prepared by acid digestion (sulfuric or hydrochloric) followed by determination of
hydroxyproline by chloraminę T oxidation a n d colorimetry using 4-dimethylaminobenzaldehyde.
Nitrate and nitrite
Samples were extracted using hot water or hot borax solution. Nitrate a n d nitrite levels were measured using
anion exchange H P L C with U V detection, or colorimetrically mainly using sulfanilamide a n d
naphthylethylenediamine hydrochloride, measured at a wavelength of 538 n m .
Calcium, iron, m a g n e s i u m , p h o s p h o r u s , potassium a n d sodium
Laboratories used a variety of methods including I C P O E S , I C P M S a n d A A .
SAFETY INFORMATION
Refer to safety data sheet.
INSTRUCTIONS FOR USE
Immediately prior to analysing the materiał, massage the sachet gently to mix the contents, paying particular
attention to the corners, a n d then open carefully. Transfer the entire contents to suitable mixer or blender
and homogenise thoroughly. Storę in an airtight jar and treat as fresh meat.
, jnOŚĆ T- OP/ginate
STORAGE
The materiał should be stored at (5 ± 4) °C in the original sealed sachet. Once o p e n e d , the sample should
be treated as fresh meat.
/ i
ERM® - BB501b
ERM
Pagi
P a g e 3 o f 5
Oueens Road, Teddington, Middlesex T W 1 1 OLY Tel: +44 (0)20 8943 7000 Fax: +44 (0)20 8943 2767 W e b www Igcgroup com
l,
Marzła
, „.„ctn
B e r k
O ERM
European Reference Materials
PARTICIPANTS
The number of participants' results used in t h e calculation of the certified values is given in the table on page
one. The following organisations took part in the inter-laboratory exercise:
A s h w o o d U K Ltd
UK
Beverley Analytical Laboratories Ltd
UK
Birmingham City Laboratories
UK
BRULABO
Belgium
Cargill Meats Europę
UK
Chem-Science Laboratories (Pty) Ltd
South Africa
Eurofins Food Testing U K Ltd
Glasgow Scientific Services
UK
ILS Limited
UK
Lancashire County Scientific Services
UK
Land 0 ' Lakes
USA
LATU
Uruguay
LGC
UK
Microsearch Laboratories Ltd
UK
Noon Laboratories
UK
Premier Analytical Sen/ices
UK
Salamon & Seaber Limited
UK
Sciantec Analytical Sen/ices
UK
SILLIKER S A S
France
Staffordshire County Council Scientific Sen/ices
UK
State Veterinary & Food Institute
Slovakia
SVA Ltd
UK
Syni Laboratory Service L t d
Iceland
Za zgodność z oryginałem
A
matprttów odniesienia
Specjalista^ ™ A
l
Marzena
ERM® - BB501b
Page 4 of 5
Oueens Road. Teddington. Middlesex T W 1 1 OLY Tel +44 (0)20 8943 7000 Fax +44 (0)20 8943 2767 W e b www Igcgroup com
Lrkowska
European Reference Materials
Unit Number:
Shipment Date:
Legał Notice
The values quoted in this certificate are the best estimate of the true values within the stated uncertainties and based on
the techniques described herein. No warranty or representation, express or implied, is made that the use of the product
or any information, materiał, apparatus, method or process which is the subject of or referred to in this certificate does
not infringe any third party rights. Further, save to the extent: (a) prohibited by law; or (b) caused by a partys
negligence; no party shall be liable for the use made of the product, any information, materiał, apparatus, method or
process which is the subject of or referred to in this certificate. In no event shall the liability of any party exceed
whichever is the lower of: (i) the value of the product; or (ii) £500,000; and any liability for loss of profit, loss of business
or revenue, loss of anticipated savings, depletion of goodwill, any third-party claims or any indirect or consequential loss
or damage in connection herewith is expressly excluded.
Production of this reference materiał and certificate was funded by the U K National Measurement System.
This certificate may not be published except in fuli, unless permission for the publication of an approved
extract
has been obtained in writing from LGC Limited. It does not of itself impute to the subject of measurement any
attributes beyond those shown by the data contained
herein.
Za zgodność z oryginałem
Specjalista dsn[Aena!óvv cdniesienia
Marzen i Berkowska
ERM
- BB501b
Page 5 of 5
Oueens Road, Teddington, Middlesex TW11 0LY Tel: +44 (0)20 8943 7000 Fax: +44 (0)20 8943 2767 Web: w w w Igcgroup com
UJSC
IS09001
Certificate of Certified Reference Materials
NCS ZC73027
NCS ZC73028
NCS ZC73029
NCS ZC73030
NCSZC73031
NCS ZC73032
NCS ZC73033
NCS ZC73034
NCS ZC73035
NCS ZC73036
Rice
Rice
Rice
Wheat
Carrot
Celery
Scalhon
Prawn
Pork liver
Green tea
Issued in 2010
Approved by China National Analysis Center for Iron and Steel
(Beijing
China)
Certified yalues of biology reference materials
Element
NCSZC
73027
NCSZC
73028
0.045±0.007
0.114±0.018
0.94±0.11
0.33±0.04
2.1±0.5
(4.5)
(0.5)
0.011±0.001
0.012±0.003
(7.7)
(0.038)
5.5±1.6
0.14±0.05
4.0-10.3
1.7±0.1
(0.62)
0.32±0.11
0.21±0.08
7.5 J 2 . 0
0.6±0.2
(2.3)
4.8±0.8
0.12±0.04
(0.09)
0.13±0.01
(5)
0.03510.010
(0.06)
0.042±0.002
10.6±0.6
0.43±0.02
(1.28)
25±2
(2)
(4.1)
0.16±0.04
0.127±0.004
0.075±0.025
1.1±0.4
2.4±0.2
(0.11)
(4.5)
(2.8)
0.040±0.013
(0.011)
0.68±0.24
(9.5)
0.30±O.O5
(0.12)
(1.8)
(1.2)
(0.34)
(0.06)
(0.059)
0.12±0.03
1.06±0.08
0.75±0.09
3.4±0.6
(16)
(0.4)
0.013±0.002
0.018±0.002
17±2
(0.028)
8.2il.7
0.17±0.05
2.9:10.6
2.6±0.1
1.15±0.11
0.70±0.10
0.42±0.12
14.4t2.0
1.5±0.2
(4.3)
2.2±0.5
0.21 ±0.04
A (\C-'-)
B
2
Ai(10" )
As(10" )
B(10- )
Ba(10" )
Be(10- )
Bi(10" )
Br(10" )
Ca(10" )
Cd(10" )
Cc(10- )
Cl(10- )
Co(10" )
Cr(10- )
Cs(10" )
Cu(10- )
Dy(10" )
Er(10 )
Eu(10- )
Fc(10 )
Gd(10" )
Gc(10- )
Hg(IO- )
IIo(10- )
I(10- )
K(10" )
La(10" )
Li(10" )
Lu(10- )
Mg(10- )
Mn(10- )
Mo(10" )
N(10" )
Na(10- )
Nb(10" )
Nd(10- )
Ni(10 )
P(10 )
Pb(10- )
Pr(10" )
Rb(10- )
S(10- )
Sb(10" )
Sc(10- )
Sc(10" )
Si(10" )
Sm(10- )
Sn(10" )
Sr(10- )
Tb(l O- )
Th(10" )
TiClO" )
Tl(10- )
Tm(10- )
U(10" )
V(10- )
Y(10- )
Yb(10- )
Zn(10- )
6
6
6
9
9
6
2
6
9
2
9
6
9
6
9
9
9
6
9
9
9
9
6
2
9
6
9
2
6
6
2
6
9
9
6
2
6
9
6
2
9
9
6
2
9
9
6
9
9
6
9
9
9
6
6
9
6
(1.7)
(0.03)
0.17±0.04
(0.38)
13.0±0.6
0.14±0.01
10.3x1.1
0.068x0.016
(0.10)
0.053x0.002
11.5±0.6
0.61x0.03
(1.47)
11.0x2.5
(5)
7.9±1.3
0.21±0.06
0.16±0.01
0.09±0.03
2.0x0.3
0.29x0.06
(0.13)
(5.8)
(5)
(0.03)
(0.033)
1.6±0.3
(9)
0.29x0.05
(0.25)
4.0±1.2
(2.7)
0.30±0.04
0.12x0.04
(2.6)
(0.05)
0.22x0.05
0.61±0.14
14.6x0.6
NCSZC
73029
NCSZC
73030
NCSZC
73031
(.0.007 )
(0.004)
(0.021)
(0.025)
0.5410.11
1.4x0.2
1.5±0.4
(1.8)
(0.5)
0.03310.002
0.018x0.002
13.012.4
(0.08)
8.0 • 1.6
(0.19)
8.U0.5
2.410.1
0.910.2
0.5x0.1
0.45x0.14
(o.oob;
(0.046)
0.11±0.02
18.11 1.1
24±3
6.5H.5
(2.5)
(2.4)
0.255x0.010
0.034±0.004
177±38
(0.23)
66±7
1.04±0.13
42±4
4.U0.3
11.0±1.4
5.6±0.6
7.6±2.3
(0.057)
0.11±0.02
0.58±0.13
0.50x0.08
2.3±0.4
6.2±1.4
(0.3)
0.010±0.001
0.19x0.02
7.2±1.8
(0.025)
12.5x1.6
(0.14)
72±9
2.4±0.2
0.48x0.14
0.21 ±0.06
0.25x0.09
6.3.0.8
20-Ł.I
0.59x0.15
2.0x0.6
2.8Ł0.5
0.13x0.04
(0.09)
0.07x0.01
(4.5)
0.05010.016
1.U0.2
1.610.4
(2.2)
0.20±0.05
0.025±0.001
9.0±0.4
0.89x0.06
(1.25)
( 10)
(2.7)
(3.5)
0.31±0.04
0.10x0.01
0.070x0.023
(0.88)
4.0±0.3
(0.12)
( 10)
(2.6)
0.053±0.014
(0.009)
0.49x0.12
(8)
0.16x0.03
(0.09)
(1.1)
(1.3)
0.20x0.07
(0.07)
0.2H0.01
8.U1.4
0.027x0.007
(0.07)
0.048.-0.002
10.810.4
0.25x0.02
(2.3)
14.213.4
(2.3)
6.0±1.2
(0.11)
0.15x0.01
0.067x0.016
1.410.2
3.2x0.3
0.17x0.02
(8)
(4)
0.060x0.010
(0.008)
1.06x0.10
(8)
1.4±0.1
0.17x0.05
(3.2)
(2.4)
(0.27)
0.12x0.04
(2.0)
(0.03)
0.20x0.03
0.26x0.08
14.4x0.8
(2.0)
(0.04)
0.1010.02
0.48x0.12
12.410.6
11S
15
14.5±2.8
6.6±1.5
3.2±0.8
2.0±0.2
(0.08)
1 08±0.04
114±24
0.16±0.02
(0.8)
0.091 ±0.003
12.H0.5
0.10±0.01
(1.06)
0.65±0.03*
24±4
79±9
0.67±0.10
0.23±0.02
0.43±0.07
21±3
6.9±0.5
(0.10)
(15)
(32)
0.031±0.010
(0.156)
14.3±2.3
(22)
22±2
2.1±0.5
28±6
Za zgodność z oryginalerr
( 12)
10.7±2.1
0.83±0.14
9.8±1.7
:p8Cjc.'.i:>ta do^ateriatóY
(0.21)
0.09±0.02
5.5±0.8
Mar :ena Berkowska
11.2±0.5
Element
6
Ag(10" )
2
AKIO* )
6
As(10- )
B(10«)
Ba(10" )
Be(10»)
Bi(10" )
Br(10- )
Ca(10 )
Cd(10- )
Ce(10- )
Cl(10" )
Co(IO- )
6
9
6
2
6
6
2
6
6
CKIO- )
6
Cs(10- )
Cu(10 )
Dy(10 )
Er(10- )
Eu(10" )
Fe(10- )
Gd(10- )
Gc(10- )
Hg(10" )
Ho(10- )
KIO" )
K(10' )
La(10" )
Li(10" )
Lu(10 )
Mg(10- )
Mn(10" )
Mo(10- )
N(10 )
Na(10" )
Nb(10- )
Nd(10" )
Ni(10 )
P(10 )
Pb(10 )
Pr(10- )
Rb(10" )
S(10" )
Sb(10' )
Sc(10" )
Se(10- )
Si(10" )
Sm(10- )
Sn(10" )
6
9
9
9
6
9
9
9
9
6
2
6
6
9
2
6
6
2
2
9
6
6
2
6
9
6
2
9
6
6
2
9
6
SKIO-*)
Tb(10-»)
Th(10" )
Ti(lO^)
Tl(10 )
Tm(10" )
U(10' )
V(10" )
Y(10" )
Yb(10 )
Zn(10- )
9
9
9
9
6
6
9
6
NCSZC
73032
(0.012)
(0.14)
0.39±0.08
32±3
17.3+2.3
31+5
(13)
16±4
1.66+0.06
0.092±0.006
1.04x0.11
(3.54)
0.25±0.02
1.35x0.22
0.165x0.018
8.2x0.4
64=1=11
30+4
20±2
597x34
81 + 13
21±7
14.6±2.4
12.411.3
(0.43)
2.7±0.2
0.55x0.05
3.2x0.2
4.5x1.3
0.53x0.03
45±2
1.02x0.09
(2.6)
2.17±0.23
(85)
0.47±0.08
1.8±0.4
0.35±0.01
2.7±0.7
118H3
18.5±1.2
( 1.0)
(56)
(0.16)
0.118x0.017
(0.38)
87±9
(0.10)
213:19
12.6±2.6
177±31
(45)
21±4
4.2±1.1
•IX- 12
1.3x0.3
0.35x0.08
29±7
2612
NCSZC
73033
(0.014)
(0.30)
0.52x0.11
25±2
36±5
59±U
( 13)
20x2
2.28±0.09
0.19x0.02
2.1x0.3
(0.85)
0.59x0.04
2.6x0.4
0.19±0.02
5.5±0.3
119±12
57±12
39±4
1010x55
155+34
(32)
12.0+2.3
22+4
(0.44)
2.1+0.1
1.16+0.10
1.6+0.2
(8)
0.27+0.01
173x7
0.12+0.03
(2.9)
(0.03)
(215)
0.91+0.11
(1.9)
0.36+0.02
1.34+0.16
235+29
9.4+0.8
0.46+0.04
(45)
(0.26)
0.069+0.009
( 1.1)
167+18
(0.07)
74+5
22+5
364+58
(62)
37+8
7.8+1.5
(50)
(3)
0.61+0.14
57+17
25+1
NCSZC
73034
(0.017)
(0.029)
(2.5)
2.0+0.3
2.3+0.3
4.9+0.8
(5.4)
8.5+1.1
0.30+0.01
0.039+0.002
0.13+0.03
(0.189)
0.044+0.005
0.35+0.11
0.027+0.002
10.3+0.7
7.9+0.5
4.4+0.4
2.5+0.3
112+12
10 5+1.2
6.0+1.4
49+8
1.5x0.2
(0.43)
0.49+0.01
0.066+0.005
0.15+0.01
0.64x0.21
0.169+0.006
8.9x0.3
0.037x0.012
( 13.5)
0.31x0.02
16.5x4.0
0.056x0.006
(0.23)
0.77+0.03
0.20+0.05
14.5+1.1
1.4+0.1
( 1.0)
(16)
(0.02)
(5.1)
(0.048)
10.7+1.8
(0.024)
20+2
1.5+0.2
28+8
(17)
2.0+0.5
0.69+0.18
9.7+0.8
0.24+0.07
0.09+0.02
4.1+0.8
76+4
NCSZC
73035
NCSZC
73036
(0.015)
(0.012)
1.4:0 i
(0.6)
(0.24)
0.9:0.3
(0.9)
(2.8)
(0.023)
1.00+0.07
(0.005)
(0.17)
0.057+0.004
0.23x0.06
0.070+0.007
52+3
(0.3)
(0.2)
(0.2)
519:34
(0.6)
(12)
45:8
(0.14)
(0.18)
0.66+0.03
(0.004)
(0.02)
0.063+0.004
10.1+0.4
4.2i0.2
( 11.2)
0.16310.010
(0.003)
(0.10)
1.14+0.06
0,12+0.03
(0.60)
27:2
0.8010.12
( 12)
(0.012)
1 5410.29
(0.5)
0.51+0.04
(0.25)
(4.5)
1.2+0.2
3.2i09
(0.078)
(0.04)
(0.17)
211.11
0.27+0.05
14.1+1.2
41+4
25+3
40+11
2.9+0.5
1.21+0.03
0.076+0.004
0.81+0.03
(0.056)
0.30+0.02
0.92+0.20
0.58+0.03
24+1
65+7
37+6
22+6
322+23
76+11
15+5
8.1+1.5
13+2
(0.13)
1.55+0.07
0.54+0.04
0.52+0.04
6.2+0.9
0.220+0.008
0.117+0.006*
0.11+0.02
(3.7)
0.010+0.001
(50)
0.35+0.04
5.4+0.4
0.28+0.01
1.6+0.2
93+8
89+9
(0.42)
(52)
(0.07)
0.10+0.03
(0.26)
66+10
(0.17)
36+2
1 1.4: 1.9
79+12
(21)
57+11
5.9+1.1
47+7
0.60+0.15
0.52+0.03
38+5
3512
7a zaoHno^ć z o r y g i n a ł
Za zgodność z oryginałer
pecjalista
aterialów odniesk
na Berkowska
1,
Data bchind "±" arc uncertainty; Data in () is lor reference only. Date with * is in percent.
The certified value is the mean of analytical results of no less than 6 independent laboratories.
2. Standard uncertainty 11 is got by
U=t,0.05(«-l) •' M"a
Jul
+' "b
ul =t,0 0 5 O - l )
L
V(VV^)
2
+[/t/(2»V3^)]
2
U . Ui, is type A and type B standard uncertainty respectively. t is t \ alue of t distribution from 95° oconfidence interval
a
and degree of freedom n-1; S is standard deviatioiv, n is number of data; R is the max difference of the mean of analytical
method; m is number of analytical methods for statistic ( n ^ 2 ) . If there is only one kind of method, U = 3 s/ V n is
used to estimate of uncertainty.
3 .The sample is packed in botlle with size less 80 meshes. The package size for ZC73034 is 12g, others are 35g.
The standard should be dried at 80 C ( 60 C for easy volatili/.able elements) for 4 hours before analysis.
The minimum weight for analysis is 0.2g.
4. The sample should be tight sealed after each use and stored in drier at dark and cool place.
The samples NCS ZC73034 and NCS ZC73035 should be stored at temperaturę lower than -10°C, others lower 25°C.
If the sample was tiud moldy, it should be stop to use.
5. Tlie certification will expire in IX'c 2015. nlthough we reserve the right to make ehange as issue rcvisions.
Analytica Methods
Methods
Element
ICP-MS
Ag. As. B. Ba, Be. Bi. Br. Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu. Dv. Er. Eu, Gd. Ge, Hf, Ho. I, La, Li, Lu, Mn, Mo,
Nb, Nd, Ni. Pb, Pr, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Tb, Th, 'fi, Tl, Tm, U, V, Y, YB, Zn
ICP-AES
A l , B, Ba, Ca, Co, Cr. Cu, Ec, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sr, Zn
INAA
A l , As. Ba, Br, Ca, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Eu, Fe, I If, I , K, La. Mg, Mn, Mo, Na, Rb, S, Sb, Se,
Sm. Sr. Tb. Th, U, V, Zn
Al, Br. Ca, Rb, Cu. Fc. K, Mg. Mn, Na. Rb, S, Si. Sr. Zn
XRF
APS
As, Bi, Hg, Sb, Se
AAS
Ca, Cu, Fe, K, MG, Mn, Na, Zn
GFAAS
Cd. Pb
Al. B, Cl. 1, P. Si
COL
N, S
VOL
POI.
Mo
IC
Br. Cl.I
ISE
F
AIS
B. Sn
Note: AAS: Atomie Absorption Spectrophotometry
AES: Atomie Emission Spectrography
AFS:Atomic Fluorescence Spectrophotometry
COL: Colorimetry
IC: łon Chromatogram
ISE: łon Selective Electrode
ICP-AES: Inductively Coupled Plasma- Atomie Emission Spectrography
ICP-MS Inductively Coupled Plasma- Mass spectrometry
INAA: Instrumental Neutron Activation Analysis method
GFAAS: Graphite Fumace Atomie Absorption Spectrophotometry
POL: Polarograph v
VOL:Volumetry '
XRF:X-Ray Fluorescence spectrometry
Za zgodność z oryginałem
Specjalista ds. materijtów odniesienia
Jia
Yunhai
Laboratory Dircctor
Marzena Berkowska
INSTRUMENTS
1
/iihi/ia !
lii
WHIII'
t
my
Certificate of Analysis
Product Information:
Product Code
Description
Batch Number
Manufacturing Date
Expiration Date
Actual
ECCON2764BT
2764 uS/cm @ 25 deg C Conductivity Solution
S284/01
11-Jul-2014
11-Jul-2017
Analysis
Measurement
Conductivity (@25 deg C)
Acceptance Rangę
2764 uS/cm +/- 1 %
Results
Pass
Method of Standardization
This solution is standardized using a conductivity meter that is calibrated by a NIST traceable standard. A
platinized platinum celi was used for measurement.
Approved By
Chan Cheow
Kwang
Manager - QA/Regulatory
7
a
q dność i orvoinatem
Z
0
Specjalista ds. matodniesienia
/U
nc{perk-kowska
Laboralory Equlptnenl
Water Analysis Instnjmenls
Eutech InsUumenls Pte l'.d
Blk 55 Ayer Rajad Crescenl
W4-15/24 Singapore! 39949
(65)6776-6876 (8 Lines)
(55)6773-0836 Fat
Company Registralion No.
199606802C
www.thernxilisher.com
INSTRUMENTS
Ttfhmlw
i\,a
ot Ihftmofitt/gi
\tndr f.my u
<k*nt*K
Certificate of Analysis
Product Information:
Product Code
Description
Batch Number
Manufacturing Date
Expiration Date
ECCON5000BT
5000 uS/cm @ 25 deg C Conductivity Solution
S244/01
13-Jun-2014
13-Jun-2017
Actual Analysis
Measurement
Conductivity (@25 deg C)
Acceptance Rangę
5000 uS/cm +/- 1 %
Results
Pass
Method of Standardization
This solution is standardized using a conductivity meter that is calibrated by a NIST traceable standard. A
platinized platinum celi was used for measurement.
Approved By
Chan Cheow Kwang
Manager - QA/Regulatory
Za zgodność z oryginałem
MarzenciBerkowska
Laboratory Eąjipmenl
Water Analysis Instrumenls
Eutech Instrumenls Pte Lid
Blk 55, Ayer Rajah Crescenl
*04-16/24,Singapore139949
(65)6778-6876 (8 Lines)
(65)6773-0836 Fax
Company Registration No.
199606802C
www.lhermofishercom

Podobne dokumenty