fkd_sa_oswiadczenie_ws._niedojscia_emisji_do_skutu 33 kB

Komentarze

Transkrypt

fkd_sa_oswiadczenie_ws._niedojscia_emisji_do_skutu 33 kB
Paproć, dn. 1 października 2015 r.
Informacja o niedojściu emisji Obligacji serii E do skutku
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci informuje, iż do końca
dnia 30 września 2015 r. , czyli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w terminie
określonym w Memorandum Informacyjnym nie zostały objęte zapisami i należycie opłacone
Obligacje serii E w liczbie minimum 7.500.000 sztuk (próg emisji).
W związku z powyższym oferta publiczna Obligacji serii E nie doszła do skutku. Kwoty wpłacone
tytułem zapisu na Obligacje serii E zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez subskrybenta
w zapisie subskrypcyjnym w terminie do 7 dni roboczych od dnia podania niniejszej informacji
do publicznej wiadomości.
W opinii Zarządu, w powodzeniu emisji zabrakło większego zainteresowania ze strony
ewentualnych inwestorów instytucjonalnych.
Zarząd Emitenta, po konsultacji z Radą Nadzorczą, mając na względzie stabilną sytuację
finansową Spółki oraz dążąc do realizacji postawionych sobie celów strategicznych, rozważy
podjęcie decyzji w sprawie rychłego przeprowadzenia oferty prywatnej obligacji.
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. uprzejmie dziękuje wszystkim
zaangażowanym w proces emisji, za sprawne jego przeprowadzenie, profesjonalizm oraz
włożoną pracę i poświęcony czas. Dziękujemy również wszystkim Inwestorom Indywidualnym
i Instytucjonalnym za okazane zaufanie i decyzję o udziale w przeprowadzanej ofercie oraz chęci
wsparcia Spółki.
Z wyrazami szacunku,
_____________________________________
Waldemar Zieliński,
Prezes Zarządu
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Podobne dokumenty