katalog płyt przyłączeniowych

Komentarze

Transkrypt

katalog płyt przyłączeniowych
KATALOG
PŁYT PRZYŁĄCZENIOWYCH
2010
Charakterystyka ogólna.
Niniejszy katalog zawiera informacje dotyczące płyt i bloków przyłączeniowych
oferowanych przez firmę HYDRO. Tego typu elementy znajdują zastosowanie w budowie
niemal wszystkich układów hydraulicznych. Informacje te dotyczą zarówno naszych produktów,
jak i rozwiązań takich firm jak Oleodinamica 2MP, Atos czy Hydronit.
Wszystkie oferowane płyty posiadają przyłącza zgodne ze standardem ISO. Dla
większości płyt możliwe są 2 wykonania: stalowe wraz w powłoką ochronną ( opcja standard)
oraz aluminiowe.
Nasza oferta uwzględnia zarówno płyty i kostki przyłączeniowe dla pojedynczych
elementów hydrauliki ( wielkości NG 6 – NG 32) jak i płyty monoblokowe umożliwiające montaż
kilku elementów ( dostępne dla wielkości NG 6 oraz NG 10).
Płyty mogą być dostarczone w różnych konfiguracjach, z uwzględnieniem zastosowania
odpowiednich zaworów przeciążeniowych. Specjalne, dodatkowe korki zaślepiające zwiększają
możliwości zastosowania płyt standardowych.
Nasi partnerzy :
Informacje kontaktowe:
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. ul. Strażacka 60; 43-382 Bielsko-Biała; tel.: 33 829 56 60; [email protected]
1
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA NG 6
porty A, B, P, T z dołu
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 07-__
38 = 3/8 ”
12 = 1/2”
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
2
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA NG 6
porty A, B, P, T z boku
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 08-__
38 = 3/8 ”
12 = 1/2”
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
3
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA NG 6
porty A, B z boku; P, T z dołu
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 15-__
38 = 3/8 ”
12 = 1/2”
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
4
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA NG 6
porty A, B, P, T z boku, P1,T1 z dołu
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 16-__
38 = 3/8 ”
12 = 1/2”
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
5
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA NG 6
z gniazdem pod zawór przelewowy
porty A, B z boku, P,T z dołu (1/2” BSP)
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 10-12-2-0
- opcjonalnie płyta może być dostarczona wraz z zaworem
VMDC 35
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
6
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA NG 6
z gniazdem pod zawór przelewowy
porty A, B,P,T z boku, P1,T1 z dołu (3/8” BSP)
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 10-38-2-0
- opcjonalnie płyta może być dostarczona wraz z zaworem
VMDC 35 B
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
7
KOSTKA PRZY
PRZYŁĄ
ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA MONOBLOKOWA NG 6
porty A, B, z boku 3/8”; P, T -1/2”
Możliwość zabudowy 1-10 pozycji
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 12-38-__
Ilość pozycji: 01-10
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
8
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA MONOBLOKOWA NG 6
porty A, B, z dołu (3/8” lub1/2” ); P, T -1/2”
Możliwość zabudowy 1-10 pozycji; możliwość zabudowy zaworu przelewowego
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 13-__-__ -_ -0
38 = 3/8”
12 = 1/2”
0 =bez gniazda
2 = gniazdo(Z1)
Ilość pozycji: 01-10
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
9
KONWERTER PŁYTY RÓWNOLEGŁEJ NA SZEREGOWĄ NG6
Możliwość zabudowy 2- 5 pozycji;
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 23-__
Ilość pozycji: 02- 05
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
10
KOSTKA PRZY
PRZYŁĄ
ŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA MONOBLOKOWA NG 6
porty A, B, z boku 3/8”; P, T -1/2”
Możliwość zabudowy 1-10 pozycji; możliwość zabudowy zaworu przelewowego i odciąż.
Sposób zamawiania:
ES*- 06- 21-38-__ -_ -0
0 =bez gniazda
Ilość pozycji: 01-10
Schemat hydrauliczny:
11
2 = gniazdo(Z1)
3 = gniazdo
odciążenia
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZYŁĄCZENIOWA
ŁĄCZENIOWA NG 6 ATOS
Wymiary powierzchni montażowej wg
ISO 4401:2005
Sposób zamawiania:
BA- 202
– wersja z portami 3/8” - A,B,P,T z dołu
BA- 204
– wersja z portami 3/8”- A,B z boku, P,T z dołu
BA-302
– wersja z portami 1/2” - A,B,P,T z dołu
BA-302/Y
– wersja z dodatkowymi portami X i Y (1/8”)
Więcej szczegółów:
ATOS table: K280- 17/E
12
ADAPTER PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWY
ŁĄ CZENIOWY NG 6 DLA PRZEKAŹ
PRZEKA ŹNIKA CIŚ
CIŚNIENIA
Sposób zamawiania:
ES- 610- 06-__
Do zastosowania m. in. z przekaźnikami ciśnienia typu
MAP - ***
13
KOSTKA DO MONTA
MONTAŻ
ŻU LINIOWEGO
DLA ZAWORÓW NABOJOWYCH 3/4”−16 UNF
Sposób zamawiania:
Przykładowe zastosowania:
- Nabojowe zawory odcinające, sterowanie elektrycznie:
BFC SAE 08-__
02 - D = 3/8” BSPP
01- D = 1/4” BSPP
(opcja 1/4” na życzenie)
- wykonanie aluminiowe
14
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZYŁĄCZENIOWA
ŁĄ CZENIOWA NG 10
porty A, B, P, T z dołu
Sposób zamawiania:
ES*- 10- 01-__
12 = 1/2”
34 = 3/4”
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
Schemat hydrauliczny:
15
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZYŁĄCZENIOWA
ŁĄ CZENIOWA NG 10
porty A, B, P, T z boku
Sposób zamawiania:
ES*- 10- 02-__
12 = 1/2”
34 = 3/4”
*
- na życzenie wykonanie aluminiowe EA
16
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZYŁĄCZENIOWA
ŁĄ CZENIOWA NG 10
z gniazdem pod zawór przelewowy (opcjonalnie)
porty A, B, P, T z boku; P1, T1 z dołu
Sposób zamawiania:
ES*- 10- 09-__ - __ -0
12 = 1/2”
0= bez gniazda
34 = 3/4”
2= gniazdo (Z2)
Schemat hydrauliczny:
17
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZYŁĄCZENIOWA
ŁĄ CZENIOWA MONOBLOKOWA NG 10
porty A, B z dołu ( 1/2” lub 3/4”) P, T 3/4”
Możliwość zabudowy 1-6 pozycji; możliwość zabudowy zawory przelewowego
Sposób zamawiania:
ES*- 10- 05-__-__ -__ - 0
12 = 1/2”
0= bez gniazda
34 = 3/4”
2= gniazdo (Z2)
Ilość pozycji: 02-06
Schemat hydrauliczny:
18
KOSTKA PRZYŁĄ
PRZYŁĄCZENIOWA
ŁĄ CZENIOWA NG 10 ATOS
Wymiary powierzchni montażowej wg
ISO 4401:2005
Sposób zamawiania:
BA- 308
– wersja z portami 1/2” - A,B,P,T z dołu
BA- 428
– wersja z portami 3/4”- A,B, P,T z dołu
BA- 434
– wersja z portami 3/4” - A,B z boku ,P,T z dołu
BA- ***/Y
– wersje z dodatkowymi portami X i Y (1/4”)
Więcej szczegółów:
ATOS table: K280- 17/E
19
ADAPTER PRZYŁĄ
PRZY ŁĄCZENIOWY
ŁĄ CZENIOWY NG 10 DLA PRZEKAŹ
PRZEKA Ź NIKA CIŚ
CI ŚNIENIA
Sposób zamawiania:
ES- 610- 10-__
Do zastosowania m. in. z przekaźnikami ciśnienia typu
MAP - ***
20
Zawór przelewowy stosowany wraz z pł
płytami przyłą
przyłączeniowymi
łączeniowymi ES
wielkość: NG 6
Sposób zamawiania:
VMDC 35 -__ __
A = 5-50 bar
1 = imbus
B = 40-210 bar
2 = pokrętło
C = 100-350 bar
3 = kapturek
Schemat hydrauliczny:
21
Zawór przelewowy stosowany wraz z pł
płytami przyłą
przyłączeniowymi
łączeniowymi ES
wielkość: NG 10
Sposób zamawiania:
VMDC 80 -__ __
B = 20-260 bar
1 = imbus
2 = pokrętło
3 = kapturek
Schemat hydrauliczny:
22
23

Podobne dokumenty