Dzień Patrona

Komentarze

Transkrypt

Dzień Patrona
Dzień Patrona
W tym roku szkolnym święto naszej Patronki obchodziliśmy w dniu 7 czerwca.
O godzinie 11.00 zaczęliśmy je od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu, którego słowa mówią o umiłowaniu
,,małej ojczyzny” - przez Marię Danilewicz Zielińską i przez nas - Kujawiaków z dziada pradziada lub z pierwszego
pokolenia. Zgromadzeni na uroczystości uczcili pamięć Wielkiej Kujawianki minutą ciszy, a delegacje uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum przeszły pod tablicę pamiątkową wmurowaną w szkolną ścianę, gdzie zapalili znicze.
Pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk powitała gości, wśród nich przedstawicieli gminy Aleksandrów
Kujawski, rady rodziców, rodziny Marii Danilewicz Zielińskiej, przyjaciół szkoły, jej byłych i obecnych pracowników
oraz uczniów. Następnie przypomniała w krótkim przemówieniu o wydarzeniach sprzed 10 lat, kiedy szkoła
przygotowywała się do uroczystości urodzin Patronki, z powodu Jej śmierci zmienionych w przygotowania do
pogrzebu. Podkreśliła rolę szkoły w kultywowaniu pamięci o Niej w ciągu minionego dziesięciolecia.
W części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem p. Doroty Marczewskiej, p. Danuty Olejnik i p. Anny
Stanek, wystąpili recytatorzy i chór szkolny. Wzruszający program artystyczny łączył poezję Franciszka Becińskiego,
prozę Marii Danilewicz Zielińskiej oraz pieśni patriotyczne i kujawskie. Za sprawą pięknych recytacji malarskich
opisów z opowiadań przenieśliśmy się w czasy Pani Marii, przez parę chwil widząc Jej oczami kujawskie pola i lasy,
Aleksandrów Kujawski, Odolion, Służewo… Chór w nowej odsłonie - bo w tym roku szkolnym śpiewają w nim
uczniowie od drugiej klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy gimnazjum- zaprezentował się także wspaniale.
Odbyła się także prezentacja treści wybranych listów konkursowych do naszej Patronki.
Kilka minut zajęło zaprezentowanie polonistkom- p. Danucie Olejnik i p. Annie Stanek wyliczenie
niektórych, najważniejszych działań, jakie były czynione w minionych latach dla uczczenia pamięci Marii Danilewicz
Zielińskiej. Wśród nich najistotniejsze miejsce zajmowały prelekcje (około 30), wygłaszane przede wszystkim przez
p. Wiesława Nosowskiego i p. Małgorzatę Wdowczyk w wielu miejscach w Polsce (Stawki, Aleksandrów Kujawski,
Włocławek, Toruń, Warszawa, Łomianki, Wyrozęby, Kozienice, Radom) i za granicą (Krzemieniec). Ważne jest także
promowanie imienia Patronki przez uczniów, którzy pod opieką nauczycieli brali udział w konkursach literackich,
recytatorskich i wiedzy, rajdach harcerskich, przygotowywali prelekcje i referaty; nakręcili nawet film o Pani Marii i
opracowali trasę rowerową Jej śladami. Warto wspomnieć o wystawach fotograficznych (Aleksandrów Kujawski,
Toruń), z których druga stanowi dziś stałą ekspozycję Izby Patrona w naszej szkole. Oczywiście ważne jest także to,
że w szkole jest corocznie obchodzony Dzień Patrona, poprzedzany przez konkursy wewnątrzszkolne. W tym roku
jeden z konkursów- fotograficzny - miał zasięg kujawski.
Tę wspaniałą imprezę kończyło rozdanie nagród w tegorocznych konkursach.
W gimnazjalnym konkursie wiedzy o życiu i twórczości Patronki zwyciężyła Justyna Kaczmarek, II miejsce zajęła
Klaudia Swiderska, a trzecie – Justyna Sienkiewicz i Magdalena Sienkiewicz, a w turnieju w szkole podstawowej I
miejsce wywalczyła klasa V, drugie – VI, trzecie – IV a. Najpiękniejszy list do Marii Danilewicz Zielińskiej napisała
Dominika Melnik (także I miejsce w konkursie wojewódzkim), list Weroniki Wódczak uplasował się na drugim
miejscu (trzeci w konkursie wojewódzkim), a list Justyny Sienkiewicz zajął trzecie miejsce. Do listy nagrodzonych w
tym konkursie należy zaliczyć także Szymona Nurka i Seweryna Wiśniewskiego, którzy otrzymali nagrody od p.
Wiesława Nosowskiego. W konkursie na exlibris biblioteki szkolnej zwyciężył Michał Kurnatowski. Nagrody w I
Kujawskim Konkursie Fotograficznym ,,Sentyment do stron rodzinnych…” otrzymali: Joanna Piasecka (I miejsce),
Małgorzata Sekuła (II miejsce), Magdalena Rutecka (III miejsce), a na wyróżnienia zasłużyli: Klaudia Swiderska i
Mikołaj Rutkowski.
Była to uroczystość podniosła, patetyczna i ujmująca za serce zarazem. Przypomniała obrazy z przeszłości,
wykazała, jak pożyteczne jest dla młodzieży posiadanie właściwego Patrona i jak można promować imię ważnej dla
strona 1 / 2
Dzień Patrona
szkoły i regionu osoby w Polsce i poza jej granicami.
Anna Stanek
strona 2 / 2