ZO-wynajem projektorów multimedialnych

Komentarze

Transkrypt

ZO-wynajem projektorów multimedialnych
+A( ii:ilr^.,^
Toruri,dnia03 kwietnia2014roku
ul. ?od (::zy'E !:e2Q ., 8l i0ll lorr-ri
tel. 56 62; A) 7t . fat t6 651 C2 ii
inirgtak.torun.oi, w$rqJ.iak.tor|a.pl
t .rooo-rt.Hnoto
ZAPYTANIEOFERTOWE
TorufskaAgendaKulturalnaskladazam6wieniena wynajemdw6ch proiektor6w multimedialnycho
mocy20.000ansi okres14-16kwietnia2014r. na potzeby wykonaniamaskisilos6wi przylegaj4cych
vraz z transportem do Slemmestad.Maskamusi
budynk6wfabryki cementuw Slemmestad.t',lorwegia,
projekcjiw formiemappingu3D.
byi wykonananapotrzebystworzenia
Przedstawionaoferta ma zawieraCcalkowity kosa realizacji brutto, uwzglgdniaj4cywszystkie cz96ci
zam6wienia.
TerDin wykonaniazamdwienia:14-16kwietnia2014roku.
Platnosd:przelewemna podstawiefaktury pro-forma.
do godz.:12:00.
Termin nasylaniaofert: do 7 kwietnia(poniedzialek)
Kryterium wyboru oferty: cena1007o.
na adres:[email protected]
Spos6bskladaniaofert: pocz4 elektroniczn4
Dodatkowychinformacji udziela:AgnieszkaMarecka,tel.: 662072845.
L)Yfe ktor
TorudskiciAeendYKulturatne
t/'A
Krystian
['ublaczvk
t . /

Podobne dokumenty