Zmiany - Home.pl

Komentarze

Transkrypt

Zmiany - Home.pl
września 2012
Hotel Westin, Warszawa
2012
V Edycja Konferencji
2012
2012
Zmiany
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
w Regulacjach I MEDIÓW
i Prawie
Warsaw International Media Summit
∞∞ Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce: plany vs. realia
∞∞ Strategie zarządzania częstotliwościami- jak zrównoważyć
wyzwania konkurencyjnego rynku z ograniczonymi zasobami
widma częstotliwości?
∞∞ Jak budować/rozwijać zrównoważony model płatnej telewizji
w społeczeństwie oczekującym wszystkiego „tu i teraz”
∞∞ Nowy wymiar wartości dodanej w wysokorozwiniętym
biznesie telewizyjnym
2012
∞∞ Telewizja hybrydowa – kamień milowy na drodze
do cyfrowego świata?
∞∞ Cyfryzacja w dystrybucji, cyfryzacja w produkcji – jak nowe
technologie zmieniają sposób konsumpcji i oczekiwania widzów
względem telewizji?
Zmiany w Regulacjach i Prawie
∞∞ Nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne
- główne kierunki zmian
∞∞ Rozszerzony zakres uprawnień regulatora
∞∞ Zasady zawierania i zmian warunków umów abonenckich
∞∞ Nowe obowiązki operatorów względem konsumenta
∞∞ Inwestycje w infrastrukturę z punktu widzenia regulacji
prawnych oraz strategii przedsiębiorstw
∞∞ Perspektywy ładu medialnego w Polsce w świetle problemów
mediów publicznych i zmian w prawie
PRELEGENCI
Magdalena Gaj
Prezes,
Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Mariusz Gaca
Dyrektor Wykonawczy
Orange Polska
Prezes Zarządu
PTK Centertel
Miroslav Rakowski
Prezes Zarządu,
Polska Telefonia Cyfrowa
Beata Mońka
Prezes Zarządu
i Dyrektor Generalny,
CANAL+ Cyfrowy
Przemysław
Kurczewski
Prezes Zarządu,
EmiTel
Juliusz Braun
Prezes Zarządu,
TVP
Dominik Libicki
Prezes Zarządu,
Cyfrowy Polsat
Andrzej Dulka
Prezes Zarządu,
Alcatel-Lucent Polska
Ireneusz Piecuch
Partner,
CMS Cameron McKenna
Aleksandra
Auleytner
Radca Prawny, Szef Praktyki
IT&TMT, Kancelaria Domański
Zakrzewski Palinka
Anna Sieńko
Country General Manager
IBM Polska & Baltics
KATARZYNA KIELI
President&Managing
Director
Discovery Networks CEMEA
Tomasz Wróblewski
Redaktor Naczelny
dziennika Rzeczpospolita,
Wiceprezes Zarządu
Presspublica
Eryk Stankunowicz
I Zastępca Redaktora
Naczelnego polskiej
edycji Forbesa
Jacek Niewęgłowski
Chief Strategy Officer,
P4
Jacek Grochowina
Prezes Zarządu,
Polskie Sieci Nadawcze
Aleksander
Kutela
Prezes Zarządu,
HBO Polska
Jakub Brzeczkowski
Prezes Zarządu,
Eutelsat
Patronat Honorowy
Michał Boni
Minister
Administracji
i Cyfryzacji
Bogdan
Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Magdalena
Gaj
Zbigniew
Rynasiewicz
Prezes
Przewodniczący
inż.
Wojciech
Hałka
Jan Dworak
Marian Noga
Jacek Silski
Przewodniczący
Prezes
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Dyrektor
Sejmowa Komisja
Infrastruktury
PARTNERZY
Partnerzy strategiczni
Partner Merytoryczny
Maciej
Strzembosz
AUTORYZOWANY DORADCA
PATRONI MEDIALNI
BRIEF FOR
POLAND
m a g a z y n
b r a n ż y
t e l e w i z y j n e j
2012
19 września 2012 roku, Hotel Westin, Warszawa
PROGRAM - dzień 1: Warsaw International Media Summit
9:00
Rejestracja, poranna kawa
9:30
Uroczyste otwarcie konferencji
2012
9:40
Wystąpienie Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej
Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
10:00 Wystąpienie Przedstawiciela
Orange Polska
Mariusz Gaca, Dyrektor Wykonawczy Orange Polska,
Prezes PTK Centertel
10:20
2012
Wystąpienie Prezesa Polskiej Telefonii Cyfrowej
Miroslav Rakowski, Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa
Uczestnicy dyskusji:
Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Niewęgłowski, Chief Strategy Officer, P4
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
Orange Polska
Krzysztof Kaczmarczyk, Wiceprezes Zarządu, EmiTel
Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, Polska Telefonia
Cyfrowa
Andrzej Abramczuk, Członek Rady Nadzorczej NFI Midas
13:50
Przerwa na lunch
14:30
Wystąpienie - Dyrektor RadiA Maryja
o. dr Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja
10:40
KONFERENCJA PRASOWA
11:10
14:45
Przerwa na kawę
11:30
Przyszłość sektora telekomunikacyjnego - szanse
i zagrożenia na podstawie wyników IBM 2012 CEO Study
Tomasz Wróblewski, Redaktor Naczelny dziennika
Rzeczpospolita, Wiceprezes Zarządu Presspublica
1. Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce:
plany vs. realia
Harmonogram przejścia z nadawania analogowego na
cyfrowe – konsekwencje przesunięcia daty switch-off
Tłumaczenie symultaniczne: angielski-polski, polski-angielski
Nowe zasady gospodarki częstotliwościami
– wnioski z konferencji WRC 2012
Krzysztof Goworek, Business Solutions Professional CEE,
Communications Sector, IBM Polska
11:50
BLOK: STRATEGIE W MEDIACH
Moderator bloku:
BLOK: STRATEGIE W TELEKOMUNIKACJI
ModeratorZY bloku:
Ireneusz Piecuch, Partner, Grupa ds. Telekomunikacji, Mediów i Nowych Technologii,
CMS Cameron McKenna
Eryk Stankunowicz, I Zastępca Redaktora Naczelnego polskiej edycji Forbesa
1. Przyszłość sektora telekomunikacyjnego – szanse
i zagrożenia
Największe wyzwania rynku telekomunikacyjnego
Rola czynników technologicznych w przyszłości branży
Strategiczne obszary zarządzania
• budowanie trwałej relacji z klientem
• rozwijanie potencjału pracowników
• partnerstwa zewnętrzne i ich rola w tworzeniu innowacji oraz metody ich
wykorzystania w zarządzaniu firmą telekomunikacyjną
Uczestnicy dyskusji :
Mariusz Gaca, Dyrektor Wykonawczy Orange Polska,
Prezes PTK Centertel
Miroslav Rakowski, Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa
Andrzej Dulka, Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska
Anna Sieńko, Country General Manager, IBM Polska & Baltics
2. Strategia zarządzania częstotliwościami
– jak zrównoważyć wyzwania konkurencyjnego rynku
z ograniczonymi zasobami widma częstotliwości?
Przetarg czy aukcja na częstotliwości dla lepszej konkurencji
na rynku ? Czy tylko cena powinna być podstawowym
kryterium wyboru oferty?
Aukcja proponowana w noweli Prawa Telekomunikacyjnego
- czy usprawni gospodarowanie częstotliwościami?
Przedłużenie nadawania jednocześnie sygnału analogowego
i cyfrowego vs. koszty ponoszone przez nadawców
Jakie plany, możliwe do zrealizowania scenariusze? Szanse
i zagrożenia
Kampania informacyjna
Jak wygląda obecna sytuacja? – próba bilansu
2. Wyzwania i bariery stojące przed rynkiem telewizji
(kablowej, satelitarnej)
Konsolidacja rynku operatorów telewizji kablowej
Działalność operatorów vs. zmiany w prawie
Zasada must-carry i must-offer – wpływ na funkcjonowanie, koszty i dochody
operatorów kablowych
Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie rynku
Strategie, trendy na rynku mediów
Uczestnicy dyskusji :
Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Juliusz Braun, Prezes Zarządu, TVP
Beata Mońka, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny CANAL+ Cyfrowy
Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel
Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat
Jakub Brzeczkowski, Prezes Zarządu, Eutelsat Polska
Olgierd Dobrzyński, Country Manager Central Europe, Discovery Networks CEEMEA
Aleksander Kutela, Wiceprezes HBO Central Europe, Prezes Zarządu HBO Polska
Marcin Boroszko, Prezes Zarządu, Atmedia
Marcin Ornass-Kubacki, Prezes Zarzadu, ASTRA Central Eastern Europe
16:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
Jak rozdysponować pasma 1800 MHz i 800 MHz? Czy obecne
zagospodarowanie częstotliwości wpływa na rozwój rynku
telefonii mobilnej?
Czy budowa ogólnopolskiej sieci LTE wyłącznie w oparciu
o pasmo 1800 MHz jest ekonomicznie uzasadniona?
www.mmcpolska.pl
współpraca:
* zaproszony prelegent, oczekujemy na potwierdzenie / ** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystapień
2012
2012
20 września 2012 roku, Hotel Westin, Warszawa
PROGRAM - dzień 2: MEDIA SUMMIT
9:00
9:30
2012
Rejestracja, poranna kawa
Moderator: Jakub Bierzyński, Prezes Zarządu, OmnicomMediaGroup
Dyskusja panelowa: Telewizja linearna, smart
czy social tv: jaka jest przyszłość telewizji
i kiedy się ona ziści?
Uczestnicy dyskusji:
DD Jaki jest model biznesowy?
DD Kto jest dostarczycielem kluczowych usług
w „łańcuchu dostawców”?
DD Kto jest największym motorem napędzającym masowe wdrażanie tych
technologii?
2012
Moderator: Serge Ferre, former Vice President, Nokia Europe
Elżbieta Gorajewska, Dyrektor Zarządzająca, Nielsen Audience Measurement
Marcin Boroszko, Prezes Zarządu, Atmedia
Sylwester Molenda, Research, Insights & Innovation Director, Discovery Networks CEEMEA
Daniel Reszka, Doradca Zarządu ds. Kontentu i Strategii Programowej,
CANAL+ Cyfrowy
Maciej Stec, Członek Zarządu, Telewizja Polsat
14:00
Uczestnicy dyskusji:
Ross Biggam, Director Gerenal, ACT
Stefan Tsvetkov, Business Development Manager, Cisco
DD Jaka przyszłość aplikacji TV w Polsce? Jaki kontent przyciągnie widzów
przed telewizory?
Remi Tereszkiewicz, Deputy Chief Executive Officer in charge of Marketing
& Business Development, VideoFutur
DD Między technologią, znajomością widza a kontentem – nowy wymiar
„wartości dodanej” w wysokorozwiniętym biznesie telewizyjnym
DD Smart TV – jaka oferta, jakie nowości, jakie plany?
Regis Martin, Deputy CEO, TDF
Tłumaczenie symultaniczne: angielski-polski, polski-angielski
Dyskusja panelowa: Telewizja przyszłości
DD Telewizja hybrydowa – kamień milowy na drodze do cyfrowego świata?
Przyszłość oraz możliwości rozwoju HbbTV w Polsce
Karim Lesina, Executive Director, International External Affairs EU, Caribbean, Central and Latin America ATT
Moderator: Wojciech Apel, Doradca Zarządu, 3Service Factory
Renaud di Francesco, Sr VP,Technology,Sony
Uczestnicy dyskusji :
10:45
Cyfryzacja w dystrybucji, cyfryzacja w produkcji – jak nowe
technologie zmieniają sposób konsumpcji i oczekiwania
widzów względem telewizji?
DD Między jakością a otwartością – jak budować/rozwijać zrównoważony
model płatnej telewizji
w społeczeństwie oczekującym wszystkiego „tu i teraz”?
DD Klient nasz Pan – jak o niego zadbać? Jak utrzymać lojalność klienta,
wyprzedzić jego oczekiwania?
Dominique Lesage, Dyrektor ds. Kontentu, Orange Polska
Paweł Tutka, Wiceprezes Zarządu, 4vod
Jacek Silski, Prezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
Albert Szybiński, Dyrektor produktu ipla, Redefine
Christophe Aulnette, CEO, Netgem
15:00
LUNCH. Zakończenie drugiego dnia konferencji
DD Co wpływa na jego wybory? Na jakie usługi, rozwiązania postawić?
DD Jakie podejście do marketingu i usług pakietowych najlepiej się
sprawdza i jakie połączenie podstawowych i zaawansowanych usług
daje najlepsze efekty?
DD Konkurencja na rynku płatnej telewizji – jak zdobyć przewagę
konkurencyjną? Jak wypracować lojalność klienta w świecie TV
anywhere?
Karim Taga, Managing Partner, Global Practice Leader TIME, Arthur D. Little
Maciej Staszak, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Cyfrowy Polsat
Ryszard Lindner, Dyrektor Departamentu Marketingu Usług Multimedialnych i Rozwoju Terminali,
PTK Centertel
Radosław Korczyński, Strategy and Transformation Service Leader Poland, IBM Global
Business Services
11:50
12:20
Przerwa na kawę
Wystąpienie Przedstawiciela Discovery
Networks CEEMEA
Sylwester Molenda, Research, Insights & Innovation Director, Discovery Networks CEEMEA
12:45
Dyskusja panelowa: Rozwój rynku
kanałów tematycznych w Polsce
DD Kanały tematyczne – rentowny model biznesowy?
DD Rozwój produkcji lokalnych
DD Udział telewizji tematycznych w rynku reklamy
DD Kanały tematyczne vs. telewizja profilowana (udział
w oglądalności, udziału w rynku reklamy)
DD Jakie plany?
www.mmcpolska.pl
współpraca:
* zaproszony prelegent, oczekujemy na potwierdzenie / ** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystapień
2012
V Edycja Konferencji
Zmiany
w Regulacjach
i Prawie
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
I MEDIÓW
20 września 2012 roku, Hotel Westin, Warszawa
PROGRAM - dzień 2: Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów
9:00
DD Program „Rozwój Polski Wschodniej” i projekt systemowy
Rejestracja, poranna kawa
DD Regulacje sieci kablowych w zakresie dostępu do infrastruktury
szerokopasmowej - w jakim zakresie sieci kablowe zostaną
zobowiązane do udostępniania swojej infrastruktury innym
operatorom?
9:30
Dyskusja panelowa: Nowelizacja ustawy Prawo
Telekomunikacyjne
DD Główne kierunki zmian w ustawie
Moderator: Krzysztof Heller, Właściciel, Infostrategia
Uczestnicy dyskusji:
DD Nowe zasady rezerwacji częstotliwości
DD Retencja danych: większa kontrola; skrócony czas retencji danych
Aleksandra Auleytner, Radca Prawny, Szef Praktyki IT&TMT, Kancelaria Domański
Zakrzewski Palinka
DD Rozszerzony zakres uprawnień regulatora: separacja funkcjonalna i
dobrowolny podział; kary nakładane przez regulatora (czy dotychczas
nałożone kary przez regulatora spełniły swoją rolę?)
Marta Brzoza, Dyrektor Biura Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska
Maciej Rogalski, Członek Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa
DD Działania przedsiębiorstw związane z bezpieczeństwem
i integralnością sieci
Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Rafał Sukiennik, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
Moderator: prof. Stanisław Piątek, Uniwersytet Warszawski
Uczestnicy dyskusji:
Marta Pietrow-Konieczny, Radca Ministra ds. Prawnych w Biurze Dyrektora Generalnego,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych , Polska Telefonia Cyfrowa
13:45
DD Ogólne problemy rynku w świetle ładu regulacyjnego
Rafał Rojewski, Radca Prawny, P4
• Konieczność nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji
Agnieszka Zaborowska, Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka
10:45
• Nowe obowiązki dostawców kontentu (VOD)
Dyskusja panelowa: Zmiana uprawnień konsumenta
w nowej ustawie Prawo telekomunikacyjne
• Kompetencje KRRiT w zakresie usług na żądanie
• Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami - jakie środki
ochrony?
DD Zasady zawierania i zmiany warunków umów abonenckich
DD Nowe obowiązki operatorów względem konsumenta
• Promocja audycji europejskich w usługach VOD
DD Rozszerzony zakres uprawnień wobec osób niepełnosprawnych konsekwencje nowych zapisów
• Usługi smart TV
DD Problemy mediów publicznych (TVP, Radio, Rozgłośnie Regionalne)
DD Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w usługach
telekomunikacyjnych w świetle ostatnich decyzji UOKiK
• Spojrzenie całościowe (program, kontekst polityczny, zarządzanie,
finansowanie)
DD Rewolucyjne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, czyli
narodziny wspólnego rynku przepływu informacji oraz zwiększona
odpowiedzialność administratorów danych
• Ścieżka sanacji organizacyjnej i finansowej
• Media publiczne a media społecznościowe, Internet
• Media publiczne w kryzysie a media komercyjne
Moderator: Emil Konarzewski, Partner Zarządzający, Audytel
Uczestnicy dyskusji:
Renata Piwowarska, Dyrektor Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd
Komunikacji Elektronicznej
Łukasz Wroński, Radca Prawny, Naczelnik Wydziału Mediów i Usług Społeczeństwa
Informacyjnego w Departamencie Polityki Konsumenckiej, UOKiK
• Radio a Telewizja publiczne
• Media publiczne a produkcja niezależna
Moderator: Andrzej Krajewski, Dziennikarz
Uczestnicy dyskusji:
Adrian Dworzyński, Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacji, Polkomtel
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Zastępca Dyrektora,
Narodowy Instytut Audiowizulany
Wojciech Dziomdziora, Dyrektor Projektów Kluczowych, Orange Polska
Piotr Dmochowski-Lipski, Ekspert Rynku Mediów
Dominika Niewiadomska-Siniecka, Dyrektor Departamentu Prawnego, P4
Dominik Skoczek, Radca Prawny, Dominik Skoczek Kancelaria Radcowska
Michał Piątkowski, Ekspert ds. Regulacyjnych, Polska Telefonia Cyfrowa
Xawery Konarski, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
dr Marlena Wach, Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Tomasz Heryszek, Członek Zarządu Radio Katowice w latach 2008-2011, Właściciel nomedia.pl
11:50
Przerwa na kawę
12:20
Dyskusja panelowa: Inwestycje w infrastrukturę
z punktu widzenia regulacji prawnych oraz
strategii przedsiębiorstw
Dyskusja panelowa: Perspektywy ładu medialnego
w Polsce w świetle problemów mediów publicznych
DD W jakich obszarach obowiązujące regulacje wspierają prowadzenie
budowy sieci szerokopasmowych?
Wojciech Borowik, Prezes, Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Andrzej Mietkowski, Dyrektor, Redaktor Naczelny , Portal polskieradio.pl
Robert Kozak, Prezes Zarządu, Partner, Brian Tracy International w Polsce
Agnieszka Romaszewska-Guzy, Wiceprezes, Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich
15:00
LUNCH. Zakończenie drugiego dnia konferencji
DD Czy i w jakim stopniu krajowi operatorzy są w stanie realizować
założenia Agendy Cyfrowej 2020?
DD Zasady dostępu do sieci NGA
DD Inwestycje a dostęp do nieruchomości (w kontekście służebności
przesyłu)
DD Źródła inwestycji w nowoczesną infrastrukturę szerokopasmową
www.mmcpolska.pl
współpraca:
V Edycja Konferencji
Zmiany
w Regulacjach
i Prawie
2012
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
I MEDIÓW
RADA PROGRAMOWA
Zbigniew
Rynasiewicz
Przewodniczący
Sejmowej Komisji
Infrastruktury
2012 Heller
Krzysztof
Infostrategia
Jacek Silski
Prezes Zarządu,
Polska Izba
Radiodyfuzji Cyfrowej
Zbigniew
Kądzielski
Instytut Łączności
Anna Streżyńska
Wojciech Hałka
Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w latach 20062012
Dyrektor, Instytut
Łączności
prof. dr hab.
Stanisław Piątek
Krystyna
Rosłan-Kuhn
Marian Noga
Prezes, Polskie
Towarzystwo
Informatyczne
Igor Ostrowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji
w latach 2011-2012
Uniwersytet
Warszawski
Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji
Agnieszka
Zaborowska
Radca Prawny, Kancelaria
Radców Prawnych
Zaborowska Laprus-Bałuka
Marek Hołyński
Eugeniusz Gaca
Prezes,
Polskie Towarzystwo
Informatyczne
Krajowa Izba
Gospodarcza Elektroniki
i Telekomunikacji
Wacław Iszkowski
Karol Jakubowicz
Witold Kołodziejski
Prezes,
Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji
Ekspert rynku
mediów
Ekspert rynku mediów
Dlaczego warto wziąć udział w kongresie i konferencjach?
Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli rynku
telekomunikacyjnego i mediów, podczas którego eksperci rynku debatować będą o kluczowych
dla branży zagadnieniach związanych z rozwojem rynku w Polsce i krajach europejskich.
Uznane autorytety z branży, prezesi i managerowie kluczowych firm przedstawią plany
i przyjęte strategie reprezentowanych grup. Wspólnie z regulatorem zastanowią się
nad konsekwencjami nadchodzących zmian w krajobrazie rynku telekomunikacyjnego
i mediów w regionie CEE. Udział w wydarzeniu, które na stałe wpisało się w kalendarz kluczowych
spotkań sektora w Polsce, wezmą nie tylko reprezentanci polskiego rynku telekomunikacyjnego
i mediów, ale również eksperci z zagranicy, prezentujący najnowsze rozwiązania i trendy
panujące w Europie. Konferencja stwarza niepowtarzalną możliwość poznania najnowszych
strategii i trendów obowiązujących na rynku oraz skonfrontowania ich z nowymi regulacjami
prawnymi. Udział w wydarzeniu daje możliwość zweryfikowania, czy planowane działania nie
są sprzeczne z nowymi przepisami prawnymi.
Jak zrównoważyć wyzwania konkurencyjnego rynku z ograniczonymi zasobami widma
częstotliwości? Jaki jest plan i harmonogram wrdożenia cyfrowej telewizji w Polsce? Jakie zmiany
w prawie telekomunikacyjnym i mediów nas czekają? Jak wypracować lojalność klienta
w świecie TV anywhere? Jaka będzie przyszłość kanałów tematycznych w Polsce? Jak nowe
technologie wpływają na rozwój rynku? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzą Państwu
zaproszeni eksperci. Zapraszamy!
Do udziału w kongresie i konferencjach zapraszamy:
• Nadawców telewizji publicznej i komercyjnych
• Producentów kontentu
•
Prawnego i Regulacji
• Operatorów kablowych, satelitarnych, IPTV
• Administrację publiczną
•
Technologii
• Operatorów telefonii stacjonarnej oraz mobilnej
• Firmy consultingowe obsługujące sektor
•
Transmisji danych
• Dostawców sprzętu i rozwiązań dla branży telco/media
w szczególności pracowników departamentów:
•
Marketingu i Sprzedaży
•
•
Telekomunikacyjnego
Strategii i Analiz
• Dostawców usług internetowych
Więcej informacji o projekcie
Miejsce Kongresu
Aneta Pernak
tel. 022 379 29 18
e-mail: [email protected]
HOTEL WESTIN Warszawa
Al. Jana Pawla II 21
Warsaw 00-854
Organizator:
MM • Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz
warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku
mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami
i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE iT, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat,
Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel– Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcpolska.pl
V Edycja Konferencji
Zmiany
w Regulacjach
i Prawie
2012
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
I MEDIÓW
PRELEGENCI
Cezary Albrecht,
Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, Polska Telefonia Cyfrowa
Pełni obecną funkcję od września 2007. Od 2001-2007 w Deutsche Telekom na stanowiskach związanych z prawem
regulacyjnym oraz kwestiami bezpieczeństwa. Absolwent uniwersytetu w Bonn (1996), mecenas specjalizujący się w
prawie telekomunikacyjnym oraz w prawie wspólnotowym. Członek Rady KIGEiT.
2012
Aleksandra Auleytner
Radca Prawny, Szef Praktyki IT&TMT, Kancelaria Domański Zakrzewski
Palinka
Aleksandra Auleytner rozpoczęła pracę w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w styczniu 2000 roku. W lipcu 2009
roku dołączyła do grona Partnerów kancelarii. Od października 2011 jest szefem Praktyki IP & TMT. Specjalizuje się
w problematyce praw na dobrach niematerialnych - w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej,
a także prawa nowych technologii oraz e-commerce. Doradza spółkom z branży technologicznej, w szczególności
w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym,
stacjom telewizyjnym, producentom odzieży i żywności, spółkom prowadzącym sklepy internetowe.
Uczestniczyła
w projektach związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych oraz w projektach e-health. Aleksandra Auleytner doradzała także w
postępowaniach związanych z wprowadzaniem na obszar celny towarów naruszających prawa własności intelektualnej. Opublikowała także szereg
artykułów na temat prawa własności intelektualnej. Aleksandra Auleytner ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1998 ukończyła też studia LL.M. na Wydziale Prawa Vrije Universiteit Brussel w Belgii.
Christophe Aulnette
Managing Director, Netgem
Christophe Aulnette was appointed managing director to Netgem in Summer 2009. The position, previously held by
Joseph Haddad, Chairman and Co-Founder of Netgem, was reflective of the Company’s desire to develop its business
within the global IPTV market, by leveraging its hardware and software technology assets and by building upon its
successes in its domestic market. This vision was soon realised with agreements with Telstra of Australia, Monaco
Telecom and most recently Algeria Telecom to implement a range of iPTV and Hybrid TV services. With over 23 years
management experience within the new technologies sector, Christophe worked at Microsoft and Altran Technologies
across Europe and Asia before spending the last few years providing investment advice within the Asia technology markets. With a clear objective
to make of Netgem a leading IPTV technology provider, Christophe understands the needs and desires of telecom operators to differentiate
and add value to their broadband offerings, in a highly competitive market. A 49 years old graduate from the “Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications”, Christophe Aulnette began his career at an IT services company (SDP) before in 1986 joining Microsoft France, where he
was successively a sales engineer and Director of the Key Accounts Division. Two years later, he was promoted to General Manager, Asia Business
Development of Microsoft’s Asia-Pacific office in Tokyo where he was then again promoted to President for southern Asia, based in Singapore. In
mid-2001, he was called back to France to take over as President of Microsoft France, Vice President for Europe, Middle East and Africa. In March
2005, he left Microsoft to become Chairman of the Management Board of Altran Technologies and since October 2006, he has been providing
consultancy and investment services, covering the technology sector and the Asia region.
Jakub Bierzyński,
Prezes Zarządu, OmnicomMediaGroup
Omnicom Media Group należy do wiodącej międzynarodowej grupy marketingowej specjalizującej się w planowaniu i
realizacji strategii komunikacji reklamowej, marketingowej i korporacyjnej, świadczącej usługi dla ponad 5,000 klientów
w ponad 100 krajach na całym świecie. Omnicom Media Group w Polsce to grupa domów mediowych: Optimum Media
OMD, Macroscope OMD, PHD, Easymedia oraz jednostek wspierających ich pracę: OMG Digital, OMG Metrics (dział
badań) i OMG Mozaic (dział reklamy niestandardowej). Jakub Bierzyński ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział
Socjologii. Pracował jako asystent nauczając statystyki, metodologii badań społecznych, analiz komputerowych i
metod badań rynkowych (1990 - 1992). Jeden z założycieli SMG/KRC Poland, największej w Polsce agencji badań rynkowych. W latach 19901993 kierował działem badań ilościowych tej agencji. W roku 1993 założył pierwszy w Polsce dom mediowy Optimum Media. W 2001 roku
otrzymał tytuł “Lidera 10-lecia rynku reklamy” przyznany przez miesięcznik Businessman. Wybrany jednym z 10 najzdolniejszych menadżerów
roku 2000 przez miesięcznik Home and Market. Człowiek Roku przemysłu reklamowego w 2001 roku wg Impactor. Wyróżniony tytułem “Gorące
usta reklamy 2008” przez Media i Marketing Polska jako najczęściej cytowany człowiek branży marketingowej w polskich mediach. Juror
w międzynarodowych konkursach reklamowych: Goldendrum 2005 w Portoroż i Dubai Lynx 2008. Otrzymał jedynego przyznanego polskiemu
domowi mediowemu Złotego Lwa w Międzynarodowym Konkursie Reklamowym w Cannes w kategorii Media mix za kampanię Heyah, a także
nominacje w konkursie Cannes Lions w aż 4 kategoriach: Best Use of TV, Best Use of Outdoor, Best Use of Sponsoring, Best Use of Magazines oraz
podkategorii Youth Marketing.
Ross Biggam
Director General of Associations of Commercial Television in Europe
After studying law at Exeter and Saarbrücken, Ross Biggam worked as Legal Adviser to the House of Lords EU Select
Committee before joining ITV, the leading television channel in the UK, where he ended up as Head of European Affairs.
In April 2000, he moved to Brussels to become Director General of the Association of Commercial Television in Europe
(ACT) which represents thirty media companies active in 34 European countries and encompasses several business
models, from free-to-air television broadcasters to multimedia groups and digital TV platforms operators. The ACT is
consulted on a regular basis by the Community Institutions on all questions impacting on the future of the Audio-visual
sector in Europe, in particular with regard to digital TV and the EU Directive ‘’Television without Frontiers’’.
MARCIN BOROSZKO
Prezes Atmedia
Z Atmedia związany od 2000 r., na początku jako dyrektor zarządzający polskiego oddziału, od 2007 r. dodatkowo jako
advertising sales director Chellomedia w Europie Środkowo-Wschodniej, a od 2010 r. w roli CEO Atmedia Group działającej
także na rynkach Czech i Węgier. Odpowiada za międzynarodowy rozwój At Media, który jest największym w regionie
domem sprzedaży mediów tematycznych. Polskie portfolio brokera skupia ofertę 54 stacji i 24 witryn tematycznych. Marcin
Boroszko przed przejściem do Atmedia pracował jako dyrektor generalny RRM (dom sprzedaży Radia Zet), a wcześniej - jako
dyrektor zarządzający Jaguar Polska. W 2009 r. otrzymał tytuł managera roku od magazynu „Media & Marketing Polska”.
www.mmcpolska.pl
Wojciech Jan Borowik
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Polski polityk, prawnik, poseł na Sejm II kadencji. Ukończył w 1979 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Uzyskał następnie uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. W okresie PRL działał w opozycji
demokratycznej, współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Wstąpił do „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia
Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany na ponad pół roku, po zwolnieniu współpracował
z prasą niezależną. W 1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora biura Komitetu Obywatelskiego. Na początku lat 90.
był działaczem ROAD i RDS, pracował jako sekretarz jej koła parlamentarnego Solidarności Pracy. Od 1992 do 1993 pełnił funkcję kierownika biura
reklamy „Expressu Wieczornego”. Znalazł się wśród założycieli Unii Pracy. Od 1993 do 1997 sprawował mandat posła II kadencji z listy tej partii.
W wyborach w 2001 bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski z ramienia SLD-UP w województwie lubuskim. Od 2002 do 2004 zajmował
stanowisko wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 2007 kierował zespołem ds. Budowy Muzeum Komunizmu w Warszawie. Pełni funkcję
prezesa zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 30 czerwca 2008 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Juliusz Braun
Prezes Zarządu, TVP
Juliusz Braun ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się z zakresu nauki o
mediach na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1973-81 dziennikarz „Echa Dnia” w Kielcach.
W latach 1983-89 publicysta Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Od 1989 r. do 1999 r. poseł na Sejm,
przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu dwóch kadencji Sejmu. W latach 1999-2005 członek Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji (do 2003 r. jej przewodniczący), później dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń „Rada Reklamy”.
Obecnie jest radcą generalnym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykłada w Collegium Civitas w
Warszawie. Jest autorem wielu publikacji na temat kultury i mediów, m.in. książek „Potęga czwartej władzy”, „Media, rynek, społeczeństwo” oraz
„Telewizja publiczna w czasach transformacji”.
Jakub Brzeczkowski
Prezes Zarządu, Eutelsat Polska
Przez ostatnie trzy lata pracował w Orange, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora ds. Usług TV and VoD dla regionu
Polski oraz Europy Centralnej i Wschodniej. Wcześniej przez ponad 10 lat pracował na wysokich stanowiskach
menedżerskich jako dyrektor programowy i COO w firmach z branży medialnej i kablowej na rynku polskim. Pełniąc
te funkcje, odegrał kluczową rolę w rozwoju platform płatnej telewizji i IPTV w Polsce. Uzyskał tytuł magistra prawa
(specjalność: prawo gospodarcze) oraz dyplom studiów filmowych i audiowizualnych na Sorbonie w Paryżu.
Marta Brzoza
Dyrektor Biura Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska
Marta Brzoza, 33 lata, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody
Ilościowe i Systemy Informacyjne. Ukończyła też mini MBA organizowane przez Grupę TP we współpracy ze Stanford
University. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w firmach konsultingowych m.in. PricewaterhouseCoopers. W 2002 r.
zdała egzamin na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W Grupie TP od 2003 r. W 2008 r. objęła stanowisko
Dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy Regulacyjnej, a od września 2011 r. pełni obowiązki Dyrektora Współpracy
Regulacyjnej Grupy TP.
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Audiowizulany
Doktor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa mediów audiowizualnych, wieloletni pracownik Telewizji Polskiej,
współorganizatorka projektów medialnych, wykładowca m.in. OWI w AON. Specjalizuje się w tematyce zagrożeń
związanych z cyfryzacją i konwergencją mediów (służba publiczna w nowym środowisku cyfrowym).
Piotr Dmochowski-Lipski
Ekspert Rynku Mediów
Jest niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów i zarządzania. Z mediami związany od 1981 roku. Ekonomista,
menedżer z międzynarodowym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Pracował w firmach doradczych
Coopers & Lybrand i KPMG w USA. Jako Wiceprezes Zarządu d/s finansowych Chase International LLC współtworzył
Polską Telewizję Kablową SA (dziś UPC Polska). Były Dyrektor Finansowy TVP SA. Jako Dyrektor Generalny MKiDN
w latach 2008-2010 pracował w prezydium międzyresortowego komitetu przygotowującego Ustawę o wdrożeniu
naziemnej telewizji cyfrowej. Główny negocjator z ramienia rządu RP w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o
pomocy publicznej dla mediów. Nadzorował pracę polskich przedstawicieli w grupach roboczych d/s audiowizualnych w Radzie UE. Członek Rady
Nadzorczej Radia dla Ciebie SA. Absolwent Uniwersytetu Harvarda (MPA) i Uniwersytetu Bostońskiego (MBA)
Olgierd Dobrzyński
Country Manager Central Europe, Discovery Networks CEEME
Olgierd Dobrzyński piastuje funkcję Country Manager Central Europe (CE) w Discovery Networks Central & Eastern
Europe, Middle East and Africa (CEEMEA), które jest częścią Discovery Communications, największego nadawcy
programów dokumentalnych na świecie. Olgierd dołączył do Discovery w styczniu 2012. Jako Country Manager Central
Europe, Olgierd jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie w 4 krajach: Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. gdzie
nadzoruje opracowywanie i wdrażanie strategii sprzedaży reklamowej oraz strategii dystrybucji kablowej i satelitarnej
portfolio 9 kanałów Discovery Networks. Olgierd zarządza ponad 70-osobowym zespołem zatrudnionym w biurach w
Warszawie, Budapeszcie i Pradze. Przed dołączeniem do Discovery Networks Olgierd był Członkiem Zarządu TVN S.A., gdzie odpowiadał za Business
Development oraz uruchamianie kanałów tematycznych Grupy TVN. Był także odpowiedzialny za dystrybucję kablową i satelitarną kanałów Grupy
TVN oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Onet.pl. W czasie jego kariery w Grupie TVN, Olgierd był również Prezesem Mango
Media, jedynego w Polsce kanału telesprzedażowego należącego do Grupy TVN. Wcześniej Olgierd pracował jako Investment Director w CAIB
Creditanstalt - SCG Fund Management i był odpowiedzialny za restrukturyzację firm zarządzanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Swoją
karierę zawodową rozpoczynał na początku lat 90-tych w Agencji Rozwoju Przemysłu wspierającej procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne
polskich przedsiębiorstw. Olgierd ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiował na University of
Southern Indiana w Evansville, Indiana oraz Franklin & Marshall College w Lancaster, Pennsylvania na kierunkach zarządzania, rachunkowości,
finansów i marketingu. Płynnie posługuje się językiem angielskim i francuskim.
współpraca:
V Edycja Konferencji
Zmiany
w Regulacjach
i Prawie
2012
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
I MEDIÓW
PRELEGENCI
Adrian Dworzyński
Elżbieta Gorajewska
Dyrektor Departamentu Prawnego
i Regulacji, Polkomtel
Dyrektor Zarządzająca,
Nielsen Audience Measurement
Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacji Polkomtel S.A., Radca Prawny, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie. Przed objęciem stanowiska w Polkomtel S.A. piastował m. in. funkcję Dyrektora Biura Prawa i
Ustroju w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był zastępcą Dyrektora Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy,
jak również zasiadał2012
w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracowała w CBOS i GfK Polonia Jest członkiem polskich
i międzynarodowych organizacji branżowych (ESOMAR, EMRO, PTBRiO).
Andrzej Dulka
Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska
Od 1 grudnia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alcatela-Lucenta w Polsce, a od 1 lutego 2011r. jest odpowiedzialny
również za działalność firmy w Czechach i na Słowacji. Wcześniej, przed fuzją firm Alcatel oraz Lucent Technologies
odpowiadał za działania handlowe Lucent Technologies w Polsce i Czechach. Uprzednio był Dyrektorem Handlowym
Integrated Network Solutions Polska w Lucent Technologies oraz Dyrektorem Handlowym dla regionu Europy Środkowej
i Wschodniej. Od 1987 do 1992 roku pracował w firmie Energopol S.A. W latach 1983-1987 był pracownikiem naukowym
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. W 1987 roku obronił pracę doktorską z zakresu automatyki przemysłowej. W 1996 roku ukończył
dzienne studia International MBA na Uniwersytecie Nijenrode w Holandii. Mówi doskonale po rosyjsku i angielsku. Jest właścicielem jednego
patentu technicznego. Jego hobby to podróże, pływanie, jazda na rowerze. Interesuje się literaturą piękną, muzyką klasyczną.
Wojciech Dziomdziora
Dyrektor Projektów Kluczowych,
Orange Polska
Krzysztof Heller
Właściciel, Infostrategia
Ma 48 lat, żonaty. Ukończył studia magisterskie, a następnie otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Informatyką zajmuje się od 1984 roku, kiedy rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki UJ.
Następnie pracował jako administrator systemów, kierownik zespołu programistycznego i konsultant. Był
zaangażowany w tworzenie polskiej części Internetu. Od 1996 roku pracuje w sektorze telekomunikacyjnym,
najpierw jako dyrektor Departamentu Informatyki w Netia Telekom, a następnie na takim samym stanowisku w
Polskiej Telefonii Cyfrowej, gdzie zarządzał zespołem ponad 200 ludzi. W latach 2000-2001 był dyrektorem ds.
informatyki w Grupie Elektrim i prezesem zarządu El-Net S.A., alternatywnego operatora telekomunikacyjnego
telefonii stacjonarnej. Od jesieni roku 2001 do lata 2003 był wiceministrem infrastruktury ds. łączności. Od ponad pięciu lat wspólnie
z Andrzejem Szczerbą prowadzi firmę doradczą InfoStrategia prowadzącą projekty m.in. w zakresie funduszy strukturalnych, elektronicznej administracji,
usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Jest także doradcą w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki
i Telekomunikacji oraz ekspertem MRR w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego. Odznaczony Krzyżem Zasługi za pracę przy tworzeniu polskiego
Internetu. Jego hobby to narciarstwo oraz gry strategiczne.
Tomasz Heryszek
Członek Zarządu Radio Katowice w latach 2008-2011, Właściciel
nomedia.pl
Aplikant radcowski, specjalista prawa autorskiego, medialnego i szeroko pojętego prawa kultury.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z
Absolwent Politechniki Ślaskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na
zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z kancelarią adwokacką
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, właściciel firmy doradczej
Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska, będącą częścią grupy kancelariiprawnych Cottyn. Jest także członkiem
nomedia.pl, manager. Od 1992 roku związany z mediami, gdzie przeszedł wszystkie szczeble rozwoju, od dziennikarza,
Rady Powierniczej Zamku Królewskiegow Warszawie. W latach 2006-2007 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
po
funkcję dyrektora programowego w Radiu Flash i stajach Agory SA, w latach 2008 - 2011 członek zarządu i zastępca
a w latach 2005-2006 był prawnikiem TVN-24 odpowiedzialnym także za obsługę prawną innych kanałów tematycznych Grupy ITI. Wcześniej
przez kilka lat pracował w Ministerstwie Kultury na różnych stanowiskach, zajmując się prawem autorskim, prawem mediów, prawem kultury redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice SA.
oraz rynkiem audiowizualnym a także przemysłami czasu wolnego. Reprezentował Polskę na forum międzynarodowym (Rada UE, WIPO, TRIPS,
Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych), brał udział w negocjacjach akcesyjnych do UE, kierował projektami przedakcesyjnymi.
Krzysztof Kaczmarczyk
W latach 1998-2000 pracował wzespole prof. Michała Kuleszy wprowadzającym reformę ustrojową.
Wiceprezes Zarządu, EmiTel
Serge FerrÉ
former Vice President, Nokia Europe
Mr. Ferré Serge is graduated from ESSEC (Graduate School of Business Administration) (1972/major Finance & Accounting),
holds a Master degree in Law (1972/major Business Law), Paris C. University, an MBA from University of Toronto, Canada
(1974) in Finance and Certificate in Investment Banking - Institute of Canadian Banking (1974). 1985-1991 : Mr. Ferré
Serge Worked at BANG & OLUFSEN France as Managing Director, he was Member of Group Strategic Committees (Product
Development and Distribution) 1991-2003 : he joined NOKIA France where he served as Managing Director, (Nokia
Mobile Phones) and Directeur Général, Nokia SA. 2003-2006 : he was appointed in April 2003 Vice-President Strategy,
Multimedia (Global)/ Infrastructure (E.M.E.A.) & Délégué Général Nokia France. In January 2007, as Corporate Vice President,Nokia (Global), he
became Head of Nokia EU Representative Office in Brussels in charge of Nokia EU Affaires. In October 2008,he additionally became Board Member
of Nokia International Belgium BVBA. In May 2010 he returned,as Vice President Strategy, Nokia (Global) to Paris,France In Septembre 2010 he was
appointed Member of WISekey Switrzerland’s Comité Strategique and in November,Board Member of WISekey France He is Knight in the Order of
Arts & Lettres and Commander in the Order of the Lion of Finland He has spoken in Conferences & Tutorial Fora in different Universities like Ecole
Polytechnique, France; Institute of Political Sciences, Paris, ESSEC Graduate School of B.A.; IMD, Post Graduate School of Management, CPA, Post
Graduate School of Management La Sorbonne, Paris, ENSAM Paris… Other activities: President of Finnish Chamber of Commerce, CCFF, in Paris;
Board Member of Politique Internationale, Member of Cercle Royal Gaulois, Brussels.
Mariusz Gaca
Dyrektor Wykonawczy Orange Polska, Prezes PTK Centertel
Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom MBA
University of Illinois at Urbana Champaign. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim SA, gdzie w latach 19952000 współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. W Grupie TP od 2000 roku. Najpierw jako
dyrektor pionu multimediów odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych,
następnie od 2005 roku odpowiedzialny za rynek biznesowy Grupy TP. W 2008 r. powołany na Dyrektora Wykonawczego
Grupy TP ds. Rynku Biznesowego, a rok później na Członka Zarządu ds. Rynku Biznesowego. Od września 2009 r. pełni funkcję prezesa Zarządu
PTK Centertel oraz Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów. W styczniu 2011 roku został powołany na stanowisko
Przewodniczącego Polskiej Sekcji BIAC.
Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Krzysztof Kaczmarczyk pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
w spółce EmiTel - wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej. Przed podjęciem pracy w
EmiTel pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse zajmując się sektorem TMT w regionie
Europy Środkowo Wschodniej (2010-11). Uprzednio pełnił różne funkcje dyrektorskie w Grupie TP S.A.
w obszarze strategii korporacyjnej i rozwoju biznesu (2008-2010). Przed podjęciem pracy w Grupie TP S.A. pracował w
Deutsche Bank gdzie odpowiadał za obszary analiz między innymi sektora TMT w regionie Europy Środkowo Wschodniej
(1999-2008). Ponadto, jest członkiem Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
Katarzyna Kieli
President&Managing Director Discovery Networks CEEMEA
Katarzyna Kieli zarządza regionem Europy Środkowej i jako General Manager Discovery Networks Central
Europe jest odpowiedzialna za rozwój Discovery Networks w Polsce, Rumunii, na Węgrzech oraz w Czechach i na
Słowacji. W międzynarodowych strukturach firmy wchodzi w skład zespołu zarządzającego Discovery Networks
w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu (EMEA). Katarzyna Kieli pracuje dla Discovery
Networks od 2000 roku. Założyła biuro Discovery w Polsce i jako Regional Ad Sales Director
koordynowała obszar sprzedaży czasu reklamowego na kilku międzynarodowych rynkach.
W marcu 2003 roku objęła stanowisko Country Managera na region Europy Środkowej w 2006 r. otworzyła kolejne
oddziały firmy w Rumunii i na Węgrzech. Pierwszą pracę rozpoczęła w lokalnej telewizji warszawskiej ‘Nowa Telewizja Warszawa’,
gdzie pracowała w dziale sprzedaży reklam. ‘Nowa Telewizja Warszawa’ była drugą stacją komercyjną w Polsce. Dział sprzedaży
przekształcono z czasem w Publipolskę, która należała do Publitalii, a ‘Nowa Telewizja Warszawa’ weszła w skład Polonii 1.
W Publipolska Katarzyna Kieli zajmowała się marketingiem działu sprzedaży reklam. W 1998 r. przeniosła się do powstającej
wówczas platformy cyfrowej Wizja TV, gdzie stworzyła biuro reklamy, które przekształciła następnie w At Media, pierwszy w Polsce
dom sprzedaży kanałów tematycznych. Katarzyna Kieli jest absolwentką Harvard Business School. Ukończyła także studia MBA i zdobyła dyplom
Uniwersytetu Calgary (University of Calgary). Uzyskała również dyplom Uniwersytetu Notre Dame (University of Notre Dame) w stanie Indiana
(USA), na którym zaraz po studiach przez pewien czas wykładała. Katarzyna interesuje się filmem, podróżami, gotowaniem oraz ogrodnictwem.
W wolnym czasie czyta, podróżuje, jeździ na nartach.
Xawery Konarski
Adwokat, Partner, Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - magister prawa. W latach 1998 Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego oraz Związku
2002 odbywała aplikacje radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie - radca prawny. Do 2001 r. aplikant
Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Brał udział
radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego. Od 2001 r. w Urzędzie RegulacjiTelekomunikacji, Urzędzie RegulacjiTelekomunikacji
w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest autorem książek z tego zakresu,
i Poczty, a obecnie Urzędzie Komunikacji Elektronicznej - w Departamencie Prawnym; od 2005 r. Dyrektor Departamentu
m.in. „Internet i prawo w praktyce” (2002), „Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004) oraz
Prawnego. Wykonywała pełna obsługe prawna Prezesa UKE w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego,
„Prawo marketingu bezpośredniego” (2009). Jako wspólnik kancelarii nadzoruje prace dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów z branży
administracyjnego i cywilnego, jak równie prawa europejskiego.
IT, TMT oraz reklamowej.
Krzysztof Goworek
Business Solutions Professional CEE, Communications Sector, IBM Polska
Z branżą telekomunikacyjną związany od 11 lat, od początku działalności zawodowej. Ukończył studia
w Instytucie Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
specjalizując się w aspektach ekonomicznych działalności operatorów telekomunikacyjnych.
Pracował na stanowiskach technicznych i kierowniczych w firmach IT, blisko współpracując
z operatorami telekomunikacyjnymi i firmami mediowymi. W dziale Global Business Services IBM odpowiada za rozwój
współpracy z firmami sektora komunikacyjnego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
www.mmcpolska.pl
Emil Konarzewski,
Partner Zarządzający, Audytel
Absolwent studiów Executive MBA w University of Minnesota oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział
Fizyki). Posiada szerokie doświadczenia w zakresie strategii rynkowej firm ICT, polityki regulacyjnej
oraz najlepszych praktyk w budowie infrastruktury teleinformatycznej. Jest współzałożycielem
i partnerem w firmie analityczno-doradczej Audytel. Wcześniej był współzałożycielem jednego z pierwszych internetowych
centrówdanychwPolsce, prezesemi dyrektoremzarządzającymczołowegodostawcyusługinternetowych orazmenedżerem
w polskich oddziałów międzynarodowych koncernów z branży ICT. Prowadził wiele projektów doradczych na zlecenie
czołowych firm działających w Polsce, instytucji rządowych i UKE. Aktywnie działa w stowarzyszeniach profesjonalnych i branżowych (WMBAA,
itSMF Polska, PIIT)
współpraca:
V Edycja Konferencji
Zmiany
w Regulacjach
i Prawie
2012
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
I MEDIÓW
PRELEGENCI
Robert Kozak
Prezes Zarządu, Partner, Brian Tracy
International w Polsce
Jako ekspert doradza wysokiej kadrze menadżerskiej z zakresu
skutecznego przywództwa, komunikacji, zarządzania zmianą,
tworzenia i wdrażania strategii. Pracuje z kluczowymi klientami BTI, m.in. Citi Group, Kredyt
Bank, RBS, AVIVA i in. Prowadzi projekty z zakresu
interim management. Pracował w TVP,
2012
gdzie kierował największym w Polsce programem informacyjnym, jakim są “Wiadomości”.
Kierował też “Teleexpressem”. Był przewodniczącym komisji ds. standardów dziennikarskich
w TVP. Wcześniej wiele lat spędził w BBC, gdzie zaczynał jako korespondent, a potem
stworzył i prowadził oddział BBC w Polsce. Uczestniczył w powstaniu Radia TOK FM.
Wychował całe pokolenie dziennikarzy - wielu z nich to dzisiaj prezenterzy, reporterzy
i szefowie redakcji w prasie, radiu i telewizji. Pełnił też funkcję Executive Director w jednej
ze światowych firm headhunterskich tzw. Wielkiej Piątki, gdzie rozwijał praktykę FMCG
i poszukiwał członków zarządów dla międzynarodowych firm działających na rynku
Europy Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem zespołu strategicznego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz
w Państwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia
z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego. Współautor “Biblii Dziennikarstwa” (Znak).
Zasiada w Radach Nadzorczych firm A.Blikle, Transfer Learning Solution.
Andrzej Krajewski
Dziennikarz
Stypendysta Fulbrighta (1986-1987), korespondent TVP i PR
w Waszyngtonie (1990-1994), redaktor naczelny „Przeglądu Reader’s
Digest” (1994-2001), wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich (1998-2004), dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy
(2003-2005), prezes Fundacji FOR (2010-2011). Autor polskich części raportów „Telewizja
w Europie”, EUMAP 2005 i 2007, „Mapping Digital Media” 2012, „Nations in Transit”,
Freedom House 2006 – 2009 oraz wyborczego monitoringu mediów Fundacji
Batorego w 2006 i 2011 r. Wydał książki o stanie wojennym w Polsce („Cicerone”,
Most, 1987 i „Kraj w stanie”, Stefaniuk Studio, 2009), emigrantach „Solidarności”
w USA („Region USA”, Aneks, 1988), ludziach Solidarności („Kiedy Polska…”, Baza, 1989),
pułkowniku R. Kuklińskim („Zasługa dla Polski”, Wrota, 1999, pomarańczowej rewolucji
(„Ukraina 2004. Relacje polskich obserwatorów wyborów prezydenckich”, Wydawnictwo
Ajaks, 2005).
Przemysław Kurczewski
Prezes Zarządu, EmiTel
Absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland
w USA i MBA na Politechnice Warszawskiej. Od 2002 pracuje
w Grupie Kapitałowej TP. W latach 2002-2006 współodpowiedzialny
za tworzenie i implementację strategii hurtowej GK TP.
W latach 2006-2007 Dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych GK TP. W latach 20072008 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu GK oraz Członka Rady Nadzorczej TP
EmiTel, wspierając spółkę w szeregu strategicznych projektów związanych z naziemną
telewizją cyfrową, telewizja mobilną, siecią szkieletową i CDMA . Od czerwca 2008 pełni
funkcję Prezesa Zarządu TP EmiTel .
Aleksander Kutela
Wiceprezes HBO Central Europe, Prezes
Zarządu HBO Polska
Prezes HBO Polska od 2000 roku (HBO Polska reprezentuje 16 kanałów
tematycznych z rodziny HBO, Cinemax i AXN oraz serwisy HBO OD
i HBO GO). Senior Vice President HBO Central Europe od 2006, odpowiedzialny za
zarządzanie markami HBO w 11 krajach Europy Centralnej. Absolwent Akademii
Ekonomicznej w Krakowie oraz General Management Program w Harvard Business School.
Dominique Lesage,
Dyrektor ds. Kontentu, Orange Polska
Orange is the Polish national telecommunications provider
established some 20 years ago. It is a public company traded on the
Warsaw Stock Exchange with a controlling stake owned by France
Telecom. Lesage has held this position since January of 2007 and is
responsible for the development of television services as well the co-production of feature
films. Born in France and becoming a Polish citizen in 2008, Lesage first began to work in the
television business in 1994 when he joined Canal+, where he held several management
positions, developing and launching communication services in the Polish marketplace. During this time, Lesage worked closely with numerous Polish authorities and European
institutions on communication and telecom initiatives.
In 2005, Lesage was appointed by the Minister of Culture and National Heritage to the
board of the Polish Film Institute. In 2007, he was nominated to the Council of Advisors
for Foreign Trade of the French Republic, appointed by the French Ministry of Economy.
Lesage is also the representative of the French Chamber of Commerce in Poland and a board
member of the Chamber of Independent Producers. www.mmcpolska.pl
Karim Lesina
Executive Director, International External
Affairs EU, Caribbean, Central and Latin
America ATT
Karim Antonio Lesina is the Executive Director of AT&T, covering
International External Affairs for the EU, Caribbean, Central and Latin America Regions. In
this role he leads AT&T’s advocacy in those regions. He is also the Chair of the Presidency
Group and of the Digital Economy Committee of the American Chamber of Commerce to
the EU. He also represents AT&T in different associations such as ETNO, GSMA and ECTA and
different International Organisations such as OECD, ITU, CEPAL. Prior to joining AT&T, Karim
held senior positions with another leading US-headquartered ICT company, and a number
of leading public affairs agencies in Brussels. Karim has worked on external affairs projects
in several countries across the EMEA region. Born in Dakar (Senegal) Karim is an ItalianTunisian national and has a Master Degree in Economics of development at the Catholic
University of Louvain-la-Neuve in Belgium.
Dominik Libicki
Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat
Dominik Libicki jest Prezesem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat
S.A. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowy Polsat
Technology Sp. z o.o. Zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat
Sp. z o.o. Od lutego 2005 roku jest Wiceprezesem Związku
Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych “Lewiatan”. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe
związane jest głównie z branżą produkcji telewizyjnej. Pełnił funkcję Dyrektora
Zarządzającego w PAI Film. Prowadził również własną firmę producencką Studio Meg.
W latach 2005 - 2006 był członkiem, a w latach 2006 - 2008 Wiceprzewodniczącym
Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Od maja 1999 roku do marca 2011
roku zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Media S.A. Ukończył studia na Wydziale
Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera ochrony
środowiska. Odbył szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
organizowane przez Ministerstwo Gospodarki.
Regis Martin
Deputy CEO, TDF
Régis Martin, aged 50, is a graduate of Ecole Polytechnique (Paris)
and Telecom Paris Tech and holds a MBA from Insead. During the
first part of his career, he held growing field responsibilities within
TDF in France. From 2003, he became involved in strategic business
development initiatives of the TDF Group, leading several innovative projects in France and
overseeing strategic growth initiatives in Europe. As the deputy CEO of Cognacq-Jay Image
since 2010 and chairman of BeBanjo, both TDF Media Services companies, he is leading the
development of video platform services for media companies and telcos.
Andrzej Mietkowski
Dyrektor, Redaktor Naczelny , Portal
polskieradio.pl
Dziennikarz, menedżer mediów. W latach 80. paryski korespondent
Radia Wolna Europa, BBC, Deutsche Welle. Po 1989 korespondent RWE
w Europie Środkowej, relacjonował przewrót w Rumunii, pucz w Moskwie, wojnę na
Bałkanach i in. Był szefem warszawskiego Biura RWE, dyrektorem programowym Inforadia,
zarządzał anglojęzyczną agencją informacyjną PNB Company oraz Agencją Informacji TVP.
Od czterech lat kieruje projektem, a następnie rozwojem portalu Polskiego Radia.
Beata Mońka
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
CANAL+ Cyfrowy
Zarządza wiodącą spółką medialną, operatorem platformy cyfrowej
CYFRA+ i nadawcą telewizyjnych kanałów premium CANAL+ oraz
tematycznych. Specjalistka w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży, a także brand
i business coachingu. Od początku kariery związana z mediami i komunikacją. Posiada
kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych w międzynarodowych
firmach. Wykładowca, szkoleniowiec i prelegent, członek Europejskiej Rady Doradców przy
Pittsburgh University, Klubu Polskiej Rady Biznesu i Polskiego Klubu Biznesu. Laureatka
licznych nagród biznesowych, m.in. konkursu Radia PIN i BRE Banku - Businesswoman
2009. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka SGH w Warszawie, Wydział HZ oraz
Swinburne University of Technology – Business Faculty w Melbourne.
Piotr Muszyński
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
Orange Polska
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania
organizowany przez IESE Business School Uniwersytetu Nawarry. W TP od 2001,
początkowo Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach 2005 - 2006 Dyrektor Dywizji
Obsługa i Sprzedaż, od roku 2006 do września 2008 - Dyrektor Wykonawczy Grupy TP
ds. Obsługi i Sprzedaży. W 2008 roku powołany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych,
a od listopada 2009 Wiceprezes Zarządu TP.
Jacek Niewęgłowski
Chief Strategy Officer, P4
Posiada tytuł magistra oraz doktora Tampere University of
Technology w Finlandii, a także dyplom MBA London Business School.
Ma ponad 14-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Jako
manager firmy Nokia Oy w Finlandii prowadził projekty R&D w obszarze
multimedialnych usług mobilnych oraz reprezentował Nokię przed organami regulacyjnymi
(ITU, ISO/MPEG). Po przyjeździe do Polski pracował w Polskiej Telefonii Cyfrowej na stanowisku
dyrektora odpowiedzialnego za rozbudowę sieci. Piastował również kierownicze stanowiska
w firmach należących do grupy Elektrim Telekomunikacja. Jest współautorem ponad 20
publikacji naukowych oraz patentów związanych z technologiami multimedialnymi. Członek
Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu w PLAY od stycznia 2006 r.
Dominika Niewiadomska-Siniecka
Dyrektor Departamentu Prawnego, P4
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa
i Administracji, stypendystka programu Socrates na Wydziale
Prawa Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy), była Wiceprezes
ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich
w ELSA Polska, absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym
w międzynarodowych kancelariach prawnych. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego
w P4 sp. z o.o. Specjalizuje się w korporacyjnej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego,
prawie telekomunikacyjnym, w zagadnieniach prawa nieruchomości. Jej doświadczenie
obejmuje kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym
m.in. w zakresie transakcji finansowych, realizowanych na rynku nieruchomości, jak również
korporacyjnych i prawa pracy.
Małgorzata Olszewska
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji
Urodziła się 15 kwietnia 1975 r. w Giżycku. Ukończyła Wydział Prawa
na Uniwersytecie w Białymstoku, następnie Podyplomowe Studium
Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. do 2009 r. w Urzędzie
Komunikacji Elektronicznej w Departamencie Prawnym w tym przez trzy lata na stanowisku
Naczelnika Wydziału Legislacji i Prawa Unijnego. Od 2010 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora
a od sierpnia 2010 r. na stanowisku Dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa
Infrastruktury odpowiedzialnego za kwestie związane z legislacją i zapewnieniem działań
na rzecz rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Od 1 marca 2012 została
powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji.
prof. Stanisław piątek,
Uniwersytet Warszawski
Specjalizuje się w zagadnieniach organizacji i funkcjonowania
administracji centralnej, administracji gospodarczej, a szczególnie
w sprawach regulacji telekomunikacji i mediów elektronicznych. W latach
1989 - 1993 doradca Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji “Polskie Radio
i Telewizja”. Członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1992 - 1998), Rady Legislacyjnej przy
Prezesie Rady Ministrów (1998 -2002). Opublikował ponad 120 artykułów i książek w Polsce i za
granicą dotyczących samorządu terytorialnego, regulacji telekomunikacji oraz radiofonii i telewizji.
Michał Piątkowski,
Ekspert ds. Regulacyjnych, Polska
Telefonia Cyfrowa
X Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA Oxford Brookes
University/POU. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji rynków telekomunikacyjnych
zdobyte podczas pracy w..Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
Uczestniczył w pracach związanych ze zmianami prawa telekomunikacyjnego od 2002 r. Od 2006
w PTC, odpowiedzialny za zewnętrzną oraz wewnętrzną obsługę spółki w zakresie prowadzenia
spraw związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej firmy w zakresie ingerencji regulatora
w działalność hurtową oraz detaliczną firmy. Do jego podstawowych obowiązków należy udział
oraz prowadzenie negocjacji z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostępu
telekomunikacyjnego oraz reprezentowanie firmy w postępowaniach administracyjnych
prowadzonych przez regulatora rynku a także analiza obowiązków regulacyjnych firmy oraz
udział w ich praktycznej implementacji.
Ireneusz Piecuch
Partner, Grupa ds. Telekomunikacji,
Mediów i Nowych Technologii, CMS
Cameron McKenna
Ireneusz Piecuch jest prawnikiem z dwudziestoletnim doświadczeniem
w branży ICT. W latach 1992-2006 pracował‚ na rzecz koncernu IBM w Polsce oraz w Europie
Środkowej pełniąc m.in. funkcję szefa zespołu prawnego oraz wiceprezesa d/s operacji. W tym
czasie był także odpowiedzialny m.in. za negocjacje kompleksowych projektów informatycznych
realizowanych przez IBM w Polsce, Czechach, Rumunii, Chorwacji, Rosji i na Bliskim Wschodzie.
Począwszy od roku 1996 brał także udział w budowaniu praktyki outsourcingowej IBM na
terytorium Europy Środkowej. W latach 2006-2009 Ireneusz Piecuch pracował‚ dla Grupy
Telekomunikacja Polska, między innymi na stanowisku Członka Zarządu odpowiedzialnego
za strategię i rozwój. Od stycznia 2010 jest Partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna,
odpowiedzialnym za rozwój praktyki TMT na obszarze Centralnej i Wschodniej Europy.
współpraca:
V Edycja Konferencji
Zmiany
w Regulacjach
i Prawie
2012
Marta Pietrow-Konieczny
Radca Ministra ds. Prawnych w Biurze
Dyrektora Generalnego, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji
Aktualnie kieruje Departamentem
Telekomunikacji w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji.
2012
Renata Piwowarska
Dyrektor Departamentu Detalicznego
Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd
Komunikacji Elektronicznej
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa
i Administracji, z rynkiem telekomunikacyjnym związana od
ponad 12 lat, swoją przygodę z telekomunikacją rozpoczęła pracą
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po utworzeniu
regulatora rynku telekomunikacyjnego kolejno w URT, URTiP
i UKE. Obecnie pełni funkcję dyrektora w Depar­tamencie
Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w Urzędzie
Komunikacji Elek­tronicznej, gdzie zajmuje się głównie
egzekwowaniem obowiązków związanych z realizacją usługi
powszechnej oraz nałożonych na rynkach detalicznych a także
polityką ochrony konsumentów usług telekomunikacyjnych.
Miroslav Rakowski
Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. od 1 stycznia 2011 roku.
Z Grupą Deutsche Telekom związany jest od lipca
2002r.: był odpowiedzialny za Sprzedaż i Obsługę
Klientów w T-Mobile Czechy w Pradze, gdzie,
m.in., po przejęciu Ceske Radiokomunikace (telefonia stacjonarna)
przez TMCZ w 2009 roku, nadzorował jej integrację ze strukturami
TMCZ. Uczestniczył także w międzynarodowych projektach w
ramach Grupy DT. W latach 1992-2002 pracował na kierowniczych
stanowiskach w Gillette Czechy oraz COTY Czechy w Pradze i COTY
Polska (2001-2002) w Warszawie. Ukończył Politechnikę w Brnie;
wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.
Daniel Reszka
Doradca Zarządu ds. Kontentu i Strategii
Programowej, CANAL+ Cyfrowy
Od 14 lat związany z mediami polskimi
i zagranicznymi (USA oraz Europa Zachodnia).
Doświadczenie zdobył prowadząc kompleksowe
projekty w których był odpowiedzialny m.in. za kreowanie
i realizację strategii programowych kanałów TV w Polsce, Holandii,
Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Szwecji. Odpowiadał również
za wprowadzenie nowych kanałów tematycznych na rynek
polski oraz rynki zagraniczne, a także za repozycjonowanie już
działających stacji. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej
na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Maciej Rogalski
Członek Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa
Odpowiedzialny za Pion obejmujący
kwestie związane z obsługą prawną Spółki,
bezpieczeństwem, ochroną informacji
niejawnych, danych osobowych i prywatności
a także zarządzania zgodnością. Od wielu lat
związany z rynkiem telekomunikacyjnym. W latach 1998-2005
kierował pracą Departamentu Prawnego w PTC, sprawując
jednocześnie (w latach 2000-2005) funkcję zastępcy Dyrektora
Generalnego. Od 2001 roku aktywnie uczestniczy w działalności
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W latach 2007-2011
był dyrektorem Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP.
Zwycięzca konkursu „Rzeczpospolitej” na najlepszego prawnika
przedsiębiorstwa 2009 roku. Profesor Maciej Rogalski uzyskał
doktorat i habilitacje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był stypendystą Kongresu USA
na Georgetown University w Waszyngtonie. Jest wybitnym
ekspertem i autorem blisko 130 publikacji z zakresu prawa
telekomunikacyjnego, cywilnego i karnego.
Rafał Rojewski
Radca Prawny, P4
X Posiada wieloletnie doświadczenie w
obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży
telekomunikacyjnej zarówno w ramach
stosunku pracy jak i prowadząc własną
kancelarię. Specjalizuje się w prawie
telekomunikacyjnym, IT, gospodarczym, prawie ochrony danych
osobowych oraz prawie konsumenckim.
Agnieszka Romaszewska-Guzy
Wiceprezes, Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich
W 1987 r. ukończyła Wydział Historii
Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzyła i
była członkiem władz krajowych Niezależnego
Zrzeszenia Studentów. W stanie wojennym internowana. W latach
1987 – 1990 przebywała na stypendium doktoranckim na Yale
University w Stanach Zjednoczonych..Od 1991 r. w „Życiu Warszawy”
W 1992 r. podjęła pracę w TVP.W 2002 r. jako przewodnicząca Koła
SDP
w TVP i członek krajowych władz SDP została niesłusznie zwolniona
z TVP. Od 2004 została przywrócona do pracy w TVP. W latach
2004-2005 pracowała jako reporter międzynarodowy W listopadzie
2005 r. została korespondentem TVP w Mińsku, w grudniu
władze białoruskie anulowały jej wizę. Od listopada 2005 r. była
współautorką programu „Białoruś Białoruś”. W latach 2007-2009
dyrektor międzynarodowego kanału Telewizji Polskiej Polonia.
Od 2007 dyrektor stacji Belsat TV.W latach 2010 - 2012 dyrektor
Oddziału TVP w Białymstoku Jedno z najważniejszych osiągnięć:
zainicjowała i opracowała koncepcję stworzenia przy Telewizji
Polskiej osobnego kanału tematycznego Belsat TV - pierwszego
niezależnego kanału telewizyjnego dla Białorusi. Kanał zaczął
nadawać w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka -10 grudnia 2007
roku.W 2007 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.W 2010 otrzymała Nagrodę im. J. Giedroycia 2010W
latach 1998 – 2004 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, reprezentowała też SDP w Międzynarodowej
Federacji Dziennikarzy (International Federation of Journalists). Od
października 2011 wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich.
Anna Sieńko
Country General Manager, IBM Polska
& Baltics
posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie oraz szereg sukcesów w różnych
gałęziach przemysłu, zarówno na rynku polskim,
jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 1999 r. dołączyła
do zespołu IBM Polska, jako Strategic Outsourcing Manager,
odpowiadając za stworzenie i rozwój podległego jej działu.
W swojej karierze zawodowej pełniła również szereg funkcji
menedżerskich w innych firmach. W 2003 r. Anna Sieńko wróciła
do IBM Polska, obejmując stanowisko Strategic Outsourcing Go
to Market Leadera w departamencie Global Technology Services.
W 2006 r. rozpoczęła pracę jako GTS Manager, a następnie po 2
latach została Dyrektorem Integrated Technology Services IBM
GTS na region Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2009 r. pełni
funkcję Dyrektor Generalnej IBM Polska. Od 2011 r. odpowiada
również za kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię.
Jacek Silski
Prezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
Wprowadził w kraju telewizję satelitarną na
skalę masową w lutym 1989 r., natychmiast po
starcie satelity ASTRA z serwisem dla telewizji SKY.
Udziałowiec spółek grupy COMSAT, producenta
sprzętu satelitarnego od 1992 r. pod własną marką
COMSAT. Działacz gospodarczy, m.in.: współzałożyciel Krajowej Izby
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, członek Rady Głównej
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Prezes
Wielkopolskiego Związku Pracodawców, Wiceprzewodniczący Woj.
Komisji Dialogu Społecznego Woj. Wielkopolskiego, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Firm Branży Satelitarnej w latach 2004-2008,
a obecnie Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji. Cyfrowej. Autor
likwidacji podatku akcyzowego od sprzętu satelitarnego w 1996 r.
oraz twórca zaakceptowanych przez parlament poprawek
w ustawach dot. płatnej telewizji. Promotor wprowadzania nowych
rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem radiodyfuzji w przekazie telewizji, radia i Internetu, również szerokopasmowego.
Dominik Skoczek
Radca Prawny, Dominik Skoczek
Kancelaria Radcowska
Radca prawny, specjalista prawa własności
intelektualnej i prawa medialnego. Reprezentuje
Rząd RP w Radzie Unii Europejskiej (grupa
audiowi-zualna, grupa prawa autorskiego), Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej (WIPO), Radzie TRIPS. W latach 20082009 pracował w Gru-pie ITI, obsługiwał jako radca prawny ITI
Neovision Sp. z o.o. (operator platformy „n”) i Cyfrowy Dom Sp.
z o.o. (właściciel tzw. „telewizji na kartę”). Wcześniej w latach
2003-2008 był prawnikiem Telewizji Polskiej S.A. pracując w
Biurze Reklamy i Biurze Współpracy Międzynarodowej i Han-dlu.
Był też przedsta-wicielem TVP w Komisji Prawnej Europejskiej
Unii Nadawców (EBU) oraz w grupach roboczych EBU ds. prawa
autorskiego i rynków audiowizualnych. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uni-wersytetu Warszawskiego.
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
I MEDIÓW
Eryk Stankunowicz
I Zastępca Redaktora Naczelnego polskiej
edycji Forbesa
W latach 2003-2004 zastępca redaktora
naczelnego magazynu “Profit” przekształconego
potem w Forbesa, w latach 2001-2003 szef działu
biznes polskiej edycji Newsweeka.
Maciej Staszak
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju,
Cyfrowy Polsat
W Cyfrowym Polsacie od kwietnia 2008 r.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży
telewizyjnej i telekomunikacyjnej. Pracował na
stanowiskach menedżerskich w spółkach: ATM S.A., Eutelsat
Polska Sp. z o.o, TPEmitel Sp. z o.o. oraz Vector Sp. z o.o. Od 2002
r. współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w
zakresie wdrażania w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej. Ekspert
w dziedzinie zarządzania projektami. Ukończył Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej.
Rafał Sukiennik
Zastępca Dyrektora Departamentu
Programów Ponadregionalnych,
Ministerstw Rozwoju Regionalnego
Posiada wieloletnie doświadczenie w
zarządzaniu funduszami unijnymi - zarówno
przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi UE. Uczestniczył we
wdrażaniu w Polsce Programu PHARE Spójność Społeczna
i Gospodarcza, programowaniu i zarządzaniu programami
transgranicznymi INTERREG III 2004-06. Od 2007 r. pełni
funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów
Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Odpowiada za zarządzanie Programem Operacyjnym Rozwój
Polski Wschodniej 2007-13. Nadzorował proces notyfikacji
pomocy publicznej projektów Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej w Komisji Europejskiej. Od 2011 r. odpowiada również
za koordynację zadań z zakresu społeczeństwa informacyjnego.
Albert Szybiński
Dyrektor produktu Ipla, Redefine
Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego
Warszawie, a następnie Warsaw-Illinois Executive
MBA. Od ponad 10 lat związany z Internetem i
rynkiem mobilnym. Od 2008 roku w Redefine,
początkowo kierował działem aplikacji internetowych.
Obecnie odpowiada za ipla - największą telewizję internetową w
Polsce dostępną na wielu platformach. Wcześniej pracował w firmach
takich jak: Grono.net, eTel Polska i Emisja.
Marzena Śliz
Dyrektor Departamentu Rozwoju
Infrastruktury, Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Z wykształcenia jest inżynierem telekomunikacji.
Ukończyła m.in. Politechnikę Warszawską Wydział
Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studia z zakresu zarządzania
i marketingu, uzyskując tytuł Master of Business Administration.
Współpracuje z samorządami i jednostkami centralnymi w zakresie
rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
Karim Taga
Managing Partner, Global Practice Leader
TIME, Arthur D. Little
Karim Taga is Managing Director in the Vienna
office of Arthur D. Little’s German, Austrian and CEE
operations. He specializes in telecommunications and he
is a member of the TIME (Telecommunications, Information Technology,
Media and Electronics) practice. He is active in this industry for 18 years
already. Author of the last four editions of the Global M-Payment report.
His interests are primarily focused on three functional areas: · Business
strategies and marketing concepts: · Corporate Finance and business
planning, · Leading the global ADL competence center of technology
economics. Karim had a major responsibility and was in charge of more
than 100 assignments in Strategy, Organization and Technology for:
fixed and broadband operators, mobile operators, content aggregators,
media players and broadcasters, suppliers as well as supported investors
in corporate finance, bid management and transaction support. Karim
Taga received a Master of Science in 1989 from the Ecole Supérieure
de l’Energie et des Matériaux, Orléans France with a master thesis
accomplishment at the University of California Berkeley. After his studies
he worked as a research assistant at the Vienna University of Technology.
He received his Ph.D. in 1992 followed by an MBA in International
Business from the Webster University St Louis Mi in 1993. Karim Taga is
fluent in French and Arabic (mother tongue), English and German.
V Edycja Konferencji
Zmiany
w Regulacjach
i Prawie
2012
Remi Tereszkiewicz
Deputy Chief Executive Officer in charge
of Marketing & Business Development,
VideoFutur
Graduated from Ecole Centrale de Marseille and
Essec, Remi Tereszkiewicz is Senior Vice President
of Videofutur Entertainment Group,
in charge of marketing and
2012
development. He began his career in 1994 at Eurosport, firstly as
a Head of Affiliate Production and then as a Deputy Director for
Eurosport Enterprises. Afterwards he successively joined PCAway as a
CEO and the multimedia subsidiary of Monaco Telecom Group where
he launched the Internet offer of the principauty. He finally joined
the Netgem group in 2005 as a director of marketing and business
development and enlarged his role to Glowria and Videofutur the
leading movie rental company after their buyout by the group. He’s
now heading marketing, brand strategy and development for the
Videofutur outlet network, online VOD and DVD activities and over the
top TV offers.
Stefan Tsvetkov
Business Development Manager, Cisco
Stefan Tsvetkov, 41, is Business Development
Manager at the Service Provider Video Technology
Group (SPVTG) of Cisco Systems. He is working with
customers in the region of Central and Eastern Europe
to create new opportunities for addressing the
demand for innovative home entertainment – video and emerging
multimedia services. Bulgarian by birth, Stefan has lived in Hungary
since 1990 and he has spent over 15 years at senior level within the
telecommunications industry throughout Hungary, Russia, Bulgaria
and Central Europe working a variety of senior sales and management
roles with IBM Global Services, AT&T Business and BT Infonet
(Hungary) / Banknet. He recently supported the introduction of the
Cisco SPVTG products at the markets the CIS countries and building
of new Video and High-Speed Data projects in Bulgaria, Poland and
Hungary. A graduate of The Technical University of Budapest, Stefan is
married with one son.
Paweł Tutka
Wiceprezes Zarządu, 4vod
wiceprezes firmy 4vod, aktywnie uczestniczy
w rozwoju rynku Smart TV. Zainicjował w Polsce
rozwój telewizji hybrydowej w standardzie HbbTV
rozpoczynając wspólnie z telewizją TVN oraz TVP
pierwsze testy HbbTV. W latach 2000-2005 pracując w
telewizji TVN odpowiadał za rozwój interaktywnej telewizji bazującej
na interakcji za pośrednictwem wiadomości SMS Premium. Paweł Tutka
uruchomił tym samym pierwsze w Polsce konkursy
i głosowania SMS Premium dla formatu telewizyjnego „Big Brother”.
Pracując w TVN zrealizował ponad 500 projektów interaktywnych dla
wielu międzynarodowych formatów telewizyjnych (Taniec z Gwiazdami,
Milionerzy, Miss Świata, formaty Call TV).
dr Marlena Wach
Radca Prawny, Senior Associate,
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Dr Marlena Wach współpracuje z kancelarią
Domański Zakrzewski Palinka od sierpnia 2011 roku.
Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym,
e-commerce, Internetu, ochronie danych osobowych, IT, kontraktach,
prawie autorskim, własności przemysłowej, zamówieniach
publicznych, prawie mediów, prawie prasowym, regulacjach,
prawie konsumenckim, konkurencji, technologiach, prawie
korporacyjnym, fuzja i przejęcia. W ramach swych wcześniejszych
obowiązków dr Marlena Wach była szefem praktyki telekomunikacji,
technologii i mediów oraz praktyki transakcji handlowych w dwóch
międzynarodowych kancelariach prawniczych. Ponadto pracowała
ponad siedem lat dla jednego z największych operatorów telefonii
komórkowej w Polsce. Od września do grudnia 2010 roku dr
Marlena Wach pracowała w Komisji Europejskiej w Departamencie
Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, zajmując się wszystkimi
aktualnymi kwestiami w telekomunikacji – jak np. regulacje roamingu,
usługa powszechna czy Europejska Agenda Cyfrowa.
Dr Marlena Wach jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także adiunktem na Wydziale Prawa
Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, a także członkiem
Senatu tej uczelni.
Łukasz Wroński
Radca Prawny, Naczelnik Wydziału
Mediów i Usług Społeczeństwa
Informacyjnego w Departamencie Polityki
Konsumenckiej, UOKiK
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
UW, radca prawny w OIRP Warszawa, naczelnik Wydziału
Mediów w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK.
Specjalizuje się w dziedzinie prawa ochrony konsumentów, prawa
telekomunikacyjnego i usług świaczonych droga elektroniczną,
prawa reklamy i nieuczciwych praktyk rynkowych.
Tomasz Wróblewski
Redaktor Naczelny dziennika Rzeczpospolita,
Wiceprezes Zarządu Presspublica
Był m.in. korespondentem Radia Wolna
Europa w USA, a po powrocie do Polski m.in.
dyrektorem anteny RMF, zastępcą naczelnego
„Wprost”, naczelnym i wydawcą „Newsweek Polska” oraz „Forbes”,
wiceprezesem wydawnictwa Polskapresse oraz wykładowcą
Collegium Civitas.
Agnieszka Zaborowska
Radca Prawny, Kancelaria Radców
Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka
Posiada bogate doświadczenie w zakresie
świadczenia wszechstronnej pomocy prawnej.
Przez kilka lat pracowała jako „in house–lawyer”
na rzecz największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce.
Następnie w latach 2007–2009 współpracowała z jedną
z renomowanych kancelarii prawnych w Polsce, specjalizującej się
między innymi w prawie telekomunikacyjnym. Świadczyła pomoc
prawną na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie
postępowań administracyjnych i sądowoadminstracyjnych
toczących się w ramach procesu inwestycyjnego budowy
sieci, dotyczących ochrony środowiska i prawa budowlanego.
Ponadto wspomagała, prowadzone przez kancelarię na rzecz
operatorów telekomunikacyjnych, postępowania administracyjne
i sądowe z udziałem Prezesa UKE i Prezesa UOKiK. Od marca
2009 roku do czerwca 2010 roku kierowała Departamentem
Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury. Specjalizuje
się w prawie telekomunikacyjnym, cywilnym, gospodarczym.
Posiada bogate doświadczenie procesowe zarówno przed sądami
powszechnymi, jak i w postępowaniach administracyjnych oraz
sądowoadministracyjnych. W Kancelarii zajmuje się doradzaniem
w sprawach z zakresu telekomunikacji, prawa gospodarczego
i cywilnego, jak również reprezentuje klientów w postępowaniach
przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz
organami administracji.
Ryszard Lindner
Dyrektor Departamentu Marketingu Usług
Multimedialnych i Rozwoju Terminali,
PTK Centertel
Ryszard T. Lindner od 2003 roku pracuje
w PTK Centertel, gdzie zajmuje stanowisko
Dyrektora Działu Usług Multimedialnych i Rozwoju Terminali od
3 lat. Z wykształcenia architekt, z zamiłowania gadżeciarz. Jest
odpowiedzialny za marketing mobilnych treści rozrywkowych
pod marką Orange (takich jak Halo Granie czy Mobilna Telewizja)
oraz za dobór, pozycjonowanie cenowe terminali (telefonów,
modemów, PC) w ofertach Orange. Wcześniej między innymi uczył
się gotować z Kuroniem produkując i reżyserując program “Gotuj
z Kuroniem”.
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
I MEDIÓW
19-20 września 2012 roku, Hotel Westin, Warszawa
V Edycja Konferencji
Zmiany
w Regulacjach
i Prawie
2012
ŚWIATA
TELEKOMUNIKACJI
I MEDIÓW
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: [email protected]
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.
WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię
Nazwisko
2012
Warunki uczestnictwa
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w V Kongresu Warsaw
International Media Summit 2012 - 19-20.09.2012 r wynosi:
Stanowisko
do 05.09.2012 - 495 zł + 23% VAT / po 05.09.2012 - 795 zł + 23% VAT
*cena dla administracji publicznej
Departament
2. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi:
Firma
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Fax
E-mail
TAK, chcę wziąć udział w V Edycji Kongresu Warsaw International Media Summit 2012 - 19-20 września 2012
Cena: – 1 795 zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 20.07.2012 r.,
– 2 995 zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia od 21.07 do 20.08.2012 r.
– 3 495 zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia od 21.08 do 05.09.2012 r.
– 3 995 zł + 23% VAT po 05.09.2012 r.
NIE, nie wezmę udziału w prezentowanej konferencji, jednak proszę o informowanie mnie
o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA
Proszę o wystawienie faktury VAT
TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze
Dane do faktury:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)
5. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia, ale nie później
niż przed rozpoczęciem konferencji.
6.Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
7.Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym
na adres organizatora.
8.W przypadku rezygnacji do 5 września 2012 r.,
obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości
400 zł + 23% VAT.
9.W przypadku rezygnacji po 5 września 2012 r.,
pobierane jest 100% opłaty za udział.
10.Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji,
powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.
11.Zamiast zgłoszonej osoby, w konferencji może wziąć udział
inny pracownik firmy, pod warunkiem przesłania danych osoby
zastępczej drogą mailową lub pocztową, w terminie
do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
Pełna nazwa firmy
Ulica
Miasto
oświadczam, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
i posiada numer NIP
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Skąd dowiedziałeś się o naszych KONFERENCJACH?
kontakt telefoniczny z naszym konsultantem
Dane do wysyłki faktury (jeżeli są inne niż dane do faktury):
Pełna nazwa firmy
reklama telewizyjna
newsletter
Oddział / dział firmy / z dopiskiem
internet (portale tematyczne)
Imię i nazwisko
od znajomych
Ulica
Kod pocztowy
3. Cena obejmuje: prelekcje, materiały dotyczące konferencji,
przerwy kawowe oraz lunch.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie
udziału i fakturę pro-forma.
TAK, chcę wziąć udział w V Edycji Kongresu Warsaw International Media Summit 2012 - 19-20.09.2012 r.
Cena do 05.09.2012 – 495 zł + VAT / po 05.09.2012 - 795 zł +VAT *cena dla administracji publicznej
Kod pocztowy
– 1 795 zł + 23% VAT
w przypadku pisemnego zgłoszenia do 20.07.2012 r.,
– 2 995 zł + 23% VAT po 21.07.2012 r., do 20.08.2012 r.,
– 3 495 zł + 23% VAT po 21.08.2012 r., do 05.09.2012 r.,
– 3 995 zł + 23% VAT po 05.09.2012 r.
Miasto
inne (jakie?) ....................................................................
.........................................................................................
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na
fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie
www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę
na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.
data i podpis
pieczątka firmy

Podobne dokumenty