Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej

Komentarze

Transkrypt

Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej
W ramach projektu „Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej” ogłoszony został konkurs na
dwa stanowiska: magistranta (1000 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy) oraz doktoranta (3000 zł
miesięcznie przez okres 48 miesięcy). Szczegóły konkursów znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby
proszone są o kontakt z kierownikiem projektu prof. Dariuszem Buraczewskim ([email protected])
-----------Nazwa stanowiska: magistrant
Projekt: "Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej"(NCN, SONATA BIS)
Termin składania ofert: 26 czerwca 2015,
Opiekun: prof. Dariusz Buraczewski
Warunki zatrudnienia. Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Okres finansowania 9 miesięcy
Wymagania. Stypendium przewidziane jest dla studenta studiów drugiego stopnia z matematyki lub
informatyki. Dopuszczane są osoby, które podejmą studia magisterskie od października 2015.
Opis zadań. Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego "Stochastyczne modele
bazujące na transformacie gładzącej". Celem będzie napisanie pracy magisterskiej dotyczącej opisu
stochastycznych własności algorytmu Pagerank (jest to algorytm używany przez Google do pozycjonowania
stron) oraz innych algorytmów bazujących na złożonych sieciach. Będzie to praca z pogranicza probabilistyki i
analizy.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy zawierający opis dorobku naukowego, informacje o wyróżnieniach, stypendiach,
wyjazdach zagranicznych i udziale w konferencjach/szkołach naukowych;
2. List motywacyjny;
3. Pisemna deklaracja o ukończeniu 6 semestru lub posiadaniu tytułu licencjata/inżyniera lub kopia dyplomu
ukończenia studiów pierwszego stopnia;
4. Spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami.
Kryterium oceny kandydatów. Wyboru stypendysty dokona komisja w składzie: prof. Ewa Damek, prof.
Zbigniew Palmowski, prof. Dariusz Buraczewski (przewodniczący). Zgodnie z regulaminem przyznawania
stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych < HYPERLINK "https://www.ncn.gov.pl/userfiles/
file/konkursy_ogloszone_2014-06-16/sonatabis-zal5.pdf"https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/
konkursy_ogloszone_2014-06-16/sonatabis-zal5.pdf> decyzja zostanie podjęta na podstawie oceny
osiągnięć/aktywności naukowej kandydata i średniej oceny ze studiów. Z wybranymi kandydatami zostanie
przeprowadzona rozmowa.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie do dnia 26 czerwca 2015 roku na adres e-mail:
[email protected] wymienionych powyżej dokumentów bądź przesłanie ich na adres: Dariusz
Buraczewski, Instytut Matematyczny, Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
------------------Nazwa stanowiska: doktorant
Projekt: "Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej"(NCN, SONATA BIS)
Termin składania ofert: 26 czerwca 2015,
Opiekun: prof. Dariusz Buraczewski
Warunki zatrudnienia. Stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie. Okres finansowania 48 miesięcy.
Wymagania. Stypendium przewidziane jest dla doktoranta matematyki lub informatyki. Dopuszczane są
osoby, które podejmą studia doktoranckie od października 2015.
Opis zadań. Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego "Stochastyczne modele
bazujące na transformacie gładzącej". Celem będzie napisanie pracy doktorskiej.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy zawierający opis dorobku naukowego, informacje o wyróżnieniach, stypendiach,
wyjazdach zagranicznych i udziale w konferencjach/szkołach naukowych;
2. List motywacyjny;
3. .Pisemna deklaracja o posiadaniu tytułu magistra lub kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
4. Spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami.
5. Praca magisterska
Kryterium oceny kandydatów. Wyboru stypendysty dokona komisja w składzie: prof. Ewa Damek, prof.
Zbigniew Palmowski, prof. Dariusz Buraczewski (przewodniczący). Zgodnie z regulaminem przyznawania
stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych < HYPERLINK "https://www.ncn.gov.pl/userfiles/
file/konkursy_ogloszone_2014-06-16/sonatabis-zal5.pdf"https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/
konkursy_ogloszone_2014-06-16/sonatabis-zal5.pdf> decyzja zostanie podjęta na podstawie oceny
osiągnięć/aktywności naukowej kandydata i średniej oceny ze studiów. Z wybranymi kandydatami zostanie
przeprowadzona rozmowa.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie do dnia 26 czerwca 2015 roku na adres e-mail:
[email protected] wymienionych powyżej dokumentów bądź przesłanie ich na adres: Dariusz
Buraczewski, Instytut Matematyczny, Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.