Pani Jolanta Kożuch- Zyguła spełniła wygania formalne określone w

Komentarze

Transkrypt

Pani Jolanta Kożuch- Zyguła spełniła wygania formalne określone w
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na
stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych ogłoszenie o
naborze Nr RO RO.2110.1.2011 z dnia 11.04.2011 r., została
wybrana Pani Jolanta Kożuch-Zyguła zamieszkała Trąbki.
Uzasadnienie dokonanego wyboru :
Pani Jolanta Kożuch- Zyguła
spełniła wygania formalne
określone w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się doświadczeniem
w zakresie prowadzenia spraw na stanowisku ds. zamówień
publicznych. Została najwyżej oceniona przez Komisję w
procesie rekrutacji.
28.04.2011 r.
Wójt
mgr Henryk Gawor

Podobne dokumenty