Ściągnij nuty

Komentarze

Transkrypt

Ściągnij nuty
ŚWIĘTOŚCI WZORZE
Tekst i muz.: Ks. Zb. Malinowski SDB
lipiec 2007
  $ €
& $ % 
r
& & %
$ $ 

&
&

a

 
1. Świę- tość Two - ja
`
a

 
&
` 
&
a
 
 
&
I - dą mło- dzi
a

 €  
& `  
 $
$ % 
&
% & $ % 
r
 
r
r
W
rall.
r
?
&  &  &  % &  % % €
&
&  €

& 

a
 
Do - mi - ni - ku
`
a
 
€ € 
  
w je-dnym szy - ku
€
€
$  % 

&   

 W 7
$ % 
a tę - czą wzno - si
`
`

a 


  
Tę-sknym ser- cem
€``

` 
 
 
€€
a
 

się
do nie - ba
a

 ` 

  

 €
pra - gną chle
 €
 €


  
€
€
-
€ ba.
€€ €€
&
&
b
a a b
   

e
Refren
a

Świę - to - ści zwo - rze Do - mi - ni - ku
a

e
   

€


& &
&
&


be

€
& 
€
a

u
€
€

a

-
cny

a

€


€
1.
w tru - dach
3. Spójrz i zaradź biedzie naszej
Wejdź na pola i przestrzenie
Gdzie gromadzą się tysiące
Zagubionych i odartych.
€
 €
 
€

2. Bruki ulic przepełnone
Puste pola urodzajne
Na kamieniach śpią tysiące
Których dom już nie jest domem.
€ 
a b
 

 


€
€€
dnia
€€
 
&
€
€
a

€

a a b
 


  
mę - stwa

a 
-
a 
e
4.Dominiku światły wzorze
Spójrz na młode pokolenia
Nasz wysiłek na ugorze
Serca młodych wciąż przemieniaj


€
świę


a


€

e
wszy - stkich w gór - ny
 
Bo - ga wy - proś zbro - ję


€


pro - wadź nas
b
 
e

e
szlak,€
€
€
&
&
a a 
 
f
2.
i


bądź o -

€
€€
dnia.
€€