Zawarcie umowy znaczącej na obsługę korporacji Federal

Komentarze

Transkrypt

Zawarcie umowy znaczącej na obsługę korporacji Federal
Zawarcie umowy znaczącej na obsługę korporacji Federal-Mogul
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 8 marca 2012 roku
Zarząd Impel S.A. w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy
pomiędzy Sanpro Job Service Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta, dalej:
Agencja) a Federal-Mogul Corporation Word Headquarters, Federal-Mogul Bimet
S.A. i Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. (dalej: Federal-Mogul). Umowa datowana
jest na dzień 1 marca 2012 roku.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Roczna wartość umowy szacowana
jest na kwotę 36 mln zł, co na przestrzeni kolejnych 5 lat daje szacunkową wartość
180 mln zł. Niniejsza umowa jest umową ramową, co oznacza, że każdorazową
podstawą do jej realizacji będzie pisemne zlecenie Federal-Mogul.
Przedmiotem ww. umowy jest pozyskiwanie i zatrudnianie przez Agencję
pracowników tymczasowych i delegowanie ich do świadczenia pracy na rzecz
Federal-Mogul.
Odpowiedzialność Agencji obejmuje tylko rzeczywiste straty poniesione przez
Federal-Mogul, kształtuje się na zasadach określonych polisą ubezpieczenia OC i
jest ograniczona do kwoty stanowiącej w chwili obecnej równowartość 2 mln Euro.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w
umowach tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów
własnych Emitenta.
Korporacja Federal-Mogul (z centralą w USA) to globalny dostawca zróżnicowanych
produktów, marek oraz rozwiązań dla przemysłu samochodowego, lekkiego,
ciężarowego, terenowego, rolniczego, morskiego oraz kolejowego.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1. pkt 3

Podobne dokumenty