jano mateikos „žalgirio mūšis“

Komentarze

Transkrypt

jano mateikos „žalgirio mūšis“
JANO MATEIKOS „ŽALGIRIO MŪŠIS“,
VILNIUJE 1999 M.
„BITWA POD GRUNWALDEM” JANA MATEJKI
W WILNIE W ROKU 1999
JAN MATEJKO’S PAINTING THE BATTLE OF
GRUNWALD IN VILNIUS IN 1999
1999 m. balandžio 14 d. bendrą Varšuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos dailės muziejaus parodą „Žalgirio mūšis“ Taikomosios dailės muziejuje atidarė Lietuvoje su oficialiu
vizitu viešintis Lenkijos Respublikos Prezidentas Aleksandras Kvasnevskis ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Svarbiausias parodos akcentas – batalinės
tapybos šedevras – Jano Mateikos „Žalgirio mūšis“. Parodą Vilniuje per kelis mėnesius apžiūrėjo beveik 200 tūkstančių lankytojų
14 kwietnia 1999 r. goszczący z wizytą oficjalną na Litwie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski i Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus w Muzeum Sztuki Użytkowej
dokonali uroczystego otwarcia wystawy „Bitwa pod Grunwaldem”, zorganizowanej wspólnie przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Litewskie Muzeum Sztuki. Najważniejszym akcentem wystawy było
arcydzieło malarstwa batalistycznego – „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki. W ciągu kilku miesięcy wystawę w Wilnie obejrzało około 200 tys. osób
On April 14, 1999, the joint exhibition by the National Museum in Warsaw and the Lithuanian Art Museum, “The Battle of Grunwald”, was opened at the Museum of Applied Arts by the President of the
Republic of Poland, Aleksander Kwasniewski, who was on an official visit to Lithuania at the time, and the President of the Republic of Lithuania, Valdas Adamkus. The most important highlight of the
exhibition was the battle-piece painting – Jan Matejko’s The Battle of Grunwald. The exhibition in Vilnius attracted almost 200,000 visitors over a period of a few months
Lietuvos naujienų agentūra ELTA
Jano Mateikos paveikslo „Žalgirio mūšis“
ekspozicijos uždarymo proga Vilniuje
1999 m. rugsėjo 8 d. Taikomosios dailės
muziejuje buvo surengtas poezijos ir
muzikos vakaras. Nuotraukoje vakaro
dalyviai (iš kairės): monsinjoras Kazimieras
Vasiliauskas, profesorius Saulius Sondeckis,
poetai Justinas Marcinkevičius, Judita
Vaičiūnaitė, Marcelijus Martinaitis ir
Lietuvos dailės muziejaus direktorius
Romualdas Budrys, už jų – Lietuvos
kamerinis orkestras, vakaro metu atlikęs
Jozefo Haidno „Atsisveikinimo simfoniją“
Z okazji zamknięcia ekspozycji „Bitwy pod
Grunwaldem” Jana Matejki w Wilnie,
8 września 1999 r. w Muzeum Sztuki Użytkowej
zorganizowano wieczór poetycko-muzyczny.
Na zdjęciu –uczestnicy wieczoru: (od lewej)
monsinior Kazimieras Vasiliauskas, prof. Saulius
Sondeckis, poeci Justinas Marcinkevičius, Judita
Vaičiūnaitė, Marcelijus Martinaitis oraz dyrektor
Litewskiego Muzeum Sztuki Romualdas Budrys,
za nimi – Litewska Orkiestra Kameralna, która
tego wieczoru wykonała „Symfonię pożegnalną”
Josepha Haydna
On the closing of the exhibition featuring Jan
Matejko’s painting The Battle of Grunwald in
Vilnius on September 8, 1999, an evening of
poetry and music was organised at the Museum
of Applied Arts. The evening’s participants (from
the left): Monsignor Kazimieras Vasiliauskas,
Professor Saulius Sondeckis, poets Justinas
Marcinkevičius, Judita Vaičiūnaitė, and Marcelijus
Martinaitis, and the director of the Lithuanian Art
Museum, Romualdas Budrys, behind them –
the Lithuanian Chamber Orchestra, which
performed Joseph Haydn’s “Farewell Symphony”
Lietuvos naujienų agentūra ELTA

Podobne dokumenty