etykiety i znaki d

Komentarze

Transkrypt

etykiety i znaki d
ETYKIETY UNIWERSALNE, ADRESOWE, NA SEGREGATORY
52
40
40
27
3666
3650
3657
3651
3479
24
24
24
24
21
3658
3422
3475
3474
3481
21
18
16
16
15
3652
3671
3665
3484
3672
14
14
12
12
10
3653
3678
3659
3424
3425
8
8
4
2
1
3660
3427
3483
3655
3478
21
14
1
L7560
J8560
L7563
J8563
L7567
J8567
3
74
65
L4700
L4701
L4702
L4703
D
PAPIER
ETYKIETY USUWALNE, ZNAMIONOWE, KOLOROWE
270
L4730REV
L4731REV
80
48
18
1
L4732REV
L4736REV
L6024REV
L4735REV
24
12
4
1
L4773
L4776
L4774
L4775
L6008
48
27
L6009
L6011
10
L6012
L6013
12
27
L7670R
L6004
27
65
L6003
L7680
75
ETYKIETY UNIWERSALNE, POKRYWAJ¥CE, METALICZNE
L6043
L6015
10
8
C32011 C32016
C32020 C32026
C32028
65
64
51
40
40
30
EC9184
EC9183
EC9179
EC9177
EC9178
EC9175
24
24
24
24
21
16
EC9168
EC9170
EC9172
EC9171
EC9169
EC9165
14
12
10
8
8
4
EC9163
EC9161
EC9160
EC9158
EC9159
EC9157
EC9187
2
1
2
EC9156
EC9186
EC9185
EC9188
EC9189
EC9190
76
L7676
L7760
ETYKIETY I ZNAKI
ETYKIETY UNIWERSALNE, POKRYWAJ¥CE, METALICZNE
D
77
ETYKIETY UNIWERSALNE
l
BIA£E ETYKIETY KLASYCZNE
- mo¿na drukowaæ na najpopularniejszych drukarkach:
atramentowych, laserowych i kserokopiarkach
- szeroki wybór rozmiarów etykiet
- kszta³t etykiet: prostok¹tny
- format arkusza: A4
- 100 arkuszy w j.s.
- gramatura: front 70 g/m2, podk³ad 55 g/m2
- stopieñ bieli: 90 %
100
NEW
Rozmiar
Il. etykiet / A4
O 60 mm
12
48,5 x 16,9 mm
68
52,5 x 21,5 mm
56
63,5 x 46,6 mm
18
63,5 x 72 mm
12
64 x 33,9 mm
24
70 x 50,8 mm
15
97 x 67,7 mm
8
99,1 x 57 mm
10
99,1 x 93,1 mm
6
99,1 x 139 mm
4
105 x 29 mm
20
199,6 x 144,5 mm
2
199,6 x 289,1 mm
1
64,6 x 33,8 mm
24
70 x 25,4 mm
33
70 x 35 mm
24
70 x 37 mm
24
70 x 42,4 mm
21
97 x 42,4 mm
12
105 x 35 mm
16
105 x 37 mm
16
105 x 40 mm
14
105 x 42,4 mm
14
105 x 48 mm
12
105 x 74 mm
8
105 x 148 mm
4
210 x 297 mm
1
210 x 148 mm
2
38 x 21,2 mm
65
48,5 x 25,4 mm
44
70 x 67,7 mm
12
52,5 x 29,7 mm
40
70 x 16,9 mm
51
70 x 30 mm
27
70 x 36 mm
24
105 x 57 mm
10
105 x 70 mm
8
63,5 x 38,1 mm
21
99,1 x 34 mm
16
99,1 x 38,1 mm
14
99,1 x 67,7 mm
8
Kod dostawcy
AP10489
AP10490
AP10491
AP10492
AP10493
AP10494
AP10496
AP10498
AP10499
AP10500
AP10501
AP10502
AP10503
AP10504
AP4701
AP4702
AP4703
AP4704
AP4705
AP4706
AP4707
AP4708
AP4709
AP4710
AP4711
AP4712
AP4713
AP4714
AP4715
AP4716
AP4717
AP4718
AP4719
AP4720
AP4722
AP4723
AP4724
AP4725
AP4726
AP4727
AP4728
AP4729
Kod OSAA
D0760
D0761
D0762
D0763
D0764
D0765
D0766
D0767
D0768
D0769
D0770
D0771
D0772
D0773
D0774
D0775
D0776
D0777
D0778
D0779
D0780
D0781
D0782
D0783
D0784
D0785
D0786
D0787
D0788
D0789
D0790
D0791
D0792
D0793
D0794
D0795
D0796
D0797
D0798
D0799
D0800
D0801
l
BIA£E ETYKIETY KLASYCZNE
- uniwersalne etykiety samoprzylepne Grand w arkuszach formatu A4
- do stosowania w drukarkach atramentowych, laserowych
i kserokopiarkach
- dostêpne w 34 rozmiarach w kolorze bia³ym
- szeroka gama rozmiarów umo¿liwia dopasowanie do potrzeb klienta
- atrakcyjna cena oraz wszechstronne zastosowanie zapewniaj¹
satysfakcjê u¿ytkownika
- 100 ark. w opakowaniu
100
78
Rozmiar
38 x 21,2 mm
48,5 x 16,9 mm
48,5 x 24,5 mm
52,5 x 21,2 mm
52,5 x 29,7 mm
64,6 x 33,8 mm
70 x 16,9 mm
70 x 25,4 mm
70 x 29,7 mm
70 x 32 mm
70 x 33,8 mm
70 x 35 mm
70 x 36 mm
70 x 37 mm
70 x 41 mm
70 x 42,3 mm
70 x 50,8 mm
70 x 67,7 mm
97 x 42,3 mm
97 x 67,7 mm
105 x 33,8 mm
105 x 35 mm
105 x 37 mm
105 x 41 mm
105 x 42,3 mm
105 x 48 mm
105 x 57 mm
105 x 70 mm
105 x 74 mm
105 x 148 mm
210 x 148 mm
210 x 297 mm
O 117 mm
22 x 12 mm
Il. etykiet / A4
65
64
40
56
40
24
51
33
30
27
24
24
24
24
21
21
15
12
12
8
16
16
16
14
14
12
10
8
8
4
2
1
2
160
Kod dostawcy
150-1028
150-1029
150-1030
150-1031
150-1032
150-1033
150-1034
150-1035
150-1036
150-1037
150-1038
150-1039
150-1040
150-1041
150-1042
150-1043
150-1044
150-1045
150-1046
150-1047
150-1048
150-1049
150-1050
150-1051
150-1052
150-1053
150-1054
150-1055
150-1056
150-1057
150-1058
150-1059
150-1060
150-1061
Kod OSAA
D0149
D0150
D0151
D0152
D0153
D0154
D0373
D0374
D0375
D0376
D0377
D0378
D0379
D0380
D0381
D0382
D0383
D0384
D0385
D0386
D0387
D0388
D0389
D0390
D0391
D0392
D0393
D0394
D0395
D0396
D0397
D0398
D0399
D0641
D
ETYKIETY I ZNAKI
ETYKIETY, DRUKARKI ETYKIET
l
ETYKIETA GRAND KOLOROWA
l
ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE / WSUWANE DO SEGREGATORA
- uniwersalne etykiety samoprzylepne
Grand w arkuszach formatu A4
- do stosowania w drukarkach
atramentowych, laserowych
i kserokopiarkach
- dostêpne w rozmiarze A4 w piêciu
kolorach
- samoprzylepna lub wsuwana
- dwustronna
- przeznaczona do segregatorów o grzbiecie
50 mm i 75 mm
- 20 sztuk w j.s.
25
20
NEW
Kod dostawcy
Kod OSAA
czerwony
Kolor
Il. etykiet / A4
Il. szt. w op.
150-1062
D0802
ró¿owy
150-1063
D0803
150-1064
D0804
¿ó³ty
150-1065
D0805
pomarañczowy
150-1066
D0806
zielony
1
25
Typ
samoprzylepne
wsuwane
Rodzaj etykiet
Rozmiar
Kod dostawcy
Kod OSAA
w¹skie
33 x 153 mm 8355920-09PL
D0515
szerokie
54 x 153 mm 8375920-09PL
D0516
w¹skie
28 x 153 mm 8350920-09PL
D0274
szeroke
48 x 153 mm 8370920-09PL
D0275
l
ZASILACZ DO DRUKAREK DYMO
- napiêcie 220 V
- do drukarek: LM120P, LM220P, LM210D, LM450, LP150, LP250, LP350, LM150,
LM350, LM400, LM100, LM100+, LM200, LM300, LP200, LP300V
Kod dostawcy Kod OSAA
S0721440
D0359
l
DRUKARKA ETYKIET LW400
-
LabelWriter 400 to pierwsza z „nowej generacji” drukarek DYMO
nowy atrakcyjny wygl¹d
rozdzielczoϾ druku 300 dpi
etykiety o szerokoœci do 60 mm
drukowanie do 40 etykiet na minutê
funkcja automatycznego cofania pierwszej etykiety
funkcja zwalniania etykiety, upraszczaj¹ca wyjmowanie etykiet
z³¹cze USB (w opakowaniu z drukark¹)
zgodnoϾ z komputerami PC i Mac
drukowanie kodów kreskowych w standardach Code 39, Code 128, Codabar, UPC
A/E, EAN 8/13, EAN 128, ITF-14 oraz Interleaved 2 of 5
- zasilacz sieciowy w zestawie
Kod dostawcy
Kod OSAA
S0719340
D0512
kwiecieñ
2010
LW450
79
DRUKARKI ETYKIET
l
DRUKARKA ETYKIET DYMO LP 350
l
DRUKARKA ETYKIET DYMO LM 210 D
- nowy interfejs z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi
u³atwiaj¹cy obs³ugê drukarki oraz dodatkowa mo¿liwoœæ
drukowania a¿ w 5 liniach (na taœmach o szerokoœci 19 mm)
- nowy du¿y wyœwietlacz o charakterystyce graficznej koresponduj¹cy w komunikatach
z funkcjami na klawiszach
Walory u¿ytkowe:
- zwiêkszone rozmiary wyœwietlacza
- na wyœwietlaczu komunikaty wybranej funkcji, udoskonalona struktura menu
- wiadomoœci pomocy w lokalnym jêzyku
- klawisz kursora do ³atwej nawigacji, klawisz do ustawiania lokalnego jêzyka
- wydzielone du¿e klawisze funkcyjne, liczba drukowanych linii: 5 (na taœmie
o szerokoœci 19 mm)
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia do PC przez port USB (oprogramowanie w zestawie)
- pamiêæ: 15 ostatnio wydrukowanych etykiet, 10 dodatkowych etykiet, 10 szablonów
- projektowanie etykiet przy u¿yciu: 13 stylów pisma, 7 stylów czcionek oraz 13 stylów
obramowañ i t³a
- drukuje na taœmach D1 o szerokoœci: 6, 9, 12 i 19 mm
- drukuje 6 rodzajów kodów kreskowych, posiada funkcjê kopiowania wielokrotnego,
sta³ej d³ugoœci etykiety oraz funkcje numerowania narastaj¹cego
- wygodny kszta³t dopasowany do d³oni
- na opakowaniu zdjêcia zastosowañ, spis dostêpnych taœm oraz przyk³adowe
mo¿liwoœci edycji tekstu
- zasilanie: 6 baterii AA (niedo³¹czone) oraz sieciowe - zasilacz
(jako wyposa¿enie dodatkowe)
- mo¿liwoœæ wyd³u¿enia gwarancji o kolejny
rok po zarejestrowaniu urz¹dzenia
- ³atwa nawigacja od uruchomienia do drukowania
- du¿y wyœwietlacz graficzny z dok³adnym podgl¹dem
etykiety
- u¿ywa taœm D1 o szerokoœci 6, 9 i 12 mm
- drukuje 1 lub 2 wiersze na taœmie (na 9 mm)
- wyrównanie do prawej, do œrodka lub do lewej
- przyciski szybkiego dostêpu do znaków interpunkcyjnych i symboli walut
- etykiety mog¹ byæ drukowane poziomo i pionowo
- personalizacja etykiet i dodawanie efektów tekstowych: 6 rozmiarów czcionek,
7 stylów, 8 ró¿nych ramek lub podkreœlenie
- zasilanie 6 bateriami AA/LR6 (niedo³¹czone) lub za pomoc¹ zasilacza sieciowego
(jako wyposa¿enie dodatkowe)
- pozwala tworzyæ etykiety o zmiennej lub sta³ej d³ugoœci
- przechowuje w pamiêci do 9 etykiet i daje mo¿liwoœæ wstawiania zapisanego tekstu
- pamiêta ostatni¹ etykietê
Kod dostawcy Kod OSAA
S0784450
D0693
Kod dostawcy Kod OSAA
S0719030
D0299
kwiecieñ
2010
l
DRUKARKA ETYKIET DYMO LM 220
l
DRUKARKA ETYKIET DYMO PC II
- bardzo du¿y wyœwietlacz graficzny pokazuje dok³adnie,
jak zostanie wydrukowana etykieta
- wykorzystuje taœmy D1 o szerokoœci 6, 9 i 12 mm
- przyciski szybkiego dostêpu do znaków interpunkcyjnych i symboli walut
- drukuje 1 lub 2 wiersze na etykietê (na taœmie 9 mm) w poziomie i w pionie
- projektowanie etykiet: 6 rozmiarów czcionki, 7 stylów, 8 ró¿nych ramek i podkreœleñ
- tworzenie etykiet o zmiennej lub sta³ej d³ugoœci
- przechowuje do 9 etykiet i pamiêta ostatni¹ etykietê
- zasilana 6 bateriami AA (niedo³¹czone) lub zasilaczem (jako wyposa¿enie dodatkowe)
- twórz etykiety na swoim komputerze i drukuj je przy
u¿yciu tej kompaktowej, przyjaznej i atrakcyjnie
wygl¹daj¹cej drukarki
- do³¹czany do drukarki program umo¿liwia szybkie rozpoczêcie pracy, jest ³atwy
w obs³udze i pozwala pod³¹czyæ drukarkê do komputera przez port USB
- drukuje etykiety na taœmach 6, 9, 12, 19, 24 mm
- importowanie logo
- drukuje kody kreskowe UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8 oraz UPC-A
- automatyczny wybór taœmy
- zmienna liczba drukowanych wierszy
- czcionki, style i efekty znane z systemu Windows
- rêczne obcinanie taœmy
Kod dostawcy Kod OSAA
S0784530
kwiecieñ
2010
80
D0609
Kod dostawcy Kod OSAA
S0726630
D0694
D
ETYKIETY I ZNAKI
AKCESORIA DO DRUKAREK ETYKIET, WYT£ACZARKI
l
ETYKIETY DYMO DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH LW
Kolor
Rodzaj etykiet
Rozmiar
Opakowanie
Kod dostawcy
Kod OSAA
na adres zwrotny
25 x 54 mm
500 szt.
S0722520
D0306
S0722530
D0307
12 x 24 mm podwójne
57 x 32 mm
ró¿nego przeznacz.
19 x 51 mm
bia³y
przezroczysty
bia³y
-
1000 szt.
500 szt.
S0722540
D0308
S0722550
D0309
Akta
EL40 EL60
Dyskietki
EL60
Kasety video
EL60
Adresy
EL40 EL60
Du¿e adresy
EL40 EL60
41 x 89 mm
300 szt.
S0722560
D0310
na CD/DVD
O 57 mm
160 szt.
S0719250
D0311
standardowa adresowa
89 x 28 mm
2 x 130 szt.
S0722370
D0313
du¿a adresowa
89 x 36 mm
2 x 260 szt.
S0722400
D0314
S0722410
D0315
identyfikator transport. imienny
101 x 54 mm
S0722430
D0316
na dyskietkê
70 x 57 mm
1 x 320 szt.
S0722440
D0317
Video Spine
EL60
LAF Small
EL40 EL60
LAF Large
EL60
1 x 260 szt.
na kasetê wideo
78 x 46 mm
2 x 150 szt.
S0722450
D0318
na teczkê zawieszkow¹ (akta)
50 x 12 mm
1 x 220 szt.
S0722460
D0319
na du¿y segregator
59 x 190 mm
1 x 110 szt.
S0722480
D0320
czyszcz¹ca g³owicê termiczn¹
-
1 x 10 szt.
S0722660
D0321
aplikator etykiet na CD/DVD
-
1 szt.
S0722670
D0312
Plakietki baga¿owe EL60
l
TAŒMY D1 DO DRUKAREK DYMO
- do drukarek: LM150, LM350, LM400, LP100, LP200, LP300, LM PC
- równie¿ do poprzednich modeli, takich jak: LM100, LM100+, LM200, LM300, Dymo
Pocket, Dymo 1000, Dymo 1000 Plus, Dymo 2000, Dymo 3500, Dymo 5000, Dymo 5500
6 mm x 7 m
Kolor druku
czarny
czerwony
niebieski
bia³y
9 mm x 7 m
12 mm x 7 m
19 mm x 7 m
Kod dostawcy
Kod OSAA
Kod dostawcy
Kod OSAA
bia³y
S0720780
D0322
S0720680
D0325
S0720530
D0333
S0720830
D0344
S0720930
D0353
przezroczysty
S0720770
D0323
S0720670
D0328
S0720500
D0336
S0720820
D0347
S0720920
D0355
¿ó³ty
S0720790
D0324
Kolor taœmy Kod dostawcy Kod OSAA
Kod dostawcy Kod OSAA
24 mm x 7 m
Kod dostawcy
Kod OSAA
S0720730
D0330
S0720580
D0340
S0720880
D0349
S0720980
D0356
czerwony
S0720720
D0326
S0720570
D0334
S0720870
D0345
S0720970
D0354
zielony
S0720740
D0329
S0720590
D0338
S0720890
D0348
niebieski
-
-
S0720560
D0335
S0720860
D0346
-
-
-
-
bia³y
czarny
S0720700
D0331
S0720550
D0342
S0720850
D0351
S0720950
D0357
S0720690
D0332
S0720540
D0343
S0720840
D0352
S0720940
D0358
-
-
S0720610
D0341
S0720910
D0350
-
-
l
WYT£ACZARKA ETYKIET DYMO OMEGA
l
TAŒMY DO WYT£ACZAREK 3D
- dziêki naszemu wyj¹tkowemu uchwytowi Soft-GripSM
wyt³aczarka Omega ³¹czy komfort u¿ytkowania
z praktycznoœci¹ zastosowañ w kuchni i domu
- kasetki z taœm¹ mo¿na ³atwo ³adowaæ i przycinaæ dziêki ulepszonemu mechanizmowi
odcinania taœmy, u³atwiaj¹cemu szybkie oddzielanie jej od przek³adki
- nawet dzieci mog¹ jej u¿ywaæ
- nie wymaga baterii
- pozwala bez wysi³ku drukowaæ litery, cyfry i symbole
- opakowanie zawiera plastikow¹ taœmê 3D o szerokoœci 9 mm
- wykonane z tworzyw sztucznych taœmy t³oczone DYMO
mo¿na przyklejaæ na dowolnych g³adkich i czystych
powierzchniach
- etykiety s¹ odporne na dzia³anie wiêkszoœci œrodków chemicznych, wysok¹
wilgotnoœæ i wodê morsk¹
- maj¹ doskona³y klej i mo¿na je stosowaæ w pomieszczeniach jak i na zewn¹trz
- szerokoϾ 9 mm
Kod dostawcy Kod OSAA
S0717930
D0611
Kolor
Kod dostawcy
Kod OSAA
czerwony
S0717980
D0612
zielony
S0717990
D0613
niebieski
S0718000
D0614
czarny
S0718010
D0615
tripak
S0717970
D0643
81
DRUKARKI ETYKIET, AKCESORIA DO DRUKAREK ETYKIET
l
DRUKARKA ETYKIET CASIO KL-60
-
drukarka etykiet drukuj¹ca na taœmach 6, 9, 12, 18, 24 mm
s³u¿¹ca tak¿e do nadruków na p³ytach CD/DVD
mo¿liwoœæ u¿ywania drukarki jako przenoœnej lub stacjonarnej
wyœwietlacz 4 linie x 12 znaków
rodzaj nadruku - termosublimacyjny, szybkoϾ druku - 6,3 mm/s
drukarka etykiet 9 mm/s
drukowanie na p³ytach, obszar druku na p³ytach - 74 x 16 mm
5 rodzajów czcionek i dowolne dostêpne w komputerze
po³¹czenie z komputerem przez USB
zasilanie - 8 baterii typu AA lub zasilacz (opcja)
waga - 1400 g
wymiary - 215 x 246 x 88 mm
Kod dostawcy Kod OSAA
KL-60
D0297
l
DRUKARKA ETYKIET CASIO KL-820
-
poziomy wydruk
szerokoϾ tasiemek: 6, 9, 12, 18, 24 mm
mo¿liwy wydruk w 3 liniach
kody kreskowe
24 rozmiary czcionek
wyœwietlacz: 4 linie, 16 znaków w linii
rozdzielczoϾ: 200 dpi
5 rodzajów czcionek
60 u¿ytecznych logo w pamiêci drukarki
automatyczne wy³¹czanie
zasilanie: 6 x AA lub zasilacz
znaki specjalne dla jêzyków: polski, angielski, niemiecki, francuski, w³oski, hiszpañski,
holenderski, fiñski, czeski, portugalski, szwedzki, duñski, norweski, wêgierski
- 3 efekty tekstowe
Kod dostawcy Kod OSAA
KL-820
D0695
l
TAŒMY DO DRUKAREK ETYKIET CASIO
- taœmy do ró¿nych drukarek etykiet Casio
- wszystkie tasiemki maj¹ 8 m d³ugoœci
Szer. 6 mm
czarny
Szer. 12 mm
Szer. 18 mm
Kod OSAA
Kod dostawcy
Kod OSAA
Kod dostawcy
Kod OSAA
Kod dostawcy
bia³y
XR 6WE1
D0638
XR 9WE1
D0632
XR 12 WE1
D0627
XR 18WE1
D0621
niebieski
-
-
XR 9BU1
D0633
XR 12BU1
D0628
XR 18BU1
D0622
Kod OSAA
zielony
XR 6GN1
D0639
XR 9GN1
D0634
XR 12GN1
D0629
XR 18GN1
D0623
¿ó³ty
XR 6YW1
D0640
XR 9YW1
D0635
XR 12YW1
D0630
XR 18YW1
D0624
-
-
XR 9RD1
D0636
XR 12RD1
D0631
XR 18RD1
D0625
XR 9X1
D0637
-
-
XR 18X1
D0626
czerwony
przezroczysty
82
Szer. 9 mm
Kod dostawcy
Kolor druku Kolor taœmy

Podobne dokumenty