Grupa V - plan o profilu „Gimnastyka i muzyka dla Smyka” – zajęcia

Komentarze

Transkrypt

Grupa V - plan o profilu „Gimnastyka i muzyka dla Smyka” – zajęcia
Zapoznałam/łem/ się z planem, wyrażam zgodę na realizację i udział mojego dziecka w
zajęciach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Podobne dokumenty