Fundraising - Portal Organizacji pozarządowych powiatu

Komentarze

Transkrypt

Fundraising - Portal Organizacji pozarządowych powiatu
Fundraising –
droga do skutecznego pozyskiwania funduszy
Prowadzi: Robert Kawałko
Kraków 25.04.2015r.
© Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu 2014
Definicja fundraisingu
Fundraising [fandrejzing] - proces zdobywania funduszy lub darowizn rzeczowych
poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji
rządowych. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością charytatywną.
Fundraiser to specjalista od fundraisingu
fund (ang.) = fundusz
+ raising (ang.) = zbieranie
W fundraisingu nie chodzi o pieniądze, lecz o budowanie relacji.
4 WIELKIE ZASADY FUNDRAISINGU




KULTYWACJA
KREATYWNOŚĆ
SŁUŻEBNOŚĆ
TRANSPARENTNOŚĆ
Istota fundraisingu
Fundraising to posługa, budowanie relacji. Fundraiser jest pośrednikiem dobra – łączy
darczyńców z potrzebującymi. Inspirując i reprezentując, sam pozostaje w cieniu.
Pytania, które sprawdzają, czy naprawdę jesteś fundraiserem:
1. Kiedy ostatnio prosiłeś kogoś o pieniądze?
2. Jaką kwotę masz zebrać do końca roku?
3. Czy masz podpisaną umowę o pracę?
ORGANIZACJE FUNDRAISERÓW
Fundraising jest domeną profesjonalistów, dlatego fundraiserzy w wielu krajach tworzą własne
organizacje:
Association of Fundraising Professionals (USA) - ponad 30 000 członków, www.afp-net.org
Institute of Fundraising (UK) – 5 408 członków, http://www.institute-of-fundraising.org.uk/
European Fundraising Association – 19 krajów i 8 obserwatorów, www.efa-net.org
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, www.fundraising.org.pl ma 330 członków, jest w nim
reprezentowanych ponad 240 organizacji.
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
2
Fundraiserzy w Europie
Narodowe organizacje fundraiserów w Europie i liczebność ich członków, stan na 1.08.2014
ORGANIZACJE
OSOBY
Austria
Fundraising Verband Austria
193
0
Belgia
Fundraisers Alliance Belgium
0
20
Czechy
Czech Fundraising Center
56
11
Dania
The Danish Fundraising Association
95
0
Finlandia
VaLa Finnish Fundraising Association
35
0
Francja
Association Française des Fundraisers
0
700
Hiszpania
Asociatión Español de Fundraising
86
86
Holandia
IF Insituut Fondsenwerving
380
154
Holandia
VFI Association of FR Organisations
125
0
Irlandia
Fundraising Ireland
0
322
Niemcy
Deutscher Fundraising Verband
21
1217
Norwegia
Norwegian Fundraising Association
54
0
Polska
Polskie Stowaryrzyszenie Fundraisingu
0
330
Słowacja
Slovak Fundraising Centre
14
4
Słowenia
ZRNO Slovenian Fundraising Association
0
20
Szwajcaria
Swissfundraising
0
537
Szwecja
FRII Swedish Fundraising Council
143
0
Ukraina
Institute of Professional Fundraising
6
26
Wielka Brytania
Institute of Fundraising
263
5541
Włochy
ASSIF Associazione Italiana Fundraiser
0
254
1471
9222
Obserwatorzy: Serbia, Węgry, Mołdawia, Portugalia.
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
3
Warunki powodzenia – skuteczny fundraising
Cała organizacja zbiera pieniądze – Total organisation fundraising
Fundraising jest dyscypliną zespołową, największe nieporozumienie to zostawić kogoś samego z
obowiązkami fundraisera. („Zajmie się tym Marysia” – oto największe nieporozumienie)
CYKL FUNDRAISINGU
Kiedy organizacja jest gotowa na fundraising?
5 fundamentów dobrego zarządzania:
 Misja organizacji (znana i zrozumiała dla całego zespołu).
 Strategia rozwoju (na min. 5 lat) i plan działania (roczny lub na kadencję).
 Dojrzałość instytucjonalna (struktura, funkcje, kompetencje, procedury, kultura
organizacyjna, zasady etyczne itp.).
 Kapitał ludzki (osoby, ich potencjał i relacje między nimi).
 Kapitał społeczny (wizerunek, rozpoznawalność, przyjaźnie, partnerstwa, kontakty, bazy
danych, ...)
Organizacje posiadające powyższe fundamenty mają większe szanse na prowadzenie
skutecznego fundraisingu.
NIEKTÓRE KAMPANIE UDAJĄ SIĘ ZA DRUGIM RAZEM
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
4
ETYKA FUNDRAISINGU
Fundraising to zawód wymagający od wykonujących go osób zachowania standardów
etycznych. Pierwszy kodeks etyczny został opracowany w USA w roku 1964.
16.10.2006 przedstawiciele 24 państw, w tym Polski, przyjęli w Holandii deklarację w sprawie
międzynarodowych standardów etycznych fundraisingu.
Międzynarodowa Deklaracja Zasad Etycznych w Fundraisingu
Wynagrodzenie fundraisera nie może być obliczane jako procent od pozyskanych funduszy.
JAK ZACHOWAĆ UCZCIWOŚĆ W ZBIERANIU FUNDUSZY?
•
•
•
•
•
Fundraiser powinien być wolontariuszem lub otrzymywać ustalone z góry
wynagrodzenie.
Należy wystrzegać się prowizji obliczanych jako procent od zebranej kwoty.
Otrzymane od darczyńcy pieniądze muszą być wydawane zgodnie z jego wolą.
Należy sporządzać i publikować szczegółowe i przejrzyste raporty o przychodach i
wydatkach.
Należy kontrolować wysokość kosztów administracyjnych i ujawniać je na każde żądanie.
Twierdzenie, że organizacja nie ma kosztów administracyjnych jest nieetyczne
i zawsze niezgodne z prawdą.
DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODU
•
•
Fundament konstrukcji budżetu organizacji pozarządowych:
Granty - Sponsoring - Działalność gospodarcza - Darczyńcy indywidualni
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
5
Cykl darczyńcy
Narzędzia fundraisera – od czego zacząć zbieranie pieniędzy
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Popraw logo.
Poznaj konkurencję.
Sformułuj i dopracuj twój Wielki Cel.
Znajdź swoich fanów.
Stwórz dogodne okoliczności do startu.
Bądź zdyscyplinowany i wytrwały.
Wyjdź do ludzi.
Bądź w czymś bezkonkurencyjny.
Ułóż i stale doskonal „test windy” (elevator speech).
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
6
15 ZASAD FUNDRAISERA















Odróżniaj igłę od wideł.
Spędzaj czas z bogatymi ludźmi.
Doskonal „test windy”.
Śmiej się i rozweselaj świat.
Proś o pomoc, gdy jej potrzebujesz.
Obiecuj za mało, dawaj za dużo.
Wyłączaj telefon na spotkaniach.
Bądź sobą.
Wiedz, gdzie jest wyjście awaryjne.
Rób właściwą rzecz – zawsze!
Fundraising to sport kontaktowy.
Jedz i pij strategicznie.
Nadzieja to nie strategia.
Nie licz datku dopóki nie zobaczysz pieniędzy.
Bądź na luzie.
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
7
Zanim zaczniesz prosić
• Opracuj misję i strategię rozwoju organizacji.
• Stwórz mocne logo i serwis www.
• Opracuj materiały promocyjne (ulotka, papeteria).
• Miej Wielki Cel.
• Poznaj konkurencję i określ swoje aspiracje.
• Oblicz dokładny budżet kampanii.
• Opracuj „test windy” i poćwicz go. Naucz się opowiadać ciekawe historie.
• Znaj swoje mocne i słabe strony.
• Pasjonuj się statystykami www, zbierz przynajmniej 1000 fanów na Facebooku.
• Bądź konkurencyjny, oferuj i dawaj więcej niż inni.
• Naucz się posługiwać wizytówką.
O co prosić?
•
•
•
•
•
Czas
Pieniądze
Darowizny rzeczowe – usługi, towary
Informacja, rada, rekomendacja
Ludzie (wolontariat pracowniczy, rodzina, krewni, przyjaciele)
Powyższa lista to scenariusz rozmowy z każdym potencjalnym darczyńcą.
Fundraising jest zmianą, która rodzi opór, bo
• ludzie nie lubią zmian
• wyniki spadają
• rośnie zaangażowanie
• rosną koszty
• ujawniają się emocje i ukryte motywy
• ujawniają się braki wiedzy i kompetencji
• relacje między ludźmi przechodzą próbę
• pojawiają się nowi liderzy
• rosną potrzeby i aspiracje
• etyka, transparentność i komunikacja stają się ważne
•
problemem
stają
się
pieniądze,
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
a
nie
ich
brak
8
Przydatne linki
www.fundraising.org.pl – Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
www.efa-net.org – Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu
www.odpowiedzialnybiznes.pl – Forum Odpowiedzialnego Biznesu
www.cebi.pl – Centrum Etyki Biznesu
www.etykabiznesu.pl – akademicki wortal o etyce biznesu
www.ngo.pl – wortal organizacji pozarządowych
www.givingineurope.org – europejski portal o filantropii
www.institute-of-fundraising.org.uk – Instytut Fundraisingu z Wielkiej Brytanii
Przykłady kampanii internetowych:
www.czadowatablica.pl
www.zrob1malykrok.pl
www.polakpotrafi.pl
www.siepomaga.pl
Polecana literatura
Strona internetowa: www.fundraising.org.pl, dział „Czytelnia”
„Fundraising”, M. Gnyszka, Wyd. Helion, 2014
“Nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji”, D. Sandler, Wolters Kluwer Polska, 2009
„W co grają ludzie”, E. Berne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
„Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi”, D. Carnegie, Studio Emka, 2010
“Successful Fundraising”, J. Baguley, Bibliotek Books; 2nd edition, 2000
“Fundraising for Social Change”, K. Klein, Chardon Press, 2010
„Przedsiębiorca w krainie działań społecznych” praca zbiorowa, ARFP, Warszawa 2003
„Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy”, red. Bolesław Rok, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001
„Fundraising to sztuka, której można się nauczyć”, red. B. Tokarz, ARFP, Warszawa 2005
„Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie” red. Bolesław Rok, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004
„Go-Giver. Rozdawca” B. Burg & John David Mann, Wyd. MtBiznes, Warszawa 2007
„Proś odważnie”, M. Pittmann, wyd. Fundacja Anioły Filantropii, Warszawa 2013
***
O prowadzącym
Robert Kawałko – ur. 1968, absolwent UJ i stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu
(Szwajcaria), przez 8 lat pracował kolejno w administracji rządowej i w działach marketingu
firm teleinformatycznych. Od roku 2000 prowadzi własną firmę zajmującą się szkoleniami i
doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy. W latach 2006-2012 był prezesem Polskiego
Stowarzyszenia Fundraisingu, którego jest inicjatorem i współzałożycielem. W latach 2007 –
2013 pełnił również funkcję wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które
zrzesza 19 narodowych organizacji fundraiserów z Europy. Wykłada fundraising regularnie
na kilku uczelniach, występował na licznych konferencjach i seminariach, m.in. w Holandii,
Japonii, Francji, Gruzji, Czechach, Izraelu i na Ukrainie. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Pracował w Towarzystwie Doradczym Ryszard Stocki, gdzie był audytorem projektu NonProfitIndex.
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
9
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą rozwijać
się jako fundraiserzy, a także tych, którzy chcą wspierać rozwój idei profesjonalnego i etycznego
zbierania funduszy w Polsce. Do naszego Stowarzyszenia należą nie tylko fundraiserzy, ale
również ich pracodawcy i ci, którzy planują wykonywać ten zawód w przyszłości.
Aby wstąpić do PSF, należy wypełnić i wysłać deklarację członkowską ze strony PSF. Składka
członkowska wynosi 120 zł rocznie.
Korzyści płynące z członkostwa w PSF:
 zniżki na udział w szkoleniach i konferencjach fundraisingowych w Polsce i zagranicą,
 możliwość konsultacji z naszymi trenerami,
 otrzymywanie newslettera o aktualnych sprawach i realizowanych przez PSF
przedsięwzięciach oraz nowościach ze świata fundraisingu,
 bezpłatne korzystanie ze skrzynek internetowych w domenach fundraising.org.pl,
filantropia.pl,
 pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z fundraiserami z Polski i całego świata,
 promocja organizacji reprezentowanych przez członków i znak wiarygodności dla
prowadzonych przez nich kampanii.
 Dostęp do spotkań Klubu Fundraisera, którego niektóre sesje są zarezerwowane
wyłącznie dla członków.
Członkostwo w PSF jest wyrazem zaangażowania w budowanie standardów etycznych i rozwój
zawodu fundraisera w Polsce. To udział w międzynarodowej wspólnocie ludzi, którzy zmieniają
świat na lepsze. To także najlepsza rekomendacja dla pracodawców zatrudniających
fundraiserów.
Zapraszamy do PSF!
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – Akademia NGO – MISTIA 2015
10

Podobne dokumenty

Szkolenia Fundraising - Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

Szkolenia Fundraising - Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Norwegia FIO - Forum for Innsamlingsorganisasjoner Polska Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Szwecja Swedish Fundraising Council (FRII) Swedish Fundraisers Szwajcaria Schweizerischer Fundraising V...

Bardziej szczegółowo

koMuNIkacJa z WIeloMa DarczyńcaMI poprzez kaMpaNIe

koMuNIkacJa z WIeloMa DarczyńcaMI poprzez kaMpaNIe zmusza do szukania nowych innowacyjnych rozwiązań, a dzięki temu fundraising i filantropia mogą się rozwijać. Przekonujemy, że rozwój fundraisingu wymaga stymulowania i nowych inicjatyw, szukania n...

Bardziej szczegółowo