Niniejszym wyrażam zgodę na pogrzeb

Komentarze

Transkrypt

Niniejszym wyrażam zgodę na pogrzeb
.............................................................
.............................................................
Pieczęć parafii
Niniejszym wyrażam zgodę na pogrzeb ..................................................................
zmarłego(ej) dnia ................................ poza parafią zamieszkania.
................................................................
Proboszcz

Podobne dokumenty