Witaj w PaySquare

Komentarze

Transkrypt

Witaj w PaySquare
Witamy w firmie
PaySquare!
Akceptacja kart płatniczych
kluczem do sukcesu
2
Spis treści
Serwis, który nie pozostawia pytań bez odpowiedzi
4
Trzy kroki do uruchomienia terminala
5
Transakcje6
Bezpieczeństwo w płatnościach
6
Zabezpieczenia kart płatniczych
Zabezpieczenia karty Visa
Zabezpieczenia karty MasterCard
8
8
9
Zasady bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo dzięki ostrożności
Sześć zasad bezpieczeństwa
10
10
11
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
12
Płatności zbliżeniowe
Informacje o usłudze
Płatności smartfonem
14
14
16
Cash back – wypłata gotówki
18
Często zadawane pytania
Poszczególne etapy reklamacji
20
21
Życzymy sukcesów
22
3
Serwis, który nie pozostawia pytań bez odpowiedzi
Witamy w firmie PaySquare!
Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty. Wybraliście Państwo centrum autoryzacyjne
z wieloletnim doświadczeniem na rynku europejskim, oferujące niezawodne usługi i wysokiej jakości
serwis techniczny.
Zaufało nam już ponad 120 tysięcy klientów w dziewięciu krajach Europy. Cieszymy się, że Państwo
dołączyli do tego grona!
Akceptacja kart płatniczych przyniesie korzyści zarówno Państwu, jak i Państwa klientom – o czym
miały już okazję przekonać się miliony Akceptantów w całej Europie. Akceptowanie płatności dokonywanych kartami pomaga przyspieszyć obsługę klienta, jest łatwiejsze dla pracowników i zmniejsza koszty obsługi gotówki.
Broszura ta powstała, aby ułatwić Państwu pracę i zaoszczędzić czas, tak by mogli Państwo skupić
się na prowadzeniu swojego biznesu.
Macie Państwo pytania? My mamy odpowiedzi!
W przypadku pytań dotyczących kwestii formalnych, jak również procesu płatności i bezpieczeństwa
oraz zakłóceń w akceptacji transakcji, prosimy o kontakt z naszą infolinią.
W przypadku konieczności wykonania autoryzacji głosowej należy kontaktować się z całodobową
linią autoryzacji kart płatniczych.
Jednocześnie prosimy o wpisanie numeru partnera umowy poniżej – informacja ta będzie przydatna
w trakcie kontaktu z naszą infolinią.
Dane infolinii PaySquare
801 006 199 (tylko w kraju, opłata za połączenie 0,29 zł)
+48 22 646 11 99 (zgodnie z taryfą operatora)
Autoryzacja kart płatniczych:
+48 22 646 11 97 (zgodnie z taryfą operatora)
Internet: www.paysquare.eu
E-mail: [email protected]
Numer partnera umowy:
3103
4
Proszę wpisać swój numer partnera umowy, który umożliwi nam sprawną weryfikację
Państwa firmy podczas kontaktu z naszą infolinią.
Trzy kroki do uruchomienia terminala:
1.Aktywacja terminala. Terminale są konfigurowane przed wysyłką. Dostarczony przez kuriera
terminal jest gotowy do pracy.
2.Akceptacja karty. W przypadku odrzucenia pierwszej transakcji, proszę powtórzyć płatność.
3.Zlecenie wypłaty. Wraz z wykonanym zamknięciem dnia przekazujecie Państwo do firmy
PaySquare wszystkie dane dokonanych płatności celem zaksięgowania ich na Państwa rachunku.
Wypłata następuje w uzgodnionym w Regulaminie przedziale czasowym.
Posiadacze MasterCard i Visa mile widziani
Poprzez umieszczenie naklejek w dobrze widocznym miejscu pokazujecie Państwo swoim klientom,
że właściciele kart MasterCard lub Visa są mile widziani w Waszym sklepie. Naklejki dołączone są
do niniejszej broszury informacyjnej.
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń
Zalecamy dokładne zapoznanie się z cechami poszczególnych typów kart, zanim zezwolicie Państwo
na płatności kartą w swojej placówce. W ten sposób możecie Państwo od samego początku zapobiec
próbom nadużyć. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach 8-9.
Transakcje
Bezpieczeństwo w płatnościach
Jeśli klient chce zapłacić w Państwa sklepie kartą MasterCard lub Visa proszę postępować według
następującego schematu oraz zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu terminala
płatniczego:
Karta MasterCard i Visa
1.Należy upewnić się, że karta ma standardową, prostokątną formę z zaokrąglonymi rogami
(wyjątki patrz na stronie 10 „Design Card”).
2. Sprawdzić kartę pod kątem uszkodzeń lub rzucających się w oczy szczegółów.
3. Sprawdzić datę ważności karty.
4. Uzyskać potwierdzenie tożsamości właściciela karty.
5. Przeciągnąć kartę paskiem magnetycznym przez terminal, włożyć kartę do czytnika kart, lub
zbliżyć kartę do czytnika kart.
6. Na wyświetlaczu, w zależności od rodzaju karty, pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie
kodu PIN lub złożenie podpisu.
7. Rodzaj karty użytej przez klienta decyduje o tym, czy konieczne jest wprowadzenie numeru PIN
lub złożenie podpisu, czy też wprowadzenie numeru PIN i złożenie podpisu.
8. Po zatwierdzeniu kwoty oraz kodu PIN lub akceptacji zgodności podpisu na paragonie, terminal
wykona połączenie z centrum rozliczeniowym PaySquare.
9. Wyświetli się informacja „Transakcja zaakceptowana” lub „Odmowa”, a terminal wydrukuje dwa
paragony.
10.Pierwszy paragon pozostaje u Państwa, natomiast drugi jest dla klienta.
11.Podczas transakcji zbliżeniowej wprowadzenie numeru PIN lub złożenie podpisu jest konieczne
tylko wtedy, gdy został przekroczony określony limit płatności.
12.W przypadku płatności wymagającej autoryzacji podpisem należy porównać podpis kupującego
z podpisem na karcie. Tylko i wyłącznie w przypadku ich zgodności operacja może być kontynuowana. Przy widocznych różnicach należy unieważnić transakcję i poprosić o zapłatę gotówką.
6
Unieważnienie transakcji
Unieważnienie transakcji umożliwia skasowanie przeprowadzonej transakcji. Do unieważnienia
płatności wymagana jest karta klienta i paragon potwierdzający płatność, którą chcemy unieważnić. Unieważnienie płatności dokonanej kartą płatniczą możliwe jest tylko przed zamknięciem
dnia. Prosimy pamiętać, iż unieważnienie może być przeprowadzone tylko przy użyciu karty, którą
dokonano transakcji. Należy przy tym postępować według schematu podanego w instrukcji obsługi
terminala.
Zwrot na kartę klienta
Przy wymianie lub zwrocie towaru zdarza się, że trzeba przeksięgować kwotę na kartę klienta. Może
się to okazać konieczne, jeżeli dana płatność kartą została już przekazana operatorowi sieci przy
użyciu funkcji ZAMKNIĘCIE DNIA, a płatność ma być całkowicie lub częściowo skorygowana. W tym
celu proszę postępować według schematu podanego w instrukcji obsługi terminala.
1. Wybrać w menu opcję „Zwrot”.
2. Wprowadzić kwotę i potwierdzić.
3. Włożyć lub przeciągnąć kartę.
7
Zabezpieczenia nowoczesnych kart płatniczych
mają na celu ochronę konsumentów
Dokładne sprawdzanie kart pozwoli skutecznie chronić ich użytkowników oraz akceptantów przed
nadużyciami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.
Zabezpieczenia karty Visa
1.Mikroprocesor wszystkie nowe karty wyposażone są w mikroprocesor. W przypadku braku należy akceptować karty Visa, używając czytnika kart magnetycznych.
2. Imię i nazwisko właściciela karty.
3. Numer karty musi być wypukły lub płaski.
4. Element ultrafioletowy. Po umieszczeniu pod światłem ultrafioletowym ukazuje się litera V.
5. Logo Visa. Umieszczone jest na przedniej stronie karty; może występować w różnych miejscach.
6. Prostokątny hologram z gołębiem. Może być umieszczony na przedniej stronie karty (w środku
jej prawej części). Może znajdować się również na odwrocie karty. Może, lecz nie musi, pojawić
się na kartach Visa Electron.
7. Znak płatności zbliżeniowych. Wskazuje na funkcję płatności zbliżeniowych – może, lecz nie musi,
pojawić się na karcie.
8. Trzycyfrowy kod zabezpieczający CVV2 dla transakcji bez fizycznej obecności karty. Zawsze
występuje na odwrocie karty – na pasku podpisu lub z boku.
7
1
3
6
5
2
8
4
8
Zabezpieczenia karty MasterCard
1. Logo MasterCard znajduje się zawsze na przedniej stronie, przeważnie w prawej części.
2.Hologram w przypadku karty MasterCard może znajdować się na odwrotnej stronie lub może
być zastąpiony holograficznym paskiem magnetycznym.
3.Cztery cyfry znajdujące się pod numerem karty muszą pokrywać się z pierwszymi czterema
cyframi numeru karty i rozpoczynać się od cyfry „5”.
4. Numer karty musi być ułożony w blokach czwórkowych i pokrywać się, co do wielkości i formy.
5. Data ważności karty (miesiąc/rok).
6. Imię i nazwisko właściciela karty.
7. Mikroprocesor wszystkie nowe karty wyposażone są w chipy.
8. Paskiem magnetycznym może być w przypadku MasterCard także holograficzny pasek magnetyczny.
9. Pole na podpis do porównania z dowodem zapłaty. Przy starych kartach MasterCard pole na
podpis posiada części numeru karty. Przy uszkodzonym polu na podpis pojawia się napis „VOID”.
10.Trzycyfrowy numer kontrolny karty (CVC).
11.Znak płatności zbliżeniowych. Wskazuje na funkcję płatności zbliżeniowych – może, lecz nie musi,
pojawić się na karcie
8
7
11
4
9
10
2
3
5
6
1
9
Zasady
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo dzięki ostrożności
Wprawdzie nowoczesne karty płatnicze są wyposażone w doskonałe zabezpieczenia, niemniej jednak Państwa ostrożność i staranność przy szkoleniu pracowników może mieć decydujące znaczenie.
Uwaga na ekscentrycznie wyglądające karty kredytowe
Ostatnio pojawiają się karty tzw. tłoczone lub designerskie, które nie mają typowej czworokątnej
formy z zaokrąglonymi rogami. Ze względu na swój nietypowy kształt mogą być one akceptowane
przez urządzenia wyposażone w czytnik do pasków magnetycznych. W ogólnie dostępnych terminalach POS karty te mogą spowodować ogromne szkody, poprzez uszkodzenie mechanizmu wciągania
karty lub też doprowadzić do całkowitej awarii urządzenia.
10
Nowoczesne Gift Cards
Gift to angielskie słowo oznaczające prezent. Do płacenia taką kartą podchodzimy całkowicie bez
obaw. Karty te stanowią dostępną w handlu wersję karty prepaid. Akceptacja takiej karty następuje
w wyniku autoryzacji online przy pomocy terminala.
Sześć zasad bezpieczeństwa
Dostawcy kart podejmują olbrzymie wysiłki, aby rynek kart płatniczych uczynić jeszcze bardziej
bezpiecznym, ale zdarzają się jednak luki. Czasem płatności kartą realizowane są zbyt lekkomyślnie,
pomimo tego, że ryzyka można uniknąć w prosty sposób. Przestrzegając kilku zasad można prawie
całkowicie wyeliminować przypadki nadużyć dokonywanych za pomocą kart płatniczych.
1. Należy postępować według instrukcji przyjmowania płatności opisanych na stronie 7.
2. Należy odmawiać przyjęcia płatności kartą wyraźnie zmienioną lub uszkodzoną.
3. Należy oddać kartę klientowi dopiero po porównaniu podpisu.
4. Sfałszowane wytłoczenia można rozpoznać po widocznych segmentach cyfr, które przebijają
spod nowo wytłoczonego numeru.
5. Należy sprawdzić pole na podpis pod względem uszkodzeń, które można rozpoznać, gdy
widoczny jest napis „VOID” (ang. nieważny).
6. Należy korzystać z zabezpieczeń UV dla kart kredytowych. Jeżeli pod urządzeniem UV nie
można rozpoznać typowych hologramów Visa lub MasterCard, wówczas dana karta została
sfałszowana.
Macie Państwo konkretne podejrzenie?
Dla własnego bezpieczeństwa należy postępować dyskretnie, a opóźnienie usprawiedliwić problemami technicznymi. Warto pamiętać, że PaySquare nagradza premią każde uzasadnione skonfiskowanie karty kredytowej. Należy zatrzymać kartę i skontaktować się z infolinią PaySquare.
11
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
Poniżej przedstawiamy instrukcję postępowania w celu spełniania normy Payment Card Industry
Data Security Standard (PCI DSS). PCI DSS zawiera zasady obowiązujące przedsiębiorców oferujących
płatności kartami płatniczymi, służące do ochrony danych przed nadużyciem i kradzieżą.
Dane kart płatniczych są zapisywane, opracowywane i przekazywane dalej za każdym razem, gdy
Państwa system przyjmuje dane kart płatniczych klientów, czy to do stałego zapisu, czy też do
krótkotrwałego opracowania lub przekazania dalej dostawcy usługi. Tylko jeśli dane przesyłane są
bezpośrednio do zewnętrznego dostawcy, bez uprzedniego przejścia przez Państwa system, nie
mają Państwo obowiązku przestrzegania i spełniania normy PCI. Jeżeli nie mają Państwo pewności,
czy w systemie są zapisywane, opracowywane lub przekazywane dalej dane kart, prosimy o kontakt
na adres [email protected]
W regularnych odstępach czasu sprawdzane jest, czy spełnionych jest dwanaście poniższych wymogów bezpieczeństwa standardu PCI.
Norma PCI DSS zbiór dwunastu zasad:
1. Instalacja i utrzymanie zapory sieciowej do ochrony danych właścicieli kart kredytowych.
2. Zmiana standardowych haseł i innych ustawień zabezpieczających wyznaczonych przez
dostawców.
3. Ochrona zapisanych danych właścicieli kart.
4. Zakodowane przesyłanie danych właścicieli kart kredytowych w sieciach publicznych.
5. Zastosowanie i regularna aktualizacja oprogramowania antywirusowego.
6. Stworzenie i utrzymanie bezpiecznych systemów i aplikacji.
7. Ograniczenie dostępu do danych właścicieli kart kredytowych w zależności od potrzeby uzyskania informacji handlowych.
8. Przydzielenie jednoznacznego identyfikatora użytkownika ID każdej osobie posiadającej dostęp
do systemu komputerowego.
9. Ograniczenie fizycznego dostępu do danych właścicieli kart kredytowych.
10.Śledzenie i kontrola wszystkich dostępów do zasobów sieci i danych właścicieli kart kredytowych.
11. Regularne testowanie systemów i procesów bezpieczeństwa.
12. Przestrzeganie wytycznej dotyczącej bezpieczeństwa informacji.
12
13
Płatności
zbliżeniowe
Informacje o usłudze
Płatności zbliżeniowe to nowa metoda zapłaty za towar lub usługę, która eliminuje konieczność
oczekiwania na realizację transakcji. Dzięki terminalowi obsługującemu karty zbliżeniowe dokonujemy błyskawicznych płatności – bez przeciągania karty przez czytnik. Płatność zbliżeniowa jest nie
tylko funkcjonalnością nowoczesnych kart płatniczych, ale też przedmiotów codziennego użytku,
takich jak breloki, naklejki na telefony komórkowe, czy zegarki na rękę. Mogą one bowiem działać
tak, jak karta zbliżeniowa.
Korzyści
wzrost liczby drobnych zakupów dzięki niezwykle prostej i szybkiej metodzie płatności
oprawa wizerunku firmy wynikająca z zadowolenia klienta, który oszczędza czas i postrzega
p
firmę jako nowoczesną
inimalizacja kosztów związanych z zarządzaniem gotówką i ryzykiem kradzieży poprzez zmniejm
szenie ilości gotówki znajdującej się w obiegu.
Jak rozpoznać kartę z funkcją płatności zbliżeniowej?
Wszystkie karty MasterCard paypass, Maestro paypass i Visa payWave wyposażone w technologię
zbliżeniową zawierają specjalne symbole wskazujące na tę funkcjonalność.
14
Najczęściej spotykane oznakowanie punktów przyjmujących płatności zbliżeniowe
Jak przebiega transakcja zbliżeniowa?
Należy uzyskać zgodę klienta na realizację płatności zbliżeniowej. Następnie trzeba poprosić klienta
o zbliżenie karty do czytnika w miejscu oznaczonym symbolem funkcjonalności.
Sygnał dźwiękowy i zapalenie się diody w chwili zbliżenia karty informują o pomyślnym odczytaniu
danych karty.
Płatność potwierdzana jest w taki sposób jak każda inna transakcja dokonywana kartą płatniczą.
Czy płatności kartami zbliżeniowymi są bezpieczne?
Technologia kart zbliżeniowych bazuje na tych samych standardach bezpieczeństwa, co technologia
kart chipowych i magnetycznych. Są to więc płatności równie bezpieczne.
Płatności zbliżeniowe – najczęściej zadawane pytania
Większość płatności zbliżeniowych przebiega bezproblemowo. Należy jednak zwracać uwagę na
poniższe kwestie:
1. Czy klient rzeczywiście posługuje się kartą zbliżeniową? – Zwrócić uwagę na symbol płatności
zbliżeniowych.
2. Kontrola bezpieczeństwa – w niektórych przypadkach – nawet przy kwocie niższej niż 50 zł –
może być konieczne przeprowadzenie płatności w tradycyjny sposób.
3. Niewystarczające środki, zaginięcie lub kradzież karty. W przypadku braku wystarczających
środków lub wcześniejszego zastrzeżenia karty po jej zgubieniu lub kradzieży nastąpi odmowa
realizacji transakcji. Można wówczas zaproponować klientowi wybór innej formy płatności.
4. Płatności zbliżeniowe powyżej 50 zł – przy płatności powyżej tej kwoty, wymagane jest
potwierdzenie jej kodem PIN.
5. Czy karta nie znajduje się zbyt daleko od miejsca na czytniku z symbolem płatności zbliżeniowych – należy poprosić klienta, by trzymał kartę w odległości do 4 cm od symbolu płatności
zbliżeniowych umieszczonego na czytnik.
6. Czy karta została przyłożona równolegle do czytnika – należy poprosić klienta, by trzymał
(przykładał) kartę do czytnika równolegle do symbolu płatności zbliżeniowych, nie pod kątem.
7. Czy klient zbliżył do czytnika więcej niż jedną kartę – do czytnika nie należy przykładać kilku
kart jednocześnie, np. całego portfela. Poproś klienta, by wybrał jedną kartę i zbliżył ją do
czytnika.
15
Płatności
smartfonem
Płatności zbliżeniowe dokonywane za pomocą smartfona
Dzięki terminalom PaySquare wyposażonym w zintegrowane czytniki zbliżeniowe możliwe jest
dokonywanie płatności za pomocą smartfona wyposażonego w kartę do płatności zbliżeniowych.
1. Płatność zbliżeniowa za pomocą smartfona do 50 zł
Jak przebiega transakcja zbliżeniowa?
Należy wprowadzić kwotę transakcji i nacisnąć Enter.
25,99 zł
VI
SA
Następnie klient zbliża smartfon
do symbolu płatności zbliżeniowych na czytniku.
Po zatwierdzeniu transakcji należy wydrukować paragon dla klienta.
16
2. Płatność zbliżeniowa za pomocą smartfona powyżej 50 zł
Jak przebiega transakcja zbliżeniowa?
Należy wprowadzić kwotę transakcji i nacisnąć Enter.
125,99 zł
VI
SA
Następnie klient zbliża smartfon
do symbolu płatności zbliżeniowych na czytniku.
Informacja o wyborze metody autoryzacji
zostanie wyświetlona na terminalu/Pin padzie
Wprowadź
kod PIN
Kontynuuj
na telefonie
VI
SA
A) Jeśli na czytniku pojawi się informacja, aby klient wprowadził kod PIN, poproś klienta o wprowadzenie kodu PIN.
B) W przypadku informacji o kontynuowaniu na telefonie, klient wprowadza kod dostępu
w swoim smartfonie. Następnie ponownie zbliża smartfon do czytnika płatności zbliżeniowych.
Następuje potwierdzenie płatności
AKCEPTACJA
17
Cash back
– wypłata
gotówki
Informacje o usłudze
Usługa cash back umożliwia posiadaczom kart debetowych i kredytowych wypłatę gotówki podczas
dokonywania płatności elektronicznej za towary i usługi poprzez terminal.
Korzyści
Poprawa wizerunku firmy wynikająca bezpośrednio z zadowolenia klienta, który:
zyskuje prosty sposób wypłaty gotówki,
oszczędza czas potrzebny na dojazd i pobranie gotówki z bankomatu,
postrzega firmę jako nowoczesną i przyjazną klientom.
Jak przebiega usługa wypłaty gotówki cash back?
Klient podaje kwotę wypłaty (maksymalnie 200 zł), którą należy doliczyć do płatności za towar lub
usługę.
Kwota płatności zostaje powiększona o podaną kwotę wypłaty.
Po pomyślnie zakończonej płatności (transakcja potwierdzona) klient otrzymuje gotówkę do ręki.
Płacąc kartą,
możesz wypłacić
gotówkę
18
Przy realizacji tej usługi warto pamiętać, że:
Nie każdy klient jest uprawniony do skorzystania z niej. To, czy usługa cash back jest możliwa dla
danej karty, zależy od decyzji banku – wydawcy karty.
celu sprawdzenia, czy dana karta upoważnia do wypłaty gotówki w ramach usługi cash back,
W
należy po prostu umieścić ją w terminalu i realizować polecenia ukazujące się na wyświetlaczu
terminala.
Wypłaty gotówki w ramach usługi cash back można dokonywać jedynie przy użyciu terminali
elektronicznych.
Wypłaty gotówki w ramach usługi cash back można dokonywać jedynie na rzecz klientów, którzy
jednocześnie robią zakupy z użyciem karty.
Wypłata nie może przekraczać maksymalnego poziomu określonego dla usługi cash back.
Kwotę transakcji i kwotę wypłaty w ramach usługi cash back należy wprowadzać oddzielnie.
Należy postępować zgodnie z poleceniami ukazującymi się na wyświetlaczu terminala. Pojawi
się na nim również informacja o zaakceptowaniu (lub nie) transakcji zakupu z usługą cash back.
19
Często
zadawane
pytania
Jak postępować z kartą z mikroprocesorem?
Sprzedawcy akceptujący płatności takimi kartami powinni poprosić klienta o wprowadzenie kodu
PIN („Proszę wprowadzić kod PIN”). Kody PIN wprowadzają sami klienci. Nigdy nie powinni Państwo
wprowadzać takiego kodu lub prosić klienta o jego ujawnienie.
W jaki sposób należy akceptować kartę bez mikroprocesora?
Nie wszystkie karty są wyposażone w mikroprocesor, lecz mimo to mogą być użyte do płatności.
Karty takie należy akceptować, używając w tym celu czytników kart z paskiem magnetycznym.
Co należy zrobić, kiedy klient zapomniał kodu PIN?
Należy przypomnieć klientowi o możliwości uzyskania pomocy od banku – wydawcy karty.
Można również poprosić klienta, by skorzystał z innej formy płatności.
Co należy zrobić, kiedy pojawia się odmowa realizacji transakcji?
Odmowa realizacji płatności następuje w przypadku braku wystarczających środków na rachunku
karty lub zastrzeżenia karty zgubionej lub skradzionej.
Co to jest chargeback?
Chargeback polega na zwrocie środków z konta akceptanta na konto posiadacza karty, pobranych
wcześniej na podstawie pozytywnej autoryzacji transakcji. Powstaje najczęściej w wyniku zareklamowania transakcji przez posiadacza karty.
20
Poniżej prezentujemy poszczególne etapy reklamacji. Umowa z bankiem, który obsługuje
transakcje, zawiera szczegółowy opis procedur postępowania w przypadku takiej reklamacji:
1. Posiadacz karty reklamuje transakcję w swoim banku.
2.Bank – wydawca karty odsyła transakcję do agenta rozliczeniowego, pobierając jednocześnie
środki w wysokości wartości transakcji.
3.Agent rozliczeniowy otrzymuje reklamację i rozwiązuje sprawę na postawie dostępnych
danych lub prosi akceptanta o dodatkowe informacje np. skan paragonu.
4.W przypadku zasadnej reklamacji akceptant zostaje obciążony kwotą transakcji. Jeśli potrzebne
są dodatkowe informacje akceptant dostarcza je agentowi.
5.Agent rozliczeniowy sprawdza otrzymane informacje. Jeśli uzna, że reklamacja jest bezzasadna,
przekazuje sprawę do banku – wydawcy karty, pobierając jednocześnie środki.
6.Posiadacz karty otrzymuje informację zwrotną od banku. Jeśli reklamacja została odrzucona nie
otrzymuje zwrotu reklamowanej kwoty. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji
bank dokonuje zwrotu środków.
Posiadacz karty
reklamuje
transakcję
w banku
Bank przekazuje
reklamację
agentowi
Agent analizuje
otrzymane
informacje
Tak
Agent rozpatruje
reklamację
Czy potrzebuje
dodatkowych
informacji?
Reklamacja
odrzucona
Nie
Obciążenie
akceptanta
Agent
informuje bank
Bank
informuje
posiadacza
o braku zwrotu
reklamowanej
kwoty
Bank
informuje
posiadacza
o zwrocie
reklamowanej
kwoty
21
Życzymy sukcesów
Życzymy Państwu wielu sukcesów i rozwoju biznesu dzięki akceptacji kart płatniczych VISA
i Mastercard krajowych i międzynarodowych klientów. Dzięki współpracy z nami stajecie się
Państwo nowoczesną firmą o międzynarodowych standardach płatności bezgotówkowych.
Dziękujemy za zaufanie.
Visa Europe
Visa Europe, organizacja zajmująca się technologiami płatniczymi, stanowi własność instytucji członkowskich – banków oraz innych firm świadczących usługi płatnicze z 27 krajów Europy – i jest przez
nie zarządzana.
Visa Europe znajduje się w czołówce rozwoju technologicznego, tworząc usługi oraz infrastrukturę,
które umożliwiają dokonywanie płatności elektronicznych przez miliony konsumentów, firm i instytucji sektora publicznego w Europie.
Od 2004 r., organizacja Visa Europe jest zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii podmiotem niezależnym od ogólnoświatowej spółki Visa Inc. – zachowując jej wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną
w czasie licencję na obszarze Europy, oraz współpracując na rzecz wzajemnej globalnej akceptacji.
W Europie zostało wydanych 470 mln kart Visa, którymi jest już opłacane jedno na każde 6,75 euro
wydawane w Europie na konsumpcję.
Strona internetowa: www.visaeurope.com
MasterCard
MasterCard® jest firmą technologiczną działającą w globalnym obszarze płatności. Obsługujemy
najszybszą światową sieć przetwarzania płatności, łączącą konsumentów, instytucje finansowe,
punkty handlowo-usługowe, rządy i przedsiębiorstwa w ponad 210 krajach i terytoriach. Produkty
i rozwiązania MasterCard ułatwiają codzienne funkcjonowanie działalności handlowej, takiej jak
zakupy, podróże, prowadzenie firmy i zarządzanie finansami. Sprawiają, że są one bezpieczniejsze
i sprawniejsze dla każdego użytkownika.
Dzięki MasterCard możliwe są między innymi płatności zbliżeniowe kartą lub telefonem w ponad
130 tys. terminali oznaczonych logo MasterCard PayPass, czy też wygodne i bezpieczne płatności
w aplikacjach mobilnych i sklepach internetowych dzięki MasterCard Mobile. Natomiast usługa „Płać
kartą i wypłacaj” daje możliwość wypłacania gotówki podczas codziennych zakupów – jednorazowo
można wypłacić do 300 zł.
Strona internetowa: www.mastercard.com
22
PaySquare SE
Oddział w Polsce
Ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Telefon: +48 22 646 11 99
Fax: +48 22 646 11 98
E-mail: [email protected]
www.paysquare.eu

Podobne dokumenty