„Budowa sieci wodociągowej ze stacją podnoszenia ciśnienia i sieci

Komentarze

Transkrypt

„Budowa sieci wodociągowej ze stacją podnoszenia ciśnienia i sieci
„Budowa sieci wodociągowej ze stacją podnoszenia ciśnienia i sieci kanalizacji
sanitarnej z przepompowniami ścieków
na osiedlu Rzewnica w miejscowości Rzeczenica”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej
ze stacją podnoszenia ciśnienia w sieci oraz sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami ścieków na os. Rzewnica w miejscowości Rzeczenica.
Celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych i zapobieganie
zanieczyszczeniu wód podziemnych. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wyniesie 7,46 km.
Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 85 % jego kosztów
kwalifikowalnych, tj. 1 764 851,91 zł. Całkowita wartość projektu: 2 878 722,05 zł.
Okres realizacji projektu: 3.07.2017-29.06.2018 r.

Podobne dokumenty