60 – LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM .KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ w Lubaniu

Komentarze

Transkrypt

60 – LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM .KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ w Lubaniu
60 – LECIE
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM .KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ
w Lubaniu
60-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Szanowni Państwo
Kiedy uświadomimy sobie, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w tym roku obchodzi 60-lecie istnienia, bezwiednie zaczynamy parafrazować
słowo biblijnego kaznodziei: „Pokolenie mija za pokoleniem, a szkoła trwa na wieki”. Nasza
szkoła liczy już sobie 60 lat. W rok po wojnie 209 uczniów rozpoczęło naukę w Publicznej
Średniej Szkole Zawodowej w klasach o kierunkach m.in. metalowym i ogólnozawodowym.
Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1949 roku. Nikt pewnie wówczas nie przypuszczał, że
szkoła zwycięsko przejdzie przez zakręty historii, jej domem stanie się budynek przy ulicy
Kopernika, a w świat wypuści tysiące wykonawców najróżniejszych zawodów. Poczucie
dumy z tego wynikające jest uzasadnione wysiłkiem włożonym przez nauczycieli w kształcenie naszych absolwentów. Mamy tylko nadzieję a również liczne potwierdzenia tego, że
szkołę opuszczają wspaniale przygotowani do życia młodzi ludzie. Nasza oferta edukacyjna ulega ciągłym zmianom, ale bezustannie pozostajemy wierni tradycji szkoły zawodowej,
która obok wiedzy ogólnej umożliwia zdobycie teoretycznej i praktycznej podstawy zawodu.
Nie sposób wymienić wszystkich typów szkół, które funkcjonowały w ciągu 60 lat w, – jak się potocznie mówi, KZL-u.
Warto natomiast zaznaczyć, że szkoła nigdy nie utknęła w martwym punkcie, nie bała się wprowadzać zmian, dostosowała swoją ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów i rynku pracy. Z rzewnością wspominamy te kierunki kształcenia, które przez wiele lat były wizytówką naszej szkoły, a które już zakończyły swoją działalność. Są one jak cegły kładzione jedna na drugiej. Mniej więcej w połowie drogi prowadzącej do dnia dzisiejszego szkoła przeżyła swoje wielkie dni, które
niczym piękny i utrwalony w zapamiętanym kształcie mit żyją w świadomości byłych nauczycieli, absolwentów
i pracowników. W roku 1975 szkoła przeprowadza się do nowego obiektu przy ulicy Kopernika. Wydarzenie wcześniejsze –
otrzymanie nowej nazwy Zespołu Szkół Zawodowych oraz nieco późniejsze, ale równie doniosłe – nadanie szkole imienia Kombatantów Ziemi Lubańskiej i wręczenie sztandaru stanowią zwieńczenie wysiłku wielu pokoleń nauczycieli i uczniów oraz dają
siłę na kolejne lata pracy.
Ta praca trwa do dziś – trudna i sprawiająca nieopisaną radość, czasem niewdzięczna, najczęściej nagradzana osobistą satysfakcją i uśmiechem uczniów. Uczymy i jesteśmy nauczani w tym samym budynku, zmieniła się natomiast nazwa szkoły, która
od 2000 roku brzmiała: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących a od 2002 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Tworzymy bardzo liczną rodzinę – setki uczniów wybiegających z klas na przerwę, przesiadujących na korytarzach, gromadzących się koło sklepiku, w bibliotece na próbie do kolejnego wzruszającego apelu, w łączniku szkoły skąd zawsze dochodzi
radosny śmiech. Wspaniali, czasem nieznośni, hałaśliwi, trudni, ale nasi ci z KZL-u, domagający się naszej uwagi i ...wsparcia.
My nauczyciele też mamy się dobrze. Jest nas dużo, tworzymy liczną Radę Pedagogiczną. Stanowimy grupę wielopokoleniową: od nauczycieli z 35-letnim stażem po stażystów, którzy pierwsze kroki nauczycielskie stawiają w naszej szkole. Stoicki
spokój (bardzo potrzebny!), doświadczenie i cenione, wypróbowane metody pracy oraz zapał, młodzieńczy optymizm i energia
układają się w piękna kompozycję.
Rzeczywistość, w której żyjemy, wprowadza kolejne zmiany, do których dzielnie się przygotowaliśmy, jesteśmy już po wprowadzeniu reformy oświaty, przystosowujemy się do nowych reguł gospodarczych. Wchodzimy w ten okres z ogromnym zapałem,
z jakim 60 lat temu nauczyciele zainaugurowali działalność szkoły.
Mam nadzieję, że uroczystości 60-lecia szkoły przyniosą Państwu, Nauczycielom, Pracownikom a w szczególności Absolwentom – wiele wzruszeń, przywiodą wspomnienia, kiedy byliście pełni radości z budowania wspaniałego życia oraz marzeń,
które na Waszych oczach stawały się rzeczywistością. Przetrwały przyjaźnie i miłości. W tej szkole spędziliście najpiękniejsze
lata swojego życia, kiedy to kształtowały się Wasze poglądy i wartości.
Prowadzeni i wspierani przez nauczycieli osiągnęliście sukcesy na miarę swoich oczekiwań. Jesteście wspaniałymi ludźmi, prowadzicie firmy, jesteście fachowcami w wielu dziedzinach, naukowcami, nauczycielami.... W Waszym imieniu dziękuję
nauczycielom (byłym i obecnym), którzy oddali Wam cząstkę siebie, przekazali wiedzę, przygotowali do często twardego życia.
Mają oni szczególne miejsce w naszych sercach i historii szkoły.
Dziękuję władzom oświatowym i samorządowym za wspieranie rozwoju naszej szkoły. Dziękuję obecnym nauczycielom,
pracownikom, uczniom i rodzicom za budowanie bardzo korzystnego klimatu szkoły i jej wizerunku w środowisku lokalnym.
Mam nadzieję, że spotkanie z okazji 60-tej rocznicy powstania szkoły przyniesie wszystkim Państwu wiele radości i niespodzianek oraz dostarczy wyjątkowych wzruszeń.
Życzę Państwu najserdeczniej – zdrowia, długich lat życia i radości z małych i wielkich sukcesów, wielu przyjaciół i tego,
aby życie było łatwiejsze.
Dyrektor Szkoły
Lidia Błażków
1
Historia szkoły
Historia naszej szkoły rozpoczyna się w 1946 roku. Niejedno pokolenie uczniów ukończyło
w niej naukę. Jest to niewątpliwie ogromny dorobek i sukces, bo mimo wielu zmian, jakie dokonały się w kraju, nasza szkoła nadal istnieje i rozwija się. W ciągu długich lat zdobywali tutaj zawód między innymi : włókiennicy, handlowcy, rolnicy, ogrodnicy, kucharze, sprzedawcy,
fryzjerzy, szklarze, krawcy, mechanicy, budowlańcy, piekarze, technicy BHP, elektromonterzy,
technicy żywienia zbiorowego.
Śledząc losy naszej szkoły, nie można oprzeć się przekonaniu, że kierunki kształcenia, jakie
proponowano młodzieży, były i są spójne z ofertą lokalnego rynku pracy, tj. lokalnego przemysłu, handlu i usług. W zależności od typu szkoły i kierunku kształcenia, uczniowie odbywali
naukę zawodu i praktykę zawodową w zakładach na terenie powiatu i województwa. Tak dzieje
się do dziś.
Od Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, która inaugurowała swoją działalność w 1946 roku, dzieli Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów
Ziemi Lubańskiej sześćdziesiąt lat, ale łączy historia jednej szkoły.
Szkoła zmieniła budynek, nazwy,
kierunki kształcenia, ale zachowała swoją tradycję. Uczeń zawsze był tu traktowany podmiotowo, zdobywał wiedzę
teoretyczną i umiejętności praktyczne,
a nauczyciele pomagali mu odnaleźć
własną drogę w życiu.
Początek roku szkolnego 1976/ 77 był ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły. Oprócz przeprowadzki do nowego obiektu przy ulicy Kopernika 31, odbyły się obchody 30- lecia działalności
placówki połączone z nadaniem jej imienia Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Członkowie lubańskiego koła Bojowników o Wolność i Demokrację licznie uczestniczący w obchodach z okazji nadania imienia ufundowali i wręczyli szkole sztandar. Uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę
upamiętniającą to wydarzenie.
Rok szkolny 1995/ 96 był szczególny nie tylko z uwagi na to, że był to 50 rok w historii placówki, ale również dlatego, że był on rekordowy pod względem ilości uczniów, oddziałów i kierunków kształcenia. W 47 oddziałach 12 typów szkół uczyło się 1387 uczniów. Byliśmy nie tylko
największą szkołą w mieście, ale też jedną z największych szkół w województwie.
Obecnie jesteśmy jedną z największych szkół w powiecie lubańskim.
Szkoła zyskała prestiż w środowisku dzięki wspólnym staraniom zespołu kierowniczego, kadry nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Dbamy o dobrą jakość pracy. Posiadamy Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom oraz Tytuł
Szkoły z Klasą. Nasze atuty to: trzy sale informatyczne ze stałym łączem internetowym, centrum
multimedialne w bibliotece szkolnej, kawiarenka
internetowa, profesjonalna pracownia gastronomiczna, bogata baza sportowa, odnowione, jasne
pomieszczenia, klasopracownie przedmiotowe,
dobre warunki pracy, estetyczny wygląd, całodobowy monitoring. Budynek szkoły przeszedł
w ostatnim roku poważną modernizację: docieplenie, wymiana okien, drzwi, wykonanie nowej
elewacji.
2
Historia szkoły
Ważne daty:
1946/47 - otwarcie szkoły średniej o kierunku mechanicznym
1952/53 - powstała Zasadnicza Szkoła Mechaniczno-Energetyczna
1964/65 - otwarcie Technikum Mechanicznego dla Pracujących
1974/75 - powołanie Zespołu Szkół Zawodowych
1976 -
nadanie szkole imienia Kombatantów Ziemi Lubańskiej
1977/78 - otwarcie Średniego Studium Ogólnorolniczego oraz Policealnego Studium Ogrodniczego
1987/88 - wprowadzennie nowego typu szkoły – Liceum Zawodowego
1990/91 - otwarcie 5-letniego Technikum Włókienniczego na podbudowie szkoły
podstawowej
1991/92 - otwarcie Technikum Gastronomicznego
1993/94 - otwarcie 5-letniego Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły
podstawowej
1996 -
otwarcie Liceum Handlowego na podbudowie szkoły podstawowej
2000 -
inauguracja działalności Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Budowlanego (na podbudowie szkoły podstawowej) oraz Policealnego Studium BHP
2002 -
wprowadzenie nowego typu szkoły - Liceum Profilowanego
-
otwarcie Szkolnego Klubu Europejskiego
2003 -
zdobycie certyfikatu SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM w konkursie organizowanym pod patronatem MEN i S
-
zwycięstwo w konkursie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - nagrodą
było otrzymanie sprzętu do pracowni komputerowej i centrum multimedialnego
2004 -
zdobycie certyfikatu: SZKOŁA Z KLASĄ
2005 -
zdobycie trzech pracowni komputerowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kompleksowy remont szkoły
2006 -
otwarcie 4 - letniego Technikum Hotelarskiego
-
zdobycie wyróżnienia w Europejskim Przeglądzie Szkół „Przyjazna Szkoła”
3
Historia szkoły w obiektywie
4
Dyrektorzy szkoły
W latach 1946 - 1960 dyrektorami szkoły byli:
Czesław Agasiński, Feliks Jasiak, Jan Nowacki, Bronisław Lica i Adolf
Mikołajko
inż. Roman Janisz,
który dyrektorował w latach 1960-63, nadal
mieszka w Lubaniu nieopodal obecnej szkoły. Od roku 1991 przebywa na
emeryturze.
mgr inż. Wacław Lesiak, należał do pierwszego rocznika ab-
solwentów szkoły z roku 1949. Po ukończeniu studiów wrócił do Lubania.
W latach 1963-69 kierował szkołą, a następnie wyjechał do Gdańska, gdzie
również pracował w oświacie. W roku 1973 powrócił do Lubania. W latach
1973-78 był zastępcą dyrektora szkoły, później w Wydziale Oświaty i Wychowania w Lubaniu był zastępcą inspektora. Przebywa na emeryturze. Mieszka
w Lubaniu
Janusz Karpiński – harcerz, żołnierz, nauczyciel, działacz Związku Nauczycielstwa
Polskiego, posiadacz najwyższych odznaczeń wojskowych i zawodowych, zasłużony nauczyciel
RP.
Pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaniu, następnie przez 13 lat był
prezesem Zarządu Oddziału ZNP w Lubaniu. Od 1.09.1969 do 31.08.1973 pełnił funkcję dyrektora Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Kierował szkołą w szczególnie trudnym okresie. Stary budynek szkoły groził
zawaleniem, istniała konieczność przeniesienia zajęć do obiektu zastępczego
(budynek po Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaniu przy ul. Kopernika), w którym 30 klas nie mieściło się; szkoła pracowała na dwie zmiany. To spowodowało, że dyr. J. Karpiński wystąpił z inicjatywą budowy nowej szkoły. Wiele
wysiłku wymagało, by budowa w końcu ruszyła.
W roku 1973 dyr J. Karpiński został przeniesiony na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Zgorzelcu. Od 1982 r. emeryt.
mgr Zbigniew Wachowski kierował szkołą w latach 1973-80.
Wcześniej jako jeden z dyrektorów Lubańskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego przyczynił
się do utworzenia Zaocznego Technikum Włókienniczego.
W roku 1976 przejął nowy obiekt szkolny. Przyczynił się do utworzenia pracowni przedmiotowych, wyposażając je w aparaturę audiowizualną i różnorodne pomoce dydaktyczne.
W czasie kadencji dyr. Z. Wachowskiego szkoła otrzymała imię Kombatantów Ziemi Lubańskiej i sztandar; była także organizatorem wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 1976/77.
Przez kilka lat pracował w Cottbus jako nauczyciel języka polskiego, następnie uczył języka niemieckiego.
Zmarł w 2001 roku.
5
Dyrektorzy szkoły
mgr inż. Jerzy Siodłak – ze szkołą związany od 1965 r., wieloletni
zastępca dyrektora. Szkołą kierował w latach 1980-1986. Działacz ZNP.
Pozostał w pamięci nauczycieli i uczniów jako człowiek całkowicie oddany
pracy nauczycielskiej; spokojny, życzliwy. Zmarł w roku 1990.
mgr Józef Rajter – nauczyciel od 1960 r.., w latach 1974-78, zastępca,
a następnie Inspektor Oświaty w urzędzie Miejskim w Lubaniu. Ze szkołą
związany od roku 1978, najpierw jako nauczyciel matematyki, a w latach
1986-90 jako dyrektor szkoły. Za jego kadencji uruchomione zostało Liceum
Zawodowe.
Obecnie na emeryturze.
mgr Gerard Kempiński – Pracę zawodową rozpoczął w Techni-
kum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lubaniu w roku 1966. W latach 19821990 wicedyrektor szkoły, zaś w latach 1990 – 2001 dyrektor szkoły. Nauczyciel psychologii, bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy oraz przedmiotów
zawodowych z grupy mechanicznej..Obecnie na emeryturze
mgr inż. Lidia Błażków - rozpoczęła pracę w ZSP im. KZL w roku 1987 jako nauczyciel chemii i przedmiotów ekonomicznych. Dyrektor szkoły od 2001. Podczas
kadencji Pani Dyrektor otwarto nowe kierunki kształcenia dostosowane do
potrzeb rynku pracy (m. in. liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją, liceum profilowane o profilu socjalnym, technikum hotelarskie), szkoła uzyskała certyfikaty potwierdzające wzrastający poziom nauczania i wychowania. Ponadto wzbogaciła się baza szkoły o trzy nowoczesne pracownie
komputerowe, centrum multimedialne i pracownię gastronomiczną. Szkoła
włączyła się w realizację projektów unijnych i nawiązała współpracę międzynarodową w zakresie wymiany młodzieży. Zmienił się także wygląd szkoły,
która przeszła kompleksowy remont.
6
KZL widziany oczmi rodziców i uczniów
Uczniowie o swojej szkole:
Uczniowie cenią swoją szkołę przede
wszystkim za możliwość rozwijania swoich
zainteresowań, liczne konkursy, zawody
i olimpiady. Atrakcyjność szkoły wyraża
się według uczniów w ogólnodostępnej
bazie informatycznej (zwłaszcza Centrum
Multimedialne). Wychowankowie KZL
podkreślają również możliwość uzyskania
w każdej chwili pomocy od wychowawcy
i nauczycieli, cenią dobrą, sympatyczną kadrę nauczycielską, ciekawie uczącą i stwarzającą przyjazną atmosferę oraz narzucanie wysokiego poziomu nauczania. ZSP
im. KZL słynie z tego, że „dużo się w nim
dzieje”. Uczniowie doceniają ciekawe imprezy okolicznościowe (ANDRZEJKI, MIKOŁAJKI,
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY, WALENTYNKI, DZIEŃ KOBIET, GALA BOŻONARODZENIOWA I WIELKANOCNA,
WIGILIA SZKOLNA I KLASOWA) na ktróych kształt
mają wpływ. Brak agresji i poczucie bezpieczeństwa dopełniają obraz szkoły widziany
oczami uczniów.
Rodzice o naszej szkole:
Rodzice cenią stojącą na wysokim
poziomie informatyzację szkoły, dobry
kontakt z nauczycielami i wychowawcami,
zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w rozwój szkoły, miłą i przyjazną atmosferę i prowadzoną profilaktykę – zwłaszcza antynikotynową. W ocenie rodziców szkoła za-
pewnia pomoc uczniom mającym trudności
w nauce, wykazuje troskę o dobre samopoczucie ucznia w szkole i wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną.
(na podstawie ankiet przeprowadzonych podczas
mierzenia jakości pracy szkoły)
7
Sylwetka Szkoły
KZL należy do szkół najbardziej przyjaznych uczniom, jest otwarta długo po zakończeniu zajęć dydaktycznych, organizuje
ciekawe zajęcia pozalekcyjne, przygotowuje do obowiązujących w Unii Europejskiej
standardów edukacyjnych.
Atuty KZL wydają się zauważać wybierający tę szkołę uczniowie. Z każdym rokiem przybywają coraz bardziej ambitni,
z dobrymi świadectwami gimnazjalnymi. Częstym kryterium wyboru szkoły
jest przyjazna uczniom atmosfera, dobrej
jakości sprzęt oraz wyposażenie sal lek-
cyjnych. KZL dysponuje czterema pracowniami komputerowymi (większość
komputerów to sprzęt najnowszej generacji) oraz Centrum Multimedialnym.
Planuje się wyposażenie szkoły w piątą pracownię. Kreatywność młodzieży,
dyrekcji i grona pedagogicznego znajduje swój wyraz w licznych imprezach
szkolnych, są to: APELE OKOLICZNO-
ŚCIOWE, WYCIECZKI SZKOLNE, OBOZY KLAS LICEUM WOJSKOWEGO, ANDRZEJKI, MIKOŁAJKI, GALA BOŻONARODZENIOWA, WALENTYNKI, GALA
WIELKANOCNA, PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY, DNI SPORTU, LIGA KLAS,
STUDNIÓWKA.
8
Obecne kierunki kształcenia
Marzącym o wojskowej karierze proponujemy
3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z rozszerzonym nauczaniem przysposobienia
obronnego
W ramach zajęć na poligonie, letnich i zimowych
obozów, uczniowie nabędą sprawności potrzebnych
do zawodowej służby w wojsku lub innych służbach
mundurowych. Uczniowie tej klasy, oprócz języka
angielskiego i niemieckiego, mogą uczyć się także
języka czeskiego.
Wiążącym swoją przyszłość z zawodem humanistycznym proponujemy
3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z rozszerzonym językiem obcym, językiem
polskim i historią
Przyszłym informatykom i webmasterom oferujemy
3-letnie LICEUM PROFILOWANE
o profilu zarządzanie informacją
Najnowocześniejsza baza sprzętowa (dwa serwery,
stałe łącza DSL i SDI, komputery o konfiguracji
Intel Pentium IV, oprogramowanie na bazie
Windows XP), kreatywni nauczyciele stwarzają
komfortowe warunki nauczania.
Uczniowie, którzy wybiorą naukę w 4-letnim
TECHNIKUM GASTRONOMICZNYM,
gdzie oprócz wiedzy zdobędą fachowe
przygotowanie praktyczne w prowadzeniu punktów
gastronomicznych. Umożliwi im to doskonale
wyposażona pracownia i nauka w prawdziwych
warunkach – obsługa studniówek i uroczystości.
Wiążącym karierę zawodową z branżą hotelarsko-turystyczną proponujemy
4-letnie TECHNIKUM HOTELARSKIE
Nauka w tej klasie bardzo dobrze przygotuje do zawodu i ewentualnie studiów w zakresie hotelarstwa.
9
Obecne kierunki kształcenia
Możliwość zdobycia różnych zawodów będą mieli
uczniowie
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
Absolwentom liceum profilowanego o profilu zarządzania informacją polecamy 2-semestralne STUDIUM POLICEALNE TECHNIK INFORMACJI
NAUKOWEJ
Absolwentom wszystkich typów szkół średnich oferujemy naukę w 4-semestralnym STUDIUM
POLICEALNYM TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ
Nasze sukcesy
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
JEST ZDOBYWCĄ CERTYFIKATÓW:
SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM w konkursie pod patronem Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i opieką merytoryczną Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Certyfikat przyznawany jest m.in. za ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
przygotowanie do obowiązujących w Unii Europejskiej standardów edukacyjnych,
atmosferę panującą wśród uczniów, relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami,
rzetelną ocenę postępów w nauce.
SZKOŁA Z KLASĄ w konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikat przyznawany jest za realizację zasad: szkoła dobrze uczy każdego
ucznia, szkoła ocenia sprawiedliwie, szkoła uczy myśleć i rozumieć świat, szkoła
rozwija społecznie i uczy wrażliwości, szkoła pomaga uwierzyć w siebie, szkoła
tworzy dobry klimat, szkoła przygotowuje do przyszłości.
10
nauczyciele i pracownicy szkoły na przestrzeni lat
INDEKS NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
(nie obejmuje nauczycieli i pracowników, których okres zatrudnienia w szkole był krótszy niż jeden rok)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Adamski Jacek
Adamski Przemysław
Aksamitowski Kazimierz
Anioł Ludwik
Antkowiak Gabriela
Antkowiak Magdalena
Antkowiak Marian
Arbaczewski Marian
Argasiński Czesław
Banachowski Jerzy
Banek Maria
Barszczyk Magdalena
Bartnik - Czembrowska
Matylda
Bednarz Kamila
Bernacki Rafał
Bielik Andrzej
Bigus Anna
Biłous Jadwiga
Błaszkowska Józefa
Błażków Lidia
Bogdanowicz Kazimierz
Ks. Borecki Roman
Borek Teresa
Borowska Janina
Ks. Borowski Józef
Browarczyk Bożena
Brzozowska Stefania
Budryk Maria
Bujak Joanna
Bujak Kazimiera
Bujak Kazimierz
Bulbak Fryderyk
Burbo Władysław
Cach Zbigniew
Chalcarz Marcin
Chojnowska Anna
Cierlik-Szmal Teresa
Cisińska-Raab Irena
Cwalina Krzysztof
Cybulska Maria
Cymerman Andrzej
Cymerman Zofia
Czyrko Wiesław
Czembrowski Henryk
Czerwieńczak Zofia
Dąbrowska Anna
Dobrzański Adam
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Dolder Zygmunt
Droździel Tadeusz
Dubicka Grażyna
Duda Marian
Dudenko Izabela
Dwornik Przemysław
Ks. Fila Andrzej
Ks. Filozof Ryszard
Flisak Maria
Fudala Iwona
Fudala Marian
Garmel Stanisław
Gałek Zofia
Glazer Leon
Godek Władysław
Golla Antoni
Grochala - Hawrylewicz
Aleksandra
Ks. Grocki Andrzej
Gut - Twardowska
Małgorzata
Gwiazdowska Jadwiga
Haik – Gągała Krystyna
Halicka Leokadia
Hanc Jan
Harapin Janusz
Hetnar Urszula
Hołod Danuta
Horbacz Regina
Horodyska Danuta
Hryńczak Małgorzata
Hryńczak Teresa
Hulacki Kazimierz
Hulacki Zbigniew
Hutnik Marzanna
Imbis Winicjusz
Iwiński Leon
Janas Stanisław
Janas Witold
Janisz Roman
Jarosik Anna
Jarzyna Jan
Jasiak Feliks
Jasińska-Dinsber
Agnieszka
Jaskółowska Katarzyna
Jaworska Joanna
Jędrusik Marta
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
Jędrzejczak Krystyna
Jędrzejczak Piotr
Jednaszewski Jan
Juncewicz-Trela Edyta
Kabata Marta
Kaczmarczyk Zofia
Kadlewicz Jerzy
Kadłubowska Jolanta
Kaniowski Adam
Kalinowska Aleksandra
Kaplar Wojciech
Kaczmarek Justyna
Karpiński Janusz
Kasprzak Stefania
Kazimierczak Bożena
Kempiński Gerard
Ks. Kiernicki Krzysztof
Kisiel Stanisław
Kliber Teresa
Kłoczko – Misiewicz
Halina
Kłodnicki Adolf
Kmita Mieczysław
Kochańska Anna
Koczan Adam
Konopski Wojciech
Kopacz Anna
Korowacka Maria
Korowacki Teofil
Kostrzewa Katarzyna
Kotowicz Edward
Kowalska Sylwia
Kowalski Tomasz
Kozaczuk Piotr
Koziar Janina
Kozina Jan
Koźbiał Henryk
Krawczyk Zofia
Krotochwila Maria
Król Adam
Królikowski Stanisław
Kubica Marian
Kucharczyk Daniel
Kulmatycki Władysław
Kunka Jan
Kuraś Kazimierz
Kurzawa Stanisław
Kuźniar Jan
11
nauczyciele i pracownicy szkoły
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
12
Lech Teresa
Lesiak Maria
Lesiak Wacław
Ks. Leszczyński Janusz
Lica Bronisław
Ks. Ligaj Stanisław
Lubieński Krzysztof
Lubieński Stanisław
Łaskawiec Zygmunt
Łebek Ryszard
Łoś Franciszek
Łukjaniec Jerzy
Łukjaniec Józefa
Ks. Łyczko Mirosław
Łyp Monika
Macedońska Grażyna
Maj Czesław
Maj Jadwiga
Majewicz Józef
Majewska Monika
Malec Waldemar
Mandżejewski Leszek
Matoga Anna
Matusiak Henryk
Mediuch Alina
Mediuch Eugeniusz
Mediuch Halina
Mediuch Eugeniusz
Mariusz
Mazur-Czerwonka Ewa
Mela Monika
Michałowski Józef
Mikołajko Adolf
Miłopolska Adela
Mioduszewski Józef
Miszkowska Barbara
Młyńczyk Tadeusz
Moskal Czesława
Mroczkowska Elżbieta
Ks. Mucha Ryszard
Murawska Adela
Murawska Bogusława
Nawrocka Bożena
Nawrocki Henryk
Nir Mirosław
Nocek Mariusz
Nowacki Jan
Nowacki Sylwester
Nowak Jan
Ks. Nowak Jan
Nowakowski Tadeusz
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
Ociesa Mścisław
Olejnik Danuta
Olesiewicz Halina
Ołpińska Dorota
Ks. Opala Paweł
Orniacki Marian
Orpiszewska Janina
Orzechowska Edyta
Osiński Edward
Otwinowski Wacław
Owczarek Andrzej
Ks. Owsianik Grzegorz
Pasztaleniec Bolesław
Pietrykowska Stanisława
Pilny Franciszek
Piosik Jan
Piwoni Czesław
Piwoni Zenon
Podgórzak Jerzy
Poraj Franciszek
Poraj Wanda
Prejbisz Anna
Przeworski Henryk
Przeździecki Lech
Przybyłowicz Elżbieta
Rachwał Stanisław
Radomski Bronosław
Rajter Józef
Rajter Mieczysława
Rasiewicz Edyta
Rawska Józefa
Rąpała Krzysztof
Redźko Grażyna
Roszkowski Franciszek
Ruczaj Eulalia
Rudion Nila
Russ Jan
Rybak Stanisław
Rymaszewski Jan
Sadowski Tomasz
Sandecka Antonina
Sandecki Stanisław
Sanetra Mieczysław
Sarnowski Józef
Sass Stanisław
Sawicka Grażyna
Serafin Krzysztof
Serewis Urszula
Siegieda Jarosław
Siemińska Jadwiga
Siergiejewicz Teresa
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
Siodłak Jerzy
Skałba Jerzy
Skobierski Ryszard
Ks. Skolimowski Marek
Skorek Wioletta
Skowron Aneta
Skowron Janina
Skwierczyńska Weronika
Sławiński Jan
Słoboda Krystyna
Słoboda Grzegorz
Słonecka Elżbieta
Smolińska Anna
Smoliński Antoni
Smreczyński Jan
Snacka Emilia
Socha Jan
Sołtys Jan
Stachurski Włodzimierz
Stempel Lech
Sternik Alfred
Stolarz Władysław
Ks. Strzelecki Dariusz
Suchojad Zenon
Sukacz Bronisław
Surowiec Agata
Synowiec Elżbieta
Szeremeta Franciszek
Szkuta Krystyna
Szopińska Maria
Szóstak Anna
Szpak Izabella
Szpulak-Ralcewicz
Agnieszka
Szulc Mariola
Szwarczyńska Iwona
Szybko Józef
Szymańska Beata
Szymańska Marta
Szymków Joanna
Szyszło Helena
Ks. Śmigielski Stanisław
Śmirska Teresa
Tekieli Barbara
Tekieli Bernard
Telatyński Jerzy
Terlecki Józef
Trawniczek Damian
Trepka Zdzisław
Truch Szczepan
Turczyńska Danuta
nauczyciele i pracownicy szkoły
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
Turczyński Tadeusz
Tyliński Teodor
Wachowska Ewa
Wachowski Grzegorz
Wachowski Czesław
Wachowski Zbigniew
Wajcfelt Wiesław
Wałecka Dorota
Wałecka Teresa
Wasilewicz Maria
Węgłowska Agnieszka
Wiertelak Katarzyna
Wiktorko Alicja
Ks. Winiarski Jan
Ks. Wilczyński Andrzej
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
Wisłocki Jan
Witczak Franciszek
Witczak Helena
Witecka Celina
Włoczysiak Bogusław
Wojciuk Maria
Wojciuk Zdzisław
Wolańska-Razik
Krystyna
Woroniec Marek
Woźniak Barbara
Wójtowicz Eugeniusz
Wrześniewski Roman
Wyglądała Bolesław
Wyspiańska Maria
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
Zachemba Jakub
Zalejski Jan
Zaniewski Aleksander
Zaton Barbara
Zdanowicz Joanna
Zdunek Eugeniusz
Zgondek Stefan
Ziętek Iwona
Żejmo Bogusław
Żurawiecka Romualda
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Arbaczewski Marian
Biłyk Jolanta
Bodziony Czesław
Boho Krystyna
Boniarczyk Krystyna
Browarczyk Janusz
Brzezicka Maria
Chariton Grażyna
Chochła Józefa
Cichoń Agnieszka
Ciszek Władysława
Czerepak Urszula
Dziędzioła Janina
Gałęska Renata
Gałuszka Stanisław
Górska Monika
Grzeszczak Marianna
Hadam Łucja
Janas Maria
Jarosz Maria
Jońska Jolanta
Kania Zofia
Karnicka Janina
Kacmenda Zofia
Koroblowska Teresa
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46
47.
48.
49.
50.
Koziar Kazimiera
Koźbiał Grażyna
Krawczyńska Pelagia
Krysiak Antoni
Kusznier Ewa
Lange Elżbieta
Leszczyńska Elżbieta
Lewandowska Ewa
Malinowska Danuta
Matuszek Waldemar
Matysiak Kamila
Mazurowicz Zdzisław
Mikołajko Krystyna
Minkiewicz Agnieszka
Moskal Adela
Motor Mieczysław
Pieczykolan Maria
Pikuła Teresa
Podgórzak Barbara
.Przekop Dariusz
Rasiewicz - Orlik Edyta
Rogala Bogusława
Ruściński Jan
Sandecki Albert
Schabowski Wiesław
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Siodłak Genowefa
Skoczylas Mieczysław
Sławińska Wanda
Stafiej Maria
Stępak Anna
Stroczan Irena
Szczepaniak Maria
Szmyrska Janina
Szocińska Barbara
Szramowiat Marian
Szuba Irena
Szymonowicz Zdzisław
Świdzińska Helena
Tomczak Zbigniew
Wasilewicz Maria
Winiarska Lucyna
Wiśniewski Jan
Witek Danuta
Wołodźko Maria
Woroniec Wiesława
Woźniak Urszula
Wyka Wanda
Zieziulewicz - Snacka
Izabela
Żemietro Wiktoria
13
pracownicy obsługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
14
Antoszewska Maria
Arasimiuk Maria
Arasimiuk Stanisław
Banda Irena
Bergiel Helena
Baranowski Marek
Białek Krystyna
Biernacki Tadeusz
Bojar Sabina
Borcz Zdzisław
Brodzewski Fryderyk
Brzeźnicki Jan
Bujak Jadwiga
Bergunda Czesława
Bździuch Jan
Chacia Nadzieja
Chudzik Władysława
Cicha Stefania
Cichocki Mieczysław
Cioń Marianna
Czepiel Helena
Dąbrowska Aniela
Dec Barbara
Demkowicz Stanisław
Denisiuk Irena
Dereniowska Bogusława
Dominikowski Jan
Drożdż Józef
Duda Stanisław
Frączek Dariusz
Galas Marian
Gawerda Irena
Gembus Katarzyna
Gil Irena
Gliszczyński Jan
Gmitruk Leokadia
Gołos Halina
Górak Agnieszka
Górak Helena
Grecka Bożena
Gronc Zofia
Garula Stanisława
Grzybowska Maria
Hagemajer Tadeusz
Hinc Hanna
Iwanowska Mariola
Janas Stefan
Jaworowska Regina
Jemielniak Józef
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Jezapkowicz Stanisław
Joński Kazimierz
Jurczenko Andrzej
Kaszewski Zbigniew
Kędzierska Katarzyna
Kłębczyk Anna
Kłoczko Janina
Kocuła Julia
Koczynasz Józef
Konieczna Stefania
Kozłowski Stanisław
Kret Józef
Krupa Danuta
Kulas Józefa
Kulczyka Helena
Leń Janina
Leszczyńska Genowefa
Leszczyński Bernard
Lezianko Zdzisław
Lewandowska Maria
Łaba Józef
Ładocha Emil
Maciorowski Edward
Madej Irena
Majerczyk Agata
Maliszewska Cecylia
Mediuch Bartłomiej
Mężyńska Zdzisława
Mielniczuk Paulina
Miękiszak Franciszek
Mikołajczak Bożena
Młynek Kazimiera
Mokras Grażyna
Motor Bożena
Mrowiec Jadwiga
Muszyńska Domicela
Niczyporuk Barbara
Nytko Maria
Olesiewicz Mieczysław
Olszewski Zbigniew
Oprzałek Kazimierz
Owoc Marek
Ozdoba Stanisława
Pall Helena
Pańszczyk Marianna
Pawłowska Magdalena
Pawłowska Zenona
Piwowarska Halina
Podanowski Eugeniusz
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
Pogorzelski Ryszard
Przytulski Jan
Psiuk Józefa
Racięda Danuta
Racięda Jan
Rakowiec Wacław
Rakowiec Wanda
Rudziewicz Emilia
Rupacz Stanisław
Sawicki Antoni
Sawicki Tadeusz
Sąsiada Zofia
Siedlecka Alfreda
Słoński Marian
Stach Danuta
Stasiuk Bronisława
Stępień Bronisława
Stępień Zofia
Stupiec Teofilia
Szczecińska Danuta
Szeląg Jerzy
Szot Krystyna
Szot Witold
Sztuka Józef
Szyłejko Zdzisław
Szywała Mieczysław
Śmigiel Janina
Tarabuła Franciszek
Tomin Bazyli
Tomin Ludwika
Trzonek Danuta
Wacyk Antoni
Wacyk Jan
Weber Maria
Wicher Helena
Wilas Rozalia
Wilk Michalina
Wilk Stanisław
Winiarska Bożena
Włodarczyk Zbigniew
Wojtkowiak Longina
Wysocka Czesława
Zazulak Zdzisław
Zdanowicz Józef
Zieliński Lucjan
Zientkiewicz Aleksander
Zwierzchnowska
Małgorzata
139. Żaczek Czesław
nauczyciele i pracownicy szkoły w roku jubileuszowym
GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Adamski Przemysław
Antkowiak Gabriela
Antkowiak Marian
Antkowiak Magdalena
Barszczyk Magdalena
Bartnik - Czembrowska
Matylda
Bednarz Kamila
Bigus Anna
Błażków Lidia
Browarczyk Bożena
Dubicka Grażyna
Ks. Fila Andrzej
Fudala Marian
Grochala - Hawrylewicz
Aleksandra
Harapin Janusz
Hetnar Urszula
Hnatejko Marta
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Jasińska-Dinsber
Agnieszka
Jaskółowska Katarzyna
Jochym Anna
Juncewicz-Trela Edyta
Kabata Marta
Kliber Teresa
Kłys Przemysław
Kowalska Sylwia
Kowalski Tomasz
Kozaczuk Piotr
Koziar Janina
Król Adam
Łyp Monika
Matoga Anna
Mela Monika
Miszkowska Barbara
Ołpińska Dorota
Orzechowska Edyta
36
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Poraj Wanda
Prejbisz Anna
Redźko Grażyna
Sadowski Tomasz
Sawicka Grażyna
Siergiejewicz Teresa
Synowiec Elżbieta
Szwarczyńska Iwona
Smreczyński Jan
Szymańska Marta
Szymków Joanna
Trawniczek Damian
Węgłowska Agnieszka
Woroniec Marek
Wyspiańska Marta
Zaton Barbara
Zdanowicz Joanna
PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Bodziony Czesław
Chariton Grażyna
Cichoń Agnieszka
Górska Monika
Kusznier Ewa
Matysiak Kamila
Minkiewicz Agnieszka
Tomczak Zbigniew
PRACOWNICY OBSŁUGI:
Czepiel Helena
Hinc Hanna
Jurczenko Andrzej
Ładocha Emil
Nytko Maria
Piwowarska Halina
Stupiec Teofila
Szot Witold
Szot Krystyna
Szczecińska Danuta
PRZEWODNICZĄCY RADY SZKOŁY
Bogdanowicz Franciszek
Chmielewski Augustyn
15
stypendyści
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Starosty
Rok szkolny 2006/2007
1. Agata Kozdrowska-LO
2. Aneta Klopsch-TG
3. Sandra Góralczyk-LPs
1. Justyna Łatyszonek-LO
2. Małgorzata Stypczyc-LPz
2005/2006
1. Sandra Góralczyk-LPs
2. Konrad Kocur-LOW
1. Paulina Wiertetak-LO
2. Katarzyna Pręczewska-LO
2004/2005
1. Marta Diakonesku-LOW
2. Marcin Stanuch-LPz
1. Joanna Czajkowska-LO
2. Ewa Mielnik-LPz
3. Piotr Majkowski -TB
2003/2004
1. Emilia Rutkowska-TH
2. Joanna Czajkowska-LO
3. Radosław Mazurkiewicz-LZG
1. Monika Pędlowska–LOW
2002/2003
1. Emilia Rutkowska-TH
2. Monika Pędlowska-LOW
1. Lucyna Hein-TG
2. Natalia Jacukowicz-LO
2001/2002
1. Monika Ogonowska-TG
1. Ewa Płaza-TG
2000/2001
1. Bożena Olechowska-TG
2. Jarosław Buczkowski-TM
1. Artur Juszczyk-TM
1999/2000
1. Izabela Parcianko-TG
2. Monika Trzonek-TM
16
Nie było
ZESPóŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM .KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ
w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
w Lubaniu
59-800 Lubań, ul. Kopernika 31
tel/fax (075) 722 25 30
mail: [email protected]
WWW: http://www.zspimkzl.scholaris.pl
projekt/skład: Panopticon
druk: Art Serviece

Podobne dokumenty