tutaj - Nagroda Identitas

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Nagroda Identitas
NAGRODA IDENTITAS OBSERWATOR
P
ierwsza edycja nagrody
Identitas obejmować
będzie dzieła opublikowane w roku 2013.
Kandydatów do nagrody do
6 września mogą wysuwać
wydawnictwa, autorzy,
profesorowie nauk humanistycznych oraz redaktorzy
naczelni tytułów naukowych,
kulturalnych, politycznych
i społecznych. Zgłaszać
można jedynie prace autorów
żyjących i publikujących
w języku polskim. Ogłoszenie
laureatów nastąpi na uroczystej gali 30 października.
Nagrodę ustanowiła
fundacja Identitas założona
przez Tomasza Kaźmierowskiego. Znany dotychczas jako
menedżer i przedsiębiorca,
współtwórca sukcesu takich
marek jak Citibank i Inteligo w Polsce czy Alfa Bank
w Rosji i na Ukrainie, teraz
realizuje swoje marzenia
związane ze wspieraniem
polskiej humanistyki i pobudzaniem do szerszej refleksji
nad tożsamością.
Jaki cel przyświeca
twórcom nagrody? – Chciałbym, aby z czasem nagroda
Identitas była kojarzona
przede wszystkim z wysoką
jakością wyróżnionych dzieł,
wybranych przez wysoce
kompetentne, niezależne Jury
według jasnych, przejrzystych
kryteriów – mówi „Do Rzeczy” Tomasz Kaźmierowski,
podkreślając, że wyróżnienia
będzie przyznawać jury, którego członkowie są kojarzeni
ze środowiskiem zarówno
konserwatywnym, jak i lewicowym. Prezes fundacji
Identitas wyraża też nadzieję,
że będzie ona służyła „komuś,
kto ma talent i może dać
innym bardzo dużo, jeśli mu
w tym pomożemy”.
Jury nagrody w obszarze
historii i piśmiennictwa dotyczącego zagadnień tożsamości tworzą: profesor historii
i wykładowca akademicki
Andrzej Paczkowski (przewodniczący), historyk i eseista prof. Andrzej Chwalba
i Jarosław Krawczyk, redaktor
11–17 VIII 2014
33/2014
Nagrodzie finansowej
będzie towarzyszyć
statuetka zaprojektowana
przez zespół NoART
FOT. ANDRZEJ IWAŃCZUK
Nagroda ponad
podziałami
Na polskiej mapie kultury pojawia się nowa
inicjatywa: nagroda Identitas. Zostanie ona
przyznana w dwóch kategoriach: historii i literatury,
z pulą przeznaczoną dla dwóch laureatów
wynoszącą 75 tys. zł
naczelny miesięcznika historycznego „Mówią Wieki”.
– W Stanach Zjednoczonych jest kilkadziesiąt
liczących się nagród z zakresu
historii. Nic więc nie stoi na
przeszkodzie, żeby w Polsce
było ich kilkanaście. Chociaż
już teraz nie można narzekać na posuchę – tłumaczy
w rozmowie z „Do Rzeczy”
prof. Andrzej Paczkowski.
I zaznacza, że konkurencja na
rynku nagród jednocześnie
sprawia, iż członkowie jury
muszą dbać o wysoki poziom
nagradzanych książek. Sprzyja również osobom piszącym.
– Nagrody mogą również
premiować książki, które są
napisane na bardzo wysokim
poziomie, ale nie są bestsellerami. Z punktu widzenia
czysto finansowego opłacalne
są hity. Hity nie zawsze oznaczają dobrą książkę, lecz to, że
się dobrze sprzedają – dodaje
prof. Paczkowski.
Laureatów w obszarze
literatury i humanistyki
wybierać zaś będą pisarz
i redaktor naczelny tygodnika
„Do Rzeczy” Paweł Lisicki
(przewodniczący), krytyk literacki i publicysta „Do Rzeczy”
Andrzej Horubała oraz krytyk
i historyk literatury polskiej
Maciej Urbanowski.
Tomasz Kaźmierowski nie
chce porównywać nowej nagrody do Nike czy Paszportów
„Polityki”. Czy warto jednak
wprowadzać nową nagrodę?
– Warto. W Polsce potrzebna
jest nagroda doceniająca to,
co w polskiej humanistyce
jest najbardziej wartościowe,
niezależnie od światopoglądu twórcy – zauważa Paweł
Lisicki. – Nagroda Identitas,
jak sama nazwa wskazuje,
ma doceniać dzieła chroniące
polską tożsamość i pozwalające na nowo ją zrozumieć
– dodaje redaktor naczelny
„Do Rzeczy”.
Nie znaczy to jednak, że
Identitas ma być wyróżnieniem przyznawanym tylko
konserwatywnym środowiskom. – Jestem przekonany,
że jeżeli uda się znaleźć jasne
i powszechnie akceptowane
kryteria, to bardzo szybko
Identitas może się stać prestiżowym wyróżnieniem
dla wszystkich – zauważa
Lisicki.
Szanse na tę nagrodę mają
nie tylko najlepsze dzieła
literatury pięknej, ale także
najbardziej wartościowe
reportaże, eseje oraz książki
filozoficzne, religijne czy
podróżnicze. •
Regulamin jest dostępny na stronie
www.identitas.pl.
13