Plik źródłowy - Urząd Gminy w Kamionce

Komentarze

Transkrypt

Plik źródłowy - Urząd Gminy w Kamionce
Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/ 101/2016
Rady Gminy w Kamionce
z dnia 8 czerwca 2016 r.
Lp.
Numer drogi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28
103248 L
Samoklęski – Bratnik – droga powiatowa nr 1546 L
103256 L
Zofian – Starościn – Kolonia Starościn
103259L
Syry – Amelin – droga powiatowa 1526 L
103263 L
Rudka Gołębska – Stanisławów Duży
103266 L
Droga powiatowa nr 1528 L – Kierzkówka – droga gminna nr 103287 L
103269 L
Droga powiatowa nr 1529 L – wieś Ciemno – droga powiatowa 1531 L
103270 L
Kamionka - Siedliska
103275 L
Droga powiatowa nr 1528 L – droga we wsi Siedliska – droga powiatowa nr 1528 L
103279 L
Droga powiatowa nr 1545 L – droga powiatowa nr 1546 L
103288 L
Droga wojewódzka 809 – Dębczyna – Droga powiatowa nr 1525 L
Droga gminna w Kozłowce na działce nr ewid. 1028
Nazwa przystanku
Samoklęski szkoła
Samoklęski szkoła
Bratnik skrzyżowanie
Bratnik skrzyżowanie
Bratnik sklep
Bratnik sklep
Starościn
Starościn
Syry I
Syry I
Amelin
Amelin
Stanisławów Duży sklep
Stanisławów Duży sklep
Kierzkówka pętla
Kierzkówka pętla
Grabowy las
Grabowy las
Nowy Skrobów
Nowy Skrobów
Siedliska Stara Wieś
Siedliska Stara Wieś
Wielocha
Wielocha
Samoklęski remiza
Samoklęski remiza
Kozłówka Rek
Kozłówka Rek
Nr przystanku
komunikacyjnego
103248L/01
103248L/02
103248L/03
103248L/04
103248L/05
103248L/06
103256L/01
103256L/02
103259L/01
103259L/02
103259L/03
103259L/04
103263L/01
103263L/02
103266L/01
103266L/02
103269L/01
103269L/02
103270L/01
103270L/02
103275L/01
103275L/02
103279L/01
103279L/02
103288L/01
103288L/02
01
02

Podobne dokumenty