enkodery

Komentarze

Transkrypt

enkodery
Spis treści
Spis rozdziału
ENKODERY
162
6. Enkodery.indd 162
www.oemautomatic.pl
www.oemautomatic.pl
11-02-19 23:14
strona 164
Enkodery serii 2400/2420
strona 165
Enkodery serii 3700/3720
strona 167
Enkodery serii 3610/3620
strona 169
Enkodery serii 5000/5020
strona 172
Enkodery serii 580X
strona 176
Enkodery serii 582X
strona 178
Enkodery serii A020
strona 180
Enkodery serii A02H
strona 182
Enkodery absolutne
strona 184
Enkodery serii 5853/5873/5863/5883
strona 185
Enkodery serii 5850/5852
strona 187
Enkodery serii 5870/5872
strona 189
Enkodery serii 5862/5882/9081
strona 191
Enkodery serii 3650/3651/3658
strona 194
Enkodery serii 3670/3671/3678
strona 196
Absolutne enkodery Profibus-DP
strona 198
Enkodery linkowe
strona 203
Magnetyczny system
pomiaru liniowego LIMES
strona 207
Obrotowy magnetyczny
system pomiarowy RI20/LI20
strona 209
Akcesoria do enkoderów
strona 211
Pierścienie ślizgowe
strona 212
www.oemautomatic.pl
www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 163
Enkodery
Wprowadzenie
Spis treści
SPIS TREŚCI
163
11-02-19 23:14
Enkodery
Wprowadzenie
Enkodery stosowane są w aplikacjach, gdzie istnieje potrzeba
pomiaru długości, prędkości, pozycji czy położenia kątowego.
Przekształcają ruch mechaniczny na sygnały elektryczne.
Używane są dwie podstawowe metody pomiarowe:
Poniższy rysunek pokazuje różnice pomiędzy montażem dwóch typów
przetworników.
Absolutne:
Każda pozycja posiada swoją indywidualną i unikalną reprezentację
w postaci ciągu bitów.
Spis rozdziału
Stosuje się dwie konstrukcje mechaniczne: z osią i tzw. pustym wałem.
Te ostatnie zyskują coraz większą popularność z uwagi na prostotę
montażu i znacznie mniejsze wymiary w stosunku do tradycyjnych
rozwiązań. Enkodery z pustym wałem montuje się bezpośrednio na osi
napędowej i zabezpiecza obudowę przed ruchem obrotowym. Nie ma
potrzeby stosowania oddzielnych sprzęgieł i uchwytów mocujących.
Wszystkie enkodery firmy Kubler wyposażone są w układy kompensacji
starzeniowej i temperaturowej.
Kompensacja starzeniowa:
Wraz „z wiekiem” diody LED rośnie wartość prądu potrzebna do uzyskania tej samej luminescencji, która jest odpowiedzialna za jakość sygnałów
wyjściowych enkodera. Firma Kubler opatentowała konstrukcję (Kubler
Integrated Technology), w której wszystkie bloki funkcyjne umieszczone
są na jednej płytce PCB, a w układzie optycznym wykorzystuje się tylko
jedna diodę LED dla wszystkich kanałów. Dzięki temu można utrzymywać
stałą luminescencję diody LED (poprzez wzrost prądu).
Kompensacja temperaturowa:
Specjalizowany układ zapewnia tą samą jakość sygnału w całym
zakresie temperatur.
Sposoby montażu
Enkodery z pustym wałem
• Montaż z krótką szczeliną antyobrotową i pinem blokującym
Zastosowania: w aplikacjach, w których „bicie poosiowe” jest
mniejsze niż 0,5mm i rozdzielczość wynosi < 2500 pulsów/obrót
• Montaż z długą szczeliną antyobrotową i długim pinem blokującym
Zastosowania: w aplikacjach o dużym „biciu poosiowym” i o
rozdzielczości <3600 pulsów/obrót
• Montaż ze sprzężeniem statycznym
Enkodery z osią
• Montaż z uchwytem izolacyjnym
Spis treści
Inkrementalne (przyrostowe):
Przetwornik najczęściej generuje dwa ciągi sygnałów
przesuniętych między sobą o 90 o elektrycznych co umożliwia
w y k r y c i e k i e r u n k u o b ro t u p r z e z l i c z n i k l u b s t e ro w n i k .
Uchwyt nie tylko mocuje enkoder, ale również izoluje go elektrycznie
i termicznie
• Montaż z uchwytem sprężynowym
Stosowany w aplikacjach do pomiaru nierównych powierzchni.
Zapewnia stały i równomierny docisk koła pomiarowego do
mierzonej powierzchni.
• Montaż przeznaczony do dużych obciążeń (np. taśmociągi)
Zastosowania: dla dużych rozdzielczości i w aplikacjach,
w których nie można użyć pinów blokujących
164
6. Enkodery.indd 164
11-02-19 23:15
Enkodery
Miniaturowe enkodery
serii 2400/2420
•
•
•
•
Mała obudowa Ø 24 mm
Szeroki zakres temperatur (-20°...+85°C)
Maksymalna rozdzielczość 1024 impulsów/obrót
Zabezpieczenie przed zwarciem i odwrotną polaryzacją
Obwód wyjściowy
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Czas narastania/opadania sygnału
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.
PUSH - PULL
5...24 VDC
max. 50 mA
max. 50 mA
max. 160 kHz
min. UB- 2,5 V
max. 0,5 V
max. 1 μs
tak
PUSH - PULL
8...30 VDC
max. 50 mA
max. 50 mA
max. 160 kHz
min. UB- 3 V
max. 2,5 V
max. 1 μs
tak
Spis treści
Spis rozdziału
Dane elektryczne
Dane mechaniczne
Prędkość
max. 12000 min-1
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy
Promieniowe obciążenie wału
Osiowe obciążenie wału
Waga
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
~ 0,1 x 10-6 kgm2
< 0,001 Nm
10 N
20 N
~ 0,06 kg
IP64
-20....+85°C
1000 m/s2 , 6 ms (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
100 m/s2 , 55...2000 Hz (zgodnie z IEC 68-2-6)
Podłączenia enkodera
Sygnał:
Kolor kabla
Bez sygnałów zanegowanych
0V
biały
biały
+UB
brązowy
brązowy
A
zielony
zielony
—
A
żółty
-
B
szary
żółty
—
B
różowy
szary
0
niebieski
—
0
czerwony
UWAGA !
Nigdy nie należy podłączać enkodera bezpośrednio do osi lub kołnierza napędu.
W celu przeciwdziałania przeciążeniom konieczne jest użycie sprzęgieł elastycznych.
165
6. Enkodery.indd 165
11-02-19 23:15
Enkodery
Wymiary
Model 2420
Kod zamawiania
Spis treści
Spis rozdziału
Model 2400
2400. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz:
1 - Ø 24 mm
2 - Ø 30 mm
3 - Ø 28 mm
oś:
1 - Ø 4 mm x 10 mm
2 - Ø 6 mm x 10 mm
3 - Ø 5mm x 10mm
ilość impulsów (np. 0360 ⇒
360imp/obr)
typ połączenia:
1- kabel w osi ( 2 m, PVC )
2- kabel z boku ( 2 m, PVC )
typ/zasilanie:
1- push-pull bez sygnałów zanegowanych 5...24 V
2- push-pull z sygnałami zanegowanymi 5...24 V
3- push-pull bez sygnałów zanegowanych 8...30 V
4- push-pull z sygnałami zanegowanymi 8...30 V
2420. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz:
1 - Ø 24 mm
otwór zaślepiony
(głębokość 14 mm)
1 - Ø 4 mm
2 - Ø 6 mm
ilość impulsów (np. 0360 ⇒
360imp/obr)
typ połączenia:
1- kabel w osi ( 2 m, PVC )
2- kabel z boku ( 2 m, PVC )
typ/zasilanie:
1- push-pull bez sygnałów zanegowanych 5...24 V
2- push-pull z sygnałami zanegowanymi 5...24 V
3- push-pull bez sygnałów zanegowanych 8...30 V
4- push-pull z sygnałami zanegowanymi 8...30 V
166
6. Enkodery.indd 166
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery kompozytowe
serii 3700/3720
•
•
•
•
Kompaktowa, kopozytowa obudowa Ø 37 mm
Wysoki stopień ochrony
Kompensacja temperaturowa i starzeniowa
Maksymalna rozdzielczość 1024 impulsów/obrót
Obwód wyjściowy
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Czas narastania/opadania sygnału
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją
RS 422 kompatybilny z TTL
5 V (+/- 5%)
typ. 70 mA / max. 50 mA
max. +/- 20 mA
max. 250 kHz
min. 2,5 V
max. 0,5 V
max. 200 μs
tak1)
nie
PUSH - PULL
5...30 VDC
typ. 70 mA / max. 120 mA
max. +/- 20 mA
max. 250 kHz
min. UB- 2,5 V
max. 0,5 V
max. 1 μs
tak
nie
Spis treści
Spis rozdziału
Dane elektryczne
1) zabezpieczenie tylko jednego kanału w tym samym czasie
Dane mechaniczne
Prędkość
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy
Promieniowe obciążenie wału
Osiowe obciążenie wału
Waga
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
3700
max. 6000 min-1
~ 0,4 x 10-6 kgm2
< 0,007 Nm
20 N
10 N
~ 0,1 kg
łożysko i oś: IP64
połączenie kabla: IP 67
-20....+70°C1)
1000 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 55...2000 Hz
3720
max. 6000 min-1
~ 1,4 x 10-6 kgm2
< 0,1 Nm
~ 0,1 kg
łożysko i oś: IP65
połączenie kabla: IP 67
-20....+70°C1)
1000 m/s2 , 6 ms (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
100 m/s2 , 55...2000 Hz (zgodnie z IEC 68-2-6)
1) dla typu PUSH-PULL i zasilaniu > 15 VDC temperatura maksymalna: 55°C, wyższe temperatury - do 100°C na życzenie klienta
Podłączenia enkodera
Sygnał:
Kolor kabla
0V
biały
+UB
brązowy
A
zielony
—
A
żółty
B
szary
—
B
różowy
0
niebieski
—
0
czerwony
UWAGA !
Nigdy nie należy podłączać enkodera bezpośrednio do osi lub kołnierza napędu.
W celu przeciwdziałania przeciążeniom konieczne jest użycie sprzęgieł elastycznych.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 167
167
11-02-19 23:15
Enkodery
Spis treści
Spis rozdziału
Wymiary
Kod zamawiania
3700. XXXX. XXXX
ilość impulsów
typ enkodera
1 - kołnierz
oś:
1-Ø
2-Ø
3-Ø
4-Ø
6-Ø
typ połączenia:
1- kabel w osi ( 1 m, PVC )
2- kabel z boku ( 1 m, PVC )
3- kabel w osi ( 2 m, PVC )
4- kabel z boku ( 2 m, PVC )
5- kabel w osi ( 3 m, PVC )
6- kabel z boku ( 3 m, PVC )
7- kabel w osi ( 5 m, PVC )
8- kabel z boku ( 5 m, PVC )
inne długości kabla na życzenie
4 mm
5 mm
6 mm
¼"
8 mm
typ/zasilanie:
1-RS422: 5 VDC +/- 5%
2- push-pull z sygnałami zanegowanymi 5...30 VDC
3720. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz:
1 - z krótkim „stopem”
2 - z długim „stopem”
5 - ze sprzężeniem statycznym
otwór przelotowy:
1 - Ø 4 mm
2 - Ø 5 mm
3 - Ø 6 mm
4 - Ø ¼”
6 - Ø 8 mm
168
6. Enkodery.indd 168
ilość impulsów
typ połączenia:
1 - kabel z boku ( 1 m, PVC )
2 - kabel z boku ( 2 m, PVC )
3 - kabel z boku ( 3 m, PVC )
4 - kabel z boku ( 5 m, PVC )
typ/zasilanie:
1-RS422: 5 VDC +/- 5%
3 - push-pull z sygnałami zanegowanymi 5...30 VDC
4 - push-pull bez sygnałów zanegowanych 10...30 VDC
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery serii 3610 / 3620
•
•
•
•
Chromowana kompaktowa obudowa Ø 36,5mm
Szeroki zakres temperatur -30º...+85ºC
Stopień ochrony IP65
Maksymalna rozdzielczość 3600 impulsów/obrót
Obwód wyjściowy
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia (z sygnałami zanegowanymi)
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Czas narastania/opadania sygnału
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją
PUSH - PULL
5...18 VDC
< 40mA
max. +/- 50mA
max. 200 kHz
min. UB – 2,5V
max. 0,5V
max. 1μs
tak1)
tak
PUSH - PULL
8...30 VDC
< 40mA
max. +/- 50mA
max. 200 kHz
min. UB – 2,5V
max. 2,5V
max. 1μs
tak1)
tak
Spis treści
Spis rozdziału
Dane elektryczne
1) zabezpieczenie w przypadku niewłaściwego podłączenia napięcia
Dane mechaniczne
3610
max. 12000 min-1
~ 0,2 x 10-6 kgm2
< 0,005 Nm
40 N
20 N
~ 0,08 kg
IP65 (od strony obudowy)
-30....+85°C1)
Wał - stal nierdzewna.
Materiały
Obudowa: aluminium.
Kabel: PVC
Odporność na wstrząsy (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27) 1000 m/s2 , 6 ms
Odporność na wibracje (zgodnie z IEC 68-2-6)
100 m/s2 , 55...2000 Hz
3620
max. 12000 min-1
~ 1,2 x 10-6 kgm2
< 0,05 Nm
Prędkość
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy
Promieniowe obciążenie wału
Osiowe obciążenie wału
Waga
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Podłączenia enkodera
Sygnał:
Kolor kabla
0V
biały
+UB
brązowy
A
zielony
—
A
żółty
~ 0,08 kg
IP65 (od strony obudowy)
-40....+85°C1)
Pusty wał - brąz.
Obudowa:stal miękka.
Kabel: PVC
1000 m/s2 , 6 ms
500 m/s2, 55...2000 Hz
B
szary
—
B
różowy
0
niebieski
—
0
czerwony
ekran
Uwaga!
Nigdy nie należy podłączać bezpośrednio enkodera do osi lub kołnierza napędu. W celu przeciwdziałania przeciążeniom konieczne jest użycie
sprzęgieł elastycznych.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 169
169
11-02-19 23:15
Enkodery
Typ 3610
D
f7
Wymiary
26
max.
h7
L
0
R5
n.
i
m
33
36,5
5
35
1
3
45°
2,5
2,5
120
°
20 -0.04
max.
8
50
.R
min
3
2,5
2
1
90
°
36,5
34,2
0,5
22
,5°
,5°
22
Spis treści
L
5
D
30
26
31,5
f7
Spis rozdziału
7
7
Kod
1
2
3
5
D
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
ؼ”
L
10 mm
10 mm
12,5 mm
12,5 mm
Kod zamawiania
3610. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz
2 - synchroniczny
3 - zaciskowy
oś:
1 - Ø 4 mm
2 - Ø 5 mm
3 - Ø 6 mm
5- Ø ¼”
170
6. Enkodery.indd 170
ilość impulsów
typ połączenia:
1- kabel w osi (2 m, PVC)
2- kabel z boku (2 m, PVC)
3- złącze M12 8-pinowe w osi
4- złącze M12 8-pinowe z boku
typ zasilania
2- Push-pull z sygnałami zanegowanymi 5...18V
3- Push-pull bez sygnałów zanegowanych 8...30V
4- Push-pull z sygnałami zanegowanymi 8...30V
5- RS422 z sygnałami zanegowanymi 8...30 VDC
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Typ 3620
Wymiary
14
4
H7
31,2
1
36 ,5
m a x . 19
23
D
1,8
4,8
R5
min.
max.
11
0
5
14
4
31,2
1,8
34,9
29,5
31 ,9
19
Spis treści
11
4,8
0
. R5
5
43,6
36
31,2
46
30°
36,5
D
H7
19
max.
max.
min
max.
Spis rozdziału
36,5
D
H7
1
3,2
11
12,4
min
. R5
max.
0
5
Kod zamawiania
3620. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz
1 - z otworem przelotowym
i krótkim elementem blokującym
2 - z otworem przelotowym
i długim elementem blokującym
5 - z otworem przelotowym
i uchwytem mocującym
oś:
2 - Ø 6 mm
3 - Ø 6,35 mm
4 - Ø 8 mm
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 171
ilość impulsów
typ połączenia:
E- kabel z boku (2 m, PVC)
4- złącze M12 8-pinowe z boku
typ zasilania
2- Push-pull z sygnałami zanegowanymi 5...18V
3- Push-pull bez sygnałów zanegowanych 8...30V
4- Push-pull z sygnałami zanegowanymi 8...30V
5- RS422 z sygnałami zanegowanymi 8...30 VDC
6- RS422 z sygnałami zanegowanymi
171
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery serii 5000 i 5020
•
•
•
•
Obudowa kompaktowa Ø 50mm
Szeroki zakres temperatur -30º...+85ºC
Stopień ochrony do IP67
Ilość impulsów do 5000
Dane elektryczne
Spis rozdziału
RS422
(kompatybilny z TTL)
5 V (+/- 5%)
typ. 40mA
max. 90 mA
max. +/- 20 mA
max. 300 kHz
min. 2,5V
max. 0,5V
max. 200 ns
tak1)
nie
Otwarty kolektor
(7273)
5...30 VDC
typ. 50 mA
max. 100 mA
max. +/- 20 mA
max. 300 kHz
max. 1μs
tak
nie
Push-pull
(7272)
5...30 VDC
typ. 50 mA
max. 100 mA
max. +/- 20 mA
max. 300 kHz
min. UB-2V
max. 2,5V
max. 1μs
tak
nie
Spis treści
RS422
(kompatybilny z TTL)
Napięcie zasilania
5...30 VDC
typ. 40 mA
Pobór prądu bez obciążenia
(bez sygnałów zanegowanych)
max. 90 mA
Dopuszczalne obciążenie/kanał
max. +/- 20 mA
Częstotliwość
max. 300 kHz
Poziom sygnału wysokiego
min. 2,5V
Poziom sygnału niskiego
max. 0,5V
Czas narastania/opadania sygnału
max. 200 ns
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj. tak1)
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją tak
Obwód wyjściowy
1) zabezpieczenie tylko jednego kanału w tym samym czasie
Dane mechaniczne
5000
max. 12000 min-1
max. 6000 min-1
~1,8 x 10-6 kgm2
< 0,01 Nm (bez uszczelnienia wału)
Moment startowy
< 0,05 Nm (z uszczelnieniem wału)
Promieniowe obciążenie wału
80 N
Osiowe obciążenie wału
40 N
Waga
~ 0,4 kg
IP65 (bez uszczelnienia wału)
Stopień ochrony
IP67 (z uszczelnieniem wału)
Temperatura pracy
-30....+85°C1)
Materiały
stal nierdzewna, h8
Odporność na wstrząsy (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27) 2500 m/s2 , 6 ms
Odporność na wibracje (zgodnie z IEC 68-2-6)
100 m/s2 , 55...2000 Hz
Prędkość bez uszczelnienia wału 1)
Prędkość z uszczelnieniem wału 1)
Moment bezwładności wirnika
5020
max. 12000 min-1
max. 6000 min-1
~6 x 10-6 kgm2
< 0,01 Nm (bez uszczelnienia wału)
< 0,05 Nm (z uszczelnieniem wału)
~ 0,4 kg
IP65 (bez uszczelnienia wału)
IP67 (z uszczelnieniem wału)
-30....+85°C1)
stal nierdzewna, h7
2500 m/s2 , 6 ms
100 m/s2, 55...2000 Hz
1) praca ciągła do 3000 min -1
Podłączenia enkodera
Sygnał:
Złącze M23 12 pin
Złącze M12 8 pin
Kolor kabla
0V
10
1
biały
+UB
0V Sensor²
UB Sensor
12
11
2
2
brązowy szaroróżowy czerwononiebieski
A
5
3
zielony
—
A
6
4
żółty
B
8
5
szary
—
B
1
6
różowy
—
0
0
ekran
1)
3
4
1)
7
8
niebieski czerwony
1) Ekranowanie podłączone do obudowy złącza
Uwaga! Nigdy nie należy podłączać bezpośrednio enkodera do osi lub kołnierza napędu. W celu przeciwdziałania przeciążeniom konieczne jest użycie sprzęgieł elastycznych
172
6. Enkodery.indd 172
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Wymiary
Typ 5000
Synchroniczny Ø 50,8 mm
46,7
30,45
35,2
3
)
(3x
90,4
71,4
1
57,4
D
h8
47
30 h7
50,8
°
71,4
12 0
X
3
Y
40
53,2
1
3,3
43,7
47
33.1
94
1
Spis treści
38,5
Synchroniczny Ø 58 mm
42
D h8
58
50 h7
75
50
Spis rozdziału
64
0°
12
3x
X
21
3
3
4
56
47
38,5
Zaciskowy Ø 58 mm
23,8
48
58
36 f8
D
75
94
50
1
0°
12
3x
X
10
Kod
1
2
3
4
5
6
Oś
Ø 6 mm
Ø ¼"
Ø 10 mm
Ø 3/8"
Ø 12 mm
Ø 8 mm
37
Długość X
10 mm
5
/8"
20 mm
5
/8"
20 mm
15 mm
21
46,5
Długość Y
13,3 mm
¾"
23,3 mm
¾"
23,3 mm
18,3 mm
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 173
10
173
11-02-19 23:15
Enkodery
Podłączenia enkodera
Typ
Złącze M12, 8 pin dla enkodera 5000 i 5020
Złącze M23, 12 pin dla enkodera 5000 i 5020
Nr katalogowy enkodera
5000.XXX3.XXXX
5000.XXX4.XXXX
5000.XXX7.XXXX
5000.XXX8.XXXX
Złącze - druga część
CMB-8181-0
0000.5012.0000
Widok
Wymiary
Typ 5020
Spis treści
71,4
57,4
33
1
2
max
50,8
21
31,75
Spis rozdziału
Z hamulcem momentu
H7
34,2
37,5
44,7
D
42
50,8
22
11,4
Z elementem blokującym
40
75
5,5
86
174
6. Enkodery.indd 174
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Kod zamawiania
5000. XXXX. XXXX
typ enkodera
oś
1-Ø
2-Ø
3-Ø
4-Ø
5-Ø
6-Ø
ilość impulsów
typ połączenia
6 mm
¼" x 5/8"
1- kabel w osi (1 m, PVC)
2- kabel z boku (1 m, PVC)
3- złącze M12 w osi (8 pin) ¹
4- złącze M12 z boku (8 pin) ¹
7- złącze M23 w osi (12 pin) ²
8- złącze M23 z boku (12 pin) ²
Y- złącze MIL z boku (10 pin)
10 mm
typ zasilania
/8" x 5/8"
3
12 mm x 20 mm
8 mm x 15 mm
Spis treści
Spis rozdziału
kołnierz
5- synchroniczny metryczny Ø 50,8 mm IP67
6- synchroniczny metryczny Ø 50,8 mm IP65
7- zaciskowy metryczny Ø 58 mm IP67
8- zaciskowy metryczny Ø 58 mm IP65
A- synchroniczny Ø 58 mm IP67
B- synchroniczny Ø 58 mm IP65
C- kwadratowa 2,5”, mm IP67
D- kwadratowa 2,5”, mm IP65
1- RS 422, (z sygnałami zanegowanymi) 5 ...30 V)
2- push-pull (7272 z sygnałami zanegowanymi 5...30 V)
4 - RS 422 (z sygnałami zanegowanymi) 5V
5 - push-pull (z sygnałami zanegowanymi 10...30 V)
5020. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz
1- z otworem przelotowym i hamulcem momentu IP67
2- z otworem przelotowym i hamulcem momentu IP65
3- z otworem przelotowym i elementem blokującym IP67
4- z otworem przelotowym i elementem blokującym IP65
7- z otworem przelotowym i sprz. stojana IP67 Ø 65
8- z otworem przelotowym i sprz. stojana IP65 Ø 65
C- z otworem przelotowym i sprz. stojana IP67 Ø 63
D- z otworem przelotowym i sprz. stojana IP65 Ø 63
oś
1 - Ø 6 mm
2 - Ø ¼”
3 - Ø 10 mm
4 - Ø 3/8 ”
5 - Ø 12 mm
6-ؽ”
7 - Ø 5/8 ”
8 - Ø 15 mm
9 - Ø 8 mm
A - Ø 14 mm
ilość impulsów
typ połączenia
1 - kabel z boku ( 1 m, PVC )
2 - złącze M12 z boku (8pin) ¹
4 - złącze M23 z boku (12pin) ²
7- złącze MIL (10 pin) z boku
E- kabel tangentialny
typ zasilania
1- RS 422, ( z sygnałami zanegowanymi) 5 ...30 V
2- Push-pull ( 7272 z sygnałami zanegowanymi 5...30 V)
4 - RS 422 ( z sygnałami zanegowanymi) 5V
5 - push-pull (z sygnałami zanegowanymi 10...30 V)
¹ Należy oddzielnie zamówić złącze CMB-8181-0 lub odpowiedni kabel (patrz na strony poświęcone akcesoriom do enkoderów).
² Należy oddzielnie zamówić złącze 0000.5012.0000 lub odpowiedni kabel (patrz na strony poświęcone akcesoriom do enkoderów)
Inne rodzaje złącz na specjalne zamówienie (militarne MIL 6 pin, 7 pin, 10 pin).
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 175
175
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery serii 580X
•
•
•
•
Kompensacja starzeniowa i temperaturowa
Wysoka odporność na obciążenia osi
Maksymalna rozdzielczość 36000 impulsów/obrót
Wyjścia zabezpieczone przed zwarciem
Spis rozdziału
Obwód wyjściowy
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia
(bez sygnałów zanegowanych)
Pobór prądu bez obciążenia
(z sygnałami zanegowanymi)
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Czas narastania/opadania sygnału
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją
RS422
(kompatybilny z TTL)
5 V (± 5%)
nie dotyczy
PUSH - PULL
PUSH - PULL
10...30 VDC
5...30 VDC
typ.55 mA / max.125 mA
typ.55 mA / max.125 mA
typ.70 mA /max.100 mA typ.80 mA /max.150 mA
typ.80 mA /max.150 mA
max.
max.
min.
max.
max.
tak1)
nie
max. ± 30 mA
max. 300 kHz
min. UB- 3 V
max. 2,5 V
max. 1 μs
tak
nie
± 20 mA
300 kHz
2,5V
0,5V
200 μs
max. ± 30 mA
max. 300 kHz
min. UB- 3 V
max. 2,5 V
max. 1 μs
tak
tak
Spis treści
Dane elektryczne
1) zabezpieczenie tylko jednego kanału w tym samym czasie
Dane mechaniczne
Prędkość
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy
Promieniowe obciążenie wału
Osiowe obciążenie wału
Waga
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Materiały
Odporność na wstrząsy (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
Odporność na wibracje (zgodnie z IEC 68-2-6)
max. 12000 min-1
~1,8 x 10-6 kgm2
< 0,01 Nm
80 N
40 N
~ 0,4 kg
IP65
-20....+70°C1)
stal nierdzewna, h8
1000 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 10...2000 Hz
Dodatkowe informacje
•
•
Obudowa standardowa Ø 58 mm
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją (dla wersji PUSH-PULL 10-30 VDC)
Podłączenia enkodera
Sygnał:
Złącze 12 pin
Kolor kabla
0V
10
biały
0V Sensor²
+UB
11
12
biały/
brązowy
szaroróżowy
UB Sensor
2
brązowy/
czerwononiebieski
A
5
zielony
—
A
6
żółty
B
8
szary
—
B
1
różowy
—
0
0
ekran
3
4
PH3)
niebieski czerwony
2) wyjścia pomiarowe są wewnętrznie połączone do napięcia zasilania, przez co pozwalają na kontrolę napięcia (może być to istotne w przypadku użycia długich kabli zasilających). Jeżeli nie są
używane należy je zaizolować lub połączyć ( 0 Vsensor do 0 V i UBsensor do +UB)
Uwaga! Nigdy nie należy podłączać bezpośrednio enkodera do osi lub kołnierza napędu. W celu przeciwdziałania przeciążeniom konieczne jest użycie sprzęgieł elastycznych
176
6. Enkodery.indd 176
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Spis treści
Spis rozdziału
Wymiary
Kod zamawiania
8. 580X. XXXX. XXXX
typ
00 = Standard
03 = Wysokotemperaturowy
04 = Wyjście Sinus
05 = Wysoka rozdzielczość
kołnierz:
1 - zaciskowy1)
2 - synchroniczny1)
oś:
1 - Ø 6 mm x 10 mm1)
2 - Ø 10 mm x 20 mm1)
1)
2)
3)
Wykonanie 58XX.11XX i 58XX.22XX.XXXX dostępne jedynie dla serii 5800
Dostepne tylko dla enkoderów 5800
Należy oddzielnie zamówić złącze 0000.5012.0000 lub odpowiedni kabel
(patrz na strony poświęcone akcesoriom do enkoderów).
Dostępne są również wersje specjalne: o wysokiej rozdzielczości
(do 36000 pulsów/obrót), odporne na wysoką temperaturę
(do +1100C) i o wyjściu sinusoidalnym.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 177
ilość impulsów
typ 5805: do 36000 (np. 0360 ⇒360 imp/obr)
typ połączenia:
1 - kabel w osi (1 m, PUR )
2 - kabel z boku (1 m, PUR)
3 - złącze w osi (12 pin) 3)
5 - złącze z boku (12 pin) 3)
W - złącze MIL z boku (7 pin)
Y - złącze MIL z boku (10 pin)
typ zasilania:
typ 5800
4- RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
5- RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 10…30 V
6- push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 10...30 V
7- push-pull (bez sygnałów zanegowanych) 10...30 V
8- push-pull (bez sygnałów zanegowanych) 5...30 V
9- push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 5...30 V
Y - RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 5…30 V
typ 5803 i 5805:
4- RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
5 - RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 10…30 V
6- push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 10...30 V
7- push-pull (bez sygnałów zanegowanych) 10...30 V
typ 5804:
1 - Sinus, 1 Vpp (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
2 - Sinus, 1 Vpp (z sygnałami zanegowanymi) 10 ... 30 V
177
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery serii 582X
•
•
•
•
Wysokość enkodera tylko 42 mm
Łatwy sposób montażu
Kompensacja starzeniowa i temperaturowa
Maksymalna rozdzielczość 36000 impulsów/obrót
Spis rozdziału
Obwód wyjściowy
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia
(bez sygnałów zanegowanych)
Pobór prądu bez obciążenia
(z sygnałami zanegowanymi)
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Czas narastania/opadania sygnału
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją
RS422
(kompatybilny z TTL)
5 V (± 5%)
nie dotyczy
PUSH - PULL
PUSH - PULL
10...30 VDC
5...30 VDC
typ.55 mA / max.125 mA
typ.55 mA / max.125 mA
typ.70 mA /max.100 mA typ.80 mA /max.150 mA
typ.80 mA /max.150 mA
max.
max.
min.
max.
max.
tak1)
nie
max. ± 30 mA
max. 300 kHz
min. UB- 1,5 V
max. 1,5 V
max. 1 μs
tak
nie
± 20 mA
300 kHz
2,5V
0,5V
200 μs
max. ± 30 mA
max. 300 kHz
min. UB- 3 V
max. 2,5 V
max. 1 μs
tak
tak
Spis treści
Dane elektryczne
1) zabezpieczenie tylko jednego kanału w tym samym czasie
Dane mechaniczne
Prędkość bez uszczelnień
Prędkość z uszczelnieniami
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy bez uszczelnień
max. 12000 min-1
max. 6000 min-1
~6 x 10-6 kgm2
< 0,01 Nm
Moment startowy z uszczelnieniami
Waga
Stopień ochrony bez uszczelnień
< 0,05 Nm
~ 0,4 kg
IP40
Stopień ochrony z uszczelnieniami
Temperatura pracy
Odporność na wstrząsy (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
Odporność na wibracje (zgodnie z IEC 68-2-6)
IP66
-20....+70°C1)
2000 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 10...2000 Hz
Dodatkowe informacje
•
•
•
Wysoka odporność na obciążenia (wyższa niż analogicznych przetworników z osią)
Wyjścia zabezpieczone przed zwarciem
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją (dla wersji PUSH-PULL 10-30 VDC)
Podłączenia enkodera
Sygnał:
Złącze 12 pin
Kolor kabla
0V
10
biały
0V Sensor²
+UB
11
12
biały/
brązowy
szaroróżowy
UB Sensor
2
brązowy/
czerwononiebieski
A
5
zielony
—
A
6
żółty
B
8
szary
—
B
1
różowy
—
0
0
ekran
3
4
PH3)
niebieski czerwony
2) wyjścia pomiarowe są wewnętrznie połączone do napięcia zasilania, przez co pozwalają na kontrolę napięcia (może być to istotne w przypadku użycia długich kabli zasilających). Jeżeli nie są
używane należy je zaizolować lub połączyć ( 0 Vsensor do 0 V i UBsensor do +UB)
Uwaga! Nigdy nie należy stosować sztywnego połączenia enkodera i napędu.
178
6. Enkodery.indd 178
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Spis treści
Spis rozdziału
Wymiary
Kod zamawiania
8. 582X. XXXX. XXXX
typ
20 = Standard
23 = Wysokotemperaturowy
24 = wyjście Sinus
25 = Wysoka rozdzielczość
26 = Stal nierdzewna
kołnierz
1 - z otworem przelotowym
2 - z otworem zaślepionym1)
3 - z otworem przelotowym i sprzężeniem statycznym
4 - z otworem zaślepionym i sprzężeniem statycznym1)
1)
długość osi napędu <= 30 mm
otwór
1- Ø
2- Ø
3- Ø
4- Ø
5- Ø
6- Ø
7- Ø
8- Ø
N- Ø
P- Ø
6 mm bez uszczelnienia2)
6 mm z uszczelnieniem2)
8 mm bez uszczelnienia2)
8 mm z uszczelnieniem2)
10 mm bez uszczelnienia2)
10 mm z uszczelnieniem
12 mm bez uszczelnienia2)
12 mm z uszczelnieniem
14 mm z uszczelnieniem2) 3)
15 mm z uszczelnieniem2)
ilość pulsów
typ 5805: do 36000 (np. 0360 ⇒
360imp/obr)
typ połączenia
1- kabel (1 m, PVC )
2- złącze 12 pin4) 2)
typ zasilania
typ 5820 i 5826
1- RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
2- push-pull (bez sygnałów zanegowanych) 10...30 V
3- push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 10...30 V2)
4- RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 10…30 V
5- push-pull (bez sygnałów zanegowanych) 5...30 V
6- push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 5...30 V2)
7- RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 5...30 V2)
C - push-pull ( 7272 z sygnałami zanegowanymi) 5...30 V
typ 5823 i 5825
1- RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
2- push-pull (bez sygnałów zanegowanych) 10...30 V
3- push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 10...30 V
4 - RS422 (z sygnałami zanegowanymi) 10…30 V
typ 5824:
1 - Sinus, 1 Vpp (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
2 - Sinus, 1 Vpp (z sygnałami zanegowanymi) 10 ... 30 V
1)
długość osi napędu <= 30 mm
2)
wersja tylko dla enkoderów 5820, 5823, 5824, 5825
3)
wersja tylko z otworem przelotowym
4)
Należy oddzielnie zamówić złącze 0000.5012.0000 lub odpowiedni kabel ( patrz na strony poświęcone akcesoriom do enkoderów).
Dostępne są również wersje specjalne: o wysokiej rozdzielczości (do 36000 pulsów na obrót), odporne na wysoką temperaturę
(do +1100C), o wyjściu sinusoidalnym i w obudowie ze stali nierdzewnej.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 179
179
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery serii A020
•
•
•
•
Wysokość enkodera tylko 43 mm
Pusty wał o maksymalnej średnicy 42 mm
Łatwy sposób montażu, bezpośrednio na osi napędowej
Maksymalna rozdzielczość 5000 impulsów/obrót
Dane elektryczne
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia
(bez sygnałów zanegowanych)
Pobór prądu bez obciążenia
(z sygnałami zanegowanymi)
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Czas narastania/opadania sygnału
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją
RS422
(kompatybilny z TTL)
5 V (± 5%)
nie dotyczy
PUSH - PULL
10...30 VDC
typ.55 mA / max.125 mA
typ.70 mA /max.100 mA typ.80 mA /max.150 mA
max.
max.
min.
max.
max.
tak1)
nie
± 20 mA
300 kHz
2,5V
0,5V
200 μs
max. ± 30 mA
max. 300 kHz
min. UB- 3 V
max. 2,5 V
max. 1 μs
tak
tak
Spis treści
Spis rozdziału
Obwód wyjściowy
1) zabezpieczenie tylko jednego kanału w tym samym czasie
Dane mechaniczne
Prędkość
Moment bezwładności wirnika
Moment
Waga
Stopień
Temperatura pracy
Odporność na wstrząsy (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
Odporność na wibracje (zgodnie z IEC 68-2-6)
max. 6000 min-1
~65 x 10-6 kgm2
< 0,2 Nm
~ 0,7 kg
IP65
-20....+70°C1)
2000 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 10...2000 Hz
Dodatkowe informacje
•
•
Kompensacja starzeniowa i temperaturowa
Wyjścia zabezpieczone przed zwarciem
Podłączenia enkodera
Sygnał:
Złącze 12 pin
Kolor kabla
0V
10
biały
0V Sensor²
+UB
11
12
biały/
brązowy
szaroróżowy
UB Sensor
2
brązowy/
czerwononiebieski
A
5
zielony
—
A
6
żółty
B
8
szary
—
B
1
różowy
—
0
0
ekran
3
4
PH3)
niebieski czerwony
2) wyjścia pomiarowe są wewnętrznie połączone do napięcia zasilania, przez co pozwalają na kontrolę napięcia (może być to istotne w przypadku użycia długich kabli zasilających). Jeżeli nie są
używane należy je zaizolować lub połączyć ( 0 Vsensor do 0 V i UBsensor do +UB)
Uwaga! Nigdy nie należy stosować sztywnego połączenia enkodera i napędu.
180
6. Enkodery.indd 180
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Spis treści
Spis rozdziału
Wymiary
Kod zamawiania
A020. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz
1 - bez elementów blokujących
2 - z krótką sprężyną blokującą
3 - z długą sprężyną blokującą
5 - z mocowaniem sprężystym
otwór
1 - Ø 42 mm
2 - Ø 38 mm
3 - Ø 28 mm
4 - Ø 25,4 mm
5 - Ø 25 mm
6 - Ø 24 mm
A - Ø 30 mm
B - Ø 40 mm
C - Ø 20 mm
H - Ø 35 mm
M - Ø 19 mm
3)
Należy oddzielnie zamówić złącze 0000.5012.0000 lub odpowiedni kabel
( patrz na strony poświęcone akcesoriom do enkoderów).
ilość impulsów (np. 0360 ⇒360imp/obr)
typ połączenia
1 - kabel z boku (1 m, PVC )
2 - złącze z boku 12 pin3)
E - złącze z boku 18 pin M12
typ zasilania
1- RS 422 (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
2- push-pull (bez sygnałów zanegowanych) 10...30 V
3- push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 10...30 V2)
4- RS 422 (z sygnałami zanegowanymi) 10...30 V
5- push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 5...30 V
8- SIN/COS 1Vpp (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
9- SIN/COS 1Vpp (z sygnałami zanegowanymi) 10...30 V
A- Line driver 7272, 5...30 V
Dostępne są również wersje z wyjściem sinusoidalnym
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 181
181
11-02-19 23:15
Enkodery
no
ś
wo
ć
Enkodery seria A02H
•
•
•
A02H
Wytrzymała konstrukcja
do zastosowań przemysłowych
Rozdzielczość od 50 do 5000 impulsów/obrót
Głębokość montażu tylko 49 mm
Funkcja
Enkoder inkrementalny A02H dedykowany jest do ciężkich zastosowań
przemysłowych - z dużym otworem do 42 mm, a tylko 49 mm głębokości
montażu. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją i zwiększoną
odpornością na wstrząsy i wibracje, istnieje możliwość zastosowania
wkładek izolujących od przepięć z wału silnika.
Wyjście
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia (z synałami zanegowanymi)
Sygnały wyjściowe
Zabezpiecznie przed zwarciem wyjścia
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją
Dopuszczalne obciążenie / kanał
Max. częstotliwość
Czas narastania/opadania sygnału
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Połączenie
CE
RS422 (kompatybilny z TTL)
5 V DC, ±5 %, 10-30 V DC
typ 40 mA, max. 90 mA
2 kanały + zero (z syg. zanegowanymi)
Tak (może być zwarty max. jeden kanał)
Nie
±20 mA
300 kHz
Max. 200 ns
Min. 2,5 V
Max. 0,5 V
Złącze M12, M23 lub kabel 1 metr PVC
EN 61000-6-1, EN 61000-6-4
lub EN 61000-6-3
Push/pull (NPN/PNP)
10-30 V DC
typ 80 mA, max. 150 mA
2 kanały + zero (z syg. zanegowanymi)
Tak
Tak
±30 mA
300 kHz
Max. 1μs
Min. UB -3 V
Max. 2,5 V
Złącze M12, M23 lub kabel 1 metr PVC
EN 61000-6-1, EN 61000-6-4
lub EN 61000-6-3
Spis treści
Spis rozdziału
Dane techniczne
Dane elektryczne
Certyfikaty
Dane mechaniczne
Max. rozdzielczość
Max. prędkość
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Waga
Obudowa
Średnica wału
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
5000 imp/obrót
6000 obr/min przy temp. +70 °C, 3500 obr/min przy temp. +80 °C
<220 x 10-6 kgm2 (w zależności od średnicy wału)
<0,2 Nm
IP65
-20 °C +80 °C (bez kondensacji)
ok. 0,8 kg
Aluminium
19 do 42 mm
2000 m/s² , 6 ms (zgod. z DIN-IEC 68-2-27)
100 m/s² ,10-2000 Hz (zgod. z DIN-IEC 68-2-6)
Wymiary
50
49
12
4
Podłączenie przez złącze
3 x M4
20 ±0,1
60
max.
95 h7
100
42
max.
26
13,5
6 x M3
Podłączenie kablowe
2 ,5
11
°
6. Enkodery.indd 182
30
11
182
70 ±0,1
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
2
5
3
3,5
11,4
A B
25,4
Wymiary
52
103
38 ±4
55 ±1
62
114
Dostępne ilości impulsów na obrór (inne na zapytanie)
360, 412, 600, 1000, 1024, 1500, 2048, 2500, 4096, 5000
Połączenie
+UB
0V
+UB sensor
0 V sensor
Kanal A
(Kanal A)
Kanal B
(Kanal B)
Kanal 0
(Kanal 0)
Spis treści
Spis rozdziału
Brązowy 0,5 mm (12)
Biały 0,5 mm (10)
Brązowy (wzg. czerwony/niebieski) (2)
Biały (wzg. szary/różowy) (11)
Zielony(5)
Żółty(6)
Szary(8)
Różowy(1)
Niebieski(3)
Czerwony(4)
Wyjścia pomiarowe są wewnętrznie połączone do napięcia zasilania, przez co pozwalają na kontrolę napięcia (może być to istotne w przypadku
użycia długich kabli zasilających). Jeżeli nie są używane należy je zaizolować lub połączyć (0 Vsensor do 0 V i UBsensor do +UB )
Kod zamówienia
A02H. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz:
1 - bez elementu blokującego
2 - z krótką sprężyną blokującą
3 - z długą sprężyną blokującą
4 - z krótkim mocowaniem sprężystym
5 - z długim mocowaniem sprężystym
Otwór:
1 - Ø42 mm
2 - Ø38 mm
3 - Ø28 mm
4 - Ø25,4 mm (1”)
5 - Ø25 mm
6 - Ø24 mm
A - Ø30 mm
B - Ø40 mm
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 183
Ilość impulsów
np. 0360 = imp/obr
Typ połączenia:
1 - kabel z boku (1m, PVC)
2 - złącze z boku 12 pinowe
E - złącze z boku 8 pinowe M12
Wyjście i napięcie zasilania
1 - RS 422 (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
3 - Push-Pull (z sygnałami zanegowanymi) 10-30 V
4 - RS 422 (z sygnałami zanegowanymi) 10-30 V
5 - Push-pull (z sygnałami zanegowanymi) 5-30 V
8 - SIN/COS 1 Vpp (z sygnałami zanegowanymi) 5 V
9 - SIN/COS 1 Vpp (z sygnałami zanegowanymi) 10-30 V
A - line driver 7272, 5-30 V
183
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery absolutne
Enkodery te generują unikalny ciąg sygnałów dla każdej
pozycji mechanicznej:
enkodery jednoobrotowe - w zakresie pełnego kąta,
enkodery wieloobrotowe - w zakresie pełnego kąta i ilości
wykonanych obrotów
Oprogramowanie Ezturn®:
- typ kodu (binarny lub Gray’a)
- rozdzielczość w zakresie kąta pełnego
- ilość obrotów
- rozdzielczość całego zakresu
- kierunek obrotu
- wartość początkowa
- wyjścia kontrolne (wartość minimalna i maksymalna, kierunek
obrotu, zatrzymanie enkodera itp.)
- wejście SET
Wejście to pozwala na ustalenie pozycji zerowej wyjścia w
dowolnym położeniu enkodera.
Uwaga! Przed aktywowaniem wejścia SET należy ustalić
kierunek zliczania na wejściu „up/down” (ustawienia tego nie
można zmieniać dopóki enkoder pozostaje zasilany).
Spis treści
Spis rozdziału
W takich przetwornikach istotne jest ustalenie parametrów
początkowych. Do tego służą wejścia kontrolne:
- wejście UP/DOWN
Standardowo enkodery absolutne wykonane są w wersji,
w której następuje wzrost wartości na wyjściu przy ruchu
zgodnym ze wskazówkami zegara (patrząc od strony osi).
Aby to zmienić używa się wejścia up/down. Dopóki wejście
pozostaje aktywne powyższa reguła zmienia się i wzrost
wartości na wyjściu następuje przy ruchu przeciwnym do
kierunku wskazówek zegara.
Programowalne enkodery wieloobrotowe:
W wielu aplikacjach istnieje potrzeba określenia konkretnej
precyzji w zakresie pełnego kąta i ilości obrotów. Używając
programowalnych enkoderów można samodzielnie określić
potrzebne parametry przetworników.
- wejście LATCH
Wejście to pozwala na „zamrożenie” wartości na wyjściu.
Dopóki wejście pozostaje aktywne sygnał na wyjściu pozostaje niezmienny.
184
6. Enkodery.indd 184
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
no
ś
wo
ć
Enkodery absolutne
serii 5853 5873 5863 5883
• Wysoka odporność na wibracje
• Szeroki zakres temperatur - 40°C do + 90°C
• Stopień ochrony do IP67
Dane elektryczne
5 V DC + 5% lub 10 ... 30 V DC
5 V DC: max. 75 mA, 24 V DC: max. 25 mA
Tak (tylko dla zasilania 10 ... 30 V DC)
RS 485 typu nadajnik-odbiornik
max. +/- 20 mA
ok. 3.8 V
ok. 1.3 V
Tak
Charakterystyka interfejsu SSI
Rozdzielczość
Liczba obrotów (dla wieloobrotowych)
Kod
Częstotliwość SSI
Monoflop
Czas jitter
Spis treści
Spis rozdziału
Napięcie zasilania
Pobór prądu (bez obciążenia wyjścia)
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Wyjście
Obciążenie/kanał
Poziom wysoki "1"
Poziom niski "0" przy Iobc. = 20 mA:
Odporność na zwarcie wyjść
10…14 bitów oraz 17 bitów
4096 (12 bitów)
Binarny lub Gray
< 14 bitów: 50 kHz ... 2 MHz > 15 bitów: 50 kHz ... 125 kHt
> 15 μs
< 1 μs do 14 bitów, 4 μs przy 15 ... 17 bitów
Charakterystyka interfejsu BiSS
Rozdzielczość
Liczba obrotów (dla wieloobrotowych)
Kod
Częstotliwość zegara
Max. czas odświeżania
Czas jitter
10…14 bitów oraz 17 bitów
4096 (12 bitów)
Binarny
do 10 MHz
< 10 μs, zależnie od szybkości zegara i długości danych
< 1 μs
Dane mechaniczne
Typ enkodera
Prędkość maksymalna bez
uszczelnienia wału (IP65) do 70ºC
Prędkość maksymalna bez
uszczelnienia wału (IP65)
do temp. maksymalna
Prędkość maksymalna
z uszczelnieniem wału (IP67) do 70ºC
Prędkość maksymalna
z uszczelnieniem wału (IP67)
do temp. maksymalna
Moment startowy bez uszczelnienia wału
Moment startowy z uszczelnieniem wału
Ciężar
Moment bezwładności
Promieniowe obciążenie wału
Osiowe obciążenie wału
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Materiał
Odporność na wstrząsy
(zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
Odporność na wibracje
(zgodnie z IEC 68-2-6)
5853 jednoobrotowy
5873 jednoobrotowy
z wałem
z pustym wałem
9 000 min-1,
12 000 min-1,
ciągła 10 000 min-1
ciągła 6 000 min-1
5863 wieloobrotowy
z wałem
12 000 min-1,
ciągła 10 000 min-1
5883 wieloobrotowy
z pustym wałem
9 000 min-1,
ciągła 6 000 min-1
8 000 min-1,
ciągła 5 000 min-1
6 000 min-1,
ciągła 3 000 min-1
8 000 min-1,
ciągła 5 000 min-1
6 000 min-1,
ciągła 3 000 min-1
11 000 min-1,
ciągła 9 000 min-1
8 000 min-1,
ciągła 4 000 min-1
11 000 min-1,
ciągła 9 000 min-1
8 000 min-1,
ciągła 4 000 min-1
8 000 min-1,
ciągła 5 000 min-1
4 000 min -1,
ciągła 2 000 min-1
8 000 min-1,
ciągła 5 000 min-1
4 000 min -1,
ciągła 2 000 min-1
<0,01 Nm
<0,05 Nm
ok.0,35 kg
<0,03 Nm
<0,05 Nm
ok.0,35 kg
<0,01 Nm
<0,05 Nm
ok.0,45 kg
<0,03 Nm
<0,05 Nm
ok.0,45 kg
3,0 x 10-6 kgm2
80 N
40 N
- 40°C do + 90°C
6,0 x 10-6 kgm2
4,0 x 10-6 kgm2
7,0 x 10-6 kgm2
80 N
40 N
- 40°C do + 90°C
- 40°C do + 90°C
- 40°C do + 90°C
obudowa: IP67, wał IP65 opcjonalnie IP67
wał/pusty wał: stal nierdzewna, kołnierz: aluminium obudowa: odlew cynkowy, kabel: PVC
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 185
>2500 m/s2, 6 ms
>100 m/s2, 55...2000Hz
185
11-02-19 23:15
Enkodery
5853.
5863. XXXX. XXXX
typ enkodera
opcje
1 - bez dodatkowych opcji
2 - dioda statusu LED
3 - przycisk SET oraz dioda statusu LED
kołnierz
1 - zaciskowy ø 58 IP 65
2 - synchroniczny ø 58 mm, IP65
3 - zaciskowy ø 58 mm, IP 67
4 - synchroniczny ø 58 mm, IP67
5 - kwadratowy 2,5" / 63,5 mm, IP 65
7 - kwadratowy 2,5" / 63,5 mm, IP 67
wejście/wyjście
2 - SET, wejście DIR, dodatkowo
wyjście statusu
wałek
1 - wałek 6 mm x 10 mm (ø x L)1)
2 - wałek 10 mm x 20 mm (ø x L)2)
3 - wałek 1/4" x 7/8" (ø x L)
4 - wałek 3/8" x 7/8" (ø x L)
Spis rozdziału
typ zasilania
1 - SSI lub BiSS interface, 5 V DC,
2 - SSI lub BiSS, 10 … 30 V DC
3 - SSI lub BiSS,
oraz 2048 imp/obr SinCos 5 V DC
4 - SSI lub BiSS,
oraz 2048 imp/obr SinCos 10 ... 30 V DC M23
5 - SSI lub BiSS, 5 V DC,
z wyjściem monitorującym napięcie zasilania
6 - SSI lub BiSS, oraz 2048 imp/obr SinCos 5 V DC,
z wyjściem monitorującym napięcie zasilania
7 - SSI lub BiSS oraz z dodatkową ścieżką inkrementalną
2048 imp/obr RS422 (TTL-komp.), 5 V DC,
8 - SSI lub BiSS oraz z dodatkową ścieżką inkrementalną
2048 imp/obr RS422 (TTL-komp.), 10 ... 30 V DC,
9 - SSI lub BiSS oraz z dodatkową ścieżką inkrementalną
2048 imp/obr RS422 (TTL-komp.), 5 V DC,
z wyjściem monitorującym napięcie zasilania
rozdzielczość:
typ 5853:
A - 10 bits ST
1 - 11 bits ST
2 - 12 bits ST
3 - 13 bits ST
4 - 14 bits ST
7 - 17 bits ST
typ 5863:
A - 10 bits ST + 12 bits MT
1 - 11 bits ST + 12 bits MT
2 - 12 bits ST + 12 bits MT
3 - 13 bits ST + 12 bits MT
4 - 14 bits ST + 12 bits MT
7 - 17 bits ST + 12 bits MT
kod
B - SSI, binarny
C - BiSS, binarny
G - SSI, gray
Spis treści
Kod zamawiania
typ połączenia
1 - kabel osiowo (1 m PVC)
2 - kabel z boku (1 m PVC)
3 - złącze w osi 12 pin M23
4 - złącze z boku 12 pin M23
5 - złącze w osi 8 pin M12
6 - złacze z boku 8 pin M12
5873.
5883. XXXX. XXXX
opcje
1 - bez dodatkowych opcji
2 - dioda statusu LED
3 - przycisk SET oraz dioda statusu LED
typ enkodera
kołnierz
1 - Z elementem blokującym IP 65
2 - Z elementem blokującym IP 67
3 - Ze sprzęgłem stojana ø 65, IP 65
4 - Ze sprzęgłem stojana ø 65, IP 67
wejście/wyjście
2 - SET, wejście DIR, dodatkowo
wyjście statusu
otwór
3 - ø 10 mm
4 - ø 12 mm
5 - ø 14 mm
6 - ø 15 mm
typ zasilania
1 - SSI lub BiSS interface, 5 V DC,
2 - SSI lub BiSS, 10 … 30 V DC
3 - SSI lub BiSS,
oraz 2048 imp/obr SinCos 5 V DC
4 - SSI lub BiSS,
oraz 2048 imp/obr SinCos 10 ... 30 V DC M23
5 - SSI lub BiSS, 5 V DC,
z wyjściem monitorującym napięcie zasilania
6 - SSI lub BiSS, oraz 2048 imp/obr SinCos 5 V DC,
z wyjściem monitorującym napięcie zasilania
7 - SSI lub BiSS oraz z dodatkową ścieżką inkrementalną
2048 imp/obr RS422 (TTL-komp.), 5 V DC,
8 - SSI lub BiSS oraz z dodatkową ścieżką inkrementalną
2048 imp/obr RS422 (TTL-komp.), 10 ... 30 V DC,
9 - SSI lub BiSS oraz z dodatkową ścieżką inkrementalną
2048 imp/obr RS422 (TTL-komp.), 5 V DC,
z wyjściem monitorującym napięcie zasilania
186
6. Enkodery.indd 186
rozdzielczość:
typ 5853:
A - 10 bits ST
1 - 11 bits ST
2 - 12 bits ST
3 - 13 bits ST
4 - 14 bits ST
7 - 17 bits ST
typ 5863:
A - 10 bits ST + 12 bits MT
1 - 11 bits ST + 12 bits MT
2 - 12 bits ST + 12 bits MT
3 - 13 bits ST + 12 bits MT
4 - 14 bits ST + 12 bits MT
7 - 17 bits ST + 12 bits MT
kod
B - SSI, binarny
C - BiSS, binarny
G - SSI, gray
typ połączenia
2 - kabel z boku (1 m PVC)
4 - złącze z boku12 pin M23
6 - złącze z boku 8 pin M12
E - kabel Tangentialny (1 m PVC)
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery absolutne
serii 5850/5852
•
•
•
•
Wersja z wyjściem analogowym 4 ...20 mA
Wysoka odporność na wstrząsy
Rozdzielczość do 14 bitów
Wysoka odporność na obciążenia osi
Spis rozdziału
Typ enkodera
5850
SSI transmisja
Transmisja sygnałów
synchroniczna
Napięcie zasilania
5 V (± 5%)
Typ wyjścia
RS 485
typ. 89 mA/
Pobór prądu bez obciążenia
max. 138 mA
max. +/- 20 mA
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość zmiany „słowa”
max. 15 kHz
Częstotliwość pulsów SSI min/max.
100 kHz/500 KHz
Poziom sygnału wysokiego
typ. 3,8 V
Poziom sygnału niskiego (Iload = 20 mA) typ 1,3 V
Iload = 10 mA
Iload = 1 mA
Czas narastania/opadania sygnału
max. 100 μs
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.
tak
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją nie
5850
SSI transmisja
synchroniczna
10...30 VDC
RS 485
typ. 89 mA/
max. 138 mA
max. +/- 20 mA
max. 15 kHz
100 kHz/500 KHz
typ. 3,8 V
typ 1,3 V
max. 100 μs
tak1)
tak
5850
transmisja
równoległa
5 VDC (+/- 5%)
PUSH - PULL
typ. 109 mA/
max. 169 mA
max. +/- 10 mA
max. 40 kHz
typ. 3,4 V
max.1,5 V
max.0,3 V
max. 0,2 μs
tak
nie
5850
transmisja
równoległa
10...30 VDC
PUSH - PULL
typ. 109 mA/
max. 169 mA
max. +/- 10 mA
max. 40 kHz
min. UB- 2,8 V
max.1,8 V
max. 1 μs
tak
tak
5852
transmisja
równoległa
5 VDC (+/- 5%)
CMOS-TTL
typ. 40 mA/
max. 75 mA
max. +0,5/- 2 mA
max. 40 kHz
typ. 3,4 V
max.0,3 V
max. 0,2 μs
tak
nie
5852
transmisja
równoległa
10...30 VDC
PUSH - PULL
typ. 100 mA/
max. 159 mA
max. +/- 10 mA
max. 40 kHz
min. UB- 2,8 V
max.1,8 V
max. 1 μs
tak
tak
Spis treści
Dane elektryczne
1) zabezpieczenie tylko jednego kanału w tym samym czasie
Dane mechaniczne
Prędkość
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy
Promieniowe obciążenie wału
max. 12000 min-1
~1,8 x 10-6 kgm2
< 0,01 Nm
80 N
Osiowe obciążenie wału
Waga
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Odporność na wstrząsy (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
Odporność na wibracje (zgodnie z IEC 68-2-6)
40 N
~ 0,4 kg
IP65
-20....+80°C1)
2500 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 10...2000 Hz
1)
dla serii 5852,14 bit maksymalna temperatura pracy wynosi +70°C
Dodatkowe informacje
•
•
Wymiary
Wyjścia zabezpieczone przed zwarciem
Kompensacja starzeniowa i temperaturowa
Wejścia kontrolne
UP/DOWN I SET
Czas odpowiedzi:
0,4 ms dla wersji 5 VDC
0,2 ms dla wersji 10 ... 30 VDC
UWAGA! Przed aktywowaniem wejścia SET należy ustalić kierunek zliczania na
wejściu „UP/DOWN”
LATCH
Czas odpowiedzi:
Poziom sygnałów
Napięcie zasilania:
Sygnał niski:
Sygnał wysoki:
140 μs dla wersji 5 VDC
200 μs dla wersji 10 ... 30 VDC
na wejściach kontrolnych
5 VDC
10 ... 30 VDC
≤ 1,7 V
≤ 4,5 V
> 3,4 V
> 8,7 V
Schemat połączeń poszczególnych pinów i kabli przesyłamy na życzenie
klienta.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 187
187
11-02-19 23:15
Enkodery
Kod zamawiania
5850. XXXX. XXX X
typ enkodera
opcje
2 - SET1) i V/R
32) - SET i LATCH1)
42) - V/R1) i LATCH
kołnierz
1 - zaciskowy
2 - synchroniczny
oś
1 - Ø 6 mm x 10 mm
2 - Ø 10 mm x 20 mm
nie dla SSI
typ połączenia
1- kabel w osi (1 m PUR)
2- kabel z boku (1 m PUR)
3- złącze w osi3)
5- złącze z boku3)
Spis treści
Spis rozdziału
tylko dla: 14 bitów, wyjście równoległe, złącze 17-pin
2)
wyjście:/kod
- patrz tabela poniżej
transmisja
1 - SSI, 5 VDC
2 - SSI, 10 ... 30 VDC
3 - równoległa, 5 VDC
4 - równoległa, 10 ... 30 V
7 - wyjście analogowe 4 ...20 mA, 5 VDC4)
8 - wyjście analogowe 4 ...20 mA, 10 ... 30 VDC4)
4)
1)
3)
złącza dla połączeń 3 i 5 :
dla SSI - 0000.5012.0000
dla transmisji równoległej - 0000.5043.0000
dla 13 bitowych enkoderów z kodem Graya (G13)
Wersja „ekonomiczna” z transmisją równoległą
5852. XXXX. XXX X
typ enkodera
opcje
1 - brak opcji
kołnierz
12 - zaciskowy, z osią Ø 10 mm x 20 mm
21 - synchroniczny, z osią Ø 6 mm x 10 mm
wyjście / kod
E03
E01
G10
G12
G13
G14
napięcie zasilania
1 - 5 VDC
3 - 10 ...30 VDC
typ połączenia
1- kabel w osi (1 m PUR)
2- kabel z boku (1 m PUR)
3- złącze w osi5)
5- złącze z boku5)
3)
należy oddzielnie zamówić złącze 0000.5042.0000
lub odpowiedni kabel
(patrz strony poswięcone akcesoriom do enkoderów)
Kod/rozdzielczość
Podziałka
360- nie dla SSI
1000 - nie dla SSI
1024 (10bitów)
3600 - nie dla SSI
4096 (12 bitów)
8192 (13 bitów)
16384 (14 bitów)
Kod zamówieniowy
Gray/Gray-excess
Kod zamówieniowy
binarny (nie dla serii 5852)
E03
E01
G10
E36 (nie dla serii 5852)
G12
G13
G14
B03
B01
B10
B36
B12
B13
B14
Inne rozdzielczości na specjalne życzenie
188
6. Enkodery.indd 188
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery absolutne
serii 5870/5872
•
•
•
•
Wysoka odporność na wstrząsy
Rozdzielczość do 14 bitów
Wyjścia zabezpieczone przed zwarciem
Wysoki stopień ochrony IP66
Spis rozdziału
Typ enkodera
5870
SSI transmisja
Transmisja sygnałów
synchroniczna
Napięcie zasilania
5 V (± 5%)
Typ wyjścia
RS 485
typ. 89 mA/
Pobór prądu bez obciążenia
max. 138 mA
max. +/- 20 mA
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość zmiany „słowa”
max. 15 kHz
Częstotliwość pulsów SSI min/max.
100 kHz/500 KHz
Poziom sygnału wysokiego
typ. 3,8 V
Poziom sygnału niskiego (Iload = 20 mA) typ 1,3 V
Iload = 10 mA
Iload = 1 mA
Czas narastania/opadania sygnału
max. 100 μs
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.
tak
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją nie
5870
SSI transmisja
synchroniczna
10...30 VDC
RS 485
typ. 89 mA/
max. 138 mA
max. +/- 20 mA
max. 15 kHz
100 kHz/500 KHz
typ. 3,8 V
typ 1,3 V
max. 100 μs
tak1)
tak
5870
transmisja
równoległa
5 VDC (+/- 5%)
PUSH - PULL
typ. 109 mA/
max. 169 mA
max. +/- 10 mA
max. 40 kHz
typ. 3,4 V
max.1,5 V
max.0,3 V
max. 0,2 μs
tak
nie
5870
transmisja
równoległa
10...30 VDC
PUSH - PULL
typ. 109 mA/
max. 169 mA
max. +/- 10 mA
max. 40 kHz
min. UB- 2,8 V
max.1,8 V
max. 1 μs
tak
tak
5872
transmisja
równoległa
5 VDC (+/- 5%)
CMOS-TTL
typ. 40 mA/
max. 75 mA
max. +0,5/- 2 mA
max. 40 kHz
typ. 3,4 V
max.0,3 V
max. 0,2 μs
tak
nie
5872
transmisja
równoległa
10...30 VDC
PUSH - PULL
typ. 100 mA/
max. 159 mA
max. +/- 10 mA
max. 40 kHz
min. UB- 2,8 V
max.1,8 V
max. 1 μs
tak
tak
Spis treści
Dane elektryczne
1) zabezpieczenie tylko jednego kanału w tym samym czasie
Dane mechaniczne
Prędkość bez uszczelnień
Prędkość z uszczelnieniami
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy z uszczelnieniami
Waga
Stopień ochrony bez uszczelnień
max. 12000 min-1
max. 6000 min-1
~6 x 10-6 kgm2
< 0,05 Nm
~ 0,4 kg
IP65
Stopień ochrony z uszczelnieniami
Temperatura pracy bez uszczelnień
Temperatura pracy z uszczelnieniami
Odporność na wstrząsy (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
Odporność na wibracje (zgodnie z IEC 68-2-6)
IP66
-20....+85°C1)
-20....+80°C1)
2500 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 10...2000 Hz
1)
dla serii 5872,14 bit maksymalna temperatura pracy wynosi +70°C
Wejścia kontrolne
UP/DOWN I SET
Czas odpowiedzi:
0,4 ms dla wersji 5 VDC
0,2 ms dla wersji 10 ... 30 VDC
UWAGA! Przed aktywowaniem wejścia SET należy ustalić kierunek zliczania na
wejściu „UP/DOWN”
LATCH
Czas odpowiedzi:
Poziom sygnałów
Napięcie zasilania:
Sygnał niski:
Sygnał wysoki:
140 μs dla wersji 5 VDC
200 μs dla wersji 10 ... 30 VDC
na wejściach kontrolnych
5 VDC
10 ... 30 VDC
≤ 1,7 V
≤ 4,5 V
> 3,4 V
> 8,7 V
Schemat połączeń poszczególnych pinów i kabli przesyłamy na życzenie
klienta.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 189
189
11-02-19 23:15
Enkodery
Wymiary
Kod zamawiania
5870. XXXX. XXX X
typ enkodera
Spis rozdziału
pusty wał
6 - Ø 10 mm
8 - Ø 12 mm
1)
tylko dla: 14 bitów, wyjście równoległe, złącze 17-pin
2)
nie dla SSI
Spis treści
opcje
2 - SET1) i V/R
32) - SET i LATCH1)
42) - V/R1) i LATCH
kołnierz
1 - z otworem przelotowym
2 - z otworem zaślepionym
3 - z otworem przelotowym i sprzężeniem statycznym
4 - z otworem zaślepionym i sprzężeniem statycznym
wyjście
- patrz tabela poniżej
transmisja
1 - SSI, 5 VDC
2 - SSI, 10...30 VDC
3 - równoległa, 5 VDC
4 - równoległa, 10...30 VDC
Wersja „ekonomiczna”
z wyjściem równoległym
typ połączenia
1- kabel z boku (1 m PUR)
2 - złącze z boku3)
3)
złącza dla połączeń 3 i 5 :
dla SSI - 0000.5012.0000
dla wyjścia równoległego - 0000.5043.0000
5872. XXXX. XXX X
typ enkodera
opcje
1 - brak opcji
kołnierz:
1 - z otworem przelotowym
3 - z otworem przelotowym i sprzężeniem statycznym
wyjście
E03
E01
G10
G12
G13
G14
pusty wał:
6 - Ø 10 mm
8 - Ø 12 mm
typ połączenia
1- kabel (1 m PUR)
2- złącze 1)
transmisja:
1 - równoległa (CMOS-TTL) 5 VDC
3 - równoległa 10...30 VDC
1)
należy oddzielnie zamówić złącze 0000.5042.0000 lub odpowiedni kabel
(patrz strony poswięcone akcesoriom do enkoderów)
Kod/rozdzielczość
Podziałka
360- nie dla SSI
1000 - nie dla SSI
1024 (10bitów)
3600 - nie dla SSI
4096 (12 bitów)
8192 (13 bitów)
16384 (14 bitów)
Kod zamówieniowy
Gray/Gray-excess
Kod zamówieniowy
binarny (nie dla serii 5872)
E03
E01
G10
E36 (nie dla serii 5872)
G12
G13
G14
B03
B01
B10
B36
B12
B13
B14
Inne rozdzielczości na specjalne życzenie
190
6. Enkodery.indd 190
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Programowalne enkodery
absolutne serii 5862/5882/9081
• Opatentowana przekładnia elektroniczna
typu „Intelligent Sensing Technology ®
• Wersje z osią i pustym wałem
• Rozdzielczość 13 x 12 bitów (precyzja x ilość obrotów)
• Programowalne wyjścia kontrolne
Transmisja sygnałów
Napięcie zasilania UB
Typ wyjścia
Pobór prądu bez obciążenia
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Częstotliwość aktualizacji
Częstotliwość pulsów SSI min/max.
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego (Iload = 20 mA)
Czas narastania/opadania sygnału
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj.1)
Zabezp. przed odwrotną polaryzacją
SSI transmisja synchroniczna
5...30 VDC
RS 485
typ. 89 mA/max. 138 mA
max. +/- 20 mA
max. 1600/s
100 kHz/500 KHz
typ. 3,8 V
typ 1,3 V
max. 100 μs
tak
nie
Spis treści
Spis rozdziału
Dane elektryczne
1) zabezpieczenie tylko jednego kanału w tym samym czasie
Dane mechaniczne
Typ enkodera
Prędkość
Moment bezwładności wirnika
Moment startowy
Promieniowe obciążenie wału
Osiowe obciążenie wału
Waga
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Odporność na wstrząsy (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
Odporność na wibracje (zgodnie z IEC 68-2-6)
1)
5862
max. 6000 min-1
~1,8 x 10-6 kgm2
< 0,01 Nm
5882
max. 6000 min-1
~6 x 10-6 kgm2
< 0,05 Nm
9081
max. 6000 min-1
~65 x 10-6 kgm2
< 0,02 Nm
80 N
40 N
~ 0,4 kg
IP65
-20....+70°C1)
2500 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 10...2000 Hz
~ 0,5 kg
IP65
-20....+70°C1)
2500 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 10...2000 Hz
80 N - dla wersji z osią
40 N - dla wersji z osią
~ 0,7 kg
IP65
-20....+70°C1)
2500 m/s2 , 6 ms
100 m/s2 , 10...2000 Hz
dla ruchu ciągłego enkoderów serii 5882 i 9081 prędkość maksymalna wynosi 3000 min-1
Wejścia kontrolne
UP/DOWN I SET
UWAGA! Przed aktywowaniem wejścia SET należy ustalić kierunek zliczania na wejściu „UP/
DOWN”
Wejścia kontrolne
Sygnał niski
Sygnał wysoki
Max. prąd wejściowy
Wyjścia kontrolne
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Poziom sygnałów:
wysoki
niski
Czas narastania sygnału
Czas opadania sygnału
max.25 UB
min. 60% UB , max. UB
≤ 0,5 mA
+/- 9 mA
min. UB - 3,0 V
max. 1,5 V
max. 240 μs
max. 300 μs
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 191
191
11-02-19 23:15
Enkodery
Schemat połączeń (SSI)
Sygnał:
Pin
Kolor
T: sygnał zegara (SSI clock)
0V
+UB
+T
1
2
3
biały brązowy zielony
VR: wejście up/down
-T
4
żółty
+D
-D
ST
VR
5
6
7
8
szary różowy niebieski czerwony
A1, A2, A3, A4: wyjścia kontrolne
D: sygnał danych
A1
9
czarny
A2
10
fioletowy
ST: wejście SET
A3
A4
11
12
szary czerwony
różowy niebieski
PH
PH: obudowa złącza
Schemat połączeń (RS485)
Sygnał:
Pin
Kolor
0V
+UB
-R/T
1
2
3
biały brązowy żółty
+R/T
4
zielony
5
6
VR
7*
czerwony
8
9
10
11
12
PH
R: kanał odbiorczy
T: sygnał zegara (SSI clock)
VR: wejście up/down PH: obudowa złącza
* nie ma wejścia kontrolnego SET dla wersji z RS485, chociaż może być to zrealizowane poprzez komendę „<ESC>G”
Spis treści
Spis rozdziału
Wymiary
192
6. Enkodery.indd 192
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Kod zamawiania
5862. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz:
1 - zaciskowy
2 - synchroniczny
oś:
1 - Ø 6 mm x 10 mm
2 - Ø 10 mm x 20 mm
transmisja:
2 - SSI, 5...30 VDC
3 - RS485, halfduplex 5...30 VDC
5 - SSI, 5...30 VDC ze ścieżką inkrementalną 2048 imp/obr.
7 - RS485, halfduplex 5...30 VDC, zewnętrzne zamknięcie
9 - SSI, 4,75...30 VDC z 2 wyjściami statusowymi
oraz 2 wyjściami czujnikowymi.
transmisja SSI:
2001 - 4096 x 4096 (24 bit), Binarny
2002 - 8192 x 4096 (25 bit), Binarny
2003 - 4096 x 4096 (24 bit), Gray*)
2004 - 8192 x 4096 Gray*)
*)
może byc zmieniona programowo przez Ezturn®
transmisja RS485
3001 - protokół ESC
max. 38400 baud
typ połączenia:
3 - złącze w osi1)
4 - złącze z boku1)
5 - kabel w osi (2 m PVC)
6 - kabel z boku (2 m PVC)
5882. XXXX. XXXX
kołnierz:
1 - z otworem przelotowym i szczeliną antyrotacyjną
3 - z otworem przelotowym i sprzężeniem statycznym
pusty wał:
6 - otwór Ø 10 mm
8 - otwór Ø 12 mm
transmisja:
2 - SSI, 5...30 VDC
3 - RS485, halfduplex 5...30 VDC
5 - SSI, 5...30 VDC ze ścieżką inkrementalną 2048 imp/obr.
7 - RS485, halfduplex 5...30 VDC, zewnętrzne zamknięcie
9 - SSI, 4,75...30 VDC z 2 wyjściami statusowymi
oraz 2 wyjściami czujnikowymi.
Spis treści
Spis rozdziału
typ enkodera
transmisja SSI:
2001 - 4096 x 4096 (24 bit), Binarny
2002 - 8192 x 4096 (25 bit), Binarny
2003 - 4096 x 4096 (24 bit), Gray*)
2004 - 8192 x 4096 Gray*)
*)
może byc zmieniona programowo przez Ezturn®
transmisja RS485
3001 - protokół ESC
max. 38400 baud
typ połączenia:
1 - kabel (1 m PVC) z boku
2 - złącze1) 12 pin
5 - kabel (5 m PVC) z boku
9081. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz:
1 - bez uchwytów montażowych
2 - z krótką szczeliną blokującą
3 - z długą szczeliną blokującą
4 - z uchwytem montażowym
5 - z elementem blokującym długim
pusty wał/oś:
1 - otwór Ø 12 mm
2 - otwór Ø 15 mm
3 - otwór Ø 20 mm
4 - otwór Ø 24 mm
5 - otwór Ø 28 mm
6 - otwór Ø 5/8″
7 - otwór Ø 1″
8 - oś Ø 12 x 30 mm
transmisja SSI:
2001 - 4096 x 4096 (24 bit), Binarny
2002 - 8192 x 4096 (25 bit), Binarny
2003 - 4096 x 4096 (24 bit), Gray*)
2004 - 8192 x 4096 Gray*)
*)
może byc zmieniona programowo przez Ezturn®
transmisja RS485
3001 - protokół ESC
max. 38400 baud
typ połączenia:
2 - złącze1) 12 pin
transmisja:
2 - SSI, 5...30 VDC
3 - RS485, halfduplex 5...30 VDC
5 - SSI, 5...30 VDC ze ścieżką inkrementalną 2048 imp/
obr.
7 - RS485, halfduplex 5...30 VDC, zewnętrzne zamknięcie
9 - SSI, 4,75...30 VDC z 2 wyjściami statusowymi
oraz 2 wyjściami czujnikowymi.
1)
należy oddzielnie zamówić złącze 0000.5012.0000 lub odpowiedni kabel (patrz strony poświęcone akcesoriom do enkoderów)
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 193
193
11-02-19 23:15
Enkodery
w
no
o
Enkodery magnetyczne
absolutne, Ø36 mm z wałem
ść
•
•
•
Stopień ochrony IP67
Wszechstronna ochrona dzięki technologi
Safety-Lockplus™
Wysoka odporność na wstrząsy i na wibracje
Funkcja
Dane elektryczne
Typ enkodera
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia
Obwód wyjściowy
Rozdzielczość
Zabezp. przed odwrotną polar.
Dopuszczalne obciążenie/kanał
Max. częstotliwość
Czas narastania/opadania
sygnału
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Połączenie
CE
Certyfikaty
Dane mechaniczne
Max. prędkość
Moment startowy
Waga
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Obudowa
Średnica wału
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
Sendix 3650
5-30 V DC
Typ 22 mA, max. 41mA
SSI
9 bit (512 podziałek)
Tak
±20 mA
300 kHz
Sendix 3651
18-30 V DC
Typ 32 mA, max. 38 mA
Analog (4-20 mA/0-10 V)
12 bit (4096 podziałek)
Tak
±30 mA
300 kHz
Max. 200 ns
Max. 1μs
Min. 2,5 V
Min. UB -1 V
Max. 0,5 V
Max. 0,5 V
Złącze M12 lub kabel PUR 000-6-1
EN 61 000-6-1, EN 61 000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-8
6. Enkodery.indd 194
Sendix M3658
8-30 V DC
Typ. 23, max. 25 mA
CANopen, SAE J1939
14 bit (16384 podziałek)
Tak
-
RoHS
2/22 na zamówienie
6000 v/min
<0,06 Nm
Ok. 0,2 kg
IP67 (IP69K na zamówienie)
-40 °C do +85 °C
Odlew cynkowy
Od 6 mm do 8 mm
5000 m/s2, 6 ms (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
300 m/s2,10-2000 Hz (zgodnie z DIN-IEC 68-2-6)
1000 m/s2, 2 ms (zgodnie z DIN-IEC 68-2-29)
5 ... 2500 Hz, 100 m/s2 - rms (zgodnie z DIN-IEC 68-2-64)
Wskaźnik-LED
Enkodery wyposażone w dwukolorowe diody diagnostyczne LED
(zielona/czerwona).
194
zapisie w kodzie cyfrowym lub sygnale analogowym. System pomiarowy
został całkowicie oddzielony od mechaniki enkodera, czego wynikiem jest
polepszenie parametrów technicznych.
Spis treści
Spis rozdziału
Dzięki zastosowaniu nowej technologii pomiaru miniaturowe enkodery
absolutne, nadają się do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
Technologia polega na nanoszeniu kodu absolutnego w sposób
magnetyczny na tarczę, jego odczycie za pomocą czujnika halla oraz
Safety-Lockplus™
Technologia montowania łożysk w obudowie - wzmocniona
odporność na wstrząsy i uderzenia, łożyska zablokowane
mechanicznie w obudowie
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Wymiary
Kołnierz synchroniczny z kablem
Kołnierz synchroniczny ze złączem M12
43,6
43,6
42,3
26
X
8
18,8
2,5
3
Kod zamówienia SSI
Spis rozdziału
18,8
Opcje
1 - cw* narastanie syg. zgodnie z kier. wsk. zegara
2 - ccw narastanie syg. przeciwnie z kier. wsk. zegara
oś
3 - 06 mm x 12,5 mm
5 - 06,35 (¼") x 12,5 mm
Typ kodowania/Rozdzielczość
B9 - 9 bit binarny
Obwód wyjściowy/
Napięcie zasilania
2 - SSI/5... 30VDC
Połączenie
2 - kabel z boku (1 m PUR)
3651. XXXX. XXXX
typ enkodera
IP stopień ochrony
1 - IP67
2 - IP69k
kołnierz
2 - synchroniczny
oś
3 - 06 mm x 12,5 mm
5 - 06,35 (¼") x 12,5 mm
6 - 08 mm x 12,5 mm
Opcje
1 - cw* narastanie syg. zgodnie z kier. wsk. zegara
2 - ccw narastanie syg. przeciwnie z kier. wsk. zegara
Obwód wyjściowy:
3 - 4...20 mA
4 - 0...10 V
Obwód wyjściowy/
Napięcie zasilania
3 - 4...20mA/18...30VDC
4 - 0... 1 0 VDC/20... 30V DC
zakres pomiarowy
1 - 1x360°
2 - 1x180°
3 - 1x90°
4 - 1x45°
typ połączenia
2 - kabel z boku (1 m PUR)
4 - złącze M12 z boku
M3658. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz
2 - synchroniczny
oś
3 - 06 mm x 12,5 mm
5 - 06,35 (¼") x 12,5 mm
6 - 08 mm x 12,5 mm
Obwód wyjściowy/
Napięcie zasilania
C - CANopen DS301 V4.02 8...30 VDC
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 195
M12x 1
IP stopień ochrony
1 - IP67
2 - IP69k
kołnierz
2 - synchroniczny
Kod zamówienia CANopen
8
3650. XXXX. XXXX
typ enkodera
Kod zamówienia analog
2,5
2,5
3
Spis treści
2,5
45°
51,5
52
X
1
36
33
D
90°
45°
26
33
D
1
90°
36
42,3
IP stopień ochrony
1 - IP67
2 - IP69k
Opcje
1 - standard
Profil sieci:
21 - CANopen encoder profile DS406 V3.1
Połączenie
2 - kabel z boku (1 m PUR)
4 - złącze M12 z boku
195
11-02-19 23:15
Enkodery
no
ś
wo
Enkodery magnetyczne
absolutne, Ø36 mm, z otworem
ć
•
•
•
Stopień ochrony IP67
Wszechstronna ochrona
dzięki technologi Safety-Lockplus™
Wysoka odporność na wstrząsy i na wibracje
Funkcja
Dzięki zastosowaniu nowej technologii pomiaru miniaturowe enkodery
absolutne, nadają się do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
Technologia polega na nanoszeniu kodu absolutnego w sposób
magnetyczny na tarczę, jego odczycie za pomocą czujnika halla oraz
zapisie w kodzie cyfrowym lub sygnale analogowym. System pomiarowy
został całkowicie oddzielony od mechaniki enkodera, czego wynikiem jest
polepszenie parametrów technicznych.
Dane elektryczne
Typ enkodera
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia
Obwód wyjściowy
Rozdzielczość
Zabezp. przed odwrotną polar.
Dopuszczalne obciążenie / kanał
Max. częstotliwość
Czas narastania/opadania
sygnału
Poziom sygnału wysokiego
Poziom sygnału niskiego
Połączenie
CE
Certyfikaty
Dane mechaniczne
Max. prędkość
Moment startowy
Waga
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Obudowa
Średnica wału
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
Sendix 3670
5-30 V DC
Typ 22 mA, max. 41mA
SSI
9 bit (512 podziałek)
Tak
±20 mA
300 kHz
Sendix 3671
18-30 V DC
Typ 32 mA, max. 38 mA
Analog (4-20mA/0-10V)
12 bit (4096 podziałek)
Tak
±30 mA
300 kHz
Max. 200 ns
Max. 1μs
Min. 2,5 V
Min. UB -1 V
Max. 0,5 V
Max. 0,5 V
Złącze M12 lub kabel PUR 000-6-1
EN 61 000-6-1, EN 61 000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-8
6. Enkodery.indd 196
-
RoHS
2/22 na zamówienie
6000 v/min
<0,06 Nm
Ok. 0,2 kg
IP67 (IP69K na zamówienie)
-40 °C do +85 °C
Odlew cynkowy
Od 6 mm do 10 mm
5000 m/s2, 6 ms (zgodnie z DIN-IEC 68-2-27)
300 m/s2,10-2000 Hz (zgodnie z DIN-IEC 68-2-6)
1000 m/s2, 2 ms (zgodnie z DIN-IEC 68-2-29)
5 - 2500 Hz, 100 m/s2 - rms (zgodnie z DIN-IEC 68-2-64)
Wskaźnik-LED
Enkoder wyposażone w dwukolorowe diody diagnostyczne LED (zielona/
czerwona).
196
Sendix M3678
8-30 V DC
Typ. 23, max. 25 mA
CANopen, SAE J1939
14 bit (16384 podziałek)
Tak
-
Spis treści
Spis rozdziału
Dane techniczne
Safety-Lockplus™
Technologia montowania łożysk w obudowie - wzmocniona
odporność na wstrząsy i uderzenia, łożyska zablokowane
mechanicznie w obudowie
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Wymiary
Kołnierz z długim „stopem”
Kołnierz ze ”sprzężeniem” statycznym
36
14
3,99
H8
36
D
30,80
35
2,4
51,5
38
51,5
D H8
36
21
53,6
46
18
30°
18
4
3,2
6,6
5,3
18,8
8
8
46,9
48,4
Spis rozdziału
IP stopień ochrony
1 - IP67
2 - IP69k
kołnierz
2 - z długim "stopem"
5 - ze ”sprzężeniem” statycznym
Opcje
1 - cw* narastanie syg. zgodnie z kier. wsk. zegara
2 - ccw narastanie syg. przeciwnie z kier. wsk. zegara
otwór
2 - Ø 6 mm
3 - Ø 6,35 (¼")
4-Ø8
6 - Ø 10
Typ kodowania/Rozdzielczość
B9 - 9 bit binarny
Obwód wyjściowy/
Napięcie zasilania
2 - SSI/5... 30VDC
Połączenie
2 - kabel z boku (1 m PUR)
3671. XXXX. XXXX
typ enkodera
IP stopień ochrony
1 - IP67
2 - IP69k
kołnierz
2 - z długim "stopem"
5 - ze ”sprzężeniem” statycznym
Opcje
1 - cw* narastanie syg. zgodnie z kier. wsk. zegara
2 - ccw narastanie syg. przeciwnie z kier. wsk. zegara
otwór
2 - Ø 6 mm
3 - Ø 6,35 (¼")
4-Ø8
6 - Ø 10
Obwód wyjściowy:
3 - 4...20 mA
4 - 0...10 V
Obwód wyjściowy/
Napięcie zasilania
3 - 4...20mA/18...30VDC
4 - 0... 1 0 VDC/20... 30V DC
zakres pomiarowy
1 - 1x360°
2 - 1x180°
3 - 1x90°
4 - 1x45°
typ połączenia
2 - kabel z boku (1 m PUR)
4 - złącze M12 z boku
Kod zamówienia CANopen
M3678. XXXX. XXXX
typ enkodera
kołnierz
2 - z długim "stopem"
5 - ze ”sprzężeniem” statycznym
otwór
2 - Ø 6 mm
3 - Ø 6,35 (¼") x 12,5 mm
4-Ø8
6 - Ø 10
Obwód wyjściowy/
Napięcie zasilania
C - CANopen DS301 V4.02 8...30 VDC
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 197
18,8
3670. XXXX. XXXX
typ enkodera
Kod zamówienia analog
M12x1
Spis treści
Kod zamówienia SSI
52,7
54
IP stopień ochrony
1 - IP67
2 - IP69k
Opcje
1 - standard
Profil sieci:
21 - CANopen encoder profile DS406 V3.1
Połączenie
2 - kabel z boku (1 m PUR)
4 - złącze M12 z boku
197
11-02-19 23:15
Enkodery
Absolutne enkodery
Profibus-DP*)
• Zwiększona odporność na wibracje
i niedokładności montażowe
• Wysoki stopień ochrony do IP67
• Szeroki zakres temperaturowy -40oC...+80oC
• Rozdzielczość do 16 bitów (enkoder jednoobrotowy)
• Rozdzielczość do 16 x 12 bitów (enkoder wieloobr.)
Parametry mechaniczne
5858
jednoobrotowy
z wałem
Prędkość maksymalna bez uszczelnienia wału (IP65)
do 70oC
Prędkość maksymalna bez uszczelnienia wału (IP65)
do temp. maksymalna
Prędkość maksymalna z uszczelnieniem wału (IP67)
do 70oC
Prędkość maksymalna z uszczelnieniem wału (IP67)
do temp. maksymalna
Moment startowy bez uszczelnienia wału
Moment startowy z uszczelnieniem wału
Ciężar
Moment bezwładności
Promieniowe obciążenie wału
Osiowe obciążenie wału
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Materiał
Odporność na wstrząsy (IDIN-IEC-68-2-27)
Odporność na wibracje (IDIN-IEC-68-2-27)
5878
jednoobrotowy
z pusty wałem
5868
wieloobrotowy
z wałem
5888
wieloobrotowy
z pusty wałem
9000 min -1, ciągła 7000 min -1
7000 min -1, ciągła 4000 min -1
8000 min -1, ciągła 6000 min -1
6000 min -1, ciągła 3000 min -1
Spis treści
Spis rozdziału
Typ enkodera
<0,01 Nm
<0,05 Nm
<0,03 Nm
ok.0,53 kg
ok.0,57 kg
3,0 x 10-6 kgm2
6,0 x 10-6 kgm2
4,0 x 10-6 kgm2
7,5 x 10-6 kgm2
80 N
80 N
40 N
40 N
- 40oC do + 80oC
obudowa: IP65, wał IP65 opcjonalnie IP67
wał/pusty wał: stal nierdzewna, kołnierz: aluminium
obudowa: odlew cynkowy, kabel: PCV
>2500 m/s2, 6 ms
>100 m/s2, 55...2000Hz
Parametry elektryczne
Napięcie zasilania
10...30 VDC
Pobór prądu (bez obciążenia wyjścia)
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
max. 90 mA, przy 24 VDC
Tak
Charakterystyka interface PROFIBUS DP
Rozdzielczość enkodera jednoobrotowego
Rozdzielczość enkodera wieloobrotowego
Kod
Interface
Przycisk SET jako opcja („0”, lub wart. zdef)
Żółta dioda diagnostyczna
Prędkość transmisji
Adres
1...65536 (16 bitów) skalowalny, ustawienia fabryczne 13 bitów
1...65536 (16 bitów) skalowalny, ustawienia fabryczne 13 bitów
ilość obrotów: 4096 (12 bitów) skalowalny
Binarny
Specyfikacja w nawiązaniu do Profibus DP 2.0
Standard RS485 z izolacją galwaniczną
Zabezpieczony przed przypadkowym wciśnięciem
Pali się gdy: czujnik optyczny działa nieprawidłowo (błąd kodu,
błąd LED), niskie napięcie, przekroczenie temperatury
12 Mbitów/s
1...127 (ustawiany przez przełącznik obrotowy/ konfig. programowo)
Parametry możliwe do zaprogramowania:
- kierunek obrotów
- skalowanie
- ilość impulsów na obrót
- ilość obrotów
- ilość całkowita impulsów
- wartość zadana
- tryb diagnostyczny
*) UWAGA! Enkodery CAN open, CAN lift, Device Net, i Ether Cat na zapytanie.
198
6. Enkodery.indd 198
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Wymiary
Enkodery z wałem 5858 i 5868
Kołnierz synchroniczny
(2 i 4)
57 [ 2,24]
50 [ 1,97]
Bu s i n
60 [2,36]
40 [1,57]
58 [2,28]
50 [1,97]
D h8
1
X
2
3 [ 0,12]
42 [ 1,65]
14,5 [ 0,57]
3 [ 0,12]
4 [ 0,16]
30 [ 1,18]
3x
12
3
Bu s ou t
0°
1 3 xM4, 6 [0,24]
A
2 Status LED
B
Spis treści
Kołnierz zaciskowy
(1 i 3)
57 [ 2,24]
50 [ 1,97]
1
Bu s i n
40 [1,57]
60 [2,36]
58 [2,28]
36 f8 [1,41]
D h8
Spis rozdziału
3 SET-Taste
X
Bus out
10 [ 0,39]
14,5 [ 0,57]
48
30 [ 1,18]
[ 1,89]
C
0°
12
3x
D
1 3xM3, 6 [0,24]
Kołnierz kwadratowy
(5 i 7)
57 [ 2,24]
60 [2,36]
40 [1,57]
D h7
31,75 h7[1,25]
Bu s i n
14,5 [ 0,57]
7,1 [ 0,28]
7,5 [ 0,3]
5
5,
2]
,2
[0
Bus out
52,4 [ 2,06]
63,5 [ 2,5]
30 [ 1,18]
E
F
1) Kabelausführung: -30 °C ... + 75°C
Typ enkodera:
A
B
C
D
E
F
5858 (jednoobrotowy)
75[2,95]
76[3,0]
65[2,56]
66[2,6]
67,5[2,66]
68,5[2,7]
5868 (wieloobrotowy)
86[3,39]
87,2[3,43]
76[3,0]
77,2[3,03]
78,5[3,1]
79,5[3,13]
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 199
199
11-02-19 23:15
Enkodery
Wymiary
Enkodery z pustym wałem 5878 i 5888
Kołnierz typu 1 i 2
3,99 -0,02 [ 0,16]
Y
14,5 [ 0,57]
max.
D H7
40 [1,57]
60 [2,36]
31 [1,22]
Bu s i n
36,7 [1,44]
40,9 [1,61]
2,4 [0,09]
57 [ 1,95]
14 [ 0,55]
0°
12
4 [ 0,16]
19 [ 0,75]
Bus out
42 [ 1,65]
3 x M3, 5,5
A
B
68 [2.68]
40 [1.57]
63 [2.48]
D H7
Bus in
31 [1.22]
max.
Spis treści
57,3 [2.26]
14,5 [0.57]
Y
60 [2.36]
Spis rozdziału
Kołnierz typu 5 i 6
M3 x 8
3,1 [0.12]
0,8 [0.03]
19 [ 0.75]
4 [ 0.16]
C
Bus out
25°
20 [0.79]
D
Kołnierz typu 3 i 4
57 [ 2,25]
Y
14,5 [ 0,57]
3x
0°
12
1]
[ 0,7
4,3
max.
D H7
40 [1,57]
60 [2,36]
31 [1,22]
Bu s i n
Bus out
19 [ 0,75]
2,5 [ 0,09]
65 [ 2,56]
E
F
Typ enkodera:
A
B
C
D
E
F
5878
72[2,83]
80,4[3,15]
73,3[2,89]
81,3[3,20]
83,2[3,28]
84,4[3,15]
5888
84[3,31]
91,4[3,59]
84[3,31]
92[3,62]
94,2[3,71]
95,5[3,76]
200
6. Enkodery.indd 200
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Podłączenia z terminalem kablowym
Sygnał:
Zacisk:
B
1
A
2
BUS IN
0V
3
+V
4
BUS OUT
+V
B
6
7
0V
5
A
8
Podłączenia z terminalem 3 x M12
2
5
1
3
Sygnał:
Pin:
–
1
BUS-A
2
–
3
BUS-B
4
Ekranow.
5
4
1
3
4
Zasilanie
:
Sygnał:
Pin:
UB
1
–
2
Bus out:
1
3
4
5
Sygnał: BUS_VDC1)
Pin:
1
0V
3
–
4
1)
BUS-A BUS_GND1)
2
3
BUS-B Ekranow.
4
5
Spis treści
2
2
Spis rozdziału
Bus in:
Kod zamawiania enkoderów z pełnym wałem 5858 i 5868
5858. XXXX. XX1X
5868.
typ enkodera
kołnierz
1. zaciskowy Ø58 IP65
2. synchroniczny Ø58 IP65
3. zaciskowy Ø58 IP67
4. synchroniczny Ø58 IP67
5. kwadratowy 2,5"/63,5 mm IP65
7. kwadratowy 2,5"/63,5 mm IP67
oś (Ø x L)
1. Ø 6 mm x 10 mm
2. Ø 10 mm x 10 mm
3. Ø 1/4" mm x 7/8" mm
3. Ø 3/8" mm x 7/8" mm
opcje
2. bez opcji
3. opcja SET
profil
31. Profibus DP V 0
profil enkodera klasa 2
typ połączenia
1. demontowalny terminal z kablami
2. demontowalny terminal ze złączami 3 x M12
obwód wyjściowy/zasilanie
3. Profibus DP V 0
profil enkodera V 1
10...30 V DC
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 201
201
11-02-19 23:15
Enkodery
Kod zamawiania enkoderów z pustym wałem 5878 i 5888
5878.
XXXX. XX1X
5888.
typ enkodera
kołnierz/uchwyt montażowy
1. ze stopem promieniowym IP65
2. ze stopem promieniowym IP67
3. ze sprzężeniem statycznym Ø65 IP65
4. ze sprzężeniem statycznym Ø65 IP67
5. ze sprzężeniem statycznym Ø63 IP65
6. ze sprzężeniem statycznym Ø63 IP67
opcje
2. bez opcji
3. opcja SET
profil
31. Profibus DP V 0
profil enkodera klasa 2
typ połączenia
1. demontowalny terminal z kablami
2. demontowalny terminal ze złączami 3 x M12
Spis treści
Spis rozdziału
pusty wał (zaślepiony)
3. Ø 10 mm
4. Ø 12 mm
5. Ø 14 mm
6. Ø 15 mm
8. Ø 9,52 mm (3/8")
9. Ø 12,7 mm (1/2")
obwód wyjściowy/zasilanie
3. Profibus DP V 0
profil enkodera V 1
10...30 V DC
Złącza do enkoderów Profibus DP
Nr katalogowy
Opis
BMWS 8151-8.5
BMSWS 8151-8.5
BMWS 8251-8.5
BMSWS 8251-8.5
RSS4.5-PDP-TR
H8141-0
H8241-0
HS8141-0
HS8241-0
M12 żeński, 5-pin prosty (BUS IN)
M12 męski, 5-pin prosty (BUS OUT)
M12 żeński, 5-pin kątowy (BUS IN)
M12 męski, 5-pin kątowy (BUS OUT)
Rezystor zakończeniowy
M12 żeński, 4-pin prosty (zasilanie)
M12 żeński, 4-pin kątowy (zasilanie)
M12 męski, 4-pin prosty (zasilanie)
M12 męski, 4-pin kątowy (zasilanie)
202
6. Enkodery.indd 202
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery linkowe
no
ś
wo
ć
Funkcja
Aktywatory enkoderów linkowych używa się w aplikacjach, gdzie istnieje
potrzeba pomiaru ruchu liniowego. Wystarczy zamocować linkę aktywatora
na ruchomej części, a linka i mechanizm spowoduje ruch obrotowy
enkodera. Stałe napięcie linki będzie wymuszone wewnętrzną sprężyną
zwijającą. Obudowa enkodera zbudowana jest z anodowego aluminium
pokrytego tytanem. Enkoder linkowy składa się z bębna obracającego się
na łożyskach, połączonego z mechanizmem zwijającym. Wszystkie modele
dostępne są z zabudowanymi enkoderami z wyjściem inkrementalnym,
analogowym, rezystancyjnym.
Natomiast modele B80, C120 i D135 dodatkowo z enkoderami z wyjściem
absolutnym lub sieciowym. Zakres pomiarowy enkoderów linkowych wynosi
od 25 cm do 40 m.
Enkodery te charakteryzują się:
- wysoką żywotnością około 2 milionów kompletnych cykli
- bardzo wysoką odpornością na wibracje
- szerokim zakresem temperatury pracy
- dużą szybkość
- dużym przyspieszeniem
Zakres pomiarowy
Prędkość max. (m/s)
Przyśpieszenie max. (m/s2)
Wymiary obudowy (mm)
Montaż
Liniowość
Temperatura pracy, max.
A50
0,25-1,25 m
10
100
50x50
2 śruby
0,05 %
-20 ºC do +85 ºC
B80
1,0-3,0 m
10
140
80x80
2 śruby
0,05 %
-40 ºC do +90 ºC
C120
6,0 m
10
140
120x120
2 śruby
0,05 %
-40 ºC do +90 ºC
D135
8-40 m
5-10
140
135x135
2 śruby
0,05 %
-40 ºC do +90 ºC
Spis treści
Spis rozdziału
Dane techniczne
UWAGA! Nie należy przekraczać granicy zakresu pomiarowego, grozi to uszkodzeniem linki i mechanizmu.
203
6. Enkodery.indd 203
11-02-19 23:15
Enkodery
Enkodery linkowe A50
no
ś
wo
ć
Kod zamówienia
D8.6A1. XXXX. XXXX. XXXX
typ mechanizmu
Zakres pomiarowy*
0025 - 250 mm
0050 - 500 mm
0125 - 1250 mm
*inne zakresy na zapytanie
Ilość impulsów
(np. 500 imp/obr => 0500)
typ połączenia:
1 - kabel w osi (2 m PVC)
2 - kabel z boku (2 m PVC)
Wyjście:
4 - Push-pull z sygnałami zanegowanymi,
Napięcie zasilania 8 ... 30 V DC
Użyty enkoder
36 - enkoder 3610
W przypadku zainteresowania enkoderem z wyjściem analogowym prosimy o kontakt.
Spis rozdziału
no
ś
wo
ć
Kod zamówienia
D8.6A1. XXXX. XXXX. XXXX
typ mechanizmu
Zakres pomiarowy*
0100 - 1000 mm
0200 - 2000 mm
0300 - 3000 mm
*inne zakresy na zapytanie
Rozdzielczość/protokół/opcje
Zależnie od użytego enkodera
Typ połączenia:
Zależnie od użytego enkodera
Wyjście
Zależnie od użytego enkodera
Użyty enkoder
00 - inkrementalny Sendix 5000
63 - absolutny Sendix 5863
68 - absolutny Sendix 5868
Spis treści
Enkodery linkowe B80
W przypadku zainteresowania enkoderem z wyjściem analogowym prosimy o kontakt.
Enkodery linkowe C120
w
no
o
ść
Kod zamówienia
D8.6A1. XXXX. XXXX. XXXX
typ mechanizmu
Zakres pomiarowy*
0600 - 6000 mm
*inne zakresy na zapytanie
Rozdzielczość/protokół/opcje
Zależnie od użytego enkodera
Typ połączenia:
Zależnie od użytego enkodera
Wyjście
Zależnie od użytego enkodera
Użyty enkoder
00 - inkrementalny Sendix 5000
63 - absolutny Sendix 5863
68 - absolutny Sendix 5868
W przypadku zainteresowania enkoderem z wyjściem analogowym prosimy o kontakt.
Enkodery linkowe D135
w
no
ć
oś
Kod zamówienia
D8.6A1. XXXX. XXXX. XXXX
typ mechanizmu
Zakres pomiarowy*
800 - 8 000 mm
1 000 - 10 000 mm
1 500 - 15 000 mm
2 000 - 20 000 mm
2 500 - 25 000 mm
3 000 - 30 000 mm
3 500 - 35 000 mm
4 000 - 40 000 mm
*inne zakresy na zapytanie
Rozdzielczość/protokół/opcje
Zależnie od użytego enkodera
Typ połączenia:
Zależnie od użytego enkodera
Wyjście
Zależnie od użytego enkodera
Użyty enkoder
00 - inkrementalny Sendix 5000
63 - absolutny Sendix 5863
68 - absolutny Sendix 5868
W przypadku zainteresowania enkoderem z wyjściem analogowym prosimy o kontakt.
204
6. Enkodery.indd 204
11-02-19 23:15
Enkodery
Kompaktowe enkodery linkowe
•
•
•
•
Łatwy sposób montażu
Kompaktowa obudowa
Pomiar „inkrementalny” lub analogowy
Zakres pomiarowy do 2m
Funkcja
Dane mechaniczne
Typ enkodera
Obudowa
Inkrementalne
Analogowe
Aluminium
stalowa (2m) lub stalowa powlekana
tworzywem sztucznym (1m)
do 2000 mm
+/- 0,1% całej skali
+/- 0,35% całej skali
Linka
Zakres pomiarowy
Dokładność pomiarowa
Powtarzalność pomiaru
(dla pozycji osiąganej zawsze z tej samej strony)
Spis treści
Spis rozdziału
Aktywatory enkoderów linkowych używa się w aplikacjach, gdzie istnieje potrzeba pomiaru ruchu liniowego.
Wystarczy zamocować linkę aktywatora na ruchomej części, a linka i mechanizm spowoduje ruch obrotowy
enkodera. Stałe napięcie linki będzie wymuszone wewnętrzną sprężyną zwijającą.
+/- 0,15 mm
0,1 mm (dla standardowego
enkodera inkrementalnego
1000 imp./obr.)
Rozdzielczość
Prędkość
Siła naciągu linki
Ciężar
Stopień ochrony
1 lub 2m -> 0...10 V DC
1 lub 2m -> 4...20 mA
1 lub 2m -> 0...10 kΩ
max. 800 mm/s
min. 10N
ok. 210g
IP64
-20oC ... +85oC
0oC ... +50oC
w zależności od zastosowanego enkodera
Temperatura pracy
Połączenie elektryczne
Dane elektryczne
Typ enkodera
Wyjście
Zasilanie
Pobór prądu
Obciażenie
Częstotliwość
Sygnał wysoki
Sygnał niski
Czas narastania/opadania sygnału
Kompensacja temperaturowa i starzeniowa
Zabezpieczenie wyjść przed zwarciem
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Zgodność z normami
Inkrementalny
Push-pull
Push-pull
5...24 V DC
8...30 V DC
Max. 50mA
Max. 50mA
Max. 160kHz
Max. 160kHz
Min. UB – 2,5V
Min. UB – 3V
Max. 0,5V
Max. 2,5V
Max. 1μs
Max. 1μs
Tak
Tak
Tak
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 205
0...10 V
15...28 V DC
Max 500Ω
-
Analogowy
4...20mA
15...28 V DC
Max 500Ω
-
0...10kΩ
-
Tak
Tak
Tak
EN 50082-2, EN 50081-2 i EN 55011 Klasa B
205
11-02-19 23:15
Enkodery
Połączenia enkoderów inkrementalnych
Sygnał:
Kolor kabla
0V
biały
+UB
brązowy
A
zielony
—
A
żółty
B
szary
—
B
różowy
—
0
0
niebieski czerwony
Połączenia enkoderów analogowych:
Typ enkodera
Brązowy
Biały
Zielony
0...10 V
+UB
GND
Uwyj
4...20mA
+I
-I
-
Potencjometr 10kΩ
Po, pozycja początkowa
Pe, pozycja końcowa
Pozycja zmienna
Wymiary
Enkodery inkrementalne
długość =1 m i 2m
Enkodery analogowe
długość =2 m
Spis treści
Spis rozdziału
Enkodery analogowe
długość =1 m
linka enkodera
2x M4,max.
długość 8mm
M4, max. długość 8mm
Nr katalogowy
Zakres pomiarowy
Rodzaj wyjścia
Zasilanie
2501.2421.1000
2501.2441.1000
2102.2421.1000
2102.2441.1000
3501.A111.0000
3501.A221.0000
3501.A331.0000
3502.A111.0000
3502.A221.0000
3502.A331.0000
1000mm
1000mm
2000mm
2000mm
1000mm
1000mm
1000mm
2000mm
2000mm
2000mm
Inkrementalne
Inkrementalne
Inkrementalne
Inkrementalne
Analogowe
Analogowe
Analogowe
Analogowe
Analogowe
Analogowe
5...24V DC (z sygnałami zanegowanymi)
8...30 V DC (z sygnałami zanegowanymi)
5...24V DC (z sygnałami zanegowanymi)
8...30 V DC (z sygnałami zanegowanymi)
15-28 V DC, 4...20 mA
15-28 V DC, 0...10 V
Potencjometr 10kΩ
15-28 V DC, 4...20 mA
15-28 V DC,0...10 V
Potencjometr 10kΩ
206
6. Enkodery.indd 206
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
no
ś
wo
Magnetyczne systemy pomiaru
liniowego LI20/LI50 z taśmą
magnetyczną B1/B2
ć
•
•
•
Łatwy montaż
Wysoka rozdzielczość
IP67. Odporność na zabrudzenia i wilgoć
Funkcja
Systemu LIMES używa się w aplikacjach, w których istnieje potrzeba
pomiaru liniowego. Układ składa się z czujnika i taśmy magnetycznej,
na której na przemian znajdują się bieguny północne i południowe.
Magnetyczna zasada pomiaru zapewnia niewrażliwość układu na brud,
olej, wilgoć itp.
Dane elektryczne
Wyjście
Napięcie zasilania
Pobór prądu bez obciążenia
Sygnały wyjściowe
Ochrona
Rozdzielczość
Rozdzielczość
Odległość pomiarowa
czujnika od taśmy
Prędkość max.
Dokładność systemu
Powtarzalność pomiaru
L1: 0,1…1,0 mm
Spis treści
RS422* (linedriver/TTL) lub Push/pull (NPN/PNP)
Push/pull 4,8-30 V DC, RS422: 4,8-26 V DC
Typ 25 mA, max. 60 mA
A, Ā, B, B̄, I, Ī
Zabezpiecznie przed zwarciem wyjścia / odwrotną polaryzacją
L1: 0,1 lub 0,4 mm
L2: 0,02 lub 0,08 mm
L1: 0,025 lub 0,1 mm
L2: 0,005 lub 0,02 mm
L2: 0,1…2,0 mm
L1: 25 m/s
L2: rozdzielczość 0,02: 14,5 m/s, rozdzielczość 0,005: 3,5 m/s
± (0,05 + 0,01 x L); L wyrażone w m T=20 °C
±1 impuls
Dane mechaniczne
LI20 i LI50:
Temperatura pracy
Odporność na wilgoć
Stopień ochrony
Połączenie
Materiał obudowy
Waga
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
Taśma magnetyczna B1 i B2:
Współczynnik rozszerzalności temperaturowej
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wymiary
Promień zgięcia
Najdłuższa odległość mierzona
Minimalna odległość mierzona
Przymocowanie
-20 °C do +80 °C
100% rh, dopuszczalna kondensacja
IP67 (zgodnie z DIN 60529)
kabel 2 m PUR, 8 x 0,14 mm2, ekranowany, może być montowany w prowadnicy kablowej
Odlew cynkowany
40 g
500 g/1 ms
30 g/10-2000 Hz
(11±1) x 10-6/K
-20 °C do +80 °C
-40 °C do +80 °C
Szerokość 10 mm. Grubość 1,7 mm łącznie z taśmą ochronną
≤50 mm
90 m
100 mm (UWAGA! aby uzyskać optymalne parametry pomiaru należy użyć taśmy
około 0,1m dłuższej od zakresu ruchu liniału)
Taśma klejąca
10
Wymiary
35
17
10
Ø7
5
251
4
1
ca. ø5.,2
2,5
4
90˚
ø6
4
Ø3,5
Spis rozdziału
Dane techniczne
3
5
6
2
1.4
1.7
1
1
3 Długość L, max. 90 m
1 Punkt pomiarowy
4 Taśma maskująca
5 Taśma magnetyczna
6 Taśma nośna
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 207
207
11-02-19 23:15
Enkodery
Połączenia
Brązowy
Biały
Zielony
Szary
Zółty
Różowy
Niebieski
Czerwony
Zasilanie(+)
0 V (-)
Kanal A
Kanal B
Kanal A
Kanal B
Kanal I
Kanal I
kabel 2 m PUR, 8x0,1 mm2, ekranowany
Opis działania
9
A
A
Spis rozdziału
B
Spis treści
B
9
I
I
Aplikacja
Nr katalogowy
LI20.1121.2005
LI20.1121.2020
LI20.1121.2050
LI50.1121.2050
LI50.1121.2250
B1.10.010.0010
B1.10.010.0020
B2.10.010.0015
B2.10.010.0030
208
6. Enkodery.indd 208
Opis
Limes LI20, Push/pull, rozdzielczość 100 μm
Limes LI20, Push/pull, rozdzielczość 25 μm
Limes LI20, Push/pull, rozdzielczość 10 μm
Limes LI50, Push/pull, rozdzielczość 25 μm
Limes LI50, Push/pull, rozdzielczość 5 μm
Taśma B1, odcinek 10 dm, do Limesu LI20
Taśma B1, odcinek 20 dm, do Limesu LI20
Taśma B2, odcinek 15 dm, do Limesu LI50
Taśma B2, odcinek 30 dm, do Limesu LI50
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
no
ś
wo
ć
Magnetyczne systemy pomiaru
liniowego LI20 z pierścieniem
magnetycznym RI20
•
•
•
•
Do zastosowań w ciężkich warunkach
Wysoki stopień ochrony IP67
Odporność na wstrząsy i wibracje
Mała głębokość zabudowy
Funkcja
Impulsów/obrót
250
1000
2500
1024
360
3600
Pierścień magnetyczny
RI20.031.XXXX
RI20.031.XXXX
RI20.031.XXXX
RI20.041.XXXX
RI20.045.XXXX
RI20.045.XXXX
odporność na uderzenia i wibracje. Brak jakichkolwiek łożysk nie tylko
obniża koszty wykonania enkodera, ale również umożliwia pracę przy
bardzo dużych prędkościach obrotowych. Taki układ jest niezwykle
kompaktowy – zajmuje jedynie 16mm głębokości i jest bardzo prosty
w montażu – wystarczy przykręcić pierścień do osi i ustawić czujnik nad
powierzchnią magnetyczną.
Czujnik magnetyczny
LI20.11X1.2005
LI20.11X1.2020
LI20.11X1.2050
LI20.11X1.2016
LI20.11X1.2005
LI20.11X1.2050
Max. prędkość (rpm)
12000
2400
3900
7000
12000
2700
Spis treści
Spis rozdziału
Obrotowy magnetyczny system pomiarowy ma zastosowanie wszędzie
tam, gdzie występują trudne warunki przemysłowe (kurz, wilgoć, itp). Będzie
również użyteczny w aplikacjach, w których wymagana jest mała głębokość
zabudowy. System ten posiada wiele zalet. Wysoki stopień ochrony
IP67 umożliwia pracę w bardzo ciężkich warunkach przemysłowych,
a bezstykowe sprzężenie pierścienia i czujnika zapewnia bardzo wysoką
Dane techniczne
Dane elektryczne
Wyjście
Napięcie zasilania
Obciążenie na kanał, max. długość kabla
Pobór prądu bez obciążenia
Sygnały wyjściowe
Ochrona
Szczelina pomiarowa
Tolerancja montażu boczna
Dopuszczalne odchylenie
Dopuszczalny skręt
Dokładność
Powtarzalność
Szczelina pola RI20
Dane mechaniczne
Limes LI20
Temperatura pracy
Odporność na wilgoć
Stopień ochrony
Połączenie
Materiał obudowy
Waga
Odporność na wstrząsy
Wskaźnik LED
CE
RoHS
Push/pull
RS422
4,8-30 V DC
4,8-26 V DC
±20 mA, max. 30 m
120 Ω, RS422 standard
Typ 25 mA, max. 60 mA
A, Ā, B, B̄, I, Ī
Zabezpiecznie przed zwarciem wyjścia / odwrotną polaryzacją
0,1-1,0 mm (rekomendowana 0,4 mm)
Max. ±1 mm
Max. 3°
Max. 3°
Typ ±0,03° with driver shaft tolerance g6
±1 impuls
2 mm
-20 °C do +80 °C
100% rh, dopuszczalna kondensacja
IP67 (zgodnie z DIN 60529)
kabel 2 m PUR-kabel, 8 x 0,14 mm2, ekranowany, może być montowany w prowadnicy kablowej
Odlew cynkowny
40 g
30 g/10-2000 Hz
Zielona: pulsindex, Czerwona: błąd (zbyt duża prędkość obrotowa, zbyt słabe pole magnetyczne)
EN 61 000-6-1, EN 61 000-6-4, EN 61 000-6-3, EN 61 000-4-8 (pole magnetyczne)
2002/95/EG
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 209
209
11-02-19 23:15
Enkodery
Wymiary
Pierścień magnetyczny 8.RI20.031.XXXX.111, ø 31 mm
35
17
28
31
Ø3,5
ø6
251
2
90˚
6H7-20H7
ca. ø5.,2
5
Ø7
1
0°
12
2,5
4
4
M4
3
10
1
1
1
10
16 ±0,1
1 Punkt pomiarowy
1 śruba M4
Brązowy
Biały
Zielony
Szary
Zółty
Różowy
Niebieski
Czerwony
Zasilanie(+)
0 V (-)
Kanal A
Kanal B
Kanal A
Kanal B
Kanal I
Kanal I
Spis treści
Spis rozdziału
Połączenia
kabel 2 m PUR, 8x0,1 mm2, ekranowany
Aplikacja
Opis działania
9
A
A
B
B
9
I
Nr katalogowy
RI20.031.0800
RI20.031.1000
RI20.031.1200
RI20.031.1500
RI20.031.2000
RI20.041.0800
RI20.041.1500
RI20.045.0800
RI20.045.1200
RI20.045.1500
RI20.045.1800
RI20.045.2500
RI20.045.3000
LI20.1121.2005
LI20.1121.2016
LI20.1121.2020
LI20.1121.2050
Opis
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 31 mm, otwór 8 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 31 mm, otwór 10 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 31 mm, otwór 12 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 31 mm, otwór 15 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 31 mm, otwór 20 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 41,2 mm, otwór 8 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 41,2 mm, otwór 15 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 45 mm, otwór 8 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 45 mm, otwór 12 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 45 mm, otwór 15 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 45 mm, otwór 18 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 45 mm, otwór 25 mm
Pierścień magnetyczny RI20, średnica zewnętrzna 45 mm, otwór 30 mm
Limes LI20, Push/pull, 2 m PUR-kabel
Limes LI20, Push/pull, 2 m PUR-kabel
Limes LI20, Push/pull, 2 m PUR-kabel
Limes LI20, Push/pull, 2 m PUR-kabel
Ostatnie cyfry w numerze katalogowym oznaczają liczbe impulsów: 0500 = 500 impulsów na obrót
210
6. Enkodery.indd 210
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Enkodery
Akcesoria do enkoderów
Złącza i kable przyłączeniowe
Opis
Złącze 12-pinowe
Złącze 17-pinowe
Kabel połączeniowy (.XXXX-długość kabla w metrach np. .0002 = 2 m,
Złącze 0000.5012.0000 + kabel PUR 10 x 0,14 mm2 + 2x 0,5 mm2)
Kabel połączeniowy (.XXXX-długość kabla w metrach np. .0002 = 2 m,
Złącze 0000.5042.0000 + kabel PCV 18 x 0,14 mm2)
Kabel za złączem prostym M12, 8pin, 2 m
Kabel za złączem prostym M12, 8pin, 10 m
Kabel za złączem prostym M12, 8pin, 15 m
Kabel za złączem prostym M12, 8pin, 10 m
0000.6741.XXXX
Spis rozdziału
WAKS8-2/SA366
WAKS8-10/SA366
WAKS8-15/SA366
WWAKS8-2/SA366
Spis treści
Nr katalogowy
0000.5012.0000
0000.5042.0000
0000.6101.XXXX
Sprzęgła mieszkowe
Nr katalogowy
Opis
Typowe rozmiary
d/d1
mm/mm
0000.1101.XXXX
(XXXX - d1d2 w mm)
np. 0608 d1-6 mm,
d2-8 mm
12/12
12/10
10/10
6/6
0000.1201.XXXX
(XXXX - d1d2 w mm)
np. 0608 d1-6 mm,
d2-8 mm
8/6
6/6
6/4
4/4
Koła pomiarowe
Dobór odpowiedniej powierzchni ślizgowej koła pomiarowego ma największy wpływ na jakość pomiaru przesuwu. Dlatego wybór koła należy
zacząć od znalezienia właściwej powierzchni ślizgowej dla danej aplikacji.
Mierzona powierzchnia
Tworzywo sztuczne np. PVC, PE itp.
Papier
Karton
Drewno
Tekstylia
Metal
Powierzchnie lakierowane
Przewody
Nr katalogowy
0000.3211.0010
0000.3241.0010
0000.3291.0004
0000.3291.0006
0000.3291.0010
0000.3512.0010
0000.3542.0010
0000.3562.0010
0000.3592.0006
0000.3592.0010
Rekomendowana powierzchnia koła pomiarowego
4, 5
4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
6, 9, 1
6
6
5
Typ powierzchni
1
4
9
9
9
1
4
6
9
9
Rozmiar (obwód/otwór)
200/10
200/10
200/4
200/6
200/10
500/10
500/10
500/10
500/6
500/10
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 211
Materiał korpusu/powierzchnia
Aluminium/powierzchnia radełkowana
Plastik/hytrel gładki
Plastik/hytrel falowany
Plastik/hytrel falowany
Plastik/hytrel falowany
Aluminium/powierzchnia radełkowana
Plastik/hytrel gładki
Aluminium/guma
Plastik/hytrel falowany
Plastik/hytrel falowany
211
11-02-19 23:15
Pierścienie ślizgowe
no
ś
wo
Pierścień ślizgowy SR060
ć
•
•
•
•
Szczelna obudowa
IP50
Temperatura pracy 0º ... +75º C
Długi okres żywotności - aż do 500 milionów obrotów
Funkcja
Pierścienie ślizgowe służą do transmisji zasilania, sygnałów lub danych
z elementu stacjonarnego (stałego) do elementu rotującego. Transmisja
między elementem stałym a rotującym odbywa się poprzez kontakt ślizgowy
i jest wyjątkowo niezawodna. Kompaktowa, niewielka obudowa o średnicy
zewnętrznej 60 mm daje możliwość transmisji do 3 kanałów mocy i 2
kanałów sygnałów. Przy tak niewielkich wymiarach oferuje otwór do ø 25
mm, znajduje zastosowanie w przemyśle maszyn pakujących, robotów,
systemach telewizji przemysłowych (CCTV), żurawi, itp. Wyjątkowo
szczelna obudowa daje możliwość pracy pierścienia w temperaturach 0º ...
+75º C, przy IP50. Sposób skonstruowania pierścienia zapewnia wyjątkowo
długi okres żywotności - aż do 500 milionów obrotów
Średnica otworu
Obciążalność prądowa
Rezystancja połączenia w kanale mocy
Rezystancja połączenia w kanale danych
Rezystancja izolacji (przy napięciu 500 V DC)
Wytrzymałość dielektryczna
Prędkość obrotowa
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Odstęp serwisowy
Odstęp konserwacyjny
Ø18 mm do Ø25 mm
Max. 16 A (przy napięciu 240 V AC)
≤1 Ω
≤0,1 Ω
10³ MΩ
1000 V (60 s)
Max. 500 rpm
±0 °C do +75 °C
IP50
>500 milionów obrotów
Ok. 50 milionów obrotów
Spis treści
Spis rozdziału
Dane techniczne
Wymiary
Kod zamówienia
SR060. XX X X V01
średnica otworu*:
18 - Ø 18 mm
20 - Ø 20 mm
24 - Ø 24 mm
25 - Ø 25 mm
* inne na zamówienie
Nr katalogowy
SR060.18.23.V01
SR060.20.23.V01
SR060.24.23.V01
SR060.25.23.V01
212
6. Enkodery.indd 212
wersja standardowa
liczba kanałów mocy (max. 3)
liczba kanałów danych (max. 2)
Opis
SR060, 18 mm otwór, 2 kanały danych, 3 kanały mocy
SR060, 20 mm otwór, 2 kanały danych, 3 kanały mocy
SR060, 24 mm otwór, 2 kanały danych, 3 kanały mocy
SR060, 25 mm otwór, 2 kanały danych, 3 kanały mocy
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
11-02-19 23:15
Pierścienie ślizgowe
no
ś
wo
Pierścień ślizgowy SR085
ć
•
Konstrukcja modułowa, możliwe dopasowanie liczby
kanałów sygnałów i mocy
Wytrzymała konstrukcja do zastosowań
przemysłowych
Długi okres żywotności - aż do 500 milionów obrotów
Prędkość obrotowa to max. 800 rpm
•
•
•
Funkcja
Pierścienie ślizgowe służą do transmisji zasilania, sygnałów lub danych
(również pneumatycznych i hydraulicznych) z elementu stacjonarnego
(stałego) do elementu rotującego. Transmisja między elementem stałym a
rotującym odbywa się poprzez kontakt ślizgowy i jest wyjątkowo niezawodna.
Modułowa budowa pozwala na swobodne dobieranie do potrzeb klienta
ilości kanałów przysyłających dane lub moc (do 20 możliwych kombinacji).
Doskonały do stosowania w maszynach pakujących, telewizji przemysłowej
(CCTV), stołach obrotowych, robotach, itp. Pierścień daje możliwość
transmisji sygnałów sieciowych takich jak Profibus, CANopen aż do 12 MB.
Łatwe do wymiany szczoteczki stykowe, długi okres żywotności – aż do
500 milionów cykli, szeroki zakres temperatur pracy od 0º ... +80º C oraz
stopień ochrony do IP64.
Pierścień kanału danych
Całkowita długość
Liczba kanałów
Średnica otworu
Obciążalność prądowa
Napięcie
Rezystancja połączenia w kanale mocy
Rezystancja połączenia w kanale danych
Rezystancja izolacji (przy napięciu 500 V DC)
Wytrzymałość dielektryczna
Prędkość obrotowa
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Odstęp serwisowy
Odstęp konserwacyjny
Zależna od liczby kanałów
Ok. 20
Ø20 mm, Ø25 mm, Ø25,4 mm, Ø30 mm
Max. 16 A (przy napięciu 240 V AC)
240 V AC
≤1 Ω
≤0,1 Ω
10³ MΩ
1000 V (60 s)
Max. 800 rpm
0 °C do +80 °C
IP50 (od IP64 na życzenie)
>500 milionów obrotów
Ok. 50 milionów obrotów
Pierścień kanału mocy
ü3
Wymiary
4
10
8 +0,1
5
5
6
1
5
5.
R4
60.4
5
2
30
1
44.4
5.5
ÿ 43.4
3
4
5
85
9
14
114.7
*
25
78.8
9
7
Kod zamówienia
Typ montażu
00 - kołnierz zaciskowy
Średnica otworu:
20 = ø 20 mm
24 = ø 24 mm
25 = ø 25 mm
30 = ø 30 mm
IN = ø 1 Inch
F7
82
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zacisk śrubowy kanału mocy
Zacisk śrubowy kanału danych
Terminal kanałów mocy
Dwustronny zacisk kanału mocy
Zacisk kanału danych
Pierścień rotujący z zaciskami śrubowymi
Śruby
Okno rewizyjne ułatwiające konserwację
Osłona ochronna
Uchwyt stopujący
8
2
SR085. XX XX XX X X X X X VXXX
Wersja - V100 = Standard
Liczba kanałów danych
(tylko w parach np. 2,4,6)
Liczba kanałów mocy
Obciążalność prądowa kanałów mocy
0 = bez kanałów mocy
1 = 16 A, 240 V AC/DC
Pozycja montażowa
2 = 25 A, 240 V AC/DC
0 = Kanały mocy/kanały
3 = 10 A, 400 V AC/DC
danych nie połączone
4 = 20 A, 400 V AC/DC
1 = Kołnierz do dołu
2 = Kołnierz do góry
[email protected] • www.oemautomatic.pl
6. Enkodery.indd 213
Spis treści
Spis rozdziału
Dane techniczne
Stopień ochrony
1 = IP 50
2 = IP 64
0 = brak
1 = pneumatyczny, złącze ¼”, max 10 bar *
2 = pneumatyczny, złącze ½”, max 10 bar *
3 = pneumatyczny, złącze 3/8”, max 10 bar *
4 = hydrauliczny, złącze ½”, max 70 bar *
5 = hydrauliczny, złącze 3/8”, max 70 bar *
6 = pneumatyczny, złącze obrotowe, max 10 bar (do 300 min-1)
* możliwe jedynie przy kołnierzu zaciskowym
Materiał kanałów danych
0 = bez kanałów danych
1 = pozłacany
2 = stop miedzi
213
11-02-19 23:15

Podobne dokumenty