Dni Narodowego Centrum Nauki 2015 w Szczecinie, 13

Komentarze

Transkrypt

Dni Narodowego Centrum Nauki 2015 w Szczecinie, 13
Dni Narodowego Centrum Nauki 2015
w Szczecinie, 13-14 maja 2015 r.
Narodowe Centrum Nauki oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Uniwersytet
Szczeciński,
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie
i Politechnika Koszalińska zapraszają do udziału w III edycji Dni Narodowego Centrum
Nauki, które odbędą się w dniach 13-14 maja 2015 r. w Szczecinie.
Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie, które odbywa się raz do roku i ma na
celu prezentację bogatej oferty konkursowej Centrum. Ideą Dni Narodowego Centrum
Nauki jest ich mobilny charakter – każdego roku odbywają się w innej części Polski,
dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą
ma okazję zapoznać się z ofertą konkursową NCN.
Dni NCN to okazja do bezpośredniego spotkania z pracownikami Centrum
na co dzień zajmującymi się obsługą wniosków, projektów i organizacją konkursów NCN
oraz do zadania nurtujących pytań.
W trakcie obchodów Dni NCN organizowane są spotkania i dyskusje z udziałem
przedstawicieli środowiska naukowego.
Wnioskodawców zapraszamy na spotkania w ramach grup nauk, podczas których będą
mogli dowiedzieć się, jak wybrać spośród oferty NCN konkurs odpowiedni dla siebie,
jak przygotować wniosek i jakich błędów unikać. Podczas spotkań omówione zostaną
również nowości w ofercie konkursowej Centrum, m.in. konkurs POLONEZ
przeznaczony dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Część spotkania zostanie
poświęcona na omówienie wprowadzonych przez Radę NCN w marcu br. nowych zasad
dot. kosztów w projektach NCN. Wstęp na spotkania jest wolny.
Pracownicy administracyjni jednostek naukowych będą mogli wziąć udział
w warsztatach z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych
realizowanych w ramach konkursów NCN. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować
wniosek do NCN od strony formalnej, jak aneksować umowę, sporządzić raport,
rozliczyć i zamknąć projekt. W programie znalazła się również część dotycząca
przebiegu kontroli w siedzibie jednostki. Omówione zostaną także nowe zasady
dotyczące konstrukcji kosztorysów w grantach NCN. Liczba miejsc na warsztatach jest
ograniczona. Rejestracja uczestników zostanie otwarta 31 marca.
W ramach Dni NCN odbędą się również prezentacje laureatów konkursów NCN,
podczas których kierownicy projektów finansowanych przez NCN opowiedzą
o prowadzonych badaniach i osiąganych rezultatach. Wstęp na prezentacje
po rejestracji.
Szczegółowe informacje na temat Dni Narodowego Centrum Nauki i wstępny program
dostępne są na stronie internetowej NCN.
Dni Narodowego Centrum Nauki 2015 – program
W dniach 13-14 maja 2015 r. w Szczecinie odbędzie się trzecia edycja Dni Narodowego
Centrum Nauki. Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Nauki, Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
w
Szczecinie,
Akademia
Morska
w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska.
Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki odbędą się:
 spotkania dla naukowców, podczas których zostanie zaprezentowana oferta
konkursowa Centrum,
 warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów
badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN, w których będą mogli
wziąć udział pracownicy administracyjni jednostek naukowych,
 prezentacja laureatów konkursów NCN,
 posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki.
Program
13 maja 2015 r.
9.30 – 10.00
Konferencja prasowa
Sala Senatu (nr 102), Pomorski Uniwersytet Medyczny w
Szczecinie
ul. Rybacka 1
10.00 – 13.00
Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki
Sala Rad Wydziałów PUM (nr 109)
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
/wstęp dla zaproszonych gości
10.00 – 16.30
Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek
naukowych
Uniwersytet Szczeciński
al. Jana Pawła II 22a
grupa I: Mała Sala Senatu (nr 110)
grupa II: Duża Sala Senatu (nr 111)
/wstęp po rejestracji (rejestracja otwarta od 31.03.2015 r.)
14.00 – 17.30
Prezentacje laureatów konkursów Narodowego Centrum
Nauki
Aula im. prof. Zdzisława Łaskiego
Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2, IV p.
/wstęp dla zaproszonych gości
14 maja 2015 r.
10.00 – 16.30
Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek
naukowych
Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
grupa III: Sala Kameralna (nr 102)
grupa IV: Sala Senatu (nr 105)
/wstęp po rejestracji (rejestracja otwarta od 31.03.2015 r.)
Spotkania dla wnioskodawców
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:
Sala Kongresowa Wydziału Humanistycznego (nr 185)
Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
11.00 – 14.00
Nauki Ścisłe i Techniczne:
Audytorium im prof. Stanisława Skoczowskiego (aula nr 130)
Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
ul. 26 kwietnia 10
Nauki o Życiu:
Budynek Rektoratu – Aula
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
/wstęp na spotkania wolny
Spotkania dla wnioskodawców – Dni NCN 2015 w Szczecinie
Narodowe Centrum Nauki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet
Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia
Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska
zapraszają na spotkania informacyjne skierowane do wszystkich naukowców
zainteresowanych konkursami NCN, w tym również osób rozpoczynających karierę
naukową.
W ramach Dni Narodowego Centrum Nauki 14 maja 2015 r. odbędą się w tym
samym czasie (godz. 11.00-14.00) trzy spotkania tematyczne, przeznaczone dla
przedstawicieli trzech grup nauk:
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Sala Kongresowa Wydziału Humanistycznego (nr 185)
Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
Nauki Ścisłe i Techniczne

Audytorium im prof. Stanisława Skoczowskiego (Aula nr 130)
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ul. 26 kwietnia 10
Nauki o Życiu

Budynek Rektoratu – Aula
Pomorski Uniwersytet Medyczny
ul. Rybacka 1
W każdym spotkaniu wezmą udział członkowie Rady NCN, koordynatorzy dyscyplin
oraz pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców.
Podczas spotkań zostanie przedstawiona szeroka oferta konkursowa Centrum, dzięki
której polscy badacze i osoby rozpoczynające karierę naukową mogą realizować
projekty z zakresu badań podstawowych.
W pierwszej części każdego ze spotkań przedstawiciele Centrum zaprezentują formułę
konkursów organizowanych przez NCN oraz omówią nowości w ofercie Centrum, m.in.
konkurs
POLONEZ
przeznaczony
dla
naukowców
przyjeżdżających
z zagranicy.
Osoby zajmujące się obsługą wniosków w NCN pomogą wyjaśnić wątpliwości, jakie
mogą pojawić się w trakcie przygotowywania wniosków oraz przybliżą kryteria ich oceny
i zasady finansowania projektów. Obszerny fragment spotkania będzie poświęcony
omówieniu wprowadzonych przez Radę NCN w marcu 2015 r. zmian
w konkursach, zwłaszcza tych dotyczących kosztów w projektach oraz ograniczeń
w występowaniu z wnioskami.
Wstęp na spotkania nie wymaga wcześniejszej rejestracji.