Zagadnienia na egzamin ustny z j

Komentarze

Transkrypt

Zagadnienia na egzamin ustny z j
Zakres materiału z j. angielskiego na egzamin wstępny do klasy IB
w roku szkolnym 2013/2014:
Egzamin pisemny: 24.06.2013, godz. 12.00 – czas trwania: 90 min.
Egzamin pisemny składa się z II części:
 część I – rozumienie czytanego tekstu (4 teksty) + ćwiczenia do tekstu na
poziomie FCE/ CAE
 część II – praca pisemna (200-250 słów) na jeden z pięciu zaproponowanych
tematów.
Zagadnienia na egzamin ustny: 24.06.2013, godz. 14.00
 Ecology
 Culture: music, film, books
 Leisure and hobby
 Education
 Fashion
 Inventions
 Tourism
 Politics
 Proverbs
 Mass media
 Global issues (famine, terrorism etc.)
 Customs and traditions
 Health
 Famous people
 Discoveries
 Sports
 Science
 Technology ( mobile phones, computers)
 Crime and punishment

Podobne dokumenty