Ocena programu edukacyjnego „ZAWSZE RAZEM” rok szkolny

Komentarze

Transkrypt

Ocena programu edukacyjnego „ZAWSZE RAZEM” rok szkolny
Ocena programu edukacyjnego „ZAWSZE RAZEM”
rok szkolny 2015/2016
1. Kto realizował program w szkole?
 wychowawca klasy
 nauczyciel
 pielęgniarka
 pedagog
 inne osoby, kto?................................................................
2. Ile dzieci uczestniczyło w programie ?
………………………………………………………………………………………………………………
3. Ile godzin ogółem poświęcono na realizację programu w szkole ?
 1 – 5 godzin
 5 -10 godzin
 Ponad 10 godzin
4. W jakiej formie program był realizowany w szkole ?
 pogadanka
 praca z książką
 konkurs
 inne formy (jakie?)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Czy Pani(a) zdaniem w programie powinny znaleźć się jeszcze inne
treści?
 nie
 tak, jakie ? ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Jaka jest Pani(a) ocena programu ?
 b. dobry
 dobry
 średni
 słaby
 zły
7. Uwagi o programie i jego realizacji
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Dziękujemy

Podobne dokumenty