iDim - proste oszczędzanie energii

Komentarze

Transkrypt

iDim - proste oszczędzanie energii
łatwa obsługa
energooszczędność
działa od razu
iDim - proste oszczędzanie energii
People | Innovations | Solutions
Wyobraź sobie najprostsze możliwe sterowanie oświetleniem. Jest
łatwe w instalacji, obsłudze i integracji. Umożliwia oszczędzanie
energii, jest inteligentne i niezawodne. Ma wyjątkowe funkcje,
których nie oferuje nikt inny na rynku, a jednak jest przystępne i
w pełni kompatybilne ze standardem DALI. Jest to rozwiązanie
przyszłościowe, wszechstronne, elastyczne i opłacalne. Nie wymaga
wiele miejsca i jest dostępne dla każdego producenta opraw
oświetleniowych. I oczywiście zapewnia optymalne oświetlenie
zawsze i wszędzie.
iDim – Do you?
w y d a j n o s´ c´
wyg o d a i n n o wac je
Inteligencja dbająca o środowisko naturalne
W dzisiejszym świecie najważniejsza jest wydajność. Nowe przepisy i
zarządzenia nakłaniają nas do stosowania długotrwałych źródeł światła oraz energooszczędnych systemów i urządzeń. Natomiast oszczędne zużycie energii nie tylko chroni środowisko naturalne, lecz również
obniża ogólne koszty eksploatacyjne. Optymalne oświetlenie poprawia
także warunki pracy i nauki.
Koncepcja iDim firmy Helvar to wyjątkowe rozwiązanie dla różnych
aplikacji, w których najważniejszym czynnikiem jest energooszczędność. Wysoka elastyczność w połączeniu z łatwą instalacją i prostotą obsługi spełnia potrzeby wszystkich zainteresowanych: projektantów oświetlenia, wykonawców, zarządców obiektów, właścicieli budynków oraz użytkowników.
Główny cel — oszczędność
energii
Około 14% zużywanej w Unii Europejskiej energii elektrycznej
Poziom światła
100%
przetwarzane jest na światło. Niemal połowa przypada na oświetlenie
obiektów użyteczności publicznej, gdzie potencjał oszczędzania
energii jest olbrzymi.
Badania wykazały, ze istnieje możliwość zmniejszenia zużycia energii
50%
nawet o 80%, jeśli stosowane są następujące rozwiązania:
•CyfrowestatecznikielektronicznedolampT5zamiasttradycyjnych,
elektromagnetycznychdoświetlówekT8.
•Detekcja obecności - światło jest włączane tylko w przypadku
przebywaniaosóbwdanympomieszczeniu.
7:00
12:00
17:00
Godziny pracy
•Stały poziom światła - utrzymanie ustawionego natężenia oświetlenia przy użyciu opraw z regulacją strumienia światła
uzupełniającegowedługpotrzebyświatłonaturalne.
Koncepcja iDim zapewnia te możliwości przy użyciu prostego, w pełni
automatycznego, gotowego rozwiązania.
Zużycie energii w przypadku zwykłego statecznika bez regulacji
Zużycie energii w przypadku rozwiązania iDim
Inteligencja w oprawach
oświetleniowych
Mądrość systemu iDim to wypadkowa jego składowych. Oparte na technice cyfrowej
urządzenia iDim Sense, iDim Solo, statecznik EL-iDim wraz z pilotem iDim Remote
zamienią każdą oprawę w inteligentne rozwiązanie, zapewniające optymalne oświetlenie
i oszczędność energii. Wszystkie te komponenty, opracowane z myślą o przyszłości,
spełniają najnowsze obowiązujące normy.
Pstryk i już!
Dzięki prostym złączkom zatrzaskowym montaż w oprawie jest szybki i łatwy — pstryk i już!
1. Wciśnij czujnik iDim Sense w oprawę oświetleniową
2. Wepnij przewód czujnika iDim Sense w moduł iDim Solo
3. Przełącznikiem trybu pracy na czujniku iDim Sense ustaw żądaną aplikację
* Dostępny pod numerem katalogowym 6600018 przewód firmy Helvar ma 50 cm długości.
do iDim Solo
do iDim Sense
Wybierz tryb pracy
Pasywny czujnik podczerwieni (PIR) to detektor obecności reagujący na ruch. Każdy tryb
pracy ma domyślne ustawienia zwłoki, które można w razie potrzeby zmienić. Mechaniczny
ogranicznik czujnika określa odpowiedni obszar zasięgu. Test czujnika PIR (wejście w
zasięg) pozwala na szybkie sprawdzenie poprawności działania systemu.
Czujnik utrzymania stałego natężenia oświetlenia (CL) reguluje strumieniem światła
sztucznego w zależności od zmian światła naturalnego. Domyślne poziomy natężenia
oświetlenia, czas i proporcje równomierności (offset) można w razie potrzeby zmienić.
Odbiornik sygnału podczerwieni (IR) w czujniku iDim Sense umożliwia zaawansowane
programowanie, sterowanie ręczne pilotem, testowanie oraz sterowanie z komputera.
Zadaniem funkcji FL (Fixed Light) jest utrzymanie niezmiennego strumienia światła
świetlówek w trakcie działania systemu. W razie potrzeby wartości te można ręcznie
zmodyfikować. O ile czujnik nie wykryje obecności osób, oprawy o stałym strumieniu światła
zostaną wyłączone.
Opcjonalny czujnik
zwiększający zasięg PIR
Czujniki iDim Sense oraz Digidim 312 Multisensor można zastosować
w celu zwiększenia zasięgu detekcji ruchu systemu iDim, po prostu
wpinając je do układu poprzez złącza DALI, oraz montując je w
odpowiedniej odległości od siebie.
wyd a j n o s´ c´
wy go da
i n n o wac je
Wybierz tryb
Rozwiązanie iDim oferuje 6 gotowych trybów pracy, wybieranych za
pomocą obrotowego przełącznika aplikacji umieszczonego na czujniku iDim Sense. Tryby opracowano w celu zapewnienia prostego
w obsłudze i energooszczędnego sterowania oświetleniem. Podstawowe funkcje są fabrycznie zaprogramowane i można je dostosować do wszelkich indywidualnych wymagań.
Klasa szkolna
Inteligentna
technologia
zapewnia
automatyczne
ustawienie optymalnego oświetlenia przy maksymalnej
oszczędności energii. System iDim dobiera odpowiedni
poziom strumienia światła lamp w zależności od
ilości światła naturalnego oraz tego, czy ktoś jest
w pomieszczeniu obecny. Gotowe funkcje można z
łatwością dopasować do indywidualnych potrzeb.
+
Offset
WŁ: ręczne 15 min.  20% Wygaszenie
WYŁ: automat. 30 sek.  wył
światła
Gabinet
Proste, gotowe funkcje reagują na obecność osoby
i poziom światła naturalnego, zawsze ustawiając
odpowiednie natężenie oświetlenia.
Automatyczne
działanie zapewnia oszczędność energii i komfort
użytkownika.
Funkcje
zaawansowane,
takie
jak
indywidualne sterowanie i własne ustawienia, są
możliwe przy użyciu pilota iDim Remote, interfejsu
komputerowego oraz paneli modułowych DIGIDIM.
+
Offset
WŁ: automat. 15 min.  20%
WYŁ: automat. 30 sek.  wył
Wygaszenie
światła
Biuro wielostanowiskowe
W tym trybie pracy światło jest włączone tylko tam i tylko wtedy, gdzie i kiedy jest potrzebne. Jest to energooszczędne i niskokosztowne rozwiązanie, zapewniające bezpieczne i komfortowe środowisko pracy wszystkim pracownikom. Istnieje również możliwość wykonania zaawansowanych ustawień.
+
Offset
WŁ: automat. 15 min.  20%
WYŁ: automat. 60 min.  wył
Wygaszenie
światła
Powiązanie korytarzy
Po wykryciu obecności osób oświetlony będzie cały korytarz. Można powiązać ze sobą wiele odcinków (i czujników), aby oświetlić korytarz o dowolnej długości.
Wygaszenie
światła
5 min.  20%
WŁ: automat.
WYŁ: automat. 30 min.  wył
Podtrzymanie korytarza
Jest to unikalne rozwiązanie umożliwiające funcjonalne
powiązanie pomieszczeń biurowych z korytarzem. Jeśli
w jakimkolwiek biurze przebywa pracownik, korytarz jest
także oświetlany. Funkcja ta jest w pełni automatyczna, i
zapewnia nie tylko oszczędność energii, lecz także większe bezpieczeństwo i samopoczucie.
WŁ: automat. 15 min.  20%
WYŁ: automat. 30 sek.  wył
Wygaszenie
światła
Sala konferencyjna
W tym trybie pracy oświetlenie działa tylko wtedy, gdy
jest potrzebne. Światło można włączać ręcznie, natomiast wyłączanie może odbywać się metodą ręczną lub
automatycznie. Obok funkcji utrzymania stałego natężenia oświetlenia istnieje opcjonalna możliwość przywoływania wcześniej ustawionych scen za pomocą pilota iDim Remote lub paneli modułowych DIGIDIM.
+
Stałe natężenie
oświetlenia
(+ Offset)
Stały strumień
światła
Detekcja ruchu
Światło włącz/
wyłącz
WŁ: ręczne 15 min.  20% Wygaszenie
światła
WYŁ: automat. 30 sek.  wył
Rozwinięcie funkcji PIR
Brak obecności  Poziom światła
Czas przejściowy  Wył
Lampy na 10%,
gdy wiele światła
naturalnego
wydajno s´ c´
w y g o da
inno w a cje
iDim Sense 316
Ten wyjątkowy czujnik DALI posiada wiele pożytecznych właściwości
mimo bardzo małych rozmiarów. Zawiera 6 zaprogramowanych trybów
pracy dla różnych aplikacji sterowania oświetleniem. Wyposażony jest w
detektor obecności (PIR), czujnik utrzymania natężenia oświetlenia (CL),
odbiornik podczerwieni (IR) oraz obrotowy przełącznik aplikacji.
• Obrotowyprzełącznikwyborutrybupracy
• Prostymontażzapadkowyzzewnątrzoprawy
• Wymiennapłytkafrontowa
• Ogranicznikzasięguczujnikaobecności(PIR)
iDim Sense 315
Czujnik iDim 315 posiada wszystkie funkcje modelu 316, a dodatkowo
może działać jako sieciowy moduł DALI, podłączony do systemów z
routerami DIGIDIM 910 oraz Imagine 920 firmy Helvar.
• KompatybilnośćzsystemamiDigidimToolboxiRouter
iDim Solo 403
iDim Solo to mały i wszechstronny moduł interfejsu do instalacji wewnątrz
lub poza oprawą oświetleniową. Jest to uniwersalne urządzenie, umożliwiające szybkie i proste oprzewodowanie przy zastosowaniu zarówno w
indywidualnych systemach iDim, jak i w rozbudowanych sieciach systemów sterowania.
• ZasilaczDALI,96mA(łącznie)
• Dwawejściadlawłącznikówmonostabilnych
• DwawyjściaDALI
• ZłączeczujnikaiDimSense(typuRJ)
• Złączezasilania230V50Hz
iDim Remote 304 (dostępny pod koniec 2010 roku)
System iDim to z góry zaprogramowany układ sterowania oświetleniem,
ale w razie potrzeby możliwa jest ręczna regulacja lub modyfikacja
ustawień. Do zalet wielofunkcyjnego pilota iDim Remote należą:
• Konfiguracjapoziomównatężeniaoświetlenia
• Zaawansowaneprogramowanie(pobieranieustawieńzkom- puteraorazprzekazywanieichdosystemu)
• Obsługapoprzezkomputerowygraficznymodułsterowniczy
• Podstawkadopilotanabiurkolubścianę
• Wbudowanyczujnikświatła
Pilot typu Digidim 303 może również współpracować z systemem iDim
w celu dokonywania podstawowych operacji, takich jak wywołanie/
zapisanie scen, modyfikacja strumienia światła oraz uruchomienie funkcji
specjalnych.
Stateczniki cyfrowe EL-iDim
Rodzina stateczników EL-iDim charakteryzuje się wyjątkowo niskimi stratami mocy,
wysoką żywotnością oraz bardzo ograniczonymi kosztami eksploatacji. Stateczniki ELiDim mogą być sterowane za pomocą sygnałów DALI lub poprzez włączniki astabilne,
zarówno w małych aplikacjach, jak i w rozbudowanych systemach sieciowych DALI.
• NajwyższywspółczynnikEEI=A1BAT
• Najniższypobórmocywstanieczuwania:0,3W
• OCCTMOptimumCathodeControl-najlepszyukładoptymalizacjipracykatody
• Zakresściemniania:1-100%
• Wysokośćtylko21mm
• Łatwewmontażuszybkozłączki
• Zakresmocy14-80W,zasilanie220-240V/50-60Hz
Rodzaj
lampy
T5
T8
TC-L
W
Ilość
lamp
Typ statecznika
EEI
Waga
Moc
obwodu
Prąd
zasilania
Moc
źródła
światła
14
14
14
21
21
24
24
28
28
35
35
39
39
49
49
54
54
80
36
36
24
24
36
36
55
55
80
1
2
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
EL1x14-35iDim
EL2x14-35iDim
EL4x14iDim
EL1x14-35iDim
EL2x14-35iDim
EL1x24iDim
EL2x24iDim
EL1x14-35iDim
EL2x14-35iDim
EL1x14-35iDim
EL2x14-35iDim
EL1x39iDim
EL2x39iDim
EL1x49iDim
EL2x49iDim
EL1x54iDim
EL2x54iDim
EL1x80iDim
EL1x36iDim
EL2x36iDim
EL1x24iDim
EL2x24iDim
EL1x36iDim
EL2x36iDim
EL1x55iDim
EL2x55iDim
EL1x80iDim
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
A1 BAT
(g)
250
330
330
250
330
250
330
250
330
250
330
250
330
250
330
250
330
250
250
330
250
330
250
330
250
330
250
(W)
17
32.5
62
23.5
46
25.5
50.5
32
62
39
73.5
42.5
82.5
55
107.5
59
117
86
35.5
70.5
25.5
50.5
35.5
70.5
59.5
119.5
86
(A)
0.08-0.07
0.15-0.14
0.29-0.27
0.11-0.10
0.22-0.20
0.12-0.10
0.23-0.21
0.15-0.14
0.28-0.26
0.18-0.17
0.36-0.30
0.20-0.18
0.38-0.35
0.25-0.23
0.49-0.45
0.27-0.25
0.53-0.49
0.39-0.36
0.17-0.15
0.32-0.30
0.12-0.10
0.23-0.21
0.17-0.15
0.32-0.30
0.27-0.25
0.55-0.50
0.39-0.36
(W)
13.7
13.7
13.7
20.7
20.7
22.5
22.5
27.8
27.8
34.7
34.7
38
38
49.3
49.3
53.8
53.8
80
32
32
22.5
22.5
32
32
55
55
80
* Zakres regulacji 3-100% w przypadku stateczników EL4x14iDim.
Więcej informacji na stronie: www.helvar.com
Right to use German patent DE19757295 of Tridonic Atco.
Co kryje się pod nazwą Helvar?
Helvar opracowuje, produkuje i wdraża na rynek stateczniki oraz
urządzenia elektroniczne przeznaczone dla producentów opraw
oświetleniowych i innych klientów specjalizujących się w technice
oświetleniowej. Helvar posiada wielkie tradycje pionierskie w tej
dziedzinie przemysłu. Korzystając zawsze z najnowszych technologii,
zapewnia swoim wyrobom najwyższą jakość, wybitne właściwości
techniczne, a jednocześnie dba, aby produkty te były zgodne z lokalnie
obowiązującymi przepisami i normami. Helvar skupia swoją działalność
na wdrażaniu i produkcji standardowych i regulowanych stateczników
elektronicznych,
dławików
elektromagnetycznych
oraz
urządzeń
do sterowania światła, oferując swoim klientom szeroki asortyment
produktów i rozwiązań wysokiej klasy. Siedziba firmy Helvar oraz jej
główny zakres działalności związany ze statecznikami znajduje się
w Finlandii, w mieście Karkkila, natomiast centrum badawcze oraz
produkcja systemów sterowania światła mieści się w okolicach Londynu
w Wielkiej Brytanii. Helvar ma także swoje biura sprzedaży oraz
Dyrekcja
Wielka Brytania
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23
FI - 03600 Karkkila
Finland
Tel: +358 9 5654 1
Fax: +358 9 5654 9600
Helvar Ltd
Hawley Mill
Hawley Road
Dartford
Kent, DA2 7SY
United Kingdom
Tel: +44 (0)1322 222211
Fax: +44 (0)1322 282216
Niemcy
Szwecja
Włochy
Helvar GmbH
Philipp-Reis-Straße 4-8
D-63150 Heusenstamm
Germany
Tel: +49 6104 / 78075
Fax: +49 6104 / 78075-23
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0) 8 545 239 70
Fax: +46 (0) 8 22 31 81
Helvar S.r.l.
Via W-Tobagi 26/1
IT - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italy
Tel: +39 02 55 30 10 33
Fax: +39 02 55 30 10 32
Francja
Węgry
Rosja
Helvar Bureau France
12 Allée Joséphine de Beauharnais
FR-95320 Saint-Leu-la-Forêt
France
Tel: +33 1 3418 1281
Fax: +33 1 3418 0880
Helvar Kft.
Lomb u. 31/b.
HU-1139 Budapest
Hungary
Tel: +36 1 2393 136
Fax: +36 1 2393 145
Representative Office of Helvar Oy Ab
Sadovnicheskaya naberezhnaya 79
Moscow, 15035
Russia
Tel: +7 495 728 82 91
Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.helvar.com.
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, Helvar zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych technicznych w
dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
REF 13 130 1B Polish
przedstawicielstwa na całym świecie.

Podobne dokumenty