tutaj - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
CURRICULUM VITAE
MIEJSCE NA TWOJE
Agata Nowak
ZDJĘCIE
ur. 15.11.1985 w Poznaniu
Adres zamieszkania:
ul. Marszałka 8/88, 65-XXX Poznań
Kontakt:
tel. 500 XXX XXX, [email protected]
WYKSZTAŁCENIE
2010-2011
Gnieźnieńska WyŜsza Szkoła Humanistyczno-MenedŜerska
„Milenium”
Studia podyplomowe, logopedia
2004-2009
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia stacjonarne, Pedagogika,
specjalność: Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne
Stopień: magister
2000-2004
IX Liceum Ogólnokształcące, Poznań, profil humanistyczny
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2010.09.01 - nadal
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu
- nauczyciel i wychowawca klas I-III
2009.01.01 – 2010.06.30
Przedszkole „Czerwony Kapturek” w Przeźmierowie
- opieka nad dziećmi,
- działania wychowawcze i edukacyjne
UMIEJĘTNOŚCI
- Obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point)
- Umiejętność posługiwania się Internetem
- Umiejętności plastyczne
- Znajomość języków obcych:
Angielski: Poziom mówienia: biegły. Poziom pisania: dobry
Niemiecki: Poziom mówienia: dobry. Poziom pisania: podstawowy
ZAINTERESOWANIA
Kulinaria, literatura, teatr
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami).