KURS MISTRZOWSKI “Uczniowie Mistrzów” 19 – 26. 02. 2017

Komentarze

Transkrypt

KURS MISTRZOWSKI “Uczniowie Mistrzów” 19 – 26. 02. 2017
KURS MISTRZOWSKI
“Uczniowie Mistrzów”
19 – 26. 02. 2017
KRZYŻOWA
* DO PROF.TARARY OBOWIĄZUJE INNA KARTA
KARTA ZGŁOSZENIA
1
Imię,nazwisko:....................................................................................
2
Dataurodzenia:….............................................................................
3
Adres:....................................................................................................
4
Numertelefonu:.....................................................................................
5
Adrese-mail:......................................................................................
6
Przyjadęzopiekunem
7
Chcęmieszkaćz:………………………………………………………………
8
Kosztkursu:
-5lekcji-950zł
-
tak
+opłatazazakwaterowanieiwyżywienie:
-10lekcji–1700zł
9
+opłatazazakwaterowanieiwyżywienie:
nie
tak
nie
tak
nie
Program dla akompaniatora: ….........................................................
…...........................................................................................................
10 Profesor,zktórymchcepracowaćkursie
..........................................................................................................
Informacjedodatkowe(np.wegetarianizm,dieta,choroby):
……………………………………………………………………………………………………………
Akceptujęwarunkikursu:
miejscowość,data
podpisrodziców/uczestnika