Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych

Komentarze

Transkrypt

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł w roku 2010
Na podstawie art. 37, pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).
Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości:
L.p Nazwisko i imię
Rodzaj ulgi i kwota dot. umorzenia
7.
Umorzenie IV raty 2009r. w kwocie 5.142 zł. (z
ważnego interesu publicznego)
Umorzenie I i II raty 2010r. w kwocie 576 zł. (z
Winiecki Zbigniew
ważnego interesu publicznego)
Umorzenie III raty 2010r. w kwocie 503 zł. (z
Krzymowski Jacek
ważnego interesu publicznego)
Umorzenie III raty 2010r. w kwocie 1.061 zł. (z
Adamczyk Tomasz
ważnego interesu publicznego)
Umorzenie III raty 2010r. w kwocie 694 zł. (z
Dańko Małgorzata
ważnego interesu publicznego)
Przedsiębiorstwo Handlowo- Umorzenie III raty 2010r. w kwocie 606 zł. (z
Usługowe EXPOL
ważnego interesu publicznego)
Falkowski Rafał
Odroczenie I/10, III/10
8.
Majewski Leonard
Odroczenie II/10
9.
Dopierała Henryk
Odroczenie II/10
10.
Omieczyński Wojciech
Odroczenie II /10
11.
Piłat Mariusz
Odroczenie II/10
12.
Polakiewicz Krzysztof
Odroczenie II/10
13.
Sadowski Marian
Odroczenie II/10, III/10, IV/10
14.
Pelcer Józef
Odroczenie II /10
15.
Mucha Anna
Odroczenie IV/10
16.
SKR
w
Mątowskich Odroczenie I/10, II/10, III/10, IV/10, V/10, VI/10, VII/10, VIII/10
Pastwiskach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Malinowski Michał
powodu
powodu
powodu
powodu
powodu
powodu
Osuch Jerzy
Rozłożenie na raty II/10
Weisner Witold
Rozłożenie na raty II/10
Sadowski Marian
Rozłożenie na raty II/10
Mucha Anna
Rozłożenie na raty III/10
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe EXPOL
Rozłożenie na raty III/10, IV/10, V/10, VI/10, XII/10
11.
WATKOWICE Sp. Z o.o.
Ulga inwestycyjna
12.
Albrecht Stefan
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
13.
Warunek Mateusz
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
14.
Dominik Kamil
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
15.
Jedynak Adam
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
16.
Majrowski Grzegorz
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
17.
Maćkiewicz Czesław
Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów
Wykaz podawany jest do publicznej wiadomości za rok budżetowy w terminie do 31 maja
roku następnego. W/w wykaz dotyczy 2010 roku.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w
2010 r.
Na podstawie art. 37, pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz . 1240 ze zmianami).
Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz imienny:
1.Leonard Majewski
2.Ziółkowska Elżbieta
3.Krzysztof Kwella
4.Wojciech Wiśniewski
5.Mieczysław Makowiecki
6.Mariusz Piłat
7.Mirosław Zdunek
8.Elżbieta Wietecha
9.Zenon Staranczak
10. Anna Wentowska
11. Ryszard Szramka
12. Marek Kowalski
13. Ewa Chojnacka
14. Aleksander Świerczek
15. Bogumiła Dąchór
16. Piotr Paapke
17. Danuta Winiecka
18. Jerzy Pastuszek
19. Bogdan Paluszek
20. Majrowski Grzegorz
21. Tomasz Weisner
22. Hawrylicz Krzysztof
23. Tomasz Podsiadły
24. Piotr Brojek
25. Grzegorz Hawrylicz
26. Teresa Miklewicz
27. Mirosław Jakubiecki
28. Piotr Bajerowski
29. Robert Klingenberg
30. Krzysztof Kamrowski
31. Katarzyna Kamińska
32. Zdzisław Sawiński
33. Andrzej Woroniuk
34. Adam Maciejewski
35. Grzegorz Kamiński
36. Wojciech Donajski
37. Krzysztof Kowalski
38. Marek Zabliński
39. Jan Badźmirowski
40. Marian Falkowski
41. Krzysztof Brunow
42. Andrzej Lipecki
43. Tomasz Brojek
44. Sławomir Koczara
45. Natalia Łęgowska
46. Czesław Frąckiewicz
47. Franciszek Kwella
48. Rafał Falkowski
49. Wojciech Omieczyński
50. Adam Falba
51. Zdzisław Dominik
52. Roman Szaflik
53. Zbigniew Winiecki
54. Zenon Kozłowski
55. Krzysztof Polakiewicz
56. Mieczysław Siwiec
57. Józef Zabliński
58. Waldemar Makowiecki
59. Jacek Krzymowski
60. Józef Polenz
61. Jan Seremak
62. Arleta Szafran
63. Marianna Wasążnik
64. Jan Kozioł
65. Tomasz Dobosz
66. Henryk Kowalski
67. Zdzisław Chodkiewicz
68. Józef Bator
69. Witold Weisner
70. Rafał Jarema
71. Ryszard Królik
72. Henryk Dopierała
73. Marcin Zaniewski
74. Krzysztof Szadura
75. Adam Dominik
76. Stefan Hawrylicz
77. Bogdan Jarema
78. Ryszard Patzwald
79. Jarosław Szwedowski
80. Mirosław Cipkowski
81. Stefan Albrecht
82. Józef Pelcer
83. Ryszard Posim
84. Jan Pelcer
85. Krzysztof Szramowski
86. Edwin Wojtacki
87. Jan Oblotzki
88. Inga Itrich
89. Czesława Wichrowska
90. Marchlewska Regina
91. Stefan Falkowski
92. Roman Pruski
93. Hugo Klingenberg
94. Lucjan Papliński
95. Józef Szefler
96. Renata Nalikowska
97. Hubert Mruczkowski
98. Gabriela Kowalska
99. Tadeusz Durst
100. Marian Polakiewicz
101. Jan Koczara
102. Sławomir Durst
103. Stanisław Więckiewicz
104. Jerzy Frąckiewicz
105. Eugeniusz Dąbrowski
106. Paweł Majewski
107. Watkowice Spółka z o o
108. Szałwinek Spółka z o.o.
109. Kuraś Spółka z o.o
110. Watrol Spółka z o.o.
111. Watkowice Spółka z o o
112. Maćkiewicz Czesław
113. Majrowski Grzegorz
114. Jedynak Adam
115. Dominik Kamil
116. Warunek Mateusz
117. Albrecht Stefan
Wykaz jest podawany do publicznej wiadomości za rok budżetowy w terminie do 31 maja
roku następnego. W/w wykaz dotyczy 2010 roku.