Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.

Komentarze

Transkrypt

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
Modyfikacja SIWZ postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odzieży oraz obuwia – według 9 pakietów , numer sprawy 16/ZP/2013
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:
W załączniku nr 2 określa wymagania w zakresie Pakietu nr 9
W załączniku nr 5 Zamawiający podaje wymiary napisu ( logo) :
Wymiary logo: (wys. 4,5 cm, szer. 5 cm)
Przedstawione zmiany zostają przekazana wszystkim uczestnikom, którym przekazano SIWZ oraz na
stronie internetowej Zamawiającego www.rydygierkrakow.pl
Pozostałe warunki postępowania zostają bez zmian.
tel. sekr. (012) 64 68 502, fax (012) 64 68 930, e-mail: [email protected]
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 248.923.000,00 zł, NIP: 6783105119 REGON: 121188694

Podobne dokumenty