pojemniki sałatkowe

Komentarze

Transkrypt

pojemniki sałatkowe
K A T A L O G
B R O C H U R E
K A T A L O G
2 0 0 7
S T R E S Z C Z E N I E , S U M M A R Y,
I N H A LT S V E R Z E I C H N I S
P5-9
P 23 - 24
P 11 - 16
P 25 - 28
P 17 - 18
P 29 - 31
P 19 - 22
P 34 - 36
TWORZYWO
NAZWA
MATERIALS / ROHSTOFFE
TEMPERATURA
TWORZYWO
ASPEKT
orientowany polistyren
- 25° / + 80° C
przezroczysty
polistyren
- 5° / + 80° C
przezroczysty / w kolorze
polipropylen
- 10° / + 80° C
UWAGI
nadające
się do mrozenia,
OPS
PS
NAME
MATERIAL
TEMPERATURE
przezroczysty / w kolorze nadające się do zgrzewu,
kuchenki mikrofalowej
i mrożenia,
ASPECT
oriented polystyrene
- 25° / + 80° C
transparent
polystyrene
- 5° / + 80° C
transparent/coloured
polypropylene
- 10° / + 80° C
transparent/coloured
REMARKS
freezable
OPS
PS
NAME
MATERIAL
TEMPERATUR
sealable, microwaveable,
freezable
ASPEKT
orientierter Polystyren
- 25° / + 80° C
transparent
Polystyren
- 5° / + 80° C
transparent/farbig
Polypropylen
- 10° / + 80° C
transparent/farbig
BEMERKUNGEN
tiefkühlgeeignet
OPS
PS
LEGENDA
versiegelbar,
microwellenfest,
tiefkuhlgeeignet
LEGEND / LEGENDE
długość
length
Länge
wysokość spodu
heigh
Höhe
szerokość
width
Breite
wysokość góry
heigh
Höhe
wysokość spodu
heigh
Höhe
Pojemność (ml)
volume
Volumen
wsokość góry
heigh
Höhe
saszetka
Bag
Beutel
długość
length
Länge
Karton
Case
Karton
szerokość
width
Breite
wysokość góry
Pallet
Kt/Pal
produkt w kolorze białym
product in white colour
Produkt in weiss
Produkt na zamówienie
Product with lead time
Produkt mit Liferfrist
ALIPACK®
KIRIPACK®
BONNIPACK®
DALIPACK®
MERIPACK®
PARIPACK®
FORMIPACK®
LUMIPACK®
5
POJEMNIKI CUKIERNICZE
PATISSERIE / GEBÄCK UND TORTEN
ALIPACK®
Pojemniki prostokątne dwuczęściowe zespolone
OPS
Containers rectangular
Rechteckige Verpackungen
REF.
6
2103
2105
W1/009
W1/009W
101
119
120
120
96
117
118
118
47
34
31
37
17/13
27/23
-
62
94
98
98
62
94
100
100
43
31
31
37
9
19
-
250
300
450
500
70
200
-
-
500
700
1000
1000
4
4
4
4
X
X
X
X
6
4
4
4
2020
2016
2018
2019
2015
132
132
132
132
132
131
131
132
131
131
36
48
36
36
48
16/12
16/12
26/20
38/34
38/34
106
100
108
106
100
106
100
108
106
100
33
45
32
33
43
10
10
14
32
32
400
560
450
400
560
130
130
250
400
400
-
600
500
500
500
600
4
4
4
4
4
X
X
X
X
X
5
5
5
4
4
2017
2024
153
153
149
149
39
39
19/10
43/39
115
115
120
120
37
37
9
37
600
600
150
650
-
500
500
4X4
4X4
2026
2025
156
156
151
151
47
47
15/12
38/34
122
122
122
122
43
43
10
31
750
750
170
170
-
500
500
4X4
4X4
2010
2011
206
206
150
150
32
45
32/35
38/35
170
170
102
102
30
43
30
30
750
1000
700
700
-
300
250
4X5
4X5
2055
2070
2050
2001
2085
2086
228
228
239
243
253
253
230
230
223
150
241
241
39
52
23
50
40
40
42/39
42/39
40/35
54/51
62/57
80/75
182
179
212
205
210
210
182
179
200
115
210
210
36
49
20
47
36
36
34
34
31
48
50
68
1400
2000
900
1360
1800
1800
1400
1400
1600
1410
2800
3250
-
200
200
250
200
200
200
4
4
4
4
4
4
X
X
X
X
X
X
4
4
4
5
4
4
2037
2030
2040
2065
2032
216
240
240
238
243
176
173
173
168
171
35
24
33
54
31
40/37
30/27
39/35
63/58
32/29
187
207
204
204
203
132
130
127
124
128
32
21
30
49
27
33
23
31
51
26
900
700
1000
1450
850
950
750
1000
1500
900
-
400
300
300
250
300
4
4
4
4
4
X
X
X
X
X
4
5
4
4
5
2057
2080
2081
2075
268
268
268
298
211
216
216
263
32
66
66
65
39/34
34/29
72/63
51/64
237
226
226
263
171
163
163
163
29
62
62
62
31
25
64
39
1380
2900
2900
3000
1340
1300
2900
3000
-
200
200
200
150
4
4
4
4
X
X
X
X
4
4
4
4
2090
2091
2092
310
310
310
300
300
300
30
51
51
53/48
53/48
73/68
273
268
268
273
268
268
24
43
45
43
43
63
2100
3500
3500
3500
3500
5000
-
175
175
150
3 X 3+1
3 X 3+1
3 X 3+1
2035
2034
228
228
128
128
43
43
48/44
34/29
190
190
90
90
40
40
40
40
850
850
900
550
-
400
400
4X4
4X4
2039
2038
242
242
140
140
16
26
66/62
66/62
216
216
105
105
14
24
58
58
300
550
1400
1400
-
300
300
4X4
4X4
4703
4702
4701
4706
4705
4707
208
223
235
321
172
338
120
118
128
158
172
173
41
26
30
21
35
36
69/64
30/26
35/32
32/27
37/34
27/22
180
190
280
283
310
295
80
80
90
123
142
125
37
22
26
19
33
31
58
22
28
24
32
18
600
380
780
750
1500
1650
900
410
810
900
1400
1200
-
400
300
270
200
200
200
4
4
4
4
4
4
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
X
X
X
X
X
X
4
5
5
5
4
4
POJEMNIKI CUKIERNICZE
PATISSERIE / GEBÄCK UND TORTEN
KIRIPACK®
Pojemniki prostokątne dwuczęściowe zespolone
OPS
Containers rectangular
Rechteckige Verpackungen
REF.
2022
2190
2191
2192
2093
2194
2197
2056
2311
2112
2193
2104
2204
226
211
301
293
310
210
120
228
360
360
244
132
132
100
190
211
113
300
75
206
230
142
142
133
130
115
34
47
51
22
47
48
55
39
28
28
25
40
38
37/34 206
80
32
32
53/48 6 PÀCZKÓW
6 X Ø85
54/49 10 PÀCZKÓW 10 X Ø85
28/22
3 X PACZKI
3 X Ø85
40 15 X PÀCZKÓW 15 X Ø85
48
2 X PÀCZKI
2 X Ø85
46
4 X PACZKI
4 X Ø85
42/39 208
210
37
40
330
100
23
7
330
100
23
7
38
224
113
33
36
26/22 Ø110 Ø67
37
20
30/26 Ø105 Ø78
36
24
575
290
280
615
150
190
200
200
200
400
-
700
4X4
300
4X4
150
4X4
400
4X4
175 4 X 2 + 2
800
4X4
500
4 X4
4X4
4X5
4X5
4X4
500
4X4
500
4X4
BONNIPACK®
OPS
REF.
4704
4712
4713
4714
4716
4717
2033
202
202
322
422
147
147
290
145
145
145
145
138
138
164
70
85
85
85
70
78
89
180
180
300
400
125
125
260
85
85
85
85
90
90
150
75
60
75
75
75
60
76
76
550
1300
1000
1300
-
200
200
200
200
430
430
200
4
4
4
4
4
4
4
X
X
X
X
X
X
X
4
5
5
4
4
4
4
DALIPACK®
Pojemniki okrągłe
OPS
Containers circular
Runde Verpackungen
REF.
PS
P1010
B-S1010
262
262
199
228
91
7
-
Ø240 Ø190
-
PS
P1835
P1845
B-S1845
250
250
250
250
250
250
92
117
8
-
PS
P1035
P1045
B-S1045
297
297
297
297
297
297
101
113
10
PS
P1055
B-S1055
361
361
361
361
PS
S9207
P9207
235
232
118
115
-
2100
-
-
-
400
400
4X4
4X6
240
240
82
240
240
107
Ø225 Ø213 85
-
3300
4300
-
-
-
100
100
100
4X6
4X6
4X6
-
Ø265 Ø252 93
Ø265 Ø248 105
-
-
5000
5800
-
-
-
100
100
100
4X6
4X6
6X6
117
10
-
Ø333 Ø320 110
-
-
9500
-
-
-
100
100
4X5
6X4
17
72
-
230
200
-
-
1290
-
600
600
4X5
4X5
112
83
80
-
65
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
7
POJEMNIKI CUKIERNICZE
PATISSERIE / GEBÄCK UND TORTEN
MERIPACK®
Pojemniki okrągłe
OPS
Containers circular
Runde Verpackungen
REF.
1003
1005
1006
255
255
255
240
240
240
43
43
43
118/80
98/60
66/32
Ø200
Ø200
Ø200
Ø180
Ø197
Ø210
-
-
400
700
700
3300
2700
1700
150
150
200
PARIPACK®
4X4
4X4
4X4
OPS
REF.
2109
2110
2111
187
223
274
162
198
252
40
48
49
16/14
18/14
43/46
182/174 182/174
-
35
43
41
8
8
36
550 160
1000 200
1800 1700
300
300
150
6X4
4X4
4 X 3+2
FORMIPACK®
Pojemniki prostokątne
OPS
Containers rectangular
Rechteckige Verpackungen
REF.
PS
8
4D60
4D85
C-4D101
4D145
4D107
4D44
224
171
250
150
101
189
124
99
112
141
63
70
55
40
8
34
41
44
-
206
151
245
92
170
106
88
107
54
58
50
37
40
42
-
-
-
432
4X4
1500 4 X 3 + 2
1200
4X4
1200
4X4
4000
4X4
2500
4X4
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
POJEMNIKI CUKIERNICZE
PATISSERIE / GEBÄCK UND TORTEN
ACTIPACK®
Pojemniki okrągłe
PET
Containers circular
Runde Verpackungen
REF.
18DX00
18DX02
18DX03
Ø224
Ø224
Ø224
-
30
60
80
-
175
175
175
-
-
-
-
-
210
210
210
3X4
3X4
3X4
22DX00
22DX02
22DX03
Ø265
Ø265
Ø265
-
30
60
80
-
215
215
215
-
-
-
-
-
180
180
180
2X7
2X7
2X7
25DX00
25DX02
25DX03
Ø290
Ø290
Ø290
-
30
60
80
-
240
240
240
-
-
-
-
-
160
160
160
2X6
2X6
2X6
29DX00
29DX02
29DX03
Ø337
Ø337
Ø337
-
30
60
80
-
285
285
285
-
-
-
-
-
120
120
120
2X6
2X6
2X6
18DX10
Ø210
-
20
-
175
-
-
-
-
-
210
4X8
22DX10
Ø250
-
20
-
215
-
-
-
-
-
180
6X7
25DX10
Ø277
-
20
-
240
-
-
-
-
-
160
4X6
29DX10ST
Ø326
-
20
-
285
-
-
-
-
-
120
5X6
Spody okrągłe, czarne
PET
Bottoms black, circular
Runde Unterteile, schwarz
REF.
18DX30
Ø210
-
20
-
175
-
-
-
-
-
210
4X8
22DX30
Ø250
-
20
-
215
-
-
-
-
-
180
6X7
25DX30
Ø277
-
20
-
240
-
-
-
-
-
160
4X6
29DX30ST
Ø326
-
20
-
285
-
-
-
-
-
120
6X5
LUMIPACK®
OPS
REF.
P6000
P6002
P6003
P6004
P6005
143
143
143
183
143
143
226
226
232
183
65
45
65
45
42
-
123
123
123
163
123
123
206
206
212
163
53
33
53
33
30
-
-
-
-
864
500
470
370
720
4
4
4
4
4
X
X
X
X
X
4
5
4
4
4
Spody EPS dostępne na specjalne zamówienie
EPS-Bottoms avaible on special order / EPS-Unterteile auf extra Bestellung erhältlich
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
9
10
JOLIPACK®
ROSIPACK®
SOFIPACK®
SEKIPACK®
SALIPACK®
SALIPACK®
TUSIPACK®
ALPHACEL®
11
POJEMNIKI SAŁATKOWE
SALAD CONTAINERS / SALATSCHALEN
JOLIPACK®
Pojemniki okrągłe z osobną przykrywką
OPS
containers cirkular with lid
Runde Verpackungen mit Deckel
REF.
9175
9180
P9180
-
Ø86
Ø86
Ø86
33
45
7
-
- Ø76/Ø67 26
Ø76/Ø62 38
-
-
110
460
-
-
-
1000
1000
1000
6X4
6X4
6X6
9120
9125
9130
9135
9138
9140
9145
9150
-
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
22
24
28
32
36
40
43
49
-
- Ø88/Ø86 14
- Ø88/Ø86 16
Ø88/Ø85 20
Ø88/Ø85 24
Ø88/Ø85 28
Ø88/Ø84 32
Ø88/Ø84 35
Ø88/Ø83 41
-
80
100
120
150
180
200
220
250
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
6
6
6
6
6
6
6
6
X
X
X
X
X
X
X
X
4
4
4
4
4
4
4
4
9195
9199
-
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
22
22
25
25
37
37
47
47
53
-
Ø85/Ø81
Ø85/Ø81
Ø85/Ø80
Ø85/Ø80
Ø85/Ø79
Ø85/Ø79
Ø85/Ø78
Ø85/Ø78
Ø85/Ø76
15
15
18
18
30
30
40
40
45
-
90
90
110
110
170
170
220
220
250
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
6
6
6
6
6
6
6
6
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P9196
P9198
-
Ø101
Ø101
7
7
-
-
-
-
-
-
-
-
1000
1000
6X5
6X5
8000
8001
8002
8008
P8000
P8001
P8002
140
140
-
Ø133
Ø133
Ø133
Ø133
Ø133
Ø133
Ø133
33
38
49
36
7
7
7
-
-
Ø115/Ø11226
Ø115/Ø11031
Ø115/Ø10642
Ø115/Ø10549
-
-
250
320
420
500
-
-
50
50
50
50
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4
4
4
4
-
Ø133
Ø133
Ø133
Ø133
Ø133
32
38
44
48
53
-
- Ø113/Ø10824
Ø113/Ø10730
Ø113/Ø10636
Ø113/Ø10540
Ø113/Ø10445
-
250
300
350
400
450
-
50
50
50
50
50
1000
1000
1000
1000
1000
4 X 3+2
4 X 4+2
4 X 4+2
4X4
4 X 4+2
PS B-9195
9196
PS B-9196
9197
PS B-9197
9198
PS B-9198
8125
8130
8135
8140
8145
12
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
X 3+1
X 3+1
X 3+1
X 3+1
4X4
4X4
4X4
POJEMNIKI SAŁATKOWE
SALAD CONTAINERS / SALATSCHALEN
ROSIPACK®
Pojemniki okrągłe
OPS
Containers circular
Runde Verpackungen
REF.
5010
5011
5012
P5010
200
200
200
200
168
168
168
168
38
38
38
9
-
-
8003
8004
8005
P8005
-
Ø150
Ø150
Ø150
Ø150
47
47
47
7
-
-
P8010
8010
8011
8012
-
Ø178
Ø178
Ø178
Ø178
7
37
37
37
-
-
29
29
29
-
-
3X170
2X280
610
-
-
-
450
450
450
450
4
4
4
4
X
X
X
X
4
4
4
4
Ø134/120
-
39
39
39
-
-
3X150
2X250
530
-
-
-
500
500
500
500
4
4
4
4
X
X
X
X
5
5
5
4
-
30
30
30
-
3X170
2 X 270
590
-
-
500
500
500
500
4
4
4
4
X
X
X
X
4
5
5
5
-
SOFIPACK®
OPS
REF.
8625
P8625
P8626
8630
P8630
-
Ø155
Ø160
Ø160
Ø179
Ø186
58
28
13
76
13
-
- Ø143/87 52
- Ø145/130 10
- Ø165/115 72
-
-
550
1300
-
60
-
50
50
500
500
500
300
300
6
6
6
6
6
8200
-
Ø204
Ø204
Ø204
58
58
21
-
- Ø185/173 47
- Ø185/173 47
- Ø185/165 18
-
1200
1200
480
-
-
400
400
800
4X4
4X4
6X4
-
Ø104
Ø107
50
28
-
-
750
350
-
-
1000
1000
6X4
4X5
PS B-8200
P8200
PS W1/250
W2/250
Ø90
Ø90
50
14,5
-
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
X
X
X
X
X
4
4
4
4
4
13
POJEMNIKI SAŁATKOWE
SALAD CONTAINERS / SALATSCHALEN
SEKIPACK®
Pojemniki okrągłe
PET
Containers circular
Runde Verpackungen
REF.
SLR150
SLR250
Ø120
Ø120
-
60
70
-
-
-
-
-
150
250
-
60
420
360
3X7
3X8
SLR370
Ø137
-
80
-
-
-
-
-
370
-
50
300
4X5
SLR500
Ø155
-
85
-
-
-
-
-
500
-
50
400
2X6
SLR600
SLR750
Ø175
Ø175
-
80
95
-
-
-
-
-
600
750
-
50
230
200
4X5
4X6
SLR1000
Ø185
-
105
-
-
-
-
-
1000
-
50
200
5X4
SLR150SP
SLR250SP
Ø120
Ø120
-
60
70
-
-
-
-
-
150
250
-
-
420
360
3X7
3X7
SLV370SP
SLV500SP
190
190
140
140
65
75
-
-
-
-
-
370
500
-
-
400
400
2X5
2X5
SALIPACK®
Pojemniki okrągłe
OPS
Containers circular
Runde Verpackungen
REF.
14
8635
P8635
8636
P8636
8610
P8610
8609
P8609
8611
-
D-8635
D-8636
D-8610
D-8609
D-8611
-
Ø180 59
Ø186 26
Ø186 72
Ø186 9,5
Ø155 51
Ø160 26
Ø139 54
Ø144,5 26
Ø155 59
-
1000
1000
610
500
750
-
-
300
300
300
300
1000
500
1000
500
500
6
6
4
6
6
6
5
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
4
4
4
4
4
4
4
59
72
51
54
59
-
1000
1000
610
500
750
-
-
300
300
1000
1000
500
6
4
6
5
6
X
X
X
X
X
5
4
4
4
4
Ø180
Ø186
Ø155
Ø139
Ø155
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
POJEMNIKI SAŁATKOWE
SALATPACK®
SALAD CONTAINERS / SALATSCHALEN
new
Pojemniki prostokątne
PP
Containers rectangular
Rechteckige Verpackungen
REF.
W1/200
W1/201
W1/202
W1/203
W1/204
W2/200
W1/210
W1/211
W1/212
W1/213
W1/214
W1/215
W1/216
W2/210
142
142
142
142
142
108
108
108
108
108
108
108
108
108
105
105
105
105
105
82
82
82
82
82
82
82
82
82
26
50
65
78
37
28
32
40
48
57
67
98
-
-
136
136
136
136
136
95
95
95
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
69
69
69
69
69
69
69
69
26
50
65
78
37
28
32
40
48
57
67
98
-
-
250
500
650
750
350
125
150
200
250
300
350
500
-
-
-
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
TUSIPACK®
Pojemniki okrągłe
PP
Containers circular
Runde Verpackungen
REF.
W1/014
W1/015
W1/016
W1/017
W1/018
W2/017
W1/014/7
W1/017/7
W1/100
W1/101
W1/102
W1/103
W1/104
W1/105
W1/106
W2/100
-
Ø115
Ø115
Ø115
Ø115
Ø115
Ø115
Ø115
Ø115
Ø101
Ø101
Ø101
Ø101
Ø101
Ø101
Ø101
Ø101
41
63
55
72
78
45
88
36,5
45
54,5
75
85,5
98
112
-
-
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø93
Ø93
Ø93
Ø93
Ø93
Ø93
Ø93
Ø93
41
63
55
72
78
45
88
36,5
45
54,5
75
85,5
98
112
-
-
-
250
400
350
450
500
250
450
150
200
250
350
400
450
500
-
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
15
POJEMNIKI SAŁATKOWE
SALAD CONTAINERS / SALATSCHALEN
ALPHACEL®
Pojemniki prostokątne
PP
Containers rectangular
Rechteckige Verpackungen
REF.
16
CLTP180
CL250TP
CL300TP
CL375TP
CL500TP
137
137
137
137
137
96
96
96
96
96
23
32
40
49
66
-
-
-
-
-
170
250
300
370
480
-
100
100
100
100
100
1200
2400
2000
2000
1600
4X5
4X5
4X4
4X4
CV500TP
148
106
12
-
-
-
-
-
-
-
100
1400
3X3
CL650TP
CL750TP
192
192
137
137
36
41
-
-
-
-
-
640
730
-
100
100
1200
1200
4X3
CL1000TP
CLTP1200
CLTP1500
CLTP2000
192
192
192
192
137
137
137
137
55
72
86
100
-
-
-
-
-
970
1200
1440
1800
-
100
100
100
100
800
800
600
600
4X5
4X3
4X3
CLTP2300
200
154
110
-
-
-
-
-
2300
-
50
500
4X3
COV1500TP
197
137
12
-
-
-
-
-
-
-
50
800
3X3
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
MAPTIPACK®
MAPTIPACK®
17
POJEMNIKI MIĘSNE Z POLIPROPYLENU
PP MEAT TRAYS /
PP FLEISCHSCHALEN
MAPTIPACK®
Pojemniki prostokątne
PP
Containers rectangular
Verpackung rechteckig
REF.
W1/600
187
137
25
-
172
120
25
-
450
-
-
500
4X4
W1/601 (2A)
187
137
36
-
172
120
36
-
650
-
-
500
4X4
W1/602 (2B)
187
137
50
-
172
120
50
-
850
-
-
500
4X4
W1/603 (2C)
187
137
63
-
172
120
63
-
1000
-
-
500
4X4
W1/604 (2D)
187
137
85
-
172
120
85
-
1400
-
-
500
4X4
W1/605
187
137
95
-
172
120
95
-
1500
-
-
500
4X4
W1/606
187
137
18
-
172
120
18
-
250
-
-
500
4X4
DZIELONY
187
137
36
-
172
120
36
-
500
-
-
500
4X4
W1/601R
187
137
36
-
172
120
36
-
650
-
-
500
4X4
W1/602R
187
137
50
-
172
120
50
-
850
-
-
500
4X4
W1/603R
187
137
63
-
172
120
63
-
1000
-
-
500
4X4
W1/604R
187
137
85
-
172
120
85
-
1400
-
-
500
4X4
W1/620
227
178
40
-
208
159
40
-
1000
-
-
300
4X3
W1/621 (1A)
227
178
50
-
208
159
50
-
1250
-
-
300
4X3
W1/622 (1B)
227
178
60
-
208
159
60
-
1500
-
-
300
4X3
W1/623 (1C)
227
178
80
-
208
159
80
-
2000
-
-
300
4X3
W1/620R
227
178
40
-
208
159
40
-
1000
-
-
300
4X3
W1/621R
227
178
50
-
208
159
50
-
1250
-
-
300
4X3
W1/622R
227
178
60
-
208
159
60
-
1500
-
-
300
4X3
W1/623R
227
178
80
208
159
80
-
2000
300
4X3
W1/630
320
245
50
-
286
219
50
-
2800
-
-
90
4X4+2
W1/631
320
245
60
-
286
219
60
-
3300
-
-
90
4X4+2
W1/632
320
245
92
-
286
219
92
-
5300
-
-
90
4X4+2
W1/610
158
110
50
-
-
-
-
-
500
-
-
500
4X4
W2/601
187
137
-
-
172
120
-
-
500
-
-
500
4X4
W1/601A
18
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
PRATIPACK®
CAISSIPACK®
ELIPACK®
MULTIPACK®
OPTIPACK®
LILIPACK®
ELIPACK®
MULTIPACK®
19
POJEMNIKI GARMAŻERYJNE
COLD FOOD CONTAINER / FEINKOSTBECHER
PRATIPACK®
Pojemniki prostokątne
OPS
Containers rectangular
Rechteckige Verpackungen
REF.
9215
9216
9217
9218
P9215
P9216
149
149
149
149
149
149
124
124
124
124
124
124
67
47
37
27
6,5
10
131
133
134
135
149
149
105
107
108
109
124
124
61
41
31
19
6,5
10
-
0,75
0,5
0,375
0,25
-
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
9396
9397
9398
9399
189
189
189
189
163
163
163
163
84
56
43
32
155
160
162
167
128
135
137
141
76
47
34
25
-
1,5
1
0,75
0,5
-
-
1000
1000
1000
1000
P9396
P9397
186
186
160
160
6,5
14
189
189
163
163
6,5
10
-
-
-
-
600
600
9210
9211
9212
9213
9214
P9210
230
230
230
230
230
230
190
190
190
190
190
190
72
57
36
36
4,5
6,5
203
163
65
206
166
50
124 X 157 151 X 77 30
124 X 157 72 X 70 30
218 X 89 95 X 47 30
230
190
6,5
-
-
600
300
600
600
1500
1500
2L
1,5
500
250
500 125-125
500 100-100
-
PRATIPACK® PP
6X4
6X4
6X4
6X4
4 X 3+2
4X4
4
4
4
4
X
X
X
X
4
4
5
6
4X4
4X4
4
6
4
4
4
4
X
X
X
X
X
X
4
4
4
4
4
5
PP
REF.
W1/059
W1/004
W2/001
20
182
182
182
125
125
125
70
50
-
-
182
182
-
125
125
-
60
40
-
-
1000
750
-
-
-
400
400
400
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
4X4
4X4
4X5
POJEMNIKI GARMAŻERYJNE
COLD FOOD CONTAINER / FEINKOSTBECHER
CAISSIPACK®
Pojemniki prostokątne
PS
Containers rectangular
Rechteckige Verpackungen
REF.
BTFP40
BTFP75
BTFP100
BTFP125
BTFP150
63
75
92
91
113
63
65
62
71
67
25
30
32
35
34
-
-
-
-
-
40
75
100
125
150
-
500
500
500
500
500
9000
6000
5000
5000
4000
9
7
9
9
8
X
X
X
X
X
4
5
4
4
4
BT200
BTFP200
112
112
88
88
33
33
-
-
-
-
-
200
200
-
500
500
3000
3000
10 X 4
10 X 4
BT250
BTFP250
112
112
88
88
42
42
-
-
-
-
-
250
250
-
500
500
3000
3000
10 X 4
8X4
BT375
BTFP375
138
138
90
90
46
46
-
-
-
-
-
375
375
-
250
250
2500
2500
9X4
9X4
BT500
BTFP500
143
143
111
111
49
49
-
-
-
-
-
500
500
-
250
250
1500
1500
8X5
8X5
BT750
BT1000
B1500T
B2000T
BT3000
176
189
202
215
248
116
144
152
196
213
49
54
62
67
88
-
-
-
-
-
700
1000
1400
2000
3000
-
250
250
250
250
100
1000
1000
1000
1000
200
10 X 4
7X6
5X4
4X4
8X5
ELIPACK®
Okrągłe pojemniki z płaską przykrywką
PET
Oval containers with flat lid
Ovale Verpackungen mit rundem deckel
REF.
EL150
EL250
148
148
115
115
31
45
-
-
-
-
-
150
250
-
100
100
800
800
4X3
4X3
EL390
EL500
167
167
130
130
45
55
-
-
-
-
-
375
500
-
100
100
600
600
4X3
4X3
EL760
EL1000
203
203
165
165
50
70
-
-
-
-
-
750
1000
-
50
50
300
300
3X3
3X3
EL1500
EL2000
248
248
202
202
70
90
-
-
-
-
-
1500
2000
-
50
50
200
200
4X2
4X2
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
21
POJEMNIKI GARMAŻERYJNE
COLD FOOD CONTAINER / FEINKOSTBECHER
MULTIPACK®
Pojemniki sałatkowe
PET
Salat containers
Salatschalen
REF.
M125
M250
M370
M500
M750
M1000
M1500
M2000
102
126
138
150
173
192
218
240
85
102
114
123
145
160
176
190
30
35
40
45
50
55
60
65
-
-
-
-
-
125
250
375
500
750
1000
1500
2000
-
100
50
50
50
40
50
800
360
420
420
300
240
150
200
4
4
8
8
4
6
4
4
X
X
X
X
X
X
X
X
4
3
2
2
4
2
3
3
OPTIPACK®
Pojemniki sałatkowe
PET
Salat containers
Salatschalen
REF.
X250DC
X370DC
125
125
115
115
40
50
-
-
-
-
-
250
370
-
50
50
600
600
8X2
9X2
X500GC
X750GC
135
135
125
125
50
80
-
-
-
-
-
500
750
-
50
45
600
540
5X2
5X2
X750LC
X1000LC
185
185
135
135
45
60
-
-
-
-
-
750
1000
-
45
50
400
400
5X2
5X2
X1500SC
X2000SC
187
187
187
187
60
80
-
-
-
-
-
1500
2000
-
60
60
240
240
5X3
5X3
LILIPACK®
PS
REF.
8710
8711
8712
8713
P8710
Ø55,3
Ø70
Ø84
-
18,7
27,7
29,5
-
-
-
-
-
-
-
200
-
3000
4000
3000
8 X 14
7X6
6X4
Ø59
-
7,5
-
-
-
-
-
-
-
800
3200
6X5
LILIPACK®
OPS
REF.
8750
P8750
22
66
69
-
27
7
7
-
-
-
-
-
50
-
100
100
2500
2500
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
5X4
6X4
SISIPACK®
EMMIPACK®
ARCHIPACK®
SISIPACK®
23
POJEMNIKI LODOWE
ICE CONTAINERS / EISBECHER
SISIPACK®
PS
REF.
OPS
OPS
B-9309
9310
B-9314
B-P9314
B-9315
B-P9315
2205
W1/061
W2/022
W1/003
W1/500
W2/500
W2/500T
2200
9100
179
179
179
185
179
185
119
182
186
182
360
360
360
-
133
133
133
140
133
140
117
125
132
125
160
160
160
Ø100
Ø100
50
61
60
9
60
9
34
70
12
50
120
53
53
27/23
-
156
153
160
186
157
186
83
177
-
110
107
115
140
112
140
83
120
-
40
50
47
7
48
7
43
70
-
-
340
340
340
-
140
140
140
Ø65
Ø75
30
40
-
750
1000
1000
1000
300
1000
750
5000
250
220
200
-
-
400
400
400
400
400
400
700
400
400
400
100
300
300
1000
1000
EMMIPACK®
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
X5
X5
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X5
X4
X4
18
18
4X5
4X6
OPS
REF.
2106
2118
2119
2120
2107
2108
2123
2124
2125
2130
2132
2133
2134
2135
2140
2150
178
193/180
193/180
193/180
228
228
242/232
242/232
242/232
268/255
288/274
288/274
288/274
288/274
288/274
202
177
178
178
178
226
226
230
230
230
253
273
273
273
273
273
157
48
31
31
31
54
35
40
40
40
44
34
22
22
42
46
50
37/33
20/17
20/17
20/17
31/27
31/27
57/53
57/53
82/77
56/52
80/76
58/53
82/78
82/78
58/53
35
Ø162
Ø164
Ø164
Ø164
Ø208
Ø208
Ø208
Ø208
Ø208
Ø236
Ø256
Ø256
Ø256
Ø256
Ø256
R160
Ø109
Ø158
Ø160
Ø155
Ø199
Ø203
Ø182
Ø200
Ø196
Ø227
Ø242
Ø254
Ø254
Ø183
Ø183
R110
41
24
30
51
46
30
38
38
38
42
28
15
15
40
40
50
30
10
10
24
21
21
21
45
68
43
70
46
71
46
71
30
550
650
600
650
1800
870
1000
1000
1000
1500
1800
1000
1000
1000
1800
-
950
300
300
1150
850
1100
900
1700
2500
2300
3900
2700
3850
3850
2700
-
-
300
300
300
300
200
200
150
150
150
200
150
150
150
150
150
250
4X5
4X5
4X5
4X5
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
4 X 3+2
3X3
3X3
3 X 3+1
3 X 3+1
3 X 3+1
6X4
ARCHIPACK®
PP
REF.
BCK250
BCK375
BCK500
BCK750
BCK1000
BCK1500
BCK251
BCK371
BCK501
BCK751
BCK1001
BCK1501
24
140
140
140
180
180
180
140
140
140
180
180
180
109
109
109
140
140
140
109
109
109
140
140
140
33
47
62
54
70
105
45
60
75
70
85
120
-
-
-
-
-
250
375
500
750
1000
1500
250
375
500
750
1000
1500
-
100
100
100
100
100
100
30
30
30
30
30
30
600
600
600
400
400
400
480
480
480
480
480
480
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
7
7
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
OCTOPACK®
RONDOPACK®
SERVIPACK®
RONDOPACK®
25
TALERZE, KUBKI, SZTUĆCE
PLATES, DRINKING CUPS, CUTLERY
TELLER, TRINBECHER, BESTECKE
OCTOPACK®
Ośmiokątne talerze
PS
Octagonal dinner plates
Achteckige flache Teller
FARBA
COLOR / FARBE
REF.
ASF185B
ASF185N
ASF185RO
ASF185BLE
ASF185J
ASF185ROB
ASF185VS
ASF185IV
ASF185S
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
Ø185
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Bialy
Czarny
Czerwony
Granatowy
Żółty
Bordowy
Zielony jodła
Kość słoniowa
Łosoś
50
50
50
50
50
50
50
50
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ASF185OR
ASF185AR
Ø185
Ø185
20
20
Złoto
Szary
50
50
400
400
9X7
9X7
ASF240B
ASF240N
ASF240RO
ASF240JBR
ASF240V
ASF240BLE
ASF240J
ASF240ROB
ASF240VS
ASF240IV
ASF240VP
ASF240SM
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
Ø240
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Bialy
Czarny
Czerwony
Jaskier ostry
Zielony
Granatowy
Żółty
Bordowy
Zielony jodła
Kość słoniowa
Zielona preria
Łosoś
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ASF240OR
ASF240AR
Ø240
Ø240
21
21
Złoto
Szary
50
50
400
400
6X6
6X6
Ośmiokatne talerze dwudzielne
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PS
Flat plates with compartments
Geteilter Teller
FARBA
COLOR / FARBE
REF.
ASF240N2C
ASF240N3C
Ø240
Ø240
21
21
Czarny
Czarny
50
50
400
400
Przykrywka
6X6
6X6
OPS
Lid
Deckel
FARBA
COLOR / FARBE
REF.
26
COV185C
Ø185
30
Przeźroczysty
50
400
4X3
COV240C
Ø240
31
Przeźroczysty
50
200
4X4
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
TALERZE, KUBKI, SZTUĆCE
PLATES, DRINKING CUPS, CUTLERY
TELLER, TRINBECHER, BESTECKE
RONDOPACK®
Okrągłe talerze
PS
Round plates
Runde Teller
FARBA
COLOR / FARBE
REF.
AR100B
AR120B
AR125B
AR150B
AR180B
AR220B
100
120
125
150
180
220
15
16
16
16
18
21
Bialy
Bialy
Bialy
Bialy
Bialy
Bialy
100
100
100
100
100
100
4600
3300
1800
1200
1200
800
9X4
12 X 4
12 X 4
10 X 5
9X5
7X6
AR170B
AR205CR
AR221B
170
205
220
15
20
20
Bialy
Bialy
Bialy
100
100
100
2000
1600
1200
6X6
5X7
5X7
AR220BL
AR120N
AR120J
220
120
120
21
16
16
Bialy
Czarny
Żółty
100
100
100
800
3300
1800
7X6
12 X 4
12 X 4
76
16
Bialy
250
3000
CPL75B
Okrągłe talerze dzielone
PS
Round plate with compartments
Geteilte runde Teller
FARBA
COLOR / FARBE
REF.
AR222B
AR223B
220
220
21
21
Bialy
Bialy
100
100
600
600
8X5
8X5
100
100
100
2000
1000
500
5X8
8X8
7 X 10
100
500
Talerze tekturowe
Cardboard plates
Teller aus Pappe
FARBA
COLOR / FARBE
REF.
AS14CAR
AS17CAR
AS23CAR
150
175
220
15
18
18
AS23CPE
220
18
Bialy
Bialy
Bialy
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
27
TALERZE, KUBKI, SZTUĆCE
PLATES, DRINKING CUPS, CUTLERY
TELLER, TRINBECHER, BESTECKE
SERVIPACK®
kubki
PP
cups
Becher
REF.
W3/015
W3/014
W3/013
Ø95
Ø95
Ø95
500
400
300
1600 3 X 3 + 1
800 4 X 4 + 2
800 4 X 4 + 2
Flaczarka
PP
Bowls
Schalen
FARBA
COLOR / FARBE
REF.
BOL350
BOL500
131
163
18
59
Bialy / Czarny
Bialy / Czarny
600
550
100
100
600
600
Wieko
8X4
3X4
PP
Lid
Deckel
FARBA
COLOR / FARBE
REF.
COVB350
COVB500
28
131
146
18
27
Przeźroczysty
Przeźroczysty
100
100
600
600
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
8X4
4X4
AVIPACK®
MARMIPACK®
DIVERS
BAGIPACK®
BAGIPACK®
KARIPACK®
29
INNE
OTHERS/ ANDERE
AVIPACK®
Pojemniki do gorących dań
PP
Containers for hot use
Schalen für heisse Gerischte
REF.
OPS
AV635N35AT 230
AV635N75AT 230
170
170
70
110
-
-
-
-
-
-
-
-
250
250
4X2
4X2
AV5
COVAV5
265
270
205
210
120
85
-
-
-
-
-
-
-
100
100
400
400
3X4
3X4
AV128N
AV145N
150
150
140
140
28
45
-
-
-
-
-
-
-
-
180
180
AV135AT
150
140
35
-
-
-
-
-
-
-
-
180
MARMIPACK®
PP
REF.
30
FMA0501D
218
140
43
-
-
-
-
-
500
-
-
380
2X8
FMA1000F
FMA1500F
FMA1800F
254
254
254
187
187
187
48
68
88
-
-
-
-
-
1000
1500
1800
-
25
40
40
200
200
200
3X7
4X4
4X4
FMA2C1000F
254
187
48
-
-
-
-
- 550/350
-
25
200
4X3
CMA0501D
CMA1000F
196
230
134
183
24
28
-
-
-
-
-
-
-
380
200
4X5
4X6
-
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
INHE
OTHERS/ ANDERE
BAGIPACK®
Torebki na pieczywo
HDPE
Bread bags
Brot-Beutel
REF.
TH-50
220
7
100
460
2000
Torebki na pieczywo
120
PAPIER
Bread bags
Brot-Beutel
REF.
TH-45
TH-46
TH-47
TH-48
TH-52
180
240
140
240
100
40
40
40
40
40
100
190
100
190
60
450
570
350
290
670
1000
1000
1000
1000
1000
KARIPACK®
48
30
84
60
24
OPS
REF.
2101
2102
2100
2021
134
150
218
190
135
150
198
98
32
38
41
31
38/31
58/51
55/48
26/18
114/81 112/81
129/101 129/101
193/171 172/150
178/173 82/82
28
33
35
29
28
39
38
15
300 300
450 580
1100 1250
250 130
900
600
200
600
DIVERS
4
4
4
4
X
X
X
X
5
4
4
4
OPS
REF.
PS
2300
9386
P9386
W1/045L
W1/045B
BPR1T
157
217
225
84
151
130
137
Ø95
Ø95
29
18
45
23/18 18 X Ø30
30
60
60
100
Ø75
Ø75
60
60
750
350
190
190
400
600
600
1000
1000
1000
6X4
6X6
4X5
24
24
4000
Rysunki nie są objęte kontraktem. Firma zastrzega sobie prawo do zmian rodzaju surowca. Patrz nasze główne warunki sprzedaży.
Non contractual drawings. The company reserves the right to modify the material used. See our general terms of sale.
Die Zeichnungen sind nich im kontrakt beinhaltet. Die Firma behält das Recht die Art Des Rohstoffes zu ändern. Sehe unsere Verkaufsbedingungen.
7X6
31
INDEX
1003
1005
1006
2001
2010
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
2026
2030
2032
2033
2034
2035
2037
2038
2039
2040
2050
2055
2056
2057
2065
2070
2075
2080
2081
2085
2086
2090
2091
2092
2093
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2118
2119
2120
2123
2124
2125
2130
2132
2133
2134
2135
2140
2150
2190
2191
2192
2193
2194
2197
2200
2204
2205
2300
32
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
31
7
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
31
31
31
6
7
6
24
24
24
8
8
8
7
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
7
7
7
7
7
7
24
7
24
31
2311
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4712
4713
4714
4716
4717
5010
5011
5012
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8008
8010
8011
8012
8125
8130
8135
8140
8145
8200
8609
8610
8611
8625
8630
8635
8636
8710
8711
8712
8713
8750
9100
9120
9125
9130
9135
9138
9140
9145
9150
9175
9180
9195
9196
9197
9198
9199
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9310
9386
9396
9397
9398
9399
18DX00
18DX02
7
6
6
6
7
6
6
6
7
7
7
7
7
13
13
13
12
12
12
13
13
13
12
13
13
13
12
12
12
12
12
13
14
14
14
13
13
14
14
22
22
22
22
22
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
31
20
20
20
20
9
9
18DX03
18DX10
18DX30
22DX00
22DX02
22DX03
22DX10
22DX30
25DX00
25DX02
25DX03
25DX10
25DX30
29DX00
29DX02
29DX03
29DX10ST
29DX30ST
4D107
4D145
4D44
4D60
4D85
AR100B
AR120B
AR120J
AR120N
AR125B
AR150B
AR170B
AR180B
AR205CR
AR220B
AR220BL
AR221B
AR222B
AR223B
AS14CAR
AS17CAR
AS23CAR
AS23CPE
ASF185AR
ASF185B
ASF185BLE
ASF185IV
ASF185J
ASF185N
ASF185OR
ASF185RO
ASF185ROB
ASF185S
ASF185VS
ASF240AR
ASF240B
ASF240BLE
ASF240IV
ASF240J
ASF240JBR
ASF240N
ASF240N2C
ASF240N3C
ASF240OR
ASF240RO
ASF240ROB
ASF240SM
ASF240V
ASF240VP
ASF240VS
AV128N
AV135AT
AV145N
AV5
AV635N35AT
AV635N75AT
B1500T
B2000T
B-8200
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
21
21
13
B-9195
B-9196
B-9197
B-9198
B-9309
B-9314
B-9315
BCK1000
BCK1001
BCK1500
BCK1501
BCK250
BCK251
BCK371
BCK375
BCK500
BCK501
BCK750
BCK751
BOL350
BOL500
B-P9314
B-P9315
BPR1T
B-S1010
B-S1045
B-S1055
B-S1845
BT1000
BT200
BT250
BT3000
BT375
BT500
BT750
BTFP100
BTFP125
BTFP150
BTFP200
BTFP250
BTFP375
BTFP40
BTFP500
BTFP75
C-4D101
CL1000TP
CL250TP
CL300TP
CL375TP
CL500TP
CL650TP
CL750TP
CLTP1200
CLTP1500
CLTP180
CLTP2000
CLTP2300
CMA0501D
CMA1000F
COV1500TP
COV185C
COV240C
COVAV5
COVB350
COVB500
CPL75B
CV500TP
D-8609
D-8610
D-8611
D-8635
D-8636
EL1000
EL150
EL1500
EL2000
EL250
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
28
24
24
31
7
7
7
7
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
30
30
16
26
26
30
28
28
27
16
14
14
14
14
14
21
21
21
21
21
EL390
EL500
EL760
FMA0501D
FMA1000F
FMA1500F
FMA1800F
FMA2C1000F
M1000
M125
M1500
M2000
M250
M370
M500
M750
P1010
P1035
P1045
P1055
P1835
P1845
P5010
P6000
P6002
P6003
P6004
P6005
P8000
P8001
P8002
P8005
P8010
P8200
P8609
P8610
P8625
P8626
P8630
P8635
P8636
P8710
P8750
P9180
P9196
P9198
P9207
P9210
P9215
P9216
P9386
P9396
P9397
S9207
SLR1000
SLR150
SLR150SP
SLR250
SLR250SP
SLR370
SLR500
SLR600
SLR750
SLV370SP
SLV500SP
TH-45
TH-46
TH-47
TH-48
TH-50
TH-52
W1/003
W1/004
W1/009
W1/009W
W1/014
W1/014/7
21
21
21
30
30
30
30
30
22
22
22
22
22
22
22
22
7
7
7
7
7
7
13
9
9
9
9
9
12
12
12
13
13
13
14
14
13
13
13
14
14
22
22
12
12
12
7
20
20
20
31
20
20
7
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
31
31
31
31
31
31
24
20
6
6
15
15
W1/015
W1/016
W1/017
W1/017/7
W1/018
W1/045B
W1/045L
W1/059
W1/061
W1/100
W1/101
W1/102
W1/103
W1/104
W1/105
W1/106
W1/200
W1/201
W1/202
W1/203
W1/204
W1/210
W1/211
W1/212
W1/213
W1/214
W1/215
W1/216
W1/250
W1/500
W1/600
W1/601 (2A)
W1/601A DZIELONY
W1/601R
W1/602 (2B)
W1/602R
W1/603 (2C)
W1/603R
W1/604 (2D)
W1/604R
W1/605
W1/606
W1/610
W1/620
W1/620R
W1/621 (1A)
W1/621R
W1/622 (1B)
W1/622R
W1/623 (1C)
W1/623R
W1/630
W1/631
W1/632
W2/001
W2/017
W2/022
W2/100
W2/200
W2/210
W2/250
W2/500
W2/500T
W2/601
W3/013
W3/014
W3/015
X1000LC
X1500SC
X2000SC
X250DC
X370DC
X500GC
X750GC
X750LC
15
15
15
15
15
31
31
20
24
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
24
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
15
24
15
15
15
13
24
24
18
28
28
28
22
22
22
22
22
22
22
22
WARUNKI HANDLOWE
ZAMÓWIENIA I CENY
Każde zamówienie jest zobowiązujące i prawomocne. Każde zamówienie na specjalnych warunkach handlowych (rabaty, promocje)
potrzebuje pisemnego potwierdzenia kupującego. Zamówienia przyjmowane przez naszych przedstawicieli są zobowiązujące po ich
pisemnej akceptacji lub po dostarczeniu towaru do klienta. Ceny podawane są netto i nie zawierają podatku Vat. Ceny transportu
pokrywa dostawca tylko w przypadku dostaw na terenie kraju, chyba że ustalono z klientem w drodze wyjatku warunki indywidualne.
DOSTAWA I PAKOWANIE
Zwrot towaru będzie przyjmowany do 14 dni od daty dostarczenia dostawy. Przed upływem tego czasu zwrot towaru będzie
przyjmowany za pomocą korekty. Nasze towary dostarczane są w opakowaniach zbiorczych z innymi towarami ich rozdzielenie lub
wymieszanie może się odbyć tylko za naszą zgodą. Przy dostawie droga lotniczą lub morską doliczane są dodatkowe koszty w
związku ze zmianą lub dostosowaniem pakowania
Termin dostawy
Podawany termin dostawy nie jest zobowiazujacy, jeśli w drodze wyjatku nieustalono innaczej. Opóżnienia w dostawie nie uprawniają
do anulowania zamówienia, nie przyjecia dostawy lub innych roszczeń. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym czasie
pozostawiamy sobie prawo do ponownego dostarczenia towaru, a kupujacy jest zobowiazany do przyjęcia towaru w uprzednio
ustalonej cenie.
Transport
Ryzyko transportu towaru przechodzi głównie na Kupującego i jego przedstawiciela również, gdy towar dostarczany jest DDU
Dostawa towaru na koszt firmy na terenie kraju możliwa jest przy minimalnym zamówieniu na kwotę 3000 zł netto. Dostawy za granicę
realizowane są przy minimalnym zamówieniu na wartość 2 000 Euro DDU. Brakujący lub uszkodzony towar należy zgłosić niezwłocznie
podczas dostawy w formie pisemnej przewoźnikowi. Nasz towar dostarczany jest na paletach Euro. W razie zaginięcia lub nie oddania
palet będzie wystawiony klientowi rachunek.
Klauzula własności (Law of 25th January 1985)
Towar pozostaje własnością firmy do momentu spłaty wszystkich zobowiązań. W przypadku
niewypłacalności kupujacego mamy prawo do odebrania towaru zarówno kupujacemu jak i jego
odbiorcom. Pozostawiamy sobie prawo do ściągnięcia płatnosci również od osób trzecich jeśli płatność ta
nie została jeszcze uregulowana na rzecz kupujacego.
Zwroty
Zrot towaru na nasz koszt jest niedopuszczalny bez wczesniejszego ustalenia i zgody dyrekcji firmy. Bez zgody zwroty nie uprawniają
w żadnym przypadku do przedłużenia terminu płatnosci.
Reklamacje (braki)
Towar uznany jako wadliwy będzie wymieniany przy dostawie tylko w przypadku uszkodzeń jakościowych tworzywa, oczywistych
defektów lub błędu wytworzenia. Wyklucza się dalsze reklamacje kupującego. Jeśli towar jest wadliwy należy zgłosić to najpóżniej do
14 dni i zaznaczyć na liscie przewozowym przewoźnika.
Faktury i warunki płatnosci
Nasze oferty cenowe bazują na naszych cennikach i ofertach indywidualnych. Pozostawiamy sobie prawo do zniany cen, w
szczególnosci ze względu na wahania cen surowca. Płatności za faktury należy wpłacać na konto firmowe niezwłocznie i jeśli innaczej
nie ustalono bez odejmowania skonta. W razie zalegania z płatnościami i nie uregulowania płatności do 8 dni od momentu
wystawienia wezwania do zapłaty jesteśmy uprawnieni do pobierania odsetek w wysokości 2 % miesięcznie naliczanych od dnia
dostarczenia towaru.
Kupujący nie jest uprawniony podawać reklamacje jako przyczynę nie uregulowania płatności lub jej pomnieszenia jak i wydłużenia
terminu płatności. W przypadku kiedy firma będzie zmuszona przekazać nieuregulowane płatności do windykacji kupujący ponosi
dodatkowe koszty oprócz wymienionych wyżej 2 % odsetek za zwłokę dochodzą koszty umowne w wysokości 20 % sumy zakupu
czego potwierdzenie znajduje się w kodekcie cywilnym (paragraf ...)
Status prawny
W sprawach spornych kompetentny jest wyłacznie sąd gospodarczy we Wrocławiu. Obowiązuje to również
w przypadku wiekszej ilości pozwanych lub powoływania osób trzecich. W sprawach spornych
kompetentny jest wyłacznie sąd gospodarczy w Besancon. Obowiązuje to również w przypadku wiekszej
ilości pozwanych lub powoływania osób trzecich.
33
GENERAL TERMS OF SALE
ORDERS AND PRICES
The placing of any order implies the unreserved acceptance of the following general conditions. All orders are construed as
a promise to purchase. All orders are firm and definite. Any promotional order shall require written confirmation by the
purchaser. We are not bound by orders taken by our agents or representatives until after written confirmation or dispatch.
Our prices are established pre-tax, ex works. If carriage costs are stipulated, by us, to be at our charge, such costs can only
apply to mainland France, unless otherwise stated in a special convention. Our prices are valid for a period of 45 days.
DELIVERY AND PACKING
No goods will be taken back after a period of 2 months following delivery. Within this period of 2 months, returned goods
cannot be reimbursed by any means except a credit note valid for another article valued at the same price at the time of
delivery. Our goods are delivered in multiples of the packing unit. No division or mixing can be accepted without our
agreement. A supplement for the replacement of the packing is incurred in the case of sea and air transport.
DELIVERY TIMES
Unless stated otherwise, delivery times are given for purposes of information solely. Late delivery cannot justify cancellation
of a sale, refusal to accept goods or a claim for damages. In the event that, for whatever reason, an order is not carried out
within the agreed time, and in the absence of a formal injunction, we nevertheless reserve the right to deliver the goods, the
purchaser being under the obligation to take delivery of such goods and to pay the price according to the initially agreed
conditions.
TRANSPORT
Our goods, even when dispatched “carriage paid”, travel at the risk and peril of the consignee or his principal. This rule cannot
be waived by any clause setting out terms of delivery. For the French mainland, our goods dispatched carriage paid correspond
to a minimum of 15 parcels. For export, our goods dispatched carriage paid correspond to a single consignment for an amount
equal to or in excess of 2 000,00 euros. In the event of short delivery or damage, the consignee must without fail make written
and precise reservations with the carrier upon arrival of the goods, and confirm them immediately by registered letter
addressed to the carrier (Article L 133-3 of French commercial law). In the event of collection at the factory, the customer or
his carrier bears full responsibility for loading, irrespective of any benevolent help from us. Our deliveries are made on
exchangeable European pallets. In the event that exchange does not take place, for whatsoever reason, the pallets will be
invoiced to the customer.
RESERVE OF TITLE (Law of 25th January 1985)
All deliveries are made subject to reserve of title until payment in cash has been made in full. It follows that the
said deliveries may be recovered from the consignee or his principal if the purchaser’s solvability is in question.
The purchaser must inform the consignee or his principal of this clause. We reserve the right to claim from the
third-party acquirer, the price, or that part of the price, which he has not yet paid to our purchaser. For so long
as the reserve of title exists, the customer may not, in whatsoever manner, dispose of the goods. We shall
immediately be notified, by registered letter with recorded delivery, of seizure of goods or similar measures.
Notwithstanding the present clause, the transfer of risk in goods shall occur upon delivery.
RETURN
No return of goods will be accepted without the written agreement of the General Management, and in no circumstances
will returned goods be accepted carriage due. Unauthorised returns may not in any circumstances delay settlement of our
invoices at the agreed date.
GUARANTEES
In the case only of raw material defects or obvious manufacturing defects, goods recognised as being defective will simply
be replaced, to the exclusion of any other indemnity. We do not guarantee the capacity of our standard products to meet the
use to which the purchaser puts them. The characteristics listed in the catalogue are given for information purposes only. If
the goods present patent defects, the purchaser must notify us of these said defects by registered letter in the month of the
acceptance date mentioned on the dispatch note or the release note given to the carrier, failing which the said purchaser
exposes himself to foreclosure. In particular, no claim is possible if the goods have been used by the purchaser.
INVOICING AND PAYMENT
Our invoices are established on the basis of our tariff schedules and our special terms. Our prices are subject to change
without notice, particularly as a result of fluctuations in raw materials. The place of payment is the registered office of our
company. Unless expressly and exceptionally stated otherwise, our invoices are to be paid cash without discount. In the event
of failure to pay at the agreed date and eight days after a reminder remaining without effect, interest may be claimed on
arrears at the contractual rate of 2 % per month, calculated from the date of the delivery note. Moreover, in the event of
payment occurring after the period of time specified in the general terms of sale, any sum not paid at the payment date
mentioned on the invoice shall automatically, and after prior formal notification, give rise to the application of penalties
calculated on the basis of the European Central Bank interest rate increased by seven points (Law of 15th May 2001). Failure
to pay a single bill or invoice at the date of settlement renders all amounts owed to us, even those not yet due, payable
immediately. In the case of discount, credit, refund or rebate, an unpaid invoice in the course of the year removes the right
to such discount, credit, refund or rebate on the turnover of the year and/or period in question. The purchaser agrees not to
use any claim against our company as a reason for deferring payment, in whole or in part, or for seeking compensation. We
refuse to accept any deduction made by the purchaser unless such a deduction corresponds to a credit note established by
our company. In the event that the insolvency of the debtor forces us to instruct our legal department to recover the sums
owed to our company or to our principals, a contractual indemnity fixed at 20% of the sums due will be added, over and
above the interest on arrears mentioned heretofore. This increase is established in conformity with articles 1152 and 1226
of the Civil Code.
POWER OF JURISDICTION
In the event of dispute, the Commercial Court of Besançon is the sole court of competent jurisdiction, even in case
of plurality of defendants or co-responsibility; French law only shall be applicable.
34
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
BESTELLUNG UND PREISE
Mit jeder Bestellung werden die nachstehenden Verkaufsbedingungen uneingeschränkt anerkannt. Jede Bestellung ist als
Kaufversprechen anzusehen. Jede Bestellung ist bindend und rechtskräftig.
Jede Bestellung zu Sonderkonditionen bedarf der schriftlichen Bestätigung des Käufers. Bestellungen, die von unseren
Beauftragten oder Vertretern entgegengenommen werden, sind erst nach schriftlicher Bestätigung oder nach dem Versand der
Ware verbindlich. Unsere Preise verstehen sich ab Werk, die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten.
Sind Versandkosten zu unseren Lasten vereinbart, gilt dies nur für das französische Festland, sofern nicht ausnahmsweise anders
vereinbart. Unsere Preise sind für die Dauer von 45 Tagen verbindlich.
LIEFERUNG UND VERPACKUNG
Waren werden nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach der Lieferung zurückgenommen. Vor Ablauf dieser Frist werden
zurückgenommene Waren nur gegen Gutschrift ersetzt, die mit einer Folgelieferung, zum am Tage der Lieferung geltenden
Warenpreis, verrechnet wird. Unsere Waren werden in Verpackungseinheiten mit mehreren Produkten geliefert. Ohne unser
Einverständnis ist weder eine Teilung noch eine Mischung der Ware zulässig. Für See- und Lufttransport wird ein Mehrpreis für
die Verpackungsänderung berechnet.
LIEFERFRIST
Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, sofern nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wird. Ein
Lieferverzug berechtigt nicht zur Annullierung des Kaufvertrags, zur Ablehnung der Warenannahme oder zu
Schadensersatzansprüchen. Sollte eine Bestellung aus beliebigen Gründen nicht innerhalb der vereinbarten Fristen ausgeliefert
werden, außer nach einer Mahnung des Käufers, behalten wir uns das Recht vor, die Ware auszuliefern und der Käufer
verpflichtet sich, die Lieferung anzunehmen und die Ware zu dem ursprünglich vereinbarten Preis zu zahlen.
TRANSPORT
Die Gefahr des Warentransports geht grundsätzlich auf den Käufer oder seinen Vertreter über, und zwar auch dann, wenn "Frei
Haus" geliefert wird. Eine Änderung dieses Grundsatzes ist, gleich aus welchen Gründen, ausgeschlossen.
Lieferungen innerhalb des französischen Festlandes erfolgen ab mindestens 15 Frachtstücken "Frei Haus". Lieferungen ins
Ausland werden ab einem Warenwert von 2000,- Euro und darüber "Frei Haus" versandt. Fehlende oder beschädigte Waren
sind unverzüglich bei der Lieferung schriftlich und detailliert zu melden und an die Adresse des Transporteurs per
Einschreibebrief schriftlich zu bestätigen (Paragraph L 133-3 des Handelsrechts).
Bei Fabrikabholung trägt der Kunde oder sein Transporteur die Verantwortung der Ladung, unabhängig von unserem auf jeden
Fall entgeltlosen und freiwillen Einschreiten.
Unsere Ware wird auf Euro-Pfandpaletten ausgeliefert. Sollte eine Palette aus welchen Gründen auch immer nicht
zurückgegeben werden, so wird diese dem Kunden in Rechnung gestellt.
EIGENTUMSVORBEHALT (Gesetz vom 25.01.85)
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Käufer alle Forderungen gezahlt hat, die wir jetzt und künftig
gegen ihn haben. Folgedessen ist bei Zahlungsunfähigkeit des Käufers unsere Ware bei seinen Abnehmern
und/oder Dritten einziehbar. Der Käufer hat seine Abnehmer hierüber in Kenntnis zu setzen. Wir behalten uns das
Recht vor, den Kaufpreis oder den an unseren Käufer noch nicht bezahlten Teilbetrag gegenüber Dritt-Abnehmern
geltend zu machen. Für die Dauer des Bestehens von Eigentumsvorbehalt kann der Kunde über die Ware nicht frei
verfügen. Wird die Ware beschlagnahmt, oder unterliegt sie ähnlichen Maßnahmen, muß uns dies sofort per
Einschreiben mit Rückschein mitgeteilt werden. Ungeachtet der vorliegenden Klausel erfolgt der Gefahrübergang
zum Zeitpunkt der Lieferung der verkauften Waren.
RÜCKSENDUNGEN
Warenrücksendungen zu unseren Lasten oder ohne vorheriges schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung sind nicht
zulässig. Nicht genehmigte Rücksendungen berechtigen keinesfalls zu einer Verlängerung der Zahlungsfrist.
MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG
Als mangelhaft anerkannte Ware wird durch eine Ersatzlieferung ersetzt, jedoch ausschließlich bei Werkstoffschäden,
offensichtlichen Hauptschäden oder Herstellungsfehlern und schließt weitergehende Ansprüche des Käufers aus. Ferner wird bei
Standardprodukten die Erfüllung von Produkteigenschaften für die vom Käufer vorgesehene Verwendung nicht gewährleistet.
Die im Katalog angegebenen Produkteigenschaften können Anderungen unterliegen und sind nicht verbindlich. Weist die Ware
offensichtliche Mängel auf, sind uns diese umgehend innerhalb eines Monats nach dem auf der Versandanzeige oder dem
Transporteur ausgehändigten Lieferschein vermerkten Datum des Wareneingangs per Einschreiben mitzuteilen. Eine
Gewährleistung für vom Käufer benutzte Ware ist ausgeschlossen.
RECHNUNGSSTELLUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Unsere Rechnungsstellung beruht auf unserer Preistabelle und unseren Einzelbedingungen. Wir behalten uns das Recht vor,
unsere Preise jederzeit zu erhöhen, insbesondere aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise. Zahlungen sind an unseren
Geschäftssitz zu richten. Unsere Rechnungen sind, sofern nicht ausnahmsweise anders vereinbart, sofort und ohne Skontoabzug
fällig.
Kommt der Käufer zum Fälligkeitstermin und acht Tage nach einer ergebnislosen Mahnung in Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, ab dem Lieferscheindatum monatliche Verzugszinsen von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz zu fordern.
Ferner, sollte die Zahlung später als in den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen festgesetzt, eingehen, wird nach
vorheriger Mahnung, jede nach der auf der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist nicht gezahlte Rechnung, mit einem
Säumniszuschlag belegt, der dem um sieben Punkte erhöhten Zinssatz der Europäischen Zentralbank entspricht (Gesetz vom
15.05.2001).
Steht eine einzelne Rechnung oder eine einzelne Forderung in Zahlungsverzug, werden sofort alle anderen offenstehenden
Beträge auch vor Ablauf der Zahlungsfrist fällig. Zusagen von Bonus, Gutschriften, Abschlägen, Rabatten werden durch einen
einzelnen Zahlungsverzug im laufenden Jahr hinfällig und zwar für den Umsatz des Jahres und/oder des betreffenden
Zeitraums. Der Käufer ist nicht berechtigt, an unsere Firma gerichtete Reklamationen zum Anlaß zu nehmen, um ganz oder
teilweise Zahlungsfristen zu verlängern oder eine Rechnungsminderung vorzunehmen. Unsere Firma ist befugt, eventuelle
Rechnungsminderungen durch den Käufer abzulehnen, außer sie entsprechen einer von unserer Firma ausgestellten Gutschrift.
Sofern wir für die Nichterfüllung eines Zahlungspflichtigen gezwungen sind, die Angelegenheit unserer Rechtsabteilung
anzuvertrauen, werden die unserer Firma oder unserem Auftraggeber geschuldeten Summen, zusätzlich zu den oben
genannten Verzugszinsen, mit einer Vertragsstrafe von 20 % ihrer Summe belegt. Diese wurde entsprechend des Paragraphen
1152 und 1226 des Code Civil (Bürgerliches Gesetzbuch) erstellt.
GERICHTSSTAND
Bei Streitigkeiten ist ausschließlich das Handelsgericht in Besançon zuständig, dies gilt auch bei mehreren
Beklagten oder Heranziehung von Dritten. Es findet ausschließlich das französische Gesetz Anwendung.
35

Podobne dokumenty