Stypendium na obiady szkolne - dowiedz się, jak je

Komentarze

Transkrypt

Stypendium na obiady szkolne - dowiedz się, jak je
Urząd Gminy Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3 www.elk.gmina.pl e-mail: [email protected]
Stypendium na obiady szkolne - dowiedz się,
jak je otrzymać
Fundacja „Być Bardziej” realizuje program „Dzwonek na obiad”, w ramach którego uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjum i szkoły średniej, mogą ubiegać się o stypendium na finansowanie lub
dofinansowanie do obiadów w szkołach w roku szkolnym 2016/2017.
O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, w rodzinach których miesięczny średni łączny dochód netto
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 800 zł.
Termin składania wniosków na rok szkolny 2016/2017 mija 15 września 2016 roku.
Szczegóły i dodatkowe informacje o stypendium – kliknij tutaj