NCN - PRELUDIUM 9 Słowa kluczowe: granty, badania

Komentarze

Transkrypt

NCN - PRELUDIUM 9 Słowa kluczowe: granty, badania
NCN - PRELUDIUM 9
Słowa kluczowe: granty, badania podstawowe, zakup aparatury badawczej
Źródło finansowania: NCN, https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-032015
Do kogo kierowane: osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia
doktora
Forma: projekty badawcze
Czas trwania: 12, 24 lub 36 miesięcy
Ważne daty: wniosek do NCN składany do 16.06.2015r., rozstrzygnięcie do 16.12.2015r.
Inne: wysokość finansowania: 50 tys. zł dla projektów na 12 miesięcy, 100 tys. zł na 24
miesiące i 150 tys. zł na 36 miesięcy; nie więcej niż 3 osoby zaangażowane w projekt; osoby
ze stopniem dr hab. lub tytułem naukowym mogą być jedynie opiekunami naukowymi w
projekcie, bez wynagrodzenia;
Możliwość zakupu aparatury do wysokości 30% środków wnioskowanych.

Podobne dokumenty